You are on page 1of 9

SK GRAN STUMBIN

MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK


2019 BIL. 1

Tarikh : 16 Januari 2019


Hari : Rabu
Masa : 1330 - 1530
Tempat : Bilik Mesyuarat PSS

KEHADIRAN :

1. En. Alvinson Roland Demong


2. En. Andrew Joo ak Ansok
3. Pn Mislyana binti Menterang
4. Cik Nadzirah binti Suhaidi
5. Cik Nurul Atikah binti Hassan
6. En. Sylvester Phillip anak Merajan

AGENDA:

1. Kata-kata aluan pengerusi


2. Penubuhan Jawatankuasa Panitia Matematik 2019
3. Analisis UPSR Matematik 2018.
4. Penetapan sasaran 2019
5. Program LINUS dimansuhkan dan digantikan dengan program baru.
6. Ujian dan Pentaksiran secara peperiksaan dimansukan bagi Tahap 1.
7. Perancangan aktiviti tahunan.
8. Program Bahasa Inggeris (HIP)
9. Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian.
10. Hal-hal lain.
11. Penutup.
1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI

1.1 Pengerusi mengucapkan selamat petang dan terima kasih kepada semua ahli panitia
yang hadir ke mesyuarat kedua panitia pada petang ini
1.2 Pengerusi mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru 2019
kepada semua dan berharap agar semua ahli panitia dapat terus memberi kerjasama
dan komitmen yang baik bagi melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang
telah diamanahkan.
1.3 Pengerusi turut mengucapkan tahniah kepada semua ahli panitia yang telah
menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh komitmen yang telah
memastikan kelancaran setiap perlaksanaan program panitia.

Tindakan : Semua ahli panitia

2. PENUBUHAN JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK 2019

2.1 Untuk sesi 2018 Jawatankuasa Panitia adalah seperti berikut:

a. Pengerusi : En. Alvinson Roland Demong


b. Setiausaha : En. Andrew Joo anak Ansok
c. Ahli :
i. Pn. Sylvia Dunsin
ii. Cik Nadzirah binti Suhaidi
iii. En. Mohammed Ridhwan bin Ahmed
iv. Pn. Mislyana binti Menterang
v. Cik Nurul Atiqah binti Hassan
vi. En. Sylvester Phillip anak Merajan
vii. En. Ahmad Mahfuz

2.1 Untuk sesi 2019 Jawatankuasa Panitia adalah seperti berikut:

a. Pengerusi : En. Alvinson Roland Demong


b. Setiausaha : En. Andrew Joo anak Ansok
c. Ahli :
i. Cik Nadzirah binti Suhaidi
ii. Pn. Mislyana binti Menterang (Guru Pra)
iii. Cik Nurul Atiqah binti Hassan (Guru Pra)
iv. En. Sylvester Phillip anak Merajan (Guru PPKI)

2.2 Diharapkan dengan perlantikan jawatankuasa panitia ini dapat meningkatkan dan
memantapkan lagi perancangan dan perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang berkaitan
matapelajaran Matematik bagi tahun 2019
Tindakan : Semua ahli panitia

3. ANALISIS KEPUTUSAN UPSR MATEMATIK 2018

3.1 Ketua panitia menyatakan sebanyak 2 orang calon telah menduduki peperiksaan
UPSR pada tahun 2018.
3.2 Ketua Panitia mengucapkan tahniah kepada guru matapelajaran kerana membuat yang
terbaik dalam matapelajaran matematik.
3.3 Dilampirkan adalah analisa keputusan UPSR subjek Matematik bagi tahun 2014 –
2018
3.4 Guru perlu lebih kerja keras bagi meningkatkan lagi peratusan lulus murid bagi UPSR
2019. Kerjasama semua ahli panitia amat diperlukan.

