You are on page 1of 2

IT Infrastruktura

Virtuelizacija
desktop okruženja
Virtuelna desktop infrastruktura je tehnologija
koja donosi brojne uštede i značajno povećava fleksibilnost i pouzdanost desktop okruženja

KLJUČNE PREDNOSTI Brzi prodor tehnologije virtuelizacije desktop računara, zbog čega korisniku
servera u moderne datacentre nije potrebna nikakva dodatna obuka
doveo je i do pojave snažnog trenda za upotrebu.
Niža cena virtuelizacije desktop računara. Ako se analizira ekonomičnost
Osnovni pokretač trenda desktop ovakvog rešenja, u obzir treba uzeti
Klijentski hardver je ekonomičniji i za virtuelizacije (VDI – virtual desktop faktor početnog ulaganja, troškove
nabavku i eksploataciju infrastructure) u osnovi je isti implementacije rešenja i njegovog
kao i za serversku virtuelizaciju održavanja, troškove električne
Fleksibilnost – teži se kreiranju okruženja koje energije za njegovo napajanje,
je ekonomičnije za nabavku i troškove unapređenja i dogradnje i
Virtuelni desktop računari mogu eksploataciju. troškove upravljanja i sve troškove
menjati svoje kapacitete i performanse uporediti sa opcijom standardnog
u zavisnosti od trenutnih potreba Tehnološki, VMware View rešenje desktop okruženja.
korisnika za virtuelizaciju desktop računara
oslanja se na VMware ESX i vSphere Poređenjem troškova početnog
Visoka raspoloživost platformu i u nju potpuno integriše. ulaganja, dolazi se do zaključka da
Na serverskim računarima izvršava se su oni međusobno bliski za fizičko i
Svi virtuelizovani računari mogu veći broj virtuelnih desktop instanci virtuelno rešenje. Dodatni početni
se brzo restartovati na rezervnom (tipično nekoliko desetina po serveru) troškovi koje donosi virtuelno
hardveru. Plansko održavanje a korisnik radnog mesta kao interfejs okruženje – serveri, prostor na
hardvera obavlja se bez zastoja za pristup koristi uređaj pod nazivom centralnom storage sistemu i VMware
tanki klijent. Tanki klijent je u osnovi licence – pokrivaju se razlikom u ceni
servisa.
jednostavni računar sa procesorom između desktop računara i tankog
skromnih performansi i malom klijenta.
Upravljanje
količinom radne i flash memorije, na
koga se fizički priključuju tastatura, Virtuelno rešenje sa sobom donosi
Rutinske operacije poput instalacije
miš i monitor. Uloga tankog klijenta je određeni jednokratni trošak
novog radnog mesta, unapređenja
da korisniku obezbedi radnu konzolu implementacije za koji se može
softvera na velikom broju radnih
a sa druge strane preko mreže smatrati da ne postoji u standardnom
mesta i sl. drastično su brže
uspostavi sesiju sa odgovarajućom rešenju, jer su korisnici uglavnom u
virtuelnom mašinom. Korisnički stanju da bez dodatnih troškova sami
interfejs tako ostaje identičan kao instaliraju desktop računare.
i u slučaju korišćenja standardnog

www.coming.rs

COMING - Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd


Telefoni: 011/3544644 • 011/3055471 • Fax: 011/3546013
Troškovi održavanja su u VDI okruženju Praksa pokazuje da se standardni dugotrajne instalacije potrebno obaviti
značajno niži. Tanki klijent nema desktop računari menjaju na 4 do 5 samo brz proces kloniranja virtuelne
mehaničke komponente poput godina zbog povećanja zahteva softvera. mašine. VDI okruženje nudi i funkciju
ventilatora i hard diskova koje su U VDI okruženju klijentski uređaj u visoke raspoloživosti – ukoliko dođe
najčešći uzrok otkaza desktop računara, toj situaciji nije potrebno menjati. do otkaza servera na kome se virtuelna
pa su troškovi hardverskog održavanja Povećanjem kapaciteta na serverskoj mašina izvršava ona će se automatski
klijentskih uređaja u ovom okruženju strani moguće je proizvoljno povećati restartovati na drugom ispravnom
svedeni na minimum. Čak i u malo kapacitete desktopa. Zbog velikog serveru. Još jedna pogodnost VDI
verovatnom slučaju da tanki klijent faktora konsolidacije (i pedesetak okruženja je mogućnost da se
otkaže, osposobljavanje radnog virtulenih desktop mašina po serveru) procesorski i memorijski kapaciteti
mesta se vrši prostom zamenom celog značajno je jeftinije unaprediti servere virtuelnih mašina dinamički povećavaju
uređaja. Nije potrebno vršiti bilo kakva nego menjati desktop računare. ili smanjuju, u zavisnosti od trenutnih
podešavanja i instalaciju na tankom potreba korisnika. Tako korisnicima
klijentu, zamenjeni klijent uspostavlja Možda najznačajnije prednosti VDI kojima su povremeno potrebni značajni
sesiju sa istom virtulenom mašinom okruženja nalaze se u sferi upravljanja resursi, ne treba dimenzionisati računare
sa kojom je radio prethodni i korisnik okruženjem. Virtuelna mašina se lakše prema tim maksimalnim zahtevima, već
nastavlja sa radom tamo gde je stao. Na bekapuje i ima povećanu sigurnost jer se će dodatne resurse dobijati samo onda
taj način eliminiše se i dugotrajni proces upotreba USB portova i optičkih diskova kada su im potrebni.
reinstalacije desktop računara i ponovne na klijentima može efikasno kontrolisati
integracije u mrežno okruženje. pa je tako umanjena mogućnost Sve opisane prednosti dovode do
da nesavesni korisnici instalacijom značajnih ušteda koje su na primeru
Potrošnja tankog klijenta je drastrično neželjenih sadržaja ugroze bezbednost okruženja sa 250 radnih mesta
manja od potrošnje desktop računara celog okruženja. Upotrebom šablona sumirane u tabeli. Veliki VDI projekti
– dok standardni desktop troši preko i tehnologije tzv. linkovanih klonova, koje je realizovao Coming - Computer
180W, potrošnja tankog klijenta ne značajno se ubrzava proces instalacije Engineering, poput VDI rešenja za
prelazi 15W. Uštede koje se ostvaruju i upravljanja patch-evima, jer se Eurosong 2008 i Univerzijadu 2009,
na energiji u okruženju sa nekoliko virtuelne mašine lako i brzo mogu pokazali su da su ovi efekti ostvarivi i
stotina računara mere se desetinama klonirati i multiplicirati. Ove tehnologije vidljivi i u domaćim uslovima.
hiljada EUR u petogodišnjem periodu značajno ubrzavaju i uvođenje novog
ekspolatacije. računara u okruženje, jer je umesto

Standardno
VDI
desktop rešenje
Početno ulaganje 87.500 € 84.500 €
Održavanje i implementacija 70.000 € 32.000 €
Troškovi energije 45.000 € 8.000 €
Troškovi unapređenja i dogradnje 87.500 € 20.000 €
Troškovi upravljanja 44.000 € 12.000 €
Ukupno 334.000 € 156.500 €
Ušteda 53%

Troškovi posedovanja desktop infrastrukture na 5 godina

www.coming.rs

COMING - Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd


Telefoni: 011/3544644 • 011/3055471 • Fax: 011/3546013