You are on page 1of 28

tarot lab zine

MANUÁL K POUŽITÍ ORÁKULA


Tarot Lab
Tarot Lab je prostorem pro kolektivní experiment s
médiem Tarotové věštby a spekulaci o tom, co se stane
zítra. Tarot funguje jako nástroj zkoumání hranic mezi
člověkem a strojem, archetypy a futurologickými
ideály, realitou a fikcí, láskou a algoritmem,
ředkvičkou ze zahrady a svíčkovou ze zkumavky.

V Tarot Labu potkáváš archetypy v různých


podobách. Velekněžka, Mág i Císař ti odpoví na sms. Blázen vyrábí
veganský sýr z kvasinek. Věž leží na břiše a čistí hlavu. Kolo
Štěstěny se točí kolem tvojí DNA a večeře, kterou si díky svému genomu
zasloužíš. Chrám vyrůstá z houby, která jej sytí svými spóry. Hvězda má na
hlavě Oculus Rift a jí banán bez kalorií. Viselec sedí na žebříku a syčí.
Měsíc je na práškách, Slunce na skypu. Poslední Soud je
pořád vzhůru, díky mikro-dávce psychedelik.

Darina Alster (CZ) a Markéta Dolejšová (CZ/SG)


+ host Richie Cyngler (AUS).
Personal Tarot
Projekt Personal Tarot je koncipován jako soubor 22 videí, které ilustrují 21+0Arkán,
tedy trumfových karet starodávné vykládací hry. Krátké filmy jsou živými obrazy, osobními
fantasiemi, vycházejícími ze studia a zájmu o psychologický význam jednotlivých karet.
Karty ožívají v mysli vykladače pomocí symbolů. Symbol je archetypem, vstupem, klíčem a
generátorem podvědomých sil a vzpomínek.

Tarot je nikdy nekončící struktura,vždy po 21 následuje 0. Je to zároveň Rota, kruh,
rotace, ale i vztahová síť, kde se polohou jednotlivých karet vůči sobě navzájem mění
jejich význam. Výklad každého z 21 trumfů je složitý - jako lidská osobnost.Vždy je
mnohoznačný, proměňuje se vlivem interakce s vnějšími podmínkami, nebo v komunikaci a
spolupůsobení s okolím. Jednotlivé karty lze vnímat jako osoby, nebo situační typy. Nelze
je tedy hodnotit jen pozitivně, nebo negativně, vždy záleží na celkové situaci a
souvislostech.

Personal Tarot vychází z Tarotových karet, které vytvořila v roce 1904 Lady Frieda
Harris pod vedením anglického spisovatele a mága Aleistera Crowleyho. Situace jsou
vtělením určitého archetypu do reality, symbolika jednotlivých karet v Personal Tarot je
proto někdy záměrně zjednodušena.
Personal Tarot walkthrough


0 - The Fool
Blázen má číselnou hodnotu nula. Nula je ničím a zároveň vším. Vypadá jako otevřená ústa,
která mohou všechno pozřít nebo vyvrhnout. Všechno a Nic jsou kamarádi. Blázen je ten, kdo
udělá první krok do neznáma, bez něhož by nezačalo žádné dobrodružství. Každá i sebedelší
cesta začala prvním krokem. Na kartě je tento symbolický krok tradičně zobrazen jako muž,
zvesela si vykračující do propasti. Do kotníku či stehna ho kouše pes, nebo tygr, jež je
symbolem strachu. Kráčet beze strachu by se rovnalo naivitě či slepotě. Strach je
přirozený obranný mechanismus. Ovládne-li však člověka, dochází k jeho zablokování,
paralyzaci. Pokud chce tedy člověk dojít nějakému poznání, neměl by se strachem nechat
ovládnout.

I-The Magus
Mág je kouzelník, kejklíř i šarlatán. Je to tanečnice, děvka i světec. Zná dobře
cesty, kudy proplouvat a jak propojovat světy. Ví že se vyplatí spíš věci propojovat
než rozdělovat a tím se udržuje stále svěží. Nechává věcem jejich sílu a umožňuje
jim vytvářet mezi sebou nové vazby. Ony mu tuto svobodu oplácejí tím že mu samy skáčou do
ruky jako nástroje Mágovy vůle. Duchovní síla Mága nepostrádá lehkost, Orfické vejce je zde
znázorněno s křídly. Mág se nesnaží věci spoutat, ale zacházet s nimi. Jím vytvořené
siločáry pracují stoprocentně jen ve chvíli, kdy rostou z čistě neosobního úmyslu. Pravý
mág je membránou mezi světy a jeho síla pracuje rychleji než přenos informace vzduchem.Čtyři
Boží jména: Dělej Co Ty Chceš (viz.Crowley, A. Thotův Tarot) lze naplnit jen s určitou dávkou
pokory vůči moudrosti života.

II - The Priestess
Karta velekněžka představuje ženskou duchovní sílu, nehmotnou erotiku duchovního vytržení.
Nese v sobě vášeň zbožnosti a sílu jemné všeobjímající lásky. Plody této lásky jsou znázorněny
ve spodní části karty jako obětiny. Velekněžka vysílá svou neutuchající lásku celému světu.
Její vlákna spojení a ochrany jsou jemná jako krajky, nebo pavučiny v měsíčním světle. Mohla by
ale také nechtíc působit jako halucinace.

III - The Empress


Císařovna je první opravdovou manifestací hmoty v příběhu Tarotu. Tak jako blázen představoval
první ideu a mág akci, velekněžka víru, císařovna je představitelkou mateřské oběti. Je to žena
vládkyně, matka kojící, přinášející a udržující klidný chod života rodu. Ochránkyně rodinného
krbu, vládnoucí pevnou rukou domácnosti a výchově dětí. Nevyčerpatelná zahrnující láska, jež je
ochotná obětovat sama sebe a vlastní štěstí pro dobro rodiny a štěstí svých potomků. Plodivá síla
jara, krásy a lásky.
I am serving for the light! The real me is the sense of pure will power. In what or where
My unconditional love I am giving so to the shadow. your real talents lie? Work in eternity for eternity.

It is better to connect things than to divide them.

I am allowing things to have their power, and because of


this freedom they are doing exactly what I want.

Powerlines are working one hundred percent well when they


are growing from clearly impersonal intension.

To want, to know, to dare, to be silent.

In the beginning was the Word, Logos, which is Mercurius.

0/THE MAGUS
Le vrais moi est le sens de la volonté pure. 

Sur quoi ou où est-ce que tes talents réels reposent?
Travaille(r) avec l'éternité pour l'éternité.
Personal Tarot walkthrough

IV - The Emperor
Císař je moudrým vládcem, který vzbuzuje respekt a důvěru. Dokáže se s jistotou a neomylně
rozhodovat či radit ostatním v jejich rozporech.Každá samovláda ale trvá jen omezený čas.
Síla vladaře spočívá také v jeho pokoře. Propadne-li droze moci, může se stát i krutým
tyranem, až despotou. Ve snaze o udržení zastaralých pořádků může působit zhoubně jako
cenzura a utváření nelogických totalitních pravidel, či neprostupných zdí.Císař
v sobě skrývá pozitiva i negativa spojená s problematikou moci a vládnutí.

V - The Hierophant
Velekněz je duchovním vůdcem. Jeho duše je široká a složitá, obsahuje mnoho
lidských příběhů i charakterových vlastností. Tohoto moudrého muže hned tak
něco nepřekvapí. Proto se přirozeně stává důvěrníkem a lékařem těla i duše.
Jeho láska je hluboká, nemoralizuje a nezatracuje. Je milujícím průvodcem
v temnotách i jistotou v době temna. Výborný učitel sexu, trpělivý, citlivý a
pozorný ke svým žákům.Velekněz je muž,žena i dítě, proto mu žádné i
tabuizované tema není cizí. Nerozhoduje se ze strachu ale z hlediska kořenů
dané situace. Uvědomuje si, že duše nemá hranic. Proto pomáhá ostatním duším v
zákrutách osobní cesty při jejich projevení.

VI - The Lovers
Karta Zamilovaní představuje milence, ale zároveň bratry. Může jít i o muže,
který se rozhoduje mezi dvěma ženami, čili milostný trojúhelník. Na vyobrazení
karty oddává milence poustevník. Tato třetí osoba představuje hlubokou samotu,
které se člověk nezbaví, ani v prvních měsících zamilovanosti, kdy se milenci
zdají být sobě navzájem dokonalým zrcadlem.Tato karta první zobrazuje
protiklad ženy a muže, jako protiklad dvou protichůdných sil, které se
zasnubují v hloubce nadosobního nitra každého z nás. Neutuchající láska
milenců koření v jejich společné lásce k třetímu principu.

VII - The Chariot


Na pomyslném voze sedí rytíř svatého grálu, jež vyrovnává prudké výkyvy
skutečnosti pouze soustředěným klidem vlastního nitra. Je to síla zachování a udržení klidu v naprostém
okolním neklidu, pevnost a neměnnost uprostřed zběsilého všestranného pohybu. Uvědomuje si že kořen, základ
všech věcí nespočívá v tomto světě a proto se pohybem sfing, která ho každá táhne na jinou stranu,
nenechává znepokojit.
Personal Tarot walkthrough

VIII - Adjustment
Vyrovnání je neúprosné jako chemické reakce a fyzikální zákony. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Každý čin
i myšlenka je jako zvolání, které vytváří echo a tím přetváří samotný prostor. Každá otázka v sobě nese
odpověď. Slepá spravedlnost je neúprosná jako rytíř, stojí na špičce meče a skutečnost neustále měří jemnými
jazýčky vah. Neustálý pohyb a proměna jsou zárukou života.Tato proměna spočívá v neustálém vyrovnávání
protikladů. Pulsace mezi protikladem záření a hmoty u nejmenších částic umožňuje existenci hmoty. Vlastní
funkcí života je být zachován i za cenu oběti.

IX - The Hermit
Poustevník sám putuje temnotou nitra, protože ví, že základ všeho leží mimo tento svět. Jeho nejsilnější
zbraní je mlčení. Trojhlavý pes strachu stojí vždy u brány podsvětí, poustevník však hledí směrem k vlastnímu
nitru. Zde hledá skrytý drahokam, křišťálově čistý poklad duše. Jedině v samotě cítí klid a opravdové spojení
se světem a lidmi. Jeho srdce zná tisíce cest, protože koření ve smrti. Ve tmě se poustevník stává
neohraničeným a jeho vědomí se rozlévá prostorem. Určitý odstup si ponechává i když je mezi lidmi. Nesnese
manipulaci, která by ho mohla vytrhnout ze soustředění.

X - Fortune
Kolo štěstí se roztáčí, když přichází období životních změn. Kolo se podobá ohňostroji nebo
ruletě.Točí se všemi směry, jeho střed však zůstává klidný, protože září jako hvězda.Ruka osudu
kolo roztáčí i zastavuje, zapaluje jiskry možností které nám život nabízí.Vlastní volba už
spočívá osobně na každém z nás.

XI - Lust
Chtíč je slast i touha, bez které by člověk ničeho nedosáhl. Naplnění touhy je motorem
života. Člověk se však nesmí stát svých přání otrokem. Bezmezná chtivost je vlastností dětí.
Dospělý člověk v sobě nechává hořet plamen touhy a využívá ho jako motivaci k uskutečnění
svých cílů. Člověk ve vášnivém zaujetí je napojen na své animální instinkty a spíš
připomíná kočkovitou šelmu nebo hada. Žena na vyobrazení karty je vášnivou hetérou i
rozmazleným děckem, je to čisté vyobrazení touhy ve všech jejích podobách. Bezmezná
vášeň však může být chladná a vést k destrukci. Pohár, který žena nese v ruce, je zapálen
zároveň láskou i smrtí.
Personal
Tarot mobiles

Projekt je multimediální instalace, která převádí 21+0arkán, trumfových karet tarotu do

různých medií, jako je melodie, video, gif, text, vibrace, sms či fotografie. Výsledek je
prezentován pomocí 23 mobilních telefonů, z nichž 22 aparátů představuje hlavní trumfy
tarotových karet a 23.telefon je jejich centrálou. Celek tak tvoří jakýsi uzavřený systém,
do kterého mohou diváci pronikat pomocí rozličných forem komunikace.

Divákova role ve hře spočívá v tom, že má možnost některé kartě zavolat, napsat sms,
prohlédnout celý obsah jejího mobilu, shlédnout video, nebo jen rozeznít konkrétní melodii
prozvoněním karty. Divák může přijít se sms otázkou a pomyslně zamíchat karty tím, že
svoji otázku odešle na centrální kontaktní telefon Tarot. Divák vzápětí obdrží sms odpověď
na svůj dotaz, která byla telefonem Tarot náhodně vygenerována ze systému 21+0 tarotových
trumfů a jejich vzájemné komunikace. Centrální aparát se tak stává tarotovým automatem,
který imituje onu osudovou hru na náhodu.