GRED
PERATUS
TAHUN GPMP
LULUS
A B C D E

2014 0 5 12 1 4 77.3 3.18

2015 1 3 14 2 3 78.3 3.13

2016 0 0 0 6 10 37.5 4.63

2017 0 0 1 16 7 70.8 4.25

2018 0 0 0 7 14 33.3 4.29

Tindakan : Semua ahli panitia

4. PENETAPAN SASARAN UPSR 2018

4.1 Ketua panitia menyatakan bahawa sasaran tahun 6 telah dibincangkan bersama Guru
Besar dan Penolong Kanan Tadbir dengan guru matapelajaran.
4.2 GPMP yang disasarkan ialah 3.62 dan bilangan murid yang disasarkan lulus ialah
16/21

Tindakan : Semua ahli panitia

5. PROGRAM GANTI LINUS

5.1 Akan dibincangkan bersama Guru Matapelajaran lain.


Tindakan: Pn Nadzirah Binti Suhaidi
6. UJIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PEPERIKSAAN DIMANSUHKAN
BAGI MURID-MURID TAHAP 1.

6.1 Pentaksiran murid-murid tahap 1 akan sepenuhnya menggunakan Borang Pentaksiran


Berasaskan Bilik Darjah. (PBD)

7. PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

7.1 Ketua panitia mengadakan perbincangan mengenai aktiviti-aktiviti yang akan


diadakan sepanjang tahun 2019.
7.2 Ahli menyatakan pendapat dan aktiviti berkaitan matapelajaran Matematik yang
sesuai diadakan.

7.3 Program untuk UPSR (Tahun 6)

 Kelas intervensi Tahun 6 (Setiap Rabu dikendalikan oleh En Alvinson Roland


Demong dan En Andrew Joo Anak Ansok)
 Kelas intervensi Tahun 5. ( Pn Nadzirah Binti Suhaidi)
 Program (PROBMAC) Program Bimbingan Masa Cuti.
 Ceramah motivasi.
 Penetapan Target UPSR.

7.4 Aktiviti Panitia :

 Pertandingan bacaan sifir


 Kuiz panitia (Aktiviti gabungan)
 Bacaan sifir pada waktu perhimpunan pagi. (Sepanjang tahun)
 Aktiviti ganti LINUS
 Minggu Matematik

7.5 Ketua panitia juga memohon bantuan agar guru berkenaan dapat memberikan
bimbingan sewaktu belajar petang yang merangkumi semua subjek termasuk
Matematik.
7.6 Akhir sekali, pengerusi mengharapkan semua ahli panitia dapat menjalankan tugas
dengan penuh dedikasi dan kualiti bagi memastikan penguasaan subjek matematik
dapat dikekalkan dari masa ke semasa.

Tindakan : Semua ahli panitia

8. Program Bahasa Inggeris (HIP)


8.1 Program HIP akan disisipkan dalam Kelab Matematik Sekolah bagi bacan sifir dalam
Bahasa Inggeris
9. FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

9.1 Setiap guru matapelajaran/ahli panitia harus mematuhi cara penulisan rancangan
pengajaran harian yang telah ditetapkan oleh panitia. Format yang telah ditentukan
adalah sama dengan format penulisan RPH pada tahun lepas.
9.2 Berikut adalah format penulisan RPH yang telah dipersetujui :

 Tajuk
 Standard Kandungan
 Standard Pembelajaran
 Objektif
 Tahap penguasaan
 Aktiviti
 EMK
 Pembelajaran Abad ke 21
 Pentaksiran
 Refleksi

9.3 Ketua panitia mengingatkan agar ahli berusaha dengan lebih keras lagi bagi
meningkatkan mutu kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik.

Tindakan : Semua ahli panitia

10. HAL-HAL LAIN

10.1 Ketua panitia mengharapkan agar ahli memastikan penguasaan sifir


dikalangan murid bagi memastikan kelancaran penguasaan matematik.
10.2 Perkongsian ilmu bagi format baharu UPSR juga harus dibuat agar guru
matapelajaran dapat mengetahui arah dan tujuan pembelaran bagi murid-murid di
semua tahap.

11. PENUTUP

11.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panitia kerana
dapat memberikan kerjasama pada mesyuarat panitia pada kali ini.
11.2 Semoga sasaran UPSR pada tahun in tercapai dan sentiasa berkualiti untuk
masa-masa akan datang.
12. PENANGGUHAN MESYUARAT

12.1 Mesyuarat telah ditangguhkan pada pukul 5.30 p.m

Pencadang : En. Andrew Joo anak Ansok

Disokong : Pn Nadzirah Binti Suhaidi

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :

_________________________ _______________________
(ANDREW JOO ANAK ANSOK) (ALVINSON ROLAND)
Setiausaha, Ketua Panitia,
Panitia Matematik Panitia Matematik
SK Gran / Stumbin SK Gran / Stumbin

Disahkan Oleh :

_________________________
(PILLING ANAK ENTINGIK)
Guru Besar,
SK Gran / Stumbin
LAMPIRAN 1

SK GRAN / STUMBIN
PROGRAM PUNAS / HAPUS LINUS 2.0
2018
TAHUN 1 (NUMERASI)

Pra saringan LINUS 2.0 akan diadakan menggunakan intrumen pada tahun sebelumnya.

TAHUN 2 (NUMERASI)

*Penguasaan konstruk berdasarkan TOV pada tahun sebelumnya


Penguasaan
Bil Nama Catatan
Konstruk (TOV)
1 Adilla Syazwani K12 Menguasai
2 Akif Queirfand K9 Tidak menguasai
3 Alexius Oneil K12 Menguasai
4 Angelynthia K12 Menguasai
5 Ariesya Nabiela K12 Menguasai
6 Asraf Daniel K4 Tidak menguasai
7 Aubrey Clare Jolly K12 Menguasai
8 Ayana Ayuni K12 Menguasai
9 Dania Alverine K12 Menguasai
10 Dom Joilter K12 Menguasai
11 Eastyfanny Steafy K12 Menguasai
12 Fardinand Ricks Tan K12 Menguasai
13 Ikbar K12 Menguasai
14 Kristian Puntang K12 Menguasai
15 Mahmad Ashmadie K4 Tidak menguasai
16 Mohamad Sufian K2 Tidak menguasai
17 Mohammad Idzwan K4 Tidak menguasai
18 Muhammad Ehsan K11 Tidak menguasai
19 Nur Alisa K12 Menguasai
20 Nygell Jelian K12 Menguasai
21 Slyvester Rupert K12 Menguasai
22 Vanessa Frya K12 Menguasai
23 Veronica K12 Menguasai
TAHUN 3 SEROJA

*Penguasaan konstruk berdasarkan TOV pada tahun sebelumnya


Penguasaan
Bil Nama Catatan
Konstruk (TOV)
1 Alex Raymos K12 Menguasai
2 Balqis K12 Menguasai
3 Camelia Isabella K12 Menguasai
4 Christer Buwie - Tidak menguasai
5 Clarystha Hilja Archee K12 Menguasai
6 Dayang Rafina K7 Tidak menguasai
7 Felicia Sinta K12 Menguasai
8 Felix K12 Menguasai
9 Kristoper Anin K9 Tidak menguasai
10 Mic Furry Son K5 Tidak menguasai
11 Michelle Velerie Sawai K9 Tidak menguasai
12 Monica Chendok K12 Menguasai
13 Nigence Manja K5 Tidak menguasai
14 Nur Fatin Alisya K12 Menguasai
15 Nur Nurul Shfikah K4 Tidak menguasai
16 Nur Sadrina K1 Tidak menguasai
17 Syahmill K3 Tidak menguasai

TAHUN 3 TERATAI

*Penguasaan konstruk berdasarkan TOV pada tahun sebelumnya


Penguasaan
Bil Nama Catatan
Konstruk (TOV)
1 Aireena Syazwani K12 Menguasai
2 Anisah Najla K12 Menguasai
3 Arivie K12 Menguasai
4 Ashley Alvino K9 Tidak menguasai
5 Ashraff Maxclen K12 Menguasai
6 Azra Syafiqa K12 Menguasai
7 Daniel Gu K12 Menguasai
8 Feinstein Fabrian K9 Tidak menguasai
9 Flora K12 Menguasai
10 Frederick Ekin K12 Menguasai
11 Iszaalisya K12 Menguasai
12 Julian Christ K12 Menguasai
13 Mohammad Kamarul K12 Menguasai
14 Reynessa Sandra Limah K7 Tidak menguasai
15 Tentina Smet K12 Menguasai
16 Zackcesler K10 Tidak menguasai