You are on page 1of 40

Keterangan

AKTIVITI
Bil SUBJEK (bila/ mana/
(Frasa kerja)
bagaimana/mengapa)

5
Keterangan
AKTIVITI
Bil SUBJEK (bila/ mana/
(Frasa kerja)
bagaimana/mengapa)

5
KETERANGAN
AKTIVITI
SUBJEK (Bila/ Mana / Bagaimana
(Frasa Kerja)
/Mengapa)

1.

2.

3.

4.

5.
KETERANGAN
AKTIVITI
SUBJEK (Bila/ Mana / Bagaimana
(Frasa Kerja)
/Mengapa)

1.

2.

3.

4.

5.
KETERANGAN
AKTIVITI
SUBJEK (Bila/ Mana / Bagaimana
(Frasa Kerja)
/Mengapa)

1.

2.

3.

4.

5.
KETERANGAN
AKTIVITI
SUBJEK (Bila/ Mana / Bagaimana
(Frasa Kerja)
/Mengapa)

1.

2.

3.

4.

5.