www.centarcedrus.

hr  

CENTAR CEDRUS 

 www.centarcedrus.com 

BILJNA ULJA, MASLACI, MACERATI I VOSKOVI 
Kratki priručnik o njihovoj upotrebi 
   napisao: dr.sc. Stribor Marković                  ..... 

 www.centarcedrus.hr     www.centarcedrus.com  

Lipidi 
Biljna  ulja,  maslaci  i  voskovi  pripadaju  velikoj  skupini  spojeva  koje  nazivamo  lipidi.  Kemijski, u skupinu lipida (“masnih tvari”) ubrajamo cijeli niz klasa kemijskih spojeva:   masne kiseline, o kojima pročitajte u članku o omega kiselinama, te svi produkti  masnih kiselina (prostaglandini, leukotrieni…)   esteri (spojevi) masnih kiselina i glicerola, od kojih su glavni trigliceridi (osnovne  molekule masti, maslaca i ulja), ali i mono‐ i digliceridi   glicerofosfolipidi,  spojevi  glicerola,  masnih  kiselina  i  fosforne  kiseline,  te  najključnijih  dijelova:  kolina  ili  serina  ili  etanolamina.  Vrlo  su  bitni  sastojci  staničnih membrana, a najpoznatiji predstavnik je lecitin   šećerni  lipidi  (saharolipidi)  spojevi  su  koje  obično  nalazimo  u  staničnim  stijenkama bakterija   prenolni  lipidi;  u  tu  grupu  pripadaju  karotenoidi  poput  poznatog  β‐karotena,  crveno obojenog spoja iz korijena mrkve, ali vitamini A, E i K   steroli, među koje pripada svima poznati kolesterol, ali vitamin D   sfingolipidi,  s  ceramidima  kao  predstavnicima,  grupi  spojeva  poznata  iz  komercijalne kozmetike   voskovi, spojevi masnih kiselina i tzv. dugolančanih alkohola. Koriste ih bakterije,  životinje i biljke, prije svega kao zaštitu od nepovoljnih utjecaja okoliša.  Lipidi  imaju  mnogobrojne  funkcije,  služe  kao  energetsko  "skladište"  poput  klasičnih  masti  i  ulja;  u  sastavu  su  staničnih  membrana  svih  živih  bića  (fosfolipidi,  ceramidi,  steroli,  sfingolipidi)  i  time  štitite  stanicu  i  cijeli  organizam  od  nepovoljnih  utjecaja. 

Centar Cedrus, Ilica 11, 10000 Zagreb • www.centarcedrus.hr • info@centarcedrus.hr • tel. 01/4830161 

www.centarcedrus.hr  

CENTAR CEDRUS 

 www.centarcedrus.com 

Sudjeluju  u  brojnim  procesima  za  prijenos  signala  među  stanicama  (hormoni  i  lokalni  hormoni)  te  potiču  razne  fiziološke  procese  (vitamini,  masne  kiseline,  prostaglandini  i  leukotrieni, steroli).   

Biljna ulja su hrana, lijek i kozmetika 
Završilo  je  jedno  nesretno  doba  u  kojem  su  se  ulja  promatrala  kao  nešto  od  čega  se  debljamo. Primjena biljnih ulja poput lana i noćurka kao lijekova, te masovna upotreba  ulja iz riba i algi, otvorila su nov prostor za istraživanja i promijenila percepciju o uljima  kao prognanicama iz naših života.  U  živom  organizmu,  ulja  su  “energetska  skladišta”,  jer  nagomilavamo  višak  energije  u  energetski  bogate  kemijske  spojeve  trigliceride,  a  iskorištavamo  ih  kada  poenstane  kaloraija u prehrani. Sjemenke biljaka, iz kojih niče nova biljka, i sadrže ulja upravo iz tih  razloga.  Ulja  su  i  zaštitna,  pogotovo  životinjama,  a  štite  ih  od  hladnoće  i  ozljeda.  U  kozmetici, ulja imaju dvojaku funkciju – hrane kožu (metabolizam kože iskorištava ulja),  ili su zaštitna, odnosno sprečavaju isušivanje kože.  Biljna  ulja  koja  koristimo  i  u  kozmetici  i  u  prehrani  moraju  biti  HLADNO  PREŠANA  I  NERAFINIRANA. Koji je smisao toga?   

Kako se dobivaju biljna ulja 
Dugo vremena su se ulja dobivala procesom hladnog tiještenja. Biljni materijal se mljeo  i blagim zagrijavanjem (60‐65 °C) i tiještenjem se dobivalo ulje. Većina današnjih ulja na  policama  dobiva  se  postupkom  vrućeg  tiještenja,  jer  se  podizanjem  temperature  povećava  prinos  dobivanja  ulja.  Zbog  toga  su  takva  ulja  jeftinija,  ali  zbog  zagrijavanja  dolazi  i  do  oksidacije  osjetljivih  masnih  kiselina  (polinezasićene  masne  kiseline).  Osim  masnih  kiselina,  i  druge  tvari  mogu  biti  osjetljive  na  povišenu  temperaturu  u  procesu  dobivanja,  primjer  za  to  je  azadirahtin  iz  ulja  neema.  Zbog  toga  u  prehrani  i  kozmetici  koristimo hladno prešana ulja.  Relativno  noviji  način  dobivanja  biljnih  ulja  je  proces  ekstrakcije  superkritičnim  ugljičnim  dioksidom  (CO2  ekstrakcija).  Na  taj  način  se  dobivaju  ulja  iz  biljaka  gdje  je  prinos dobivanja ulja vrlo nizak. CO2 ekstrakcijom se biljni materijal uopće ne zagrijava, 

Centar Cedrus, Ilica 11, 10000 Zagreb • www.centarcedrus.hr • info@centarcedrus.hr • tel. 01/4830161 

www.centarcedrus.hr  

CENTAR CEDRUS 

 www.centarcedrus.com 

čime  se  još  bolje  sačuvaju  osjetljive  ljekovite  tvari  i  polinezasićene  masne  kiseline.  Ovako dobivenim biljnim uljima posvetili smo poseban tekst na našim stranicama, pa ga  pročitajte kako biste doznali više detalja.  Dio  ulja  na  tržištu  dobivao  se  ekstrakcijom  organskim  otapalima,  poput  heksana.  I  danas  se  na  tržištu  nađe  ulje  sjemenki  grožđa  dobivenom  na  ovaj  način.  Takva  ulja  ne  koristimo  u  aromaterapiji,  jer  uvijek  postoji  zdravije  dobivena  varijanta  bez  zaostalih  otapala u njima.   

Što znači nerafinirano? 
Cilj rafiniranja je produljenje trajnosti ulja na policama, a to znači da je taj cilj potpuno  trgovački. U njemu se ulje podvrgava ekstrakcijama i propuštanja kroz adsorbense. Prvo  se  neutralizacijom  (lužinom)  uklanja  višak  slobodnih  masnih  kiselina.  Adsorbensi  (bentonit,  Fulerova  zemlja)  vežu  na  sebe  obojene  tvari  poput  karotenoida,  klorofila  i  sličnih  tvari.  Na  taj  način  ulje  postaje  uniformnije  i  vjerojatno  za  neke  ljude  vizualno  prihvatljivije. No, ulje time gubi ljekovite tvari, da bi vas na policama dočekao trajan, ali  manjkav  proizvod.  Treba  biti  fer:  neka  ulja  naprosto  zahtijevaju  rafiniranje,  poput  ulja  pamuka i riže. Gotovo sva druga ulja su daleko hranjivija i ljekovitija ako nisu rafinirana.  Navest  ćemo  primjer:  shea  maslac  ima  karakterističan,  «orašast»  miris  i  pomalo  žućkastu  boju.  Nakon  rafiniranja  dobiva  se  idealan  bijeli  maslac  gotovo  bez  mirisa.  Kvaka  22  skriva  se  u  gubitku  ljekovitih  neosapunjivih  tvari,  estera  cimetne  kiseline.  Upravo  onih  koji  štite  kožu  od  ultra‐ljubičastih  (UV)  zraka.  Rafinirano  ulje  badema  sadrži  manje  voskova,  ulje  lješnjaka  sadrži  manje  ljekovitih  triterpena...  Koliko  kvalitetnog želite dati sebi?   

Drugi postupci čišćenja ulja 
Već  u  samom  postupku  rafiniranja  radi  se  proces  dezodoriranja,  odnosno  uklanjanja  mirisa. Ulje se u posebnom reaktoru u vakuumu podvrgava vrućoj vodenoj pari ugrijanoj  na 200 °C. Na taj način se uklanjaju mirisne tvari i ulje postaje posve neutralnog mirisa.  Prema  europskoj  regulativi,  proces  dezodoriranja  prihvatljiv  je  i  kompatibilan  s  eko  (bio)  uljima.  Primjenjuje  se  za  ulja  intenzivnog  mirisa,  poput  argana,  sezama  i  suncokreta, pogotovo kada su namijenjena za kozmetiku. 
Centar Cedrus, Ilica 11, 10000 Zagreb • www.centarcedrus.hr • info@centarcedrus.hr • tel. 01/4830161 

www.centarcedrus.hr  

CENTAR CEDRUS 

 www.centarcedrus.com 

Proces vinterizacije uključuje uklanjanje voskova i drugih tvari koji izazivaju mutnoću  ulja.  Ulje  se  polagano  hladi,  što  omogućuje  pravilnu  kristalizaciju  voskova,  a  potom  se  ulje hladno filtrira preko tkanine. Proces vinterizacije primjenjuje se da bi se dobilo ulje  veće bistrine, koje se zamućuje čiki niti na temperaturama ispod sobne. Premda proces  vinterizacije ne uključuje tretman kemikalijama, takva su ulja manje vrijedna pogotovo u  kozmetičke svrhe, jer prirodno prisutni voskovi imaju ljekovito i zaštitno djelovanje.   

Klasifikacija ulja prema načinima dobivanja i tretmanu 
Sirovo  (“brut”)  ulje  je  ono  koje  je  dobiveno  direktno  nakon  prešanja.  Takvo  ulje  je  obično  mutno  zbog  sadržaja  vlage  i  manjih  nečistoća.  Neka  ulja  na  tržištu  (npr.  plod  divlje ruže, pulpa pasjeg trna…) prodaju se u brut obliku.  Djevičansko ulje je prema definiciji dobiveni isključivo mehaničkim postupcima, bistri  se  isključivo  fizički  (npr.  filtracijom)  i  nisu  prošla  proces  rafiniranja.  Sama  filtracija  se  obično  odvija  u  dva  koraka,  preko  tkanine  i  preko  papira,  a  ponekad  se  ulje  bistri  i  centrifugiranjem (odvajanjem taloga).  Rafinirano ulje nije nužno dobiveno vrućim tipom ekstrakcije, postoje i hladno prešana  rafinirana ulja. Po definiciji, sva rafinirana ulja prolaze već opisani proces rafiniranja.   

Što je to ljekovito u biljnim uljima? 
U biljnim uljima ljekovite mogu biti razne tvari.  Masne  kiseline  u  sastavu  triglicerida.  Tipični  primjeri  za  to  su  biljna  ulja  noćurka  ili  boražine koja sadrže γ‐linolensku kiselinu, te ulja lana, konoplje ili oraha koji sadrže α‐ linolensku  kiselinu.  Premda  ta  ulja  sadrže  i  druge  ljekovite  tvari,  njihova  ljekovitost  uglavnom  je  posljedica  «hranjenja»  organizma  s  esencijalnim  masnim  kiselinama  koje  nam trebaju u metabolizmu baš poput vitamina. Ako želite to dublje shvatiti, pročitajte u  tesktu o masnim kiselinama.  Tvari  otopljene  trigliceridima.  Maslinovo  ulje  vjerojatno  je  najpoznatiji  primjer.  Ono  kao  dominantnu  masnu  kiselinu  sadrži  oleinsku  kiselinu,  koju  ionako  sami  možemo  stvoriti u stanicama. Stoga je očito da ljekovitost moramo objasniti na neki drugi način.  Druge  tvari  u  maslinovom  ulju,  koje  daju  specifičan  aromatično‐gorkast  okus  poput 

Centar Cedrus, Ilica 11, 10000 Zagreb • www.centarcedrus.hr • info@centarcedrus.hr • tel. 01/4830161 

