You are on page 1of 3

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Tarikh : 20 Mac 2006


Hari : Isnin
Waktu :2
Masa : 80 minit (07.15 – 08.35 pagi)

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tingkatan : 3 Azam
Bilangan Pelajar : 35 orang
Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar telah didedahkan dengan arca sewaktu di tingkatan 2

Bidang : Seni Halus


Tajuk : Arca
Fokus Tajuk : Istilah arca, sejarah arca, jenis-jenis arca, alat dan bahan pembinaan
arca, teknik pembuatan dan proses menghasilkan arca.
Fokus Bahasa Visual: Ruang ,bentuk, tiga dimensi.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:
1. Menghasilkan satu reka bentuk arca binaan bertemakan bangunan.
2. Menyatakan salah satu teknik pembuatan arca.
3. Mengetahui sejarah arca, jenis-jenis arca serta tokoh dan karya pengarca tanah air
dan luar.

Sumber:
1. Buku rujukan guru tentang arca
i.
ii.
2. Contoh gambar-gambar arca

Alat dan Bahan:


1. Kertas Lukisan
2. Peralatan melukis
3. Contoh-contoh gambar arca
4. Slaid Power Point
5.
Penggabungjalin:
1. Mata pelajaran KHB, Lukisan Kejuruteraan

KBKK : Meneliti, mengenal pasti kesan ruang dan bentuk, membanding beza kadar
banding

Nilai-nilai Murni: Bekerjasama, kreatif, mematuhi arahan , teliti

Penbendaharaan Kata : Ruang, bentuk, jalinan, garisan, kadar banding


Prosedur Amali:
Langkah-langkah menghasilkan arca binaan:
1. Pewujudan idea, berdasarkan tema yang dipilih iaitu melakar bentuk bangunan
dari bentuk dan ruang, kadar banding dan kesesuaian saiz.
2. Meneliti objek yang dilakar. Tentukan dari segi sudut pandangan, kadar banding,
kesan cahaya, bayang, ruang dan bentuk.
3. Melakar reka bentuk arca dan menentukan bahan yang digunakan.
4. Membuat ‘moke-up’ atau model arca.
5. Memulakan kerja-kerja pembinaan arca di dahului membuat rangka, dan
seterusnya menggunakan bahan-bahan yang telah ditetapkan untuk membentuk
arca berdasarkan model yang dibina.
6. Memperkemaskan arca yang telah dibina.
7. Arca yang telah disiapkan.

Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Masa Kaedah Catatan
Butiran Kegiatan Fokus Pembelajaran
Induksi Set Memperkenalkan Gambar arca, Memaparkan Contoh
(5 minit) contoh-contoh Pengertian arca contoh arca arca
arca kepada Alat dan bahan Soal jawab
pelajar. membina arca.
Teknik yang digunakan,

Langkah 2 Pelajar 1. Kadar banding dalam Perbincangan Objektif


(15 minit) dikehendaki arca dari segi bentuk 2 dan 3
meneliti contoh dan ruang.
arca yang ditampal
di papan tulis. 2. Ciri – ciri arca

Pelajar 3. Jenis arca


dikehendaki
mengenal pasti 4. Bahan
jenis arca, cara
arca dibentuk,
bahan yang
digunakan, serta
ciri-ciri arca.
Langkah / Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Masa Kaedah Catatan
Butiran Kegiatan Fokus Pembelajaran

Langkah 3 Meminta pelajar Teknik dan proses Tunjuk Contoh


(10 minit) melakar reka menghasilkan arca: Cara arca
bentuk arca . i. Pewujudan idea, kepada
ii. Membuat model seluruh
Guru membuat iii. Membuat arca kelas
tunjuk cara proses iv. Kekemasan dan
menghasilkan arca persembahan
Dan tunjuk cara
melakar reka
bentuk arca.

Langkah 4 Latihan Amali: Reka Bentuk arca Latihan Objektif


(40 minit) Pelajar binaan. Amali 1
menghasilkan reka Contoh :
bentuk arca binaan a. Menara Kembar Pemantauan
berdasarkan Petronas
bangunan. b. Menara Kuala
Lumpur dll
Guru memantau
dan membimbing
semasa pelajar
menghasilkan reka
bentuk arca.

Penutup Guru Apresiasi dan kritikan Kebersihan


( 10 minit) mempamerkan seni. kelas dan
salah satu hasil peralatan.
kerja pelajar. Penerapan nilai murni.
Persediaan
Pelajar membuat Rumusan dan pelajaran
penilaian dan pengukuhan minggu
kritikan terhadap hadapan.
karya tersebut.

Refleksi Guru :