A TERMELÉS

Termelőüzem: Azok a létesítmények, amelyek a vendégek igényei által meghat. kereslet kielégítése érdekében nyersa., félkész term., készterm.tárolását, feldolg.,adagolását végzik. Típusai: A végterm.készültségi foka alapján: - készetrmékeket előállító üzemek, - félkész term.előállító üzemek. Szervezeti forma alapján: - centralizált, - decentralizált üzemek. Termelő konyhaüzemek: Változó előkészítettségi fokú nyersanyagokból kül.mennyiségű és összetételű melegétel előállítása történik. Lehet: 1. főző (teljes), 2. befejező, 3. melegítő (tálaló). 1. Főző: Jellemző vonása, h a teljes termelési folyamat csaknem vmennyi term.re kiterjedően a helyszínen megy végbe. Előkészítési, elkészítési és befejező műveleteket egyaránt elvégzik. 2. Befejező: Nagyrészt előkészített, ill.félkész nyersa.ból állítanak elő fogy.ra alkalmas ételeket. Elkészítést és befejezést végzik itt. Utánmosásról kell gondoskodni. Raktározási tev.is megvalósul. - csökk.a nehéz fizikai munka, - hatékonyabb a termelési foly. - csökk.a szükséges alapterület, - kevesebb gép, berendezés, - kedvezőbb energiafelhasználás. 3. Melegítő: Kizárólag a fogy.ra alkalmas ételek tárolását, felmelegítését, tálalását végzik. Áteresztőképessége: 300 adag nagyságrendben maximalizálja a szabály.

A termelő konyhaüzemek munkafolyamatai:

• Előkészítés Változik a hús, és a zölds.előkészítői szerepe. • Elkészítés Összeállítás, ízesítés, hőkezelés műveletei. • Befejező műveletek Tálalás, díszítés. Cukrászati termelőüzem: Spec.termelőüzem. Nemcsak a helyszínen történik értékesítés, hanem viszonteladói forgalmazásban is. Típusai: - Központi cuk.i termelőüzemek - Üzleti cuk.i üzemek Munkafolyamatai: • Előkészítés • Elkészítés - félkésztem.-készítés, - tésztakészítés – krémkészítés, - sütés. • Befejező műveletek - kikészítés, - csomagolás. • Expediálás Hidegkonyhai termelőüzem: Munkafolyamatai: • Előkészítés • Elkészítés • Befejező műveletek • Tárolás • Expediálás Termelés személyi feltételei: Kézi- és munkaerő igényes. Szakképzett, betanított, adminisztratív és segédmunkások egyaránt dolgoznak. Munkakörök: - Konyhafőnök, - szakács, - cukrász, - konyhamészáros, - kézilány, - konyhalány. Általános követelmények: Egészségügyi követelmények.

Személyi higiénia. Szakmai köv.: Képzettség és a gyakorlati idő. Különleges köv.: Hatósági erkölcsi biz., működési biz. Szervezeti felépítés: • funkcionális • tanácskozási • adatszolgáltatási • ellenőrzési. Munkaerő-szükséglet meghatározása: - tapasztalati úton és számítással. Munkaidő beosztás: - napi azonos idejű foglalkoztatás, - heti v havi egyenlőtlen munkaidő, - osztott munkaidő, - éves egyenlőtlen. Bérrendszer: - időbér, - teljesítménybér.

Értékesítés a vendéglátó üzletekben          az értékesítés helye az áruforgalmi folyamatban, részfolyamatai, a vendéglátó üzlet marketing szempontú kialakítása (üzleti atmoszféra), az értékesítési rendszer, a felszolgálási módok, az értékesítési árbevétel elemzése, tervezése, az elszámoltatás, a frontvonal menedzsment, a kapacitás menedzsment, teljesítmény értékelés lehetséges módjai.

Értékesítés: olyan tevékenység, amelynek keretében a termelő tevékenység során feldolgozott, illetve fogyasztásra kész állapotban vásárolt, kitálalt étel- és italféleségeket eladják a fogyasztónak. Főbb sajátosságai: • Szorosan kapcsolódik a termeléshez • Szolgáltatói elem is kapcsolódik hozzá • Kézimunka-, munkaerő-, eszközigényesség

Az értékesítés helye az áruforgalmi folyamatban:
Beszerzés - > Raktározás -> Termelés - > Értékesítés Részfolyamatai: 1.) nyitás előkészítése • energia, munka-, tűz-, baleset-, vagyonvédelmi nyitás • napi étel- és italválaszték aktualizálása • napi kínálatban szereplő ételek és italok várható forgalomhoz igazodó, kellő mennyiségű vételezése és elkészítése • felszerelések • bútorzat beállítása, terítés, szervizasztalok felkészítése, büféasztal, éttermi kocsik és vitrinek • választékközlés hagyományos eszközeinek biztosítása • személyi felkészültség, tájékoztatás 2.) nyitva tartás • érkező vendégek fogadása • rendelés felvétele, ajánlás, bemutatás • vételezés, felszolgálás, kiszolgálás, csomagolás • számlázás, fizettetés • köszönés, kikísérés 3.) műszakváltás, zárás • pénzkezelők elszámoltatása

• •

áruk tárolása, eszközök elrendezése, bezárása energia, munka-, tűz-, baleset-, vagyonvédelmi zárás

A vendéglátó üzlet marketing szempontú kialakítása (üzleti atmoszféra) A sajátos karakter megteremtése: • növeli a vendég biztonságérzetét • megkülönbözteti a versenytársaktól • ösztönző hatással van az üzlet dolgozóira • fontos a Corporate Design: vállalati arculat külső formai jegyeinek tervezése és megjelenítése • tervezhető és spontán kialakítható Az üzlet környezete: • Elvárható hatásokat sugall • Törekedni kell az egyediségre, a tisztántartásra, a növényzet ápolására • Irányító táblák elhelyezése • Parkolóhelyek biztosítása Az üzlet portálja: • ~ : üzlet utcai homlokzata • páratlan kontaktusteremtő képesség • üzletpolitikát is megtestesíti • összhangban a belső üzlettér hangulatával, a választékkal, az árképzéssel és a fogyasztói árképzésekkel • kialakítását befolyásolja: környezet, üzlet jellege, megcélzott piaci szegmens • elemei:  Felhasznált anyag  Alkalmazott színek  Forma  Stílus  Fényhatások  Felíratok elhelyezése alkalmi, illetve szezonális portál Az üzlet hangulata: • üzlet jellegétől függ • berendezés, színek, illatok, háttérzene, tisztaság, dekoráció, hőmérséklet, viágítás, klimatizálás • egyedi értékesítőtér • kikapcsolódást segíti Üzleti atmoszféra elemei: • stílus • berendezési tárgyak, színek, világítás, zene, illat • vendégkör • vendégek, dolgozók Fogyasztótér kialakításának szempontjai: • ablakok elhelyezése, nagysága -> belátás, kilátás, utcai kapcsolat • kirakatok-> bemutatás, reklámozás • fal és padozat - > melegség, színvonal

előtte felszelve. füstmentesítés asztalok.és italkínálatot • üzleti tartózkodási idő csökkenése => vendégforgás nő => forgalom nő • kevesebb szakképzett munkaerő • hatékonyabb termelékenység • egyszerű elszámoltatás • választék terjedelme korlátozott • vendégekkel való kapcsolattartás hiánya • vendég egyéni kéréseinek lehetetlensége • változatai:  vendégáramlás befolyásolása: ⇒ terelőkorlátos ⇒ szabadpályás ⇒ kombinált  tálalás: ⇒ előre tálalás ⇒ vendég kérésére ⇒ vendég saját kezűleg ⇒ kombinált  fizettetés: ⇒ előre váltott blokk ⇒ tikett rendszer ⇒ pénztárnál történő fizettetés ⇒ egyéb (kombinált) módon: üres nyomtatványra pecsételnek v. balról bemutatva jobbról teszik .• • • világítás -> üzlet funkciójától függ szellőztetés -> kellemes klíma. vagy adnak ki pultnál: vendég maga veszi át a eladótól felszolgálás: asztalnál  egyéni  páros  brigádrendszer  kombinált 2) Önkiszolgáló: • vendég maga veszi el a kiválasztott ételt • pultjaikon bemutatják étel. mágneskártyás nyilvántartással 3) Automata: főleg intézményi vendéglátásban készárukiadó technológiai folyamatot is végző szolgáltató Felszolgálási módok: • angol: vendégnek bemutatva. székek elhelyezése Az értékesítési rendszer: • • 1) Hagyományos: értékesítési dolgozók közbeiktatásával szolgálnak fel.

felszolgáló vendég elé helyezi orosz: hideg ételek kiadagolva tálakban dekorációként is vannak az asztalon. meleg ételeket adagolva tálakon hozzák.• • • • francia: az asztalon levő tálakról a vendég szed svájci: szakács kitálalja. bemutatják és szerviz asztalokról tányérra tálalva szolgálják fel ezek kombinációi Az értékesítési árbevétel elemzése. tervezése: Az elszámoltatás: Bizonylatolás: • vendégszámla • étkezési jegy • hitelkártya • csekk A frontvonal menedzsment A kapacitás menedzsment Teljesítmény értékelés lehetséges módjai .

akkor azonos bevétel esetén nő a realizált árréstömeg.Az értékesítési árbevétel elemzése. hogy az értékesítésen belül a szolgáltatások részaránya vagy a nagyobb árréstartalmú termékek részaránya növekedjen. ha az nem jár progresszív költségnövekedéssel. A szolgáltatásból származó bevétel tiszta árrés! A bevétel összetételét úgy kell módosítani. ár. Az árbevételt értékének változását dinamikus viszonyszámmal elemezhetjük Érték-.illetve a változatlan áras árbevételek hányadosa A volumenváltozások hatása: Volumenindex:tárgyidőszaki változatlan áras és a bázisidőszak folyóáras forgalom hányadosa Tervadatok számszerűsítése: átlagos relatív változás ill. tervezése: Nettó bevétel = árrés + ELÁBÉ A bevétel növelése akkor célszerű.és volumenváltozások: Érték = mennyiség * ár Folyóáras bevételek értékének alakulása: Folyóáras bevétel: az adott időszakban értékesített mennyiség és a tényleges árak szorzata Változatlan áras bevételek: tárgyidőszaki folyóáras. A frontvonal menedzsment: A kapacitás menedzsment . a trendfüggvény segítségével Az elszámoltatás: Bizonylatolás: • vendégszámla • étkezési jegy • hitelkártya • csekk A pénztárgép által nyomtatott forgalmi összesítés és a vendég részére kiállított számlák értékbeni összegének egyezni kell.

A kereslet terelése: az igénybe vevők vásárlási szándékának befolyásolásával a szolgáltató elérheti. A szolgáltató kapacitását 5 tényező korlátozhatja: • Idő • Személyzet • Berendezések • Férőhely • Áruhiány A korlátozó tényezők a gyakorlatban gyakran kombináltan jelentkeznek. A szállodaiparban ismert. Míg a fizikai természetű kapacitások kimerülése egyértelműen megállapítható. A kapacitás és a kereslet összehangolására 3 út: 1. hogy a keresleti csúcsok és völgyek közötti különbség csökkenjen. akkor időlegesen belépünk a fölötte lévő tartományba. Stratégiai értelemben az optimális kap. jóllehet ilyenkor nagy a minőségromlás kockázata. és ha olyan váratlan kereslet jelentkezik. A potenciális vevő számára azt az üzenetet hordozza. a légiutas-szállításban az 65 – 75 %. hogy a szolgáltató képtelen eladni a portékáját. csendesebb időszakot • Előnyöket nyújtunk a gyengébb forgalmú időszakokban • Csúcsidőszakban semmilyen árengedményt nem adunk • „készletezzük” a vendégeket Keresleti völgyek esetén: • Intenzív reklámtevékenység • Új szegmensek keresése • Nyitvatartási idő módosítása 2. hogy az optimális kapacitáskihasználtság 70% körül van. Az optimális kapacitáskihasználás alatti tartomány marketing szempontból is rendkívül kedvezőtlen hatású. Az igénybe vevők által észlelt kapacitás-kihasználtság maga is keresletalakító tényező. Keresleti csúcsok esetén: • Kommunikációs üzenetet küldünk. hogy válasszanak kedvezőbb. Ügyelnünk kell azonban a minőség megtartására. addig a személyzet egy bizonyos határig képes rugalmasan növelni kapacitásait.A szolgáltatás nem-tárolható jellege miatt hiányzik a korlátozottan rendelkezésre álló kapacitás és az előre nehezen kiszámítható kereslet összhangja.kihasználási sávban kell maradni. amelyet nem akarunk elszalasztani.Rugalmas kapacitás: a szolgáltató rendelkezésére álló kapacitásainak rugalmas változásával is harmonizálja a kínálatot és a keresletet Keresleti csúcsok esetén: • Hosszabb nyitva tartás . A kereslet és a kapacitás viszonya lehet: • • • • Kereslet > rendelkezésre álló kapacitás => elveszített forgalom Kereslet > optimális kapacitás => csökkenhet a szolgáltatásminőség Kiegyensúlyozott kereslet és kínálat => legjobb Kereslet < kapacitás => alacsony kihasználtság A cél sosem a 100%-od kapacitáskihasználtság megközelítés.

ingadozó teljesítmény. továbbképzési programok szervezése • Létszám csökkentése Teljesítmény értékelés lehetséges módjai Mitől speciális a teljesítmény a vendéglátásban és a szállodaiparban? A teljesítmény mutatója: 1 főre jutó forgalom Ez a mutató sok munkakörben nem alkalmazható => eltérő munkakörök. hogy az alkalmazottak teljesítményei megfelelnek-e a szervezet elvárásainak. dolgozókat. különböző stílusú dolgozók. ahol azt vizsgáljuk. évszakok  havi: fizetés (bankkártya miatti változások)  heti: szórakozóhelyeken – Cs-P-Hétvége  munkahelyi vendéglátás – H-P  kirándulóhelyen – Hétvége  napi: ebédidőn és vacsoraidőn kívül holtidőszak • Politikai helyzet. Mely tényezők befolyásolják a forgalmat? Objektív tényezők: • Szezon  éves: rendkívüli események (Forma1…). és azt alkalmazza 23 Mely célok elérését segíti elő a teljesítményértékelés? . motivációs rendszert felülvizsgálni Teljesítmény kritériumok: • Méltányosság (az adott feladathoz passzoljon) • Fontosság • Pontosság (pontosan meghatározott) • Elérhetőség (elérhető legyen a cél) • Korrigálhatóság • Sérthetetlenség (a kitőzött célokat csak a következı időszakban lehet megváltoztatni) Teljesítményértékelési formák: 1. túlórák • Bérelt kapacitás bővítés • Alvállalkozók bevonása • Keresleti völgyek esetén: Keresleti völgyek esetén: • Karbantartási és átalakulási munkák szervezése • Személyzet szabadságolása. felülvizsgálni a kitőzött célokat  ha kisebb – struktúrát. beszélhetnék…) Teljesítményértékelés definíciója: egy olyan tevékenység. munkafolyamatok bonyolultsága. • Az elvárt és az elért teljesítmény egybeesik => jó (? Jó volt-e a kitőzött cél?) • Az elért és az elvárt teljesítmény különbözik – korrekciókat kell végrehajtani  ha nagyobb – motiválni (honorálni) v. állami szabályozók • Vendég  fogyasztói magatartás  fizetőképesség (jövedéki adó 15%-kal emelkedik)  vendég magatartása (kiszolgálás nem gépesíthetı ⇒ pótlólagos rendelése.• Személyzet létszámának növelése. Informális ⇒ vezetı szubjektív véleménye 2. Formális ⇒ a szervezet kidolgoz egy teljesítményértékelési rendszert.

Problémák: • Nem volt megfelelı a cél • Az alkalmazott nem ért egyet az értékeléssel pl. a maximális teljesítményt sem értékelik megfelelően 24 Követelmények a teljesítményértékeléssel kapcsolatban: • Konstruktív (előremutató) legyen • Pozitív legyen • Negatív kritikát kerülni kell . rangsorolás.Szervezeti egységet .Az egész szervezetet (minőségbiztosítás) • Milyen módszereket alkalmazzunk? • Ki értékeljen? • Mikor? • Hogyan ismertessük az eredményeket? Teljesítményértékelés módszerei: • Egyéni teljesítményhez kapcsolódó pl.• Ösztönzés (motiválás)• Növeli az eredményt (tartósan) • Munka eredményét mutatja • Karrierfejlesztés alapja • Munkakör változtatás => munkakör értékelésére kihat • Hatékonyabb lesz a munkavégzés • Javíthatja a szervezeti kultúrát Sok konfliktus származik belőle => csapatszellemet ronthatja Konfliktusok okai: A minısítő egyéniségéből eredő hibák Saját magához hasonlít Szubjektívan ítéli meg (saját vélemény alapján) Túl elnézı a minısítés Pletykán alapuló ítélkezés Jogosulatlan általánosítás Előítéletek Járatlan a teljesítményértékelésben Első benyomásra hagyatkozik Apró részletekből ítél A teljesítményértékelés lebonyolítása: • Meg kell határozni. esszé módszer (szöveges értékelés). új dolgozónál gyakrabban (próbaidő végén). osztályozó értékelı skála. hogy mit értékeljünk . kritikus esetek módszere • Csoportot értékelı pl.Egyént . kényszerített szétosztás (teljesítmény-kategóriákba rakosgatjuk a csapatokat) Értékelı személye: • Belső • Külső • Dolgozót is meg kell hallgatni Általában évente egyszer kell szerét ejteni. normák alapján.

értékesítési módszerek és formák.felszolgálás.asztalnál történő ki. .francia. . üzleti szintű szervezettség. munkaerő-igényesség. 2 változata ismert: .i dolgozók közbeiktatásával szolgálják fel. .látja a kitálalt ételeket. . . .vendégforgás háromszorosa is lehet egy hagyományosnak. kategóriája. italt.előzőek kombinációja.igényesség.i módok: Hagyományos Az ért. Önkiszolgáló A vendég maga veszi el a kiválasztott ételt.pultnál.orosz. eszk.elmarad a várakozási idő. .sajátosságai: kézimunka-igényesség. italokat. Vendég számára előnyös.brigádrendszer. ill. Az ért. Az ért. Üzlet előnyei: . és viszi a fogyasztás helyére. .svájci (tányérszervíz).kombinált rendszer.angol. mert: . üzleti választék. hanem a munkakörre koncentráljon (ne személyeskedjünk) • Az interjú végén meg kell állapodni a jövő célkitűzé AZ ÉRTÉKESÍTÉS Az értékesítési tev.et befolyásoló tényezők: az üzlet profilja. Felszolgálási módok: . Felszolgálási rendszerek: . .adják ki a vendégnek a megrendelt ételeket és italokat.egyéni. típusa ill. . . gyorsabban döntheti el. .• A beszélgetés ne a személyre.kevesebb szakképzett munkaerőre van szükség.ill.hatékonyabb termelékenység érhető el. h mit válasszon.páros.

.tálcatartó.automaták: .és ételautomaták. péksüti. . . szabadpályás.melegétel.süti. kombinált. .kombinált módon.sali. . Szabadpályás önkiszolgáló rendszer: Egy szűkített bejáratot követően a vendégek szabad mozgását biztosító választó-kiadó teret képeznek ki.vendég saját kezű tálalásával. Értékesítési formák: .vendég kérésére. tikettrendszer. Tálalási rendszerek: . tálalás a vendég kérésére.fizettetés: előre váltott blokk. .a választék terjedelme elsősorban a frissensültek vonatkozásában korlátozott.ki és veszik el az ételeket.kapcsolattartást nélkülözni kell.vendégáramlás befolyásolása: terelőkorlátos.italok. . . Sorrend: .előre kitálalva. . Automata értékesítés: Ital.-tároló. Innen a fogyasztótérbe mennek át. italokat.tálalás: előre. . Fizetés a kiválasztótér végén v.- elszámoltatás egyszerűsíthető. ott elhaladva vál. .készárukiadó (szendvics. pénztárnál történő fizettetés. Hátrányok: . . Leggyakrabban haszn.a fogy.egyéni kérések alig vehető figyelembe.pénztár.evőeszk. .frissensült.szolgáltató (pénzváltó). saját kezűleg. .technológiai folyamatot is végző (kávékészítés) . Terelőkorlátos önkiszolgáló rendszer: Önkiszolgáló pult elé kényszerítjük a vendéget. .hidegétel.tér kijáratánál van. süti) . Változatai: . .kenyér.

társas étkezések.mozgóárusítás.napi üzleti. . Társas rendezvények: . Üzleten kívüli ért. . Menüfajták: . .ellenőrzés. . menürendszerek.szakmai képzés. Nyitás előkészítése 2. Értékesítés folyamata: 1. . Étlap szerinti ért.viszonteladók számára történő ért.üzleten kívüli társas étkezések.előfizetéses.kitelepülés. .. A vendég az étlapról választ.koktélpartik. . . társas rendezvények.munkakörök meghat. mosogatás. . Menürendszerek: Az üzlet által előre összeállított és meghat.ellátás. Értékesítés személyi feltételei: .szoc.fogadások. .rendezvénymenük. kötelező fogyasztás. Kötelező fogyasztás: Üzemeltetés kts. … stb. rendezvények.különböző formái. .: Á la carte. .eit biztosítják evvel.panziós.házhozszállítás. .alkalmassági feltételek. Műszakváltás és zárás részfolyamatai Kiegészítő folyamatai: .: . rendel. .- étlap szerinti ért. . üzleten kívüli ért.takarítás.egyéb rendezvények. .marketing-reklám tev. áron komplett ételsort fogyaszthatnak.. Nyitva tartás részfolyamatai 3.

Létszám meghatározása: Sok mindentől függ. .italmérő .ált.felszolgáló .: .pénztáros … stb. .különleges.nyitva tartás. Munkakörök: . .: .üzleti választék. .üv . Munkaidő-rendszerek: Hagyományos munkaidő-rendszer: • naponta azonos időben • rendszeresen azonos idejű • egyenlőtlen • heti v. Francia: .kávéfőző . szakmai képzés. anyagi ösztönzés. . pl.ért. Alkalmassági feltételek: .mixer .- szervezet felépítése.munkakörök. Néhány adat: Hagyományos ért.szakmai. svájci felszolg.teremfőnök ..havi egyenlőtlen Rugalmas munkaidő-rendszer: • szabad időbeosztás • lépcsőzetes munkakezdés • törzsidővel kombinált munkaidő-beosztás Kapcsolatok .. .4-6 asztal / 1 fő Angol: 2-4 asztal / 1 fő. … stb.i forma.6-8 asztal / 1 fő felszolg.felszolgálási mód.

azonos v.időbér.üzleti kollektíva. . h 100 Ft nyereség eléréséhez mekkora bérkts.teljesítménybér. Árképzés Árformák: . Átlagbér: az 1 főre jutó havi átl.szükéges. .legmagasabb-maximált-hatósági ár.üv és beosztott .munkabér és közterheinek összessége.i. . Bérszínvonal: 1 főre jutó átl kereset.h 100 Ft bérkts.fogyasztói.verseny.a váll.a N bevételnek hány %-a.termelői. Árképzés elemei: . Mutatószámok: 100 Ft nyereségre jutó bér: megmut.teljesítménybér.br. Bérgazdálkodás fogalmai: Munkabér: munkáért kapott díjazás. Bérszínvonal: átl.eladási ár. . Bérhányad: Megmut. Bérjellegű költség: br. Kereset: munkabér és béren felül kapott egyéb. .. Típusok: . Gazdasági kapcsolatok: Munkabér: . Biztosított bér: amint mindenféleképpen kifizetnek. Bérforma: idő v.brigád.pl.h a bérkts. .dolgozók és vendégek. N munkabér: br.hasonló beosztásban lévők között .: gk. Árformák.által belföldön érvényesített árak és díjak. Bérköltség: br..kereset. Kialakításában fontos szerepe van: .használat.munkabér: levonások nélkül. Bérhatékonyság: megmut. még: .pótlékok. étkezi hozzájárulás. . .nagyker.Személyi kapcsolatok: . Munkabéren kívüli juttatások: .bér összege. Br.beszerzési ár.. .gel mekkora eredmény érhető el. éves br. munkabérek összessége.legalacsonyabb-minimált-hatósági ár. – levonások. .hatósági árforma.

SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTÉS. zöldségek miatt egy-két hónapra állapítják meg ELÁBÉ: elkészítéshez felhasznált nyersa.és konferenciaterem.hagyományos.vendéglátó egységek étel. Komplexitásra kell törekedni.ok Működési területek meghatározása A működési területek osztályozása többféleképpen történhet: . Ételeknél – 10 adag Italoknál – dl. ital és egyéb szolg.i Vezető.külön.meg.Anyaghányad: megnevezés és mennyiség.szobák és a tartózkodáshoz kapcsolódó egyéb szolg.korszerű. SALES Irányítását a szálloda Front Office Menedzsere végzi.ok .ai!!!!! . 3 fő terület eladását kell megvalósítani: . . Eladási ár Korszerű: Ráfordítások + Eredményelvárás = N eladási ár + ÁFA = Br. Vagy ha van Ért. palack Cukikészítményeknél – sütőforma Egységár: nyersa. mennyibe kerülnek Haszonkulcs: azt mut. valamint az ezekhez kapcsolódó szolg.értél * HK% / 100 = ÁRRÉS értéke ELÁBÉ + ÁRRÉS értéke = N eladási ár N eladási ár * ÁFA-kulcs% / 100 = ÁFA értéke N eladási ár + ÁFA érétke = Br. Beszerzési ár: amennyiért megvásároljuk Elszámoló ár: gyüm.l) vonatkozó alkalmazott ár.beszerzési számla. Hagyományos: Anyghányad * beszerzési ár = ELÁBÉ Nyersa.egységére (kg. Eladási ár Bizonylatai: . h az árrés hány %-a a nyersa. .értéknek Árrés/ELÁBÉ * 100 Árrés: ELÁBÉ * HK%/100 Árképzés módszerei: .kalkulációs ív.

az egyenruhás szolgálat (kocsirendező. akik a vendég tartózkodása alatt annak kiszolgálásában részt vesznek. szállodai kassza. adminisztrátorok. a hostess)  Houskeeping Éttermi részleg A szállodák éttermei általában a második legfontosabb bevételtermelő részek. főporta. Néhány kivételtől eltekintve a Room’s Division területén képződik a bevételek legnagyobb része. Egyéb részlegek A vendégek jobb kiszolgálása. A rendezvények a Food and Beverage részére nagy bevételi forrásként szolgálhatnak. business center.  A bevétel termelő és fenntartó területek szerint o A bevétel termelő részek  Front Office  Éttermi értékesítőhelyek  Szobaszerviz  Kiskereskedelmi üzletek o Fenntartás területei  Houskeeping  Könyvelés-elszámolás  Műszak-karbantartás  Személyzeti (Human Resorces) A „Front of the house és Back of the house” elv alapján o Front of the house (vendégekkel közvetlenül érintkező dolgozók területei)  Front Office  Éttermek.  Kiskereskedések  Szórakozás. ajtónyitó. felüdülés  Kaszinó . A szállodai részek közé tartozik:  A Front Office (recepció. Az éttermi rész az esetek legnagyobb részében kiszolgálja a szobaszerviz. Ezek milyensége a szállodák sokszínűségét jelzi. az ellátó és a bankett területeit is. boy. az értékesítés. stb). bárok o Back of the house (a vendéggel ritkán kapcsolatban kerülő dolgozói területek)  Houskeeping  Könyvelés-elszámolás  Műszak-karbantartás  Humánpolitika Szállodai részleg Ehhez a területhez tartoznak azok az osztályok és alkalmazottak. rendelésfelvevők. A szállodákban minden vendéglátó egységet külön-külön kategóriába kell sorolni. a telefonközpont. ellátása érdekében más részlegeket is üzemeltethetnek a szállodák. londiner.

öblítés . A tálalás. mint például a higiéniai követelményeknek megfelelő körülmények biztosítása. cukrászati-. ugyanakkor egyes elemei a tálalás tárgyi tényezőjeként ( tányérok ) a termelési folyamatba is bekerülnek. lerámolás . illetve az értékesítés eszközeinek használat utáni megtisztítása. jelentősége ( takarítás. berendezési tárgyakat. pl. vezetés. A fehéredény.ételmaradékok. A helyben fogyasztás nélkülözhetetlen eszközei az éttermi fogyóeszközök ( tálcák. eldobható edényzetben adagolják ki a terméket. berendezések. ha az ún. adminisztráció.fertőtlenítés . Mosogatás Fehéredény-mosogató: Tartalma. majd az értékesítési és termelési folyamatokba való visszajuttatása a fehéredény. poharat.Kiegészítő tevékenységek ( mellékfolyamatok ) tartalma. evőeszközök ). mosogatás. technikai megoldások ) A vendéglátóipari tevékenység a fő folyamatok mellett különböző kiegészítő folyamatok ellátását is igényli. használnak. A fehéredénymosogató elhagyása ilyen jellegű üzletekben csak akkor lehetséges.mosogató kialakítását.kézi előmosás . ) humánpolitikai vonatkozásai tárgyi feltételei ( helyiségek. szociális ellátás stb. McDonald’s. evőeszközt stb. üzem.mosléktárolás .edények szétválogatása fajta szerint Mosogatás: .lerakás. edényzetet a munka közbeni szennyeződéstől a használat után.mosogató alapvető funkciója. karbantartás. Szortírozás: . tányérok.szárítás . illetve hidegkonyhai készítmény helyben fogyasztása történik és a tálaláshoz fogyóeszköznek minősülő edényzetet. Az élelmiszergyártáshoz használt gépeket. „egyszerhasználatos”. amelyek alapvetően az értékesítési tevékenység tárgyi feltételei között vehetők számba. ahol melegétel.és munkaszervezését az egymást követő munkaműveletek és azok sorrendje határozza meg. eszközöket. durva szennyeződés eltávolítása . illetve újrafelhasználás előtt meg kell tisztítani. jelentősége: Minden olyan vendéglátóipari üzlettípusban kötelező a kialakítása.zsírtalanítás .

a vendégfordulatok száma. edénymosogató géppel. az öblítési fázis fejez be. csepptálcás mosogató állványok. Gépi mosogatás esetén szintén az eszközmennyiség alapján lehet dönteni arról. A gép esetleges meghibásodását követően ebben oldható meg az alapfunkció. Gépi mosogatás esetén az edénymosogató gép mellett is szükséges egy hárommedencés. Az edények elmosása végezhető hagyományos módon kézzel vagy korszerűbb formában. szétválogatására. eltávolítani azokról az esetleges ételmaradékot ( moslékolás). Az így meghatározott eszközmennyiség függvényében lehet dönteni. ezen belül a szennyes és a tiszta eszközök áramlási útvonalai határozzák meg. moslékoló nyílással előmosó asztal. fajta és rendeltetés szerint. hogy gépi vagy kézi mosogatáson alapuló technológiát alakítsunk ki. kézi zuhannyal. kapcsolatait az alkalmazott értékesítési mód. A hagyományos módon elmosott edényeket csepptálcára helyezve. Ezt követően külön gondot kell fordítani az edényzet osztályozására. Az ételmaradékoktól megtisztított edényeket és eszközöket több fázisban mosogatják el. evőeszköztartó • hideg-melegvizes kézmosó és falikút ( padlóösszefolyó ) Kézi mosogatás esetén hárommedencés. ami rendszerét tekintve szakaszos vagy folyamatos működésű lehet. A mosogatás tartalma mindkét mosogatási mód esetén azonos. azaz a vendég átlagos tartózkodási ideje. A helyiség kialakítása: A fehéredény –mosogató üzleten belüli elhelyezését. mosogató medencével hulladékgyűjtő hárommedencés. Egyéb berendezései: • • • • • • lerámoló asztal moslékoló asztal.átmeneti tárolás A fehéredény. . hogy milyen teljesítményű edénymosogatógép beállítása célszerű. A fehéredény-mosogató kapacitása az értékesítőtér befogadó képessége. polcok. polccal. csepptálcával ellátott hideg-melegvizes mosogatót és kétmedencés pohármosót kell felszerelni. csepptálcás hideg-melegvizes mosogató.mosogatóban elvégzendő tevékenység során először a mosogatóba juttatott szennyes edényeket kell megtisztítani a durvább szennyeződésektől. valamint az egy vendég által használt eszközök figyelembevételével határozható meg.Tárolás: . tálca-.tárolóba való visszajuttatás . amit az utolsó. a gépi úton mosottakat a mosogatókosárban hagyják megszáradni. valamint az edények szállításához és továbbításához szükséges tányér-. Berendezése : A legfontosabb a mosogatógép.

Berendezése : A feketemosogatást 3 fázisban kell elvégezni : • • • zsíroldás. viszonylag nagy mennyiségben. kézi tálalóeszköz stb. berendezések tisztítását is. Természetesen az üstök. A mosogatóban keletkező moslék elszállítását biztosítandó a fehéredény.mosogató helyiségkapcsolati rendszere: Közlekedő Személyzeti étterem Mosléktároló Tálaló Fehéredény- Office ( hagyományos értékesítés estén ) Étterem ( önkiszolgálás esetén ) Feketeedény. lábos. a kézi eszközök. ahol napi rendszerességgel ételkészítést végeznek. tisztítása rögzített helyükön történik. önkiszolgálás esetén a vendégek maguk végzik. elmosás fertőtlenítés öblítés . A feketemosogatás keretében kell megoldani a gépek. serpenyő. Fehéredény. ). A vendéglátóipari termelés a gépek és készülékek mellett többféle eszközt használ a termékkészítés során.Hagyományos értékesítési mód esetén a szennyes edény fehéredény-mosogatóba történő visszajuttatását a felszolgálók.mosogató: Tartalma. Optimális helyiségkapcsolati rendszerben a mosléktároló is közvetlenül kapcsolódik a fehér mosogatóhoz. serpenyők stb. Ezen eszközök döntő része vendéggel nem érintkező. edényzet elmosogatásához szakosított helyiség szükséges. AZ említett eszközök használat után történő tisztítása és átmeneti tárolása a feketeedénymosogató feladata. kizárólag a termeléshez használatos fogyóeszköz ( fazék. jelentősége : Minden olyan vendéglátó üzletben.mosogatónak közvetlenül kell kapcsolódnia a létesítmény közlekedő rendszeréhez is ( folyosók. felvonók ).

ahol a termelés és az értékesítés térben és időben különválik. A visszaszállított edényzet tehát már tisztított formában kerül vissza a termelőüzembe.mosogatás kézi munkavégzésen alapul.és hidegkonyhai termékek : carré A szállítóedényeket a kialakult gyakorlat szerint az értékesítés helyén egyszer elmossák. padlóösszefolyó) A helyiség kialakítása : A feketemosogató melegételt termelő vendéglátó üzemben közvetlenül a melegkonyhához kapcsolódik. A szállítóedény.mosogató felszerelésed. padlóburkolata csúszásmentes. cukrászkészítményt előállító termelőüzemben is megtalálható. sem a készáruk kiszállításával nem találkozhatnak.mosogató esetében ismertekkel. tejeskanna cukrász. . az elkészített termékeket ki kell szállítani az értékesítő helyekre.mosogató Azokban a vendéglátóipari üzemekben. A szállítóedény. hárommedencés mosogató • padlórács • raktári állványok • kézi mosogatóeszközök ( kézmosó. hogy ezekben az esetekben is az elkészítés helyiségeihez kell közvetlenül kapcsolódnia. Általános szabály. ahol az egészségügyi előírásoknak megfelelően kötelező az ismételt. Nyilvánvaló. hogy a kiszállítást végző üzembe a szállítóedények külön útvonalon kerülhetnek be. tehát sem a nyersanyagok beérkezésével. Szállítóedény. A különböző termékfajták kiszállításához megfelelő szállítóedényre van szükség. fertőtlenítő mosása. A szállítóedény. fázisai megegyeznek a feketeedények mosogatásával. elkülönített elmosogatásuk. A feketemosogató azonban funkciójából következően más. A mosogatás tárgyi feltételei: • nagyméretű. fertőtlenítésük. duplafalú edény ( badella ).Az elmosogatott eszközöket tárolóállványokon szárítják. Ezek a kiszállított termékek szerinti megkülönböztetésben a következők lehetnek : melegételek : termoszkonténer. kialakításának követelményei szintén megegyeznek a feketeedény.mosogatás feladata a szállításhoz használt edényzet tisztítása. pl. A helyiség oldalfalai mennyezetig csempézettek.

azokban más anyag nem szállítható. vagy a vendég/beteg számára eljuttatni. hogy lévén ezek elektromos fűtésűek. Mosásuk. jelentősége : A korszerű. megfelelő alapterületű öltözők és egyéb szociális létesítmények. Mennyezetig csempézett. kézi munkaerővel.A szállítóedény. .mosó A vendéglátás területén az önkiszolgáló rendszerekben.mosogató közvetlenül kapcsolódik a szállítóedény. A szállítóedényzet ugyanis az elmosás után a tárolóba jut. ahol az ismételt használatig tárolják. hogy a szállítóedényeket csak a rendelkezéseknek megfelelően használhatják. csúszásmentes padozatú helyiség kialakítása szükséges e tevékenység zavartalan ellátásához. valamint a tartály elmosása külön történik. jól szervezett üzleteknek szerves részét képezik a világos. Tiszta. A kocsik mosását légbeszívó szeleppel ellátott. ami e célra kialakított speciális szállítókocsik segítségével történik. elektromos fűtésű köpeny. A szállítókocsik a használat során nyilván szennyeződnek. Szociális ellátás Tartalma. vagy a betegélelmezésben nagy mennyiségben és széles választékban kell az ételeket a tárolóba. tömlővéges csatlakozóhoz szerelt gumitömlővel végzik. a célnak megfelelően felszerelt kocsimosó helyiségben történik. Fontos higiénés szabály. a külső. A mosogatás során gondoskodni kell továbbá az elektromos részek meleg levegővel történő megszárításáról is a balesetveszély elkerülése érdekében. Szállítókocsi.tárolóhoz. tisztántartásuk speciális. A termoszkonténerek mosogatásával összefüggésben meg kell jegyezni.

Az öltözők funkciója ebből adódóan kettős : a munkahelyen kívül viselt utcai ruhák munkaidő alatti megőrzése.Az öltözőkben a munkába érkező és onnan távozó dolgozók vetik le utcai ruháikat és veszik fel a munka során használt munka-. A több egységből. illetve üzemrészből álló vendéglátóipari kombinát szociális helyiségei összevontan is kialakíthatók. valamint a munkaruhák üzemidőt követő tárolása Az üzem szennyező jellege szerint a ruhák tárolása egy helyen. vagy elkülönítve történhet. hogy a szociális helyiségek a munkahelyekkel azonos szinten legyenek.és takarítószemélyzet szociális helyiségét külön engedély nélkül is el lehet a pincében helyezni. Indokolt esetben az öltöző-. illetve társalgószoba biztosítja. Az öltözőkhöz kapcsolódnak mosdók. ettől legfeljebb 4 m szintkülönbség engedhető meg. A helyiségek kialakítása : Az üzembe érkező dolgozóknak munkahelyeiket munkaruhában kell elérniük. zuhanyzó-. zuhanyzó. . míg pihenésüket a pihenő-. A fűtő. WC-helyiségeket a bejárat közelében célszerű elhelyezni. Ennek érdekében az öltözőket. illetve védőruhákat. Ha az öltözőkhöz kapcsolódó WC-ket az üzemi résztől egy vagy több szintkülönbség választja el.t létesíteni. A WC-ket kézmosóval kell ellátni és az öltöző előteréből megközelíthetőnek kell lenniük. akkor az üzemi szintén is kell legalább egy WC.és a WC-helyiségek a pincében is elhelyezhetők. A dolgozók étkeztetésére a személyzeti étkező szolgál. Az üzemen belüli elhelyezés további lényeges szempontja. zuhanyzók és WC-k. mosdó-. A mosdók és zuhanyzók közvetlenül az öltözőkből nyílnak. amelyek a tisztálkodás feltételeit biztosítják. mosdó-.

Személyzeti étkező .vagy gépi szellőztetést kell biztosítani. (Martos I. így a fokozottan párás helyiség levegője nem áramolhat közvetlenül az öltözőkbe. méretezésénél a szinten legmagasabb műszaklétszámból kell kiindulni. Férfiaknál 10 fő/műszak felett külön pissoir biztosítandó. nő dolgozók esetében 20 fő után kell egy-egy fülkét kialakítani. Három. nemenként elkülönítve. alapterületének meghatározásakor az összes dolgozói létszámot kell alapul venni. belátásgátló előteret is ki kell alakítani. Kétnemű öltöző esetén egymástól függetlenített. ( A személyzeti öltöző alaprajzi elrendezésének különböző változatai : Martos I.és törülközőtartó. oldal ) Személyzeti WC A személyzeti WC. Nemenként elkülönített öltözőt 10 fős legnagyobb műszaklétszám felett kell kialakítani.csoport meghatározásánál férfi dolgozónként 30 fő. Az öltözők további elengedhetetlen berendezési tárgya az öltözőpad. zuhanytálca 85*90 . A dolgozói összlétszám és az egy főre megállapított 0. illetve tükröt kell felszerelni. ( A gyakorlatban sok esetben a mosdó szolgál előtérként ).Öltöző: A személyzeti öltözők méretezésénél. Minden dolgozó számára legalább 33*50*70 cm méretű öltözőszekrényt kell biztosítani.6 m2 legkisebb alapterületi érték szorzata adja az öltözők szükséges nagyságrendjét.vagy többzuhanyzós helyiséget előtérrel kell kiegészíteni. oldal ) Mosdó.zuhanyzó kialakításánál. Az öltözőkben természetes. Általában 10 főre szükséges egy mosdókagyló és 20 főre egy zuhanyzóállás kialakítása. 190. könyvben lévő méretezés szerint mosdó 85*50. 189. ún. Ez az előtér egyben a WC előteréül is szolgálhat.zuhanyzó : A mosdó. A helyiségben szappan.

kézmosó ). ( Berendezés : íróasztal. A teljes műszak ugyanis egyszerre nem vonható ki a termelésből. Az üzemi adminisztráció irodahelyiségeinek elhelyezésénél ugyanakkor az az elsődleges szempont.nél kevesebb még akkor sem. hanem az értékesítés és a szolgáltatás adminisztrációs.Méretezésénél abból kell kiindulni. közvetlenül a gazdasági folyosóhoz kapcsolódva. Karbantartás: . A személyzeti étkezőt a tálaló közelében indokolt elhelyezni. hogy a személyzeti étkezők alapterülete nem lehet 9 m2. termelőüzemekben lévő irodák nemcsak a termelés. asztal. Szélessége: kizárólag személyközlekedés esetén legalább 1. raktári állvány.20 m széles. ( Személyzeti étkezőben : szék. ( Gazdasági folyosó : Az üzemrészek között a közvetett kapcsolat gazdasági folyosók kialakításával teremthető meg. ha a dolgozói létszám és az előző mutató alapján kisebb érték adódna. hogy a legnagyobb műszaklétszám egyharmadának biztosítson egyidejűleg fogyasztási lehetőséget. hogy az a termelőés az értékesítő helyekhez közel legyen a szükséges kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében. evőeszköztartó. a vendégek is könnyen megközelíthessék. irattartó szekrény.40 m széles legyen ). Berendezése az étkezéshez szolgáló asztalokból.9 m2 egy főre jutó minimális alapterület-igény alapján történik. a döntések meghozatalában milyen önállósággal rendelkezik az üzlet. székekből áll. Meg kell azonban jegyezni. Az előzőek szerint kialakított és méretezett személyzeti étkezőben három váltásban lehet a dolgozók étkezését megoldani. hogy azt az üzletbe érkező külső személyek. Alapterületének meghatározása a már említett legnagyobb műszaklétszám egyharmadának. kiszállítással illetve rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat ellátó irodát úgy kell az üzemen belül elhelyezni. expediálással. áruszállítás esetén legalább 1. de indokolt e mellett a fehéredényzet tárolásáról és mosogatásáról helyben gondoskodni. illetve a munka irányításában. semleges pult. ruhafogas. Az irodák alapterületét jelentősen befolyásolja az a körülmény. Az áruátvétellel. hogy az üzemi adminisztráció milyen hányadát végzik az üzletben. szék. irányítási és ellenőrzési feladatainak elvégzésére alkalmas helyiségek. kézmosó ) Adminisztráció A vendéglátóipari üzletekben. melegentartó pult. illetve 0.

A nagyobb kapacitású termelőüzemek beépített energiaigénye meglehetősen magas. a felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatos adminisztráció faldolgozását és értékelését végzik. ) határozzák meg. Fontos előírás. vezetékek felszerelésére alkalmas módon alakítják ki. A léghűtéses aggregátok részére a gépkönyvekben megadott hűtőlevegő mennyiségéről a nyári légállapot alapján történő számítással kell gondoskodni. A helyiség a gazdasági folyosóhoz kapcsolódik. A különböző magas elektromos és gázüzemű berendezések napi energiafogyasztása több fogyasztásmérőn keresztül regisztrálható.Épületgépészeti helyiségek : A hőközpont ( kazánház ). légcsere stb. A takarító az üzem egész területén végzi a különböző helyiségek takarítását. A mosogató a fehér. . A helyiséget úgy célszerű az üzemen belül elhelyezni. hanem önálló fogyasztásmérő helyiség szolgál az említett mérőés biztonsági berendezések elhelyezésére.és feketeedények mosogatásának feladatait látja el. szellőgépház méretezését és felszerelését a tervezési program során a műszaki paraméterek figyelembevételével ( hőmérséklet. hogy közvetlenül a gazdasági folyosóról nyíljék. üríti a hulladéktárolót. hogy a helyiségben gumipadló legyen ( elektromos berendezések esetén ). Belső határolói falait megfelelő hangszigeteléssel és a kapcsolószekrények. de lehet az épületen kívüli megközelítésű is. Ezekben az egységekben nem elegendő tehát egy falra szerelt mérőszekrény. a gazdasági bejárat közelében. Humánpolitikai vonatkozásai A kiegészítő folyamatok munkakörei :  gazdaasszony  adminisztrátor  mosogató  takarító Az üzemi adminisztrátorok a termelés eredményeinek számbavételét. Az aggregát-helyiség mérete a hűtőaggregát számától és azok teljesítményétől függ.

Szeged Étterem Italkínálat nemzetre jellemző. Széles választék. Jellemzők Meleg-hideg ételek. Pl. és 1 fő étel Magas befektetett eszköz értéke van. típusok Üzletprofil Étterem Vendéglő Csárda Gyorsétkezőhely Étkezde-kifőzde Söröző Kávéház Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). Hagyományos értékesítés. Üzlettípus Nemzeti. tájjellegű. a választékközlés A szolgáltatások USP lehetőségei Helye a vendéglátás üzletköreiben. üzlettípusok jellemzése Telepítési hely Üzlettípus Szervezeti rendszer (egység) -Raktár. stb. jellemzők Étterem Nagy forgalmú. táj jellegre (Alföld) szakosodott. szeszes és szeszmentes italok. előkészítők. beruházási érték Jövedelmezőség Kínálati struktúra. elkészítési technológiára specializálódott (grill).és édesipari termékek. alapanyagra specializálódott (hal. Főétkezések zajlanak itt Sok szolgáltatás! Épület: 200 eFt/m2. Üzletkör. értékesítő terület. sütő. Az ételeket a helyszínen készítik. típusok A létesítés és üzemeltetés szervezési. vegetáriánus). főzik vagy sütik.30ból) Üzletköri sajátosságok. technológia megoldásai A választék. jelzőszám 211. -Saját termelő üzemrész. vad. termelő terület.Melegkonyhás vendéglátó üzlet • • • • • • • Helye a vendéglátás üzletköreiben Az üzletköri profilok. cukrászati készítmények. foglalkozásra specializálódott. >60 fő . vad). konyhatechnológiai berendezések 1 adagra vetítve 70-80 eFt 1 adag = 1 leves. Alapanyagra (hal. üzletköri profilok. könnyen megközelíthető helyen. Befektetési igény. Melegkonyhás vendéglátó üzletek (TEÁOR 55.

