You are on page 1of 66
Alexandru PACURARU Lucica CALIN Gabriel PRISECARU METODICA BASCHETULUI $l VOLEIULUI $COLAR ® Editura Fundatiei Universitare »Dunirea de Jos” ~ Galati, 2004 UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS” DIN GALATI | (Central de Stal penta favatamint Deshi la Distant curr FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA S1SPORT i [eitara Fonda Universtare Dandre de Jon” Gla Coil Meda prod cuir spots fn. sls eve area 36 ON loci sporive in eta de css is 3 12’ Cont lel de edna fic in ere una din tee ste un joe Seni ° 1D Princip de pede eersre arith 0 122 rete ea 2 123 Prepre ttmsd B 124 Sehumbal de mings i 1.3. Oyo ein eae ura din ee ete esp Is Ti Pobeme oanzatoric specie cei care ua din te fe de bashet se Is 1.3.2, Preiraanconuturer de pete pein apie lta Reviia iid opens sie 6 Pra unl d Gheorghe SIMION 1A. Greed timo corti x eer aes 142 Mata de corse a oni 2 143 Corcrea peor hme tie x ‘Catoll : roan joel de ole pen slate V-VII 2 1-ClasaaV-a zn 22,Giasa Via a 23 aaa Vita 0 24-Gaee Vitta a 26 Cana Xen % 27-Csaa Xba 2 27.1 Competene seis conitr » Copitll Metaiea presi oel de ashen joal a SV Mode netic ee tactic de tar ape fnocal de each st 412 Obiatvee vant gimaazial 2 321 Chsa 3 VCash perme a 322. Obseaveinaruativ-edueatve s 415 Mulonce (tere de aetna) cy 3:31" Aomodares comings de baschet a 332 Poon findamentis 8 ea 3553 Deplae cup aug nai fap gtr % (©Fditura Fundatiei Universtare woweditura.ugalro “Dundrea de Jos", Galati, 2004 edicura@ugalro 3.34 Schinbare de deci fare pe un ior 335 Laor de bate ede pcome 336 Tnwren, piney puanes sing 337 Opie harap inp 338 Protarea 339 Dring 33 10. Arun leo de pe oe 3311 Aroae feo in ding 433.12. Aco tactie nde de apart Mares senarcjul 34.Clasaa Vi. Conte prograre {V4 Obactive esac educative 515 Maleae(astame de acinar) 5181 Poo fundamental, pas, sri, ura de age toe de pease 4152. Tern, rindre pastes mini cu dout mii de a pit dep oe ume de dplsare 5153 Pass expla de densprn apa cao mint de a mde 5154 Pasroa ming dia deplasare 355. Dring 3.56. Ope nt-an im i pivotarea pein ntoarere 357. Aruncarea a cop 3.58 Araneae aos di alergare 359. Asponi actin nite de apr gate 3.510 Panderes 36 Clana VIL Contin programs {N61 Obctveinstuctn~ educative 47. Miloace (sisted afonare) ‘\71Poaia fundamental, dps, ler de bates joe de Pico, sehimbir de dee, srt 3272, Pasaes ming 373. Dnbling!| 3.74 Opn inten ti i pivtares 3.75. Araneae a cos din sins 5.76. Aen tactics nde de te apa 339 Tava cletv de ech 38 Casaa Vila. Corin poset “SEL Oboe ists edctve 3.9, Mileace(ssteme de acjionare) © © s Est 32 2 9s a 7 vos im im m7 109 M0 m m1 21911 Portia fndsment dela, opi, shins d det Tuer debate je de pecre 3192 Pasa mings 4395, Dring Opie —Pivozare~ Arana ln cop 4194, chun ascend de ae pape 4395 Conraaca 539.6, ans senier(pteona) 4197 Sistema de spire lo 214, Obie tame! hea! $10 Chen a Xn Conia prozac! 3102. Obeutvesasrucy-edaatne 4.11 Mace (tme de actions) 312 Chana Xa. Compu progam 5121 Oboave nett edssine 213 Miosetsstome de atone) 3.14 Clan ah. Conia progsamel 1 Objtie nrc edasne 3.18 Mileace seme de acoare) 5116 Clasoa Xa Conf programe [161 Obestiesmtucusedusive 5117 Milseetsstome de aonate) hz 123 03 us us us us i ra i Ra