You are on page 1of 3

Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari,

neguvernamentali din Jud. Mures in luna Ianuarie 2019


Datele agregate prezentate mai sus sunt bazate pe informaţiile furnizate de BNR.
Credite în lei 3.027,7 milioane lei
– curente 2.955,9 milioane lei
– restante 71,8 milioane lei Sunt considerate restante creditele care, în ultima zi lucrătoare a lunii
pentru care se efectuează raportarea, înregistrează întârzieri la plată de cel puţin o zi.
– gospodăriile populaţiei, din care: 1.562,4 milioane lei
‐ consum 831,9, milioane lei. Creditele pentru consum includ creditele acordate gospodăriilor
populaţiei pentru finanţarea în special a consumului personal de bunuri şi servicii.
‐ locuinţe 707,1, milioane lei. Creditele pentru locuinţe includ creditele acordate gospodăriilor
populaţiei în scopul investirii în locuinţe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în
scopul construirii sau în scopul renovării locuinţelor. Acestea cuprind credite garantate cu
proprietăţi rezidenţiale care sunt folosite în scopul achiziţionării de locuinţe, precum şi alte
credite pentru achiziţionarea de locuinţe efectuate pe baza unei garanţii personale sau a altor
forme de active.
‐ alte scopuri 5,3 milioane lei. Creditele pentru alte scopuri includ creditele acordate
gospodăriilor populaţiei altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuinţe şi
creditele pentru dezvoltarea afacerilor (cum ar fi cele pentru consolidarea datoriilor, finanţarea
educaţiei etc.).
Credite în valută 1.429,6
– gospodăriile populaţiei, din care: 639,4 milioane lei
‐ consum 275,2 milioane lei
‐ locuinţe 362,7 milioane lei
‐ alte scopuri o.2 milioane lei
* Creditele restante se referă doar la principal şi nu includ poziţii extrabilanţiere.
Sunt considerate restante creditele care, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează
raportarea, înregistrează întârzieri la plată de cel puţin o zi.
Evoluția cererii de credit de consum la institutiile de credit
În T3 2018, cererea pentru credite destinate consumului populației a scăzut semnificativ.
După tipul finanțării, cererea pentru împrumuturile de consum garantate cu ipotecă și cele
negarantate a consemnat o diminuare semnificativă, dar s-a redus marginal în cazul cardurilor de
credit (Grafic 2.9). În acest context, rata respingerilor solicitărilor de împrumuturi destinate
consumului a înregistrat o scădere moderată (Figura 2.10).

Figura 2.10. Evoluția ponderii solicitărilor de credite response

Așteptările instituțiilor de credit pentru trimestrul următor sunt de menținere constantă a cererii
populației pentru credite de consum.
BNR
Aplicarea cerințelor prudențiale acelor categorii de instituții financiare nebancare ale
căror modele de activitate pot genera riscuri sporite, prin concentrarea pe creditare
pe termen scurt și practicarea unor costuri ridicate pentru debitori – persoane
fizice, precum și creșterea cerinței de fonduri proprii pentru expunerile rezultate din
creditele cu costuri ridicate – Regulamentul BNR nr. 1/2017 pentru modificarea și
completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
2013 2014 2015 2016 2017
Credit
intern, din
care: