You are on page 1of 1

KAWAD

1. Skuad… Skuad sedia…

2. Skuad kena lapor kepada pengadil

3. Skuad… Senang diri…

4. Skuad… Skuad sedia…

5. Bergerak ke kanan, kanan sing…

6. Bergerak ke kiri, kiri sing…

7. Menghadap ke belakang, belakang sing…

8. Menghadap ke hadapan, hadapab sing…

9. Bergerak ke kanan, kanan sing…

10. Bergerak ke kiri, belakang sing…

11. Bergerak ke kanan, belakang sing…

12. Menghadap ke hadapan, kiri sing…

13. Satu langkah ke hadapan, gerak…

14. Satu langkah ke belakang, gerak…

15. Satu langkah ke kanan, gerak…

16. Satu langkah ke kiri, gerak…

17. 10x dan berhenti, hentak kaki cepat…

* boleh buat 10 @ 20 @ selebihnya…

18. Skuad luruskan barisan…

19. Lapor selesai kawad kepada pengadil…

20. Keluar baris…