You are on page 1of 75

VONATOS ÉNEKKÖNYV SOROZAT

Régi népdalok, népi


táncdallamok…
…és egy kis zeneelmélet
Csuka Tímea

2013.

CSUKA NETKÖNYVEK
Vonatos ének könyv 1.
(Miért pont vonatos? Naponta két és fél órát ülök vonaton munkába menet és jövet…)
Kis énekkönyvem csak kezdemény, egy sorozat első fejezete. Nincs hozzá tanterv és tanmenet –
nem is lesz! Mindenki úgy halad vele, ahogy tud és akar. Igyekeztem úgy összeállítani a dalok és
feladatok egymásutániságát, hogy ne sokat kelljen gondolkodni a sorrenden. Játékaimat és
feladataimat egyszer írom le, ami nem azt jelenti, hogy egyetlen alkalommal lehet csak őket
eljátszani, megoldani. Sokszor! Ami bejött, sokszor! Ami nem megy jól, azt is sokszor!
A népdalokat lekottáztam, a hozzájuk kapcsolható olvasnivaló gyakorló dallamok szerzőit, címét,
számát feltüntettem. Nem lesz nehéz őket beszerezni! A szerzői jog védi a kottákat! Néhánynak
a gyakorlatok közül magam vagyok a „komponistája”. Ezek improvizációk, nem gondolkodtam
rajtuk túl sokat. Hagytam, hadd jöjjenek belőlem. Nem hiszem, hogy rombolnék velük…
Az illusztráció önálló fantáziát és kutatómunkát igényel: ha valaki látni akarja a képeket, utánuk
kell néznie. A szerzői jog védi a képeket! Sosem tanultam rajzolni, ezért elnézést kérek minden
profitól… Egy-két szemléltetésemet muszáj volt beraknom. Ezek közül volt, amelyiken viszont
sokat gondolkodtam… Tudom, hogy fontos a külcsín, de számomra a tartalmuk és
szemléletességük a lényeg.
A zenehallgatási anyagot szintén szerzői jog védi. Keresni és vásárolni viszont lehet… Az internet
lehetőséget nyújt a zenék felkutatására.
Az én ötleteimet is védik a szerzői jogok. Szívesen adom őket mindenkinek segítségül, de egyéb
felhasználásukat nem javaslom…
Még egy pár gondolat…A hallás utáni daltanításnak bevezetném azt az ősi formáját, ami azon
alapul, hogy minél többször hallunk egy számunkra kellemes muzsikát, annál biztosabban
megjegyezzük. Ha viszont már biztonsággal énekeljük dallamunkat, mozogtunk hozzá, kísértük
ritmussal, dallammal, minden esetben utószolmizálom, abszolút magasságban ABC-zem, ha kell,
transzponálom a gyerekekkel. A népdaloknak először tehát az eredeti feladatát éljük meg:
táncoltató, szórakoztató lényegüket, rébuszokban mesélő, érzelmeket, élethelyzeteket közvetítő
temperamentumukat fedezzük fel, s csak eztán csinálunk belőlük elemezendő dallamot, ami
azért szükségeltetik, hogy megsejtsük korukat, s tanúi lehessünk ez által azoknak a
körülményeknek, amik az egyes népdal vélhető születésekor az ő létrejöttét megindokolták.
Népdalaink ártatlanul-körmönfontan vezethetnek be bennünket az egyszerű emberek régi
életébe. Nem egynek ma is hatalmas aktualitása van. Beszélgessünk róluk sokat! Nem
álszenteskedve, bátran, nyíltan!
Van néhány dal, amit viszont egészen biztosan meg tudunk kottáról tanulni! (Ezt jelzem az adott
helyen.) Nem ijesztgetni akarok ezzel senkit! Pusztán tudáspróbán veszünk részt, amiből
kiderülhet, alkalmasak vagyunk-e a kottaolvasásra, mely segít bennünket a kottaírásban is. Ha
annyit énekelnénk, amennyit beszélünk, ha annyit kottáznánk, amennyit írunk, ha annyi kottát
olvasnánk, amennyi szöveget olvasunk, semmi problémánk nem lenne ezen a téren. Miért van
erre szükség? Mondhatnám, azért, hogy maradandóvá váljon a zene tanulása az életünkben,
hogy ne legyünk tehetetlenek, ha kiderül, mégis a zenész szakmát választjuk, vagy
óvodapedagógusként, pedagógusként szándékozunk működni. De igazából be kell látnom, egy
átlagembernek, aki nem muzsikál, nem kell tudnia kottázni és kottát olvasni sem. Kezünkben van
a döntés, akarunk-e átlagon felüliek lenni, átlagon felüli képességű gyerekeket nevelni? Akarjuk-
e, hogy a zenei fejlesztés segítsen a haladásban esetleg tanulmányaik egyéb területein is?
Akarjuk-e, hogy érzelmi és értelmi intelligenciájuk egy magasabb lépcsőfokra kerüljön a muzsika
segítségével?
Kinek ajánlom az ének könyvem? Mindenkinek, aki tanítja és tanulja a zenét, kb. 9 éves kortól!
Jelzések a könyvben

Játék.

Keresd a zenét és hallgasd meg többször!

Barkács-ötlet.

Dolgozz a füzetedben, írj, kottázz, rajzolj…

Olvass, énekelj, gyakorolj!

Böngéssz! Keress rá az adott kifejezésekre!

Keresd
a képet!

Természetesen előfordulhatnak a könyvben hibák, tévedések. Igyekeztem, hogy ne így legyen…


Kérlek, bármit találsz, ami szerinted nem helyes, szólj! Indokolt esetben javítok!
A könyvet hivatásos szerkesztő nem látta. A szerkesztésbeli problémák az én kis idétlenségeim.

Használja munkámat minden kedves zeneszerető ember egészségben!

Csuka Tímea
www.csukatimea.hu
Régi magyar népdalok és népi táncdallamok
Széles a Duna (párosító)

mi

Megy a kosár játék


Az osztó fogja a kiskosarát és
odaadja egy lánynak vagy fiúnak.
Közben mondja:
- Itt a kosár!
- Mi van benne? - kérdez vissza a Keresd az ősz színeit a
kosarat kapó. képen: Hollósi Simon/
- Aranyalma, aranydió, aranykörte. Tengerihántás!
Benne ül… - és mondja hozzá 3 Igazad van. Nem az ősz itt
jelenlevő fiú nevét. - Mit adsz érte? a lényeg…
A válaszoló jelképesen annak a
fiúnak adja a legdrágább dolgát,
aki a legjobban tetszik neki.
Amelyiket nem akarja, annak
felajánl valami vicceset, pl. egy
marék tüskét.
A játékot természetesen fordítva is
játszhatjuk, amikor a fiúk mondják
el ilyen rejtélyes módon, melyik
Párosító dalok:
lány tetszik nekik. Hej, Vargáné, káposztát főz
Végezetül a kialakult párokat Este van már, csillag megy az égen,
összeénekelhetjük párosító Virágéknál ég a világ
dalainkkal.

Bárdos Lajos: Széles a Duna


1
1. Ha többször meghallgatjuk Bárdos Lajos művét, kitalálhatjuk a hiányzó
ütemek szolmizációját! (A dallam egyik változatával van dolgunk…)

2. Felismered ezeket a dalokat? Ha igen, folytasd a szolmizálásukat!


Kottázd le őket C=dó-ban!

a.

b.

- Mely hangpárok között hallod a dalok dallamában a legkisebb lépést?


- Mindkét dalt énekelhetjük duda-kísérettel.

Duda-kíséretek (C=dó):
a. b. c. d.

Egy papír vagy bambusz henger egyik végére erősíts befőttes gumi segítségével
zsírpapírt! Az oldalába – a zárt végéhez közelebb - vágj egy lyukat és ebbe
határozott hangon énekelj bele! Kész a duda-hangzás…

3. Nem tudod véletlenül, melyik ez a dal?


Elszakadt a kottája…
Arra emlékszem, hogy violinkulcsban kottázták,
nem volt előjegyzés, az ütemmutató pedig… Magyar
duda

2
Észrevetted? Ezeknek a daloknak egyforma a hangkészlete és a hangsora:

Láttál-e már valaha, Piros Pünkösd napján, ABCD, Széles a Duna (változat)

Valamennyinek a dallama öt fajta magasságú hangból áll és dó-ra végződik. Hangkészletüket, ha


sorba rendezgetjük, öt egymás mellett álló hangot kapunk: dó – ré – mi-fá – szó
(Észrevetted, hogy a mi és a fá szolmizációs hangokat közelebb énekeljük egymáshoz, mint a
többit?)

Ha egy dallamnak összegyűjtjük a különböző magasságú hangjait, megkapjuk annak


hangkészletét. Ha a kapott hangkészletet, a hangok magassága és fajtája szerint sorba
rendezgetjük, megjelenik előttünk a dallam hangsora. A hangsor alaphangja legtöbbször a
dallamunk utolsó hangja, a záró hang.
A hangkészlet a dallamban szereplő összes hangot tartalmazza, míg a hangsorban egy fajta
hang – legyen az „alsó vagy felső” – csak egyszer szerepelhet.

Az ütemmutató

Az ütemmutató jelzi számunkra, hogy egy ütembe hány mérőütésnyi ritmus vagy szünet fér.
Az ütemek segítik a tájékozódást a kottaírásban, és olvasásban. Hosszúságukat általában a
zene lüktetésének hangsúlyai adják, ezeket érezzük az ütemek elején. Az ütemmutató addig
érvényes, amíg a zene lüktetése meg nem változik. A változást új ütemmutató kiírásával
jelöljük. Az ütemeket a kottában ütemvonallal zárjuk. (Az utolsó ütem végére kettős
ütemvonal kerül.) A mérőütés értékét a zeneszerző határozza meg. (Népdalok esetén a
lejegyző.) Az ütemmutató felső száma a mérőütés mennyiségét az alsó az értékét mutatja egy
ütemben. Bonyolult? Elmondom másképp is…

Képzeld el, hogy egy bőröndöt szeretnél vásárolni! A boltban mindenféle méretű bőrönd
található. Van olyan, amelyikbe 6 pár zokni fér, és van olyan is, amibe 1 pár gumicsizma. Vajon
melyik a nagyobb?

Ebbe a bőröndbe 2 darab gumicsizma fér. Ebbe az ütembe 2 negyed (tá) fér.
(De belepakolhatunk 4 papucsot is.) (De megtölthetjük 4 nyolcaddal, ti-vel is

3
A leggyakoribb ütemmutatók

Ebbe az ütembe 2 negyednyi értékű ritmus vagy szünet fér.

Ebbe az ütembe 3 negyednyi értékű ritmus vagy szünet fér.

Ebbe az ütembe…

Ebbe az ütembe is 4 negyednyi értékű…

Ebbe az ütembe 3 nyolcadnyi értékű ritmus vagy szünet fér.

Ebbe az ütembe…

1. Melyik fajta ritmusból mennyi fér egy 4 negyedes ütembe?

= (egész, tá-á-á-á)

= (fél, tá-á)

= (negyed, tá)

= (nyolcad, ti)

4
2. Alkossunk először szóban majd írásban 2, 3 és 4 negyedes ütemeket!
Kitalálhatunk „extra”ütemmutatójúakat is, ha elő tudjuk őket adni…

3. Ritmusjátékok

a) Ritmus-sor: mindenki kigondol a fejében egy ütemet (előre megbeszéljük


az ütemmutatót). Valaki halkan üti a mérőütést, amihez folyamatosan, egymás után
mondjuk ütemeinket gyakorlónevekkel. Aki nem illeszkedik a mérőütéshez, kiesett.
Új kör, új ütem. Kétszer ugyanazt az ütemet egy körön belül nem lehet mondani!

b) Ritmuslánc: folyamatos mérőütés mellett két 2 negyedes ütemet mond


mindenki sorban. Először azt, ami az előző játékos második üteme volt, majd azt,
amit kitalált. Pl: iq q l iiiq l
iiiq l q q
l q q l eq e…
Ugyanezt játszhatjuk 4 negyedben is. Aki nem tudja követni a lüktetést, kiesett…

c) Eltűnő ritmusok: a táblára 8 ütemnyi 2 negyedes ritmus kerül.


- Együtt olvassuk magunkban, halk mérőütés mellett. Egyszerre érünk a végére?
- Most hangosan olvassuk gyakorlónévvel, egy gyerek legyen a mérőütés
ritmushangszeren.
- Melyik ütemet töröljük le?
Minden ütem eltűnésekor együtt is tapsolunk. Mire minden ütemet letöröltünk,
megjegyeztük a ritmust. De vajon le tudjuk írni emlékezetből?

4. Felelgetős két kézre (Egyik koppant, másik üt. Rögtön két kézzel játsszuk!)

5
1. Mi a hangkészlete és a hangsora ezeknek a daloknak?

- Szegénylegény vagyok én
- Hej, tulipán, tulipán
- Megfogtam egy szúnyogot (Ezt a dalt kánonban is tudjuk énekelni.)
- Kis kece lányom

Észrevetted? Ezeknek a daloknak egyforma a hangkészlete és a hangsora:


Valamennyinek a dallama öt fajta magasságú hangból áll és lá,-ra végződik.
Hangkészletüket, ha sorba rendezgetjük, öt egymás mellett álló hangot kapunk:
lá, – ti,–dó – ré - mi

2. „Kis kece”- kompozíció

Énekeljük többször a Kis kece lányom kezdetű dalt! Előadásunknak legyen eleje,
közepe és befejezése:
- Először halkan, szöveggel egy-két gyerek.
- Aztán együtt, mindenki, még mindig halkan.
- Együtt, hangosan énekelve, bumm-taps mérőütéssel (bumm: ütés két tenyérrel az
asztalra).
- Aztán 3-4 gyerek hangosan.
- Végül egy gyerek dúdolva.
Szebbé tehetjük előadásunkat egy triangulummal! Ha van a közelünkben zongora,
kísérhetjük énekünket a dal két szélső hangjának váltott vagy egyszerre történő
megszólaltatásával. (l, - m)

Kerekítsünk kört, ha tehetjük, ha van elég helyünk hozzá!


- Rajzoljuk kezeinkkel, merre halad a Kis kece lányom kezdetű dal dallamvonala!
- Alkossunk párokat, érintsük össze a tenyereinket. Most így, együtt kövessük a
dallam vonalát!
- Mutassák egymásnak a párok szolmizálva-kézjelezve a dalt! (Két kézzel
kézjelezve.)

3. A Megfogtam egy szúnyogot kezdetű dalhoz tapsoljunk egyszerű osztinátót!

Járjuk el ritmuskíséretünket körben, összekapaszkodva: 1. bal lép, jobb mellézár,


dobbantás,(bal-jobb-bal), 2. jobb lép, bal mellézár, dobbantás (jobb-bal-jobb).

Fejtsük meg először a dal ritmusát, majd a dallamát, s készítsünk az utolsó 4


üteméből betűkottát a füzetünkbe!

6
Pentachordok

A pentachord hangsor öt egymás mellett álló hangból épül fel.


A lá-ra épülő pentachordot lá-pentachordnak, a dó-ra épülőt, dó-pentachordnak nevezzük. Folytasd a
szabályt!
Sok gyermekdalunknak és népdalunknak pentachord a hangkészlete.

Mennyi pentachord!
Pentachord-csiga
- Hány pentachordot látsz a rajzon?
- Van közöttük egyforma szerkezetű?
- Belefér-e két pentachord egy körbe?

Léteznek 2,3,4, 6 és 7egymás mellett


álló hangból kialakult dallamok is.
Énekeld otthon szolmizálva a Rajzolj otthon ilyen felépítésű
lá-és dó-pentachord csigákat is, ha van kedved!
hangkészletű dalainkat! Észrevetted, hogy a mi-fá és a ti-dó
távolságok kisebbek a csigában?

7
Kősziklán felfutó (párosító)

d mi C F

d a d A d

2. Nagyobbik virága 2. a Vajon az egyiknek


Jakab Jóska volna, Mi lehet a neve?
Kisebbik virága Ha Áron nem vóna,
Gálfi Ágnes volna. Szeretőm se vóna.

3. Illenek ők össze, 3. a De hogy Áron vagyon,


Mint két páros galamb, Szeretőm szép vagyon.
Addig járnak együtt, De hogy Áron vagyon,
Míg megáldja a pap. Szeretőm szép vagyon

Dalok Mikrokozmosz: „Kis világ”Bartók Béla tanulmányi


Csipkefa bimbója, célból készült 157 zongoradarabja. Közülük sok
.
Két szál pünkösdrózsa, annyira hangulatos, karakteres, hogy
hangversenyen is játsszák előadási darabként.
Virágos kenderem

Bartók: Dobbantós tánc (Mikrokozmosz 118)

Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, népzenetudós.


Szülőhazájának népi dallamai beleivódtak lényébe,
Bartók műveiből sugárzik a magyar népi jelleg. Hitte, hogy a
népzene a maga tisztaságában megtermékenyítő erejű
Béla
lehet. Zenéje szabadsága érdekében bármikor képes volt
szembeszállni az uralkodó hatalommal. Hazájában – talán
éppen ezért – a maga idejében nem lett próféta, ugyan
zenéje nagy hatással volt az európai hivatásos zenészekre.
Bartók zenei nyelvét nehéz megérteni, megszeretni. Sokszor
kell hallani és hallgatni műveit, magunkba kell szívni
csodájukat, különlegességüket.
Halála után néhány évvel már Bartók volt a világon az egyik
leggyakrabban játszott szerző. Műveinek népszerűsége a
mai napig töretlenül tart.

8
1. Emlékszel erre a dalra?

Hasonlítsuk össze az Ugyan édes komámasszony kezdetű dal sorait! Mit veszünk észre?
- Merre halad a dal dallamvonala?
- Hány fajta magasságú hang szerepel benne?
- Milyen szolmizációs hangra végződik?

A népdalok dallamvonalának irányát legegyszerűbben a soraik utolsó hangjának


összehasonlításával tudjuk megállapítani. Ha ezek egyre mélyebbek, a dal dallamvonala
ereszkedő.

2. 2. Melyik dal részletét olvashatod a kottáról? A folytatását írd a füzetedbe!

mi

3. Egy buzsáki nagymama ezt énekelte a minap a kis unokájának. Vajon


honnan ismerős ez a dallam?

- Hány fajta hang található ezekben a dalokban: Ugyan, édes, Ettem szőlőt, Tánci, baba?
- Milyen szolmizációs hangra végződnek?
- Gyűjtsük össze a szolmizációs hangjaikat a legmélyebbtől a legmagasabbig! Ezután
építsük fel és énekeljük a hangsorukat az alaphangjukról indulva!
Észrevetted, hogy ezeknek a daloknak egyforma a hangkészlete és a hangsora?

9
Diatónia, dúr és moll

A diatónikus hangsor 7 egymás mellett álló hangból épül fel.


Az ennél kevesebb egymás melletti hangokból állók, mint pl. a pentachord, a diatónia
szelvényei.

A dó-ra épülő diatónikus hangsort „dúr”-nak nevezzük. A dúr dallamok általában dó-ra
végződnek, hangzásuk határozott, kemény, ünnepélyes. (Durum=kemény)
Jegyezd meg a fokok közötti távolságok sorrendjét a dúr hangsorban:
2 nagy, 1 kicsi, 3 nagy, 1 kicsi
(Az utolsó távolság lépésével már a következő, magasabb dó-sor első hangjára érkezünk.)

1. Felismered ezt a dalt dallamrajza alapján?

2. Villámkérdés: Hányat alszol hétfőtől a következő hétfőig?

10
10
01
A lá-ra épülő diatónikus hangsort „moll”-nak
nevezzük. A moll dallamok általában lá-ra
végződnek, hangzásuk, lágy. (Moll=lágy)
Jegyezd meg a fokok közötti távolságok sorrendjét:
1 nagy, 1 kicsi, 2 nagy, 1 kicsi, 2 nagy

3. Vajon melyik ez a dal?

C-dúr hangsor

( )

A-moll hangsor
lá ( )

11
Diatónia hercegkisasszony meséje

Diatónia hercegkisasszony két éves korában még csak a Süss fel, nap-ot tudta elénekelni,
ezért a nyakában kétszínű gyöngyökből fűzött nyaklánc fityegett. Három évesen megtanulta
a Fecskét látok kezdetű dalt, így már három fajta gyöngyből állt a nyaklánca. Négy évesen teli
torokból énekelte, hogy Szeretnék szántani, ezért ki kellett bővíteni a gyöngykészletét még
egy színnel. Öt évesen elhatározta, hogy megtanulja a Láttál-e már valaha kezdetű dalt, és
bizony, színesedett a nyakbavalója. Hat évesen az összes versszakával sipította az A part
alatt-ot, és már hat fajta gyöngyből fűzték a nyakékét. De Diatóniának ez sem volt elég! Ő a
szivárvány összes színét akarta a nyakába! A bundának nincs gallérja, mégis bunda a bunda –
kántálta 7 évesen napestig. Az övé lett a legszínesebb gyöngysor…
Diatónia, amikor iskolás lett szeretett volna zongorán játszani. Egy csodálatos, feketén
csillogó, hangszert kapott atyjától. De sajnos, ennek nem festették szivárványszínűre a
billentyűzetét. A hercegkisasszony összekavarodott. Hol a lila? Hol a sárga? Nem találta új
hangszerén a szivárvány színeit. Ekkor egy dallam hangjait hallotta beszűrődni ablakán…

A füle után ment. Megkereste a zongorán a hallott kezdőhangot. Aztán próbálta követni a
dallam mozgását. És csodák-csodája, elejétől a végéig eljátszotta az éneket. Csupa fehér
billentyűkön! – Ki az, aki ilyen szépen dalol a kastélyom parkjában?- kérdezte, miközben
kihajolt az ablakán. Igencsak elcsodálkozott. Egyszerre nyolcan mutatkoztak be neki. –
Várjatok, várjatok!- toppantott a hercegkisasszony, Csak szépen, egyesével!
- Nagy Ciceró. –mondta a hétfejű sárkány egyik feje mély, zengő hangon.
- Nagy Dezső. – mondta a mellette álló, kicsit magasabban.
- Nagy Éliás.– szólt élénken a harmadik.
- Nagy Feri. – Ez volt a negyedik neve.
- Nagy Géza. –hajolt meg az ötödik.
- Nagy Ábrahám –mosolygott a hatodik.
- Nagy Hugó –szólt már egészen magas hangon a hetedik.
Ekkor csend lett. – És téged hogy hívnak, te aranyos?
–kérdezte Lili a Ciceró ölében pihenő pici egyfejűt.
- Én vagyok Kis Ciceró – hebegte a kicsike, és elvörösödött…
12
1. Rajzold le a füzetedbe, hogyan változott Diatónia nyakláncának
színösszeállítása, ahogy nőtt? Segítenek a szivárvány színei a hanglétrákon.

2. Rajzold le a füzetedbe a hétfejű sárkányt! Neveinek kezdőbetűit jól láthatóan


tüntesd fel a mellvértjein!

Dó-ré-mi – Dal a Muzsika hangja című musical-ből.

- Énekeljük a C-dúr hangsor hangjait ABC-s nevekkel föl és vissza!


- Énekeljük őket csoportokban vagy párosával felváltva is!
- Írjuk a C-dúr hangsort a füzetünkbe! (Violinkulcs, gombócok.) A hangjegyek alatt nagy
nyomtatott betűkkel jelöljük az ABC-s nevüket!
- Keressünk a zongora billentyűzetén C hangokat! Következtethetünk a helyükre, ha ismerjük
a diatónikus hangsorokban előforduló távolságok sorrendjét. Kis lépés: két szomszédos
billentyű. Nagy lépés: két kicsi. Segítség: csak fehér billentyűkben gondolkozz!

Villámkérdések:
3. Olvasógyakorlatok: - Ha C a dó, melyik ABC-s hang a fá?
Tegzes György: Hétfokú - Ha A a lá, melyik ABC-s hang a fá?
olvasógyakorlatok/75, 79 - Mekkora lépés van D és E között?
- Lehetnek-e szomszédok a C és a H?
- Melyik hang van közelebb az A-hoz: a C vagy az F?

4. Énekeld ABC-s névvel a dalt! Az utolsó 4 ütemét kottázd!


5. Énekeld ABC-s névvel az ismerős dalt!


dó’

6. Két olvasógyakorlat (Csuka)


dó’
a.


b.

13
A törzshangok a zongorán

A H C D E F G A H C D

A C hangra épülő diatónikus


hangsor hangjait törzshangoknak
nevezzük.
Ezek: C D E F G A H (C)
Jegyezd meg: az E-F és H-C hangok
között kis lépésnyi távolság van.

A zongora billentyűzete a A zongorán található különböző, egymást


legalkalmasabb arra, hogy folytatólagosan követő hangsorok (skálák) közül
szemléltesse az ABC-s hangokat. a férfiak kb. a harmadik-negyediket, a gyerekek
Pl. egy csellón csak a hallásod és a nők pedig a ötödiket és a hatodik első felét
segíthet a megtalálásukban. És tudják énekelni. (A legsötétebb lilától indulj!)
persze a sok gyakorlás…

14
Regiszterek
Szubkontra: C2-H2

Kontra: C1-H1

Nagy: C-H

Kis: c-h

Egyvonalas: c’-h’

Kétvonalas: c’’-h’’

Háromvonalas: c’’’-h’’’

Négyvonalas: c’’’’-h’’’’

Ötvonalas: c’’’’’

(Hivatalosan így jelöljük a regisztereket, de én – hogy különbözzenek a


szolmizációs hangoktól – csak nyomtatott nagy betűkkel írom az ABC-s neveket…)

15
Zenei kulcsok

Akármilyen hihetetlen, mindegyik gombóc ugyanazt az egyvonalas C hangot jelöli!

F-kulcs C-kulcsok G-kulcs

Basszus- Bariton- Tenor- Alt- Mezzo- Szoprán- Violin-kulcs

Miért van szükség ennyi kulcsra?(És ez nem az összes ám!) Mert az öt vonalba nem fér bele
valamennyi énekelt vagy hangszeren játszott hang. Egy mély hangú férfi pl. a nagy és kis
oktávban énekel. Hangjait basszus-kulcsban kottázhatjuk. Viszont egy cselló hangterjedelme a
nagy C-től a háromvonalas C-ig terjed, amit képtelenség csak basszus-kulcsban lejegyezni. A
csellisták gyakran tenor- és violin-kulcsban is olvasnak. A zongoristák bal kezükkel általában
mélyebb hangokat játszanak basszus-kulcsban, jobb kezükkel violinkulcsban írt, magas
hangokat szólaltatnak meg. Mindezt egy időben teszik, ami nem kis feladat…A brácsások pedig
alt kulcsban olvassák kottájukat.
Hangterjedelem. (Kedves fiatalkorú barátom! Az internetet szülői felügyelettel használd! Ha
olyan okosnak gondolod magad, hogy egyedül is megbirkózol a kereséssel, akkor arra kérlek,
céltudatosan böngéssz, ne kanyarodj el jobbra-balra, és ne bonyolódj butaságba! Nem kioktatni
akarlak, csak féltelek… Hiányozni fogsz, ha beszippant a net…)

1. Felismered a dallamot? Ha a kétvonalas C-ről írjuk, basszuskulcsban túl sok a


pótvonal.

Ha a kis C-ről írjuk, violinkulcsban túl sok a pótvonal…

2. Érdekesen lejegyzett C-dúr hangsor:

16
3. A hangnem ugyanaz, a regiszterek nem…
Hasonlítsd össze a kezdőhangok helyét az öt vonalban!

A hangköz

A két zenei hang közötti távolságot hangköznek nevezzük.


Két hang megszólalhat egymás után és egyszerre is! Dalainkban a zenei hangok
egymást követően alkotnak dallamot. Közöttük hangközök vannak.
- Ha egy dallamban egyforma magasságú vagy szomszédos hangok követik egymást,
a dallam lép.
- Ha egy dallamban egymástól ennél messzebbre távolodnak a hangok, a dallam
ugrik.
- Egy ugrásba több lépés férhet. 17
A kis és a nagy szekund

A vonalrendszerben sorba írt gombócok


látszólag egyforma távolságban vannak
egymástól. A fülünk azonban elárulja, hol
vannak kis és nagy lépések a hangok között.

A mi és a fá, valamint a ti és a dó
hangok közötti lépést kis
szekundnak nevezzük.
Ha C a dó, a kis szekundokat az
E-F és H-C hangok között halljuk.
A többi hang között nagy
szekund lépések vannak. Egy nagy
szekundba két kis szekund fér.
Jele : k2 és n2

Ha kis szekundot akarsz lépni a zongora billentyűzetén, a


szomszédos billentyűket válaszd! Ha nagyot, mindig ugorj
át egyet, akár fekete, akár fehér!
Ha a zongora fehér billentyűi a C-re épülő dó-sor hangjai,
és elfoglalják az öt vonal összes helyét, vajon hova
kottázzuk majd a feketéket?

- Keressünk a lépés-ugráshoz hasonló összefüggéseket! (Pl. tesz-dob)


- Beszélgessünk egyéb, a hétköznapokban használt mértékegységekről!
- Találjuk ki az emelkedő dallamvonal fogalmát!
- Énekeljünk szolmizálva tetszés szerint lépéseket és ugrásokat! (Lehet egyéni feladat is!)
- Ki tud nagyobbat ugrani a hangjával?
- Ki tudja a legkisebbet lépni a hangjával?
- Keress a Boci, boci dal kottájában lépéseket és ugrásokat!
- Páros játék - Hány lépését tudod átugrani a párodnak?
- Hány tyúklépés fér egy lépésbe? 18
A hangnemek

Az ABC-s hangok magassága állandó, nem változtatható. A dúr és moll hangsorok alaphangjai
bármelyik ABC-s hangon elhelyezkedhetnek. Mivel a hangsorok szerkezete állandó, az ABC-s
hangokat a megfelelő helyeken módosítani kell. Keresd a kisszekundokat az alábbi hangnemekben

C-dúrban és A-mollban
nincs előjegyzés.

F-dúrban és D-mollban
egy b az előjegyzés.

G-dúrban és E-mollban
egy # az előjegyzés.

Ha a H hangot „bé” módosító jellel leszállítjuk, Bé lesz a neve, és egy fél hanggal
mélyebben szólal meg.Ha az F hangot „kereszt” módosító jellel felemeljük, Fisz lesz a neve,
és egy fél hanggal magasabban szólal meg. Ha a teljes dallamban érvényesíteni akarjuk a
módosítójelet, akkor írjuk azt a kulcs és az ütemmutató közé. Ha alkalmanként szeretnénk
használni, akkor a módosítandó hang elé jegyezzük.
Ha egy dallamban 1 kereszt az előjegyzés, hangneme G-dúr vagy E-moll. (Hogy a kettő
közül melyik, a hangzásának jellege és a záró hangja határozza meg.) Tehát, ha egy dallam
lágy hangzású, D-re végződik és 1b benne az előjegyzés, akkor a hangneme: D-moll

19
1. Olvasógyakorlat Tegzes György, Hétfokú olvasógyakorlatok/75.

2. Mennyi szekund! Énekeld a dalt ABC-s névvel is C-, G- és F-dó szerint!

Kottázd az ismerős dallamot a füzetedbe! A lá az E hang legyen! Mi lesz az előjegyzés?


Hol lesz a dó? Használj ismétlő jelet, egyes és kettes kaput! (Prima és seconda volta.)

3. Mutasd a hangkészleteken a hozzájuk illő dalokat szolmizálva és ABC-s névvel


is!
dó-pentachord k2
Egy boszorka van
Kis kece lányom
Láttál-e már valaha
Szegénylegény vagyok én lá-pentachord
Én kicsike vagyok
Megfogtam egy szúnyogot k2

Folytasd a dó- és lá-pentachord dalok listáját!

4. Mutasd a hangkészleteken a hozzájuk illő dalokat szolmizálva és ABC-s névvel


is!
ABC süti karácsonyra
- Kőszilán felfutó Cukor 15 dkg
Dió 15 dkg
- A bundának nincs gallérja
Élesztőszer (sütőpor)
- Boci, boci
Fahéj
- Ettem szőlőt Graham liszt 30 dkg
- Ugyan, édes komámasszony Ágika (a kedvenc tyúkom) 1 tojása
Haj! 15 dkg vaj
D-moll

G-dúr

20
5. Olvasógyakorlatok szolmizálva és ABC-s névvel (Csuka)

21
6. Így nevezzük az ABC-s hangokat, ha „bé” áll előttük (bé-vel módosított hangok):

Ebben a sorrendben is meg tudod őket jegyezni?

Így nevezzük az ABC-s neveket, ha „kereszt” áll előttük (kereszttel módosított hangok):

Ebben a sorrendben is meg tudod őket jegyezni?

Szekundok:

Tudod-e, milyen szekundok?

7. Énekeld szolmizálva és ABC-s névvel! Határozd meg a hangnemet!

8. Milyen szekundok? (Segítség! Basszuskulcs!)

9. Dallam szekundokból. (Csuka) Énekeld szolmizálva és ABC-s névvel!

22
Láttál-e valaha (karikázó)

Figyeld meg alaposan a fent látható dallamot!


- Tapsold a ritmusát, mondd rögtön hozzá a szövegét!
- Készíts hangjegyleltárt! Tételesen számold meg az azonos helyeken található
gombócokat. Melyik fajtából van a legtöbb?
- Üsd a mérőütést, próbáld magadban hozzá képzelni a dallamot szolmizálva!
- Énekeld szolmizálva majd dúdolva a dallamot. Végül próbáld hozzáadni a szöveget is!
Ezzel a stratégiával megtanulhatsz egyszerűbb dallamokat elolvasni. Csak akarnod kell és
gyakorolnod!

Ránki György: Pomádé király új ruhája /Rozika dala

Figyelted-e már, mennyi ideig virít a


csipkerózsa?
Karikázó - Rajzolj csipkerózsát a füzetedbe!
lányok - Vajon meddig tart az a szerelem, ami a
csipkerózsa virágának életéhez hasonlít?
- Tudod-e, milyen növény a majoránna?
- Milyen erős lehet az a szerelem, ami a
majoránna szagához hasonlít?
- Ismersz-e olyan népdalokat, amikben
találkozhatunk ezekkel a szimbólumokkal?

Hajdan a táncmulatságok előtt (főleg farsangkor) a lányok karikás táncot (körtáncot)


jártak:
- szorosan összefűzték karjaikat és ki-be hullámoztak,
- vagy kis, oldalazó lépésekkel szinte szaladtak,
- vagy jobbra kettő, vissza egy lépésekkel lassan haladtak.
Mindezt a fiúk bőszen figyelték. Megbeszélték egymás közt, ki, melyik lánnyal akarna aznap
táncolni. Végül, amikor megegyeztek, szétszaggatták a kört, s mindegyik vitte az aznapi
kiszemeltjét mulatni. Kipróbálhatjuk mi is ezt a szituációt!
23
Hull a szilva a fáról

Formáljunk kört, és táncoljunk vagy mozogjunk ritmikusan daltanulás közben!


Egyszerű lépésekkel, mozdulatokkal kövessük a lüktetést!
Szoktál-e énekelni és milyen
alkalmakkor?
tanya, ruca, páva
- Tanultál-e már dalt
családod bármely tagjától?
- Ki a kedvenc énekesed?
lá,

Egyik ága lehajlott, Kiskalapom fekete,


az én rózsám elhagyott, páva tolla van benne,
ej, haj, ruca, ruca, ej, haj, ruca, ruca,
kukoricaderce. kukoricaderce.

Ha már remekül énekeljük a dalt:


- Lalázzuk a dal dallamát, és tapsoljuk a ritmusát! Gondolkozzunk a ritmusnevek
megfejtésén!
- Énekeljük a dalt ritmusnévvel, jelezzük hozzá a mérőütést!
- Járás közben tapsoljuk és énekeljük a ritmust!
- Ügyesebbek két kézzel is próbálkozhatnak: bal üti a mérőütést, a jobb kéz
kopogja a ritmust.

Ha szeretnél helyesen énekelni, három dologra figyelj:


1. A „hasadba” is vegyél levegőt! Ezt könnyen kipróbálhatod: ha a törzsedet előrehajlítva,
vagy hanyatt fekve lélegzel, érezheted, hogyan tágulnak és szűkülnek a rekeszizmaid.
2. Éneklés közben nyisd ki a torkodat! Ha így adsz ki hangot magadból, megrezegteted az
arcod és homlokod üreges tereit, amitől hangosabban és zengőbben szólhat a hangod.
3. Érthetően mondd a dalod szövegét! Próbáld megérteni és átérezni azt!

- Énekeld a dalt minden nap akár szöveggel, akár lalázva!


- Énekeld ritmusnévvel is, mérőütéssel kísérd magad!
- Rajzold le a füzetedbe azt a képet, amit a dal eléd fest!

24
1. Ritmuskíséretek a Hull a szilva kezdetű dalhoz (Csuka, Juhász)
a

b
ll

- Egyik csoport énekel (szöveggel), másik tapsolja a ritmuskíséretet.


- Mindenki énekel (lalázva) és közben tapsolja a ritmuskíséretet.
- Ugyanezt önként vállalkozók egyénenként is megtehetik!
- Egyik kéz mérőütés, másik a ritmuskíséret. (Egyik kopog, másik dobog!)
- Egyik kéz a dal ritmusa, másik a ritmus. Ez már nehéz…

(De vajon mit keresett a legény a tanyán? Miért vidám, ha a lány elhagyta?
Mi köze mindehhez a szilvának?)

- A dal hangkészletéből megállapíthatod a hangsorát.


- Hogyan nevezzük szolmizálva a zöld szilvát?
- Mutasd a hangkészleten a dalt szolmizálva és ABC-s névvel!
- A kézvonalrendszereden is mutasd hasonlóan.
- Végül énekeld ritmusnévvel, közben mutasd a
hangok helyét a kézvonalrendszereden! (Ha így
tartod a jobb kezed, a tenyereddel az arcod felé,
a kisujjad lesz az első vonal. A bal mutatóujjaddal
jelezheted rajta a hangok helyét.)
- Megpróbálod E=lá szerint is ugyanezt a
feladatsort?

(Sajnos, nem megy másképp. Gyakorolni kell…)


25
A pentaton hangsor és a Tiszta kvint hangköz

Vendéghang:
Felismered a nyakláncra fűzött gyöngyök dalát?

Ha egy dallamban öt fajta hang szerepel, és nem található benne kis szekund, a hangsora:
pentaton. A pentaton hangsorok jellegét a dallam záró hangja határozza meg. A lá-ra
végződőek neve lá-pentaton, a dó-ra végződőeké dó-pentaton. Folytasd a szabályt!
A pentaton hangsorokban a fá és a ti hangsúlytalan helyen előfordulhatnak
vendéghangként. (Vigyázat: alsó és felső szó vagy lá egyfajtának számít!!!)

A zongora billentyűzetén a fekete billentyűk éppen a pentaton skála hangjait alkotják. Ha


logikusan gondolkodsz, megállapíthatod, melyik billentyű a „lá”.

Pentaton dalok: Régi népdalaink dallamvonala ereszkedik. Ezek között


gyakori, hogy a dallam második fele Tiszta kvinttel
Hej, Jancsika mélyebben utánozza az elsőt. Az ilyen dallamokat
Erdő is van, makk is van kvintváltónak nevezzük. Közülük a legegyszerűbbek
5 5
négy sorát így betűzhetjük: A A A A
Én Istenem, minek élek
A Tiszta kvint hangköz magasabb és mélyebb hangja
Egy kis malac
között három nagy és egy kis szekund van. Ezeket
Volt nekem egy kecském átugorva az első hangról az ötödikre jutunk.

Melyek a kvintváltóak? jele: T5

1. Olvasógyakorlatok: Kodály Zoltán: 333 Olvasógyakorlat/ 178, 181

2. Kottázd a pentaton dallamot D=lá szerint! Mennyi lesz az előjegyzés?


Énekeld ABC-s névvel is! (Csuka)

Bobby McFerrin pentatonic

26
Virágos kenderem (fonódal)

kender, fonó, szövés, szövőszék, rokka, csárdás

Páros csárdást járhatunk a dalra!


Ismerős lépés-osztinátó a dalhoz: kender
feldolgozása

(Jobb, bal, jobb-bal-jobb, bal, jobb, bal-jobb-bal)

Mutasd a hangkészleteken a dal dallamát szolmizálva és ABC-s névvel!

- Mekkorát ugrik a dallam a Hull a szilva és a Virágos kenderem kezdetű dalok elején?

Ha két egyforma magasságú hang szólal meg egyszerre, vagy egymás után, Tiszta prím
hangközt hallunk. Jele: T1 (l,-l,) vagy C-C
Ha egy hangnak a legközelebbi, mélyebben vagy magasabban szóló rokon hangzású párját
keressük, az első hangról a nyolcadikra kell ugranunk. Ilyenkor Tiszta oktáv hangközt
énekelünk. Jele: T8 (l,-l) vagy C-C’

Egy Tiszta oktávba 2 kicsi és 5 nagy szekund fér.

Villámkérdések:
Ha egy nagy szekund két kicsiből tevődik össze, akkor egy oktávba hány kis szekund fér?
Ha csak nagy szekundokból állna egy oktáv, mennyit lépnénk benne?

27
1. Alkossunk pentaton dalainkhoz egyszerű, két ütemes osztinátókat!
Pl.

Miközben szöveggel énekeljük dalainkat, többféleképpen játszhatjuk az osztinátókat:


- nyolcad=taps, negyed=csapj a combodra, szünet=szokásos
- nyolcad=csettintés egyik és másik kézzel, negyed=dobbantás, szünet=szokásos
- és még amit kitalálunk…

2. Ritmuskavaró kártyákkal
1. 2. 3. 4.

- Olvassuk el őket sorban, mérőütés mellett, némán, gyakorló névvel!


- Egyenként vegyük el a kártyákat, minden alkalommal mondjuk végig némán a ritmust!
- Ha minden kártya eltűnt, nevezzünk ki egy kavarót, aki összekeveri a kártyák számát.
Pl: 4,3,2,1 . Aki tudja, ebben a sorrendben mondja hangosan a négy ütemet.
- Ezután együtt mondjuk és tapsoljuk, majd új kavarás következzen!

3. Ritmusjáték
Mozduljunk meg a szünetekben! Egyszerű, rövid mozdulataink nem csaphatnak zajt!

4. Pentaton-kánon

Ütemenként, 2 ütemenként..., 2-3-4 szólamban, bármilyen ritmussal és szöveggel…


Mindenhogy jó. Ez a pentaton…

Pentaton hangkészletű dallamokkal a mai napig találkozhatunk a világ sok


tájékának zenéjében: pentatónia, indián, japán, kínai, skót, ír zene, spirituálé. Old
Man River
- Léteznek a pentatonhoz nagyon hasonló ötfokú hangsorok is: gamelán zene
- A klasszikus zenébe is bekéredzkedett a pentaton: Grieg/Peer Gynt, Debussy/1.
Arabeszk, Dvorak/Újvilág szimfónia/2. tétel,
- Himnuszokban, vallási énekekben is megtalálható: Amazing Grace
- A könnyűzenében is hallhatóak pentaton dallamok: Deep Purple, Place in Line 28
5. Felismered a dalt? Énekeld ABC-s névvel!
Kodály: 333 Olvasógyakorlat/176

6. Már olvastad, most kottázd! A dó az F hang legyen! (Aztán a C, aztán a G…)


Kodály: 333 Olvasógyakorlat/181

7. Olvasógyakorlatok Kodály Zoltán: 333 Olvasógyakorlat/313, 323

n2 n2 k2 n2 n2 k2 n2 n2

k2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 k2

n2 n2 k2 n2 n2 k2 n2 n2

k2 n2 n2 k2

8. Itt láthatod a kvintek szerkezetét a törzshangokon (fehér billentyűkön), C-


dúrban. Zongorázd el a rajzon valamennyit! Közben figyeld a szerkezetüket!

- Van közöttük egyforma szerkezetű?


- Észrevetted, hogy a pentachordok két szélső hangja egy kivételével Tiszta kvint
távolságot eredményez?
- Miért nem Tiszta kvint a H F távolság?
- Énekeld őket szolmizálva és ABC-s névvel is, így: d-r-m-f-s, d-s, C-D-E-F-G, C-G…
Készítsd el a fenti ábrát és kottát G-dúr és F-dúr szerint is! Ezekben mely ABC-s
hangok között lesz a szűkített kvint hangköz? (Ne feledkezz el a kulcsról, előjegyzésről
és ütemmutatóról!) (Türelem!)

9. Hangközgyakorló
Határozd meg és írd a füzetedbe a hangközök jelét, énekeld őket ABC-s névvel !
(Segít a zongora rajza!)

29
Beszélgetés a régi népdalokról

Hány éves lehet egy régi népdal?

- Nagyon sok! Akár több száz éves is lehet! Vannak olyan régi dalaink, amiket már a
honfoglalás előtt énekeltek őseink. Tehát, kiszámoltad?

Honnan tudjuk, hogy egy népdal ennyire régen született?

- Vannak árulkodó jelei a korának. Például a dallamvonala biztosan ereszkedik. És általában


négy sora van. Persze, nem mindegyiknek… Ezek a sorok alig pár szóból állnak. Kevés
szótaghoz kevés hang járul. Lehet, hogy kvintváltó, de az is lehet, hogy minden sora más és
más dallamú.

Ki találta ki a népdalokat? És miért?

- Csak olyan ember talál ki jó dalt, akinek működik a lelke, és akinek van mit mondania. Az
ilyen ember aztán fogja, becsomagolja az énekét, és nekiadja a barátainak, gyerekeinek és a
szerelmeinek ajándékba. Mert a szép dal titok és kincs. Drága dolog, vigyázni kell rá.

A városokban is énekeltek ilyen régi népi dalokat?

- Nem nagyon. Ott inkább kottából zenéltek.

A falusi ember nem tudott kottát olvasni???

- A szegény ember gyakran írni sem tudott, nem hogy kottázni.

Manapság kevés népdalt énekelünk. Vajon miért?

- Valóban. Ugyan élnek még a hagyományok őrzői, de egyre kevesebben vannak. Te is


közéjük tartozhatsz, ha akarsz! Elénekelheted majd őket a gyerekeidnek. Ilyen dalokat csak
magyar ember talált ki. Miért nem énekeljük őket mostanában? Talán, mert más a divat vagy,
mert átalakultak az életünk körülményei. Jó lenne, ha az érzéseink viszont nem változnának!
Maradnánk olyan őszinték és szépek, mint a dalaink.

népzene, népdal, néptánc, népi hangszer, népdalénekes, népi zenekar,


népi hagyomány, népviselet

30
Sej-haj, folyóba… (Sebő Ferenc-Weöres Sándor)

Sej-haj, folyóba…
kotta

Hallgassuk meg sokszor a Sej, haj fonóban kezdetű dalt a szerző előadásában! Nehéz
tánclépéseket improvizálni (rögtönözni) hozzá! Vajon miért?
- Ha elkaptuk a dal lüktetését próbáljuk meghatározni tanári segítséggel az
ütemmutatóját!
A Sej, haj, folyóba kezdetű dalban egy
ütembe 11 nyolcad, vagyis 11 „ti” fér.
Ez a dal természetesen nem népdal,
hiszen mind a szövegének íróját, mind a
Sej, haj. osztinátók dallamának komponistáját ismerjük.

Játék variációk:

ütemenként,
2 ütemenként,
4 ütemenként,
8 ütemes ritmuskíséretként, akár
hátulról előre, vagy összekeveredve.

Tanulj meg az osztinátókból annyit,


ahányat bírsz! Kopogj, dobogj, üsd a
tenyereddel a combodon…közben
énekeld a dalt!

31
Csapatjáték: Dobbantva és tapsolva egyénenként

Szár fölfelé=egyik csapat X=dobbantás


Szár lefelé=másik csapat =taps

Sebő Ferenc (Szekszárd,


1947. február 10. –) Kossuth-díjas
Sebő
énekművész, dalszerző, gitáros,
Ferenc
tekerőlantos, népzenekutató-és
tudós, a hazai hangszeres népzenei
és táncház mozgalom egyik elindítója
(1972), a Sebő Együttes vezetője.
http://www.hagyomanyokhaza.hu/ol
dal/122/

Bartók plays Bartók Six Dances in Bulgarian Rhythm (from


"Mikrokosmos")

bolgár ritmus, bolgár tánc, néptánc mozgalom

Ritmusgyakorlatok (Csuka)
a

32
A bolhási kertek alatt…(lakodalmas)

Kimentem a szőlőhegyre, Kata, Felmentem a szilvafára, Kata,


Ráléptem a venyigére, Kata, Elhasadt az ingem válla, Kata,
Venyigéről, venyigére, Varrd össze az ingem vállát,
Fáj a szívem a szőkére, Kata Ne pirongass, mint egy kutyát, Kata!

(Hol található Bolhás nevű falu? Biztos, hogy sok utak vannak arra? Vajon az a legény, aki sok utat ismer,
biztosan csak kirándulni akar? Szerinted Kata szőke, vagy barna? Szőlő… mennyi mag! Szilva… )

A váltakozó hangsúlyozású (változó ütemű) dallamokban több fajta ütem is szerepelhet. Az


ütemmutatónak minden alkalommal jeleznie kell az ütemek változását.

1. Osztinátó a dalhoz (Mi a szabály?)

2. Kérdések
Ritka a magyar népzenében az
aszimmetrikus ritmusú népi dallam!
- Hány soros a dal? Hány ütemből állnak a sorai? A népzenetudósok a megmondhatói,
- Merre halad a dallamvonala? vajon mely másik nép hatására
- Mely hangok alkotják a hangkészletét? születnek ezek. Vagy esetleg mi,
- Mi a hangsora? magyarok is hajlamosak vagyunk
- Találsz-e összefüggést a sorainak dallama ilyenek kitalálására?
között? A fenti dal ugyan tisztán pentaton
- Kvintváltó-e ez a népdal? hangsorú, mégis a dallamvonala nem
ereszkedő, és nem kvintváltó.
- Érvényesek-e rá a régi stílusú népdal jellemzői?
(Kvintelő.)
Kizárt, hogy régi stílusú legyen…
Egyenlőre elégedjünk meg ennyivel!
33
Zörög a kocsi (lakodalmas)

2. Huncut a gazda, nem néz a napra, csak a szép asszonyra,


Melyek a régi stílusú
Huncut a vendég, mert mindig innék, ha vóna', ha vóna'.
népdalok jellemzői?

3. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. - Ereszkedő dallamvonal.


Két szegénylegény szántani menne, de nincsen kenyere. - Pentaton hangsor, gyakran
pien (vendég) hangokkal.
4. Van vereshagyma a tarisznyába', keserű magába', - Kvintváltó szerkezet.
5 5
(A legegyszerűbb: A A AA)
Szolgalegénynek, hej, a szegénynek de kevés vacsora.
- Parlando (elbeszélő,
szöveghez alkalmazkodó),
rubato (szabadon, kötetlen
Lakodalom, lakodalmi étkek, örömapa, ritmussal, tetszés szerinti
örömanya, kontyolás, hozomány, díszítésekkel énekelhető),
násznép, csigacsinálás, menyasszonytánc, vagy tempo giusto (feszes
vőféj…(Magyar Néprajzi Lexikon) tempójú) előadásmód.
- Természeti képek a
szövegben, melyek gyakran
Érdekes ez a dal! Vegyük alapul a szimbólumokat rejtenek.
második felét, kezdjük szolmizálni D=lá
szerint. Ha erre a dallamra fölépítünk
egy tökéletes, tehát hangról-hangra
Tiszta kvintekből álló párhuzamot,,
megkapjuk az első felének dallamát, Lakodalmas
amit ré hangról kezdhetünk szolmizálni. láda
Ebben a tökéletes kvintváltásban
azonban a Bé hangot módosítanunk
kell: meg kell szüntetnünk a rá érvényes
előjegyzést, vagyis fel kell oldanunk azt.
Ismét H hanggal lesz tehát dolgunk,
amit fi-nek szolmizálunk. Dalunk
hangsora: lá-sor fi-vel. 34
1. Osztinátók a Zörög a kocsi kezdetű dalhoz:

2. Különös körjáték…

- Vállunk mellé emelt tenyereinket csapjuk össze a szomszédunkéval először


mérőütésre, aztán az előbbi osztinátók ritmusára! Közben próbáljuk lépni a
mérőütést!
- Tapsoljuk a dal ritmusát, mondjuk ritmusnévvel, járjuk közben a lüktetést!
- Egymás kezét fogva emelve és eresztve mutassuk a dal dallamvonalát!
- Szolmizáljunk, kézjelezzünk együtt!
- Ismét tapsoljuk a dalritmust, összecsapott kezeink közben kövessék a
dallamvonalat!
- Szolmizáljunk, kézjelezzünk! Milyen hangközöket hallunk a Zörög a kocsi kezdetű
dal 1. és 3. sorának első ütemében?
- Keressünk ugyanekkora ugrást a Hull a szilva kezdetű dalban is! Próbáljuk
meghatározni, hányadik sor, hányadik ütemének hányadik mérőütésén találhatjuk

A Tiszta kvart hangköz két hangja között két nagy és egy kis lépés van. Ezeket átugorva
az első hangról a negyedikre jutunk: d-r-mf vagy C-D-EF
Jele: T4 Jegyezd meg: fá-ti és az F-H távolság nem Tiszta kvart! Vajon miért?

3. Énekeljük szolmizálva, ABC-s névvel és szöveggel a dalt!

- Szedjük össze a dal hangkészletét, határozzuk meg a hangsorát!


Segítség: A négy egymás mellett álló hangból keletkezett dallamok hangsora tetrachord.
Rajzoljunk tetrachord-csigát a füzetünkbe!
Figyeljük meg a tetrachordok szerkezetét! Hol található bennük kis szekund?

35
4.Énekeljük, majd szolmizáljuk az Anyám, édesanyám, Hopp, Juliska és a
Hol jártál, báránykám kezdetű dalokat! Keressünk bennük Tiszta kvart ugrásokat!

5. Énekeld ABC-s névvel a tiszta kvartokat! Melyik a kakukktojás?

6. Figyeld meg az ábrát! Először Tiszta kvartot lépj, majd annak az érkező
hangjáról Tiszta kvintet!

C-F=T4, F-C’=T5

D-G=T4, G-D’=T5

E-A=T4, A-E’=T5

F-H=Bő4, H-F’=Szűk5

G-C’=T4, C’-G’=T5

A’-D’=T4, D’-A’=T5

H’-E’=T4, E’-H’=T5

36
Az egymást tiszta oktávra kiegészítő hangközöket komplementereknek nevezzük.
A Tiszta oktáv komplementere a Tiszta prím és fordítva. A Tiszta kvint komplementere a
Tiszta kvart és fordítva. A Szűk kvint komplementere a Bő kvart és fordítva. Egyelőre ennyit
ismerünk…

7. Énekeljük szolmizálva és kottázzuk C=dó szerint a Cickom, cickom kezdetű


dal első négy ütemét! Keressünk Tiszt kvartokat benne!

8. Énekeld a dallamot szolmizálva és ABC-s névvel! Keresd benne a Tiszta


kvart ugrásokat! (Bartók szerint ennek a dallamnak „vastag tréfájú szövege közölhetetlen”.)

Bartók: Gyermekeknek/II/27

9. Írd le a vers ritmusát: Weöres Sándor: Kis versek a szélről/III.


- Találj ki hozzá csak szekund lépésekből álló dallamot! Készíts betűkottát kis
szerzeményedből!
- Találj ki hozzá olyan dallamot, amiben felhasználod az eddig tanult hangközöket!
Kottázd le kompozíciódat G-dóban!

10. Folytasd a pentaton dallamokat! Legyenek tökéletesen kvintváltóak!


Keress bennük Tiszta kvart ugrásokat!
a

11. Találd ki a tökéletes kvintváltó dallam folytatását!


Kodály: 333 Olvasógyakorlat/319
A folytatást jegyezd le! A dó a G hang legyen!
12. Nézd át a dallamot! Tapsold a ritmusát rögtön emlékezetből!
Kodály Zoltán: 333 Olvasógyakorlat/184
Hat éneklés után kottázd emlékezetből F-dó szerint! 37
Hej, két tyúkom (kanásztánc)

Kanásztánc dallamok A kanásztáncok jellegzetes ritmusának (iq q )


Megismerni a kanászt felhasználásával alkossunk négy ütemes
Télen nagyon hideg van osztinátókat! Tapsoljuk, járjuk, dobbantsuk őket
Hála Isten, makk is van
dalunkhoz! A legjobbakat jegyezzük le!
Elszaladt a kemence
Még azt mondják, nem illik

A kanásztánc a
pásztorok ügyességi tánca. Botoló vagy
Két keresztbe rakott bot kanásztánc
körül járják, s azokat nem
szabad érinteni sem. Régen
a fegyvereik körül
szökkenve táncolták a
férfiak. Ebből a
tánctípusból alakult ki
később a népszerű csárdás.

Kanász, konda, pásztor,


Az ördög meg a kanász,
Beatrice, 1992

Kodály: Háry/Hej, két tikom 38


1. Kanásztánc-rondó
A rondó zenei forma,
melyben a rondó téma
A-Rondó téma (refrén) visszatérései
közé epizódok
ékelődnek.
„B” Legegyszerűbb, ha a
jelenséget betűkkel
jelöljük:
„C” A-B-A-C-A-D-A
Elődje (rondeau) egy
olyan dalforma volt,
melyre körtáncot jártak
„D” francia vidékeken a 14-
16. századtól.

2. Rögtönözzünk kanász nótát Weöres Sándor „A kutya-tár” című versére!

3. A három dal közül melyik tökéletesen kvintváltó?


Láttál-e valaha, Zörög a kocsi, Hej, két tyúkom

4. Helyezd az öt vonalba bármelyik D hangra a hangközöket!


T4 n2 T8 T1 T5
Leesett a makk a fáról (kanásztánc)

Lehetséges, hogy ezt a dalt már kottáról is meg tudod tanulni? Segítek…

- Tapsold el a ritmusát! Először mondd gyakorló névvel a ritmusokat, aztán csak tapsolj,
és magadban mondd őket!
- Nézd át a gombócokat, szedd össze a dal hangkészletét! (F=dó. Miért?)
- Keresd meg a nagyobb ugrásokat (mi-lá, lá-ré), gyakorold egy kicsit őket!
- Lassan, mérőütést jelezve énekeld szolmizálva 3x!
- Felejtsd el a szolmizálást, dúdolj, lalázz! 39
- Add a dallamhoz a szöveget!
(Ugye, hogy nem is olyan bonyi…)
Megismerni a kanászt (kanásztánc)

(Első elcsodálkozásunk után táncoljunk! Aztán dallamvonal, szolmizálás, hangkészlet, hangsor,


sorszerkezet, stílus, stb. Próbáljuk egyszerre, harmóniaként megszólaltatni a dal sorainak utolsó
hangjait!)(Prima e seconda volta, egyes és kettes kapu=Ismétléskor az egyes kapu helyett a
kettes kapura ugrunk,)

Pentaton diktandók Másra is jó ám!


a
- Intonációs (tiszta
éneklésre törekedő) feladat.
(Amíg egy hangot énekelsz
b szolmizálva vagy ABC-s
névvel, képzeld el belső
hallásoddal, hol szólal majd
meg a következő.)
- Dallamkirakós feladat.
c a.) Tanár vagy diák
szolmizálva énekel, mindenki
karikáz az öt vonalba.
b.) Tanár vagy diák ABC-s
d névvel énekel, mindenki
karikáz az öt vonalba.
c.) Tanár vagy diák lalázva
énekel….
40
Megkötöm lovamat (lírai dal)

szomorú
arc

Ismert hasonló szövegű


magyar nóta.
(Bangó Margit, Takács
Nikolasz)
E magyar nóta dallama
fellelhető Szörényi-Bródy dalában:
Ha én rózsa volnék (Rúzsa Magdi,
Koncz Zsuzsa)

A Megkötöm lovamat kezdetű dalt a Dunántúlon 18, a Felföldön 8, az Alföldön 16, Moldvában
és Bukovinában 9 helyen kottázták le a gyűjtők. Erdélyben nem énekelték az emberek. Ma már
bárhol élünk, a kottákból mindenhol megismerkedhetünk vele.

Ezt a dallamot kb. 500 évvel ezelőtt (1520) kottázták le, de nem tudjuk, pontosan mióta
énekelték az emberek. Mind a hallható régi dallamok, mind a régi kották igazi zenei leletek,
amikből következtethetünk az emberek akkori életére.

Bartók Béla: Magyar képek 1. tétel/Este a székelyeknél

Magyar képek: Bartók saját, zongorára komponált szerzeményeinek zenekari átiratai öt


tételben. (1931) Ezek közül az első az 1908-ban írt Tíz könnyű zongoradarab-ból az ötödik,
az Este a székelyeknél, mely a székely dallamok stílusát, lírai hangulatát idézi.

41
Röpülj, páva (lírai dal, páva-dallam)

A legfontosabb kérdés, amikor


egy népdalt hallgatunk:
- Vajon ki dalolta és kinek?
A miérteken is gondolkozhatunk…
(És akkor jönnek az érzések, érzelmek…)

páva,
pávatoll

A legmegszállottabb népzenegyűjtők nem csak énekelt népi dalokat, hanem népi


táncdallamokat, népszokásokat, régi népi hangszereket, vagy azok leírásait, rajzait is
gyűjtötték. Képzeljük el, hogy ezek mindegyike egy-egy csillogó régi arany tárgy! Csak
magyar népdalból kb. 150 000-t kottáztak le. Hű, milyen gazdagok vagyunk! Mekkora
múzeumot kellene építenünk, ha ezt a sok kincset mindet el akarnánk helyezni?

Kodály: Fölszállott a páva – változatok magyar népdalra

Olvasógyakorlat: Kodály/333/293

páva, Darvin, vármegye, rab-ének, tömlöc

„Mostanában néhány, a természetben megfigyelhető alkotás idegesít különösen. Rosszul


vagyok, ha meglátok egy pávatollat.” – mondta egyszer Charles Darwin. Vajon miért? A
pávatoll gyönyörűséges! Igaz, hogy nem lehet vele repülni…
Vajon minek a jelképe a páva a népdalban?

42
A népzenegyűjtésről

1896-ban Vikár Béla kezdeményezésére indult a népzenegyűjtő mozgalom. Később, a20. század
elején többek között Bartók Béla, Lajtha László és Kodály Zoltán is bekapcsolódtak a munkába.
Kottafüzettel és fonográffal járták a vidéket és próbálták szóra, vagyis éneklésre bírni a
szégyellős és zárkózott falusi embereket. Dallamaikat lejegyezték és rendszerezték.
A 20. század közepén Martin György kezdeményezésére elkezdődött a népi táncdallamok
felkutatása is. 1972-ben elindult a táncház-mozgalom, mely napjainkban is nagy népszerűségnek
örvend.
A népdalok és népi táncdallamok gyűjtése manapság is zajlik. A népművészet és ezen belül a
népzene még él. Keresd te is az értékes népi hagyományokat, ha lehetőséged van rá! Addig
mondhatjuk magunkat magyaroknak, amíg meg bírjuk őrizni hagyományainkat!

Bartók Kodály Martin


Béla Zoltán György

Érdekes kérdések…

- Vajon milyen járműveken utazhattak a népdalgyűjtők?


- Hányféleképpen rögzíthették a hallott dalokat?
- Mit gondolsz, mennyire voltak nyitottak a vidéki emberek? És te mennyire vagy az?
- Milyen formáit ismerjük ma a hangrögzítésnek?
- Ismered a Fonográf együttest?

- Eredeti, fonográffal készült felvételeket a


„Magyar népdaltípusok példatára”című
internetes oldalon találsz. (© 2010 MTA
Zenetudományi Intézet)
- Ha alkalmad nyílik rá, látogass el a Hagyományok
házába! http://www.hagyomanyokhaza.hu/
- Ezeket a könyveket keresd:
Bodza Klára, Paksa Katalin/Népi énekiskola fonográf
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv
- Keress vagy készíts térképet a 20. század eleji
Magyarországról, s jelöld rajta a következő
tájegységeket: Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély,
Gyimes, Moldva. Ezeken a területeken éltek és élnek
magyar anyanyelvű emberek, akik a népi
hagyományokat napjainkig őrzik.

43
A kapuban a szekér (lakodalmi tánc: széki csárdás, menyasszonykísérő)

Örömanya, jöjjön ki, A kapuját nyissa ki,


Eressze be a vejét, A lánya szeretőjét!

Azt hallottam én a héten, Leányvásár lesz a héten,


Én is oda fogok menni, Szőkét, barnát választani. leánykérés

Vékony cérna, kenderszál, Pártába ne maradjál,


Kopasz csirke, vadliba, Gyere, kislány lagziba!

hozomány, derékalj, tollu,


vadréce, vej, leányvásár,
kenderszál, párta, kopasz csirke

Járjunk csárdást a dallamhoz! Közben tanuljuk meg hallás után!

A dal ritmusát a Népdaltípusok példatárában jegyezték le a legegyszerűbben (Nahát! Nem

kanásztánc-ritmus ez véletlenül?):
A későbbiekben a ritmusértékek kétszeresére növesztésével (augmentáció=nagyítás) és a
szöveghez alkalmazkodás pontos értelmezésével alakult ki a fenti kottázás. Bátran
igazítsuk a versszakok szövegéhez a dal ritmusát, ahogy azok megkívánják!

Változat (Szi-fá= bővített szekund, mely más környezetben kis tercnek hangzik. Dó felemelve=di))
http://erdely.ma/nephagyomany.php?id=68828&cim=a_kapuban_a_szeker_tanuljunk_meg_egy_nepdalt_video

Ligeti György: Három lakodalmi tánc/1. Allegro (A kapuban a szekér)

44
Nyújtott és éles ritmus

Dóri és Pisti együtt utaztak a buszon minden reggel


iskolába. Egy pár hónapja még teljesen egyforma
testalkatú gyerekeknek tűntek. Aztán, egy napon Dóri
felajánlotta a reggeli szendvicsét Pistinek…. és ez
innentől így ment minden nap.
Dóri karcsúbb lett, mint volt, fele akkora, mint előtte.
Pisti pedig másfélszeresére hízott, már átlóg Dóri
ülésére… Együtt ugyanannyi helyet foglalnak el most is,
csak kissé más elosztásban. A szendvics nem veszett el,
csak átalakult…
Pisti a meghosszabbodott ritmus, Dóri a lerövidült. A szendvics a nyújtópont… Az arányokra figyelj!

Keresd a hasonló
színeket a két rajzon!

Igaz, vagy hamis?

- A nyújtópont másfélszeresére növeli az előtte álló ritmus értékét.


- A nyújtópont minden esetben a hangjegy jobb oldala mellett található.
- Ha a nyújtópontos hang áll elöl, éles ritmusról beszélünk.
- Egy egész kottát pontosan kitölt két nyújtópontos fél kotta.
- Az éles ritmus aránya: 1negyedrész-3 negyedrész.
- Ha egy szinkópának összekötjük a 2. és 3. hangját, éles ritmust kapunk.
- Egy egész értékű nyújtott ritmusba belefér 3 fél értékű éles ritmus.

45
Ritmusgyakorlatok két csoportra vagy két kézre (Csuka)

tái------------ti, ti---tái

46
Hej, rozmaring (karikázó, csárdás)

Hej, rezeda, rezeda, Hej, szegfűszeg, szegfűszeg,


Karcsú a lány dereka. A legénynek nem hisznek,
Ha karcsú is illeti, Mert a legény lánycsaló,
Barna legény szereti. Akasztófára való.

Hej, kendermag, kendermag, Hej, kis katlan, kis katlan,


Jaj, de büszke legény vagy. Benne a sok mosatlan.
Mit ér a büszkeséged, Mosd el, leány az edényt,
Ha nincs szép feleséged. úgy öleld meg a legényt.

rezeda
rozmaring kendermag

- Beszéljük meg, miért éppen ezek a növények szerepelnek a dalban! Mire használták
őket régen és ma? Milyen tulajdonságaik vannak? Milyen növény a kis katlan? 
- A dal hangsora: lá-sor fi-vel. (Dallamvonal, szolmizálás, hangkészlet, sorok összehasonlítása,…)

Kétszólamú ritmusgyakorlatok (Csuka)


a

47
Hess, páva (hesspávázó)

Szép leány felszedné, Kalapjába tenné, Az ő édesének, Bokrétának tenné. …

(Ütemezzünk, szolmizáljunk, gondolkodjunk… De legelőször kapaszkodjunk össze, és


mozduljunk együtt, aztán párban!)

hesspávázás, Olvasni:
pünkösdi népszokások Kodály Zoltán: Ötfokú zene/III/36

hesspávázás

Tárkány művek: Hess, páva

Ütemezés-változatok
(Ütemezés: az ütemek első, hangsúlyos mérőütésének kiemelése a többi közül.)
- Bumm az asztalra tenyérrel a hangsúlyokra, taps a hangsúlytalanokra.
- Dobbantás ----taps.
- Hesselő, öklöző… mozdulat csak a hangsúlyokra.
- Ringás oldalra (összekapaszkodva, közösen) csak a hangsúlyokra.
- Lépés oldalra (összekapaszkodva, közösen) jobbra és vissza csak a hangsúlyokra.
- Lépés oldalra (összekapaszkodva, közösen) mindig jobbra (bal zár a
hangsúlytalanokon) csak a hangsúlyokra. 48
El kéne indulni… (vándordallam)

Ha kisasszonyt veszek, Nem tud szőni, fonni.


Jaj, de szégyen nekem Pénzzé gatyát venni.
Jaj, jaj, jaj…

Ha öreget kérek, Az mindig szomorú. vándor,


Annak minden szava Egy égi háború.
vándorlegény
Jaj, jaj, jaj…

Ha gazdagot kérek, Mindig csak azt hányja,


Hogy „az enyimből élsz, Ebadta hitványa!”
Jaj, jaj, jaj…

Pentaton diktandók (Csuka)

a b

c d

Kulcs, előjegyzés, ütemmutató, első hang, üres ütemek – ez adott legyen!


A 4 ütemes dallamokat 4 éneklés után szolmizálva énekeljük és emlékezetből kottázzuk!
A 8 ütemes dallamot 8 diktálás alatt írjuk. (Ne zongorán játsszuk, énekeljük abszolút
magasságban!
A dallamokat lapról olvasásként és memoriterként is énekelhetjük!
49
Én Istenem, minek élek (szöktetős tánc)

tempo giusto (feszes tempóban, ám a szöveghez alkalmazkodva)

szik.

El is mennék, itt is ülnék, Én Istenem add megérnem,


Bánatimból kitérülnék, Kit szerettem, azzal élnem.
Bánataim sokak, nagyok, Mert hogyha azt meg nem adod,
Magam gyámoltalan vagyok. Felakasztom én magamot.

csárdás, szöktetős, forgatós, Székelyföld, Sebestyén István mesemondó,


siklódi táncok

csárda
csárdás

D-dúr, H-moll, párhuzamos hangnemek

A Dé-re épülő dúr hangsorban két


kereszt az előjegyzés.

A Há-ra épülő moll hangsorban két


kereszt az előjegyzés.

50
Minden dúrnak van párhuzamos mollja, és minden mollnak van párhuzamos dúrja.
- Ha C-dúrban nincs előjegyzés, akkor A-mollban sincsen, hiszen ha C=dó, akkor A=lá.
- G-dúrban 1 kereszt (Fisz) az előjegyzés, ezért E-mollban is. Mert ha G=dó, akkor E=lá.
- D-dúrban 2 kereszt (Fisz, Cisz) az előjegyzés, ezért H-mollban is. Mert…
- F-dúrban 1 bé (Bé) az előjegyzés, ezért D-mollban is. Mert…
A dúr hangsorok 6. hangjára (fokára) épül a párhuzamos molljuk.
A moll hangsorok 3. hangjára (fokára) épül a párhuzamos dúrjuk.

1. Olvasógyakorlatok
Kodály Zoltán: Ötfokú zene II /2, 4, 6

a.) Éneklés után kottázzuk D=dó szerint! Énekeljük ABC-s névvel az elkészült
kottáról! (Lehet basszuskulcsban is!)
b.) Énekeljük szolmizálva, jegyezzük meg, kottázzuk emlékezetből D=dó szerint!
(ABC)
c.) Szolmizálás után képzeljük az öt vonalba, énekeljük ABC-s névvel!

2. Énekeljük ismert dalainkat D=dó szerint ABC-s névvel!


Kőszilán felfutó, A bundának nincs gallérja, Boci, boci, Ettem szőlőt, Ugyan, édes
komámasszony

3. Énekeljük szolmizálva a kvintváltó népdal 1-2. sorát! Kottázzuk D=dó


szerint a 3-4. sorával együtt. (Záróhang: l,) Végül írjuk a szövegét helyesen a
hangok alá! A dal előadásmódja: parlando. (betyár dal)

’ ’

Feketeföld termi a jó búzát,


Sűrű erdő neveli a betyárt.
Sűrű erdő a betyár lakása,
Szép csárdásné gondot visel rája.
betyár

Engem hívnak egy híres betyárnak,


Ki is állok huszonnégy zsandárnak.
Jön a zsandár, de nem félek tőle,
Majd kiállok, megszámolok véle!

betyár, zsandár

- Mondd el saját szavaiddal az első versszak hasonlatát! Miért éppen a csárda a betyár
búvóhelye? Mit jelent, hogy „megszámolok véle”?

51
Farsang három napjába (farsangi nóta, farsangvégi csúfoló)

Tempo giusto (szöveghez alkalmazkodva)

Elmúlt farsang, itt hagyott,


A farsang Vízkereszttől Hamvazószerdáig tart.
A lányoknak bút hagyott.
Magyarországon a 15. századtól vannak nyomai e
De énnékem nem hagyott,
hagyomány kialakulásának.
Mert én mindig víg vagyok.
Farsang idején a középkori ember igyekezett a sötét telet
és a hideget valahogyan átvészelni. Mivel kétkezi
Elmúlt a tél, jön a nyár, munkája nemigen akadt a földeken, idejét vidámkodással,
A kisasszony mivel jár? szórakozással töltötte. A férjjelölt legények a fonóban
Laput szakajt, avval jár, sündörögtek, és próbálták kiválasztani jövendőbelijüket.
Jaj, de kékben, zöldben jár. Amelyik legény farsang végére bokrétát kapott választott
párjától és azt kitűzte a kalapjára, az minden bizonnyal
Elmúlt a tél, jön a nyár, hamarosan megnősült. Ha egy eladósorban levő leány
A kisasszony mivel jár? nem lelt párra a farsang utolsó három napjáig, bizony
Tormát reszel, avval él, alaposan kicsúfolták.
Jaj, de keservesen él!

velencei karnevál, busójárás Olvasógyakorlat: Kodály/333/318

velencei busójárás
karnevál

(Mi történek ma azzal az eladósorban levő lánnyal, aki nem talál párt tél végére? Egyáltalán hány éves az eladósorban
levő lány? Te szoktál csúfolódni? Hangosan vagy magadban? Kit csúfolsz ki és miért? Ejnye…)

52
Pista bácsi, János bácsi (dudanóta)

Tanuljuk meg a dalt kottáról!