  Jodni broj govori koliko se grama joda veže na 100g nekog biljnog ulja.  argan).hr • info@centarcedrus. omekšavaju kožu i ubrzavaju upijanje ulja u kožu.    Kako se ispituje kvaliteta biljnih ulja?  Biljna ulja prolaze razne tehnike ispitivanja kako bi se utvrdilo da li se radi o patvorini.  sjemenki  američke  brusnice). koliko γ‐linolenske kiseline sadrži biljno ulje boražine.  Ugljikovodici. 10000 Zagreb • www.  baš  poput  otiska  prstiju  ljudi. jer različita biljna ulja sadrže i različite udjele masnih kiselina.hr   CENTAR CEDRUS   www.  Sastav  sterola  unikatan  je  za  pojedinu  vrstu. Esteri cimetne kiseline iz  shea maslaca apsorbiraju UV zrake i time direktno štiti kožu tijekom sunčanja.  snažno  potiču  regeneraciju. argan patvori s manje skupim uljima.  Njime  se  ispituje.  Karotenoidi  iz  ploda  divlje  ruže.  te zadovoljava li kvalitetom za oralnu upotrebu i kozmetiku.centarcedrus.  poput  pulpe  pasjeg  trna.  Oni  djeluju  kao  prirodni  antioksidansi. fingerprint analizu sterola.  Stoga  se  koristi za tzv.  buritija  i  macerata  korijena  mrkve.hr • tel.  pulpe  i  sjemenki  pasjeg  trna  i  sličnih  ulja  djeluju  protuupalno.  potiču  lučenje  žuči  i  zacijeljivanje  kože  zbog  protuupalnog  djelovanja.  Tako  shea  maslac  sadrži  najmanje  4%  neosapunjivih tvari.  koriste  se  i  u  preparatima  za  sunčanje  jer  štit  kožu  od  oštećenja  izazvanog  UV  zrakama.  primjerice.  Ulja  i  macerati  bogati  β‐karotenom. Tako se može dokazati da li se.  te  pomažu  obanavljanju  kože.centarcedrus.  odnosno  ukupna  količina  tvari  koje  nisu  trigliceridi.  sjemenki  borovnice). 01/4830161  . a izvodi se također plinskim kromatografom.centarcedrus.  Osim  fitosterola. Eterična  ulja  također  mogu  biti  otopljena  u  uljima.  Većina  takvih  tvari  su  već  spominjani  fitosteroli.com  sterola. Ilica 11.  Ulja  bogata  fitosterolima  obično  dobro  štite  kožu  od  isušivanja  (npr.  provodi  se  za  ulja  bogata  takvim  tvarima.  Analiza  neosapunjivih  tvari. Može i otkriti  patvorenja biljnog ulja.  poput  skvalena. Jod se veže na  nezasićene masne kiseline (dvostruke veze između dva atoma ugljika).  aktivne  tvari  mogu  biti  tokoferoli  (vitamin  E  iz  ulja  pšeničnih  i  kukuruznih  klica. primjerice.www.  Analiza sterola provodi se u cilju ispitivanja patvorenja.  Analiza  masnih  kiselina  danas  se  radi  pomoću  plinske  kromatografije.  Takav  je  primjer  ulje  crnog  kima  bogato  eteričnim uljem s timokinonom. Što je veći jodni  Centar Cedrus.  suhoću  i  crvenilo. ili se maslinovo ulje patovri repicom.  smanjuju  upalu  kože.    tokotrienoli  (iz  ulja  čileanskog  lješanjaka.

hr • tel. jer govori koliko će morati  uzeti lužine da naprave sapun. Već je rečeno kako  nerafinirana  ulja  imaju  manje  slobodnih  masnih  kiselina  i  time  imaju  manji  kiselinski  broj.  to  znači  da  ulje  sadrži  više  nezasićenih  masnih  kiselina.  Kiselinski broj govori koliko ima slobodnih masnih kiselina u ulju. jer je sadržaj masnih kiselina.com  broj. glavni motiv je zarada –  hladno prešana ulja uglavnom su puno skuplja od rafiniranih. baš kao kod eteričnih ulja. jednak između rafiniranog i nerafiniranog. a da ne dobiju odveć lužnat i time za kožu štetan sapun.  Uljima  se  dodaje  otapalo  propilen  glikol  i  slična.hr • info@centarcedrus. Ilica 11.  Uobičajeno  je  patvorenje  skupljeg  biljnog  ulja  drugim  jeftinijim. 01/4830161  . Ovaj broj ima značenje svim proizvođačima sapuna. 10000 Zagreb • www. Najčešće se patvori maslinovo ulje. a relativno malo o patvorenju biljnih  ulja  koje  je  vrlo  učestalo.hr   CENTAR CEDRUS   www.  ali  se  može  otkriti  analizom  sterola u biljnom ulju. pa čak i  sterola.  Takva  patvorenja  teže  je  otkriti  čak  i  analizom  masnih  kiselina  ili  olfaktornim  putem  (ispitivanje  okusa  ulja).centarcedrus. Kao i uvijek.  koja  ne  mijenjaju  znatno  osjećaj  na  koži. ulja s niskim kiselinskim brojem obično  postižu veću cijenu.  Za  kozmetičke  svrhe.  biljna  ulja  se  vrlo  često  patvore  i  otapalima.  Kod  nas  je  vrlo  učestalo  i  prodavanje  rafiniranih  biljnih  ulja  pod  nazivom  hladno  prešano. Ovakvu prevaru je također teže otkriti.  ulje  lješnjaka.centarcedrus.  dok  proizvođač  za  proizvodnju  koristi  rafinirano ulje suncokreta.www.  U  kozmetici  na  našim  policama  zna  se  naći  kozmetika  gdje  je  deklarirano  da  sadrži.  kod nas se ona rijetko provode.  Centar Cedrus.centarcedrus. da dođe do razgradnje svih estera triglicerida do soli masnih kiselina  (sapuna).  jodnog  broja…).  Saponifikacijski broj govori koliko je potrebno kalijeve lužine da od jednog grama ulja  nastane sapun. i to s jeftinijim  uljem  repice  ili  suncokreta.  primjerice.  Jodni  broj  kokosa  koji  sadrži puno zasićenih masnih kiselina sigurno će biti manji od jodnog broja bademovog  ulja. U slučaju hladno prešanog maslinovog ulja.    Patvorenje biljnih ulja  Puno smo do sada pisali o patvorenju eteričnih ulja. Premda je analitičkim postupcima moguće utvrditi prevaru. tj.  Ovakva  patvorenja  lako  se  otkriju  i  jednostavnijim  analizama  (određivanje  saponifikacijskog  broja.

  Limonoidi  djeluju  i  kao  snažan  repelent.hr • info@centarcedrus.  ruže. te uljnih  pakunga  za  kosu.  pa  je  ulje  andirobe  jedno  od  najboljih  baza  za  izradu  repelenata. Meliaceae)  Ulje  andirobe  u  svom  sastavu  sadrži  limonoide.  Kombinira  se  dobro  s  eteričnim  uljem  ružmarinom kemotip verbenon.) Skeels.  45‐5%  oleinske  kiseline. 10000 Zagreb • www. pa se koristi kod  reumatskih  tegoba..  Poput  badema  i  marelice.  Od njega se spravljaju ulja za kožu.  avokado  njeguje  sve  tipova  kože. Ovo je jedno od rijetkih ulja (a ne  macerata) koje pomaže kod bolnih zglobova i mišića.hr • tel.  zajedno  s  eteričnim  uljima  istog  djelovanja. te  u  kulinarstvu.  Zanimljivo je ulje za proizvodnju krema i mlijeka za tijelo. kože beba.centarcedrus.  no  uglavnom  se  koristi  za  njegu  mješovite  kože.  često  je  i  mutno. Obično je mutno ulje i relativno se polagano upija.centarcedrus.. Sapotaceae)  Ulje  argana  postalo  je  sinonim  za  njegu  suhe  kože.  badema  i  marelice.  Potiče  i  regeneraciju  kože  i  djeluje  protuupalno.  Bogato je linolnom kiselinom. Ulje argana  dodaje se i u uljne pakunge za njegu kose. te zajedno s ricinusom u pakunge za nokte.  te  eteričnim  uljima  bušina. te hranjive kreme.  ali  i  u  masažama  nakon  treninga  ili  istegnuća  tetiva  i  mišića.  grupu  ljekovitih  spojeva vrlo zanimljivih svojstava.  sjemena  mrkve.com  Kratki pregled biljnih ulja  Argan (Argania spinosa (L.  Dolazi  nam  iz  sjeverne  Afrike.  Andiroba (Carapa guianensis agg.  28‐36%  linolne  kiseline. Tradicionalno se koristio za njegu suhe kože.  Avokado (Persea americana Mill. Lauraceae)  Avokado  je  vrlo  ugodno  ulje  koje  lako  prodire  u  kožu  i  čini  ju  mekom. Ilica 11.  ovisno  o  proizvođaču. Blago  je  neugodnog  mirisa.  palmarose.centarcedrus.  a  dobiva  se  iz sjemenke  ploda  koji  podsjeća  na  maslinu.  te  pšeničnih  klica.  Ugodne  je  zelenkaste  boje. 01/4830161  .  Može  imati  intenzivan  miris  po  avokadu  ili  relativno  lagan  i  ugodan  miris.  Sadrži  10‐15%  palmitinske  kiseline.hr   CENTAR CEDRUS   www.  Centar Cedrus.www.  Od fitosterola sadrži spinasterol i shotenol koji čine preko 70% ukupnih fitosterola.  odlično  se  kombinira  s  biljnim  uljima  ploda  divlje  ruže.

  Koristi  se  kod  raznih  tegoba.  seboreje. u uljima i kremama za  primjenu  nakon  sunčanja  i  pakunge  za  kosu.  vraća  balans  između  proupalnih  i  protuupalnih  medijatora  u  organizmu. jedno je od najljekovitijih biljnih ulja.  sadrži  velike  količine  kalcija  i  proteina.centarcedrus.  Sadrži se 62‐86% oleinske kiseline i 20‐30% linolne kiseline.hr • tel.hr • info@centarcedrus.  pa  se  koristi  u  prehrani  (zovu  ga  “kruh  majmuna”). 01/4830161  .. Webb. Bogato je oleinskom i linolnom kiselinom. Rosaceae)  Bademovo ulje je klasik među kozmetičkim uljima.  psorijaze. Bombacaceae)  Od ploda baobaba dobiva se hranjivo ulje bogato linolnom kiselinom  i fitosterolima. Iznimno je ugodno za kožu.  plod  baobaba  je  inače  vrlo  hranjiv.  Obično  se  koristi  oralnim  putem  u  dozi  od  1  čajne  žličice  dnevno  koje  se  uzimaju  nakon  obroka  dva  puta  dnevno.  Zanimljivo. a hladno prešano ulje  sadrži i voskove te cijanogene spojeve koji i daju diskretan miris na bademe. uz noćurak. pogotovo u kombinaciji s  uljem pšeničnih klica.  Izvana  se  obično  kombinira  s  uljem ploda divlje ruže.  od  bolnih  menstruacija. lijepo se upija.  36‐80%  oleinske  kiseline  i  6‐18%  linolne  kiseline.  Badem (Prunus dulcis Mill. te 15% palmitinske kiseline.com  Sadrži  7‐32%  palmitinske  kiseline.  izostanka  menstruacije.centarcedrus. 10000 Zagreb • www. Zbog  sadržaja  protuupalne  gama‐linolenske  kiseline.  Izvana  se  koristi  kod  suhe  kože. pogodno  za sve tipove kože.  Sadrži  oko  30%  oleinske i linolne kiseline. skuplja  biljna ulja. Odlično je ulje i za bebe.  Izvrsno  je  ulje  je  za  emulzijske  sustave  ili  bude  glavni nosač u koje se otapaju eterična ulja te druga.A.  menopauzalnih  tegoba. Ilica 11. Jedno je od najboljih ulja za  masažu.  Daje  kreme  bogate  teksture  (što  ovisi  i  o  emulgatorima).  te  za  intenzivno  hranjenje  kože.  mioma.  2‐13%  palmitoleinske  kiseline. brzo se upija i idealno je  za njegu suhe i osjetljive kože sklone iritaciji.  Centar Cedrus.  Boražina (Borago officinalis L.  Baobab (Adansonia digitata L.  Od  fitosterola  sadrži  veću  količinu  beta‐sitoserola  (preko 70mg/100g). jojobom i uljem pulpe pasjeg trna. Boraginaceae)  Ulje boražine.centarcedrus.www. D. reumatoidnog  artritisa.hr   CENTAR CEDRUS   www.

