You are on page 1of 39

SJK SEBIEW CHINESE

BINTULU
民都鲁实比河华文小学
LAPORAN TAHUNAN
SIVIK DAN
KENEGARAAN
2012

ISI KANDUNGAN

1. Pengenalan
2. Matlamat
3. Misi dan Visi
4. Laporan Tahunan Panitia Sivik 2011
1
5. Program Projek Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6
6. Program Projek Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
7. Program Projek Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4
8. Laporan Aktiviti-Aktiviti Sempena Hari Kemerdekaan

Ke-55
9. Pertandingan menulis ucapan kreatif penghargaan

‘Terima Kasih Cikgu’


10. Laporan Program Bebas Denggi 2012

PENGENALAN

Panitia Kajian Tempatan adalah sebuah


panitia yang bertujuan untuk melaksanakan
segala bentuk aktiviti dari segi pengajaran
dan pembelajaran, rancangan tahunan,
ujian dan peperiksaan yang berkaitan
dengan mata pelajaran Kajian Tempatan.

2
MATLAMAT

1. Memastikan para pelajar memperolehi


pengetahuan dan input optimum berkaitan
sivik dan kewarganegaraan.

2. Meningkatkan nilai jati diri para pelajar.

3. Memberi galakan kepada para pelajar


untuk menonjolkan potensi diri yang positif

4. Memastikan hubungan baik antara guru-


guru ,ibu bapa, penjaga dan pelajar

3
MISI
Panitia Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan akan
1. Memastikan pengajaran dan
pembelajaran serta aktiviti Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan cemerlang
2. Mewujudkan pembelajaran yang
kondusif dengan memupuk sahsiah dan
disiplin pelajar yang terpuji
3. Membina perhubungan yang telus dan
kerjasama yang erat dengan pelajar

VISI

4
 Mengetahui dan memahami peranan,
tanggungjawab dan hak sebagai anggota
keluarga dan masyarakat
 Memahami dan menghargai keadaan fizikal
setempat dan Negara.
 Mencintai dan menghargai alam sekitar.

Laporan Tahunan Panitia Sivik 2012

Sepanjang tahun 2012, pelbagai aktiviti telah dirancangkan pada awal tahun
lagi. Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa aktiviti-aktiviti yang dirancangkan
telah dijalankan dengan lancar dan memuaskan.

Sepanjang bulan Ogos, pelbagai aktiviti telan diadakan sempena Bulan


Kemerdekaan. Antaranya ialah aktiviti mewarna bendera Jalur Gemilang , bendera
negeri Sarawak (tahun satu dan dua ) , pertandingan membuat topi Satu Malaysia
( tahun 4 dan 5) , pertandingan membuat pasir logo-logo kebangsaan ( tahun 3 ).
Acara kemuncak ialah pertandingan koir lagu patriotik antara kelas ( murid-murid
tahap 2 ) . Di samping itu juga, setiap kelas dan kawasan sekolah telah dihiasi
dengan bendera Jalur Gemilang dan bendera–bendera negeri-negeri di Malaysia.

Acara kemuncak Bulan Kemerdekaan ialah perhimpunan khas Hari


Kebangsaan dan pertandingan koir lagu patriotik antara kelas ( murid-murid tahap
2 ) telah diadakan pada 30 Ogos 2012 yang telah dianjurkan bersama panitia
Kajian Tempatan , panitia Pendidikan Seni, panitia Pendidikan Moral dan panitia
Pendidikan Muzik (Sila rujuk lampiran yang merujuk tentang salinan –salinan
yang mengenai aktiviti-aktiviti Hari Kebangsaan).

5
Program projek yang dijalankan mengikut tahun adalah dirancangkan awal
tahun berdasarkan aktiviti-aktiviti dalam buku teks Pendidikan Sivik. Penerangan
lanjut telah dilampirkan bersama laporan.

Selain daripada itu, murid-murid tahun enam telah diperkenalkan satu


permainan catur Satu Malaysia yang dapat melatih murid-murid bermain sambil
belajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan Satu Malaysia.

Akhir kata, segala sokongan dan kerjasama yang diberi oleh ahli-ahli panitia
amat dihargai. Pihak panitia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak
sekolah kerana telah memberi sokongan yang sepenuhnya untuk menjayakan
rancangan yang dirancangkan. Besar harapan panitia Sivik dapat maju ke depan
lagi yang selaras dengan arus perkembangan zaman yang terkini.

Laporan disediakan oleh, 2 NOVEMBER 2012.

________________________

(BONG SHU YNG)

Ketua Panitia Sivik dan Kenegaraan

SJK SEBIEW CHINESE BINTULU

6
PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

TEMA
MALAYSIA NEGARAKU

PROJEK
BUKU SKRAP MENTERI-MENTERI DI MALAYSIA

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran dan nilai sivik dan melibatkan diri secara
langsung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar
bilik darjah
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan di antara guru-guru sivik
Membahagikan buku skrap mengikut kelas
Membuat refleksi dari projek dan membuat penilaian
Membuat laporan projek

JANGKAMASA
Semester 2

SASARAN
Murid-murid tahun 6

SUMBER TENAGA
Guru-guru tahun 6

PENYELIAAN / PEMANTAUAN
Ketua panitia sivik
7
Guru Penolong Kanan 1

INSTRUMEN
Buku Teks Sivik Tahun 6
Buku Skrap yang diperlukan

PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

TEMA
HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

PROJEK
BUKU SKRAP SEKOLAH

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran melibatkan diri secara langsung sebagai anggota
masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar
bilik darjah
Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan digantara guru-guru sivik
Membahagikan buku skrap mengikut kelas
Membuat refleksi dari projek dan membuat penilaian
Membuat laporan projek

JANGKAMASA
Semester 2

SASARAN
Murid-murid tahun 5

SUMBER TENAGA
Guru-guru tahun 5

PENYELIAAN / PEMANTAUAN
Ketua panitia sivik
Guru Penolong Kanan 1
8
INSTRUMEN
Buku Teks Sivik Tahun 5
Buku Skrap yang diperlukan

PROGRAM
PROJEK KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

TEMA
SAYANGI DIRI
PROJEK
BUKU SKRAP KELUARGA

MATLAMAT
Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan melibatkan diri secara
langsung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab

OBJEKTIF

Mengaplikasikan pengetahuan sivik, kemahiran sivik dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar
bilik darjah

Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara


Menjadi warganegara yang patriotik dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perbincangan antara guru-guru sivik
Murid melakar profil diri masing-masing
Mencari maklumat dan gambar-gambar diri
Profil diri dibukukan dalam buku skrap

JANGKAMASA
Semester 2

Sasaran
Murid-murid tahun 4

Sumber Tenaga
Guru-guru tahun 4

Penyeliaan / Pemantauan
Ketua Panitia Sivik
Guru Penolong Kanan 1
9
Instrumen
Buku Teks Sivik Tahun 4
Latihan Harian

LAPORAN HARI KEMERDEKAAN KE-55 Peringkat Sekolah

Pada 30 Ogos 2012 SJK Sebiew Chinese Bintulu telah mengadakan


Sambutan Hari Kemerdekaan sempena Ulangtahun Kemerdekaan Ke-55. Sabutan
yang bertujuan memupuk semangat cinta akannegara kepada warga sekolah ini
berjaya diadakan dengan cemerlang.Sambutan yang diadakan pada 30 Ogos 2012
lalu telah disertai oleh seluruh warga termasuk guru-guru dan para pelajar sesi
pagi dan murid-murid pra sekolah turut hadir untuk menyambut hari yang penuh
bermakna bagi seluruh rakyat Malaysia. Segala perancangan dan persiapan
untuksambutan dilakukan seminggu sebelum sambutan.

Tugasan untuk persiapan sambutan dibahagikan kepada empat kategori,iaitu


sambutan, persembahan, aturcara dan persiapan tempat. Dalam usahauntuk
menjayakan sambutan tersubut, guru-guru dan para pelajar bekerjasamamembuat
persiapan. Latihan persembahan diadakan selama dua hari berturut-turut untuk
memastikan acara berjalan dengan lancar pada hari sambutan.Perhiasan dan
persiapan pentas diadakan pada hari terakhir sebelum sambutanuntuk memastikan
tiada sebarang kesilapan teknikal ketika acara sambutansedang berlangsung. Guru-
guru bertungkus lumus mencari lagu patriotik untukdimainkan pada hari sambutan
kemerdekaan. Beberapa orang pelajar dipilihuntuk membantu guru menyusun
kerusi untuk guru-guru dan tempat duduktetamu jemputan khas sempena hari
sambutan itu. Walaupun tugas yangdilakukan sangat berat, namun apabila
dilakukan bersama pekerjaan tersebutmenjadi mudah kerana berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing.
10
Pelancaran kempen ini telah diadakan di dewan sekolah.Sepanjang tempoh
sambutan dijalankan , pelbagai aktiviti telah diadakan. Ini termasuklah
Pertandingan Melukis Poster,Membuat bendera Malaysia, Tayangan , Nyanyian
Lagu Patriotik, “Jalur Gemilang” dikibarkan di sekeliling sekolah.

Majlis dimulakan dengan nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Ibu


Pertiwiku.Selepas itu,upacara ikrar dijalankan.Seterusnya,ucapan daripada
Puan Guru Besar, Pn Chieng Sai Leng.Guru Besar memberi penerangan tentang
sejarah kemerdekaan negara.Guru Besar juga memberitahu murid bahawa tema
Perayaan Kemerdekaan tahun ini ialah “ 1 Malaysia Menjana Transfomasi”.
Seterusnya, kuiz Hari Kebangsaan telah diadakan . Nyanyian lagu patriotik Janji
ditepati juga dinyanyikan bersama-sama .Majlis diakhiri dengan sesi bergambar
beramai-ramai

Keputusan pertandingan-pertandingan yang telah dianjurkan juga


diumumkan dalam majlis tersebut (Lampiran I, II). Majlis ini telah mendapat
sambutan yang baik daripada semua pihak. Semua anggota berasa bangga kerana
dapat mengkibarkan bendera pada hari tersebut.

Laporan Disediakan Oleh, 2 SEPTEMBER 2012.

_____________________

BONG SHU YNG

KETUA PANITIA SIVIK DAN KENEGARAAN 2011

11
SJK SEBIEW CHINESE BINTUL

Kertas Kerja Kuiz Hari Kemerdekaan

SJK Sebiew Chinese Bintulu sempena Majlis Hari Kemerdekaan 2012

TEMA

Janji Ditepati

RASIONAL

Memupuk semangat nasionalisme dan cintakan Negara

OBJEKTIF:

1. Murid-murid menghayati peristiwa kemerdekaan Malaysia dan bersyukur


atas nikmat yang mereka kecapi kini.
2. Murid-murid dapat menghayati makna kemerdekaan dan berusaha
mengekalkannya.
3. Murid-murid mengetahui tokoh perjuangan dan berterima kasih kepadanya.
4. Murid-murid dapat mengamalkanhidup bersatu-padu antara kaum dan
menghayati kemerdekaan dengan erti kata sebenarnya.

TARIKH

30 OGOS 2012 ( Khamis )

KUMPULAN SASARAN

Semua murid SJK SEBIEW CHINESE BINTULU

Cara pertandingan :
12
1. Juruacara akan membaca soalan-soalan Kuiz Kemerdekaan untuk dijawab
oleh murid-murid mengikut kelas masing-masing .
2. Soalan-soalan Kuiz Kebangsaan mempunyai pelbagai aras kesukaran
mengikut kebolehan setiap kelas.
3. Setelah mendengar soalan Kuiz dengan teliti , murid terlebih dahulu
mengangkat tangan dan dapat menjawab dengan tepat akan diberi hadiah .
4. Jika soalan yang dijawab oleh seseorang murid adalah salah , peluang
dibuka sekali lagi untuk murid-murid di kelas yang sama .
5. Kalau jawapan yang diberi adalah tidak tepat , peluang akan terbuka kepada
murid-murid dari kelas lain.
6. Terdapat dua soalan Kuiz Kemerdekaan yang beraras tinggi akan terbuka
kepada semua murid yang terlebih dahulu mengangkat tangan.
7. Guru kelas dan guru mata pelajaran ditugaskan memastikan murid-murid
yang terlebih dahulu mengangkat tangan untuk menjawab soalan Kuiz Hari
Kebangsaan.
8. Setiap kelas akan ditanya satu soalan . Sebanyak 36 soalan untuk 36 buah
kelas akan ditanya untuk setiap kelas bermula dati tahun 1 hingga tahun 6 .

HADIAH

Sebuah buku catatan kecil , sebatang pensel 2 B dan sebuah penggantung kunci
yang bertema Hari Kebangsaan akan diberi kepada murid yang dapat menjawab
tepat dalam soalan-soalan Kuiz Kemerdekaan.

AHLI JAWATANKUASA

Penasihat Puan Chieng Sai Leng ( Guru Besar )


Pengerusi Puan Goh Pey Yu ( PKKK )
Puan Bong Shu Yng ( Ketua Panitia Sivik Dan
Kenegaraan )
Setiausaha
Cik Fung Lung Jiek ( Penolong Panitia Pendidikan
Moral )
Juruacara Kuiz
Puan Bong Shu Yng
Kemerdekaan
Penggubal Tahap 1 : Semua ahli panitia Pendidikan Moral
13
soalan-soalan
Tahap 2 : Semua ahli panitia Kajian Tempatan dan Sivik
Kuiz
dan Kenegaraan
Kemerdekaan
Hadiah Puan

ANGGARAN KOS BELANJAWAN

BIL PERKARA PENGIRAAN JUMLAH


1 Pensel 2 B 38× RM
2 Buku nota 38× RM
kecil
3 Penggantung 38× RM
kunci Hari
Kebangsaan

Disediakan oleh

____________________

Bong Shu Yng

( Ketua Kuiz Kemerdekaan )

14
KERTAS KONSEP

Mewarna Dan Membuat Jalur Gemilang serta Bendera Negeri Sarawak


Sempena Sambutan Hari Kemerdekaan Ke-55

Objektif : 1. memupuk semangat patriotisme dan daya kreativiti murid dalam


seni.
2. Memupuk semangat cintakan negara.
3. Murid-murid dapat mengamalkan hidup bersatu-padu antara kaum
dan
menghayati kemerdekaan dengan erti kata sebenarnya.

Tarikh : 14.08.2012 hingga 17.08.2012

Kumpulan Sasaran : Semua murid SJK SEBIEW CHINESE BINTULU

Alat dan Bahan : a. Kertas lukisan dibekalkan oleh pihak penganjur


b. Bahan mewarna disediakan oleh murid

Perbelanjaan : Fotostat kertas lukisan


a. Bendera Malaysia : 1255 keping X RM0.03 = RM37.65
b. Bendera sarawak : 1255 keping X RM0.03 = RM37.65

15
PERTANDINGAN BERWARNA SEMPENA HARI KEMERDEKAAN 2012
ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN SENI, PANITIA PENDIDIKAN
MORAL, PANITIA KAJIAN TEMPATAN DAN PANITIA SIVIK

Objektif:

Peraturan-peraturan :
1. Pertandingan ini dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu :
a. Pra sekolah -
b. Tahap 1 – Tahun 1,2 dan 3 masing-masing mewarna Bunga
Raya , Bendera Negeri Sarawak dan Bendera
Negara Malaysia.
c. Tahap 2 – Tahun 4,5 dan 6 mewarna lukisan yang ada gabungan
logo 1 Malaysia, pelbagai kaum, bunga raya dan lain-
lain

2. Alat dan Bahan :


a. Kertas lukisan dibekalkan oleh pihak penganjur
b. Bahan mewarna disediakan oleh murid

3. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu hasil karya sahaja.

4. Permarkahan: luaran 50% dan pemadanan warna 50%

5. Hadiah: a. Johan, Naib Johan, Tempat ke-3 dan 2 buah Sagu hati
disediakan untuk setiap tahun.
b. Hadiah adalah Nesvita 3In 1, Combwide Cereal, City Café,
Milo
Fuze 3 In 1 dan Vico Calsium 3 In 1
c. Anggaran Hadiah ==RM94.20

6. Tarikh dan Masa:


a. Tahun 1-3 : 13//8/2012 , 3:30pm-5:00pm
b. Tahun 4-5 : 13/8/2012 , 10:30am-12:30pm
c. Tahun 6 : 14/9/2012 (selepas sambutan Hari Kemerdekaan)

7. Tempat: Bilik darjah masing-masing

16
8. Guru Bertugas:
a. AJK Pertandingan : Semua guru PS
b. AJK Permarkahan : Guru Besar, Semua Penolong Kanan dan
Penyelia Petang

9. Bahan pertandingan : Cetakan lukisan 1255 keping X RM0.03 =


RM37.65

LAPORAN
MAJLIS PELANCARAN KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG
DAN AKTIVITI BERKAITAN DI SEKOLAH-SEKOLAH
SEPANJANG PERAYAAN BULAN KEMERDEKAAN KE-55
TAHUN 2012

1. MAKLUMAT SEKOLAH
A. NAMA SEKOLAH : SJK SEBIEW CHINESE, BINTULU
B. ALAMAT SEKOLAH : KM9, JALAN BINTULU-MIRI, BINTULU.
C. KOD SEKOLAH : YBC9101
D. NO.TELEFON SEKOLAH : 086-333681
E. NO.FAKS SEKOLAH : 086-333681
F. ALAMAT E-MAIL SEKOLAH : sebiewc@yahoo.com

2. LAPORAN MAJLIS PELANCARAN KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG


A. TARIKH : 18 JULAI 2012
B. ATUR CARA MAJLIS/AKTIVITI : SILA RUJUK LAMPIRAN

3. LAPORAN PENGISIAN AKTIVITI SEPANJANG PERAYAAN BULAN


KEMERDEKAAN (17 JULAI – 18 SEPTEMBER)

BIL TARIKH PROGRAM PERINCIAN


AKTIVITI
1 18.07.2012 Majlis Perancaran Kempen Kibar Jalur Sila rujuk
Gemilang lampiran.
2 13.08.2012 Pertandingan mewarna . Sila rujuk kertas
konsep.
3 14.09.2012 Pertandingan Kuiz sempena Hari Sila rujuk kertas
Kemerdekaan konsep.
4 14.08.2012 Mewarna dan membuat bendera Jalur Digunakan
17.08.2012 Gemilang dan Bendera Negeri Sarawak semasa
17
Perhimpunan
Khas Sambutan
Hari
Kemerdekaan
pada 30 Ogos
2012
5 17.08.2012- Mainkan Lagu Patriotik Setiap hari
14.09.2012 semasa Waktu
Rehat.
6 14.09.2012 Majlis Sambutan Hari Kemerdekaan Sila rujuk
lampiran.

4. LAPORAN PERHIMPUNAN KHAS SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN


NEGARA DI
SEMUA SEKOLAH PADA 30 OGOS 2012.

A. Tarikh : 30.08.2012 ( Khamis )


b. Atur cara majlis/Aktiviti : SILA RUJUK LAMPIRAN

SJK SEBIEW CHINESE BINTULU


Majlis Sambutan Hari Kemerdekaan Ke – 55
Tahun 2012
18
Tarikh : 30.08.2012 (Khamis)
Masa : 7.10 pagi – 10.00pagi
Tempat : Dewan Sekolah
……………………………………………………………………………………
ATURCARA

7.10 am -- Semua guru dan murid berkumpul di dewan sekolah.


-- Nyanyian lagu kebangsaan ‘Negaraku’ , lagu sekolah
-- Ucapan Khas Guru Besar sempena Hari Kemerdekaan
-- Menyanyi lagu Patriotik -- Jalur Gemilang
-- Menyanyi lagu Patriotik -- Keranamu Malaysia
-- Menyanyian lagu Hari Kebangsaan -- Janji Ditepati
-- Laungan Pra Merdeka ( Wakil pelajar )
-- Pertandingan Kuiz Sempena Hari Kemerdekaan ke-55
-- Penyampaian Hadiah kepada pemenangan pelbagai pertandingan
sempena Hari
Kemderkaan Ke- 55
-- Nyanyian lagu ‘ Ibu Pertiwiku ‘
-- Sesi bergambar
9.00am -- Majlis bersurai

Majlis Perancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang

Tarikh : 18.07.2012 ( Rabu )


19
Masa : 7.10 pagi
Tempat : Dewan Sekolah

7.10 pagi --Semua guru dan murid berkumpul di dewan sekolah.


-- Nyanyian lagu kebangsaan ‘Negaraku’ , lagu sekolah
-- Membaca ikrar “ Rukun Negara “
-- Membaca ikrar “”Perpaduan RIMUP “
-- Ucapan Khas Guru Besar sempena Hari Kemerdekaan
-- Menyanyi lagu Patriotik -- Jalur Gemilang

-- Upacara menaik Bendera

-- Bersurai

Pertandingan Menulis Karangan Dalam Bahasa Cina , Bahasa Malaysia Dan


Bahasa Inggeris sempena Menyambut Hari Kemerdekaan Ke-55

20
1. Objektif : a. Memupuk semangat cintakan Negara di kalangan murid.
b. Menggalakkan murid meningkatkan prestasi mengarang.

2. Tarikh : 17.08.2012 – 27.08.2012

3.Prosedur : a. Pertandingan dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu Kategori BC,


Kategori BM
dan Kategori BI mengikut tahun iaitu Tahun 3, Tahun 4, Tahun 5
dan Tahun 6.
b. Panjang karangan tidak dihadkan.
c.. Murid-murid boleh menulis karangan di rumah dan hasil karya
mereka perlu
dihantar kepada guru-guru yang bertanggungjawab sebelum tarikh
tutup.
4. Guru-guru yang bertugas :
a. Kategori BC : Cikgu Wong Ling Kong & Cikgu Wong Lian Sin
b. Kategori BM : Cikgu Thai Chew Fung & Cikgu Ngui Cha Sia
c. Kategori BI : Cikgu Lu Cheng Kiong & Cikgu Wong Moi Tin

5. Hadiah : Hadiah akan diberi kepada 6 hasil yang terbaik mengikut setiap
kategori/tahun.

6. Anggaran hadiah : Hadiah berbentuk Document Fail

Gambar suasana Perhimpunan Khas Sempena Hari Kebangsaan pada


30 Ogos 2012.

21
22
23
24
Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 1

Bil Tempat Nama

1 Johan Leslie Leo 1A

2 Naib Johan Zaretha Julan 1A

3 Ke- tiga Hii Ben Hong 1A

4 Sagu hati Gabriella 1A

5 Sagu hati Prunella 1A

Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 2

Bil Tempat Nama

1 Johan Tan Mee Fang 2A

2 Naib Johan Kong Lei Ting 2A

3 Ke- tiga Mohd Amirul 2A

4 Sagu hati Dexter Harvey 2A

5 Sagu hati Stefeni Lee 2A

Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 3

Bil Tempat Nama

1 Johan Lim Chee Hui 3A

2 Naib Johan Vyvyan Nyna 3A


25
3 Ke- tiga Hii Sing Lei 3A

4 Sagu hati Eug Ene Lim 3A

5 Sagu hati Jong Yong Kai 3A

Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 4

Bil Tempat Nama

1 Johan Liew Chung Zhen 4A

2 Naib Johan Amanda Lau Mai Jin 4A

3 Ke- tiga Jong Si Hui 4A

4 Sagu hati Allison Hii 4A

5 Sagu hati Fung Shu Ting 4A

Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 5

Bil Tempat Nama

1 Johan Terence 5C

2 Naib Johan Christina 5D

3 Ke- tiga Ong Hao Chan 5A

4 Sagu hati Jesseca Joo 5A

5 Sagu hati Ling Hang Jing 5A

26
Keputusan Pertandingan Mewarna Sempena Hari Kemerdekaan Tahun 6

Bil Tempat Nama

1 Johan Evelyn Wong 6A

2 Naib Johan Yuki Yeu Zi 6A

3 Ke- tiga Ling Yan Ping 6A

4 Sagu hati Bibiana 6C

5 Sagu hati Lau Li Ling 6A

27
28
29
实比河华文小学

2012 年征集教师节感谢语比赛

1. 作品标题 : 《老师,谢谢你 ! 》 , 《老师, 您辛苦了!》


2. 内容要求 : (a) 写下想对老师说的感谢的话
(b) 可以使用国语、英语或华语来写感谢语
(c ) 可以以自己的创意来勾画自己的作品

3. 字数 :早上班 ( 50 - 100 个字)


下午班 (不限字数)
4. 材料 : 自备 , 唯规定需要使用 A4 纸 ( 颜色不拘)
5. 比赛日期 : 19 / 5 / 2012 ( 星期一 )
6. 时间 : 早上 班 (早上 6 : 45 至 7 : 45 )
下午班 (下午 5 :00 至 6:00 )
7. 奖励方式 :每一年级 ( 一、二、三 、四、五、六年级)选出三

份佳作, 并在本校教师节庆典 公布成绩和颁奖


8. 评分方式 : ( a )内容 : 50 % ( b) 创意 : 50 %

备注 : 每班的级任老师联同道德老师和公民老师挑选班上至少三份的佳

作呈交予公民科主任 ( 早上班) 、道德科副主任 (下午班)作最后的审

核工作。

Program Pertandingan menulis ucapan kreatif penghargaan ‘Terima Kasih


Cikgu’

Objektif :

30
1. Untuk memupuk nilai terima kasih terhadap warga guru.

2. Untuk memberi penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para guru

3. Untuk menanam dan melatih daya imaginasi dan kreatif di kalangan murid-
murid.

Syarat-syarat Penyertaan

a) Terbuka kepada semua murid SJK SEBIEW CHINESE BINTULU


b) Setiap murid dibenarkan menghantar SATU (1) PENYERTAAN sahaja
c) Murid dikehendaki secara kreatif menghasilkan ucapan dalam Bahasa Melayu,
Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris
untuk menunjukkan penghargaan mereka terhadap guru-guru
d) Ucapan yang dihasilkan adalah sepanjang antara 160 hingga 200 patah
perkataan

Hadiah-hadiah :
(a) Panel hakim akan memilih tiga karya terbaik bagi setiap tahun untuk
menerima hadiah.
(b) Keputusan hakim adalah muktamad.

31
Murid-murid yang menang membaca ucapan kreatif penghargaan terima kasih guru
masing-masing

32
Majlis penyampaian hadiah bagi Program Pertandingan menulis ucapan
kreatif penghargaan ‘Terima Kasih Cikgu

33
PROGAM BEBAS DENGGI 2012

SJK SEBIEW CHINESE BINTULU

PENGENALAN:

34
Program Bebas Denggi merupakan satu program khas yang dijalankan di sekolah
untuk memastikan sekolah sentiasa bersih dan bebas daripada kawasan – kawasan
kotoran dan tempat pembiakan nyamuk. Melalui program ini, murid – murid
mendapat kesedaran tentang bahayanya nyamuk aedes serta perlunya menjaga
kebersihan disekolah dan juga di rumah.

RASIONAL:

Murid – murid bersama – sama guru saling bekerjasama mebersihkan persekitaran


sekolah dan memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk. Secara tidak langsung
dapat meningkatkan tahap kesedaran di dalam diri murid –murid mengenai bahaya
denggi.

MATLAMAT :

Program Bebas Denggi bermatlamat untuk memastikan tiada tempat pembiakan


nyamuk di kawasan sekolah dan juga memberi kesedaran kepada murid – murid
tentang bahaya denggi serta perlunya menjaga kebersihan supayamencapai ‘o’ kes
denggi.

OBJEKTIF :

1.Memastikan kawasan sekolah bebas dari tempat pembiakan nyamuk.

2.Memberi kesedaran kepada murid –murid tentang bahayanya nyamuk aedes.

3.Memastikan sifar kes denggi di sekolah

PELAN STRATEGIK

PERANCANGAN TAHUNAN

35
1.Perancangan

PROGRAM BEBAS DENGGI 2012

1.1Perjumpaan dengan PKHEM

1.2Mesyuarat jawatankuasa

1.3Penyediaan perancangan aktiviti.

2.Pengenalan

2.1Pembahagian tugas kepada Ahli jawatankuasa

2.2Memberi pengisian / ceramah / tayangan dokumentari mengenai bahaya denggi


kepada murid.

2.3Menjalankan Gotong – royong Perdana peringkat sekolah

3.Penyeliaan

3.1Membuat rondaan di kawasan sekolah memastikan tiada tempat pembiakan


nyamuk.

3.2Soal selidik kepada murid mengenai info denggi.

4.Pelaporan

4.1Membuat laporan mengenai aktiviti yang telah dilaksanakan

.5.Penilaian

5.1Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya

PROGRAM BEBAS DENGGI TAHUN 2012

Setiap kelas akan bergilir-gilir memantau kawasan-kawasan tertentu sekali


sahaja (10-15 minit waktu Sivik atau Pendidikan Moral mengikut jadual yang
ditetapkan) pada setiap minggu dan merekodkan sama ada terdapat jejentik
nyamuk pada borang yang diberikan.
36
Tarikh Kelas Mata pelajaran
9/4—13/4 4A Sivik

16/4—20/4 4B Pendidikan Moral

23/4—27/4 4C Sivik

30/4—4/5 4D Pendidikan Moral

7/5—11/5 4E Sivik

14/5—18/5 4F Pendidikan Moral

21/5—25/5 6A Sivik

11/6—15/6 6B Pendidikan Moral

18/6—22/6 6C Sivik

25/6—29/6 6D Pendidikan Moral

2/7—6/7 6E Sivik

9/7—13/7 6F Pendidikan Moral

16/7—20/7 5A Sivik

23/7—27/7 5B Pendidikan Moral

30/7—3/8 5C Sivik

6/8—10/8 5D Pendidikan Moral

13/8—17/8 5E Sivik

27/8—31/8 5F Pendidikan Moral

37
3/9—7/9 4A Pendidikan Moral

17/9—21/9 4B Sivik

24/9—28/9 4C Pendidikan Moral

1/10—5/10 4D Sivik

8/10—12/10 4E Pendidikan Moral

15/10—19/10 4F Sivik

22/10—26/10 6A Pendidikan Moral

29/10—2/11 6B Sivik

PENUTUP :

Program Bebas Denggi merupakan satu program yang amat penting dijalankan di
sekolah bagi memastikanmurid mendapat maklumat mengenai bahaya denggi. Di
samping itu kerjasama daripada semua pihak amatlahpenting bagi memastikan
program ini berjaya dan sekolah selamat daripada jangkitan nyamuk aedes. Ini
38
sejajardengan seruan kerajaan iaitu memastikan sekolah sentiasa menjadi institusi
yang selamat untuk diduduki danmember keselesaan kepada murid- murid untuk
meninba ilmu pengetahuan.Oleh yang demikian, kita perlulahbersama – sama
membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes, menjaga kebersihan sekolah di
sampingmenceriakan sekolah demi kesihatan dan keselesaan kita bersama.

39