Význam každého z 21trumfů je složitý, jako lidská osobnost. Vždy je mnohoznačný, proměňuje
se vlivem interakce s vnějšími podmínkami, nebo v komunikaci a spolupůsobení s okolím.
Mobilní telefon je totiž jakousi svébytnou entitou, podobně jako trumf tarotových karet.

Melodie telefonů vytvořila Anja Kaufmann (CH).


0/THE FOOL

To know nothing! I am silence.


Clear madness is the key of initiation.

Reconnaître rien! Je suis le silence. La folie claire est la


clé d’initiation. All ways to innocence are lawful.

Who is getting excited about you? Alice said. Well, you are
only cards. Mr All and Mr Nothing are friends.

Zero looks like an open mouth, which can eat everything or


vomit everything. You have to make the first step to the way
of the unknown. No adventure will start without this
important step of courage.

I am the man who very happily skips to the abyss.

If somebody wants to gain some knowledge, he cannot be lead


from Fear. And who is the right fool?
Personal Tarot walkthrough

XII - The Hanged Man
Viselec je vysoce transformativní karta, která v životě představuje určitý moment záseku. Člověk se ještě
nedávno nalézal ve vášnivém vytržení, teď ale čas pokročil, energie se zklidnily a vyžadují pokročení do
jiné životní fáze. Pokud se dotyčný odmítá vzdát minulosti a trvá na ní, stává se člověkem závislým. Všemi
silami udržuje stávající pořádek a odmítá vidět krutou skutečnost:jeho okolí , že svět kolem už je jinde.
Z daného faktu má hrůzu a uniká před ní do svých iluzí. Okolní svět se mu vyprazdňuje, zahnívá a
zplošťuje.Trpí tímto rozporem, protože se snaží přechytračit život. Jeho jedinou možností je pustit se. V
okamžiku kdy získá odvahu a udělá tento pokrok, vše se obrací o 180 stupňů a on vstupuje do nové životní
fáze očištěný jako právě narozené dítě. Energie kterou před tím používal na zmrazení skutečnosti se mu
navrací v podobě vlastní síly. Tento mechanismus připomíná situace rozpadu vztahu, nebo zbavení se drogové
či jiné závislosti.

XIII - Death
Smrt je očistným tancem i průchodem do nových rozměrů skutečnosti. Tanec smrti připomíná indického boha
Šivu, který jednou rukou boří a druhou vytváří nové světy. Strach z postavy Smrťáka udělal komickou postavu
smutného klauna. Dotek kosy je pro klas naplněním jeho životní cesty. V momentu tohoto dotyku strach a
bolest mizí a jsou nahrazeny úžasem v bráně nové skutečnosti. Člověk umírá tisíckrát za život s každou
iluzí, o kterou je připraven, ale po prvním šoku se znovu rodí silnější než kdy před tím. Z drobných úmrtí
je postupně utvářeno jeho nové tělo, kovové tělo neohroženého bojovníka. Vlastní smrt tedy představuje
určitý akt svobody. Bájný pták Fénix vždy opět povstává ze svého popela.

XIV - Art
Karta Umění je procesem vědomého snoubení protikladů za účelem tvorby. Umění odkazuje na Alchymii,
ale může jít i o tvorbu uměleckou, nebo jakoukoli jinou. Postava umělce-alchymisty je
hermafroditní postavou duše.Tento tvůrce využívá snoubení protikladů (Milenci) k uskutečnění
svého záměru.Nebojí se metody pokus -omyl, protože je odhodlán poznat život a cítí k němu
důvěru.Zachází se silnými energiemi tak, že vyrovnává sílu působení jedné přítomností
druhé.Vědomě vytváří jejich rozpor a v jeho kmitu nechává vznikat něco nového. Zkratka
V.I.T.R.I.O.L je prvními písmeny staré magické věty:Visita interiora terrae,rectificando
invonies occulttum lapidem.V překladu to znamená: Navštiv vnitřní říše země, pročišťováním
nalezneš skrytý kámen.
Personal Tarot walkthrough

XV - The Devil
V situaci Ďábla se skrývá nebezpečí podlehnutí vlastnímu pocitu moci.Ve chvíli kdy je člověk osvobozen od
iluzí a nebojí se vlastního stínu, pociťuje sílu jako schopnost zacházet se životem a s věcmi. Připouští si
víc než ostatní lidé různé možnosti, které život umožňuje a zná celkově život lépe než oni. Pociťuje touhu
druhé ovládat i chránit a otevírat jim nové možnosti. Stává se uctívanou osobou, vůdcem a mnohdy svůdcem.
Až do této chvíle nemusí jít o zlo, pokud Ďábel umožňuje svým blízkým svobodné rozhodování a vlastní
experiment. Pokud ale podlehne kouzelné chuti vlastní moci, začne se v okolním světě shlížet jako
v zrcadle, kdokoliv by mu jeho nejdokonalejší obraz narušil, stává se jeho hrozbou. K druhým přistupuje
s pohrdáním, ovládá je lstivými manipulacemi a diktuje, co mají dělat. V tomto bodě přichází nebezpečí zla
a skutečná síla Ďábla začíná slábnout, bývá nahrazena násilím. Pýcha předchází pád.

XVI - The Tower


Karta Věž vypovídá o pádu ega, podobně jako biblický příběh o pádu Babylonské věže, nebo zhroucení
mrakodrapů na Manhattanu roku 2001. Věž nikdy nemůže dorůst až do nebe, protože tam leží říše, která
nepřísluší člověku. Boží den trvá statisíce let a boží pohyb znamená totální destrukci. Je to prostě jiná
rovina skutečnosti, před kterou je každý člověk jen malou postavičkou z papíru. Tato karta představuje
totální očistu destrukcí. Jediné co zbude je Boží oko čistého vědomí bez emocí, jež vše nepohnutě pozoruje.
Stává se skrze nás svědkem rozpadu i základem pro nový vznik života. Na toto pověstné oko vědomí nemá
všudypřítomná destrukce žádný vliv. Boží oko spočívá v nepohnutém klidu.

XVII - The Star


Karta hvězda představuje moment, kdy po otřesu, způsobeném destrukcí jen nehnutě pozorujeme okolí.
Sledujeme co zbylo. Odešly všechny představy a iluze, zhroutily se domečky z karet, ale samotný život
zůstal zachován a znovu získal prostor. Jeho působení je krásné jako otevřený pohled do vesmíru. Člověk
ochromený šokem se uzdravuje pozorováním čiré nenadálé krásy. Nemá cenu se snažit tuto krásu uchovat, jen
nechat se jí prostoupit a postupně se uzdravovat. Odevzdat se jí plně a nalézt tak znovu naději. Člověk je
v tomto bodě nádobou, membránou kudy může krása volně procházet a život znovu ožít.
The human should be nightwalker , but save the particular balance.
I am learning by the water.

I am creating the lines of cover and connection, soft as lace or a spider’s web in the moonlight.
For somebody I am just a hallucination. God is hidden in whirling energy of The Nature.

Oh, you big Fool! You are the water, which is the air, in which everything was dissolved.

I am mother, the moon virgin, Pan’s bride, angel, god’s instrument for every man.

Trust your intuition.


Chastity-it means just live for the highest.
Go through the veil of virgin.

confie-toi à ton intuition!


Chastity- ça signifie vivre pour le plus haut
vas-y par la voilette de la vierge
Personal Tarot walkthrough

XVIII - The Moon
Luna představuje v Tarotové hře moment čekání na svítání. Je to fáze noci, kdy
měsíc mizí, ale ještě nevyšlo slunce, zatím nenastal nový den. Luna v úplňku je
nositelkou halucinací, lucidního snění a náměsíčnosti. Strach, který zde
cítíme, je na místě, ta chvíle se zdá být dlouhá a téměř ji nelze vystát. Je to
poslední těžká zkouška na cestě ke svobodě. V tuto chvíli nelze věřit vlastnímu
úsudku, ani smyslům. Jediné na co lze spoléhat je princip života jako neustálé
proměny. I tato chvíle pomine, jako pominuly mnohé před ní. Je to fáze
nejhlubšího ponoru, kde teprve dochází k obratu. Největší tma je vždy těsně
před úsvitem. S východem slunce vstupuje do života nová regenerovaná síla. S
nastávajícím ránem přichází naděje.

XIX - The Sun


Na kartě slunce vidíme pár milenců, kteří se chovají jako šťastné děti.
Tančí a hrají si ve slunečních paprscích svobodně a rozpustile
v naprosté důvěře životu a světu. Od strachu ze tmy minulé karty se
zdají být naprosto osvobozeni. Má to však jeden háček:úzkou cestou ke
slunci může projít jen každý sám za sebe. Ani ve šťastném a svobodném
vztahu není jedinec osvobozen od vlastní zodpovědnosti za své činy. I
když žijeme v dokonalém spojení a harmonii s okolím, rodíme se a
umíráme vždycky nazí a sami.
Personal Tarot walkthrough

XX - The Aeon
Karta Aeon se dříve jmenovala Poslední soud. Byl na ní vyobrazen anděl s polnicí a mrtví, kteří vstávají z hrobů.
Anděl měl na trubce prapor se symbolem nového Aeonu. Aleister Crowley podobu i název karty uzpůsobil Novému věku.
Aeon je astronomická jednotka vychýlení ekliptiky, tedy dráhy oběhu planety Země kolem Slunce.Tato jednotka trvá
přibližně dva tisíce let. Křesťanskou éru lidstva reprezentoval Aeon Ryb, ale od konce dvacátého století počítáme
Aeon Vodnáře. Do našeho světa pronikly nové technologie, které umožnili lidstvu mnoho nových možností zejména
v oblasti přenosu informace, cestování a komunikace. Rovněž se hovoří o postupném přechodu lidstva do rychlejší
frekvence. Svět se zmenšuje a hranice mizí. Proměňuje se role ženy i muže ve společnosti, genderová problematika
se otevřela. Lidstvo se postupně osvobozuje a jednotlivec dochází stále větších možností. Život ve svobodě ovšem
volá po dospělosti vlastní odpovědnosti. Proto se lidé stále drží zpátky a ze strachu trvají na zastaralých
iluzích, kterým sami nevěří. Kapiatlismus stejně jako komunismus už dosáhli vrcholného vyprázdnění a působí jako
totalitní režimy.V posledních letech vlivem ekonomické krize svět volá po novém společenském systému. Na kartě
Aeon je vyobrazena bytost bez věku, tažená starým časem jak předvádí reklamu na Tarot. Co tato bytost přináší
pochopíme až s působením nového zrychleného času.

XXI - The Universe


Universum je posledním Tarotovým trumfem, který nese číselnou hodnotu 21. Představuje
prvotní a nekonečno, do kterého se staré světy noří a nové se z něho opět vynořují. Zde
se všechny hranice smývají a zbylé formy spolu tančí v neutuchajícím prostorovém rytmu.
Jde o takové množství paralelních světů zároveň, že to prostý mozek vnímá jako
abstraktní vlnění. Je to oceán nevědomí i se všemi ostrůvky představ v různých fázích
realizace. Všeobjímající nekonečno, ze kterého zůstává rozum stát. Kosmický tanec je pro
vědomí osvobozením, pro lidský rozum se muže ale jevit i jako hrozba. Člověk je proti
kosmické síle jen nepatrným zrnkem prachu na tváři Země. V archaických kulturách byl
kontakt s nekonečnem vždy spojen s rituálem. Hlad po rituálu nahrazují dnešní mladé
generaci TechnoFesty a HousePárty. Je to jediné místo, kde se jedinec, mučený tlakem
společnosti, může doopravdy uvolnit a projevit vlastní nespoutanost. Na mém pojetí
vyobrazení Univerza vidíme opilou dívku, která se nejspíš zapomněla na večírku, který už
dávno skončil. Dívka kouří cigarety a dívá se z okna.V okně je výhled do dalšího okna,
co ale dívka v oknech sleduje se divák nedozví. Nejspíš se jí vracejí vzpomínky, sleduje
vlnění vlastních myšlenek, vlastní vnitřní vesmír.
parlour of food futures [[[food tarot]]]

V projektu Parlour of Food Futures se Tarot stává nástrojem


spekulace o možných budoucnostech člověka a jídla.

Mobilní aplikace na sdílení potravin, trouby s umělou inteligencí,


nutrigenomické služby nabízející personalizaci jídelníčku na
základě tvého DNA. Inovační technologické inkubátory v Silicon
Valley v poslední dekádě chrlí myriádu technologických gadgetů
cílených na zefektivění našich každodenních zkušeností s jídlem.
Od zdánlivě banálních aktivit jako je nakupování v supermarketu
nebo příprava večeře, po globální problémy s obezitou či
ekologickou neudržitelností potravinové produkce, technologové a
designéři převzali roli food expertů a snad i jakýchsi food Bohů
připravených zachránit lidstvo od očekávané potravinové
apokalypsy.
Food Tarot orákulum je experimentálním prostorem, ve kterém se
food apokalypsa stává hrou a participativní karetní věštbou.
Systém Tarotu umožňuje vnímat budoucnost jídla a člověka jako
nejistou, otevřenou mnoha různým interpretacím.

Sada Food Tarot karet vznikla jako překlad Tarotové symboliky do


kontextu možných food-tech budocností: Zvídavý Mág se stává
Nutričním Bastlířem, který si tiskne svačinu na 3D tiskárně.
Moudrá Papežka se transformuje v Etického Kanibala, který
konzumuje pouze to co vypěstuje na svém těle.
Food orákulum nenabízí odpovědi, naopak provokuje otázky: Co, kde, jak budeme jíst ve zbývajícím čase 21. století?
Kdybys byla Nutričním Psychonautem, kam bys šla v pátek na večeři? Co si doma vypěstuješ k večeři jako Střevní
Zahradník? Co svačí Transcendentální Žvýkal? Je tvůj soused Monsta[n]tanista? Během Food Tarotové věštby se do
těchto imaginárních strávníků můžeš vtělit a představit si, co máš v žaludku.

Vypěstuj si svíčkovou v Petriho misce, v žaludku si kultivuj mikrobiální zahradu


aby ses stal (nad)člověkem, přidej se ke kultu Genomických Fatalistů, na lednici
dej elektronický zámek a uctívej Gastro Masochismus.
food Tarot sms

The Emperor

All Dominance is just for a limited time.


Power is also depended in submission.
I am giving my power to the service of Love.
Explore self-critically your behaviour, in particular behaviour to your superiors and subordinates.
If the Emperor is going against variable flow TAO, his government sooner or later falls.
Trust your own power.I am dominating by serving and serving by dominating.
confie-toi à ton propre pouvoir. Je suis régnant par bénéficier et utile par régner
urban oracle
Untether the umbilical - Visit the Urban
Oracle, for just a moment. Or as long as you
like. Be present, no remote access here.


Urban Oracle is a hybrid digital divination tool as well as a critical reflection on
network culture, and interactive performance and installation work. Do we own our devices
or do they own us? “Does the user control the software? Does the software control the user?”
Can we collaborate with our devices and applications? Can they help us to transcend? What can
we know and what do we really want to know?
Take your time...
Take your time...
Formulate your
Formulate your
questions… and ask.
questions… and ask.
All questions must
All questions must
take the form of a
take the form of a
URL, for Universal
URL, for Universal
Resources must be
Resources must be
Located. Peh is
Located. Peh is
Urbane and
Urbane and
particular.
particular.

Use your wurdz, string them together, no spaces of course (gaps


leave room for daemons, don't break the circle). End it with a magic
word. Seeking your fortune? .biz | Community concerns?
.org | Casting wide? .net | media mogul? .tv |
Everything is permitted? .com...
tarot lab fUtUres / budoucnosti tarot labu
Tarot Lab je performativní techno-orákulum otevřené intervencím ze strany publika. Orákulum je součástí
programu GASK - Galerie Středočeského kraje: Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a Intervence (kurátor:
Richard Drury). V rámci Tarot Lab instalace představíme sérii věšteckých performancí pro veřejnost.
Brána i oko Labu se ceremoniálně otevřou 23. 3. 2019 a zůstanou otevřeny po nadcházející rok.
Autoři se do Labu budou během roku průběžně vracet, aby spolu s různým publikem zachytili proměny
výše nastíněných témat v čase.

Tarot Lab is a performative techno-oracle opened as part of the GASK - Galerie


Středočeského kraje program: “Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a
Intervence” (curator: Richard Drury). During the Tarot Lab installation, we will
perform a series of Tarot seances opened to the general public. The Tarot Lab portal
will ceremonially open on March 23rd, 2019 and remain accessible for the upcoming
year. Throughout the year, the Lab authors will be coming back to re-perform more
Tarot interventions together with various public and capture the changes
of human/food/machine progress in time.

Darina Alster http://darinaalster.tumblr.com/


Markéta Dolejšová http://materie.me/
Richie Cyngler http://glitchpop.com/
Anja Kaufmann: https://soundcloud.com/anja-kaufmann-5