You are on page 1of 1

Krscanstvo

Koja je najzastupljenija religija u Hrvatskoj? Kršćanstvo.


Za vjerske potrebe gradile su se crkve koje su dekorirane Hrvatskim pleterom. U
interakciji s učenicima utvrđujem kojim linijama je pleter oblikovan, i kakve su to
linije. Dakle, jesu li linije debele, tanke, kratke, duge, ravne, zaobljene...
Poznajete li još neke od religijija?
Islamska religija je najzastupljenija na području Bliskog istoka. Islam (ar. al-islām)
"predanost jednom Bogu" je monoteistička religija koja je nastala na Arabijskom
poluotoku u 7. stoljeću, danas je druga najrasprostranjenija religija na svijetu.