You are on page 1of 62
or: Ateandey Crean Tltoane comers 746154598, (ras 5487 Pen Bucuregt 744829532 Seauleenoar Gee? ‘omana nmin gram (ra, 0, Pet ge ‘each ood). Pig! Noman 08 ELSI exes We Mana Mania RUSU DENISA ANCA PETRACHE ‘Dummy Maziescu LAURA ARDELEAN Icoordonoteri) Limba si literatura romana Lucrari de nota 10 vol. IV altura Nomina Cuvént inainte Orie cart et, pon ca ceo descide, un spatial elt momenta, un rij dea cutfcadmeniuna spiral propil personalit, prin raportare a real care {se elev inet de a prima lect. Co alt mai valovoas este eae, ‘Secs popune eget cree imagines valoric generar dele ceca se ‘eeu, In pal and pi fap cl et ere semesrs in pie et satin fesse gencapis Fiegte ch miso vlort calle ee dtd de cet mai bunt cei, {ae din pstne pete line iterate roid, au Insc ateo compete 8 ‘lel Haat exes descoper st promevere nga clr eae, pin let Tor sr cone tert rmdneseds miei a wel, nu-un gest e afar 2 spins cultura pau european. ‘ret dexchidere acts cr va produc attuned evalu performanie lor a nba heat mint lector din nl econ iva gar dan lor on eper valerie pivind nivel copilor api depeformans, inseam la poleuls, cae eajeara de civ ani Lue dno 10, se una een in mares pont compete. Dela un an Ina, docamenee care repeat activi ‘Silo lp iba erature a soe mii soar pi ‘Sli concurs in ine. Acet progres eidet se over dace parcarg comp ‘inte ptr volume pute spel edits Nomina Canes de at cenit (pens proba srs ida ct 9 peace ‘ex pnt proba de hrs chi), dr rie prem a ea 200 a tape ma flea olimpadel de lin wi Herta rink, Aja in acest ood, ton ~ ah ‘et profes lr ~ vor puta sel: pnt joe do ao parcipare a etapa ‘anon limp, Elemente cae pot onduce pe evlurea oie sun pune: {sede spin dn car fs sie da abordae eerie de eaten era Torpremiste propane ca dpa dete din sz ca,salcaui sieves Ieexpetiag pe adr ets Nomina eoacie nomial com), nu inane dea le reel pana mas ‘Dopce ve parca papi cu agin aceasta care, ave convingerex in sna sole 2008-2010, ve pte st even conte valors la cap rand 2 ‘lpia’ de ib tert romin,astel inet vom ume Laredo toa 10s ofr bucura de a vated nut, nal de utr Va drim succes, agi elev stay das! Cordon Olimpiada de limba si literatura romana Etapa nationala 2 tebrctie 009, Orodeo Claso 0 Vil-a Toate sabia sunt oiightort {Timpal fectv detuera est 2 ore Unom na rb sincere det ova ce pote. (LL Caraile) A fost dation goals de province dot bun comaran Nia Ghisc yi GtS icc dine! ean pot nodturs 3 le prare Nit a se dase, 4m ‘ama de Gi dar cir deo cps cra, real al sor de are mine ec dep vin tot mea Ina al pres de eal pina, Ni asc 3 Sea de rmos, be, aera, pate lee hf 28 este mode deco- lve ii, lr modell de aii ser de mn pe et rome, Chi scram ne mal nd po lings era madre sro, nd degre deg de Iie aves Balm spc div oh a heed pias. a prvidelasele Prnare esp ct do, un cur smear fecae dd nrocl li. hi (cach l ant pling frst, core ara nogaror eave de min tar Hj cos ‘rman, paca sre Capa esi de fal dasa etd ment rn at ce mu dat mse cm prea est deste ag ut pot face eam lene Tea dat fe Drea nr ion be Ser feu conde dat Arnette a Bacay aol 8 opt it ‘reo emplene emcee, cu 16g cb mat parr pearl cu wana. a Wiha isi Capital. ps cate de erat among bac wa acu lea recon lentl cptind dnote parle complinnt 9 dovez! 1: adie, Dar for de assoa area encased cate ne mal mal Nina ge eda porta bie at: nebo sear caning su: dine dminea lear spree, 3 ff la Uist de ene: ine concur pent de cop deur a 8 ape wal