You are on page 1of 9

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

1. Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

2. Tahun : 4 Ibnu Sina

3. Tarikh : 13 Ogos 2018

4. Hari : Isnin

5. Masa : 9.30 pagi – 10.30 pagi

6. Bil. Murid : 30 orang

7. Tema : Alam Sekitar

8. Tajuk : Flora dan Fauna

9. Kemahiran Fokus : Aspek Tatabahasa : Kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan

10. Standard Kandungan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan

betul mengikut konteks.

12. Objektif :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-

i. Menggunakan sekurang-kurangnya 5 penjodoh bilangan di dalam ayat dengan betul

berdasarkan bahan rangsangan mengikut konteks.

ii. Menggunakan sekurang-kurangnya lebih daripada 5 penjodoh bilangan bersama

dengan kata nama am konkrit semasa teater bercerita dengan betul mengikut konteks.

13. Sistem Bahasa


Sebutan dan Intonasi : jelas dan betul

Kosa Kata : digital, audio, bangau dan rumput

14. Pengisian Kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum

Ilmu : Pendidikan Alam sekitar

Nilai Murni : kerjasama, keyakinan, berani, kasih sayang

Elemen Merentas Kurikulum : Sains dan Teknologi, Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK),

kreativiti dan inovatif.

1
15.Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Jenis Bilangan

Komputer Riba 1

Pemancar cahaya (LCD) 1

Slide 1

Video ‘Bangau oh Bangau” 1

Roda Digital 1

Kad Trafik 30

Roda Digital 1

Rekod Penilaian 1

Pembesar Suara 1

16. Pengetahuan Sedia Ada :

Murid pernah menggunakan penjodoh bilangan dalam kehidupan seharian.


Video “Bangau oh Bangau”
Langkah

dan Masa
ti Pengajaran dan

Pembelajaran
Catatan
Catatan
Contoh flora dan fauna di
Set dalam video :
2. Guru menanyangkan klip
Induksi
video lagu “Bangau oh
(5 minit)
h bangau” menyanyikan lagu

mengikut rentak.

1. Mendengar, dan 3. Murid dikehendaki


1. Guru masuk ke dalam
1. Guru masuk ke dalam mengeluarkan pe
- Pembesar suara
kelas dengan bertopengkan - Pembesar suara
kelas dengan bertopengkan
KB
bangau. KB
BBM
BBM -Menghubungkait
BBM -Menghubungkait

- Video “Bangau oh EMK


- Video “Bangau oh EMK
- Video “Bangau oh

Bangau” Ilmu
Bangau” Ilmu

- Komputer Riba -Reka Bentuk &

memahami video flora dan fauna ya

tersebut. dalam video.

2. Mengaitkan nyanyian
4. Guru mengaitk
dengan isi pelajaran.
pelajaran pada ha
1 -Kinestetik
-TMK
EMK

-peraturan
Contoh berdasarkan video:
Teknologi 2. Setiap murid h
1. bangau
memberikan satu
2. Rumput
dan guru menulis contoh
3. ikan dan guru menulis contoh

4. Kerbau sosiobudaya

5. Katak
tersebut di papan
6. Ular

-bekerjasama, rajin,

Langkah 1 keberanian,
BBM keyakinan
g
g
1. Guru menerangkan
1. Guru menerangkan
1. Guru menerangkan

(10 minit)
- Slide

KP

-Interpersonal Langkah 2
Membuat ayat berdasarkan -Verbal Linguistik
a 3. Guru mengasin
a nama am konkit d
nama am konkrit. penjodoh bilanga
tentang penjodoh bilangan
tentang penjodoh bilangan
tentang penjodoh bilangan

dan kata nama am konkrit


dan kata nama am konkrit

menggunakan slide.
1. Murid dibahagikan kepada 3. setiap kumpulan diberikan
1. Murid dibahagikan kepada -Interpersonal
BBM -Interpersonal
BBM sama murid.
BBM

(15 minit) 4. Guru dan muri

sama berbincang
disediakan
5 kumpulan ( 6 orang ) kelas.
5 kumpulan ( 6 orang )
- Roda Digital
- Roda Digital
- Roda Digital

KP

Roda Digital :
memutarkan roda

untuk mendapatk

nama am konkrit

kumpulan masing

https://goo.gl/uPJuwr
kolum yang betul bersama-
masa selama 5 m

-Verbal Linguistik

EMK

-kreativiti

NILAI

2. Ketua kumpulan perlu membuat ayat de

menggunakan pe

bilangan yang se
4. Setiap kumpulan perlu
SANG KANCIL

3. ayat
membentangkan hasil KISAH BUNGA RAYA

DAN BUNGA TAIK AYAM


mereka di hadapan kelas.

4. SI KERBAU DAN
5. Guru dan murid bersama-
RUMPUT
sama berbincang 5. POKOK HIJAU DAN
penggunaan penjodoh
BURUNG MERPATI
bilangan yang betul.

Langkah 3
an
1. Setiap kumpulan akan
1. Setiap kumpulan akan
BBB:
BBB:
BBB:

(25 minit) Penilaian diberi daripada

aspek:

• Bahasa yang indah


Berdasarkan situasi.
mencipta teater m
diberikan tugasan untuk
diberikan tugasan untuk

situasi. 2. Ketua kumpulan


- sampul surat dikehendaki mengambil
- sampul surat
- sampul surat sampul yang berisi gambar

(situasi) daripada guru


KB berserta borang skor untuk
KB
menilai persembahan
1. SI ARNAB DAN SI
kumpulan lain.
KURA-KURA

2. SANG BUAYA DAN


3. Murid berbincang dan
5. Guru dan murid akan sekurang-kurang

bersama-sama menilai penjodoh bilanga


- Mengecam dan

mengenal pasti 4. Setiap kumpul


mengenal pasti
mempersembahk

kerja mereka di h
KP
KP kelas.
- Verbal Linguistik
- Verbal Linguistik

- Interpersonal
- Interpersonal

Ciri PA21 Teknik


Ciri PA21
- Perbincangan
- Belajar
- Strategi:
menggunakan TMK
menggunakan TMK

KB

- Menjana Idea
kumpulan.

6. Kumpulan yang mendapat

markah tertinggi dikira

sebagai pemenang.

Nilai Murni

- Berdikari
- Berdikari

- Ketekunan
- Ketekunan
mencipta skrip cerita dan
Penutup
Penilaian akhir :
mesti memasukkan
• Kreativiti
yang betul. Menyanyikan lagu “bangau

• Penghayatan oh bangau”
• Sebutan & intonasi
• Lima atau lebih kata

nama am konkrit

yang mempunyai

1. Murid bersoal jawab penjodoh bilangan


1. Murid bersoal jawab
yang betul.
BBM
BBM
BBM

(5 minit)

pemahaman murid
dengan guru tentang topik
2. Guru bertanya
dengan guru tentang topik

yang dipelajari hari ini.


-Kad trafik
-Kad trafik
-Kad trafik

-Lirik Lagu Hijau – Faham


-Lirik Lagu
Kuning – Kurang . F
menggunakan kad trafik.
Merah – Tidak

Faham

3. Guru mengucapkan

tahniah akan hasil kerjasama


KP
Kognitif :
-Kinestetik
Merumuskan isi pelajaran

hari ini.

Sosial :
-TMK
-TMK -Verbal Linguistik

Nilai -Interpersonal
Nilai
EMK
Nilai
-Sains dan Teknologi
-prihatin
-prihatin
-prihatin

-kerjasama
-kerjasama
-kerjasama

- sayang menyayangi
- sayang menyayangi

-bertimbang rasa
-Pendidikan Muzik
-bertimbang rasa
-bertimbang rasa -TMK
Ilmu
Ilmu
tahap pemahaman murid

tentang topik tersebut

dengan menggunakan kad

trafik.

yang ditunjukkan oleh murid-

murid.