- Szemléljük végig! Mit mondhatunk el a


ritmusáról?
duda, - Szedjük össze a hangkészletét!
dudás - Énekeljük szolmizálva mérőütés mellett!
- Határozzuk meg a hangsorát!
- Énekeljük ABC-s névvel!
- Énekeljük lalázva, majd szöveggel!
- Milyen táncot járhatunk erre a dalra?

1. Vegyük elő házi készítésű papír „dudáinkat”, s dúdoljuk beléjük a dal dallamát!

2. A csoport egyik fele legyen a dallam, másik fele a duda kíséret! (l,-m)

3. A csoport harmada legyen a dallam, harmada a duda kíséret, a többiek dobolják


a combjukon a következő osztinátót:

4. Tanuljuk meg betűkottáról a dudanótát! Kottázzuk szövegével D=dó


szerint!

Ví - gan, ví - gan, víg an – gya – lom, Víg ó - rá - ba ter – mett ra – jom.

Mendég ily - lyen víg vol – tam én, Víg asz-szony já - nya va – gyok én.

53
János bácsi, dudáljon kend (dudanóta)

Ég felettünk, ég alattunk, Piros rózsa borulóba,


Egész éjjel jól mulattunk. Mostan vagyunk indulóba.
Reggel van már, dél kezd lenni, Ilyen tájba, esztendőre
Jó lesz végre hazamenni. Jövünk a keresztelőre!

Mivel a dal első két sorában valamennyi Bé fel van oldva, kényelmes lenne azt A-moll szerint
szolmizálni, lá-val kezdve. A Gisz ebben az esetben a „szi” vezető hang lenne. A második sor
egyértelműen lá-ra végződik, tehát ré-vel indul. Lehet így is, két hangnemben (két rendszerben).
De megpróbálhatjuk végig A-mollban, ekkor a dallam hangsora ré-sor (dór), szi vendéghanggal.
Ha mi-vel kezdjük, lá-sor fi-vel, ri vendéghanggal.
Gondolkozzunk! Hogyan válhatna a dal tökéletesen kvintváltóvá? Hogyan kellene átalakítani a
dallamát, hogy megfeleljen a kvintváltás szabályainak? Tetszik-e így?

- Ghymes: Üzenet
(Kaláka fesztivál, 1997)
Ghymes
Olvasógyakorlat: együttes
Kodály/333/314.

Változat

Ha G-dó szerint szolmizáljuk, hangsora szó-ra épül. (mixolíd)


Melyik változat az igazi? Mindkettő!!! Sőt, keress vagy találj ki Te is még néhányat!

54
Éva, szívem, Éva (karikázó)

Szerelem, szerelem,
Átkozott gyötrelem
Mér nem virágoztál
Minden fa tetejin?

Minden fa tetejin, Csontváry:


Cédrusfa levelin, A magányos
Had szakasztott volna cédrus
Minden árva leginy.

Lám, én szakasztottam,
El is hervasztottam,
Szelíd galamb helyett
Vadgalambot fogtam.

Szimbólumok, szilva, cédrusfa, galamb

Kottázás emlékezetből: Kodály/333/275 (Előjegyzés: 2#)

Daltanulás betűkottáról
Kottázzuk a dallamot szövegével együtt A=lá szerint!

Giusto

Hangsora? Sorszerkezet? Sorok végződése? Szótagszám? Előadásmód? Mindezeket


összevéve a stílusa?

55
Hídló végén (karikázó)

Elöl járja János bíró gombos dolmányában,


Hátul járja Mári asszony csipkés rokolyában.

1. Ütemezzünk, fejtsük meg a ritmusát a versnek!


Weöres Sándor: Kacsaúsztató (Tó vize, tó vize)

Egy negyedértékű mérőütésbe négy apróbb ritmus fér egyenletes eloszlásban. Ezek
tizenhatodok. A tizenhatodok gyakran párban állnak, és sokszor kapaszkodnak
nyolcadokhoz. Ilyenkor a felső „gerendázatuk” egy negyed értéket kapcsol össze.

Amikor egy dal szövegének egy szótagjára két - vagy több - hangot énekelünk, hajlítunk. A
hajlítást a kottában kötőívvel jelöljük. Szolmizálás és ABC-s éneklés esetén megfejtjük
minden, a hajlításban szereplő hang magasságát. (Ezzel tulajdonképpen megszüntetjük a
hajlítást.)

2. Ritmusok tizenhatodokkal 2 negyedben. Keress még variációkat!

tiri-tiri-tiri-ti, ti-tiri szinkópa tímri ritím szinkópapa, papakószin, tái---tiri, tiri—tái,

sz-tiri-tiri-sz, ááááááááááááááááááá, innen már csak tapsoljuk!

3. Írd le a rajz ritmusát 2 negyedben! Válassz, melyik szín legyen a


tizenhatod és melyik a tizenhatod értékű szünet! (Lehet két szólamban is gyakorolni!)

4. Mondjuk az ismert verset, írjuk le egy versszakának ritmusát:


Weöres Sándor/CSIRIBIRI
56
Bródy-Weöres: Csiribiri (Halász Judit
Labda-adogató

Játsszunk körben! Zenehallgatás közben remekül lehet labdát adogatni! De nem


mindegy, hogyan! Először is: mindenkinek legyen egy teniszlabdája…

- Kiinduló állás (ülés): mindkét tenyerünk felfelé nézzen, lazán, könyökmagasságba


engedve.
- A labda a bal kezünkből induljon, s egy mérőütés alatt tegyük át azt a jobb kezünkbe!
- A következő mérőütés idejében rakjuk labdánkat a jobb szomszédunk bal tenyerébe
föntről lefelé irányuló mozdulattal!
- Eközben saját bal tenyerünket helyezzük a kiinduló állásba, mert érkezhet a következő
labda, amit fogadnunk kell!
Cél: Mindenki labdája mozgásba lendüljön, a labdák ne akadjanak el, ne keletkezzen
torlódás…. Mozdulataink ritmikusak legyenek, de nyugodtak!

2. Tiszta matek!

= 1 egész

= 2 fél

= 4 negyed

= 8 nyolcad
= 16 tizenhatod

3. Kérdések - Hány negyed fér egy egészbe?


- Hány tizenhatod fér egy félbe? - Hány tizenhatod fér három nyolcadba?
- Hány fél fér egy egészbe? - Belefér-e egy 2 negyedes ütembe egy
- Hány tizenhatod fér egy nyolcadba? pontozott fél?
- Hány nyolcad fér egy félbe? - Hány nyolcad fér egy 3 negyedes ütembe?
- Hány tizenhatod fér két félbe? - Hány nyújtott ritmus fér egy 4 negyedes
- Hány tizenhatod fér egy pontozott ütembe?
negyedbe? - Belefér-e egy 4 negyedes ütembe egy
- Hány nyolcad fér egy pontozott félbe? pontozott egész?

57
= Milyen hosszú. = Mely más ritmussal szólal meg egyszerre.

4. Kártyás játék

Nyolcas csoportokban dolgozunk. Feladat: mindenki ír 2 negyed ütemnyi ritmust egy írólapra.
Köröket alkotunk, lapjainkat magunk elé tartjuk, hogy társaink jól lássák ritmusainkat. Először a
sajátját mondja mindenki az óramutató járásával megegyező irány szerint, folyamatosan, majd
mindenki, mindenkiét. Végül jöhet a cserebere!

5. Keressünk szavakat, mondatokat, melyek ritmusában tizenhatodok vannak!

6. Melyik ismert gyermekmondóka kezdődik ezzel a ritmussal?

7. Alkossunk szöveget a következő ritmusra!

58
Hol jártál az éjjel (ugrós)

Sterio Károly:
Juhászlegény

Nincs itthon az uram, cinege madár, Nincs itthon az uram, cinege madár,
Sáros patak mellett hidakat csinál. Sáros patak mellett hidakat csinál.
Jó lovai vannak, hamar hazaér, Rossz lovai vannak, nem ér az haza,
Jaj lesz neked akkor, hogyha együtt ér. Mulathatunk rózsám, egész éjszaka!

Alkossunk 2 ütemes osztinátókat a Hol jártál az éjjel kezdetű dalunkhoz!

Az egyik ütem ritmusa mindig ez legyen:

Előfordult, hogy a falusi emberek dalaikat


hangszerrel kísérték, és vannak olyan népi
táncdallamaink is, amik csak hangszeres
előadásban ismertek. Cigánybandák, és
egyszerű, muzsikálni tudó parasztemberek
népi
húzták a talpalávalót a lakodalmakban,
zenekar
mulatságokban.
A népi zenekar felállása többféle
lehet, de a legáltalánosabb a képen
látható.
- Milyen hangszereket ismersz fel a képen?
- Hogyan szólaltatják meg ezeket a
zenészek?
- Melyiken szól a dallam és melyik játssza a
kíséretet?
59
A magyar népi hangszerekről

A magyar ember találékony. Ezt bizonyítja, hogy meglehetősen sok házilag elkészíthető
hangszerrel kísérte énekét és táncát. Kanállal, kannával, teknővel, fűszállal, náddal, köcsöggel,
bottal, sarkantyúval és még ki tudja, hány fajta egyszerű hangkeltő eszközzel színesítette
muzsikáját. Persze, bonyolultabb hangszereket is kifejlesztett, mint a citera, cimbalom, a tekerő,
sőt, hegedűt és klarinétot is építettek egyes mesterek a hangszeren játszók számára.
A régi embernek a sok dolga között az éneklés és a tánc volt a szórakozása. Hétköznap dalolt, ha
szántott-aratott, ha szeretett, ha bánkódott. Ünnepeken, főként lakodalomban táncolt. Ilyenkor a
zenét zenekar, vagy akkori kifejezéssel banda játszotta. A hegedűs így cifrázza a Hol jártál az éjjel
kezdetű dalt:

citera
kanna teknő kanál

tekerő
cimbalom furulya
töröksíp

bot
hegedű
köcsög ütőgardon
klarinét

- Készíts montázst a magyar népi hangszerek képeiből! Ne csak ennyiből!


- Válaszd ki azokat, amiket te is meg tudnál szólaltatni!
- Nézz körül otthon! Milyen hangkeltő eszközt találsz, amivel énekedet kísérheted?
- Állítsd össze a neked legjobban tetsző hangszerekből a saját zenekarodat!
- Milyen hangszereken játszanak a Muzsikás, Makám és a Sebő együttes tagjai?
- Működik-e lakóhelyeden vagy annak közelében népi zenekar, cigánybanda, népi
táncegyüttes?(Szinti? Fuj! Menne el az áram a konnektorból…)
60
1. Ritmusvisszhang elölről és hátulról – fejben, memorizálás után

„A”lehetőség:

„B” lehetőség:

Példák:
a. b.

c. d.

2. Olvasásra, memorizálásra, vagy diktandóként (Csuka)

61
3. Kopogós / Ránki György (ZongoraiskolaI/77,
Zeneműkiadó@1966 by Editio Musica Budapest)

Ránki György:
Kopogós (kotta)

Figyeljünk a műben előforduló előadási jelekre és kövessük


az utasításokat:
- Allegretto: gyorsacskán
- Pont a hangjegy fölött: staccato (röviden) Ránki
- Két vagy több hangot összekötő íves vonal: legato (összekötve)
György
- Rövid vonal a hangjegy fölött vagy alatt: tenuto (az értékének
megfelelő ideig tartva)
-> jel a hangjegy fölött vagy alatt: marcato (hangsúlyosan)
f: forte (hangosan) p: piano (halkan)

Előadhatjuk a művet kétszólamú ritmusgyakorlatként két csoportban vagy két kézzel (ügyelve,
hogy a két szólam kétfajta hangszínnel szólaljon meg), illetve énekelve. Utóbbi esetben az utolsó
két ütem unisono legyen! (Unisono: a két szólam egyszerre szólaltassa meg valamennyi hangot!)

