You are on page 1of 1

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU-CRIŞ

FILIALA CLUBUL COPIILOR LIPOVA

Nr………………din ………………….

Anunţ

Concurs pentru ocuparea postului vacant

Administrator Financiar
Clubul Copiilor Chişineu-Criş cu Filiala Lipova, jud. Arad organizezǎ concurs pentru
ocuparea postului:

1. Post vacant Administrator financiar III S, 0,25 normǎ, pe perioadǎ nedeterminatǎ.


Specialitatea studiilor necesare:
- Superioare economice

Data organizǎrii concursului:

- Proba scrisǎ : 28.11.2018, ora 14


- Interviu : 28.11.2018, ora 17

Locul de desfǎşurare al concursului:

Sediul Clubului Copiilor Lipova, str V. Bugariu, nr. 10

Data limitǎ de înscriere pentru participare la concurs : 19.11.2018, ora 16.

Director,

Prof. Tusa Zoltan