You are on page 1of 4

PK07- LAMPIRAN 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI


JALAN AMAN 10, 43000 KAJANG, SELANGOR

MINIT MESYUARAT PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BIL 1


TAHUN 2019

Tarikh : 8 Januari 2019

Masa : 1.30 tengah hari

Tempat : Bilik Wawasan

Pengerusi : Puan Hasnah Binti Md Isa

Kehadiran :
1. En. Shahrulizam bin Subari (Ketua Panitia)
2. Pn. Elyana binti Kamaruzaman
3. Pn. Nik Norhafizan binti Mohamed
4. Pn. Nur Syukri Hidayati binti Che Omar
5. Pn. Azizah binti Abdul Aziz

Urus Setia Mesyuarat :


1. Pn. Elyana binti Kamaruzaman (Setiausaha Panitia)

1 PERUTUSAN PENGERUSI

1.1. Pengerusi mengalu - alukan kehadiran semua guru dan mengucapkan ribuan
terima kasih atas kerjasama semua guru yang telah menjayakan semua
program pada tahun 2018.
Makluman
1.2. Pengerusi mengharapkan semua guru dapat memberi kerjasama dan
komitmen yang tinggi dalam menjayakan aktiviti – aktiviti yang dirancang
sepanjang tahun 2019.
Makluman

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1. Pengesahan Minit Mesyuarat Panitia RBT/TMK Bil 4/2017.
Cadangan : Pn. Nik Norhafizan binti Mohamed
Sokongan : Pn. Azizah binti Abdul Aziz

1
PK07- LAMPIRAN 2

3 PERKARA- PERKARA BERBANGKIT

3.1. Ketua panitia mengingatkan semua guru bahawa format penyediaan


Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian adalah mengikut format yang
telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran.
Makluman

3.2. Guru-guru perlu mengaplikasikan pembelajaran secara abad 21 di dalam


PdPC.
Makluman

3.3 Ketua Panitia memberi penerangan format penulisan Rancangan Pelajaran


Harian(RPH) kepada guru untuk KSSR Tahun 4, 5 dan 6. Guru boleh
menggunakan Dokumen Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan
modul PdP Tahun 6 untuk panduan guru.

KSSR TMK
o Mata pelajaran
o Kelas
o Masa
o Tajuk/tema
o Standard Kandungan
o Standard Pembelajaran
o Objektif
o Kemahiran
o Elemen Merentas Kurikulum(EMK)
o Bahan Bantu Mengajar(BBM)
o Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
o Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran(Pilihan)
o Refleksi (IMPAK)

Tindakan: Semua guru TMK

2
PK07- LAMPIRAN 2

4 PERKARA – PERKARA BAHARU

4.1 PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

4.1.1 Aktiviti-aktiviti akan dijalankan mengikut perancangan tahunan


panitia. Pada tahun ini bulan panitia ialah pada bulan September.
Diharap semua guru boleh menggalakkan penglibatan murid-murid
dalam setiap aktiviti yang akan diadakan. Pelancaran bagi bulan panitia
TMK ialah pada hari Jumaat, 6 September 2019. Aktiviti-aktiviti panitia
yang akan dijalankan pada tahun ini ialah:

 Program Log in Vle Frog/1 Bestarinet


 Papan Kenyataan Berinformasi
 Pengendalian Alatan TMK
 Pengendalian Alatan ICT
 Kuiz ICT
 Pertandingan Menghasilkan Blog
 Pertandingan Melabelkan Peralatan Komputer di Makmal

Tindakan: Semua guru

4.2 BENTUK PENILAIAN DAN SOALAN PEPERIKSAAN TMK

4.2.1 Bentuk penilaian adalah dengan melaksanakan Pentaksiran Berasaskan


SekolaH (PBS) iaitu dari segi kerja kursus atau projek sepanjang tahun
mewakili 50 peratus dan markah daripada soalan peperiksaan 50
peratus.
4.2.2 Soalan peperiksaan perlulah dihantar kepada ketua Panitia untuk
Pengesahan dan seterusnya kepada GPK kurikulum.
4.2.3 Berikut ialah Jadual Penyediaan Soalan Peperiksaan.

JADUAL PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

Peperiksaan
Pertengahan Tahun Shahrulizam Bin Nur Syukri
Elyana Binti
Subari Hidayati Binti Che
Peperiksaan Akhir Kamaruzaman
Omar
Tahun
Tindakan: Semua guru

3
PK07- LAMPIRAN 2

5 HAL – HAL LAIN

5.1 Pn. Nik Norhafizan binti Mohamed mencadangkan agar papan kenyataan Vle
Frog diadakan di makmal komputer manakala papan kenyataan yang lama
diberi kepada Panitia RBT.
5.2 Ketua Panitia mencadangkan bahawa program keceriaan makmal diadakan
pada hari Sabtu pada bulan Mac.
5.3 Guru perlu melengkapkan borang maklumat guru dan memberikan salinan
jadual waktu untuk disimpan di dalam fail panitia.
Makluman

6 PENANGGUHAN MESYUARAT

6.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 tengah hari.

URUS SETIA
PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
8 JANUARI 2019