You are on page 1of 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, Telefon +07.2310000 {, Jabatan Pendidikan Negeri Johor Pengarsh 07231 0198 Jalan Tun Abdul Razak ib ‘orast iat ) ; Johor Bah fate erase nie 2 Teepe int aman Web ‘wwe jpnjghor.moe.gow.my Emel pn johor moe 49% Ruj. Kami: JPNJ.SPMICT.100-11/3/27 Jid 2 ($8) Tarikh 3 Mac 2019 Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor Tuan, KUTIPAN MAKLUMAT ASAS SEKOLAH - MODUL PENGURUSAN SEKOLAH (MPS) DATA BERAKHIR 31 MAC 2019 Dengan segala hormatnya bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) perlu memastikan Sekolah membuat pengemaskinian Modul Pengurusan Sekolah (MPS) di URL https://emisonline.moe.gov.my/ atau https://sps1.moe.gov.myfindexsso.php seperti mana ketetapan surat KPM.100-11/2/40 JLD 4 (21) yang bertarikh 3 Januari 2019. 3. Pihak tuan diminta untuk memastikan semua sekolah di bawah seliaan pihak tuan membuat pengemaskinian bermula 10 sehingga 31 Mac 2019 sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari 4, Bagi kutipan data ini, pihak PPD tuan dipohon untuk mengarahkan sekolah-sekolah dibawah seliaan tuan untuk menggunapakai dan menjana Laporan Pengesahan Maklumat Sekolah (LPMS) di dalam Modul Pengurusan Sekolah (EmisOnline) mengikut ketetapan. Penjanaan dan penyediaan oleh Guru Data dan Maklumat dan pengesahan Pengetua Guru Besar adalah sebelum atau pada 31 Mac 2019. 5. Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berhubung kutipan data rasmi ini, sila hubungi En, Mustakim Bin Ahmad, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat di talian 07-2310184 atau melalui emel mustakim.ahmad@moe.gov.my 6. _ Kerjasama serta keprihatinan pihak sekolah untuk menjayakan kutipan data Modul Pengurusan Sekolah (MPS) Mac 2019 ini didahului dengan ribuan terima kasih Sekian, harap maklum 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Sayayyang menjalankan amanah, imbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor bp eel Negeri Johor