You are on page 1of 4

MẠCH ỔN ÁP NGUỒN CHO CHIPSET

Sơ đồ khối
Sơ đồ nguyên lý

Mạch ổn áp sử dụng một cổng của IC khuếch đại thuật toán LM324M
mạch có khả năng điều chỉnh được điện áp ra bằng cách thay đổi
giá trị các điện trở trên cầu phân áp của mạch hồi tiếp
Phân tích mạch:
Mạch ổn áp sử dụng một cổng của IC khuếch đại thuật toán LM324M
mạch có khả năng điều chỉnh được điện áp ra bằng cách thay đổi
giá trị các điện trở trên cầu phân áp của mạch hồi tiếp Phân tích mạch:
- Chân 10 của IC được đấu với điện áp chuẩn do đi ốt Zener tạo ra
- Chân 9 nhận điện áp hồi tiếp từ cầu phân áp R3 và R4, nếu ta muốn thay đổi điện áp ra
thì điều chỉnh giá trị của một trong hai điện trở này.
- Chân 4 là nguồn Vcc
- Chân 8 là điện áp một chiều đưa ra để mở đèn MosfetNguyên lý ổn áp:
- Đi ốt Zener dùng để tạo ra điện áp chuẩn.
- R1 mục đích hảm dòng cho đi ốt Zener.
- R2 mục đích hảm dòng cho đi ốt Zener.
- R 3 và R 4 tạo ra cầu phân áp.
- Tụ C1 dùng để lọc nhiểu ngỏ vào chân 10 của ic.
- Tụ C2 lọc nhiểu nguồn vào.
- Q dùng để đóng mở điện áp cung cấp cho phụ tải là các chipset.

Nguyên lý hoạt động của mạch


- Khi có nguồn cung cấp, IC ổn áp sẽ tạo ra điện áp điều khiển ở chân 8 để đưa tới điều
khiển chân G của Mosfet, Mosfet mở ra điện áp 1,5V cấp cho phụ tải là các Chipset,
mạch giữ được điện áp ra là giá trị không đổi nhờ vào đường hồi tiếp lấy từ chân S của
đèn Mosfet hồi tiếp về chân FB của IC thông qua cầu phân áp R106 và R107, nếu điện áp
ra tăng > 1,5V thì điện áp hồi tiếp về chân FB cũng tăng, IC sẽ tự động đưa ra tín hiệu
điều khiển giảm xuống, đèn Mosfet hoạt động giảm và điện áp ra sẽ giảm trở về vị trí ban
đầu. Nếu điện áp ra bị giảm thì quá trình điều khiển sẽ ngược lại.
Khi điện áp chân 10 được gim cố định bởi đi ốt zener, nếu điện áp chân 9 giảm thì điện
áp chênh lệnh giữa chân 10 và 9 sẽ tăng, IC khuếch đại thuật toán cho ra điện áp ở chân 8
tăng => đèn Q31 dẫn tăng.
* Giả sử dòng tiêu thụ của tải tăng lên, điện áp ra có xu hướng giảm xuống, khi đó điện
áp hồi tiếp về chân 9 sẽ giảm và theo nguyên lý trên thì đèn công suất sẽ dẫn tăng lên để
đáp ứng được dòng tăng của tải.

- Mạch có thể điều chỉnh được điện áp ra thay đổi từ 1 đến 3V khi ta thay đổi giá trị điện
trở trên cầu phân áp R106-R107 tức là thay đổi điện áp hồi tiếp về chân FB của IC.
Hình dáng và cầu tạo của linh kiện trong mạch :

IC LM324M

Hình dáng và sơ đồ khối bên trong cua IC LM324M