62
Sebő együttes: Ugrótáncot jókedvemből
Weöres Sándor: Ugrótánc

Weöres Sándor: Ugrótánc.vob

töröksíp tekerő hegedű bőgő

Sebő együttes

Weöres Sándor (1913-1989) költő, műfordító, a 20.


század egyik hihetetlenül sokoldalú, merész
egyénisége volt. Nehéz volt önfeledten alkotnia
ebben az időszakban! Nehéz volt zseninek lenni a
szocialista realizmus elvárásai közepette! Nehéz volt
Weöres úgy költőnek lenni, hogy ne sérüljön a művész
Sándor akarata, ne csorbuljon fantáziája, őszinte önállósága.
Ő kitartott maga mellett. Egyszerűen: énekelt.
Nevéhez fűződik a gyermek-költészet megújítása is.
(Bóbita, Zimzizim, Rongyszőnyeg, Magyar etűdök)
Különösen megkapó ritmikájú gyermekverseit számos
zeneszerző látta el dallammal. (Kodály Zoltán, Sebő
Ferenc…)

63
Ugrótáncot jókedvemből… (Sebő-Weöres)

Ugrótáncot
jókedvemből… kotta

Hallgassuk meg sokszor a szerző előadásában a dalt! Kísérjük a


muzsikát a gyimesi kettős jártatójának és sirülőjének ritmusával:
iq = bumm, x = taps.
- Énekeljük a dalt, folytassuk a ritmuskíséretet! (A közzenét dúdoljuk vagy lalázzuk!)
- Figyeljük meg, hogyan kíséri a 2. szólam a dallamot! Hány ütemen keresztül
tökéletes a kvintpárhuzam?
- Szolmizáljuk, majd lalázzuk az alsó szólamot, jelezzük halkan a mérőütést!
- Próbáljuk ki, hogyan szól együtt a két szólam először lalázva, aztán szöveggel is!
- Elképzelhető, hogy kétszólamú éneklés közben is képesek vagyunk az előbbi
ritmussal kísérni magunkat?
- Szép lenne előadásunk, ha hegedűn vagy furulyán szólalnának meg a közzene
szólamai.
Az ugrós tánc sokfajta régi típusú népi tánc gyűjtőneve, a magyar tánckincs egyik
legfontosabb családja. (háromugrós, pajtástánc, oláhos, kanásztánc…)
Csíki-havasok, moldvai csángók, ugrósok típusai, fajtái
A gyimesi csángók a kb. 17. századtól élnek a Tatros folyó völgyében, s őrzik az ősi
székely és moldvai magyar paraszti hagyományokat. Az ő kedvelt hangszerük az
ütőgardon.
Vajon lehet-e házilag ütőgardon-féle ritmushangszert készíteni? Kell hozzá egy erős, üreges
test, amire 3-4 húrt feszítünk. Megteszi egy egyszerű huzal is, a lényeg, hogy mindenképpen ki
kell emelkednie valahogyan a dobozból, és jó feszesnek kell lennie. Vágjunk a dobozra egy rést
is, ahol kijön a hang! Egy kemény bot lehet a verő. Még az is elképzelhető, hogy az új eszköz
alkalmas lesz a dal ritmuskíséretének eljátszására. Holnap kipróbálom…

64
1. Osztinátó a dalhoz:

2. Olvasásra, fejben ABC-nek, diktandónak,


memoriternek.
- Kodály: 333 olvasógyakorlat/159, 167, 168, 225
- Kodály: Ötfokú zene III/5, 37 ütőgardon
- Kodály: Ötfokú zene II/100

Gyimesi népzene – Muzsikás együttes

3. Ritmusdiktandó –két sorban (Csuka)

- Gyakorold a két kézzel: az ügyesebb kezed a ritmust kopogja, a másik a mérőütést


dobolja!
- Találjunk ki közösen alsó szólamot ritmusunkhoz, írjuk is le azt az alsó, üresen hagyott
sorba! Ügyeljünk a helyi értékek pontosságára, az egyszerre megszólaló ritmusok
egymás alá kerüljenek!

4. Hangközlánc olvasni

- Határozd meg, mi a szabály!


- Milyen hangközöket lép az alsó és felső szólam
- Milyen hangközök keletkeznek a szólamok egyszerre történő megszólalásával?

5. Kétszólamú éneklésre: Papp Lajos/35 könnyű kétszólamú egyneműkar I.


(1969 EMC)

Jó tanácsok a kétszólamú énekléshez


- Első a ritmus legyen! Kétszólamú ritmusgyakorlatként olvassuk a kottát, akár két kézzel!
- A szólamokat alaposan tanuljuk meg szolmizálva külön-külön! Egymás szólamait is
ismerjük! Ugyanígy lalázva és szöveggel.
- Kétszólamú éneklésnél is hallható mérőütéssel gyakoroljunk!
- Figyeljük az előadás módjára utaló jeleket a kottában, s tartsuk be őket!
- A sok közös gyakorlás után próbáljuk a kis műveket párosával énekelni, szólamcserével is!
- Ha játszunk valamilyen hangszeren, duóként is előadhatjuk dalainkat!

65
Talalaj, talalaj…

Olvassuk a dallamot kottáról! (Kulcs, előjegyzés, ütemmutató, ritmus,


szolmizáció, ABC, lalázás, szöveg.)

Farsang előtti vasárnap a kislányok körbejártak a faluban, s házról-házra énekeltek. Cserébe


a gazdasszonytól finomságokat kaptak. Volt olyan vidék is, ahol a fiúk vagy éppenséggel a
bakter örvendett ekképp a farsang eljövetelének:

Sárdó, gyűjjön, Kodály Zoltán: Villő


meleget hozzon!
Micsoda ily meleget?
Nyári meleget.
Hej, székecske, gombocska,
szőlő végén dombocska!

A menyhei lyányok sárdózás


mind a vízbe hútak,
lapu alatt lapognak,
csovány alatt cicognak.

Amennyi ürgelyuk, pociklyuk,


annyi verem búzajuk legyen keteknek!
Kiverek belőle üszököt, konkót,
s mindenféle gájzot!

Talán mi is kitalálhatnánk a versikéhez dallamot:


- kövessük a szöveg ritmusát,
- mondatkezdéseket hangsúlyosan indítsuk,
- a mondatok végét érzékeltessük a hangmagasság leeresztésével.
- Azokon a helyeken, amihez nem „jön” belőlünk dallam, kiáltsunk! 66
Béres legény (munkadal)

Béreslegény ne rakd meg a szekered, Béreslegény mezítláb ment szántani,


Sajnáld meg a szegény pára ökrödet. Otthon hagyta a csizmáját patkolni.
Kettő sánta, a harmadik nem mehet, Kilenc kovács nem merte elvállalni,
A negyedik nem bírja a szekeret. Egy sem tudott rózsás patkót csinálni.

ökrös
szekér

A béreslegények az uraságok cselédei, szolgái voltak. A ház, a kert, az állatok körüli munkát
végezték egész álló nap. A földek megművelése és a termények betakarítása, feldolgozása
is az ő feladatuk volt. Az emberek gyakran énekeltek olyan dalokat, amikkel munkájukat
mesélték el. Milyen lehetett a béresek élete?

cseléd, béres
67
1. Hangsúlyozzuk bumm-tapssal a Béres legény kezdetű dalt! Határozzuk meg a
dal sorainak ütemmutatóit.

2. Játsszunk a dal soraihoz 3 ütemes osztinátót!

Minden nyolcad-pár (ti-ti vagy ti-sz) alatt negyedet (tá-t) tapsoljunk, és fordítva! Írjuk le
a kapott ritmust, ne feledkezzünk el a változó ütem jelöléséről!

3. Ütőgardon osztinátó

4. Szolmizáljuk a dalt D=lá szerint! Keressünk benne Tiszta kvart ugrásokat!


(A dal hangsora: lá-sor fi-vel.)Betűzzük sorait, határozzuk meg stílusát!

5. Ha ABC-s névvel is el szeretnénk énekelni, transzponáljuk! (A=lá, fi=Fisz)


Kottázzuk is! Kulcs, előjegyzés, ütemmutató… Hol kezdenénk a kottázást, ha két
kereszt lenne az előjegyzés?

6. Olvasni, transzponálni
Kodály Zoltán: 333 Olvasógyakorlat/297

Kodály Zoltán 1882-ben született


Kecskeméten. Magyar-német szakon kezdte
felsőfokú tanulmányait, aztán elrabolta a
zene. A zeneakadémián zeneszerzést tanult,
majd beállt a népzenegyűjtők közé. Így
ismerkedett meg Bartókkal, s adták ki első
közös munkájukat, 10-10 népdalt Kodály
zongorakísérettel. Zoltán
Kodály Zoltán szerzeményei
Pedagógiai tevékenysége ma is a
magyar zeneoktatás alapját képezi.
A jó zenész „kodályi” ismérvei: 1. kiművelt
hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4.
kiművelt kéz. Egyik sem hiányozhat!
Fontosnak tartotta a kamaramuzsikálást,
kórusban éneklést, az óvodáskori zenei
nevelést. Világszerte ismert zenetanítási
módszere, melynek különleges tényezője a
relatív szolmizáció, lényege a gyakorlás!
A háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző, a
MTA tagja 1967-ben halt meg.

68
Elmentek a cigányok (dudanóta)

1. Ritmuskíséret a dalhoz két kézre (előadható kannán is):

2. Énekeljük szolmizálva, majd hajlításokkal lalázva


Kodály Zoltán: Ötfokú zene/II/93. (Elképzelhető, hogy képesek vagyunk szöveget,
verset is kitalálni a dallamhoz?)

Kodály Zoltán: Cigánysirató

cigányok, magyarországi cigányság, cigányzene, 100 tagú


cigányzenekar, cigány népviselet

cigány matyó
népviselet népviselet

Hasonlítsd össze a népviseleteket! Keresd azokat a tájakat, melyek híresek népviseletükről!

69
Három ugrótánc

Sokáig nem értettem, hogy lehet sikeres az olyan utca, ahol csúnya, görbe lányok laknak. Azt végkép sokáig nem
értettem, miért kell az ő szájuk szélét kicsempézni.

Csempe=csámpa, sikeres=sikéres

(A Fisz hangot di-nek szolmizáljuk. Dallamvonal, hangsor, szerkezet, stílus…)

Ez is egy nagy kérdés: hogyan lehet lejáratni a búbánatot?

Hangsúlyozzunk, majd szerkesszünk ritmuskíséretet a változó ütemű


dalokhoz! Kottázzuk is le szerzeményeinket!

Mi az a kánya és mit tojik? Ki az a kend?

(A ré hang felemelve: ri. Milyen hangközöket lépnek a 2. ütem hangjai?)

70
Tartalom

A bolhási kertek alatt - 33 Pentachordok - 7


A kapuban a szekér - 44 Pentaton hangsor és a tiszta kvint - 26
Bartók Béla - 8 Pista bácsi, János bácsi - 53
Béres legény - 67 Regiszterek - 15
Beszélgetés a régi népdalokról - 30 Rondó - 39
C-dúr, A-moll, 1#, 1b - 19 Röpülj, páva - 42
D-dúr, H-moll - 50 Sebő Ferenc - 32
Diatónia hercegkisasszony meséje - 12 Sej, haj folyóba (Sebő-Weöres) - 31
Diatónia, dúr és moll - 10 Széles a Duna - 1
El kéne indulni - 49 Talalaj, talalaj - 66
Elmentek a cigányok - 69 Tiszta kvart - 34
Előadási jelek - 62 Tiszta prím, Tiszta oktáv - 27
Én Istenem, minek élek - 50 Tizenhatodok - 56
Éva, szívem 55 Törzshangok a zongorán - 14
Farsang három napjába 52 Ugrótáncot jókedvemből (Sebő-Weöres)-64
Hangkészlet - 3 Ütemmutató - 3
Hangköz - 17 Változó ütem - 33
Hangnemek - 19 Virágos kenderem - 27
Hangsor - 3 Weöres Sándor - 63
Három ugrótánc - 70 Zenei kulcsok - 16
Hej, két tyúkom - 38 Zörög a kocsi - 34
Hej, rozmaring - 47
Hess, páva - 48
Hídló végén - 56
Hol jártál az éjjel - 59
Hull a szilva - 24
János bácsi, dudáljon kend - 54
Kanásztánc - 38
Kis és nagy szekund - 18
Kodály Zoltán - 68
Komplementerek - 37
Kopogós (Ránki György) 62
Kősziklán felfutó - 8
Láttál-e valaha - 23
Leesett a makk a fáról - 39
Magyar népi hangszerekről - 60
Megismerni a kanászt - 40
Megkötöm lovamat - 41
Módosított hangok - 22
Népi zenekar - 59
Népzenegyűjtésről - 43
Nyújtott és éles ritmus - 45
Előkészületben:

Régi zene, reneszánsz dallamok


Régi zene, barokk dallamok
Klasszikus dallamok, magyar zene a 18. században
Romantikus dallamok és újabb népdalaink
20. századi dallamok – könnyűzene is
Ünnepek dalai
Zenebölcsi