You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, CAHUL

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ
SPECIALIZAREA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Coordonator Elaborat
Conf.dr.ing.: Studenta gr. IPA IV
Stoica Maricica Romanenco Tamara

2018