You are on page 1of 2

1. És un noi?

2. És una noia?

3. És de color verd?

4. És de color groc?

5. És de color taronja?

6. És de color rosa?

7. És de color blau?

8. Porta alguna cosa a la mà?

9. Porta pantalons?

10. Porta ulleres?

11. Porta alguna cosa al cap?

pantalons? 10. Porta ulleres? 11. Porta alguna cosa al cap? 12. Porta alguna cosa de color

12. Porta alguna cosa de color groc?

13. Porta alguna cosa de color blau?

14. Porta sabates?

15. Està practicant un esport?

16. Porta alguna arrecada?

17. Té cabells?

18. Porta bigoti?

19. Té les mans a la butxaca?

20. Creus que està content o contenta?

21. T’agradaria que fos de veritat?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO