You are on page 1of 37
“ Dacé ar fi sé caracterizez Tunul de ceaté PROTECT ag spune: SECURITATE-GARANTIE-LINISTE " Petre Florentin - MIDAS AMANET SISTEMELE DE SECURITATE CU CEATA PROTECT Solutia care protejeazd "in secunde" DAN BELAI Sistemele de securitate cu ceati PROTECT - solutia care protejeaza "in secunde” CUPRINS Introducere |. Prezentarea generatoarelor de cats LL. Concepte, mod de actiune LLL Ceafi sau fam? 1.2. Generarea de cata 1.13. Marimea particulelor. 1.2. Constructiatunurilor de coat, domeniul de utlizare si efectul asupra corpului uman si mediului {nconjuritor 12.1. Construciatunurilor de coats PROTECT 1.22. Berl asupra corpului umn sal mediului ineanjurstr.. 13. Uiilizareatumurilor de cea 13.4. Domenii de uilizars 1.32. Evolutia tunurilr de ceaté PROTECT. 2. Cerinjele de securitate ale magazinului de bijteri ,HARGOLD” 2.1. Cerin privind securitatea mecanica 2.2. Cerinfeprivind seouritatea electronic 23. Cerinfeprivind sstemele de securitate cu coat 23.1. Cerinfe de performanta 23.2. Cerinfe pentru acumlatorul de rezervi 233. Cerinfe de fumetionare 234, Cerinfe privind netoxicitatea 23:5. Cerinfe privind reiduurile 236 Evaluarearscului 23:7. Utiizare in obicetive eu mai multi ocupanf 238. Utilizare in obiective neocupate 23.9. Utilizare in abicetive ocupate. 23.10. incercarea sistemului de securtate cu cea 23.11, Instruirea personalului de instalare a sisternului de securitate eu ceat 3. Proiectl sisemului de seeuritate al magazinului de bijuterit ,HARGOLD” SRL. 3.1. Conceptul de securitate in timpul orelor de program. 3.2. Conceptul de securitate in afara orelor de program, 3.3. Integrarea sistemului de securtate cu ceafi cu sistemal de alarm la effaefe gi cu sistemul de detectare gi de alarm la ineendi 3.3.1. Integravea ou sisternul de alarm la efracti.. 3.3.2, Integrarea ou sistemul de detectare gi de alarm la incendiu Coneluaii 3B 16 16 "7 a1 2 2 23 24 4 24 25 25 25 26 26 26 7 27 27 28 29 30 30 33 34 ing. Dan Beldi, MSc CPP PSP Pagina 1 Sistemele de securitate cu ceat PROTECT - solutia care protejeazi "in secunde" Introducere Odata cu infiinfarea primei binci comerciale din lume in amul 1472', banii si valorile rau pistrate in lizi din fier forjat dotate cu incuietori complicate. Franz Wertheim a observat nevoia depozitarii in conditii de siguranta a obiectelor de valoare si la 1 septembrie 1852 a fondat in Viena 0 companie pentru fabricarea seifurilor rezistente la foc ila effactie® De atunci, nu numai in Roménia, dar in intreaga lume, nu s-a realizat 0 schimbare importanta de atitudine in ceea ce priveste realizarea protectiei mecanice, Astfel, in afara de matirea rezistentei la atacurile fizice (lovire, gaurire, etc.) poate exista si o alt forma de protectie, care se bazeaza pe Ite caracteristici umane decat forta fizicd a infractorului (de ex. vazu)) {in domeniul sistemelor electronice de securitate situatia este diferitd. De la inventia din anul 1853 a sistemului de alarma la efractie de citre reverendul Augustus Russell Pope si inceperea productiei acestora de citre Edwin Holmes in 1858", s-au inregistrat progrese semnificative, domeniul fiind in continua dezvoltare, Aparitia semiconductoarelor, dezvoltarea tehnologiilor de productic, r indirea pe scari larga a circuitelor integrate, au asigurat conceperea si fabricarea detectoarelor inteligente, care functioneaza cu rate reduse de alarme false. Este de inteles ci odatd cu efervescenta industriei securitatii electronice, atentia acordata protectici mecani fost redusd datoritd stagnarii dezvoltarii aceste' Aceasta tendinfi incepe acum si se schimbe. in afara de utilizarea incuietorilor, camerelor de tezaur, a seifurilor, si vedem ce altd solutie de protectie a bunurilor si valorilor Solutie care sd asigure nu numai o rezistenta pasiv impotriva infractorului, ci si actioneze activ asupra tentativei de eftactie, Este momentul schimbarii de atitudine in conceperea solutiilor de securitate, fird a neglija metodele si tehnicile consacrate. In aceasti lucrare voi prezenta echipamentul care fimefiondnd independent sau in componenta altor sisteme de securitate, este in stare si asigure protectia rapid, eficienta si sigurd a aproape oricdrui tip de obiectiv. Acest echipament este tum de cea Conceptul de baz al protectiei active cu ceati este de a face inaccesibile bunurile gi valorile de protejat in asa fel incat acestea si fie invizibile infractorilor. Este activ deoarece actioneazi instantaneu la tentativa de efractie. in cazul atacului asupra unui obiectiv dotat cu sistem de alarma la effactie combinat cu sistem de supraveghere video cu circuit inchis TVCI, (Cea mai veche banci din lume: Banca Monte dei Paschi di Siena Italia (fordat fn 1472) hitp//www 9am.rostri-revista-prese/Business/International/ 10648 /Cele-mai-vechi * hespviwww.werthcim.at/e_Geschichte-htm * hupitien.wikipedia.org/wiki/Edwin_ Holmes (inventor) ing. Dan Beldi, MSc CPP PSP Pagina 2