Mata pelajaran : Matematik Kelas Masa Topik Sub topik : 2 (Linus) : 0815 0915 ( 1 jam) : Tambah dalam lingkungan

100 : Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula.

Hasil Pembelajaran: Murid berupaya menambah nombor dua digit dengan dua digittanpa mengumpul semula. BBM Aktiviti : Set induksi: 1. Murid duduk berpasangan. 2. Guru mengedarkan pembilang kepada setiap pasangan. - murid diminta mengkeluarkan / tunjukkan empat , lima, lapan....... dsb menggunakan pembilang. - murid diminta menunjukkan pembilang dalam sepuluh-sepuluh, ikat pembilang tersebut. Tegaskan tentang ikatan `sepuluh-sepuluh` : batang ais krim, bekas plastik, kad nombor.

Perkembangan: 1. Murid diminta mencari jumlah bagi `25 dan 13 menggunakan pembilang yang diberikan: - bilang sebanyak 25 dahulu,ikat sepuluh-sepuluh dan satu-satu. -bilang sebanyak 13 ,ikat sepuluh-sepuluh dan satu-satu. Bersoaljawab: -berapakah ikatan sepuluh-sepuluh yang kamu lihat? (Respon: Tiga ikatan sepuluh-sepuluh pembilang) -berapakah ikatan satu-satu yang kamu lihat ? (Respon: lima dan tiga pembilang) 2. Murid dibimbing menulis dalam bentuk lazim: - bina rumah nombor

-tulis nombor 13 mengikut nilai tempat.

1. Yang mana kita tambah dahulu, puluh atau sa? Jawapan murid: sa 2. berapa jawabnya ? jawapan murid: 8

¦

B so lj
¥¤

¦ ¦ §

£¢ ¡

-

 

s nombor 25 mengikut nilai tempat

b:

3. Sekarang tambah pada nilai tempat puluh, berapa jawabnya ? Jawapan murid: 3

Sekarang jawapan yang kita dapat ialah......... 38
3. Guru meminta murid menambah nombor dua digit dengan dua digit menggunakan kad nombor yang disediakan : - dua keping kad nombor dua digit dengan dua gigit. -dua keping kad nombor ( diasingkan) dengan dua digit (kad nombor diasingkan) Contoh: 1. 2. 3. 4. 5. 12 + 14 = 32 + 41 = 14 + 10 = 53 + 23 = 50 + 10 =

4. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid, murid diminta menjawab soalan operasi tambah tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim. Contoh : Rujuk Powerpoint

Pengayaan: Bimbing murid menambah tanpa mengumpul semula nombor dua digit dengan nombor dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat matematik. Contoh soalan : 12 +24 = 44 + 10 = 15 + 60 = 30 + 25 = 20 + 17 =

Penutup : Permainan ` roda impian`. (Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. Murid dalam setiap kumpulan diberi peluang mengambil bahagian. Mereka dikehendaki menjawab soalan yang dikem ukakan. Kumpulan yang dapat mengumpul markah tertinggi dikira sebagai pemenang).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful