You are on page 1of 1

VK 28-10-10 katern 1 pagina 02

Handreiking
S
tef Blok is amper aangetreden als fractieleider van de
VVD, of hij heeft de Zwetsprijs al binnen, de prijs voor de
politicus die het best kan zwetsen. Blok won vanwege zijn
‘voorliefde voor ontwijkende antwoorden en oubollige uit-
drukkingen’. Emile Roemer kreeg de Klare Taalprijs, als belo-
ning voor zijn klare taal. Voorlopig leidt het tot niks, de klare
taal van Emile, maar het is fijn om helder te hebben op welke
punten hij nu weer in het stof bijt.
In het prijzenfestival pakte premier Mark Rutte gisteren de
Socratesprijs, voor de beste debater tijdens het debat over de
regeringsverklaring. De keuze van de jury kon op brede in-
stemming rekenen, zelfs onder de leden van de oppositie. Pas
nu besef je hoe Halsema en Pechtold hebben geleden onder de
verbale martelmethodes van Jan Peter Balkenende.
Gisteren legde Rutte zeer eloquent uit hoe het zit met de
vrije ruimte en de handreiking.
Vrije ruimte is de ruimte buiten het regeer- en gedoogak-
koord en de handreiking is de uitgestoken hand van de rege-
ring naar de oppositie. De oppositie wil dat de vrije ruimte
wordt benut voor het doen van handreikingen. Alexander
Pechtold beklaagde zich er gisteren over dat Stef Blok geen
handreiking deed, maar er met ‘gestrekt been’ in ging. In de
voetballerij roepen ze dan Nigel de Jong erbij voor wat corrige-
rende maatregelen, maar
Pechtold deed Stef een
nieuwe handreiking.
Zo prolon- De premier wil de
geerde Stef handreikingen het liefst
beperken tot gevallen
binnen een waarin de PVV-handrei-
king uitblijft. Ook dan zal
dag de de handreiking aan de
Zwetsprijs oppositie eerst zal wor-
den voorgelegd aan de
gedoogpartner, ondanks
het feit dat die, omdat hij
qua handreiking dus in
gebreke is gebleven, debet is aan de noodzaak tot het doen van
een handreiking in de vrije ruimte.
Handreikingen zullen in elk geval uitblijven in het geval van
de hervorming van de WW en die van het ontslagrecht. Daar
wil de PVV namelijk niks van weten en tijdens de formatie-on-
derhandelingen hebben VVD en CDA Wilders in dezen een
handreiking gedaan en de vrije ruimte beperkt. Hoewel zijn
partij de hervorming van de WW en het ontslagrecht hoog in
het kiesprogramma had staan, verklaarde Stef Blok dat hij,
mocht de oppositie zijn fractie hierover een handreiking
doen, hij eerst zal overleggen met de coalitie- en de gedoog-
partner, of hij mag handreiken.
Daarmee prolongeerde Stef binnen een dag al de Zwetsprijs.
De Kamer kan uiteraard de vrije ruimte benutten voor het
doen van onderlinge oppositionele handreikingen, maar bij
gebrek aan voldoende zetels zal het bij ritueel handreiken blij-
ven, behalve wanneer de twee CDA-gedogers opeens een hel-
pende hand reiken. Als variant moet nog worden gewezen op
de handreiking in de vrije ruimte tussen oppositie en Wilders,
zoals mogelijk het geval zal zijn bij de pogingen de koningin
definitief tot lintjesknipper en koekhapper te benoemen.
Je zult het maar moeten uitleggen aan een buitenlandse
vriend. Alleen bij de gedachte al breekt het koude angstzweet
me uit. Sommige zaken zijn niet uit te leggen, zelfs al heb je
vijf jaar achtereen Socrates- én Klare Taalprijs gewonnen.
Ik hoop dat de Kamer snel ophoudt met het gedoe over de
vrije ruimte en het handreikingengebedel. Neem een voor-
beeld aan Geert Wilders, zou ik zeggen. Die doet nog minder
aan handreiking dan een salafistische imam op de damesafde-
ling, en het legt hem geen windeieren.
Oppositievoeren is niet handreiken maar slaan en de vrije
ruimte benutten om het zaakje zo snel mogelijk op te blazen.