You are on page 1of 32

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

”AVANTAJ” SRLdesfăşoară activitate de comerţ angro. Pe parcursul perioadei de gestiune(trimestrul IV) au


avut loc următoarele operaţiuni economice care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere:
1. De înregistrat operaţiunile economice în sistemul 1C Contabilitate.
2. De format rapoartele pentru perioada de gestiune indicate în (Anexa 3).
Tabelul 1.
Registrul operaţiunilor economice ale entităţii ”AVANTAJ” SRL pentru luna noiembrie.

Nr Conţinutul operaţiunii Suma , lei


Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de
unităţi, 5 denumiri):
1. 1800
- preţ de achiziţie 360
- TVA-20%
Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de unităţi,
5 denumiri):
2.
- preţ de achiziţie 4500
- TVA-20% 900
Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 unităţi, 2
denumiri):
3.
- preţ de achiziţie 450
- TVA-20% 90
4. Se acceptă factura furnizorului pentru Imobilizări Necorporale intrate
( 2 denumiri):
- preţ de achiziţie 900
TVA-20% 180
5. Se acceptă factura furnizorului pentru Mijloace fixe intrate ( 2
denumiri):
- preţ de achiziţie 3600
TVA-20% 720
6. Se reflectă valoarea contabilă şi venitul din vânzarea mărfurilor (200
de unităţi, 5 denumiri):
- preţ de vânzare 5400
- TVA-20% 1080
7. Din contul curent în monedă naţională sa-transferat furnizorilor:
- pentru materiale
2160
- pentru mărfuri 5400
- pentru OMVSD 540
- pentru Imobilizări Necorporale 1080
- pentru Mijloace fixe 4320
8. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională de la
cumpărător pentru mărfuri
- preţ de vânzare 5400
- TVA-20% 1080
9. Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea OMVSD 209
10. Restituire în caserie avansului neutilizat 59
11. Calcularea salariului lucrătorilor (2 persoane) 1418
12. Achitarea salariului lucrătorilor (2 persoane) 1418

1
1.Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de unităţi, 5 denumiri):

2
2. Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de unităţi, 5 denumiri):

3
3. Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 unităţi, 2 denumiri):

4
4. Se acceptă factura furnizorului pentru Imobilizări Necorporale intrate ( 2 denumiri):

5
5. Se acceptă factura furnizorului pentru Mijloace fixe intrate ( 2 denumiri):

6
6. Se reflectă valoarea contabilă şi venitul din vânzarea mărfurilor (200 de unităţi, 5 denumiri):

7
7. Din contul curent în monedă naţională sa-transferat furnizorilor:
a. pentru materiale

b. pentru mărfuri

8
c.pentru OMVSD

d.pentru imobilizări necorporale

9
e.pentru Mijloace fixe

După întocmirea ordinului de plata se efectuează transferul, dupa care banca eliberează un extras bancar.

10
8. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională de la cumpărător pentru mărfuri

11
9. Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea OMVSD

12
13
14
10. Restituire în caserie avansului neutilizat

15
11. Calcularea salariului lucrătorilor
a. Angajarea lucrătorului Savca Ana

Angajarea lucrătorului Gîncu Victoria

16
b.Scutirile persoanelor angajate privind impozitul pe venit

c.Evidența orelor lucrate

17
d.Calcularea salariului

18
19
20
12.Achitarea salariului lucrătorilor

21
22
23
24
Rapoartele entităţii economice ”AVANTAJ” SRL pentru trimestrul IV.

Balanţa de verificare a conturilor contabile

25
Registru de procurări

Registru vînzări

Cartea de casa

26
Borderoul de calcul

Borderoul de plata

27
Declarația privind TVA

28
Declarația privind calcularea contribuțiilor sociale de stat obligatorii

29
30
Bibliografie

1.Baza normativă
a.Legea contabilității
b.Codul Fiscal, Contabilitate si audit
c.Standartele naționale de contabilitate
d.Planul general de conturi contabile
2.Metodologia aplicată
a.Analiza
b.Abordare sistematică
c.Înțelegerea principiului funcționării contabilității
d.Studierea modului de introducere a datelor în sistemul 1C Contabilitate

31
32