A TERMELÉS

Termelőüzem: Azok a létesítmények, amelyek a vendégek igényei által meghat. kereslet kielégítése érdekében nyersa., félkész term., készterm.tárolását, feldolg.,adagolását végzik. Típusai: A végterm.készültségi foka alapján: - készetrmékeket előállító üzemek, - félkész term.előállító üzemek. Szervezeti forma alapján: - centralizált, - decentralizált üzemek. Termelő konyhaüzemek: Változó előkészítettségi fokú nyersanyagokból kül.mennyiségű és összetételű melegétel előállítása történik. Lehet: 1. főző (teljes), 2. befejező, 3. melegítő (tálaló). 1. Főző: Jellemző vonása, h a teljes termelési folyamat csaknem vmennyi term.re kiterjedően a helyszínen megy végbe. Előkészítési, elkészítési és befejező műveleteket egyaránt elvégzik. 2. Befejező: Nagyrészt előkészített, ill.félkész nyersa.ból állítanak elő fogy.ra alkalmas ételeket. Elkészítést és befejezést végzik itt. Utánmosásról kell gondoskodni. Raktározási tev.is megvalósul. - csökk.a nehéz fizikai munka, - hatékonyabb a termelési foly. - csökk.a szükséges alapterület, - kevesebb gép, berendezés, - kedvezőbb energiafelhasználás. 3. Melegítő: Kizárólag a fogy.ra alkalmas ételek tárolását, felmelegítését, tálalását végzik. Áteresztőképessége: 300 adag nagyságrendben maximalizálja a szabály.

A termelő konyhaüzemek munkafolyamatai:

• Előkészítés Változik a hús, és a zölds.előkészítői szerepe. • Elkészítés Összeállítás, ízesítés, hőkezelés műveletei. • Befejező műveletek Tálalás, díszítés. Cukrászati termelőüzem: Spec.termelőüzem. Nemcsak a helyszínen történik értékesítés, hanem viszonteladói forgalmazásban is. Típusai: - Központi cuk.i termelőüzemek - Üzleti cuk.i üzemek Munkafolyamatai: • Előkészítés • Elkészítés - félkésztem.-készítés, - tésztakészítés – krémkészítés, - sütés. • Befejező műveletek - kikészítés, - csomagolás. • Expediálás Hidegkonyhai termelőüzem: Munkafolyamatai: • Előkészítés • Elkészítés • Befejező műveletek • Tárolás • Expediálás Termelés személyi feltételei: Kézi- és munkaerő igényes. Szakképzett, betanított, adminisztratív és segédmunkások egyaránt dolgoznak. Munkakörök: - Konyhafőnök, - szakács, - cukrász, - konyhamészáros, - kézilány, - konyhalány. Általános követelmények: Egészségügyi követelmények.

Személyi higiénia. Szakmai köv.: Képzettség és a gyakorlati idő. Különleges köv.: Hatósági erkölcsi biz., működési biz. Szervezeti felépítés: • funkcionális • tanácskozási • adatszolgáltatási • ellenőrzési. Munkaerő-szükséglet meghatározása: - tapasztalati úton és számítással. Munkaidő beosztás: - napi azonos idejű foglalkoztatás, - heti v havi egyenlőtlen munkaidő, - osztott munkaidő, - éves egyenlőtlen. Bérrendszer: - időbér, - teljesítménybér.

Értékesítés a vendéglátó üzletekben          az értékesítés helye az áruforgalmi folyamatban, részfolyamatai, a vendéglátó üzlet marketing szempontú kialakítása (üzleti atmoszféra), az értékesítési rendszer, a felszolgálási módok, az értékesítési árbevétel elemzése, tervezése, az elszámoltatás, a frontvonal menedzsment, a kapacitás menedzsment, teljesítmény értékelés lehetséges módjai.

Értékesítés: olyan tevékenység, amelynek keretében a termelő tevékenység során feldolgozott, illetve fogyasztásra kész állapotban vásárolt, kitálalt étel- és italféleségeket eladják a fogyasztónak. Főbb sajátosságai: • Szorosan kapcsolódik a termeléshez • Szolgáltatói elem is kapcsolódik hozzá • Kézimunka-, munkaerő-, eszközigényesség

Az értékesítés helye az áruforgalmi folyamatban:
Beszerzés - > Raktározás -> Termelés - > Értékesítés Részfolyamatai: 1.) nyitás előkészítése • energia, munka-, tűz-, baleset-, vagyonvédelmi nyitás • napi étel- és italválaszték aktualizálása • napi kínálatban szereplő ételek és italok várható forgalomhoz igazodó, kellő mennyiségű vételezése és elkészítése • felszerelések • bútorzat beállítása, terítés, szervizasztalok felkészítése, büféasztal, éttermi kocsik és vitrinek • választékközlés hagyományos eszközeinek biztosítása • személyi felkészültség, tájékoztatás 2.) nyitva tartás • érkező vendégek fogadása • rendelés felvétele, ajánlás, bemutatás • vételezés, felszolgálás, kiszolgálás, csomagolás • számlázás, fizettetés • köszönés, kikísérés 3.) műszakváltás, zárás • pénzkezelők elszámoltatása

• •

áruk tárolása, eszközök elrendezése, bezárása energia, munka-, tűz-, baleset-, vagyonvédelmi zárás

A vendéglátó üzlet marketing szempontú kialakítása (üzleti atmoszféra) A sajátos karakter megteremtése: • növeli a vendég biztonságérzetét • megkülönbözteti a versenytársaktól • ösztönző hatással van az üzlet dolgozóira • fontos a Corporate Design: vállalati arculat külső formai jegyeinek tervezése és megjelenítése • tervezhető és spontán kialakítható Az üzlet környezete: • Elvárható hatásokat sugall • Törekedni kell az egyediségre, a tisztántartásra, a növényzet ápolására • Irányító táblák elhelyezése • Parkolóhelyek biztosítása Az üzlet portálja: • ~ : üzlet utcai homlokzata • páratlan kontaktusteremtő képesség • üzletpolitikát is megtestesíti • összhangban a belső üzlettér hangulatával, a választékkal, az árképzéssel és a fogyasztói árképzésekkel • kialakítását befolyásolja: környezet, üzlet jellege, megcélzott piaci szegmens • elemei:  Felhasznált anyag  Alkalmazott színek  Forma  Stílus  Fényhatások  Felíratok elhelyezése alkalmi, illetve szezonális portál Az üzlet hangulata: • üzlet jellegétől függ • berendezés, színek, illatok, háttérzene, tisztaság, dekoráció, hőmérséklet, viágítás, klimatizálás • egyedi értékesítőtér • kikapcsolódást segíti Üzleti atmoszféra elemei: • stílus • berendezési tárgyak, színek, világítás, zene, illat • vendégkör • vendégek, dolgozók Fogyasztótér kialakításának szempontjai: • ablakok elhelyezése, nagysága -> belátás, kilátás, utcai kapcsolat • kirakatok-> bemutatás, reklámozás • fal és padozat - > melegség, színvonal

balról bemutatva jobbról teszik .és italkínálatot • üzleti tartózkodási idő csökkenése => vendégforgás nő => forgalom nő • kevesebb szakképzett munkaerő • hatékonyabb termelékenység • egyszerű elszámoltatás • választék terjedelme korlátozott • vendégekkel való kapcsolattartás hiánya • vendég egyéni kéréseinek lehetetlensége • változatai:  vendégáramlás befolyásolása: ⇒ terelőkorlátos ⇒ szabadpályás ⇒ kombinált  tálalás: ⇒ előre tálalás ⇒ vendég kérésére ⇒ vendég saját kezűleg ⇒ kombinált  fizettetés: ⇒ előre váltott blokk ⇒ tikett rendszer ⇒ pénztárnál történő fizettetés ⇒ egyéb (kombinált) módon: üres nyomtatványra pecsételnek v. előtte felszelve. székek elhelyezése Az értékesítési rendszer: • • 1) Hagyományos: értékesítési dolgozók közbeiktatásával szolgálnak fel. mágneskártyás nyilvántartással 3) Automata: főleg intézményi vendéglátásban készárukiadó technológiai folyamatot is végző szolgáltató Felszolgálási módok: • angol: vendégnek bemutatva. füstmentesítés asztalok.• • • világítás -> üzlet funkciójától függ szellőztetés -> kellemes klíma. vagy adnak ki pultnál: vendég maga veszi át a eladótól felszolgálás: asztalnál  egyéni  páros  brigádrendszer  kombinált 2) Önkiszolgáló: • vendég maga veszi el a kiválasztott ételt • pultjaikon bemutatják étel.

tervezése: Az elszámoltatás: Bizonylatolás: • vendégszámla • étkezési jegy • hitelkártya • csekk A frontvonal menedzsment A kapacitás menedzsment Teljesítmény értékelés lehetséges módjai . felszolgáló vendég elé helyezi orosz: hideg ételek kiadagolva tálakban dekorációként is vannak az asztalon.• • • • francia: az asztalon levő tálakról a vendég szed svájci: szakács kitálalja. bemutatják és szerviz asztalokról tányérra tálalva szolgálják fel ezek kombinációi Az értékesítési árbevétel elemzése. meleg ételeket adagolva tálakon hozzák.

és volumenváltozások: Érték = mennyiség * ár Folyóáras bevételek értékének alakulása: Folyóáras bevétel: az adott időszakban értékesített mennyiség és a tényleges árak szorzata Változatlan áras bevételek: tárgyidőszaki folyóáras. Az árbevételt értékének változását dinamikus viszonyszámmal elemezhetjük Érték-.illetve a változatlan áras árbevételek hányadosa A volumenváltozások hatása: Volumenindex:tárgyidőszaki változatlan áras és a bázisidőszak folyóáras forgalom hányadosa Tervadatok számszerűsítése: átlagos relatív változás ill. tervezése: Nettó bevétel = árrés + ELÁBÉ A bevétel növelése akkor célszerű. hogy az értékesítésen belül a szolgáltatások részaránya vagy a nagyobb árréstartalmú termékek részaránya növekedjen. A frontvonal menedzsment: A kapacitás menedzsment . ár. ha az nem jár progresszív költségnövekedéssel. akkor azonos bevétel esetén nő a realizált árréstömeg. a trendfüggvény segítségével Az elszámoltatás: Bizonylatolás: • vendégszámla • étkezési jegy • hitelkártya • csekk A pénztárgép által nyomtatott forgalmi összesítés és a vendég részére kiállított számlák értékbeni összegének egyezni kell.Az értékesítési árbevétel elemzése. A szolgáltatásból származó bevétel tiszta árrés! A bevétel összetételét úgy kell módosítani.

A kapacitás és a kereslet összehangolására 3 út: 1. akkor időlegesen belépünk a fölötte lévő tartományba. Míg a fizikai természetű kapacitások kimerülése egyértelműen megállapítható. Keresleti csúcsok esetén: • Kommunikációs üzenetet küldünk. amelyet nem akarunk elszalasztani. A szolgáltató kapacitását 5 tényező korlátozhatja: • Idő • Személyzet • Berendezések • Férőhely • Áruhiány A korlátozó tényezők a gyakorlatban gyakran kombináltan jelentkeznek.Rugalmas kapacitás: a szolgáltató rendelkezésére álló kapacitásainak rugalmas változásával is harmonizálja a kínálatot és a keresletet Keresleti csúcsok esetén: • Hosszabb nyitva tartás .A szolgáltatás nem-tárolható jellege miatt hiányzik a korlátozottan rendelkezésre álló kapacitás és az előre nehezen kiszámítható kereslet összhangja. hogy az optimális kapacitáskihasználtság 70% körül van. Ügyelnünk kell azonban a minőség megtartására. és ha olyan váratlan kereslet jelentkezik. A kereslet és a kapacitás viszonya lehet: • • • • Kereslet > rendelkezésre álló kapacitás => elveszített forgalom Kereslet > optimális kapacitás => csökkenhet a szolgáltatásminőség Kiegyensúlyozott kereslet és kínálat => legjobb Kereslet < kapacitás => alacsony kihasználtság A cél sosem a 100%-od kapacitáskihasználtság megközelítés. a légiutas-szállításban az 65 – 75 %. A szállodaiparban ismert. addig a személyzet egy bizonyos határig képes rugalmasan növelni kapacitásait.kihasználási sávban kell maradni.A kereslet terelése: az igénybe vevők vásárlási szándékának befolyásolásával a szolgáltató elérheti. Az optimális kapacitáskihasználás alatti tartomány marketing szempontból is rendkívül kedvezőtlen hatású. hogy a keresleti csúcsok és völgyek közötti különbség csökkenjen. Az igénybe vevők által észlelt kapacitás-kihasználtság maga is keresletalakító tényező. csendesebb időszakot • Előnyöket nyújtunk a gyengébb forgalmú időszakokban • Csúcsidőszakban semmilyen árengedményt nem adunk • „készletezzük” a vendégeket Keresleti völgyek esetén: • Intenzív reklámtevékenység • Új szegmensek keresése • Nyitvatartási idő módosítása 2. jóllehet ilyenkor nagy a minőségromlás kockázata. hogy a szolgáltató képtelen eladni a portékáját. A potenciális vevő számára azt az üzenetet hordozza. Stratégiai értelemben az optimális kap. hogy válasszanak kedvezőbb.

továbbképzési programok szervezése • Létszám csökkentése Teljesítmény értékelés lehetséges módjai Mitől speciális a teljesítmény a vendéglátásban és a szállodaiparban? A teljesítmény mutatója: 1 főre jutó forgalom Ez a mutató sok munkakörben nem alkalmazható => eltérő munkakörök. állami szabályozók • Vendég  fogyasztói magatartás  fizetőképesség (jövedéki adó 15%-kal emelkedik)  vendég magatartása (kiszolgálás nem gépesíthetı ⇒ pótlólagos rendelése. Mely tényezők befolyásolják a forgalmat? Objektív tényezők: • Szezon  éves: rendkívüli események (Forma1…).• Személyzet létszámának növelése. beszélhetnék…) Teljesítményértékelés definíciója: egy olyan tevékenység. túlórák • Bérelt kapacitás bővítés • Alvállalkozók bevonása • Keresleti völgyek esetén: Keresleti völgyek esetén: • Karbantartási és átalakulási munkák szervezése • Személyzet szabadságolása. ingadozó teljesítmény. évszakok  havi: fizetés (bankkártya miatti változások)  heti: szórakozóhelyeken – Cs-P-Hétvége  munkahelyi vendéglátás – H-P  kirándulóhelyen – Hétvége  napi: ebédidőn és vacsoraidőn kívül holtidőszak • Politikai helyzet. Formális ⇒ a szervezet kidolgoz egy teljesítményértékelési rendszert. Informális ⇒ vezetı szubjektív véleménye 2. hogy az alkalmazottak teljesítményei megfelelnek-e a szervezet elvárásainak. és azt alkalmazza 23 Mely célok elérését segíti elő a teljesítményértékelés? . ahol azt vizsgáljuk. dolgozókat. felülvizsgálni a kitőzött célokat  ha kisebb – struktúrát. különböző stílusú dolgozók. • Az elvárt és az elért teljesítmény egybeesik => jó (? Jó volt-e a kitőzött cél?) • Az elért és az elvárt teljesítmény különbözik – korrekciókat kell végrehajtani  ha nagyobb – motiválni (honorálni) v. motivációs rendszert felülvizsgálni Teljesítmény kritériumok: • Méltányosság (az adott feladathoz passzoljon) • Fontosság • Pontosság (pontosan meghatározott) • Elérhetőség (elérhető legyen a cél) • Korrigálhatóság • Sérthetetlenség (a kitőzött célokat csak a következı időszakban lehet megváltoztatni) Teljesítményértékelési formák: 1. munkafolyamatok bonyolultsága.

osztályozó értékelı skála. hogy mit értékeljünk . rangsorolás. Problémák: • Nem volt megfelelı a cél • Az alkalmazott nem ért egyet az értékeléssel pl.• Ösztönzés (motiválás)• Növeli az eredményt (tartósan) • Munka eredményét mutatja • Karrierfejlesztés alapja • Munkakör változtatás => munkakör értékelésére kihat • Hatékonyabb lesz a munkavégzés • Javíthatja a szervezeti kultúrát Sok konfliktus származik belőle => csapatszellemet ronthatja Konfliktusok okai: A minısítő egyéniségéből eredő hibák Saját magához hasonlít Szubjektívan ítéli meg (saját vélemény alapján) Túl elnézı a minısítés Pletykán alapuló ítélkezés Jogosulatlan általánosítás Előítéletek Járatlan a teljesítményértékelésben Első benyomásra hagyatkozik Apró részletekből ítél A teljesítményértékelés lebonyolítása: • Meg kell határozni. a maximális teljesítményt sem értékelik megfelelően 24 Követelmények a teljesítményértékeléssel kapcsolatban: • Konstruktív (előremutató) legyen • Pozitív legyen • Negatív kritikát kerülni kell . esszé módszer (szöveges értékelés). kritikus esetek módszere • Csoportot értékelı pl.Egyént . normák alapján.Szervezeti egységet . kényszerített szétosztás (teljesítmény-kategóriákba rakosgatjuk a csapatokat) Értékelı személye: • Belső • Külső • Dolgozót is meg kell hallgatni Általában évente egyszer kell szerét ejteni.Az egész szervezetet (minőségbiztosítás) • Milyen módszereket alkalmazzunk? • Ki értékeljen? • Mikor? • Hogyan ismertessük az eredményeket? Teljesítményértékelés módszerei: • Egyéni teljesítményhez kapcsolódó pl. új dolgozónál gyakrabban (próbaidő végén).

. . Üzlet előnyei: .brigádrendszer. Az ért.adják ki a vendégnek a megrendelt ételeket és italokat.sajátosságai: kézimunka-igényesség.asztalnál történő ki.orosz. Felszolgálási módok: . ill.svájci (tányérszervíz).pultnál.angol.vendégforgás háromszorosa is lehet egy hagyományosnak. értékesítési módszerek és formák.ill. Vendég számára előnyös. hanem a munkakörre koncentráljon (ne személyeskedjünk) • Az interjú végén meg kell állapodni a jövő célkitűzé AZ ÉRTÉKESÍTÉS Az értékesítési tev. .• A beszélgetés ne a személyre. . és viszi a fogyasztás helyére. mert: . Felszolgálási rendszerek: .i dolgozók közbeiktatásával szolgálják fel. üzleti választék. . .et befolyásoló tényezők: az üzlet profilja. . .elmarad a várakozási idő. .kombinált rendszer.i módok: Hagyományos Az ért. gyorsabban döntheti el. 2 változata ismert: . típusa ill. . .francia.hatékonyabb termelékenység érhető el. Az ért. italt.páros.felszolgálás.kevesebb szakképzett munkaerőre van szükség. italokat.egyéni. h mit válasszon.előzőek kombinációja. Önkiszolgáló A vendég maga veszi el a kiválasztott ételt.látja a kitálalt ételeket. eszk.igényesség. munkaerő-igényesség. kategóriája. üzleti szintű szervezettség. .

Tálalási rendszerek: . .italok. Sorrend: . Szabadpályás önkiszolgáló rendszer: Egy szűkített bejáratot követően a vendégek szabad mozgását biztosító választó-kiadó teret képeznek ki. .kapcsolattartást nélkülözni kell. szabadpályás.frissensült.- elszámoltatás egyszerűsíthető.technológiai folyamatot is végző (kávékészítés) . .készárukiadó (szendvics.vendég kérésére.tér kijáratánál van. italokat.egyéni kérések alig vehető figyelembe. . . Értékesítési formák: .a fogy.-tároló. . .szolgáltató (pénzváltó). . .vendégáramlás befolyásolása: terelőkorlátos.sali. Automata értékesítés: Ital. saját kezűleg. .és ételautomaták. süti) . . .fizettetés: előre váltott blokk. Terelőkorlátos önkiszolgáló rendszer: Önkiszolgáló pult elé kényszerítjük a vendéget. kombinált.pénztár.tálalás: előre. Leggyakrabban haszn.ki és veszik el az ételeket. pénztárnál történő fizettetés.automaták: . . tálalás a vendég kérésére. .a választék terjedelme elsősorban a frissensültek vonatkozásában korlátozott.tálcatartó. Innen a fogyasztótérbe mennek át. ott elhaladva vál.kenyér. Változatai: .előre kitálalva.vendég saját kezű tálalásával. tikettrendszer. .melegétel.kombinált módon. . Hátrányok: . péksüti.hidegétel.süti. Fizetés a kiválasztótér végén v.evőeszk.

szakmai képzés. áron komplett ételsort fogyaszthatnak. … stb.. mosogatás.társas étkezések. . Menüfajták: . Üzleten kívüli ért.ellenőrzés.marketing-reklám tev. . üzleten kívüli ért.eit biztosítják evvel. rendezvények. . . Műszakváltás és zárás részfolyamatai Kiegészítő folyamatai: . . .rendezvénymenük. . . . rendel. .egyéb rendezvények. Menürendszerek: Az üzlet által előre összeállított és meghat.szoc.takarítás. . .munkakörök meghat.előfizetéses.házhozszállítás. . Kötelező fogyasztás: Üzemeltetés kts. . Értékesítés személyi feltételei: .. Társas rendezvények: . társas rendezvények.viszonteladók számára történő ért.kitelepülés. Étlap szerinti ért. .: Á la carte.különböző formái.- étlap szerinti ért.koktélpartik. Értékesítés folyamata: 1. menürendszerek.mozgóárusítás.alkalmassági feltételek. . Nyitva tartás részfolyamatai 3.: . A vendég az étlapról választ.üzleten kívüli társas étkezések.ellátás. kötelező fogyasztás.panziós.napi üzleti.fogadások. Nyitás előkészítése 2.

kávéfőző .szakmai. Létszám meghatározása: Sok mindentől függ.4-6 asztal / 1 fő Angol: 2-4 asztal / 1 fő. … stb.üzleti választék. pl. .- szervezet felépítése. Francia: .teremfőnök .ért. .6-8 asztal / 1 fő felszolg. anyagi ösztönzés.felszolgálási mód..üv . . Néhány adat: Hagyományos ért. .nyitva tartás. szakmai képzés. .: . . Munkakörök: . Alkalmassági feltételek: .mixer .felszolgáló .ált.italmérő .i forma.havi egyenlőtlen Rugalmas munkaidő-rendszer: • szabad időbeosztás • lépcsőzetes munkakezdés • törzsidővel kombinált munkaidő-beosztás Kapcsolatok .munkakörök.pénztáros … stb. Munkaidő-rendszerek: Hagyományos munkaidő-rendszer: • naponta azonos időben • rendszeresen azonos idejű • egyenlőtlen • heti v.. svájci felszolg.: .különleges.

. Bérhatékonyság: megmut.legalacsonyabb-minimált-hatósági ár. . Munkabéren kívüli juttatások: . Bérjellegű költség: br. . Árképzés elemei: . Bérgazdálkodás fogalmai: Munkabér: munkáért kapott díjazás.szükéges.hatósági árforma.. Bérszínvonal: 1 főre jutó átl kereset.a váll. .Személyi kapcsolatok: . .munkabér: levonások nélkül. Bérszínvonal: átl.pl. munkabérek összessége. még: .által belföldön érvényesített árak és díjak. étkezi hozzájárulás.h a bérkts.gel mekkora eredmény érhető el.teljesítménybér. Árformák.brigád.teljesítménybér..időbér. Mutatószámok: 100 Ft nyereségre jutó bér: megmut.hasonló beosztásban lévők között .nagyker.legmagasabb-maximált-hatósági ár.h 100 Ft bérkts.verseny.üzleti kollektíva.br. Bérforma: idő v.munkabér és közterheinek összessége. .használat. Árképzés Árformák: . N munkabér: br. Biztosított bér: amint mindenféleképpen kifizetnek. .üv és beosztott .pótlékok. Kialakításában fontos szerepe van: . Bérköltség: br. Gazdasági kapcsolatok: Munkabér: .bér összege.kereset. – levonások.azonos v. . Bérhányad: Megmut.: gk.fogyasztói.dolgozók és vendégek.a N bevételnek hány %-a. Kereset: munkabér és béren felül kapott egyéb. Br. Típusok: .beszerzési ár.i. Átlagbér: az 1 főre jutó havi átl..termelői. h 100 Ft nyereség eléréséhez mekkora bérkts. . éves br. .eladási ár.

és konferenciaterem. Eladási ár Bizonylatai: .kalkulációs ív. mennyibe kerülnek Haszonkulcs: azt mut. Komplexitásra kell törekedni. h az árrés hány %-a a nyersa.ok Működési területek meghatározása A működési területek osztályozása többféleképpen történhet: . Ételeknél – 10 adag Italoknál – dl.korszerű.ok .meg. Hagyományos: Anyghányad * beszerzési ár = ELÁBÉ Nyersa. Eladási ár Korszerű: Ráfordítások + Eredményelvárás = N eladási ár + ÁFA = Br. ital és egyéb szolg. 3 fő terület eladását kell megvalósítani: .külön. SALES Irányítását a szálloda Front Office Menedzsere végzi. Beszerzési ár: amennyiért megvásároljuk Elszámoló ár: gyüm. palack Cukikészítményeknél – sütőforma Egységár: nyersa. . valamint az ezekhez kapcsolódó szolg.szobák és a tartózkodáshoz kapcsolódó egyéb szolg. .ai!!!!! . zöldségek miatt egy-két hónapra állapítják meg ELÁBÉ: elkészítéshez felhasznált nyersa.beszerzési számla.vendéglátó egységek étel.egységére (kg.l) vonatkozó alkalmazott ár.értél * HK% / 100 = ÁRRÉS értéke ELÁBÉ + ÁRRÉS értéke = N eladási ár N eladási ár * ÁFA-kulcs% / 100 = ÁFA értéke N eladási ár + ÁFA érétke = Br. SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTÉS.értéknek Árrés/ELÁBÉ * 100 Árrés: ELÁBÉ * HK%/100 Árképzés módszerei: .i Vezető.hagyományos. Vagy ha van Ért.Anyaghányad: megnevezés és mennyiség.

a telefonközpont. a hostess)  Houskeeping Éttermi részleg A szállodák éttermei általában a második legfontosabb bevételtermelő részek. business center. főporta. Egyéb részlegek A vendégek jobb kiszolgálása. felüdülés  Kaszinó . A szállodai részek közé tartozik:  A Front Office (recepció. az egyenruhás szolgálat (kocsirendező. A szállodákban minden vendéglátó egységet külön-külön kategóriába kell sorolni. stb). Az éttermi rész az esetek legnagyobb részében kiszolgálja a szobaszerviz. az ellátó és a bankett területeit is. akik a vendég tartózkodása alatt annak kiszolgálásában részt vesznek.  A bevétel termelő és fenntartó területek szerint o A bevétel termelő részek  Front Office  Éttermi értékesítőhelyek  Szobaszerviz  Kiskereskedelmi üzletek o Fenntartás területei  Houskeeping  Könyvelés-elszámolás  Műszak-karbantartás  Személyzeti (Human Resorces) A „Front of the house és Back of the house” elv alapján o Front of the house (vendégekkel közvetlenül érintkező dolgozók területei)  Front Office  Éttermek. londiner. az értékesítés. A rendezvények a Food and Beverage részére nagy bevételi forrásként szolgálhatnak. ellátása érdekében más részlegeket is üzemeltethetnek a szállodák. boy. szállodai kassza. ajtónyitó. Ezek milyensége a szállodák sokszínűségét jelzi.  Kiskereskedések  Szórakozás. rendelésfelvevők. adminisztrátorok. Néhány kivételtől eltekintve a Room’s Division területén képződik a bevételek legnagyobb része. bárok o Back of the house (a vendéggel ritkán kapcsolatban kerülő dolgozói területek)  Houskeeping  Könyvelés-elszámolás  Műszak-karbantartás  Humánpolitika Szállodai részleg Ehhez a területhez tartoznak azok az osztályok és alkalmazottak.

durva szennyeződés eltávolítása . pl. evőeszközt stb.lerakás. tányérok. cukrászati-. Szortírozás: . Mosogatás Fehéredény-mosogató: Tartalma. berendezési tárgyakat. eldobható edényzetben adagolják ki a terméket.ételmaradékok.fertőtlenítés .mosogató alapvető funkciója. üzem. illetve hidegkonyhai készítmény helyben fogyasztása történik és a tálaláshoz fogyóeszköznek minősülő edényzetet.kézi előmosás .szárítás . edényzetet a munka közbeni szennyeződéstől a használat után. jelentősége: Minden olyan vendéglátóipari üzlettípusban kötelező a kialakítása. illetve újrafelhasználás előtt meg kell tisztítani. mint például a higiéniai követelményeknek megfelelő körülmények biztosítása. amelyek alapvetően az értékesítési tevékenység tárgyi feltételei között vehetők számba.Kiegészítő tevékenységek ( mellékfolyamatok ) tartalma. evőeszközök ). vezetés. Az élelmiszergyártáshoz használt gépeket. berendezések. adminisztráció. A fehéredénymosogató elhagyása ilyen jellegű üzletekben csak akkor lehetséges.és munkaszervezését az egymást követő munkaműveletek és azok sorrendje határozza meg. ha az ún.mosogató kialakítását. mosogatás. ugyanakkor egyes elemei a tálalás tárgyi tényezőjeként ( tányérok ) a termelési folyamatba is bekerülnek. eszközöket.zsírtalanítás . ahol melegétel. ) humánpolitikai vonatkozásai tárgyi feltételei ( helyiségek. jelentősége ( takarítás. McDonald’s. karbantartás.öblítés . szociális ellátás stb.edények szétválogatása fajta szerint Mosogatás: . illetve az értékesítés eszközeinek használat utáni megtisztítása. A tálalás. poharat. A helyben fogyasztás nélkülözhetetlen eszközei az éttermi fogyóeszközök ( tálcák. lerámolás .mosléktárolás . „egyszerhasználatos”. használnak. majd az értékesítési és termelési folyamatokba való visszajuttatása a fehéredény. technikai megoldások ) A vendéglátóipari tevékenység a fő folyamatok mellett különböző kiegészítő folyamatok ellátását is igényli. A fehéredény.

A gép esetleges meghibásodását követően ebben oldható meg az alapfunkció. tálca-. hogy milyen teljesítményű edénymosogatógép beállítása célszerű. Az edények elmosása végezhető hagyományos módon kézzel vagy korszerűbb formában. szétválogatására. ezen belül a szennyes és a tiszta eszközök áramlási útvonalai határozzák meg. evőeszköztartó • hideg-melegvizes kézmosó és falikút ( padlóösszefolyó ) Kézi mosogatás esetén hárommedencés. kapcsolatait az alkalmazott értékesítési mód. Gépi mosogatás esetén az edénymosogató gép mellett is szükséges egy hárommedencés. A hagyományos módon elmosott edényeket csepptálcára helyezve. Az így meghatározott eszközmennyiség függvényében lehet dönteni. ami rendszerét tekintve szakaszos vagy folyamatos működésű lehet. az öblítési fázis fejez be. A fehéredény-mosogató kapacitása az értékesítőtér befogadó képessége. mosogató medencével hulladékgyűjtő hárommedencés. A helyiség kialakítása: A fehéredény –mosogató üzleten belüli elhelyezését. csepptálcás hideg-melegvizes mosogató. csepptálcás mosogató állványok. A mosogatás tartalma mindkét mosogatási mód esetén azonos. a gépi úton mosottakat a mosogatókosárban hagyják megszáradni. Egyéb berendezései: • • • • • • lerámoló asztal moslékoló asztal. polccal. kézi zuhannyal.mosogatóban elvégzendő tevékenység során először a mosogatóba juttatott szennyes edényeket kell megtisztítani a durvább szennyeződésektől. valamint az egy vendég által használt eszközök figyelembevételével határozható meg. . amit az utolsó.Tárolás: . Ezt követően külön gondot kell fordítani az edényzet osztályozására. Gépi mosogatás esetén szintén az eszközmennyiség alapján lehet dönteni arról. fajta és rendeltetés szerint. polcok. hogy gépi vagy kézi mosogatáson alapuló technológiát alakítsunk ki. valamint az edények szállításához és továbbításához szükséges tányér-.átmeneti tárolás A fehéredény. eltávolítani azokról az esetleges ételmaradékot ( moslékolás). Az ételmaradékoktól megtisztított edényeket és eszközöket több fázisban mosogatják el. a vendégfordulatok száma.tárolóba való visszajuttatás . azaz a vendég átlagos tartózkodási ideje. edénymosogató géppel. Berendezése : A legfontosabb a mosogatógép. csepptálcával ellátott hideg-melegvizes mosogatót és kétmedencés pohármosót kell felszerelni. moslékoló nyílással előmosó asztal.

ahol napi rendszerességgel ételkészítést végeznek. tisztítása rögzített helyükön történik.mosogatónak közvetlenül kell kapcsolódnia a létesítmény közlekedő rendszeréhez is ( folyosók. felvonók ). lábos. edényzet elmosogatásához szakosított helyiség szükséges. Fehéredény. A mosogatóban keletkező moslék elszállítását biztosítandó a fehéredény. AZ említett eszközök használat után történő tisztítása és átmeneti tárolása a feketeedénymosogató feladata. Ezen eszközök döntő része vendéggel nem érintkező.mosogató: Tartalma. Természetesen az üstök. kizárólag a termeléshez használatos fogyóeszköz ( fazék. Optimális helyiségkapcsolati rendszerben a mosléktároló is közvetlenül kapcsolódik a fehér mosogatóhoz. önkiszolgálás esetén a vendégek maguk végzik. A vendéglátóipari termelés a gépek és készülékek mellett többféle eszközt használ a termékkészítés során.Hagyományos értékesítési mód esetén a szennyes edény fehéredény-mosogatóba történő visszajuttatását a felszolgálók. jelentősége : Minden olyan vendéglátó üzletben. serpenyő. ). a kézi eszközök. viszonylag nagy mennyiségben. serpenyők stb. Berendezése : A feketemosogatást 3 fázisban kell elvégezni : • • • zsíroldás.mosogató helyiségkapcsolati rendszere: Közlekedő Személyzeti étterem Mosléktároló Tálaló Fehéredény- Office ( hagyományos értékesítés estén ) Étterem ( önkiszolgálás esetén ) Feketeedény. elmosás fertőtlenítés öblítés . kézi tálalóeszköz stb. berendezések tisztítását is. A feketemosogatás keretében kell megoldani a gépek.

cukrászkészítményt előállító termelőüzemben is megtalálható. A visszaszállított edényzet tehát már tisztított formában kerül vissza a termelőüzembe. fertőtlenítésük. duplafalú edény ( badella ). tehát sem a nyersanyagok beérkezésével.mosogató esetében ismertekkel. fertőtlenítő mosása. A feketemosogató azonban funkciójából következően más. Szállítóedény. fázisai megegyeznek a feketeedények mosogatásával. A különböző termékfajták kiszállításához megfelelő szállítóedényre van szükség. A szállítóedény. hogy ezekben az esetekben is az elkészítés helyiségeihez kell közvetlenül kapcsolódnia.mosogatás kézi munkavégzésen alapul. hogy a kiszállítást végző üzembe a szállítóedények külön útvonalon kerülhetnek be.mosogató felszerelésed. A mosogatás tárgyi feltételei: • nagyméretű. ahol az egészségügyi előírásoknak megfelelően kötelező az ismételt. kialakításának követelményei szintén megegyeznek a feketeedény. ahol a termelés és az értékesítés térben és időben különválik. .és hidegkonyhai termékek : carré A szállítóedényeket a kialakult gyakorlat szerint az értékesítés helyén egyszer elmossák. Nyilvánvaló. Ezek a kiszállított termékek szerinti megkülönböztetésben a következők lehetnek : melegételek : termoszkonténer. tejeskanna cukrász. hárommedencés mosogató • padlórács • raktári állványok • kézi mosogatóeszközök ( kézmosó. az elkészített termékeket ki kell szállítani az értékesítő helyekre. sem a készáruk kiszállításával nem találkozhatnak.Az elmosogatott eszközöket tárolóállványokon szárítják. pl.mosogatás feladata a szállításhoz használt edényzet tisztítása.mosogató Azokban a vendéglátóipari üzemekben. A szállítóedény. A szállítóedény. elkülönített elmosogatásuk. padlóburkolata csúszásmentes. Általános szabály. A helyiség oldalfalai mennyezetig csempézettek. padlóösszefolyó) A helyiség kialakítása : A feketemosogató melegételt termelő vendéglátó üzemben közvetlenül a melegkonyhához kapcsolódik.

Tiszta. A szállítóedényzet ugyanis az elmosás után a tárolóba jut.mosó A vendéglátás területén az önkiszolgáló rendszerekben. A szállítókocsik a használat során nyilván szennyeződnek. A termoszkonténerek mosogatásával összefüggésben meg kell jegyezni. tömlővéges csatlakozóhoz szerelt gumitömlővel végzik. a célnak megfelelően felszerelt kocsimosó helyiségben történik. A mosogatás során gondoskodni kell továbbá az elektromos részek meleg levegővel történő megszárításáról is a balesetveszély elkerülése érdekében. ami e célra kialakított speciális szállítókocsik segítségével történik. ahol az ismételt használatig tárolják. azokban más anyag nem szállítható.mosogató közvetlenül kapcsolódik a szállítóedény. hogy a szállítóedényeket csak a rendelkezéseknek megfelelően használhatják. csúszásmentes padozatú helyiség kialakítása szükséges e tevékenység zavartalan ellátásához. vagy a vendég/beteg számára eljuttatni.A szállítóedény. tisztántartásuk speciális. Mosásuk. . Mennyezetig csempézett. kézi munkaerővel. hogy lévén ezek elektromos fűtésűek. jól szervezett üzleteknek szerves részét képezik a világos. Fontos higiénés szabály.tárolóhoz. elektromos fűtésű köpeny. valamint a tartály elmosása külön történik. a külső. Szociális ellátás Tartalma. A kocsik mosását légbeszívó szeleppel ellátott. megfelelő alapterületű öltözők és egyéb szociális létesítmények. vagy a betegélelmezésben nagy mennyiségben és széles választékban kell az ételeket a tárolóba. Szállítókocsi. jelentősége : A korszerű.

A mosdók és zuhanyzók közvetlenül az öltözőkből nyílnak. Indokolt esetben az öltöző-. A helyiségek kialakítása : Az üzembe érkező dolgozóknak munkahelyeiket munkaruhában kell elérniük. valamint a munkaruhák üzemidőt követő tárolása Az üzem szennyező jellege szerint a ruhák tárolása egy helyen. illetve társalgószoba biztosítja. illetve védőruhákat.és a WC-helyiségek a pincében is elhelyezhetők. ettől legfeljebb 4 m szintkülönbség engedhető meg. Az öltözők funkciója ebből adódóan kettős : a munkahelyen kívül viselt utcai ruhák munkaidő alatti megőrzése. Ha az öltözőkhöz kapcsolódó WC-ket az üzemi résztől egy vagy több szintkülönbség választja el. mosdó-. vagy elkülönítve történhet. A dolgozók étkeztetésére a személyzeti étkező szolgál. WC-helyiségeket a bejárat közelében célszerű elhelyezni. . amelyek a tisztálkodás feltételeit biztosítják. akkor az üzemi szintén is kell legalább egy WC.és takarítószemélyzet szociális helyiségét külön engedély nélkül is el lehet a pincében helyezni. illetve üzemrészből álló vendéglátóipari kombinát szociális helyiségei összevontan is kialakíthatók. A fűtő.t létesíteni. Az üzemen belüli elhelyezés további lényeges szempontja. hogy a szociális helyiségek a munkahelyekkel azonos szinten legyenek.Az öltözőkben a munkába érkező és onnan távozó dolgozók vetik le utcai ruháikat és veszik fel a munka során használt munka-. A több egységből. míg pihenésüket a pihenő-. A WC-ket kézmosóval kell ellátni és az öltöző előteréből megközelíthetőnek kell lenniük. zuhanyzók és WC-k. zuhanyzó-. Ennek érdekében az öltözőket. Az öltözőkhöz kapcsolódnak mosdók. zuhanyzó. mosdó-.

A helyiségben szappan. így a fokozottan párás helyiség levegője nem áramolhat közvetlenül az öltözőkbe. 189. 190.vagy többzuhanyzós helyiséget előtérrel kell kiegészíteni. nemenként elkülönítve.Öltöző: A személyzeti öltözők méretezésénél. Férfiaknál 10 fő/műszak felett külön pissoir biztosítandó. (Martos I. Minden dolgozó számára legalább 33*50*70 cm méretű öltözőszekrényt kell biztosítani.zuhanyzó : A mosdó. Az öltözők további elengedhetetlen berendezési tárgya az öltözőpad. Az öltözőkben természetes. Nemenként elkülönített öltözőt 10 fős legnagyobb műszaklétszám felett kell kialakítani.zuhanyzó kialakításánál.csoport meghatározásánál férfi dolgozónként 30 fő. ( A személyzeti öltöző alaprajzi elrendezésének különböző változatai : Martos I. Ez az előtér egyben a WC előteréül is szolgálhat. belátásgátló előteret is ki kell alakítani. alapterületének meghatározásakor az összes dolgozói létszámot kell alapul venni. ( A gyakorlatban sok esetben a mosdó szolgál előtérként ). Kétnemű öltöző esetén egymástól függetlenített.és törülközőtartó. ún. illetve tükröt kell felszerelni. Személyzeti étkező . oldal ) Személyzeti WC A személyzeti WC. A dolgozói összlétszám és az egy főre megállapított 0. Általában 10 főre szükséges egy mosdókagyló és 20 főre egy zuhanyzóállás kialakítása. zuhanytálca 85*90 . méretezésénél a szinten legmagasabb műszaklétszámból kell kiindulni.vagy gépi szellőztetést kell biztosítani.6 m2 legkisebb alapterületi érték szorzata adja az öltözők szükséges nagyságrendjét. oldal ) Mosdó. nő dolgozók esetében 20 fő után kell egy-egy fülkét kialakítani. könyvben lévő méretezés szerint mosdó 85*50. Három.

( Személyzeti étkezőben : szék. hanem az értékesítés és a szolgáltatás adminisztrációs.nél kevesebb még akkor sem. melegentartó pult.20 m széles. székekből áll. hogy az üzemi adminisztráció milyen hányadát végzik az üzletben. ( Berendezés : íróasztal. semleges pult. de indokolt e mellett a fehéredényzet tárolásáról és mosogatásáról helyben gondoskodni. illetve a munka irányításában. termelőüzemekben lévő irodák nemcsak a termelés. Meg kell azonban jegyezni. hogy a személyzeti étkezők alapterülete nem lehet 9 m2. illetve 0.40 m széles legyen ). evőeszköztartó. Szélessége: kizárólag személyközlekedés esetén legalább 1.9 m2 egy főre jutó minimális alapterület-igény alapján történik. raktári állvány. ha a dolgozói létszám és az előző mutató alapján kisebb érték adódna. áruszállítás esetén legalább 1. ( Gazdasági folyosó : Az üzemrészek között a közvetett kapcsolat gazdasági folyosók kialakításával teremthető meg. kiszállítással illetve rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat ellátó irodát úgy kell az üzemen belül elhelyezni. Az előzőek szerint kialakított és méretezett személyzeti étkezőben három váltásban lehet a dolgozók étkezését megoldani. közvetlenül a gazdasági folyosóhoz kapcsolódva. kézmosó ). A személyzeti étkezőt a tálaló közelében indokolt elhelyezni. A teljes műszak ugyanis egyszerre nem vonható ki a termelésből. ruhafogas. hogy a legnagyobb műszaklétszám egyharmadának biztosítson egyidejűleg fogyasztási lehetőséget. irányítási és ellenőrzési feladatainak elvégzésére alkalmas helyiségek. Az áruátvétellel. hogy azt az üzletbe érkező külső személyek. a vendégek is könnyen megközelíthessék. Karbantartás: . szék. Az üzemi adminisztráció irodahelyiségeinek elhelyezésénél ugyanakkor az az elsődleges szempont. expediálással. kézmosó ) Adminisztráció A vendéglátóipari üzletekben. asztal. irattartó szekrény. a döntések meghozatalában milyen önállósággal rendelkezik az üzlet.Méretezésénél abból kell kiindulni. Berendezése az étkezéshez szolgáló asztalokból. Alapterületének meghatározása a már említett legnagyobb műszaklétszám egyharmadának. hogy az a termelőés az értékesítő helyekhez közel legyen a szükséges kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében. Az irodák alapterületét jelentősen befolyásolja az a körülmény.

szellőgépház méretezését és felszerelését a tervezési program során a műszaki paraméterek figyelembevételével ( hőmérséklet. A léghűtéses aggregátok részére a gépkönyvekben megadott hűtőlevegő mennyiségéről a nyári légállapot alapján történő számítással kell gondoskodni. hogy a helyiségben gumipadló legyen ( elektromos berendezések esetén ). A takarító az üzem egész területén végzi a különböző helyiségek takarítását. Humánpolitikai vonatkozásai A kiegészítő folyamatok munkakörei :  gazdaasszony  adminisztrátor  mosogató  takarító Az üzemi adminisztrátorok a termelés eredményeinek számbavételét. .és feketeedények mosogatásának feladatait látja el. ) határozzák meg. de lehet az épületen kívüli megközelítésű is. légcsere stb. a felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatos adminisztráció faldolgozását és értékelését végzik.Épületgépészeti helyiségek : A hőközpont ( kazánház ). Belső határolói falait megfelelő hangszigeteléssel és a kapcsolószekrények. A mosogató a fehér. A helyiség a gazdasági folyosóhoz kapcsolódik. A különböző magas elektromos és gázüzemű berendezések napi energiafogyasztása több fogyasztásmérőn keresztül regisztrálható. Fontos előírás. A nagyobb kapacitású termelőüzemek beépített energiaigénye meglehetősen magas. üríti a hulladéktárolót. Az aggregát-helyiség mérete a hűtőaggregát számától és azok teljesítményétől függ. A helyiséget úgy célszerű az üzemen belül elhelyezni. Ezekben az egységekben nem elegendő tehát egy falra szerelt mérőszekrény. hanem önálló fogyasztásmérő helyiség szolgál az említett mérőés biztonsági berendezések elhelyezésére. a gazdasági bejárat közelében. vezetékek felszerelésére alkalmas módon alakítják ki. hogy közvetlenül a gazdasági folyosóról nyíljék.

Az ételeket a helyszínen készítik.és édesipari termékek. vegetáriánus). jellemzők Étterem Nagy forgalmú. a választékközlés A szolgáltatások USP lehetőségei Helye a vendéglátás üzletköreiben. Befektetési igény. technológia megoldásai A választék. főzik vagy sütik. stb.30ból) Üzletköri sajátosságok. Pl. vad). táj jellegre (Alföld) szakosodott. típusok Üzletprofil Étterem Vendéglő Csárda Gyorsétkezőhely Étkezde-kifőzde Söröző Kávéház Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). >60 fő . Üzletkör. vad. és 1 fő étel Magas befektetett eszköz értéke van. Főétkezések zajlanak itt Sok szolgáltatás! Épület: 200 eFt/m2. -Saját termelő üzemrész. Jellemzők Meleg-hideg ételek. Szeged Étterem Italkínálat nemzetre jellemző. Alapanyagra (hal. jelzőszám 211. szeszes és szeszmentes italok. értékesítő terület. Hagyományos értékesítés. könnyen megközelíthető helyen. termelő terület. Széles választék. Melegkonyhás vendéglátó üzletek (TEÁOR 55. foglalkozásra specializálódott. beruházási érték Jövedelmezőség Kínálati struktúra. elkészítési technológiára specializálódott (grill). üzlettípusok jellemzése Telepítési hely Üzlettípus Szervezeti rendszer (egység) -Raktár. tájjellegű.Melegkonyhás vendéglátó üzlet • • • • • • • Helye a vendéglátás üzletköreiben Az üzletköri profilok. Üzlettípus Nemzeti. üzletköri profilok. sütő. cukrászati készítmények. típusok A létesítés és üzemeltetés szervezési. alapanyagra specializálódott (hal. előkészítők. konyhatechnológiai berendezések 1 adagra vetítve 70-80 eFt 1 adag = 1 leves.

franchise. Főétkezések jellemzően. Alkoholos italok nem jellemzőek Önkiszolgáló. szűk melegétel Gyorsétkezőhely Csárda Nagyforgalmú helyen. Nagy a jövedelemtermel ő képessége.5 III. kat. fő útvonalak mentén. „Tájjellegű vendéglő” Termelő konyha -Hátfalas pultrendszer -boksz rendszer Egyszerűbb kivitel. 1. kat. Vargabéles. Mérsékelt jövedelemtermel ő képességű. Vagdalt. megtérülési ideje rövidebb. nemzeti vendéglátóhely. pályaudvar Főétkezés. házias jellegű. vagy hasonló. kategória 1. befektetett eszköz értéke kisebb. Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt). egyszerű ételek. Ital. idegenforgalomra specializálódott Nagy forgalmú hely. menübefizetés. Nagy forgalmú út mentén. menük Elvitelre is. Széles sörválaszték. Hasonló a vendéglőéhez. Főzelékek. étel kínálata viszont bővebb. nagy lakósűrűségnél. -gyorskiszolgáló értékesítés Szűk választék. Szakértelem szükséges. Italkínálat: hordós bor. Klasszikus.4 . Üzletközpont. szűkebb választék. termelő terület.minden műveletet elvégez • Befejező.valamilyen kiegészítő műveletet hajtanak végre • Tálaló-csak a tálalás történik itt Fogyasztótér nagyságrendi fokozatai:f1 Db férőhelyig : 25 f2 50 f3 100 f4 150 f5 300 f6 300 felett A fogyasztótér férőhelynek alapterület igénye: m2/ férőhely I. kevesebb szolgáltatás -Raktár.8 II. 1. értékesítő terület. Megtérülési idő: 5-7 év Magas átlagfogyasztás Melegkonyhás Söröző Szűk italkínálat. ahol nagy az áteresztőképesség. berendezése viszonylag egyszerű. pl. fiatal korosztály jellemzően a vendégkör Délben főleg Menüs rendszer Átlagosnál alacsonyabb árak Kis termelő tér és raktár. kiszállítás Étkezde-kifőzde Egyszerű konyha és vendégtér Olcsó munkaerő Alacsony bekerülési érték Alacsony hozam Létesítésnél figyelembe kell venni: Konyhák: • Főző. előkészítők. önkiválasztó tálaló Egyszer használatos edényzet és evőeszközök használata Magas haszonkulcs.4 Önkiszolgáló 1. megtérülési idő rövid. nagy vendégtér.Vendéglő Közepes forgalmú helyen. Babgulyás. Egyszerűbb alapanyagok. -Saját termelő üzemrész. munkaigényes. házi gyümölcspálinkák. családias hangulat. Szűkebb étel választék/készételek jellemzően/ Szezonális jelleggel működik. önkiszolgáló vagy helyben fogyasztás. egyszerű ételek. megegyezik a Sörbár kínálatával. ezért az ételek is ezt tükrözik. 6 éves megtérülés Standard elemek.

Illetékes kamara. játékautomata stb.Környezetvédelmi hatóság. használatbavételi engedélyt.7 t3 600 t4 t5 t6 1200 2000 2000 Termelő konyhaüzemek nagyságrendi fokozatai: t1 t2 Db ételadagig : 100 300 felett Értékesítési módok:. gáz. magyar nyelven. vámhatóság. biliárd. az épület 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját. aláírási címpéldányt. • a tevékenység végzésére jogosító okirat /valamennyi azonosító adat: statisztikai számjel. • az üzlethelyiség használatára vonatkozó okirat • az előzetes szakhatósági hozzájárulások.Állófogyasztás 0. pl. víz. üzlet nyitva tartását is tartalmaznia kell. az üzlet profilra utaló. üzlet elnevezése.ÁNTSZ.Építésügyi hatóság (ha az üzlet kialakítása építési. székhely/ • az üzlettel kapcsolatos adatok (térmérték. . Szerencsejáték Felügyelet (ha szeszesital kimérés történik. önkiszolgáló.Területileg illetékes rendőrhatóság. szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék. Közlekedés felügyelet – diszkó esetén . név.Közmű nyilatkozatok: villany. fővárosi vagy kerületi intézete. hol helyezkedik el. tánc.Tűzvédelmi szakhatóság . zene. gyorskiszolgáló. automata->/az utolsó nem jelenik meg a melegkonyhás üzletprofilnál/ 1. cím. illetve hatósági engedélyek: . működtetése esetén) . . csatorna. ha Kamarai tagok vagyunk 5000 Ft-os illetékbélyeg (?) Külön még: Szerzői jogvédő hivatal nyilatkozata – szórakoztató szolgáltatás esetén . Működési engedély kérelme A vendéglátó vállalkozás működési engedélyének kiadása az üzlet szerinti illetékes település jegyzőjétől kérhető. városi. a szeszesital kimérés esetén. Állami Népegészségügyi.Egyéb hatóságok.Állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás . a szükséges mellékletek csatolásával: • Cég esetén csatolni kell a kérelem mellé: a vállalkozás/cég alapító okiratát. valamint a szünnapot is. továbbá műsoros előadás. teke. CB végzést. pl.hagyományos. emellett az üzlet fő tevékenységi körét.és Tisztiorvosi Szolgálat. melléktevékenységét is) • nyilatkozat az ingatlan jogi státuszáról: kié.vagy rendeltetés-módosítási engedély köteles) . ill. . 200 m-en belül védett intézmény nyilatkozatát. adószám.

A külső formának és a belső tartalomnak mind egymással. hogy több sülthöz legalább fele mennyiségben állítsunk be angolos. oly módon is. o Vegyük át egyes nemzetek konyháiból a számunkra megfelelő ételek készítési technológiáját. o Bővíteni kell a salátakínálatot is.Választék Az üzleti választék. o Lehetőség szerint állítsuk vissza a zónaételeket. Étlap előállítása: . a marha-. o Az üzleti forgalomból és a vendégek igényeiből kiindulva határozzuk meg a készételek és frissensültek. Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszközében. A választék az ételek. o Állandóan vizsgáljuk felül a választék összetételét. a birka-. ital-. franciás főzelékeket. A választék összetételének meghatározásakor figyelembe veendő legfontosabb szempontok: o Az üzleti ételkínálatban kapjanak megfelelő szerepet a tojásételek. szolgáltatásaikról a választékközlés következő eszközeinek felhasználásával informálják vendégeiket: Üzleti teljes választékbemutatás eszközei: Étlap: az üzlet aznapi vagy meghatározott időre szóló ételkínálatának szakszerű csoportosításban történő felsorolása. mind az üzlet osztályba sorolásával összhangban kell lennie. italok és szolgáltatások sokféleségén kívül. o Új ételek árait igyekezzünk elfogadhatóan kialakítani. Alacsonyabb kategóriás éttermekben. egy adott időpontban eladásra felkínált áruféleségek és szolgáltatások összessége. oly módon. a bárány-. mely a jogszabályi előírások szerint az árakat is tartalmazza. szállodák közötti választási lehetőséget is jelenti. tápanyag-összetételére. az adott vendéglátóegységben (üzletben).és italkínálatukról. a különböző szárnyasok. míg magasabb kategóriába sorolt üzletekben több oldalas étlapot állítunk össze. o Alakítsunk ki üzleti specialitásokat. A választékközlés módszerei: A vendéglátóüzletek étel. a különböző osztályba sorolt üzletek. o Gondoljunk az ételek energiatartalmára. A választék összetétele Az üzletekben kínált étel-. diétás ételeket. valamint az egyszerű és munkaigényes ételek arányát. a házinyúl-húsok. o Bővíteni és szélesíteni kell a főzelékek körét. Az üzleti választék kialakításának szempontjai A vendéglátás áru. hogy több frissensült ételnél kalkuláljuk hozzá. melyek készülhetnek hagyományos recept alapján. és egyéb árucsoportok választékeleme különböző módon felhasznált nyersanyagoktól függ. vendéglőkben egyoldalas. esetleg borító nélküli. a halak.és szolgáltatáskínálata a választékban jelenik meg. o Állítsunk be kímélő. A választék összetétele alatt a felhasznált élelmianyagok és készítési módok sokféleségét értjük.

kívánunk minden kedves vendégeinknek. magyar Ft-ban legyen feltüntetve. árlap. árlap.árlap étlap. ártábla Kávéház: itallap.Mindig szerepeltetni kell: az üzlet nevét. borlap étlap. pezsgők • Égetett szeszes italok • Likőrök • Üdítőitalok. Rövidítések helytelenek. Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). árlap Söröző: itallap. itallap. vendégkörhöz igazodva csoportosíthatóak Étlapfajták:. gyümölcslevek • ásványvizek Üzlettípus:-> választékközlés módszerei Étterem: Vendéglő: Csárda: étlap. étlap. Az ár HUF-ban. Napi étlapnál a dátumot is rá kell vezetni. az üzletvezető /+árfelelős neve/. itallap. Kívánságok is lehetnek rajta. árlap .éttermekre jellemző.: étlap. árlap Gyorsétkezőhely: ártábla. a konyhafőnök nevét. Jó étvágyat. stb. Étkezde-kifőzde: ártábla. étlap. csárdákban is előfordulhatnak • Napi étlap • Állandó étlap • Napi ajánlat-> magasabb kategóriájú éttermekben jellemző • Ünnepi étlap • Diétás étlap • Alkalmi étlap • Gyermekétlap Itallap: Általános sorrend: • Étvágygerjesztő italok • Sörök • Borok-fehér-> rozé->vörös • Habzóborok. de vendéglőben. Étlapfajták: bizonyos eseményhez. pl. kategóriába sorolását. itallap.

legalább két nyelven feltüntetni a címeket.Étlap szerkesztése: db-választékelem Étterem I-II. idegenforgalmilag frekventált helyen. Habzóborok. extrakt-. feltüntetjük a mennyiséget és Balling-fokát is) Borok (Fehér. Külön borlapot állítanak össze. palackozott világos. színre. Kimért boroknál külön-külön tüntessük fel a hosszúlépést. a 0. Itallap előállítása. Az egyes italok adagolási mennyiségén és árán kívül – főleg a minőségre.vendéglő étkezde. Jelöljük alkoholtartalmát. gyümölcslevek (alkoholmentes italok) Ásványvizek. íz-. Elsősorban melegkonyhás üzletek alkalmaznak. söröző II-III. az üzletben kapható kimért. ízre vonatkozóan – egyéb tájékoztatásra van szükség: A borok. és palackozóját. és palackozott barna. kifőzde Általános sorrend: • Ízelítők • Hideg előételek 5-10 • Levesek 4-6 • Meleg előételek 5-10 • Tojásételek • Halak 5-10 • Készételek 8-16 • Frissensültek 8-20 • Főzelékek és köretek 6-10 • Saláták 6-10 • Tészták és édességek 2-6 • Gyümölcsök és kompótok 4-6 • Sajtok 4-6 2-6 2-4 2-6 2-6 6-10 6-10 4-6 4-6 3-4 2-3 2-3 0-2 1-2 0-2 0-2 3-6 2-4 3-4 2-4 1-2 1-2 0-1 Itallap: a vendéglátás különböző üzleteiben.35 literes palackokat ismertetjük. gyógyvizek Esetleg egyéb italok. kategória étterem.7. általában hosszúkásak. a konyak. minősége. Borvidékenként is lehet csoportosítani. sav-. Az egyes palackozott italok palackozóinak megjelölése. Csárda. széndioxid-tartalom és összbenyomás vonatkozásában/. alkohol-. és az italok legfontosabb jellemzőit. pl. turmixok. kat. helyben készített italok adagolási mennyiségéről és azok árairól tájékoztatni kell a vendégeket. majd 0. majd barna. bor egyéni jellemzőinek feltüntetése /cukor-. vörösborok. a hordós és palackozott. pezsgők Égetett szeszes italok Likőrök Üdítőitalok. A whisky. évjárat megjelölése. rozé.) . zamatjellemzői. egy-vagy többlaposak.és nagyfröccsöt. kis. évjárata. Itallap szerkesztése: az italok a következő sorrendben szerepelnek: Étvágygerjesztő italok (aperitifek) Sörök (külföldi. az armagnac és más nemes párlatok érlelési ideje. palackozott. majd hazai világos csapolt sör. pezsgők szín-.

és italkínálatát ismertetjük. Az italfogyasztás kultúráltságát szűk körű ételválaszték. helyszínen fogyasztható tartósított készételekből állhat. Elsősorban az eszpresszók. kimért is) • csemegebor. Fő hangsúly a kimért boron. Ártábla: Az italboltokban elsősorban a szeszes és szeszmentes italok széles választékát kínálják. kocsma választéka: • sör (2-3 fajta) • bor (4-6 fajta. aperitif (1-2) • pezsgő (1-2) • pálinka ((3-5) • brandy. 1-5 fajta) • kevert söritalok (1-2 fajta) • alkoholmentes italok (1-2 fajta) • sörkorcsolyák (3-6 fajta) • melegszendvics.sör (1-2 féle) . Ételkínálatuk elsősorban bor.és borkorcsolya (2-4) • melegszendvics (1-3) • reggeli. egyszerű szendvicsekből. pl. húskészítményekből. konyak (1-2) • likőr (2-3) • alkoholmentes italok (1-3) • ásványvíz • sör. az italboltok. sör. virsli (1-3 fajta) • trafikáru (6-8) • egyéb kereskedlmi áru (1-2) Drinkbár választéka: -aperetifek – vermutok (2-4 féle) .pezsgő (2-3 féle) . sörbárokban.kevert italok (4-8 féle) . vermut. és a szórakozóhelyek részére készítünk.alkoholmentes italok (2-4 féle) .csemegeborok (Tokaji.és borkorcsolyák segítik. a cukrászdák. a drinkbárokban.Árlap: a melegkonyhával nem rendelkező üzletek étel. Sherry. Malaga) . Az italokat itt általában kommersz minőség jellemzi. Italbolt. A színvonalasabb italüzletekben is készítenek árlapokat. Az ilyen üzletekben elsősorban a széleskörű vagy az üzlet jellegéhez igazodó italválaszték dominál.égetett szeszes italok (14-20 féle) . sörön és röviditalokon van.és uzsonnaital (1-2) • trafikáru (6-8) • egyéb kereskedelmi áru (1-2) Sörbár választéka: • sör (2-8 fajta) • égetett szeszes italok (szűk körű minőségi párlatok. az ún.és sörkorcsolyákból.

és borkorcsolya (2-4) • melegszendvics. vermut. ropi. konyak (1-2) • sör.. virsli (1-2) • trafikáru (4-6) .ételfalatok (zakuszkik. sós teasütemények. aperitif (1-2) • pezsgő (1-2) • brandy. ostya. kimért is) • csemegebor. sósmandula) Borozó választéka: • bor (6-12.kávé .

alapanyagra specializálódott (hal. főzik vagy sütik. 214. alapanyagra specializálódott (hal. vad. frissen sült (grillezett) húsok. étel. tájjellegű. szeszes és szeszmentes italokat értékesítenek. vegetáriánus). stb.illetve félkész ételek. szeszes és szeszmentes italok. italbolt. Zenés szórakozóhely (TEÁOR 55. élő és gépzene szolgáltatás. Jellemzők Meleg-hideg ételek. Bár. édesipari termékek.30ból) 213. elkészítési technológiára specializálódott (grill). nem a helyszínen készített cukrászati készítmények értékesítése helyszíni fogyasztásra illetve kiszállításra. Az egységben az ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét biztosítani kell. jelzőszám 211. szeszes és szeszmentes italok.30ból) Üzletprofil Étterem Vendéglő Csárda Gyorsétkezőhely Étkezde-kifőzde Söröző Kávéház Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). Az ételeket a helyszínen készítik.40-ból) Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve. elkészítési technológiára specializálódott (grill). melegített kész. gépzene szolgáltatás. tájjellegű. cukrászati készítmények. vad. vegetáriánus). ital.40-ból) Nemzeti. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely (TEÁOR 55. vegetáriánus).Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóipari üzletek Üzletkör. Hideg ételek. édesipari termékeket. Cukrászda (TEÁOR 55. . vad. műsor. Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve. Üzlettípus Nemzeti. foglalkozásra specializálódott. foglalkozásra specializálódott. foglalkozásra specializálódott. hideg ételeket a helyszínen készítik.és édesipari termékek. 212. elkészítési technológiára specializálódott (grill).40-ból) 216. műsor. Melegkonyhás vendéglátó üzletek (TEÁOR 55. 215. (hal.40ból) Italbolt Borozó Borkimérés Drinkbár Kocsma Stb. tájjellegű. borozó. Diszkó (TEÁOR 55. Nemzeti. étel. Különböző szeszes és szeszmentes italok alapanyagra specializálódott értékesítése palackozva és kimérve. Ételbár Tejbár Bisztró Pecsenyesütő Büfé Falatozó Sörbár Süteménybolt Teázó Fagylaltozó Kávézó Eszpresszó Mulató Varieté Éjszakai bár Cukrászati készítményeket. kocsma (TEÁOR 55. sütő.

30. családias hangulat. italbolt. házi gyümölcspálinkák.51.51. idegenforgalomra spec.10. konyhatechnológiai berendezések 1 adagra vetítve 70-80 eFt 1 adag = 1 leves. Vagdalt.0 Ételkészítés lakosságnak 55. Magas befektetett Alapanyagra (hal. Főzelékek.0 Étkeztetés járművön 55. könnyen Raktár. Mérsékelt Szűk italkínálat.51.1 Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55. Zártrendszerű üzlet.12.30.52. Bár. korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 55. pl. Munkahelyi vendéglátó üzlet 55. Vendéglő Ua. vagy Vargabéles. jövedelemtermelő munkaigényes. Munkahelyi vendéglátó üzlet (TEÁOR 55. nyílt árusítású vendéglátás Üzletkör 211.0 Ételkészítés más szervezetnek Üzletköri sajátosságok.0 Ételkészítés közlekedési szervezetnek 55.11.51. cukrászdai vendéglátás 55. Csárda Nagyforgalmú út mentén. kocsma 214. rövidebb.3 Felsőfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55. ezért az képessége.13. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely 215.10. Nagy a Szezonális jelleggel jövedelemtermelő működik.51. eszköz értéke vad). rövid.10. jellegű.10. egyszerű megtérülési ideje ételek. megközelíthető helyen termelő terület. (Alföld) szakosodott. berendezése viszonylag egyszerű. TEÁOR 55.10.0 Egyéb. Zenés szórakozóhely 216. Ua.40.52 Közétkeztetés 55.220. Cukrászda 213. .0 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás 55.30 Éttermi. Diszkó 220. Szeged Étterem Italkínálat nemzetre jellemző. és 1 fő étel Egyszerűbb kivitel.0 Éttermi. házias képességű. borozó. ételek is ezt tükrözik.0 Önkiszolgáló étkeztetés 55. Melegkonyhás vendéglátó üzletek 212.4 Egyéb munkahelyi étkeztetés 55.10.52.12. Szakértelem szükséges. Közepes forgalmú helyen. értékesítő terület. Jövedelmezőség Kínálati struktúra Étterem Nagy forgalmú.52. nyílt árusítású vendéglátás SZJ 55. szeszes ital értékesítés nélkül.14.40 Egyéb.9 Egyéb.11. táj jellegre van. megtérülési idő Italkínálat: hordós bor. cukrászdai szolgáltatás 55. hasonló. üzlettípusok jellemzése Üzlettípus Telepítési hely Szervezeti rendszer (egység) Befektetési igény.13.2 Középfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55.30.30.51) Étterem Büfé Ebben az üzletkörben a működési engedélynek az abban felsorolt adatokon túlmenően tartalmaznia kell az egység befogadóképességét is. beruházási érték Épület: 200 eFt/m2. Klasszikus. előkészítők. ideértve a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítését (közétkeztetést) is. befektetett eszköz értéke kisebb.51 Munkahelyi étkeztetés 55. Pl. Babgulyás. nemzeti vendéglátóhely.

fő útvonalak mentén. Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt). Egyedi pultrendszer: Sörcsapok Italadagoló automata Kávéőrlő. ahol nagy az áteresztőképesség. Barna és világos sör. pezsgő /fagyihoz. és megy. nagy lakósűrűségnél. Ételkínálata: hidegkonyhai készítmények hűtőszekrényben. melegszendvics. Koktélok. Alacsony beruházási érték. parféhoz/. csemegeborok /süteményekhez/. 50-50% a termelő és Beruházási igénye a az értékesítő tér melegkonyhás étterem aránya. ahol nagy az áteresztőképesség. likőr /kávéhoz/. Sörbár Raktárak. italkínálat: folyó boron kívül teljeskörű. Sörmelegítő. Megtérülési idő: 10 év. pl. csapolt sör 2 féle. . -főző Hűtött rendszer: italtároló mosogatógép Polcokon. Nagy forgalmú hely. kannába szállítva. Kultúrált vendégkör. DE csapolt sör. Drinkbár Kapcsolódó tevékenység. Rövid italok: gyomorkeserű. Értékesítő terület: helyben fogyasztás (ülve. 90-10 % értékesítő tér és háttér/kiszolgálás aránya. Önálló megtérülési ideje nincs. hideg sörfalatok. Szakképzett munkaerő nem szükséges. a termelés értékét meghaladja. Megtérülési idő: 5-7 év Hidegkonyhai készítmények. Megtérülési idő: Italkínálata: 1 év vagy ez alatt. nagy lakósűrűségnél. sajátossága miatt. a konyhán feltétlenül kell. termelőkonyha Klasszikus pultrendszeren keresztül. Italbolt Cukrászipari. Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt). édesipari ételek értékesítése. kávé. és folyó bor nincs. melegszendvics. hideg-. csapolt legalább 2 féle. kávékülönlegességek vannak. konyak /kávéhoz/. Ételkínálat: virsli. denevéren poharak. megegyezik a Sörbár kínálatával. Egyszerű. ahol nagy az áteresztőképesség. termelői költségek alacsonyak. nagy lakósűrűségnél. előkészítő. Folyamatos vendégforgalom.Melegkonyhás Söröző Nagy forgalmú hely. folyó bor tégelybe mérve. étel kínálata viszont bővebb. helyben készült. Italkínálata: alkoholmentes italok. állva) és elvitelre. üveges sörből legalább 4-5 félét kínál. Megtérülési idő: 5-7 év Ital. Szakképzett munkaerő. fő útvonalak mentén. szállodai hallal egységet képezve nyújtja a szolgáltatást. szervízzel vagy pulton keresztül. Italkínálat hasonló az italbolthoz. Ételkínálat szűk. az értékesítő térbe beépül a söntés. fő útvonalak mentén. Cukrászda Nagy forgalmú hely. Jó üzlet.

Korlátozott nyitva tartás (H-P). tölgyfahordóban tárolják. . pl. igazodik a munkahely földrajzi környezetéhez.Szakértelem fontos: borkezelés fontossága. Borkimérés Nem jó üzlet. darts) = szórakozási szolgáltatás. Nagyobb városokban egyre ritkább. büféMunkahelyi Munkahelyi vendéglátás Zárt értékesítési rendszer. 5-7 év. Történelmi borvidék borait értékesíti egyegy üzlet. illetve a vendéglátó forgalomból. Beruházási igénye nem magas. menürendszere tervezett. Hosszú a megtérülési idő. saját árut értékesítik /elvitelre is/. Meleg étel nem jellemzi. igazodik a munkahely földrajzi környezetéhez. Korlátozott nyitva tartás (H-P). borkezelés költséges/. Borkorcsolyára specializálódott. teke. Ezeket váltják a kávézók. Eszpresszó Zeneszolgáltatás. Megtérülési ideje közepes. játékszolgáltatás (biliárd. Köztes étkeztetés. mert beruházási igénye magas /szőlőművelés. rozsdamentes acélhengerben. Zárt értékesítési rendszer. Berendezése. Tokaji borozó (Andrássy úton). felszereltsége tőkeigényes. Kivétel nagyobb városok. alkoholmentes italokat tartalmaz. Diszkó Megközelítése tömegközlekedéssel nem egyszerű. A bérleti jogviszony a vendéglátó tevékenység. Borozó Egy-egy tájegységen található. Kis településeken a vendéglátás az a hely. Bevétel: a belépő díjakból. Egy-egy tájegységre jellemző. szakképzettség nem szükséges. italkínálata. ahol napközben igazán jól mulatnak. Italkínálata széles. A bérleti jogviszony a vendéglátó tevékenység. Kínálata szűk. tájegységekre jellemzően. Ételkínálat: hidegkonyhai és csomagolt édesipari termékek.

Széles réteget vonz. Kényelmi szolgáltatás: taxi rendelés. Ételstruktúra helyett ugyanazt nyújtja. A kiszolgálás és a fogyasztás mellett a termékkészítés is a vendégtérben történik. szeszmentes. szendvicsbár. könnyen üzemeltethető. termelőterületük 30 %. illetve pulton keresztül történik. Fogyasztótér: 80-90%. strandokon. Felszolgálással történő ülő fogyasztás. Varieté. stb. Megtérülési idő: 10 év felett. melyek mellett szeszes. viszonylag szűk választékban. melegszendvics. mely a napközbeni étel-és italértékesítésre szakosodott. álló vagy ülő fogyasztással. kolbász. város. italok. városrész. elektronikus játék. Ma már ritka. Az ételbár Alapvetően gyorsétkezési forma. cukrászati készítményeket és egyéb csomagolt ételféleséget kínált. ruhatár. éjszakai Szakképzett munkaerő. Telepítés: nagy átmenő forgalomnál. büfé. ahol előkészített nyersanyagokból. Vendégterük 70 %. árlap Bisztró. a szezonális ingadozás kiszámítható. Választékközlés módszere: ártábla. mert ezek átalakulóban vannak (salátabár. és uzsonnaitalok forgalmazásával foglalkozott. mint a mulató = éjszakai bár. virsli). egytál ételek. . pályaudvaron. közintézményekben. falatozó A bisztró a három közül a legszínvonalasabb. műsor. főleg frissen készült ételek értékesítésére nyílik lehetőség. magasított bárszékeken. kiegészítve a pultnál történő értékesítéssel. Az értékesítés önkiszolgáló rendszerben.bárMulató. disznótoros. Az ajánlott telepítési hely nagy átmenő forgalmú közlekedési csomópont. Kínálata egyszerűbb hideg-és melegételek (sülthús. Eredetileg a kávé volt a meghatározó árucikk és főleg hidegkonyhai. árlap Eszpresszó Olyan vendéglátó üzlet. Szolgáltatási elem is kapcsolódott árukínálatához: zene.) A büfé és falatozó jellemzője az egyszerűbb és karakter nélküli gyorsétkeztetés. stb. termelőtér:10-20 %. oktatási intézményekben. Ajánlott telepítési hely: adott terület. Választékközlés módszere: ártábla. üzletközpont vendéglátó hálózatát egészíti ki az egész nap folyamán.

Mitől lehet különleges egy vendéglátóhely vagy szálloda: . ami egyedi. árlap Teázó. Választékközlés módszere: árlap Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely:  fagylaltozó. lángossütő. termelőtér 35 %.Külső és belső design.Múlt és jövő . semmivel sem összetéveszthető és mással is nehéz összehasonlítani. szendvics szaküzlet. cukrászati készítmények. új.Különleges. Fogyasztótér: főleg értékesítő-és fogyasztótérből. legnagyobb adag. üdítők illetve étel gyanánt sós és édes teasütemények.Valamit szimbolizál (börtön. kávézó Alapanyagokból készült specialitások köre.Különleges környezet (természeti. mint annak meghatározása. tejbár USP – különleges termék USP (Unique Selling Product/Proposition) = egyedi termék/előny ajánlata A termék olyan egyedi. melyek az elérni kívánt szegmensek számára értékelhető előnyt jelentenek. vagy egyéb jellemzők. virág. versenytársaktól megkülönböztető adottságokkal rendelkezik. pecsenyesütő.Fogyasztótér: 65%. A USP nem más. A USP-k tehát olyan egyedi kínálati elemek. rétesbolt. termékünket. süteménybolt. kukac) . Idegenforgalmi területek közelében érdemes létesíteni. történelmi) . Választékközlés módszere: ártábla. építészet .Sajátos. söröző. dzsungel) . szolgáltatásunkat válasszák. Ennek pontos meghatározása kulcsfontosságú feladat. hogy a vendégek miért éppen a mi márkánkat. Marketing szempontból azt tartjuk különlegesnek. különleges nyersanyagok (pl. A kávézó szintén alapanyagra specializálódott és abból sokféle termék előállítására alkalmas üzlet. meglepő készítési módok . amelyek alapján a potenciális vendég a vásárlásban dönt. legnagyobb lakosztály. valamint minimális tároló-és egyéb helyiségből áll. arculati megoldások. leghosszabb étlap.Különleges szolgáltatások . melyre az egész marketingstratégia épülhet. azaz a pozicionálás érveiként szolgálnak. emellett minőségi szeszes italok.Leg… pl. stb .

. Szolgáltatások: Szórakoztatás A szórakoztatás célja a pihenés. A főleg szórakoztatásra berendezett vendéglátó üzletek többsége műsorszolgáltatást is nyújt.a játék és sportolási lehetőség biztosítása sorolható. A vendéglátásban a szolgáltatások ez utóbbi formáját „tiszta” szolgáltatásnak nevezzük.a műsor .kényelmi szolg. A szolgáltatások az alábbiak szerint csoportosíthatók: . a fogyasztást megelőző.szerviz szolgáltatások. sőt azok nélkül tulajdonképpen nem is létezik. Szolgáltatásainak egy más része (pl. A vendégl. műsor. feladata A vendéglátás komplex folyamatának csak egyik bár kétségtelenül a legfontosabb oldala a szorosan – szinte elválaszthatatlanul kapcsolódó szolgáltatás. szállásadás) ezzel szemben azzal jellemezhető. a kikapcsolódás. A vendéglátás szolgáltatásainak döntő többsége az áruértékesítés szerves részeként. . tárgyi formát – megállapíthatjuk.5.élő vagy -gépzene formában. A zeneszolgáltatás kétféle módon biztosítható: . zene. Az értékesítéshez szorosan kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeket a vendéglátásban áruszolgáltatásnak nevezzük. hogy nem kapcsolódik szorosan az áruhoz. .odavonzani olyan vendégeket. Egy-egy műsor keretében különböző előadóművészeket célszerű felléptetni. azzal együtt. E szolgáltatások körébe . azzal egy időben. egy időben és helyen jelenik meg. toalett.a zene . amelynek hasznos hatása általában nem ölt önálló dologi. akik ezeket igénylik. A műsorszolgáltatás költségei legbiztosabban a belépők árából és a kötelező fogyasztás előírásából fedezhetők. a kellemes időtöltést szolgáló foglalatosságok lehetőségének megteremtése. vagy esetenként azt követően lezajló olyan. A legáltalánosabb értelmezésből kiindulva – miszerint szolgáltatáson az emberi tevékenység azon fajtáit értjük. hogy a vendéglátásban a szolgáltatások egy része az ételekhez és italokhoz (árukhoz) szorosan kapcsolódik. minél teljesebb kielégítése. amelynek célja a vendég igényeinek színvonalas.szórakoztató szolg.szakmai felkészültségen és magatartáson alapuló – személyes tevékenységet. A vendéglátásban szolgáltatásnak nevezzük az áruértékesítéshez többé-kevésbé szorosan kapcsolódó. A játéklehetőségek megteremtése hármas célkitűzést valósít meg: .A szolgáltatások célja.

A vendéglátó üzletekben a következő játéklehetőségek terjedtek el: . bowling . 161. legfontosabb követelményeket – kategóriába sorolástól függetlenül – minden üzletben figyelembe kell venni: • A falakat lehetőleg mennyezetig. old. másik része a vendégek nagyobb kényelmét szolgálja.. valamint belső retesz .darts .a játékokban való aktív részvétel.játék automaták (1.biliárd .ezen felül egyes szolgáltatások esetében megszabott díjakból jelentős mértékű tiszta árréshez is juthatunk. vagy törölközőrolni alkalmazásával kell megoldani • a mosdók fölé tükröt és piperepolcot kell elhelyezni • a mellékhelyiségek külső ajtajára felirat helyett férfi-női fejfigurákat vagy férfi-női cipőfigurákat kell feltenni (az idegen nyelvű vendégek tájékoztatására) • a WC-fülkék belső ajtaján legyen ruhaakasztó. A kényelmi szolgáltatások körébe mint legfontosabbakat -a toilette-t .a telefont és . ami általában többletfogyasztást eredményez. . ]) WC-csoport: A vendéglátó üzletekben ülőfogyasztás illetve szeszesital-fogyasztás esetén a vendégek részére külön WC-csoportot kell létesíteni. 1 db férfi WC-fülkét és 2 db vizeldét kell létesíteni • a WC-csoport méretezésénél a terasz vagy kerthelyiség férőhelyeit is figyelembe kell venni • a WC-fülkék ajtói kifelé nyíljanak • az előtereket és a WC-helyiségeket önálló szellőzéssel kell ellátni • az előterekbe 2 fülkénként legalább egy-egy kézmosót kell tervezni • a kéztörlést elektromos kézszárító.dominó .sakk . márvánnyal. papír-.teke. vagy máványmozaikkal kell burkolni • A WC-csoport a fogyasztótérhez közvetlenül nem kapcsolódhat • A legkisebb WC-csoportnál is nemenként különválasztott előteret kell kialakítani • 50 férőhelyenként 1 db női.. (ide tartozik még az előtér.egyéb Kényelmi szolgáltatások A kényelmi szolgáltatások egyik része közvetlenül kapcsolódik az értékesítéshez. kategóriájú) .a ruhatárat soroljuk. de legalább 210 cm-ig csempével kell burkolni • A padlófelületet lehetőleg mettlachival. miközben észrevétlenül telik az idő. A WC-csoport kialakításakor a következőkben felsorolt. 2. ajándékbolt v ajándékpult [Martos I. meghosszabbodik az üzletben a vendégek tartózkodási ideje.kártya . illetve textiltörölköző.

csomagjai részére ruhatárat kell létesítni. de legalább egy nyilvános telefonállomást kell felszerelni. E sorok egymástól 90 cm-re. Az előtér alapterülete 0. Kis alapterületű üzletek esetén a vendég a szélfogóból közvetlenül az értékesítő fogyasztótérbe jut. A ruhatár alapterületének meghatározásakor legalább 0. kategóriás üzletekben a vendégek felsőruhái. két-két kabát elhelyezésére alkalmasak. Úgy kell elhelyezni. ahol külön ruhatár áll a vendégek rendelkezésére. de fél fogas-távolság eltolással 20 cm-rel lejjebb még egy ugyanilyen sűrűségű sor is kialakítható. kategóriás üzletekben az értékesítőtérbe elhelyezett. A pult aljában polcos tereket és zárható fiókokat kell kialakítani. és II. amihez tartályra nincs szükség a WC-kagylókra műanyag ülőkét kell szereltetni a papírtárolást lehetőleg csempébe süllyesztett papírtartóval oldjuk meg gondoskodjunk kellő számú hamutartóról is. ajándékpult: Az ajándékbolt kialakítása nagy szállodákon kívül csak olyan üzletekben indokolt. míg a pulttól 120 cm-re legyenek elhelyezve.és dísztárgyak.05 m2/férőhellyel számoljunk. illetve a beadott felsőruhák ruhatáros által való kizárólagos őrzése biztosított legyen. vagy falra szerelt fogassal is megoldható a felsőruhák elhelyezése. esernyői. A bokszos kiképzésű üzletekben a bokszokat elválasztó falak végére is erősíthetők fogasok. A pult hosszát 80 férőhelyenként 1 m-t számolva kell megállapítani. Ennek érdekében külön helyiséget. ahova a bejáraton. Ajándékbolt. a gombnyomásos vízöblítés. Nagy befogadóképességű éttermek. Az üzleti előtér. cukrászdák. Az előtér padozata fokozott mértékben ki van téve szennyeződésnek. A kabátok. eszpresszók esetében a vendégek részére több készüléket is indokolt biztosítani. A III. de legalább 10 m2 . Ruhatár: Az I. jegyzettömb. valamint a fülkékbe szagtalanítószerek részére rácsokat is szereltessünk fel. illetve vitrin vagy pult külső vállalkozásoknak is bérbe adható. E rendszernél 100 kabátra 6 m2 alapterület biztosítása szükséges a pulton kívül.• • • • az öblítőtartály meghúzóján merev rúd legyen. fülkét vagy pultot kell kiképezni az üzlet előcsarnokában. de legalább 1. amelyek vályúval ellátott alsó része ernyők és sárcipők elhelyezésére is alkalmas.5 m hosszú legyen. hogy azon át illetéktelen személyek ne nyúlhassanak be. vagy a legkorszerűbb megoldás. ezért tartós és könnyen mosható anyaggal kell burkolni. levelezőlapok stb. Telefonfülke: A vendégek telefonbeszélgetéseinek zavartalan lebonyolítása érdekében az üzlet előterében telefonfülkét. ahol emlék. Az előtérből nyílnak a kiegészítő szolgáltatás helyiségei is. A ruhatárat az előtérben kell elhelyezni. és IV. és ahol több különböző típusú értékesítő fogyasztótér található. A telefonszolgáltatás megköveteli a telefonkönyv. előcsarnok: Az üzlet első helyisége. A ruhatár szellőzése és világítása mesterségesen is megoldható. Előtér létesítése általában olyan üzletekben szükséges. írószerszám és kellő világítás biztosítását is. szakácskönyvek. értékesítésére igény van. kalapok felakasztására a lengőfogasoknál korszerűbb megoldás a pultra merőleges irányban felállított fix fogas-sorok alkalmazása. illetve a szélfogón keresztül a vendég belép: az előtér.1 m2/férőhely. A különálló zárható helyiség. Egy-egy soron a fogasok egymástól 25 cm-re felszerelve.

gyermekkedvezmény). új felhasználási lehetőségek). gyorsabban változtatható. . Termékpolitika a vendéglátásban A lehetséges stratégiák rövid felvázolásához kitűnő kiindulási alap H.teremtése 4. de nem összehasonlítható a termelői kockázattal. Az itt elhelyezett ruhatár esetén a ruhatári pult előtt az előtér legalább 3 méter széles legyen. A színvonalasabb üzletek nagyobb előcsarnokában kellemes benyomást keltenek az ott elhelyezett szőnyegek. ami sikertelenség esetén komoly veszteségforrásként szerepel. illetve csökkentik a választékpolitikai döntések szabadságfokát. a változás időben és arányok tekintetében gyorsan követheti a vásárlói igényeket. A termékfejlesztés és a piaci rések feltárása Új 2. A diverzifikációs stratégia azt jelenti. s az átlagosnál kockázatosabb és esetleg beruházás-igényesebb variációt jelentenek. hogy a vállalat helyzetét meglévő termékeivel jelenlegi piacain erősítse. zöld növények. bővítése megfontolást igényel. vertikális marketingprogram) a vendéglátás kockázatát növelik új termékek bevonása esetében. értékesítésösztönzési akciók) 2. A hosszabb távú elkötelezettségek (pl. A vendéglátás rugalmatlansága tehát máshol jelenik meg. A választék átalakítása. mert a döntések hosszabb távra hatnak ki.legyen. más szóval a piac kihasználásának stratégiája megkísérli.kibővítése . hogy a meglévő termékek piacát bővítse (új szükségletek.kihasználása 3. Az új termékek kockázata ugyan itt is megjelenik. (ált. A piackibővítés vagy piacteremtés stratégiája egyrészt arra irányul. A piac -átitatása . másrészt arra. 3. (igényeknek megfelelő változtatások) 4. képek. A piac átitatásának. kényelmes ülőgarnitúrák és egyéb díszítő elemek. A piac . A vendéglátás választékpolitikája jelentősen különbözik a termelővállalatok termékpolitikájától abban is. hogy a vállalat új piacokon vesse meg a lábát (új vendégkör. A választékpolitikai döntések tehát viszonylag rugalmasan kezelhetők. hogy sokkal rugalmasabb. pl. a kínálat és választék folyamatos fejlesztését jelenti. A választék állandó vizsgálata. a kínálati elemek időről időre történő cserélése fontos feladat. A termékfejlesztés és a piaci rések feltárását differenciálásnak is szokták nevezni. Diverzifikáció Meglévő Új 1. hogy új termékekkel lépünk fel a piacon. Igor Ansoff piactermék mátrixa: Piacok és vásárlók Termék és választék Meglévő 1.

Ez főképp akkor következik be. A módszer széleskörűen alkalmazható a vállalkozás tevékenységének vizsgálatára és minősítésére.A választék változásának dinamikája profilonként és üzlettípusonként eltérő nagyságú és szoros kapcsolatban áll a cég üzletpolitikájával is. A vendégekért tett erőfeszítések súlypontja gyakran eltolódik a választékpolitikától az egyéb marketing-mix eszközök alkalmazása felé. Az éttermi termék vizsgálata: . mely egy vezető tanácsadó cég növekedési részesedési mátrixként ismert módszert fejlesztett ki. Kasavana és Smith ilyen portfolió modellt használnak étlapvizsgálati módszerükhöz a meglévő választék elemzésére. Ebben a vállalat stratégiai üzletágainak pillanatnyi nagyságát és pozícióját vizsgálja a piaci növekedési ütem és a relatív piaci részesedés tükrében. s a sajátos imázs kialakítását ezért egyéb eszközök bevetésével kell megvalósítani. ha a versenytársak a választékban nem képesek komoly különbség felmutatására. A Boston Consulting Group. A versenytársak döntései is hatással vannak a választékpolitikai koncepció rugalmasságának fokozására. mert ezek kiválthatják a teljes vagy részleges alkalmazkodás kényszerét a piaci részesedés megtartásáért folyó harcban. Magas A piac növekedési üteme Alacsony Kérdőjelek (Puzzles) Sztárok (Stars) Kutyák (Dogs) Fejőstehenek (Plowhorses) Alacsony Paci részesedés Magas A BCG mátrix kitűnően alkalmazható vizsgálati módszer a vendéglátásban is. A két vizsgálati szempont: • Az árrés nagysága és • Az eladott adagok száma.

lehetőségek: a) Kerüljenek jól látható helyre az étlapon! b) Adjunk vonzóbb elnevezést az ételeknek! c) Elképzelhető. A módszer azon alapul. STARS: Ezek a legnépszerűbb. valamint. mert a vizsgálat során az ételeket egymáshoz viszonyítjuk. Így magas „High” . Azonban figyelni kell: a) Biztosítani kell az ételféleség folyamatosan jó minőségét. Lehetőségek: a) Vegyük le őket az étlapról és állítsunk be nagyobb nyereséget hozó terméket! . hogy adott fogáson mekkora árrés realizálódott. Teendők. hogy az adott fogásból adott időszakban hány adagot értékesítettek. hogy megkapjuk az aktuális statisztikai adatokat. lehetőségek: a) Kerüljenek el az étlap fő helyéről! b) Azonos áron. Ezek a termékek gyakran vonzzák az árra érzékenyebb vevőkört. hogy az étlap választékának vizsgálata során a különböző fogásokból egyenrangú ételcsoportokat hozunk létre. tetszési indexekhez is hozzájutunk és megfelelő kiértékelés esetén tanácsot kaphatunk az étlap módosítására vonatkozóan.A Kasavana és Smith táblázat segítségével az étlap választékát a vendégek igényeinek és az egyes fogások nyereséghozamának figyelembe vételével elemezhetjük. legnagyobb nyereséget hozó fogások. hogy ezek a fogások túl magas árat kaptak. Így egy kismértékű áremelés is többlet-árrést hozhat. d) Használjuk ki a vizuális prezentáció lehetőségét! e) Hívjuk fel a dolgozók figyelmét. mint a többi. melyekből különösen kevés fogyott. hogy ajánlják előszeretettel ezeket az ételféleségeket! f) Azon fogásokat. Az ide tartozó ételek az étterem jobb megismertetését és a forgalmi volumen növekedését idézik elő. hogy a csoportok kialakításánál körültekintően járjunk el. hogy egy kismértékű árcsökkentés kedvezően befolyásolja a keresletet. de kisebb adagokat értékesítsünk! c) Olcsóbb nyersanyagokkal kalkuláljunk! d) Áremelést csak óvatosan szabad végrehajtani. Feladatok. A kialakított csoportokon belül feltüntetjük. PUZZLES: Kevésbé népszerű ételek magas árréssel. vegyük le az étlapról! DOGS: Ezek a vesztesek! Nem hoznak elég nyereséget és az érdeklődés is kicsi irántuk. A vizsgálat során azon kívül. a megfelelő anyaghányadot és a színvonalas tálalást. b) A különösen népszerű ételek sok esetben kevésbé érzékenyek az áremelésre. vagy alacsony „Low” árrés és adag-volumen kategóriába kerülnek. Általában különösebb intézkedésre nincs szükség. Lehet. c) Kerüljenek az étlap fő helyére! PLOWHORSES: Viszonylag népszerű ételek. A torzulások kivédése érdekében fontos. ráadásul munkaigényesek. de az átlagosnál kevesebb nyereséget hoznak. a vendégek ezeket vásárolják a legszívesebben. Ezeket az értékeket a csoporton belül képzett átlagértékhez viszonyítjuk.

amennyiben sikerül fantáziadúsan és ötletesen kialakítani. • az étlapok az üzletmenet diktálta mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre. fotókkal. . különlegessége) Az éttermi választék vizsgálatának lehetséges előnyei: • A nyereség tervezhetősége. hogy legalább „kérdőjelek” státust elérjék.b) Növeljük meg a fogások árát annyira. kivitelezésére és árstruktúrájára vonatkoznak. • tegyék lehetővé a speciális ételkínálatot. Az étlapok céljai: • fogyasztásra ösztönöznek. • az étlapot a nemzetközi szabvány szerint kell tagolni. • idegen cégeket ne reklámozzon. itallapok formátumban és grafikailag igazodjanak egymáshoz. amely fontos eszköze az értékesítés előmozdításának. • dokumentálják a minőséget és az étterem légkörét. • Megkönnyíti a vezetés olyan döntéseit. • a különféle módozatú ételeket röviden el kell magyarázni (összetétel). • orientáljanak a választásban. • a várható vendégkör függvényében több nyelven kell készíteni. az ezen ételeket kifejezetten kereső törzsvendégeknek. • a különféle étlapok. • az étlapot különféle grafikai megoldásokkal. c) Vegyük le őket az állandó étlapról és tartsuk „rezervben”. • az étlapon szereplő egyes ételcsoportok közötti számarány többé-kevésbé kiegyenlített legyen. Az éttermi választék vizsgálata: A választék vizsgálata történhet még: a) Szélesség szerint (hány ételcsoport szerepel az étlapon) b) Mélység szerint (az egyes ételcsoporton belül hány féle étel található) c) Minőség szerint (az egyes ételek nyersanyagának minősége. elkészítésének bonyolultsága. Az étlap felülvizsgálata: A vendéglátó névjegye az étlap. érdekességükkel töltsék ki a felszolgálásig terjedő időt. hogy a vendégnek kedve legyen magával vinni emlékbe (önköltségi áron esetleg eladható). • Létrehozza az étlapváltoztatásokból eredő eredmények vizsgálatára alkalmas mércét. • a hosszabb készítési időt igénylő ételeknél megfontolandó a várakozási idő feltüntetése. • olvasmányosságukkal. • gyakoroljanak emocionális hatást. amelyek a jelenlegi és jövőbeni ételkínálat tartalmára. • növeljék a 2ház” presztízsét! Az étlappal szemben támasztott követelmények: • kerülni kell a szerepeltetett ételek nevénél a nyelvek keveredését. a „ház” történetét illusztráló szövegekkel olyan vonzóvá kell tenni.

semmivel sem összetéveszthető és mással is nehéz összehasonlítani. ami egyedi. A USP nem más.Sajátos. amelyek alapján a potenciális vendég a vásárlásban dönt. • A termékek könnyen és gyorsan felszolgálhatók legyenek! • Az egyes új cikkek megítélésénél ne a százalékos árufelhasználás. Marketing szempontból azt tartjuk különlegesnek. A USP-k tehát olyan egyedi kínálati elemek. a vendégnek lehetősége kell legyen arra.Különleges. italok. az étlapon utalni kell az elvitelre árusítandó árukra (pl. stb . az ételkínálat írásba foglalásánál be kell tartani az összes jogszabályt (pl. szolgáltatásunkat válasszák. • Az új ételeket harmonikusan kell a kínálati palettába illeszteni! 6. történelmi) . vagy egyéb jellemzők. színes menükártyára kell nyomtatni a jutányos árú gyermekételeket és az időseknek szóló menüt.Különleges környezet (természeti. arculati megoldások. ha attól nagy nyereséget várunk.Valamit szimbolizál (börtön. sütemény).Múlt és jövő . termékünket. új. melyek az elérni kívánt szegmensek számára értékelhető előnyt jelentenek. versenytársaktól megkülönböztető adottságokkal rendelkezik. leghosszabb étlap. hogy a vendégek miért éppen a mi márkánkat. melyre az egész marketingstratégia épülhet. lift) kell kifüggeszteni. azaz a pozicionálás érveiként szolgálnak. virág. • Sikert ígérnek azok az ételek. nehezen beszerezhető nyersanyagot igényel. hogy megszerezhesse a 2ház” receptjeit. meglepő készítési módok . kukac) . amelyeket a háztartásban körülményes előállítani. építészet . legnagyobb lakosztály. hanem a költségfedezet legyen az irányadó.Leg… pl.• • • • • az étlapot jól látható helyre (bejárat.Külső és belső design. az árak megállapítására vonatkozó rendelkezések). USP – különleges termék USP (Unique Selling Product/Proposition) = egyedi termék/előny ajánlata A termék olyan egyedi. mint annak meghatározása. Mitől lehet különleges egy vendéglátóhely vagy szálloda: . bonbonok. vagy különleges. Az új ételek választékba való felvételénél a következő szempontokat kell betartani: • a nyersanyag a már meglévő élelmiszer-beszerzés részét képezze! • Az új cikkeket minél kisebb munkaintenzitással állítsuk elő! • Csak akkor vegyünk fel új cikket a választékunkba. dzsungel) . Ennek pontos meghatározása kulcsfontosságú feladat. legnagyobb adag.Különleges szolgáltatások . különleges nyersanyagok (pl.