You are on page 1of 5

Bačanin Radovan

Vežba br. 4.
HIDROMEHANIČКO OBLIКOVANJE

Primenjuje se teorija ljuske sa sledećim pretpostavkama:

a) ravansko naponsko stanje,

b) idealno plastičan i izotropan materijal,

v) nema ojačanja i promene debljine, К•s = const.,

g) nema momenta savijanja i opterećenje deluje upravno na srednju površinu ljuske.

σ1 = σ2 = 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠; σ3 = 0;

К= σ1 = σ2

prema energetskom uslovu plastičnosti.

К= 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠𝑠0𝑠= 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠𝑒𝜑𝑧

𝜑𝑧 = 𝜑3 = 𝑙𝑛𝑠0𝑠

│𝜑𝑧│ = │𝜑3│ = 𝜑1 + 𝜑2

419/2018 Strana 1
Bačanin Radovan

EКSPERIMENT

Za razvijeno stanje prečnika 80 mm, od lima AlMg4,5Mn debljine s0=0,9 mm potrebno je


izvesti „razvlačenje fluidom“ do razaranja.

Vežbu izvesti na specijalnom uređaju koji je montiran na laboratorijsku hidrauličnu presu


ERICHSEN 142/12. Na mernom opsegu 0-120 kN, očitati maksimalnu silu, a na
komparatoru krajnju visinu.

Posle izvedenog razvlačenja na mestu pukotine izmeriti dimenzije elementa merne mreže i
odrediti deformacije u ravni lima.Za vežbu hidrauličnog izvlačenja.

Postavka zadatka za izveštaj sa vežbe:

Za vežbu hidrauličnog izvlačenja fluidom potrebno je:

a)prikazati šemu uređaja i ukratko objasniti njen rad,

b)izračunati maksimalni pritisak fluida i odrediti dubinu izvlačenja,

v)odrediti konačnu visinu izvučene kalote,

g)odrediti prirodnu deformaciju stanjenja na mestu pukotine,

d)izračunati vrednost deformacionog otpora К na kraju procesa oblikovanja,


akoradijus krivine kalote na kraju procesa iznosi 35 mm.

419/2018 Strana 2
Bačanin Radovan

Montažna šema alata za izvlačenje fluidom na laboratorijskoj presi ERICHSEN 142/12

419/2018 Strana 3
Bačanin Radovan

1 – Кomparator

2 – Vođica

3 – Ploča od pleksiglasa za oslanjanje

4 – Pipak komparatora za kontakt sa limom

5 – Držač

6 – Кlip

7 – Pipak kompratora

8 – Radni komad (lim)

9 – Cilindar

10- Presa ERICHSEN 142/12

Opis alata:

Na poziciji 10 prikazana je presa. Pritiskivač prese se kreće odozdo na gore i pomera klip,
poz. 6 na gore koji stvara pritisak u fluidu. Držač ima utiskujuće rebro, poz. 5. Zahvaljujući
komprimovanom pritisku vrši se oblikovanje lima. Кomponenta utiskujućeg rebra zajedno sa
pritiskom tečnosti stvara dvoosno zatezanje (razvlačenje). Zahvaljujući komparatoru
(nepokretni pipak, poz. 7), vrši se merenje dubine izvlačenja na osnovu razlike krajnje
očitane vrednosti na komparatoru i vrednosti pre oblikovanja. Pokretni pipak je u kontaktu sa
površinom lima, poz. 4 i on se pomera kako se vrši oblikovanje sve dok lim ne ispuni
matricu.

419/2018 Strana 4
Bačanin Radovan

Izmerena vrednost sile:

•Fmax = 36 kN = 36000 N

Visine očitane na komparatoru:

•h1=48 mm, h2=69,73 mm ;

•h = h2 - h1, mm

Dimenzije elementa merne mreže na mestu pukotine:

•d1= 4,2 mm ( upravno na pravac pukotine)

•d2= 4,3 mm ( u pravcu pukotine)

Početne dimenzije elementa merne mreže:

•d0= 3,1 mm ;

•𝜑1 = 𝑙𝑛𝑑1𝑑0

•𝜑2 = 𝑙𝑛𝑑2𝑑0

Proračun:

D = 80mm (prečnik razvijenog stanja)

s0 = 0.9 mm (debljina lima)

d= 50 mm (prečnik klipa)

h = h2 - h1 = 69.73 – 48 = 21.73 mm

pmax = 𝐹𝑚𝑎𝑥𝐴 = 4𝐹𝑚𝑎𝑥/𝑑 2 𝜋 = 4 36000/50 2 𝜋=18.34 𝑀𝑃𝑎=183.4 𝑏𝑎𝑟

𝜑1 = 𝑙𝑛𝑑1𝑑0 = 𝑙𝑛 4.23.1 = 0.3

𝜑2 = 𝑙𝑛𝑑2𝑑0 = 𝑙𝑛 4.33.1 = 0.32

К= 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠𝑠0𝑠 = 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠𝑒𝜑𝑧

│𝜑𝑧│ = │𝜑3│ = 𝜑1 + 𝜑2 = 0.3 + 0.32 = 0.62

К= 𝑝 ∙ 𝜌2𝑠𝑒𝜑𝑧=18.34 ∙ 352 ∙0.9 𝑒0.62 =662.9 𝑀𝑃𝑎

419/2018 Strana 5