PROGRAM AUDITURI INTERNE pe anul ……..

Data:
Nr.
Crt

Compartiment/
activitate
auditata

Perioada
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

0bs.
aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aprobat,
Director General
Anexa PSQ-17/1

Întocmit,
Reprezentant Management
PSQ-17-F-01/ Act.0

RAPORT DE AUDIT
INTERN

Nr.
Data:

1. COMPARTIMENT/ACTIVITATE AUDITATA: ...................................................
2. OBIECTIVELE AUDITULUI:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. ECHIPA DE AUDIT:
Auditor Sef
3.2 Auditor

NUME SI PRENUME
.......................................
.......................................

3.1

4. DOCUMENTE DE REFERINTĂ:

manualul calitatii

SR ISO 9001 /2000

SR EN ISO 9002/95

proceduri

altele

5. PERSOANE AUDITATE
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. NECONFORMITATI CONSTATATE conf. anexe
Total:

din care minore(m):

majore(M):

Nr. anexe la raport:
7

Lista de difuzare:
Ex.1: ………………………………………..
Ex.2 ………………………………………...
Ex.3 ……………………………………..

8 Auditat

Anexa PSQ-17/4

Auditor sef

PSQ-17-F-04 / Rev.0

RAPORT DE NECONFORMITATE
Nr.: data:

Pag.

A. NECONFORMITATI CONSTATATE ŞI CAUZELE LOR
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B. ACTIUNI CORECTIVE
Sef compartiment auditat
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Anexa PSQ-17/5

PSQ-17-F-05 /Rev.0

LISTA DE VERIFICARE
Audit intern nr.

/

Compartiment auditat:..........................................................................................................
Responsabil comp. auditat...................................................................................................
Documente de referinta:........................................................................................................
...............................................................................................................................................
Nr.
crt.

S – satisfacator;

Continutul verificarii

NS – nesatisfacator;

S

NS.

NA.

Obs.

NA - neaplicabil

Auditat
Auditor Sef,
Anexa PSQ-17/3

PSQ-17-F-03 /Act.0

Aprobat
Director General

LISTA AUDITORILOR INTERNI
Anul:

Nr.
crt

Numele si
Prenumele

Profesia

Personal
societate

A/AS

Obs.

Intocmit,
Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/6

PSQ-17-F-06 / Act.0

FIŞĂ AUDITOR INTERN

APROBAT
Director General

1

Numele şi prenumele .........................................................................................................

2

Profesia................................................................................................................................
PUNCTAJ

3

Calificare

3.1

Studii superioare (2 pct):
..................................................................................................

.............................

Grad de cercetător, doctor (2 pct):
..................................................................................................
3.2

.............................

Membru al unei asociaţii în domeniul AC sau
membru în Comitete Tehnice ASRO (0,5 pct):
..................................................................................................

3.3

............................

Cursuri de auditori absolvite (2 pct):
...................................................................................................

...........................

Condiţia 3.3 este obligatorie
TOTAL PUNCTAJ.........................
4 Experienţa
4.1

Experienţă în specialitate; (1 pct/an; max.4 pct):
.....................................................................................................

4.2

Experienţă în AC; (1 pct/an; max.2 pct):
.............................................................................................. .......

4.3

........................
.......................

Experienţă în domeniul auditării SC;
(0,5 pct/fiecare audit în ultimii 2 ani):
.......................................................................................................

.......................

Condiţia 4.3 obligatorie pt.AS - min.1pct.
TOTAL PUNCTAJ

........................

PUNCTAJ GENERAL ........................
5 Domenii de competenţă
................................................................................................................................................
Data :

Întocmit
Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/6

PSQ-17-F-06 / Act.0

CRITERII DE EVALUARE A AUDITORILOR INTERNI
SI A AUDITORILOR SEFI

AUDITORII
AUDITORII SEFI

- trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 8 puncte din care 3 puncte
pentru calificare si minim 5 puncte pentru experienta.
- trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 10 puncte din care minim 3
puncte pentru calificare si minim 7 puncte pentru experienta.

1 CALIFICARE
1.1
Studii superioare sau calificare echivalenta in discipline tehnico-stiintifice
sau Asigurarea Calitatii (2 puncte )

……….

Studii superioare si grad de cercetator, doctor, doctorand (2 puncte)

……….

Membru a unei asociatii din domeniul Asigurarii Calitatii sau membru
in Comitete Tehnice ASRO, Institute de Cercetare, Universitati (0,5 puncte)

………..

1.2

1.3

A absolvit un curs de auditori sisteme calitate (2 puncte)
Aceasta conditie este obligatorie

………..
TOTAL =

2. EXPERIENTA
2.1.
Experienta in domeniul de specialitate (1 punct/fiecare an; maxim 4 puncte)
2.2
2.3

Experienta in domeniul Asigurarii Caltatii
(1 punct/fiecare an; maxim 2 puncte)

………..
………..

Experienta in domeniul Sistemelor Calitatii
(0,5 puncte/fiecare audit in ultimii 2 ani)
Aceasta conditie este obligatorie pentru Auditorul Sef- minim 1 punct
TOTAL =

TOTAL
GENERAL=

………..

ETAPE DE DESFASURARE A AUDITULUI INTERN
Responsabilitati

Auditor Sef si auditori

Etape

Pregatire audit

Auditor Sef si auditori

Efectuare
audit

Auditor Sef

Sef zona auditata

Intocmire Raport
de audit si
Anexe la Raport

Stabilire actiuni
corective,termene,si
responsabilitati

Activitati

- se studiaza documentele
referitoare la zona auditata;
- se intocmesc liste de verificare
specifice zonei auditate
( optional);
- se noteaza observatiile si Nc
constatate;
- se discuta cu seful zonei
auditate;

- intocmeste Raportul de audit
si anexele acestuia;
- transmite sefului zonei auditate
documentele intocmite;
- stabileste actiunile corective,
termenele si responsabilitatile
in termen de 10 zile de la
primirea Raportului;

Zona auditata

Efectuare actiuni
corective

- efectueaza actiunile corective
la termenele stabilite in Raportul
de audit;

Sef zona auditata

Verificare actiuni
corective

- verifica modul de rezolvare a
actiunilor corective;
- anunta realizarea acestora ;

Auditor Sef

Verificare actiuni
corective si inchidere
Raport de audit

- verifica modul de rezolvare a
actiunilor corective;
- daca s-au rezolvat toate inchide
Raportul de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful