You are on page 1of 41

Vaja 2 – Podnebje

Obdelava in prikazi podnebnih


podatkov
Vremenske postaje za domačo rabo
Meteorološke meritve in opazovanja

• http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/observati
on-stations/description/
• temperatura (zraka, tal)
• zračni pritisk
• relativna vlažnost
• sončno obsevanje
• padavine
• veter
Temperatura zraka

• na višini 2 m, običajno v °C (K,F)


• termometer zavarovan pred direktnim sončnim
obsevanjem
• na desetinko natančno
• živosrebrni in alkoholni termometer, digitalni
termometer
• termograf
• meri se 3 x dnevno (ob 7., 14. in 21. uri) po
sončevem času
• povprečna dnevna temperatura
Td = (T7 + T14 + 2 x T21)
• absolutna maksimalna (ob 19. uri) in minimalna
temperatura zraka (ob 7. uri)
• izračunamo: povprečne temperatura zraka za:
mesec, leto, obdobje, povprečje max, min
Izvedeni parametri

Število dni s karakterističnimi temperaturami:


- mrzel dan (min T < - 10° C)
- ledeni dan (max T < 0° C)
- hladni dan (min T < 0° C)
- topli dan (max T > 25° C)
- vroči dan (max T > 30° C)
- dan s toplo nočjo (min T > 20° C)
Agrometeorološke meritve

• temperatura zraka
• temperatura tal
• vlažnost tal
• izhlapevanje
• slana
• zmrzal
• fenološka opazovanja
Temperatura tal

• merimo na različnih globinah (od 5 cm do 1 m)


• uporaba pedotermometrov (alkoholni in Hg)
Zračni pritisk (p)
• terminske meritve enake kot za T
• enote: (mm), mb, hPa
• barometer, barograf
• živosrebrni in kovinski barometer (aneroid)
• altimeter (paziti na nastavitev)
Relativna vlažnost (f)
• izraža se v %, terminske meritve enake kot za T
• suhi dnevi (< 30 %, 7h); soparni dnevi (> 80%, 14h)
• higrometri (lasje), nenatančen
• psihrometer (suhi in mokri termometer, razlika T)
Sončno obsevanje
• trajanje (heliograf); jakost obsevanja (piranometer)
• oblačnost (3 x dnevno, desetine pokritosti neba)
• število jasnih (povprečna oblačnost < 2 /10) in
oblačnih (povprečna oblačnost > 8 /10) dni
Energija sončnega obsevanja

Globalno sončno obsevanje je odvisno od


astronomskih, meteoroloških in reliefnih
parametrov.
• globalno in razpršeno obsevanje (piranometer),
direktno (pirheliometer) - enota W/m2
• prejeto energijo - energijski tok (radiometri) -
enota kWh/m2; MJ/m2
Globalno sevanje je vsota difuznega (razpršenega,
indirektnega) in direktnega ter odbitega sončnega
obsevanja, ki pade na horizontalno ploskev. Med
meteorološkimi parametri imajo nanj največji vpliv
oblačnost (količina, vrsta, višina in debelina
oblakov), vlažnost zraka in prepustnost ozračja za
sončno sevanje.

V Sloveniji 22 postaj z meritvami sončnega


obsevanja.
Oblaki
• VISOKI OBLAKI : 6–10 km nad zemljo
(cirrusi, cirrostratusi, cirrokumulusi – poslabšanje
vremena)
• SREDNJI OBLAKI: 2–6 km nad zemljo
(altostratusi, altokumulusi…)
• NIZKI OBLAKI: 100–300 m do 2500 m nad zemljo
(stratokumulus, stratus…)
• OBLAKI VERTIKALNEGA RAZVOJA: cumulus,
kumulonimbus (nevihte!!!!)
Padavine
• višina padavin v mm; količina padavin v l/m2
• meri se enkrat do dvakrat dnevno, tudi več
• različni ombrometri (pluvimetri) in ombrografi
• totalizator
Padavine – izvedeni kazalniki
• količino padavin v časovnem obdobju
• max višina padavin v 24 urah
• max višina snežne odeje
• število dni s sneženjem, s snežno odejo
• število dni s karakterističnimi padavinami (nad 1
mm, nad 10 mm, nad 20 mm – zelo intenzivne)
• število dni s točo ali sodro
• število dni z nevihto in grmenjem
• število dni z meglo / z meglo z vidnim nebom
• število dni s slano, prvi in zadnji dan s slano v
sezoni, dolžina obdobja s slano
Vetrovnost
• smer vetra (8 glavnih smeri, azimut, Wildova
vetrnica)
• karakteristika vetra (stalen, sunkovit,
spremenljiv), bolj ali manj turbulenten značaj
• hitrost vetra (Beaufortova lestvica, m/s, km/h,
vozli (1853 m/h); merimo z anemometrom
Opazujemo ali merimo

• pogostost vetra po smereh


(N, NE, NW, E, S,SE,SW, W, NW,
C – calma/brezvetrje)

• hitrost vetra po smereh – največja, povprečna


(anemometer)

• jakost vetra
število dni z vetrom nad 6 Beaufortov (nad 11 m/s)
število dni z vetrom nad 8 Beaufortov (nad 17 m/s)
delež dni s calmami (brezveterje)
bofori m/s km/h vozli pritisk v kg/m2

0 0,0 – 0,2 0–1 0–1 0


1 0,3 – 1,5 1–5 1–3 0 – 0,1
2 1,6 – 3,3 6 – 11 4–6 0,2 – 0,6
3 3,4 – 5,4 12 – 19 7 – 10 0,7 – 1,8
4 5,5 – 7,9 20 – 28 11 – 16 1,9 – 3,9
5 8,0 – 10,7 29 – 38 17 – 21 4,0 – 7,2

6 10,8 – 13,8 39 – 49 22 – 27 7,3 – 11,9

7 13,9 – 17,1 50 – 61 28 – 33 12 – 18,3

8 17,2 – 20,7 62 – 74 34 – 40 18,4 – 26,8

9 20,8 – 24,4 75 – 88 41 – 47 26,9 – 37,3

10 24,5 – 28,4 89 – 102 48 – 55 37,4 – 50,5

11 28,5 – 32,6 103 – 117 56 – 63 50,6 – 66,5

12 32,7 – 36,9 118 – 133 64 – 71 66,6 – …


Beaufortova lestvica jakosti vetra
Bf Učinek na morju Učinek na kopnem Približno Približno
m/s km/h
0 gladko morje listje se ne zgane pod 0.5 pod 2
1 drobni valčki listje migota 1 4
2 zmerni valčki (1 dm) listje šelesti 2 7
3 posamezne bele grive majhne vejice se gibljejo 4 14
4 precej belih griv večje veje se gibljejo 6 22
5 grive čez in čez manjša debla se gibljejo 8 30
6 morje se zakadi veter tuli okrog vogalov 11 40
7 morje se kadi drevesa se majejo 14 50
8 vsa gladina v dimu veje se lomijo 18 65
9 viharno morje opeko odnaša s streh 22 80
10 močan vihar veter ruje posamezna 27 100
drevesa

Vir: Pogledi na vreme, 1996, Petkovšek-Trontelj; str. 72.


POGOSTOST VETRA NA POSTAJI KOPER

N
20
NW 15 NE
10
5
W 0 E

SW SE

SE
“Wind Chill” preglednica, ki prikazuje učinek mraza pri določenih hitrostih
vetra in temperature zraka

5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C -40°C -45°C
5 km/h 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53
10 km/h 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57
15 km/h 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60
20 km/h 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62
25 km/h 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64
30 km/h 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65
35 km/h 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66
40 km/h -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68
45 km/h -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69
50 km/h -2 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69
55 km/h -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70
60 km/h -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71
65 km/h -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72
70 km/h -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72
75 km/h -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73
80 km/h -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74
Fenološka opazovanja
• opazovanje razvojnih faz pri gojenih rastlinah in
rastlinah, rastočih v naravi (zvonček, regrat,
bezeg, lipa, kostanj itd.
Prikaz podnebnih elementov

• preglednice (dnevne, mesečne, letne, različni


časovni indeksi,…)
• klimadiagrami (klimagrami): stolpci, linije, npr.
Walter-Gaussenov klimagram, vetrovne rože
• prostorski prikaz podnebnih elementov –
tematske karte (izolinije, interpolacije, rastrski
podatki,…)
Portorož nadmorska višina: 92 m zemljepisna širina: 45° 32' zemljepisna dolžina: 13° 34' * obdobje 1974 - 1990

JAN FEB MA APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LET
R O
povp. temperatura 4.9 5.7 8.3 12.0 16.4 20.0 22.6 22.3 19.1 14.8 9.8 6.1 13.5

povp. najvišja dnevna temperatura 7.0 8.2 11.3 15.3 19.9 23.5 26.2 26.0 22.7 18.1 12.3 8.4 16.6

povp. najnižja dnevna temperatura 2.8 3.5 5.8 9.2 13.3 16.7 19.1 18.9 16.3 12.4 7.8 4.0 10.8

absolutna najvišja temperatura * 14.8 19.8 21.4 21.8 27.8 31.3 32.5 32.5 28.8 25.3 19.6 17.4 32.5

absolutna najnižja temperatura * -9.3 -6.0 -6.2 0.4 5.1 8.3 10.4 11.1 7.0 3.5 -2.4 -4.1 -9.3

št. dni z najnižjo temp. <= 0 °C 4.0 3.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 11.9

št. dni z najvišjo temp. >= 25 °C 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.3 21.5 19.2 6.1 0.1 0.0 0.0 58.8

povprečni pritisk vodne pare (hPa) 6.5 6.6 7.5 9.5 12.9 16.2 17.8 17.7 15.8 12.2 9.1 7.1 11.6

povp. relativna vlaga ob 7. uri (%) 75.0 71.2 68.7 70.4 70.7 70.6 67.3 67.8 73.2 72.1 74.2 73.8 71.3

povp. relativna vlaga ob 14. uri (%) 68.9 65.2 62.2 63.9 62.8 62.7 57.5 58.3 63.6 63.5 67.3 67.7 63.6

povp. trajanje sonč. obsevanja (ure) 102 125 170 199 264 275 315 292 236 201 115 94 2387

št. jasnih dni (oblačnost < 2/10) 5.9 8.0 3.8 7.6 5.5 7.8 12.1 13.2 11.6 8.8 5.4 7.2 96.8

št. oblačnih dni (oblačnost > 8/10) 12.0 9.5 9.2 8.9 6.5 4.9 1.9 3.4 4.2 7.8 10.7 12.5 91.4

višina padavin (mm) 71 63 76 81 84 95 79 101 112 98 107 81 1046

št. dni s snežno odejo ob 7. uri 1.3 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 3.0

št. dni s padavinami >=1.0 mm 7.6 7.2 7.9 7.9 9.1 8.1 6.0 6.8 7.3 7.5 8.4 7.4 91

št. dni z nevihto in grmenjem 0.4 0.7 1.6 3.5 6.4 10.4 10.4 9.5 6.9 4.0 2.4 1.0 57.2

št. dni z meglo 8.3 5.1 4.7 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 4.0 5.7 32.2

Vir: http://www.rzs-hm.si
Vir: http://www.rzs-hm.si
Vetrovne rože:
- pogostost iz smeri

s
25
20
sz sv
15
Podatki: 10

- povprečne dnevne mesečne T z


5
0 v pogostost vetrov
- količina padavin po mesecih
- razmerje 1:5 jz jv

j
Računanje izbranih podnebnih
podatkov
• temperaturni pragovi (jesenski, spomladanski)
• dolžina vegetacijske dobe (število dni med
določenima temperaturnima pragoma)
• vsota biotemperatur (vsota vseh T, lahko glede
na mesečno povprečje, ki so višje od biološkega
minimuma za neko rastlino)
• klimatski indeksi (npr. indeksi mediteranskosti
padavin, kontinentalnosti padavin, aridnosti,
humidnosti,…)
Temperaturni pragovi

T prag - T pod pragom


___________________ x 30
d= T
nad pragom – T pod pragom

Karakteristični T pragovi:
• 5 °C (začetek vegetiranja za trave)
• 10 °C (začetek vegetiranja za drevesa oz. lesnate vrste)
• pomladi d prištejemo 15. dnevu v mesecu, ko je T pod
pragom
• jeseni d odštejemo 15. dnevu v mesecu, ko pade T pod
prag
Temperaturni pragovi – primer izračuna
Postojna 1961-90
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LETNO
povprečna -0.9 0.6 3.5 7.5 12.1 15.4 17.7 16.9 13.7 9.4 4.4 0.2 8.4
tempe
ratura
zraka
(°C)

višina 113.7 88.6 120.4 137.9 132.6 147.1 114.1 129.1 143.9 148.4 167.6 134.5 1578.1
padav
in
(mm)

Spomladanski prag 10 °C Jesenski prag 10 °C

(10° – 7,5°) x 30 (10° – 9,4°)


d = (13,7° – 9,4°) x 30
__________ _____________
d = (12,1° – 7,5°)

2,5° x 30 0,6° x 30
____
______
d = 4,6° d = 4,3°
d = 4,19 ≈4
d = 16,30 ≈16
15. oktober - 4 dni je 11. oktober
15. april + 16 dni je 1.maj
1. maja je povprečna dnevna 11. oktobra je povprečna dnevna
temperatura presegla 10 °C. temperatura padla pod 10 °C.
Dolžina vegetacijske dobe

• vsota dni, ko je T nad določenim pragom


vedno vzamemo za mesec 30 dni

Vsota biotemperatur

• vsota vseh T, ki so višje od biološkega minimuma


za neko rastlino, npr. vsota biotemperatur > 10 °C =
vsota št. dni x pov. T meseca (vseh mesecev, ki so
znotraj T pragov)
Postojna 1961-90
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LETNO

povprečna -0.9 0.6 3.5 7.5 12.1 15.4 17.7 16.9 13.7 9.4 4.4 0.2 8.4
tempe
ratura
zraka
(°C)

višina 113.7 88.6 120.4 137.9 132.6 147.1 114.1 129.1 143.9 148.4 167.6 134.5 1578.1
padav
in
(mm)

Spomladanski prag 10 °C Jesenski prag 10 °C


15. april + 16 dni je 1.maj 15. oktober - 4 dni je 11. oktober
1. maja je povprečna dnevna 11. oktobra je povprečna dnevna
temperatura presegla 10 °C. temperatura padla pod 10 °C.

Dolžina vegetacijske dobe za prag 10 °C

maj junij julij avgust september oktober

29 + 30 + 30 + 30 + 30 + 11 = 160 dni
Vsota biotemperatur višjih od 10 °C
maj junij julij avgust september oktober

29 x 12,1° + 30 x 15,4° + 30 x 17,7° + 30 x 16,9° + 30 x 13,7° + 11 x 9,4° = 2365,3°


Indeks mediteranskosti/kontinentalnosti
padavin

I = (PX+XI – P V+VI) x 100 / PL

I – indeks mediteranskosti /kontinentalnosti


padavin
PX+XI – količina padavin v oktobru in
novembru
P V+VI – količina padavin v maju in juniju
PL – letna količina padavin
Tolmačenje:
• pozitivne vrednosti pomenijo, da je mediteranski padavinski režim
• negativne vrednosti pomenijo, da je kontinentalni padavinski režim
Postojna 1961-90
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LETNO
povprečna -0.9 0.6 3.5 7.5 12.1 15.4 17.7 16.9 13.7 9.4 4.4 0.2 8.4
tempe
ratura
zraka
(°C)

višina 113.7 88.6 120.4 137.9 132.6 147.1 114.1 129.1 143.9 148.4 167.6 134.5 1578.1
padav
in
(mm)

I = (PX+XI – P V+VI) x 100 / PL

I = (316 mm – 279,7 mm) x 100 / 1578,1 mm

I = 2,30

Torej je mediteranski padavinski režim!


Primer – Murska Sobota
Murska Sobota 1961-90
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LETNO
povprečna -2.3 0.5 4.8 9.7 14.5 17.6 19.2 18.3 14.7 9.3 4.1 -0.6 9.2
tempe
ratura
zraka
(°C)

višina 36.6 38.4 48.8 59.5 73 97.8 105 101.8 76.4 62.3 69.2 45.4 814.2
padav
in
(mm)

Izračunaj:
• Spomladanski in jesenski temperaturni prag 10 °C
• Dolžino vegetacijske dobe za 10 °C
• Vsoto biotemperatur višjo od 10 °C
• Indeks mediteranskosti padavin
Navodila za izdelavo vaje
Pisni izdelek mora obsegati:
1 naslovno stran z naslovom “Vaja 2 –
klimatogeografija: postaja ____________ in ostalimi
podatki
2 opis (koordinate geografske širine in dolžine,
nadmorska višina) in prikaz lege meteorološke
postaje (slika)
3 v preglednici izpisani podnebni pokazatelji za dve
ali tri 30 letna obdobja, uporabi spletni vir ARSO:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/
Izbrani podnebni pokazatelji
- Povprečna letna T
- Povprečna letna min T
- Povprečna letna max T
- Absolutna max T
- Absolutna min T
- Letna višina padavin
- Letno št. dni z dežjem nad 10 mm
- Letno št. dni s snežno odejo
- Letno št dni z meglo
- Letno št dni z vetrom > 6 Bf
- Letno št. ur sončnega obsevanja

Izpisati podatke, ki so na voljo za meteorološko postajo, za


obdobja 1961–1990, 1971–2000 in 1981–2010
4 izris kombiniranega klimagrama (temperature in
padavine) za eno obdobje; lahko ga na osnovi
podatkov izdelate sami ali kopirate že izrisanega
5 dvovrstično preglednico s srednjimi mesečnimi
temperaturami in mesečnimi višinami padavin, ki
jih boste potrebovali za „Izračuni izbranih
podnebnih podatkov za obdobje“
6 viri podatkov
Izračuni izbranih podnebnih podatkov
• Temperaturni pragovi (jesenski, pomladanski) za
5 ºC in 10 ºC

• Dolžina vegetacijske dobe za travo in drevesa

• Vsota biotemperatur za travo in drevesa

• Opredelitev padavinskega režima (indeks


mediteranskosti/kontinentalnosti)