You are on page 1of 21

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

Lucrul individual
la contabilitatea bancară

Studiu de caz

Chişinău, 2016
Studiul de caz
„Victoriabank” S.A. este o organizaţie multifuncţională ce activează în diferite sectoare ale pieţei
capitalului de împrumut. Banca acumulează partea de bază a resurselor de creditare şi oferă
clienţilor ei un complex de servicii financiare, care includ creditarea, deschiderea depozitelor,
decontări, vînzarea-cumpărarea şi păstrarea valorilor mobiliare, a valutei străine etc. Scopul
„Victoriabank” S.A este de a asigura circulaţia continuă a capitalului şi a banilor, creditarea
entităților industriale, a statului şi a populaţiei, crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea
economică.
Pe parcursul luni decembrie 2016 au fost efectuate mai multe operaţiuni în baza datelor din tabelul 2
se cere:

 De deschis conturile sintetice şi de înregistrat soldurile iniţiale

 Reflectaţi în contabilitate operaţiunile economice perfectate la „Victoriabank” S.A ;


 De calculat rulajele şi soldurile finale
 Descrieţi modul de închidere a veniturilor, cheltuielilor la sfîrşitul perioadei de gestiune.
 Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor contabile.

Tabelul 1
Soldul conturilor la 01 decembrie 2016 la „Victoriabank” S.A.
1. Contul „Nostro” în BNM 150 000 lei
2. Acţiuni preferenţiale plasate 170 000 lei
3. Mijloace de transport 15 000 lei
4. Alte stocuri de materiale 6 630 lei
5. Amortizarea mijloacelor de transport 4 000 lei
6. Depozite de economii 20 000 lei
7. Conturile curente ale persoanelor juridice 5 200 lei
8. Numerar în casierie 6 180 lei
9. Valori mobiliare de stat pentru vînzare 3 000 lei
10. Imobilizări necorporale 10 000 lei
11. AMVSD 1 890 lei
12. Rezultat al exerciţiului curent 3 780 lei
13. Decontări cu salariaţii (creanţe) 100 lei
14. Datoii privind impozitul pe venit 8 220 lei
15. Decontări cu salariaţii (datorii) 5 400 lei
16. Credite de consum 10 500 lei
17. Credite acordate industriei alimentare 10 000 lei
18. Surplus de capital 4 700 lei
19. Dividente ce urmează să fie primite 8000 lei
Tabelul 2

Operaţiunile economice pe luna decembrie 2016 la S.A. „Victoriabank” S.A

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma,lei Debit Credit
Crt.
1 2 3 4 5
1 S-a încasat în numerar pentru depunerea numerarului în cont curent 6000 1001 2224
persoanei juridice

2 S-au procurat mijloace de transport de la furnizori. Contul nu este achitat 10000 1605 2805
3 S-a achitat factura furnizorului din contul „Nostro” 10000 2805 1031
4 S-a eliberat în numerar suma depozitului de economii 1000 2311 1001
5 S-a deschis un depozit la vedere cu dobîndă persoanei fizice 3000 1001 2262
6 De la contul „Nostro” este transferată suma datoriei faţă de 2500 2801 1031
buget privind impozitul de venit
7 Salariatul băncii (titularul de avans) restituie în casa suma 100 1001 1804
neutilizată a avansului
8 Sunt reflectate cheltuielile privind impozitul funciar ca datorie faţă de 400 5782 2802
buget
9 S-a calculat amortizarea (mobilă) 500 5684 1684
10 S-a calculat amortizarea imob. necorporale 100 5691 1691
11 S-au procurat valori mobiliarea de stat cu achitare din contul „Nostro” în 10000 1161 1031
BNM
12 Este calculată dobînda pentru împrumuturile primite pe termen scur de la 50000 5096 2707
Bănci
13 Este calculată amortizarea mobilei şi utilajului 2500 5684 1684
14 Este calculat salariul personalului băncii 85000 5711 2804
15 S-a achitat salariul la casierie 8000 2804 1001
16 Este calculat impozitul funciar 500 5782 2802
17 Este calculată dobînda pentru conturile „Loro” 18000 5032 2701
18 Sunt calculate defalcări în fondul de pensii 5100 2804 2802
19 Este calculată dobînda aferentă depozitelor de economii ale persoanelor 4000 5311 2722
fizice
20 Este calculată plata pentru arenda mijloacelor de transport închiriate 3700 5913 2805
21 Este calculat impozitul pe bunuri imobiliare 2300 5781 2802
22 Este achitată plata serviciilor de consultaţie în numerar 1800 2805 1001
23 Este calculat impozitul pe venit al băncii 20 000 5991 2801
24 Este calculată dobînda pentru împrumuturi pe termen scurt (1 lună) 5 000 5091 2707
primite de la BNM
25 Sunt înregistrate cheltuielile pentru reciclarea cadrelor 8 600 5903 2804
26 S-au achitat serviciile de telex-telefon la contul curent al clienţilor 1400 2805 2224
27 S-a calculat dobînda aferentă depozitelor pe termen scurt persoanelor 4400 5371 2371
juridice
28 S-a calculat dobînda aferentă depozitelor pe termen lung primite de la 4000 5344 2725
bănci
29 Sunt reflectate datoriile faţă de furnizori privind cheltuielile 15 000 5908 2805
de reclamă
30 Este calculată taxa în fondul rutier 4 000 5787 2802
31 S-a calculat dobînda la conturile ”Nostro” în bănci 28 000 1701 4032
32 S-a calculat CAS, CAM 19550 5714 2811
la salariile calculate 3825 5716 2811
33 S-a calculat dobînda aferentă creditelor pe termen lung acordate 27 000 1725 4323
industriei energetice
34 S-a calculat dobînda aferentă unui credit comercial pe termen scurt 19 600 1736 4421
35 S-a calculat dobînda pentru creditele pe termen scurt acordate altor bănci 14 700 1728 4351
36 S-a calculat dobînda pentru creditele de consum pe termen mediu 18 300 1722 4292
37 Este calculată dobînda aferentă plasărilor pe termen scurt în 22 000 1094 4094
Bănci, părţi nelegate
38 S-a calculat dobînda aferentă creditului acordat entității agricole 8 500 1716 4231
39 S-a calculat dobînda aferentă creditului pe termen scurt acordat 7 200 1719 4231
pentru construcţie
40 S-a calculat dobînda la creditele pe termen mediu acordate 50 000 1731 4382
Guvernului
41 S-au utilizat AMVSD pentru cheltuieli de birou 500 5907 1661
42 La sfîrşitul perioadei de gestiune veniturile sunt trecute la 195300 Cl4 3504
contul respectiv(închiderea conturilor de venituri)
43 La sfîrşitul perioadei de gestiune cheltuielile sunt trecute la
contul respectiv(închiderea conturilor de cheltuieli) 251875
44 Rezultat al exerciţiului curent 52795 3505 3504
Structura contului contabil

Debit Cont activ - 1001 Credit


Sold initial=6180.00
6000+3000+100 1000+8000+1800

Total rulaj debit=9100.00 Total rulaj credit=10800.00


Sold final=6180+9100-10800=4480.00

Debit Cont activ - 1031 Credit


Sold initial=150000.00
10000+2500+10000

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=22500.00


Sold final =127500.00

Debit Cont activ - 1094 Credit


Sold initial=0.00
22000

Total rulaj debit=22000.00 Total rulaj credit


Sold final=22000.00

Debit Cont activ - 1161 Credit


Sold initial=3000.00
10000
Total rulaj debit=10000.00 Total rulaj credit
Sold final =13000.00

Debit Cont activ - 1241 Credit


Sold initial=10000
0 0
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0
Sold final =10000

Debit Cont activ - 1291 Credit


Sold initial=10500.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final =10500.00

Debit Cont activ - 1605 Credit


Sold initial=15000.00
10000
Total rulaj debit=10000.00 Total rulaj credit=0
Sold final=25000.00

Debit Cont activ - 1631 Credit


Sold initial=10000.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final =10000

Debit Cont activ - 1663 Credit


Sold initial=6630.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final =6630.00

Debit Cont activ - 1684 Credit


Sold initial=0
500+2500
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=3000
Sold final= -3000

Debit Cont activ - 1685 Credit


Sold initial= -4000

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final = -4000

Debit Cont activ - 1691 Credit


Sold initial=

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=100


Sold final = -100

Debit Cont activ - 1701 Credit


Sold initial=0
28000

Total rulaj debit=28000.00 Total rulaj credit=0


Sold final =28000

Debit Cont activ - 1716 Credit


Sold initial=0
8500
Total rulaj debit=8500.00 Total rulaj credit=0
Sold final=8500.00

Debit Cont activ - 1719 Credit


Sold initial=0
7200
Total rulaj debit=7200.00 Total rulaj credit=0
Sold final =7200.00

Debit Cont activ - 1722 Credit


Sold initial=0
18300
Total rulaj debit=18300.00 Total rulaj credit=0
Sold final =18300.00

Debit Cont activ - 1725 Credit


Sold initial=0
27000
Total rulaj debit=27000.00 Total rulaj credit=0
Sold final =27000.00

Debit Cont activ - 1728 Credit


Sold initial=0
14700
Total rulaj debit=14700.00 Total rulaj credit=0
Sold final =14700.00

Debit Cont activ - 1731 Credit


Sold initial=0
50000
Total rulaj debit=50000 Total rulaj credit=0
Sold final=50000

Debit Cont activ - 1736 Credit


Sold initial=0
19600
Total rulaj debit=19600.00 Total rulaj credit=0
Sold final =19600.00
Debit Cont activ - 1804 Credit
Sold initial=100.00
100
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=100.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 1808 Credit


Sold initial=8000.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final=8000.00

Debit Cont activ - 5032 Credit


Sold initial=0
18000 18000
Total rulaj debit=18000.00 Total rulaj credit=18000.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5091 Credit


Sold initial=0
5000 5000
Total rulaj debit=5000.00 Total rulaj credit=5000.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5311 Credit


Sold initial=0
4000 4000
Total rulaj debit=4000.00 Total rulaj credit=4000.00
Sold final =0
Debit Cont activ - 5344 Credit
Sold initial=0
4000 4000
Total rulaj debit=4000.00 Total rulaj credit=4000.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5371 Credit


Sold initial=0
4400 4400
Total rulaj debit=4400.00 Total rulaj credit=4400.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5684 Credit


Sold initial=0
2500 2500
Total rulaj debit=2500.00 Total rulaj credit=2500.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5691 Credit


Sold initial=0
100 100
Total rulaj debit=100.00 Total rulaj credit=100.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5711 Credit


Sold initial=0
85000 85000
Total rulaj debit=85000.00 Total rulaj credit=85000.00
Sold final = 0

Debit Cont activ - 5714 Credit


Sold initial=0
19550 19550
Total rulaj debit=19550.00 Total rulaj credit=19550.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5716 Credit


Sold initial=0
3825 3825
Total rulaj debit=3825.00 Total rulaj credit=3825.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5781 Credit


Sold initial=0
2300 2300
Total rulaj debit=2300.00 Total rulaj credit=2300.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5782 Credit


Sold initial=0
900 900
Total rulaj debit=900.00 Total rulaj credit=900.00
Sold final=0

Debit Cont activ - 5787 Credit


Sold initial=0
4000 4000
Total rulaj debit=4000.00 Total rulaj credit=4000.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5903 Credit


Sold initial=0
8600 8600
Total rulaj debit=8600.00 Total rulaj credit=8600.00
Sold final =0
Debit Cont activ - 5907 Credit
Sold initial=0
500 500
Total rulaj debit=500.00 Total rulaj credit=500.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5908 Credit


Sold initial=0
15000 15000
Total rulaj debit=15000.00 Total rulaj credit=15000.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5913 Credit


Sold initial=0
3700 3700
Total rulaj debit=3700.00 Total rulaj credit=3700.00
Sold final =0

Debit Cont activ - 5991 Credit


Sold initial=0
20000 20000
Total rulaj debit=20000.00 Total rulaj credit=20000.00
Sold final = 0

Debit Cont pasiv – 2224 Credit


Sold initial=5200
6000+1400
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=7400
Sold final =5200+7400-0=12600

Debit Cont pasiv – 2262 Credit


Sold initial=0
3000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=3000.00
Sold final =3000.00

Debit Cont pasiv – 2311 Credit


Sold initial=20000
1000
Total rulaj debit=1000.00 Total rulaj credit=0
Sold final =19000.00

Debit Cont pasiv – 2371 Credit


Sold initial=0
4400
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=4400.00
Sold final =4400.00

Debit Cont pasiv – 2701 Credit


Sold initial=0
18000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=18000.00
Sold final=18000.00

Debit Cont pasiv – 2707 Credit


Sold initial=0
50000+5000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=55000.00
Sold final =55000.00

Debit Cont pasiv – 2722 Credit


Sold initial=0
4000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=4000.00
Sold final =4000.00

Debit Cont pasiv – 2725 Credit


Sold initial=0
4000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=4000.00
Sold final=4000.00

Debit Cont pasiv - 2801 Credit


Sold initial=8220.00
2500 20000
Total rulaj debit=2500.00 Total rulaj credit=20000.00
Sold final =25720.00

Debit Cont pasiv - 2802 Credit


Sold initial=0
400+500+5100+2300+4000
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=12300.00
Sold final=12300.00

Debit Cont pasiv – 2804 Credit


Sold initial=5400.00
8000+5100 85000+8600
Total rulaj debit=13100.00 Total rulaj credit=93600.00
Sold final =85900.00

Debit Cont pasiv – 2805 Credit


Sold initial=0
10000+1800+1400 10000+3700+15000
Total rulaj debit=13200.00 Total rulaj credit=28700.00
Sold final =15500.00

Debit Cont pasiv – 2811 Credit


Sold initial=0
19550+3825
Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=23375.00
Sold final=23375.00

Debit Cont pasiv - 3003 Credit


Sold initial=170000.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final =170000 .00

Debit Cont pasiv – 3501 Credit


Sold initial=4700.00

Total rulaj debit=0 Total rulaj credit=0


Sold final =4700.00

Debit Cont pasiv - 3504 Credit


Sold initial=3780.00
251875 195300+52795
Total rulaj debit=251875.00 Total rulaj credit=248095.00
Sold final=0

Debit Cont pasiv - 3505 Credit


Sold initial=0
52795
Total rulaj debit=52795.00 Total rulaj credit=0
Sold final =52795.00

Debit Cont pasiv – 4032 Credit


Sold initial=0
28000 28000
Total rulaj debit=28000.00 Total rulaj credit=28000.00
Sold final =0

Debit Cont pasiv – 4094 Credit


Sold initial=0
22000 22000
Total rulaj debit=22000.00 Total rulaj credit=22000.00
Sold final =0

Debit Cont pasiv – 4231 Credit


Sold initial=0
15700 7200+8500
Total rulaj debit=15700.00 Total rulaj credit=15700.00
Sold final =0

Debit Cont pasiv – 4292 Credit


Sold initial=0
18300 18300
Total rulaj debit=18300.00 Total rulaj credit=18300.00
Sold final =0

Debit Cont pasiv – 4323 Credit


Sold initial=0
27000 27000
Total rulaj debit=27000.00 Total rulaj credit=27000.00
Sold final =0
Debit Cont pasiv - 4351 Credit
Sold initial=0
14700 14700
Total rulaj debit=14700.00 Total rulaj credit=14700.00
Sold final =0

Debit Cont pasiv – 4382 Credit


Sold iniţial
50000 50000
Total rulaj debit=50000.00 Total rulaj credit=50000.00
Sold final=0

Debit Cont pasiv – 4421 Credit


Sold initial=0
19600 19600
Total rulaj debit=19600.00 Total rulaj credit=19600.00
Sold final = 0
Balanţa de verificare a conturilor contabile

N
Sold iniţial Rulaje Sold final
d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1001 Numera în caseria 6180 9100 10800 4480

1031 Contul ,,Nostro” în BNM 150000 22500 127500

Plasări pe termen scurt în bănci-


1094 22000 22000
părți nelegate

Valori mobiliare de stat


1161 3000 10000 13000
disponibile pentru vînzare

Credite pe termen scurt acordate


1241 10000 10000
industriei alimentare

Credite de consum pe termen


1291 10500 10500
scurt
1605 Mijloace de transport 15000 10000 25000
1631 Imobilizări necorporale 10000 10000
1661 AMVSD 1890 500 1390
Alte stocuri de materiale și
1663 6630 6630
consumabile

1684 Amortizarea mobilei și utilajului 3000 3000

Amortizarea mijloacelor de
1685 4000 4000
transport
Amortizarea imobilizărilor
1691 100 100
necorporale
Dobînda calculată la conturile
1701 28000 28000
,,Nostro”