Megtérülési idő: 5-7 év Magas átlagfogyasztás Melegkonyhás Söröző Szűk italkínálat. szűkebb választék.4 . nagy vendégtér. önkiszolgáló vagy helyben fogyasztás. termelő terület. kevesebb szolgáltatás -Raktár. Főétkezések jellemzően. családias hangulat. szűk melegétel Gyorsétkezőhely Csárda Nagyforgalmú helyen. értékesítő terület. Mérsékelt jövedelemtermel ő képességű. 1. menük Elvitelre is. kategória 1. egyszerű ételek. megegyezik a Sörbár kínálatával.5 III. idegenforgalomra specializálódott Nagy forgalmú hely. pl. franchise. Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt).8 II.minden műveletet elvégez • Befejező. Alkoholos italok nem jellemzőek Önkiszolgáló. Vagdalt. befektetett eszköz értéke kisebb. -Saját termelő üzemrész. vagy hasonló. Hasonló a vendéglőéhez. megtérülési idő rövid. Klasszikus.Vendéglő Közepes forgalmú helyen. pályaudvar Főétkezés. berendezése viszonylag egyszerű. kat. házias jellegű. ezért az ételek is ezt tükrözik. étel kínálata viszont bővebb. fiatal korosztály jellemzően a vendégkör Délben főleg Menüs rendszer Átlagosnál alacsonyabb árak Kis termelő tér és raktár. Szűkebb étel választék/készételek jellemzően/ Szezonális jelleggel működik. 1. 6 éves megtérülés Standard elemek. Italkínálat: hordós bor. Ital. Nagy forgalmú út mentén. házi gyümölcspálinkák. ahol nagy az áteresztőképesség.valamilyen kiegészítő műveletet hajtanak végre • Tálaló-csak a tálalás történik itt Fogyasztótér nagyságrendi fokozatai:f1 Db férőhelyig : 25 f2 50 f3 100 f4 150 f5 300 f6 300 felett A fogyasztótér férőhelynek alapterület igénye: m2/ férőhely I. egyszerű ételek. Vargabéles. Nagy a jövedelemtermel ő képessége. Széles sörválaszték. nagy lakósűrűségnél. -gyorskiszolgáló értékesítés Szűk választék. „Tájjellegű vendéglő” Termelő konyha -Hátfalas pultrendszer -boksz rendszer Egyszerűbb kivitel. kiszállítás Étkezde-kifőzde Egyszerű konyha és vendégtér Olcsó munkaerő Alacsony bekerülési érték Alacsony hozam Létesítésnél figyelembe kell venni: Konyhák: • Főző. Babgulyás. Főzelékek. megtérülési ideje rövidebb. Üzletközpont. kat. Szakértelem szükséges. Egyszerűbb alapanyagok. önkiválasztó tálaló Egyszer használatos edényzet és evőeszközök használata Magas haszonkulcs. előkészítők. menübefizetés. munkaigényes.4 Önkiszolgáló 1. nemzeti vendéglátóhely. fő útvonalak mentén.

hol helyezkedik el. melléktevékenységét is) • nyilatkozat az ingatlan jogi státuszáról: kié. pl. gyorskiszolgáló. . . emellett az üzlet fő tevékenységi körét. víz. Szerencsejáték Felügyelet (ha szeszesital kimérés történik. az üzlet profilra utaló. csatorna. 200 m-en belül védett intézmény nyilatkozatát. a szeszesital kimérés esetén. CB végzést.Állófogyasztás 0. Közlekedés felügyelet – diszkó esetén .Tűzvédelmi szakhatóság .7 t3 600 t4 t5 t6 1200 2000 2000 Termelő konyhaüzemek nagyságrendi fokozatai: t1 t2 Db ételadagig : 100 300 felett Értékesítési módok:. Állami Népegészségügyi. teke. tánc. cím. önkiszolgáló. illetve hatósági engedélyek: . ha Kamarai tagok vagyunk 5000 Ft-os illetékbélyeg (?) Külön még: Szerzői jogvédő hivatal nyilatkozata – szórakoztató szolgáltatás esetén . adószám. ill.ÁNTSZ. név. valamint a szünnapot is. gáz. a szükséges mellékletek csatolásával: • Cég esetén csatolni kell a kérelem mellé: a vállalkozás/cég alapító okiratát. vámhatóság. Működési engedély kérelme A vendéglátó vállalkozás működési engedélyének kiadása az üzlet szerinti illetékes település jegyzőjétől kérhető. üzlet nyitva tartását is tartalmaznia kell. székhely/ • az üzlettel kapcsolatos adatok (térmérték. működtetése esetén) .hagyományos. fővárosi vagy kerületi intézete. továbbá műsoros előadás. zene.Területileg illetékes rendőrhatóság. üzlet elnevezése.Állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás .és Tisztiorvosi Szolgálat.Közmű nyilatkozatok: villany.Építésügyi hatóság (ha az üzlet kialakítása építési. játékautomata stb. automata->/az utolsó nem jelenik meg a melegkonyhás üzletprofilnál/ 1. az épület 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját.Egyéb hatóságok. pl. biliárd. .Környezetvédelmi hatóság. városi.vagy rendeltetés-módosítási engedély köteles) . szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék. használatbavételi engedélyt. • a tevékenység végzésére jogosító okirat /valamennyi azonosító adat: statisztikai számjel. magyar nyelven.Illetékes kamara. aláírási címpéldányt. • az üzlethelyiség használatára vonatkozó okirat • az előzetes szakhatósági hozzájárulások.

és italkínálatukról. o Vegyük át egyes nemzetek konyháiból a számunkra megfelelő ételek készítési technológiáját. szolgáltatásaikról a választékközlés következő eszközeinek felhasználásával informálják vendégeiket: Üzleti teljes választékbemutatás eszközei: Étlap: az üzlet aznapi vagy meghatározott időre szóló ételkínálatának szakszerű csoportosításban történő felsorolása. A választék összetétele alatt a felhasznált élelmianyagok és készítési módok sokféleségét értjük. italok és szolgáltatások sokféleségén kívül.és szolgáltatáskínálata a választékban jelenik meg. Étlap előállítása: . a különböző osztályba sorolt üzletek. szállodák közötti választási lehetőséget is jelenti. o Bővíteni és szélesíteni kell a főzelékek körét. o Bővíteni kell a salátakínálatot is. valamint az egyszerű és munkaigényes ételek arányát. ital-. egy adott időpontban eladásra felkínált áruféleségek és szolgáltatások összessége. hogy több frissensült ételnél kalkuláljuk hozzá. o Az üzleti forgalomból és a vendégek igényeiből kiindulva határozzuk meg a készételek és frissensültek. és egyéb árucsoportok választékeleme különböző módon felhasznált nyersanyagoktól függ. Alacsonyabb kategóriás éttermekben. az adott vendéglátóegységben (üzletben). A választék az ételek. o Új ételek árait igyekezzünk elfogadhatóan kialakítani. oly módon. a házinyúl-húsok. hogy több sülthöz legalább fele mennyiségben állítsunk be angolos. A választék összetételének meghatározásakor figyelembe veendő legfontosabb szempontok: o Az üzleti ételkínálatban kapjanak megfelelő szerepet a tojásételek. o Gondoljunk az ételek energiatartalmára. a marha-. A választék összetétele Az üzletekben kínált étel-. esetleg borító nélküli. o Lehetőség szerint állítsuk vissza a zónaételeket. A külső formának és a belső tartalomnak mind egymással.Választék Az üzleti választék. mind az üzlet osztályba sorolásával összhangban kell lennie. a bárány-. diétás ételeket. franciás főzelékeket. míg magasabb kategóriába sorolt üzletekben több oldalas étlapot állítunk össze. o Alakítsunk ki üzleti specialitásokat. vendéglőkben egyoldalas. Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszközében. a különböző szárnyasok. mely a jogszabályi előírások szerint az árakat is tartalmazza. A választékközlés módszerei: A vendéglátóüzletek étel. melyek készülhetnek hagyományos recept alapján. Az üzleti választék kialakításának szempontjai A vendéglátás áru. oly módon is. o Állítsunk be kímélő. tápanyag-összetételére. a birka-. o Állandóan vizsgáljuk felül a választék összetételét. a halak.

: étlap. borlap étlap. gyümölcslevek • ásványvizek Üzlettípus:-> választékközlés módszerei Étterem: Vendéglő: Csárda: étlap. Az ár HUF-ban.éttermekre jellemző. kívánunk minden kedves vendégeinknek. csárdákban is előfordulhatnak • Napi étlap • Állandó étlap • Napi ajánlat-> magasabb kategóriájú éttermekben jellemző • Ünnepi étlap • Diétás étlap • Alkalmi étlap • Gyermekétlap Itallap: Általános sorrend: • Étvágygerjesztő italok • Sörök • Borok-fehér-> rozé->vörös • Habzóborok. az üzletvezető /+árfelelős neve/. Napi étlapnál a dátumot is rá kell vezetni. Rövidítések helytelenek. stb. árlap Söröző: itallap. de vendéglőben.árlap étlap. a konyhafőnök nevét. Kívánságok is lehetnek rajta. étlap. ártábla Kávéház: itallap. vendégkörhöz igazodva csoportosíthatóak Étlapfajták:. magyar Ft-ban legyen feltüntetve. árlap. pezsgők • Égetett szeszes italok • Likőrök • Üdítőitalok. árlap . itallap. árlap. Étkezde-kifőzde: ártábla. árlap Gyorsétkezőhely: ártábla. Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). pl. Étlapfajták: bizonyos eseményhez. étlap. itallap. Jó étvágyat. kategóriába sorolását. itallap.Mindig szerepeltetni kell: az üzlet nevét.

gyógyvizek Esetleg egyéb italok. a 0. a konyak. zamatjellemzői.) . extrakt-.és nagyfröccsöt. sav-. A whisky. vörösborok. pezsgők szín-. rozé. Elsősorban melegkonyhás üzletek alkalmaznak. idegenforgalmilag frekventált helyen. Az egyes italok adagolási mennyiségén és árán kívül – főleg a minőségre. kis. és palackozott barna. általában hosszúkásak. évjárat megjelölése. Jelöljük alkoholtartalmát. legalább két nyelven feltüntetni a címeket. pezsgők Égetett szeszes italok Likőrök Üdítőitalok. Külön borlapot állítanak össze. bor egyéni jellemzőinek feltüntetése /cukor-. Itallap szerkesztése: az italok a következő sorrendben szerepelnek: Étvágygerjesztő italok (aperitifek) Sörök (külföldi. ízre vonatkozóan – egyéb tájékoztatásra van szükség: A borok. Itallap előállítása. és az italok legfontosabb jellemzőit.Étlap szerkesztése: db-választékelem Étterem I-II. palackozott. alkohol-. íz-. Az egyes palackozott italok palackozóinak megjelölése. Kimért boroknál külön-külön tüntessük fel a hosszúlépést.7. majd hazai világos csapolt sör. kategória étterem. széndioxid-tartalom és összbenyomás vonatkozásában/. turmixok. az üzletben kapható kimért. palackozott világos. Habzóborok. feltüntetjük a mennyiséget és Balling-fokát is) Borok (Fehér.vendéglő étkezde. pl. egy-vagy többlaposak. kat. Csárda. Borvidékenként is lehet csoportosítani. és palackozóját. majd barna. a hordós és palackozott. évjárata. az armagnac és más nemes párlatok érlelési ideje. helyben készített italok adagolási mennyiségéről és azok árairól tájékoztatni kell a vendégeket. minősége. színre. gyümölcslevek (alkoholmentes italok) Ásványvizek. söröző II-III. majd 0.35 literes palackokat ismertetjük. kifőzde Általános sorrend: • Ízelítők • Hideg előételek 5-10 • Levesek 4-6 • Meleg előételek 5-10 • Tojásételek • Halak 5-10 • Készételek 8-16 • Frissensültek 8-20 • Főzelékek és köretek 6-10 • Saláták 6-10 • Tészták és édességek 2-6 • Gyümölcsök és kompótok 4-6 • Sajtok 4-6 2-6 2-4 2-6 2-6 6-10 6-10 4-6 4-6 3-4 2-3 2-3 0-2 1-2 0-2 0-2 3-6 2-4 3-4 2-4 1-2 1-2 0-1 Itallap: a vendéglátás különböző üzleteiben.

Az italfogyasztás kultúráltságát szűk körű ételválaszték. sörön és röviditalokon van. Italbolt. és a szórakozóhelyek részére készítünk. konyak (1-2) • likőr (2-3) • alkoholmentes italok (1-3) • ásványvíz • sör.és uzsonnaital (1-2) • trafikáru (6-8) • egyéb kereskedelmi áru (1-2) Sörbár választéka: • sör (2-8 fajta) • égetett szeszes italok (szűk körű minőségi párlatok. helyszínen fogyasztható tartósított készételekből állhat.alkoholmentes italok (2-4 féle) . 1-5 fajta) • kevert söritalok (1-2 fajta) • alkoholmentes italok (1-2 fajta) • sörkorcsolyák (3-6 fajta) • melegszendvics. az ún. egyszerű szendvicsekből. sörbárokban. sör. Fő hangsúly a kimért boron. virsli (1-3 fajta) • trafikáru (6-8) • egyéb kereskedlmi áru (1-2) Drinkbár választéka: -aperetifek – vermutok (2-4 féle) . az italboltok.kevert italok (4-8 féle) . pl.sör (1-2 féle) . húskészítményekből.pezsgő (2-3 féle) .és borkorcsolyák segítik. Sherry. Az italokat itt általában kommersz minőség jellemzi. Ételkínálatuk elsősorban bor.és italkínálatát ismertetjük. a drinkbárokban. A színvonalasabb italüzletekben is készítenek árlapokat. kimért is) • csemegebor. aperitif (1-2) • pezsgő (1-2) • pálinka ((3-5) • brandy. Elsősorban az eszpresszók.és sörkorcsolyákból.Árlap: a melegkonyhával nem rendelkező üzletek étel.és borkorcsolya (2-4) • melegszendvics (1-3) • reggeli. a cukrászdák. vermut.égetett szeszes italok (14-20 féle) . Malaga) . kocsma választéka: • sör (2-3 fajta) • bor (4-6 fajta.csemegeborok (Tokaji. Az ilyen üzletekben elsősorban a széleskörű vagy az üzlet jellegéhez igazodó italválaszték dominál. Ártábla: Az italboltokban elsősorban a szeszes és szeszmentes italok széles választékát kínálják.

ostya. ropi. konyak (1-2) • sör.kávé . sósmandula) Borozó választéka: • bor (6-12. sós teasütemények.ételfalatok (zakuszkik.. kimért is) • csemegebor.és borkorcsolya (2-4) • melegszendvics. vermut. virsli (1-2) • trafikáru (4-6) . aperitif (1-2) • pezsgő (1-2) • brandy.

étel. vad.és édesipari termékek. elkészítési technológiára specializálódott (grill). Zenés szórakozóhely (TEÁOR 55. vegetáriánus). tájjellegű.illetve félkész ételek. cukrászati készítmények. édesipari termékek. foglalkozásra specializálódott. borozó. gépzene szolgáltatás. kocsma (TEÁOR 55.Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóipari üzletek Üzletkör. Bár. elkészítési technológiára specializálódott (grill). élő és gépzene szolgáltatás. Cukrászda (TEÁOR 55. vegetáriánus). foglalkozásra specializálódott. foglalkozásra specializálódott. sütő. nem a helyszínen készített cukrászati készítmények értékesítése helyszíni fogyasztásra illetve kiszállításra. Az ételeket a helyszínen készítik. alapanyagra specializálódott (hal.30ból) 213. .40ból) Italbolt Borozó Borkimérés Drinkbár Kocsma Stb. (hal.40-ból) 216. alapanyagra specializálódott (hal. 215. elkészítési technológiára specializálódott (grill). főzik vagy sütik. Ételbár Tejbár Bisztró Pecsenyesütő Büfé Falatozó Sörbár Süteménybolt Teázó Fagylaltozó Kávézó Eszpresszó Mulató Varieté Éjszakai bár Cukrászati készítményeket. szeszes és szeszmentes italok. Hideg ételek. 212.40-ból) Nemzeti. ital. Melegkonyhás vendéglátó üzletek (TEÁOR 55. tájjellegű. melegített kész. Különböző szeszes és szeszmentes italok alapanyagra specializálódott értékesítése palackozva és kimérve. szeszes és szeszmentes italok.30ból) Üzletprofil Étterem Vendéglő Csárda Gyorsétkezőhely Étkezde-kifőzde Söröző Kávéház Étkezőkocsi (vasúti vagy más személyszállító eszközön). Diszkó (TEÁOR 55. Üzlettípus Nemzeti. szeszes és szeszmentes italokat értékesítenek. édesipari termékeket. 214. műsor. Az egységben az ingyenes és korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tételét biztosítani kell. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely (TEÁOR 55. vad. Jellemzők Meleg-hideg ételek. frissen sült (grillezett) húsok.40-ból) Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve. Nemzeti. vegetáriánus). hideg ételeket a helyszínen készítik. étel. vad. stb. italbolt. jelzőszám 211. Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve. műsor. tájjellegű.

üzlettípusok jellemzése Üzlettípus Telepítési hely Szervezeti rendszer (egység) Befektetési igény. könnyen Raktár.30.11. eszköz értéke vad).220.10. borozó. Munkahelyi vendéglátó üzlet (TEÁOR 55. Ua.51) Étterem Büfé Ebben az üzletkörben a működési engedélynek az abban felsorolt adatokon túlmenően tartalmaznia kell az egység befogadóképességét is. értékesítő terület.10. kocsma 214. jövedelemtermelő munkaigényes. Nagy a Szezonális jelleggel jövedelemtermelő működik. családias hangulat. ételek is ezt tükrözik.51.2 Középfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55. egyszerű megtérülési ideje ételek. ezért az képessége. Főzelékek. pl. cukrászdai szolgáltatás 55. Zártrendszerű üzlet. nyílt árusítású vendéglátás Üzletkör 211.14.10. .9 Egyéb. Pl.0 Éttermi. idegenforgalomra spec. szeszes ital értékesítés nélkül. táj jellegre van. Munkahelyi vendéglátó üzlet 55.10. befektetett eszköz értéke kisebb.52 Közétkeztetés 55.51. Klasszikus. Diszkó 220. Vendéglő Ua. rövid. házi gyümölcspálinkák.51.0 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás 55. rövidebb.0 Önkiszolgáló étkeztetés 55.13. Babgulyás.0 Ételkészítés más szervezetnek Üzletköri sajátosságok. nyílt árusítású vendéglátás SZJ 55.40. Bár.0 Ételkészítés lakosságnak 55. házias képességű. korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 55. és 1 fő étel Egyszerűbb kivitel. hasonló. Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely 215.3 Felsőfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55.4 Egyéb munkahelyi étkeztetés 55. Vagdalt. berendezése viszonylag egyszerű.52. Közepes forgalmú helyen. konyhatechnológiai berendezések 1 adagra vetítve 70-80 eFt 1 adag = 1 leves. ideértve a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítését (közétkeztetést) is.0 Étkeztetés járművön 55. Magas befektetett Alapanyagra (hal.30. vagy Vargabéles.0 Ételkészítés közlekedési szervezetnek 55.10.0 Egyéb.40 Egyéb. jellegű.52.30.30 Éttermi.30. italbolt. nemzeti vendéglátóhely. (Alföld) szakosodott. cukrászdai vendéglátás 55. Melegkonyhás vendéglátó üzletek 212. Mérsékelt Szűk italkínálat.1 Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése 55. beruházási érték Épület: 200 eFt/m2.51 Munkahelyi étkeztetés 55.12.13. TEÁOR 55. Csárda Nagyforgalmú út mentén. Zenés szórakozóhely 216. Szakértelem szükséges.11. megközelíthető helyen termelő terület.51. Cukrászda 213.12. Szeged Étterem Italkínálat nemzetre jellemző. előkészítők.52. megtérülési idő Italkínálat: hordós bor.51.10. Jövedelmezőség Kínálati struktúra Étterem Nagy forgalmú.

hideg-. Egyszerű. előkészítő. sajátossága miatt. nagy lakósűrűségnél. kávékülönlegességek vannak. szállodai hallal egységet képezve nyújtja a szolgáltatást. 90-10 % értékesítő tér és háttér/kiszolgálás aránya. ahol nagy az áteresztőképesség. Jó üzlet. Drinkbár Kapcsolódó tevékenység. Ételkínálat: virsli. Ételkínálata: hidegkonyhai készítmények hűtőszekrényben. folyó bor tégelybe mérve. termelői költségek alacsonyak. Megtérülési idő: Italkínálata: 1 év vagy ez alatt. kávé. Kultúrált vendégkör. Italkínálat hasonló az italbolthoz. fő útvonalak mentén. . ahol nagy az áteresztőképesség. Koktélok. Megtérülési idő: 5-7 év Hidegkonyhai készítmények. csapolt sör 2 féle. és megy. csemegeborok /süteményekhez/. állva) és elvitelre. Italbolt Cukrászipari. Értékesítő terület: helyben fogyasztás (ülve. megegyezik a Sörbár kínálatával. melegszendvics. konyak /kávéhoz/. denevéren poharak. parféhoz/. nagy lakósűrűségnél. ahol nagy az áteresztőképesség. étel kínálata viszont bővebb. az értékesítő térbe beépül a söntés. szervízzel vagy pulton keresztül. Ételkínálat szűk. Szakképzett munkaerő. pl. Önálló megtérülési ideje nincs. Sörbár Raktárak. likőr /kávéhoz/. üveges sörből legalább 4-5 félét kínál. Alacsony beruházási érték. Nagy forgalmú hely. Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt). Beruházási igénye: magas (belsőépítészet miatt). melegszendvics. Barna és világos sör. fő útvonalak mentén. helyben készült. pezsgő /fagyihoz.Melegkonyhás Söröző Nagy forgalmú hely. Folyamatos vendégforgalom. édesipari ételek értékesítése. Megtérülési idő: 5-7 év Ital. Egyedi pultrendszer: Sörcsapok Italadagoló automata Kávéőrlő. Rövid italok: gyomorkeserű. kannába szállítva. termelőkonyha Klasszikus pultrendszeren keresztül. csapolt legalább 2 féle. nagy lakósűrűségnél. DE csapolt sör. a termelés értékét meghaladja. -főző Hűtött rendszer: italtároló mosogatógép Polcokon. 50-50% a termelő és Beruházási igénye a az értékesítő tér melegkonyhás étterem aránya. és folyó bor nincs. fő útvonalak mentén. Italkínálata: alkoholmentes italok. Szakképzett munkaerő nem szükséges. Sörmelegítő. hideg sörfalatok. italkínálat: folyó boron kívül teljeskörű. Megtérülési idő: 10 év. a konyhán feltétlenül kell. Cukrászda Nagy forgalmú hely.

Korlátozott nyitva tartás (H-P). darts) = szórakozási szolgáltatás. Tokaji borozó (Andrássy úton). Borkorcsolyára specializálódott. tájegységekre jellemzően. Ezeket váltják a kávézók. igazodik a munkahely földrajzi környezetéhez. illetve a vendéglátó forgalomból. 5-7 év. Diszkó Megközelítése tömegközlekedéssel nem egyszerű.Szakértelem fontos: borkezelés fontossága. A bérleti jogviszony a vendéglátó tevékenység. Bevétel: a belépő díjakból. ahol napközben igazán jól mulatnak. Korlátozott nyitva tartás (H-P). Borkimérés Nem jó üzlet. borkezelés költséges/. teke. Eszpresszó Zeneszolgáltatás. italkínálata. pl. Meleg étel nem jellemzi. Berendezése. Kis településeken a vendéglátás az a hely. Borozó Egy-egy tájegységen található. . Kivétel nagyobb városok. Nagyobb városokban egyre ritkább. menürendszere tervezett. Hosszú a megtérülési idő. igazodik a munkahely földrajzi környezetéhez. alkoholmentes italokat tartalmaz. Megtérülési ideje közepes. Kínálata szűk. A bérleti jogviszony a vendéglátó tevékenység. Italkínálata széles. Beruházási igénye nem magas. Egy-egy tájegységre jellemző. rozsdamentes acélhengerben. szakképzettség nem szükséges. mert beruházási igénye magas /szőlőművelés. felszereltsége tőkeigényes. játékszolgáltatás (biliárd. Zárt értékesítési rendszer. Köztes étkeztetés. saját árut értékesítik /elvitelre is/. Ételkínálat: hidegkonyhai és csomagolt édesipari termékek. tölgyfahordóban tárolják. büféMunkahelyi Munkahelyi vendéglátás Zárt értékesítési rendszer. Történelmi borvidék borait értékesíti egyegy üzlet.

elektronikus játék. Az ajánlott telepítési hely nagy átmenő forgalmú közlekedési csomópont. Ma már ritka. strandokon. mint a mulató = éjszakai bár. ruhatár. falatozó A bisztró a három közül a legszínvonalasabb. árlap Eszpresszó Olyan vendéglátó üzlet. Vendégterük 70 %. A kiszolgálás és a fogyasztás mellett a termékkészítés is a vendégtérben történik.) A büfé és falatozó jellemzője az egyszerűbb és karakter nélküli gyorsétkeztetés. főleg frissen készült ételek értékesítésére nyílik lehetőség. cukrászati készítményeket és egyéb csomagolt ételféleséget kínált. magasított bárszékeken. könnyen üzemeltethető. Kényelmi szolgáltatás: taxi rendelés. a szezonális ingadozás kiszámítható. Széles réteget vonz. Eredetileg a kávé volt a meghatározó árucikk és főleg hidegkonyhai. és uzsonnaitalok forgalmazásával foglalkozott. Varieté. városrész. . ahol előkészített nyersanyagokból. szendvicsbár. mert ezek átalakulóban vannak (salátabár. Fogyasztótér: 80-90%. Telepítés: nagy átmenő forgalomnál. árlap Bisztró. italok. Választékközlés módszere: ártábla. Szolgáltatási elem is kapcsolódott árukínálatához: zene. Felszolgálással történő ülő fogyasztás. város. éjszakai Szakképzett munkaerő. Megtérülési idő: 10 év felett. virsli). egytál ételek. stb. disznótoros. kiegészítve a pultnál történő értékesítéssel. mely a napközbeni étel-és italértékesítésre szakosodott. üzletközpont vendéglátó hálózatát egészíti ki az egész nap folyamán. viszonylag szűk választékban. büfé. termelőtér:10-20 %. Ételstruktúra helyett ugyanazt nyújtja. Ajánlott telepítési hely: adott terület.bárMulató. melyek mellett szeszes. stb. Az értékesítés önkiszolgáló rendszerben. termelőterületük 30 %. műsor. oktatási intézményekben. kolbász. szeszmentes. közintézményekben. Kínálata egyszerűbb hideg-és melegételek (sülthús. illetve pulton keresztül történik. melegszendvics. Választékközlés módszere: ártábla. pályaudvaron. Az ételbár Alapvetően gyorsétkezési forma. álló vagy ülő fogyasztással.

Fogyasztótér: főleg értékesítő-és fogyasztótérből. cukrászati készítmények. vagy egyéb jellemzők. legnagyobb lakosztály.Különleges szolgáltatások . versenytársaktól megkülönböztető adottságokkal rendelkezik. Mitől lehet különleges egy vendéglátóhely vagy szálloda: . dzsungel) . rétesbolt. hogy a vendégek miért éppen a mi márkánkat. virág. süteménybolt.Valamit szimbolizál (börtön.Fogyasztótér: 65%. mint annak meghatározása. A USP nem más. ami egyedi. pecsenyesütő.Sajátos. történelmi) . üdítők illetve étel gyanánt sós és édes teasütemények. melyek az elérni kívánt szegmensek számára értékelhető előnyt jelentenek.Múlt és jövő . arculati megoldások. Ennek pontos meghatározása kulcsfontosságú feladat. A USP-k tehát olyan egyedi kínálati elemek.Leg… pl. szolgáltatásunkat válasszák. semmivel sem összetéveszthető és mással is nehéz összehasonlítani. új. építészet . A kávézó szintén alapanyagra specializálódott és abból sokféle termék előállítására alkalmas üzlet. különleges nyersanyagok (pl. termékünket. Választékközlés módszere: ártábla. Marketing szempontból azt tartjuk különlegesnek. valamint minimális tároló-és egyéb helyiségből áll.Külső és belső design. kávézó Alapanyagokból készült specialitások köre.Különleges környezet (természeti. lángossütő. Választékközlés módszere: árlap Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely:  fagylaltozó. söröző. amelyek alapján a potenciális vendég a vásárlásban dönt. meglepő készítési módok . kukac) . termelőtér 35 %. leghosszabb étlap. legnagyobb adag. stb .Különleges. azaz a pozicionálás érveiként szolgálnak. tejbár USP – különleges termék USP (Unique Selling Product/Proposition) = egyedi termék/előny ajánlata A termék olyan egyedi. Idegenforgalmi területek közelében érdemes létesíteni. árlap Teázó. melyre az egész marketingstratégia épülhet. szendvics szaküzlet. emellett minőségi szeszes italok.

A szolgáltatások célja. a fogyasztást megelőző. amelynek hasznos hatása általában nem ölt önálló dologi. . Szolgáltatásainak egy más része (pl. hogy a vendéglátásban a szolgáltatások egy része az ételekhez és italokhoz (árukhoz) szorosan kapcsolódik. műsor.a zene . A vendégl. E szolgáltatások körébe . toalett.a műsor .szerviz szolgáltatások.élő vagy -gépzene formában.a játék és sportolási lehetőség biztosítása sorolható. A főleg szórakoztatásra berendezett vendéglátó üzletek többsége műsorszolgáltatást is nyújt. A szolgáltatások az alábbiak szerint csoportosíthatók: . szállásadás) ezzel szemben azzal jellemezhető. egy időben és helyen jelenik meg.kényelmi szolg. sőt azok nélkül tulajdonképpen nem is létezik. azzal együtt. Szolgáltatások: Szórakoztatás A szórakoztatás célja a pihenés. A vendéglátásban szolgáltatásnak nevezzük az áruértékesítéshez többé-kevésbé szorosan kapcsolódó.szakmai felkészültségen és magatartáson alapuló – személyes tevékenységet. . akik ezeket igénylik. Az értékesítéshez szorosan kapcsolódó szolgáltatási tevékenységeket a vendéglátásban áruszolgáltatásnak nevezzük. azzal egy időben. A játéklehetőségek megteremtése hármas célkitűzést valósít meg: . feladata A vendéglátás komplex folyamatának csak egyik bár kétségtelenül a legfontosabb oldala a szorosan – szinte elválaszthatatlanul kapcsolódó szolgáltatás. a kellemes időtöltést szolgáló foglalatosságok lehetőségének megteremtése.szórakoztató szolg. A legáltalánosabb értelmezésből kiindulva – miszerint szolgáltatáson az emberi tevékenység azon fajtáit értjük.5. zene. amelynek célja a vendég igényeinek színvonalas. A zeneszolgáltatás kétféle módon biztosítható: .odavonzani olyan vendégeket. . A műsorszolgáltatás költségei legbiztosabban a belépők árából és a kötelező fogyasztás előírásából fedezhetők. Egy-egy műsor keretében különböző előadóművészeket célszerű felléptetni. tárgyi formát – megállapíthatjuk. minél teljesebb kielégítése. vagy esetenként azt követően lezajló olyan. A vendéglátásban a szolgáltatások ez utóbbi formáját „tiszta” szolgáltatásnak nevezzük. hogy nem kapcsolódik szorosan az áruhoz. a kikapcsolódás. A vendéglátás szolgáltatásainak döntő többsége az áruértékesítés szerves részeként.

2.a telefont és .. A kényelmi szolgáltatások körébe mint legfontosabbakat -a toilette-t . de legalább 210 cm-ig csempével kell burkolni • A padlófelületet lehetőleg mettlachival.egyéb Kényelmi szolgáltatások A kényelmi szolgáltatások egyik része közvetlenül kapcsolódik az értékesítéshez.a játékokban való aktív részvétel. miközben észrevétlenül telik az idő. másik része a vendégek nagyobb kényelmét szolgálja.dominó .. meghosszabbodik az üzletben a vendégek tartózkodási ideje. kategóriájú) . A WC-csoport kialakításakor a következőkben felsorolt. bowling . 1 db férfi WC-fülkét és 2 db vizeldét kell létesíteni • a WC-csoport méretezésénél a terasz vagy kerthelyiség férőhelyeit is figyelembe kell venni • a WC-fülkék ajtói kifelé nyíljanak • az előtereket és a WC-helyiségeket önálló szellőzéssel kell ellátni • az előterekbe 2 fülkénként legalább egy-egy kézmosót kell tervezni • a kéztörlést elektromos kézszárító.ezen felül egyes szolgáltatások esetében megszabott díjakból jelentős mértékű tiszta árréshez is juthatunk. 161. ]) WC-csoport: A vendéglátó üzletekben ülőfogyasztás illetve szeszesital-fogyasztás esetén a vendégek részére külön WC-csoportot kell létesíteni.darts . legfontosabb követelményeket – kategóriába sorolástól függetlenül – minden üzletben figyelembe kell venni: • A falakat lehetőleg mennyezetig.biliárd .teke. ajándékbolt v ajándékpult [Martos I. vagy törölközőrolni alkalmazásával kell megoldani • a mosdók fölé tükröt és piperepolcot kell elhelyezni • a mellékhelyiségek külső ajtajára felirat helyett férfi-női fejfigurákat vagy férfi-női cipőfigurákat kell feltenni (az idegen nyelvű vendégek tájékoztatására) • a WC-fülkék belső ajtaján legyen ruhaakasztó. (ide tartozik még az előtér.kártya . old. vagy máványmozaikkal kell burkolni • A WC-csoport a fogyasztótérhez közvetlenül nem kapcsolódhat • A legkisebb WC-csoportnál is nemenként különválasztott előteret kell kialakítani • 50 férőhelyenként 1 db női. illetve textiltörölköző. márvánnyal. ami általában többletfogyasztást eredményez. valamint belső retesz .a ruhatárat soroljuk. A vendéglátó üzletekben a következő játéklehetőségek terjedtek el: .sakk . .játék automaták (1. papír-.

de legalább 1. két-két kabát elhelyezésére alkalmasak. csomagjai részére ruhatárat kell létesítni. A III. vagy falra szerelt fogassal is megoldható a felsőruhák elhelyezése. szakácskönyvek. jegyzettömb. A ruhatár szellőzése és világítása mesterségesen is megoldható. valamint a fülkékbe szagtalanítószerek részére rácsokat is szereltessünk fel. illetve a szélfogón keresztül a vendég belép: az előtér. amelyek vályúval ellátott alsó része ernyők és sárcipők elhelyezésére is alkalmas. ahol külön ruhatár áll a vendégek rendelkezésére. illetve a beadott felsőruhák ruhatáros által való kizárólagos őrzése biztosított legyen. ajándékpult: Az ajándékbolt kialakítása nagy szállodákon kívül csak olyan üzletekben indokolt. eszpresszók esetében a vendégek részére több készüléket is indokolt biztosítani. levelezőlapok stb. A telefonszolgáltatás megköveteli a telefonkönyv. Ruhatár: Az I. A pult hosszát 80 férőhelyenként 1 m-t számolva kell megállapítani. fülkét vagy pultot kell kiképezni az üzlet előcsarnokában. hogy azon át illetéktelen személyek ne nyúlhassanak be. E sorok egymástól 90 cm-re. vagy a legkorszerűbb megoldás. és IV. Nagy befogadóképességű éttermek.5 m hosszú legyen. Előtér létesítése általában olyan üzletekben szükséges. értékesítésére igény van. Telefonfülke: A vendégek telefonbeszélgetéseinek zavartalan lebonyolítása érdekében az üzlet előterében telefonfülkét. E rendszernél 100 kabátra 6 m2 alapterület biztosítása szükséges a pulton kívül. és II. ezért tartós és könnyen mosható anyaggal kell burkolni. kategóriás üzletekben az értékesítőtérbe elhelyezett. de legalább egy nyilvános telefonállomást kell felszerelni. A kabátok. Kis alapterületű üzletek esetén a vendég a szélfogóból közvetlenül az értékesítő fogyasztótérbe jut. Az előtér padozata fokozott mértékben ki van téve szennyeződésnek. kategóriás üzletekben a vendégek felsőruhái. kalapok felakasztására a lengőfogasoknál korszerűbb megoldás a pultra merőleges irányban felállított fix fogas-sorok alkalmazása. Az előtérből nyílnak a kiegészítő szolgáltatás helyiségei is. Egy-egy soron a fogasok egymástól 25 cm-re felszerelve. Ennek érdekében külön helyiséget. cukrászdák. írószerszám és kellő világítás biztosítását is. A ruhatár alapterületének meghatározásakor legalább 0.05 m2/férőhellyel számoljunk. míg a pulttól 120 cm-re legyenek elhelyezve. de fél fogas-távolság eltolással 20 cm-rel lejjebb még egy ugyanilyen sűrűségű sor is kialakítható. illetve vitrin vagy pult külső vállalkozásoknak is bérbe adható. A ruhatárat az előtérben kell elhelyezni. ahol emlék. Úgy kell elhelyezni. Ajándékbolt. A különálló zárható helyiség.1 m2/férőhely. esernyői.és dísztárgyak. amihez tartályra nincs szükség a WC-kagylókra műanyag ülőkét kell szereltetni a papírtárolást lehetőleg csempébe süllyesztett papírtartóval oldjuk meg gondoskodjunk kellő számú hamutartóról is. ahova a bejáraton. Az előtér alapterülete 0. és ahol több különböző típusú értékesítő fogyasztótér található. Az üzleti előtér.• • • • az öblítőtartály meghúzóján merev rúd legyen. A pult aljában polcos tereket és zárható fiókokat kell kialakítani. a gombnyomásos vízöblítés. előcsarnok: Az üzlet első helyisége. de legalább 10 m2 . A bokszos kiképzésű üzletekben a bokszokat elválasztó falak végére is erősíthetők fogasok.

de nem összehasonlítható a termelői kockázattal. Diverzifikáció Meglévő Új 1. hogy a meglévő termékek piacát bővítse (új szükségletek. gyorsabban változtatható. kényelmes ülőgarnitúrák és egyéb díszítő elemek. hogy a vállalat új piacokon vesse meg a lábát (új vendégkör. Az új termékek kockázata ugyan itt is megjelenik. bővítése megfontolást igényel. A hosszabb távú elkötelezettségek (pl. A diverzifikációs stratégia azt jelenti. A piackibővítés vagy piacteremtés stratégiája egyrészt arra irányul. gyermekkedvezmény). A vendéglátás választékpolitikája jelentősen különbözik a termelővállalatok termékpolitikájától abban is. más szóval a piac kihasználásának stratégiája megkísérli. s az átlagosnál kockázatosabb és esetleg beruházás-igényesebb variációt jelentenek. 3. A piac -átitatása . a változás időben és arányok tekintetében gyorsan követheti a vásárlói igényeket. A piac átitatásának. a kínálat és választék folyamatos fejlesztését jelenti. A választék átalakítása. mert a döntések hosszabb távra hatnak ki. hogy sokkal rugalmasabb. Igor Ansoff piactermék mátrixa: Piacok és vásárlók Termék és választék Meglévő 1. Termékpolitika a vendéglátásban A lehetséges stratégiák rövid felvázolásához kitűnő kiindulási alap H. (igényeknek megfelelő változtatások) 4. másrészt arra. (ált. ami sikertelenség esetén komoly veszteségforrásként szerepel.kibővítése . A termékfejlesztés és a piaci rések feltárása Új 2. A vendéglátás rugalmatlansága tehát máshol jelenik meg. értékesítésösztönzési akciók) 2. zöld növények. A piac . Az itt elhelyezett ruhatár esetén a ruhatári pult előtt az előtér legalább 3 méter széles legyen. hogy új termékekkel lépünk fel a piacon. képek.teremtése 4. hogy a vállalat helyzetét meglévő termékeivel jelenlegi piacain erősítse.legyen. . pl. illetve csökkentik a választékpolitikai döntések szabadságfokát.kihasználása 3. A választék állandó vizsgálata. a kínálati elemek időről időre történő cserélése fontos feladat. A színvonalasabb üzletek nagyobb előcsarnokában kellemes benyomást keltenek az ott elhelyezett szőnyegek. A választékpolitikai döntések tehát viszonylag rugalmasan kezelhetők. új felhasználási lehetőségek). vertikális marketingprogram) a vendéglátás kockázatát növelik új termékek bevonása esetében. A termékfejlesztés és a piaci rések feltárását differenciálásnak is szokták nevezni.

mert ezek kiválthatják a teljes vagy részleges alkalmazkodás kényszerét a piaci részesedés megtartásáért folyó harcban. A módszer széleskörűen alkalmazható a vállalkozás tevékenységének vizsgálatára és minősítésére. ha a versenytársak a választékban nem képesek komoly különbség felmutatására. A két vizsgálati szempont: • Az árrés nagysága és • Az eladott adagok száma. A Boston Consulting Group. Ez főképp akkor következik be. Az éttermi termék vizsgálata: . Kasavana és Smith ilyen portfolió modellt használnak étlapvizsgálati módszerükhöz a meglévő választék elemzésére.A választék változásának dinamikája profilonként és üzlettípusonként eltérő nagyságú és szoros kapcsolatban áll a cég üzletpolitikájával is. s a sajátos imázs kialakítását ezért egyéb eszközök bevetésével kell megvalósítani. mely egy vezető tanácsadó cég növekedési részesedési mátrixként ismert módszert fejlesztett ki. Magas A piac növekedési üteme Alacsony Kérdőjelek (Puzzles) Sztárok (Stars) Kutyák (Dogs) Fejőstehenek (Plowhorses) Alacsony Paci részesedés Magas A BCG mátrix kitűnően alkalmazható vizsgálati módszer a vendéglátásban is. Ebben a vállalat stratégiai üzletágainak pillanatnyi nagyságát és pozícióját vizsgálja a piaci növekedési ütem és a relatív piaci részesedés tükrében. A versenytársak döntései is hatással vannak a választékpolitikai koncepció rugalmasságának fokozására. A vendégekért tett erőfeszítések súlypontja gyakran eltolódik a választékpolitikától az egyéb marketing-mix eszközök alkalmazása felé.

A Kasavana és Smith táblázat segítségével az étlap választékát a vendégek igényeinek és az egyes fogások nyereséghozamának figyelembe vételével elemezhetjük. Így egy kismértékű áremelés is többlet-árrést hozhat. A vizsgálat során azon kívül. lehetőségek: a) Kerüljenek jól látható helyre az étlapon! b) Adjunk vonzóbb elnevezést az ételeknek! c) Elképzelhető. hogy ajánlják előszeretettel ezeket az ételféleségeket! f) Azon fogásokat. lehetőségek: a) Kerüljenek el az étlap fő helyéről! b) Azonos áron. hogy adott fogáson mekkora árrés realizálódott. mint a többi. STARS: Ezek a legnépszerűbb. Azonban figyelni kell: a) Biztosítani kell az ételféleség folyamatosan jó minőségét. a vendégek ezeket vásárolják a legszívesebben. legnagyobb nyereséget hozó fogások. de az átlagosnál kevesebb nyereséget hoznak. Ezek a termékek gyakran vonzzák az árra érzékenyebb vevőkört. Teendők. Lehet. melyekből különösen kevés fogyott. A kialakított csoportokon belül feltüntetjük. hogy ezek a fogások túl magas árat kaptak. hogy egy kismértékű árcsökkentés kedvezően befolyásolja a keresletet. PUZZLES: Kevésbé népszerű ételek magas árréssel. a megfelelő anyaghányadot és a színvonalas tálalást. mert a vizsgálat során az ételeket egymáshoz viszonyítjuk. valamint. Így magas „High” . Ezeket az értékeket a csoporton belül képzett átlagértékhez viszonyítjuk. de kisebb adagokat értékesítsünk! c) Olcsóbb nyersanyagokkal kalkuláljunk! d) Áremelést csak óvatosan szabad végrehajtani. vagy alacsony „Low” árrés és adag-volumen kategóriába kerülnek. vegyük le az étlapról! DOGS: Ezek a vesztesek! Nem hoznak elég nyereséget és az érdeklődés is kicsi irántuk. Általában különösebb intézkedésre nincs szükség. Feladatok. hogy megkapjuk az aktuális statisztikai adatokat. A módszer azon alapul. c) Kerüljenek az étlap fő helyére! PLOWHORSES: Viszonylag népszerű ételek. b) A különösen népszerű ételek sok esetben kevésbé érzékenyek az áremelésre. hogy az adott fogásból adott időszakban hány adagot értékesítettek. ráadásul munkaigényesek. d) Használjuk ki a vizuális prezentáció lehetőségét! e) Hívjuk fel a dolgozók figyelmét. A torzulások kivédése érdekében fontos. Az ide tartozó ételek az étterem jobb megismertetését és a forgalmi volumen növekedését idézik elő. tetszési indexekhez is hozzájutunk és megfelelő kiértékelés esetén tanácsot kaphatunk az étlap módosítására vonatkozóan. hogy a csoportok kialakításánál körültekintően járjunk el. hogy az étlap választékának vizsgálata során a különböző fogásokból egyenrangú ételcsoportokat hozunk létre. Lehetőségek: a) Vegyük le őket az étlapról és állítsunk be nagyobb nyereséget hozó terméket! .

• az étlapon szereplő egyes ételcsoportok közötti számarány többé-kevésbé kiegyenlített legyen. • olvasmányosságukkal. amely fontos eszköze az értékesítés előmozdításának. . • orientáljanak a választásban. amelyek a jelenlegi és jövőbeni ételkínálat tartalmára. • gyakoroljanak emocionális hatást. különlegessége) Az éttermi választék vizsgálatának lehetséges előnyei: • A nyereség tervezhetősége. hogy a vendégnek kedve legyen magával vinni emlékbe (önköltségi áron esetleg eladható). • Megkönnyíti a vezetés olyan döntéseit. fotókkal. • tegyék lehetővé a speciális ételkínálatot.b) Növeljük meg a fogások árát annyira. • idegen cégeket ne reklámozzon. hogy legalább „kérdőjelek” státust elérjék. • az étlapot különféle grafikai megoldásokkal. Az étlap felülvizsgálata: A vendéglátó névjegye az étlap. • a várható vendégkör függvényében több nyelven kell készíteni. • a hosszabb készítési időt igénylő ételeknél megfontolandó a várakozási idő feltüntetése. Az éttermi választék vizsgálata: A választék vizsgálata történhet még: a) Szélesség szerint (hány ételcsoport szerepel az étlapon) b) Mélység szerint (az egyes ételcsoporton belül hány féle étel található) c) Minőség szerint (az egyes ételek nyersanyagának minősége. a „ház” történetét illusztráló szövegekkel olyan vonzóvá kell tenni. • az étlapot a nemzetközi szabvány szerint kell tagolni. • növeljék a 2ház” presztízsét! Az étlappal szemben támasztott követelmények: • kerülni kell a szerepeltetett ételek nevénél a nyelvek keveredését. kivitelezésére és árstruktúrájára vonatkoznak. • a különféle módozatú ételeket röviden el kell magyarázni (összetétel). • a különféle étlapok. Az étlapok céljai: • fogyasztásra ösztönöznek. érdekességükkel töltsék ki a felszolgálásig terjedő időt. c) Vegyük le őket az állandó étlapról és tartsuk „rezervben”. elkészítésének bonyolultsága. az ezen ételeket kifejezetten kereső törzsvendégeknek. itallapok formátumban és grafikailag igazodjanak egymáshoz. • Létrehozza az étlapváltoztatásokból eredő eredmények vizsgálatára alkalmas mércét. amennyiben sikerül fantáziadúsan és ötletesen kialakítani. • dokumentálják a minőséget és az étterem légkörét. • az étlapok az üzletmenet diktálta mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre.

amelyek alapján a potenciális vendég a vásárlásban dönt. A USP-k tehát olyan egyedi kínálati elemek. hogy a vendégek miért éppen a mi márkánkat. sütemény). legnagyobb lakosztály. nehezen beszerezhető nyersanyagot igényel. az árak megállapítására vonatkozó rendelkezések).Különleges. vagy egyéb jellemzők. amelyeket a háztartásban körülményes előállítani. történelmi) . • Az új ételeket harmonikusan kell a kínálati palettába illeszteni! 6. bonbonok. az ételkínálat írásba foglalásánál be kell tartani az összes jogszabályt (pl.Múlt és jövő . leghosszabb étlap. A USP nem más.Különleges környezet (természeti. színes menükártyára kell nyomtatni a jutányos árú gyermekételeket és az időseknek szóló menüt. a vendégnek lehetősége kell legyen arra. hogy megszerezhesse a 2ház” receptjeit. lift) kell kifüggeszteni. stb . legnagyobb adag.Külső és belső design. Az új ételek választékba való felvételénél a következő szempontokat kell betartani: • a nyersanyag a már meglévő élelmiszer-beszerzés részét képezze! • Az új cikkeket minél kisebb munkaintenzitással állítsuk elő! • Csak akkor vegyünk fel új cikket a választékunkba. ami egyedi. azaz a pozicionálás érveiként szolgálnak.Valamit szimbolizál (börtön. melyek az elérni kívánt szegmensek számára értékelhető előnyt jelentenek.Sajátos. vagy különleges. szolgáltatásunkat válasszák.Leg… pl. virág. Marketing szempontból azt tartjuk különlegesnek. az étlapon utalni kell az elvitelre árusítandó árukra (pl. új. ha attól nagy nyereséget várunk. versenytársaktól megkülönböztető adottságokkal rendelkezik. semmivel sem összetéveszthető és mással is nehéz összehasonlítani. építészet . melyre az egész marketingstratégia épülhet. USP – különleges termék USP (Unique Selling Product/Proposition) = egyedi termék/előny ajánlata A termék olyan egyedi. Ennek pontos meghatározása kulcsfontosságú feladat. • Sikert ígérnek azok az ételek. italok. • A termékek könnyen és gyorsan felszolgálhatók legyenek! • Az egyes új cikkek megítélésénél ne a százalékos árufelhasználás. mint annak meghatározása. meglepő készítési módok . termékünket. kukac) . arculati megoldások. Mitől lehet különleges egy vendéglátóhely vagy szálloda: . hanem a költségfedezet legyen az irányadó.• • • • • az étlapot jól látható helyre (bejárat.Különleges szolgáltatások . dzsungel) . különleges nyersanyagok (pl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful