You are on page 1of 1

‫אושרת‪ ‬אביכזר‪ ,‬מזכירה‪ ‬ראשית‬

‫בית‪ ‬המשפט‪ ‬המחוזי‪ ‬נצרת‬
‫בפקס‪04­6087930 :‬‬
‫‪ 25‬למרץ‪2019  ,‬‬
‫הנידון‪ :‬מדינת‪ ‬ישראל‪ ‬נ‪ ‬רומן‪ ‬זדורוב‪) ‬תפ”ח‪ – (502­07 ‬תיק‪ ‬הנייר‬
‫מכתבי‪ ‬מיום‪20.03.2019 ‬‬ ‫סימוכין‪ :‬‬
‫הודעת‪ ‬מזכירות‪ ‬מיום‪ 25.03.2019 ‬‬
‫גב’‪ ‬אביכזר‪ ‬הנכבדה‪,‬‬
‫רוב‪ ‬תודות‪ ‬על‪ ‬תשובתך‪ ‬המהירה‪ ­ ‬הודעת‪ ‬המזכירות‪ ‬שבסימוכין‪ ,‬האומרת‪ ‬ש"התיק‪ ‬הוחזר‬
‫והוא‪ ‬נמצא‪ ‬במשמורת‪ ‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬המחוזי‪ ‬בנצרת”‪  .‬‬
‫כפי‪ ‬שהודעתי‪ ‬לך‪ ‬בפנייתי‪ ‬שבסימוכין‪ ,‬בכוונתי‪ ‬להגיש‪ ‬בקרוב‪ ‬בקשת‪ ‬עיון‪ ‬בתיק‪ ‬שבנידון‪.‬‬
‫הבקשה‪ ‬תתייחס‪ ‬אך‪ ‬ורק‪ ‬לכתבי‪ ‬המקור‪ ‬האותנטיים‪ ‬של‪ ‬ההחלטות‪ ‬השיפוטיות‪ ‬בתיק‪ ‬הנייר‬
‫)ולא‪ ‬לכתבי‪ ‬בקשות‪ ,‬תגובות‪ ‬וכו’‪ ,‬וכן‪ ‬לא‪ ‬לכתבי‪ ‬ראיות‪ ‬וכו’(‪.‬‬
‫בעבר‪ ‬נמצא‪ ‬שתיק‪ ‬הנייר‪ ‬שבנידון‪ ‬היה‪ ‬שרוי‪ ‬ב"ערבוביה"‪ ,‬והדבר‪ ‬סיכל‪ ‬את‪ ‬מימוש‪ ‬העיון‪ ‬בתיק‪.‬‬
‫תקנות‪ ‬בתי‪ ‬המשפט‪) ‬משרד‪ ‬הרישום(‪ ,1936 ,‬קבעו‪ ‬בפירוש‪ ‬בסעיף‪ :4 ‬‬
‫‪ .4‬הפקידים‪ ‬האחראים‪ ‬לשמירה‪ ‬המעולה‪ ‬של‪ ‬פנקסים‪ ‬ומסמכים‪ ‬של‪ ‬בתי‪ ‬המשפט‪ ‬יהיו‬
‫הפקידים‪ ‬הממונים‪ ‬על‪ ‬משרדי‪ ‬הרישום‪ ,‬איש‪ ‬איש‪ ‬במשרדו‪ ‬שלו‪...‬‬
‫לא‪ ‬מצאתי‪ ‬הוראה‪ ‬דומה‪ ‬ביחס‪ ‬לאחריותם‪ ‬של‪ ‬המזכירים‪ ‬הראשיים‪ ‬בתקנות‪ ‬בתי‪ ‬המשפט‬
‫)מזכירות‪ ‬בבתי‪ ‬משפט‪ ‬ובבתי‪ ‬דין‪ ‬לעבודה(‪ ,‬תשס"ה­‪ ,2004‬שהחליפו‪ ‬את‪ ‬התקנות‪ ‬משנת‬
‫‪  .1936‬יחד‪ ‬עם‪ ‬זאת‪ ‬מובן‪ ‬מאליו‪ ,‬שבבית‪ ‬משפט‪ ‬כשיר‪ ‬לא‪ ‬יעלה‪ ‬על‪ ‬הדעת‪ ,‬שתיקים‪ ‬יהיו‬
‫שרויים‪ ‬באופן‪ ‬קבוע‪ ,‬במשך‪ ‬שנים‪ ,‬במצב‪" ‬ערבוביה"‪ ,‬המונע‪ ‬בפועל‪ ‬את‪ ‬גישת‪ ‬הציבור‪ ‬למימוש‬
‫זכות‪ ‬העיון‪ .‬על‪ ‬אחת‪ ‬כמה‪ ‬וכמה‪ ­ ‬בתיק‪ ‬פשע‪ ‬חמור‪ ,‬שהוא‪ ‬תיק‪ ‬בעל‪ ‬חשיבות‪ ‬היסטורית‪ ,‬בו‬
‫מדובר‪ ‬שוב‪ ‬ושוב‪ ‬על‪ ‬הגשת‪ ‬בקשה‪ ‬למשפט‪ ‬חוזר‪  .‬ובבתי‪ ‬משפט‪ ‬המתנהלים‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬המודל‬
‫המערבי‪ ‬הנפוץ‪ – ‬המזכיר‪/‬ה‪ ‬הראשי‪/‬ת‪ ‬אחראי‪/‬ת‪" ‬לשמירה‪ ‬המעולה‪ ‬של‪ ‬התיקים‪ ‬והפנקסים"‪.‬‬
‫אוסיף‪ ,‬שמניסיוני‪ ‬בטיפול‪ ‬בתיקי‪ ‬נייר‪ ‬בבתי‪ ‬המשפט‪ ,‬כתבי‪ ‬ההחלטות‪ ‬הם‪ ‬חלק‪ ‬קטן‪ ‬מאד‬
‫מכלל‪ ‬הכתבים‪ ‬בתיק‪ ,‬וקל‪ ‬להבחין‪ ‬בין‪ ‬כתבי‪ ‬ההחלטות‪ ‬לבין‪ ‬כתבים‪ ‬אחרים‪ ,‬עקב‪ ‬צורתם‬
‫המיוחדת‪  .‬תיק‪ ‬הנייר‪ ‬שבנידון‪ ‬היה‪ ‬התיק‪ ‬הפעיל‪ ‬רק‪ ‬במשך‪ ‬כ­‪ 3‬שנים‪ ‬מיום‪ ‬פתיחתו‪ ‬של‪ ‬התיק‬
‫בשנת‪ 2007 ‬ועד‪ ‬להפעלת‪ ‬מערכת‪ ‬נט­המשפט‪ ‬בראשית‪ ‬שנת‪ .2010 ‬לכן‪ ,‬תיקון‪" ‬הערבוביה"‪,‬‬
‫אם‪ ‬היא‪ ‬עדיין‪ ‬שורה‪ ‬בתיק‪ ,‬ידרוש‪ ‬להערכתי‪ ‬רק‪ ‬שעות‪ ‬עבודה‪ ‬בודדות‪ ‬של‪ ‬פקיד‪ ‬מזכירות‪ ,‬ואין‬
‫מדובר‪ ‬פה‪ ‬במטלה‪ ‬שתיצור‪ ‬עומס‪ ‬מיוחד‪ ‬על‪ ‬מזכירות‪ ‬בית‪ ‬המשפט‪ ‬בנצרת‪ .‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הריני‪ ‬מבקש‪ ‬בזאת‪ ‬שתפעלי‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬אחריותך‪ ‬כמזכירה‪ ‬הראשית‪ ‬של‪ ‬בית‪ ‬המשפט‬
‫המחוזי‪ ‬בנצרת‪ ,‬ותוודאי‪ ‬שכתבי‪ ‬המקור‪ ‬האותנטיים‪ ‬של‪ ‬ההחלטות‪ ‬בתיק‪ ‬הנייר‪ ‬אינם‪ ‬במצב‬
‫"ערבוביה"‪ .‬ככל‪ ‬שזהו‪ ‬עדיין‪ ‬המצב‪ ,‬הריני‪ ‬מבקש‪ ‬בזאת‪ ,‬שתפעלי‪ ‬לתיקון‪" ‬הערבוביה"‪ ‬ללא‬
‫שיהוי‪ ‬נוסף‪ .‬‬
‫בברכה‪,‬‬

‫_____________‬
‫דר'‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‬
‫ערנות‪ ‬לזכויות‪ ‬האדם‪ – ‬אל"מ‪) ‬ע"ר(‬

‫‪1/1‬‬

‫‪PO Box 33407, Tel Aviv, Israel‬‬ ‫‪Fax: 077-3179186‬‬ ‫‪Email: joseph.zernik@hra-ngo.org‬‬