Dobînda calculată la creditele


1716 8500 8500
acordate agriculturii

Dobînda calculată la creditele


1719 acordate în domeniul 7200 7200
construcțiilor
Dobînda calculată la creditele de
1722 18300 18300
consum

Dobînda calculată la creditele


1725 27000 27000
acordate industriei energetice

Dobînd calculată la creditele


1728 14700 14700
acordate băncilor

Dobînda calculată la creditele


1731 50000 50000
acordate Guvernului
Dobînda calculată la creditele
1736 19600 19600
acordate comerțului

1804 Decontări cu salariații 100 100 0


Dividente ce urmează să fie
1808 8000 8000
primite
Conturi curente ale persoanelor
2224 5200 7400 12600
juridice

Alte depozite la vedere cu


2262 3000 3000
dobîndă ale persoanelor fizice

Depozite de economii ale


2311 20000 1000 19000
persoanelor fizice
Depozite pe termen scurt ale
2371 4400 4400
persoanelor juridice
Dobînd calculată la conturi
2701 18000 18000
,,Loro”
Dobînd calculată la împrumuturi
2707 55000 55000
de la bănci
Dobînda calculată la depozite de
2722 4000 4000
economii

Dobînda calculată la depozite pe


2725 4000 4000
termen ale băncilor

Datorii curecte privind impozitul


2801 8220 2500 20000 25720
pe venit
2802 Alte decontări cu bugetul 12300 12300

2804 Decontări cu salariații băncii 5400 13100 93600 85900

Decontări cu alte persoane fizice


2805 13200 28700 15500
și juridice

2811 Decontări cu CNAS și CNAM 23375 23375

3003 Acțiuni preferențiale plasate 170000 170000

3501 Surplus de capital 4700 4700

3504 Rezultat al exercițiului curent 3780 251875 248095 0

3505 Rezultat reportat 52795 52795


Venituri din dobînzi la conturi
4032 28000 28000 0
,,Nostro” în bănci
Venituri din dobînzi la plasări la
4094 termen scurt în bănci- părți 22000 22000 0
nelegate
Venituri din dobînzi la creditele
4231 pe termen scurt acordate 15700 15700 0
agriculturii
Venituri din dobînzi la creditele
4292 18300 18300 0
de consum pe termen mediu

Venituri din dobînzi la creditele


4323 pe termen lung acordate 27000 27000 0
industriei energetice

Venituri din dobînzi la creditele


4351 pe termen scurt acordate 14700 14700 0
băncilor-părți nelegate

Venituri din dobînzi la creditele


4382 pe termen mediu acordate 50000 50000 0
Guvernului
Venituri din dobînzi la creditele
4421 pe termen scurt acordate 19600 19600 0
comerțului
Cheltuieli cu dobînzi la conturi
5032 18000 18000 0
,,Loro” în bănci
Cheltuieli cu dobînzi la
5091 împrumuturi pe termen scurt de 5000 5000 0
la BNM
Cheltuieli cu dobînzi la
5096 împrumuturi pe termen scurt de 50000 50000 0
la bănci
Cheltuieli cu dobînzi la depozite
5311 de economii ale persoanelor 4000 4000 0
fizice

Cheltuieli cu dobînzi la depozite


5344 4000 4000 0
pe termen lung ale băncilor

Cheltuieli cu dobînzi la depozite


5371 pe termen scurt ale persoanelor 4400 4400 0
juridice

Cheltuieli aferente amortizării


5684 2500 2500 0
mobieli și utilajului

Cheltuieli aferente amortizării


5691 100 100 0
imobilizărilor necorporale

Cheltuieli pentru remunerarea


5711 85000 85000 0
muncii
5714 Asigurarea socială 19550 19550 0
5716 Asigurarea medicală 3825 3825 0

5781 Impozit pe bunuri imobiliare 2300 2300 0

5782 Impozit funciar 900 900 0


5787 Taxele percepute în fondul rutier 4000 4000 0

Cheltuieli aferente reciclării


5903 8600 8600 0
cadrelor

5907 Cheltuieli de birou, tipografie 500 500 0

5908 Cheltuieli de reclamă 15000 15000 0


5913 Plată pentru arendă 3700 3700 0
5991 Impozit pe venit 20000 20000 0
Total 221300 221300 1005545 1005545 464595 464595