You are on page 1of 1

Nume și prenume:

Clasa:
FIȘĂ DE LUCRU
ADJECTIVUL
Se dă textul:

Poteca aceasta era pustie şi lumea părea adormită, fiindcă lămpile fumegânde erau ascunse în mari globuri
de sticlă mată. Aleea gri avea un aspect nemaiîntâlnit. Nicio casă nu era foarte înaltă. Mărimea neobişnuită a
ferestrelor făcea din strada bucureşteană o caricatură. Asemenea imagine nu întâlneşti decât în Italia.