You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI TEL: 03-89201515

JALAN AMAN 10, FAKS:03-89202676


43000 KAJANG, SELANGOR
KOD SEKOLAH: BBA 4018

Ruj. Kami :
Tarikh : 4 Januari 2019

Kepada :
AJK Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Sekolah Kebangsaan Bangi
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

Tuan/Puan

NOTIS PANGGILAN:MESYUARAT PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BIL


1/2019

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketentuan yang
berikut :

Tarikh : 8 Januari 2019

Masa : 1.30 tengah hari

Tempat : Bilik Wawasan

Pengerusi : Puan Hasnah Bint Md Isa

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Ucapan Pengerusi


3.2. Pengesahan Minit Mesyuarat lalu
3.3. Perkara-perkara berbangkit.
3.4. Perkara Baharu/Isu/Laporan
3.5. Hal-hal Lain
3.6. Penutup

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

........................................................
(HASNAH BINTI MD ISA)
SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI TEL : 03-89201515
JALAN AMAN 10, FAKS:03-89202676
43000 KAJANG, SELANGOR
KOD SEKOLAH: BBA 4018

Ruj. Kami :
Tarikh : 30 MEI 2016

Kepada :
Guru – guru Reka Bentuk Dan Teknologi/TMK
Sekolah Kebangsaan Bangi
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

Tuan/Puan

NOTIS PANGGILAN:MESYUARAT PANITIA RBT/TMK KALI KE 2

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat di atas akan diadakan seperti ketentuan yang
berikut :

Tarikh :5 JUN 2018

Masa : 1.20 – 2.00 PETANG

Tempat : BENGKEL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Pengerusi : PUAN IZNY ATIKAH BINTI AHMAD FAHMI

3.Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Perutusan Pengerusi


3.2. Pengesahan Minit Mesyuarat
3.3. Perkara Berbangkit.
3.4. Perkara/Isu Baharu
3.5. Hal-hal Lain
3.6. Penutup/Ucapan penangguhan

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

........................................................
(HASNAH BINTI MD ISA)