 Sadržaj gama linolenske kiseline veći je nego kod ulja noćurka. a ne i  masnom.  Brokula. Italica. u kojem dominira preko 50% egzotične erucične kiseline.  koju  intenzivno  Centar Cedrus.centarcedrus.  te  skvalenon.  Brazilski orah (Bertholletia excelsa. Brassicaceae)   Svima  poznata  povrtnica.hr • info@centarcedrus.  35‐42%  linolne  kiseline  te  najmanje  20%  gama‐ linolenske kiseline. Ulje sjemenki borovnice koristi se u anti‐age  kozmetici.  prirodnom  tvari  koja  ubrzava  apsorpciju.  Ima  vrlo  neobičan  kemijski  sastav. koja ostavljaju kožu samo elastičnom i glatkom.  ali  i  fitosterolima. postala je prava medijska zvijezda prije nekoliko godina.  te  u  preparatima  za  sunčanje  ili  nakon  sunčanja.  Borovnica (Vaccinium myrtillus L. te suhu kožu (“pureća koža”). a ulje je bogato linolnom  kiselinom  (preko  40%). 10000 Zagreb • www.  Čak  i  planetarno poznato ulje pšeničnih klica.  Ulje  sjemenki  brokule  odnedavno  je  i  komercijalno  dostupno  u  Europi. sjemenke (Brassica oleracea L. upija se vrlo  brzo i spada u klasu “suhih” ulja.  Stoga  je  idealno  za  kožu izloženu stresu i suncu.www.  Tamošnji narodi koriste ga kao hranu.  Zbog  visokog  sadržaja  ove  kiseline.  nekima  više  a  nekima  malo  manje  ukusna. Ako vam ova kiselina  zvuči  poznato.  mikronutrijenta  koji  potiče  rad  enzima  koji  štite  stanice  od  oksidacijskog  stresa.centarcedrus. Ericaceae)  Borovnica je svima omiljen plod u jelima i sokovima.  no  koristi  se  prije  svega  za  njegu  kose. Odlično je ulje za pakunge za kosu.. Lecythidaceae)   Brazilski  orah  samonikla  je  biljka  sjevera  Južne  Amerike.hr • tel. bogato vitaminom E.  Ovako  balansirana  smjesa  rijetko  se  nalazi  u  biljnim  uljima.  kod  suhe  i  zrele  kože.  hraneći ju i optimalnim omjerima polinezasićenih masnih kiselina.  nije  pogodno  za  oralnu  upotrebu.  sjetite  se  filma  Lorenzovo  ulje.com  Sadrži  14‐20%  oleinske  kiseline. Humb. Ilica 11. nema toliku koncentraciju  niti takav omjer tokoferola i tokotrienola. Spojevi koji su za to zaduženi su tokoferoli (među  koje pripada i vitamin E) te tokotrienoli.  Sadrži  za  jedno  ulje  veliku  razinu  selena.  kada  su  uvidjelo  da  pomaže  detoksikaciji  organizma  i  djeluje  preventivno  kod  tumora.hr   CENTAR CEDRUS   www. Zbog skvalena. spojevi slični vitaminu E. no malo smo  svjesni  kako  se  u  sjemenkama  skriva  ulje  iznimno  bogato  antioksidansima. et Bonpl.centarcedrus. 01/4830161  .

 europska (Vaccinium vitis­idaea L.  žitaricama  i  kuhanom  povrću.  Centar Cedrus.  Ukupna  količina  polinezasićenih  masnih  kiselina  prelazi  85%.  ne  samo  među  uljima  sjemenki već i među drugim biljnim uljima.  slanim  kolačima.www. Ilica 11.  Brusnica.hr • tel. 10000 Zagreb • www.  ali  razmislite  i  o  toj  mogućnosti.  Buča (Curcubita pepo L.   Rijetko  se  koristi  u  kozmetici. Uz sve to ‐  vrlo  je  ukusno.  Obično  se  koristi u serumima za lice. stoga probajte i sami.  umacima. američka (Vaccinium macrocarpon Aiton. Oni djeluju povoljno na balans masnoća  u krvi.  alfa‐linolenske  kiseline.hr • info@centarcedrus.  koji  snažno  potiče  regeneraciju  kože.  Naši  susjedi  Slovenci  nude  ne  baš  jeftinu  "panonsku"  masažu  bučinim  uljem. koliko u fitosterolima.centarcedrus. a bučino ulje je poznat i priznati lijek za benigna povećanja prostate.  Sadrži 10‐15% palmitinske kiseline.  koje  bude  preko  50%.  Stoga  je  ulje  europske  brusnice  idealno  za  serume  koji  intenzivno hrane kožu te njegu iznimno suhe i ispucale kože. Bogatstvo bučinog ulja nije toliko u  sastavu masnih kiselina.  U  uljima  i  kremama  daje  koži  izuzetnu  glatkoću.  Dodatak  je  salatama.  i  ulje  sjemenki  brusnice. Cucurbitaceae)  Poznato  u  kulinarstvu.  omega‐3. 01/4830161  .  nakon  koje  koža  ostaje  nahranjena i meka. Ericaceae)  Slično  biljnom  ulju  sjemenki  borovnice. 24‐38% oleinske kiseline i 40‐55% linolne kiseline.  sadrži  tokotrienole.  odnosno  jedan  specifičan.  gama‐tokotrienol. Ericaceae)  Pod  ugodnog  i  diskretnog  mirisa  europske  brusnice  skriva  se  ulja  s  najvećim  sadržajem  esencijalne. Čestitamo im na odabiru.  ovo  je  iznimno  kvalitetno  hladno  prešano  ulje koje ne smije biti spravljeno jeftinim trikovima u proizvodnji.centarcedrus.  čineći  ga  rekorderom.  Brusnica.  Koristi  se  i  u  balzamima za usne..  Jedna  je  od  najpopularnijih  novotarija  u  anti‐age  kozmetici  i  djeluje  i  protuupalno.hr   CENTAR CEDRUS   www. Bogatstvo alfa‐linolenske  kiseline  daje  koži  vlažnost  i  potiče  regeneracijske  i  protuupalne  procese.com  hrani  i  daju  joj  sjaj.centarcedrus.  gdje  se  bučine  sjemenke  dodatno  potapaju  u  suncokretovom  ulju  kako bi se dobio i bolji prinos.

  Nije  za  oralnu  primjenu. ovisno o namjeni.  Ugodno  je  ulje.  to  je  ljekovitije.. Ilica 11. Achariaceae)   Ovo  vrlo  neobično  ulje  tradicionalno  se  koristilo  u  južnoj  i  jugoistočnoj Aziji za liječenje vrlo ozbiljne bolesti – lepre (gube).  Koristi  se  i  kod  probavnih  tegoba. 01/4830161  .  premda  još  nije  sigurno  koliko  je  ovo  ulje  doista  djelotvorno  kod  lepre.  omiljena  hrana  velikih  papiga  ara  u  Amazoniji.  Sadrži  ga  u  daleko  većoj  koncentraciji  od  poznatog  plod  divlje  ruže. hidnokarpinska (23‐34%).centarcedrus.  Crni kim (Nigella sativa L.  zavrijedivši  nadimak  "prirodnog  antihistaminika"..hr • info@centarcedrus.  U  Europi  i  SAD‐u  postalo  je  poznato  u  XIX  stoljeću.  Apsorbira  i  UV  zračenje. a istovremeno karotenoidi sprečavaju i oštećenje stanica izazvano UV  zrakama.  Chaulmoogra (Hydnocarpus sp.com  Buriti (Mauritia flexuosa L.  Kao  i  svako  ulje  s  karotenoidima.  premda  se  njegova  ljekovitost  koristila  još  u  starom  Egiptu.  Danas  se  koristi  za  tretman  raznih  dermatitisa  (ekcema). chaulmoogrinska kiselina (29‐35%). 10000 Zagreb • www.centarcedrus.www.  pa  u  preparatima za sunčanje ima dualno djelovanje – sprečava prodor  UV zraka u kožu. jer može izazvati mučninu.  Oralnim  putem  se  uzima  u  dozi  od  1/2‐1  čajne  žličice  1‐2x  dnevno  nakon  Centar Cedrus.f.hr • tel.  izvor  je  neobičnog. koristi se u anti‐age kozmetici.  gdje  se  koristilo  za  istu  namjenu.  crveno‐narančasto‐roza  boju. Obično se miješa s drugim biljnim ujlima.  često  krutina  na  sobnoj  temperaturi. a sadržaj ovisi i  o  biljnim  vrstama.hr   CENTAR CEDRUS   www. Vrijedi  pravilo  ‐  što  je  ljuće.  snažno  crvenog  ulja  vrlo  bogatog  karotenoidima. Ranunculaceae)   Ulje crnog kima (crnog kumina) dugo je bilo nepoznato kod  nas. Popularizirano je nakon kliničkih saznanja o njegovoj  djelotvornosti  kod  astme  i  raznih  alergijskih  bolesti  kože  i  dišnog  sustava.  tajna  njegove  ljekovitosti  je  u  timokinonima  koji  potječu  iz  eteričnog  ulja  otopljenog  u  biljnom  ulju.  Premda  bogato  linolnom  kiselinom. Oralnim putem koristilo se samo u slučaju liječenja  lepre.centarcedrus.  ali  i  kod  raznih  tumorskih  bolesti.  Sadrži  vrlo  neobične  masne  kiseline. Arecaceae)   Plodovi  buriti  palme. a uljnim smjesama  i  kremama  daje  vrlo  posebnu.

 To je najčešće samo marketinški trik.  te  eteričnim  uljima  kima  (Carum  carvi)  i  kumina  (Cuminum  cyminum).  a  ne  samo  ulje  iz  Egipta.centarcedrus.centarcedrus. a iznimno je ugodnog  mirisa  koje  podsjeća  na  prirodni  sok  od  plodova  ribiza.  Ne  valja  ga  brkati  s  eteričnim  uljem  iste  vrste.hr   CENTAR CEDRUS   www.  raznih  vrsta ekcema i seboroičnog dermatitisa.  Ulje  sjemenki  crnog  ribiza  u  Europi  se  može  kupiti  i  u  kapsulama  koje  se  koriste  oralnim  putem  kod  dislipidemija  (problema  s  povišenim  kolesterolom   trigliceridima).www. U nas mnogi naglašavaju kako  imaju ulje crnog kima iz Egipta.  poput  EPA  i  DHA.  Ulje  crnog  ribiza  koristi  se  za  njegu  problematične  kože.  Kako  apsorbira  UV  zrake. Ilica 11. Vrlo lako prodire u kožu. Grossulariaceae)  Crni  ribiz  je  doista  svestrana  biljka:  ekstrakti  listova  i  pupova  djeluju protuupalno.  od  salata  do  umaka i juha. ulje crnog kima na  našem  tržištu  uglavnom  je  iz  istočne  Europe.  te  kod  bora. U  njegovom  sastavu  ističe  se  već  spominjana  i  rijetka  stearidonska  kiselina  koja  se  u  organizmu  vrlo  lako  preradi  u  protuupalne  medijatore  te  druge  kiseline.  te  kožnih  tegoba.  Čileanska malina (Rubus idaeus L.  koristi  se  kao  blag  UV  zaštitni  faktor  za  njegu  kože  tijekom  sunčanja.hr • tel.   Koristi  se  i  u  kozmetici  kao  protuupalno  ulje.  Visok  sadržaj  tokoferola. 10000 Zagreb • www.  psorijaze. iz plodova se dobiva zdrav i ukusan sok.centarcedrus.  Ukoliko  ga  koristite  oralnim  putem.  vitamina  E.hr • info@centarcedrus..  Njena  razina  odlično  je  balansirana  s  gama‐linolenskom  kiselinom.  te  kao  začin  u  kulinarstvu.  Crni ribiz (Ribes nigrum L.com  obroka. Rosaceae)  Ulje sjemenki maline iznimno je hranjivo ulje odličnog omjera dviju  esencijalnih  masnih  kiselina.  Vidjeli  smo  kako  i  takva  ulja  imaju  vrlo  visoke  koncentracije  aktivnih  tvari. 01/4830161  . Iznimno je ukusno u krem juhi od bundeva. Sada  imamo na raspolaganju i biljno ulje dobiveno CO2 ekstrakcijom.  štiti  kožu  od  sunca  i  nepovoljnih  vremenskih  utjecaja.  Dodaje se i u pakunge za kosu jer hrani vlasište i daje kosu mekoću.      Centar Cedrus.  dnevna  doza  iznosi  20‐40  kapi  (oko  1‐2mL)  koje  se  uzimaju  nakon većeg obroka.  za  njegu  suhe  kože.  Idealan  je  za  pakunge  za  kosu.

www.centarcedrus.com  Čileanski lješnjak (Gevuina avellana (Molina) Gaertn. Inka inchi je i ulje za oralnu upotrebu.  Mirisom  podsjeća  na  razblaženo  vino  ili  vinski  ocat.hr • info@centarcedrus.  ali  i  s  beta‐karoten  bogatim  uljima  poput  pulpe pasjeg trna. Plukeneteiae)   Inka  inchi  (inka  orah)  jedno  je  od  blaga  Južne  Amerike.  lako  se  upija  i  nije  komedogeno. 10000 Zagreb • www.  Inca inchi (Plukenetia volubilis L. Za  njegu  masne  kože.  čileanski  lješnjak  nije  srodnik  europskog lješnjaka.  Pazite  kada  kupujete. vrlo je lagano. Usprkos sastavu.  jer  je  dio  ulja  na  tržištu  dobiven  ekstrakcijom organskim otapalima.. Ilica 11. Protaceae)  Premda  se  naziva  "lješnjak". zbog čega se koristi za izradu  ulja i emulzijskih sustava za sunčanje. a iznimno je bogato i tokoferolima.  pa  je  izvrstan  dodatak  jelima  i  salatama.centarcedrus.  mora  biti  hladno  prešano  ulje.  Obično  se  miješa  s  uljem  čileanske  maline. Sadrži 13‐40% oleinske i  40‐74% linolne kiseline. Tokotrienoli koje sadrži smanjuju oštećenje kože  izazvanu sunčevim zrakama i drugim nepovoljnim utjecajima okoliša.hr   CENTAR CEDRUS   www.  Centar Cedrus.  uglavnom  se  kombinira  s  voskom  jojobe  i  uljem  lješnjaka. ali je poznato  prije svega zbog apsorpcije UV zraka.  Njegovo ulje koristi se za njegu suhe i mješovite kože.  Odlično  se  ponaša  u  emulzijskim  sustavima  i  daje  prozračne  i  lagane  kreme  ugodna mirisa. jer poput ulja lana bogato omega‐3  kiselinama. 01/4830161  . Sadrži kemijski neuobičajene masne kiseline. lijepo se  upija i osvježavajućeg je mirisa (“zelenog mirisa”). Koristi se za njegu mješovite do suhe  kože.hr • tel. Vitaceae)   Ulje sjemenki grožđa jedno je od temeljnih ulja koje se koristi  za njegu masne i problematične kože.  Ulje  je  iznimno  bogato  polinezasićenim  masnim  kiselinama  i  ima  lijep  omjer omega‐3 i omega‐6 kiselina. sjeme (Vitis vinifera L.centarcedrus. Inka orah je u Južnoj Americi i važna prehrambena biljka.  Grožđe. Sadrži oko 35% linolne i do čak  50% α‐linolenske kiseline.

com  Indijska smokva (Opuntia ficus­indica (L.hr • tel.  Centar Cedrus. te nevjerojatnih 0. Cacataceae)  Ulje sjemenki indijske smokve.  pogodan  za  kovrčavu  i  "teško  ukrotivu"  kosu. 10000 Zagreb • www.centarcedrus. svima poznatog kaktusa koji se sadi i  kao  ukrasna  biljka. Ilica 11.  Nije  odveć  skupo.  Sadrži  preko 60% linolne kiseline..  pa  je  dobar  za  sve  kojima  je  lješnjak "pretežak"..  U  sastavu  dominira  linolna kiselina (preko 40%) i oleinska kiselina (30‐40%).  Jangu  je  i  ulje  cijenjeno  u  pakunzima  za  kosu. sjemenke (Fragaria x ananassa Duch.  Ovakvo  obilje ljekovitih tvari čini ga idealnim sa suhu i zrelu kožu.1% vitamina E i preko  1%  fitosterola  (β‐sitosterola.  Diskretnog  je  i  ugodnog  mirisa.  Jagoda. 01/4830161  .  kiselo  aromatičnim  mirisom  jagode.  skupo  je  koliko  i  cijenjeno  u  kozmetici.www.) Thunb. Idealno je za njegu masne. Smiruje  iritaciju  kože  izazvanu  stresnim  faktorima  okoline. Idealan je uz ulje jojobe i  eterično  ulje  mirte  kemotip  cineol.  premda  je  već  stoljećima cijenjeno ulje. a ulje sjemenki grožđa odveć jakog mirisa.centarcedrus.  regulira  lučenje  sebuma  a  opet  intenzivno  hrani  kožu.  ono  privlači  pažnju  vrlo  diskretnim. mješovite  i  problematične  kože  ‐  brzo  se  upija. Koristi se uglavnom u uljnim serumima za kožu te u  vrlo skupim kremama za lice.  daleko  brže od ulja poput ploda divlje ruže.  a  opet  se  lako  upija.centarcedrus. daje joj sjaj  i  vitalnost  već  nakon  prvog  nanošenja.  ne  ostavlja  masni  film.hr • info@centarcedrus. omega‐6 i omega‐9 kiselina i  bogatstvo tokoferola čine ga idealnim za svakodnevnu ishranu svih tipova kože.f. Balansirana količina omega‐3. Rosaceae)  Premda  se  ulje  sjemenki  jagode  među  drugim  biljnim  uljima  sjemenki  ne  ističe  spektakularnijim  kemijskim  sastavom.  kampesterola.  pa  se  dodaje  i  u  sredstva  za  njegu  kože tijekom ili nakon sunčanja.hr   CENTAR CEDRUS   www.) Mill.  stigmasterola). Rutaceae)   Jangu  je  relativna  novotarija  na  tržištu.  Jangu (Calodendrum capense (L.

 tako da je dobro  i za njegu suhe kože.centarcedrus.).hr • info@centarcedrus. Jednako je vrijedno i u kozmetici. upit će ga u  roku par minuta. Koristi se za suhu i zrelu kožu te u tretmanu  manjih nepravilnosti kože i bora. L.  Koristi  se  u  paknuzima  za  kosu  i  nokte. Ovo je ulje iznimno  bogato alfa‐linolenskom kiselinom.  Obično se miješa s drugim uljima. jer je samo ulje jojobe više zaštitno a manje hranjivo.  već  u  njegovom  sastavu  dominiraju  voskovi.  Konoplja (Cannabis sativa ssp. Ilica 11. a dobar je za masažu kod ljudi koji ne  Centar Cedrus. Kvari  se  sporije  od  ulja  lana.  kod  kožnih  i  probavnih  upalnih  bolesti.  Švicarskoj i Francuskoj i to ‐ s punim pravom. Daje iznimnu glatkoću koži. Cannabaceae)  Popularno  je  ulje  u  zapadnoj  Europi. Kao  dodatak  prehrani  koristi  se  kod  raznih  tegoba. Čak i koža koja slabo upija druga ulja  koja se brzo upijaju (lješnjak. poput noćurka i boražine. Zelene je boje.  odnosno  podvrsti  sativa  koja  u  kemijskom  pogledu  nema  nikakve  veze  sa  svojom  daleko  popularnijom  i  zabranjenom  podvrstom  indica  (marihuana).  Štiti  od  isušivanja  pa  je  dobar  kod  suhe  kože.  poput  povišenog  kolesterola  kao  prevencija  ateroskleroze. sativa. marelica.) Willd.www. makadamija. Ne znamo tko je proširio tu informaciju. a uz  to sadrži i gama‐linolensku kiselinu. baš poput ulja lana i oraha. trilobus Forst et Forst. Kombinira se s eteričnim uljima bušina i tamjanovca.  te uljima poput pšeničnih klica i ploda divlje ruže.com  Jojoba (Simmondsia chinensis. 10000 Zagreb • www. Simmondsiaceae)   Mnogima  je  već  poznato  kako  jojoba  nije  ulje. Iznimno se brzo upija i ne ostavlja  nikakav masni film na koži. podnosi zagrijavanja i zato se koristi kao nosač  u  prirodnim  parfemima.  Jedno  je  od  temeljnih  ulja u prirodnoj kozmetici. No.  pogotovo  u  Njemačkoj.  ali ulje konoplje se dobiva iz vrškova – koji sadrže sjemenke. Schneid.hr • tel.centarcedrus. a ne sjemenki.K..  Trebalo  bi  ga  svrstati  u  rubriku  voskova.  Jojoba je vrlo stabilno ulje i teško užegne.centarcedrus.  Kukui (Aleurites moluccana (L.  te  bolesti  živčanog  sustava.  Jojoba  je  vrlo  univerzalno  ulje. ovo je iznimno hranjivo ulje. Euphorbiaceae)  Kukui je ulje koje oduševljava. 01/4830161  . = A.  a  regulira lučenje sebuma i time pomaže kod masne i mješovite kože.. I  na  kraju  ‐  radi  se  o  prehrambenoj  konoplji. (Link) C.hr   CENTAR CEDRUS   www. ugodnog mirisa..  no  uobičajeno  se  opisuje  među  uljima.  Na  internetu  se  pojavila  priča  kako  mora  biti dobiveno iz “vrškova” biljke.

centarcedrus. U sastavu se ističu polinezasićene  masne  kiseline.  te  fitosterolima  koji  mu  daju  lijepu žutu boju.  Lubenica.   Ulje kukuruznih klica je izvrstan sastojak u zdravoj i maštovitoj kuhinji.centarcedrus.  najcjenjenije  ulje  lubenice dolazi od tipa koji raste u pustinji Namib.  Namijenjeno  je  dugotrajnom  uzimanju.  Koštice  su  se  tradicionalno  koristile  kao  hrana.hr   CENTAR CEDRUS   www. Poaceae)  Poput svojeg sestrinskog ulja pšeničnih klica.  Koristi  se  oralnim  putem  kod  suhe  i  ispucale  kože.com  vole masni osjećaj na koži i čija koža slabo upija ulja.www.  pakira  se  obično  u  inertnoj  atmosferi  u  kojoj  ne  može  oksidirati  sve  do  trenutka otvaranja boce.  hrani.  alergija) ne smiju koristiti ulje pšeničnih klica.  dok  se  ulje  dobiveno  iz  njih  koristilo  za  zaštitu  od  isušivanja  i  UV  zraka.  Obično  se  kombinira  s  uljima poput ploda divlje ruže. bogato je vitaminom  E  i  nezasićenim  masnim  kiselinama.  potiče  na  obnavljanje.  tako  da  je  idealan  za  uljne  pakunge  za  kosu.  Idealno  je  za  sve  koji  iz  nekog  razloga  (intolerancija.  omega‐3  kiselinom.  Kukuruzne klice (Zea mais L.  te  kod  malnutricije  (neishranjenosti).  najčešće  umiješana  u  posni  sir  ili  obrok  s  žitaricama.hr • tel.  štiti  krvne  žile  unoseći  ravnotežu  između  proupalnih  i  protuupalnih  glasnika  u  organizmu.  Može  se  uzimati  i  nakon  obroka.  Iznimno  bogat  esencijalnom  alfa‐linolenskom. Ilica 11.  Lan (Linum usitastissimum L.. ali i za prirodno poliranje i zaštitu drvenih predmeta i namještaja. 01/4830161  . ulje kukuruznih  klica  ugodno  je  za  kožu. Linaceae)  Laneno  ulje  klasik  je  među  ljekovitim  uljima.) Matsum et Nakai.  Koristi  se  i  kod  upalnih  bolesti  kože  i  probavnog  sustava. 10000 Zagreb • www.  celijakija. Budući  da  je  laneno  ulje  kvarljivo.  odnosno  terapiji. Stiže vam svježe ‐ isto kao i na sam dan prešanja. oko 60% linolne i oko 25% α‐linolenske kiseline.  a  opet  se  relativno  lako  upija. buritija i pulpe pasjeg trna.  vrlo  se  brzo  upija  Centar Cedrus. Brzu se upija čak i  u  strukturu  kose. Lubenica je u tim  pustinjskim  krajevima  izvor  vode  i  ljudima  i  biljojedima. Uzima  se  jedna  do  jedna  i  pol  jušna  žlica  ulja  dnevno.. Ulje lana je i  ulje  umjetnika!  Koristilo  se  i  još  se  koristi  za  miješanje  uljnih  boja  s  praškastim  pigmentima. sjemenke (Citrullus lanatus (Thunb.centarcedrus.  pa  čak  i  kod  raznih  tumora.  Slično  ulju  kukuija. Premda kod nas slabo korišteno. Cucurbitaceae)  Premda  se  lubenica  uzgaja  u  cijelom  svijetu.hr • info@centarcedrus.

 te za pakunge za kožu. Zbog pristupačne cijene i dobrog svojstva upijanja rado se  koristi kao ulje za tijelo.  Malina (Rubus idaeus L. Osim ulja za njegu  lica i tijela.www. Rosaceae)  Ulje  sjemenki  maline  sadrži  spoj  gama‐tokoferol.  Zbog  unikatnog  sastava  fitosterola regulira lučenje masnoće. Betulaceae)  Ulje lješnjaka najpoznatije je biljno ulje za njegu masne i mješovite  kože.  pa  je  idealni  dodatak  u  pripravcima  za  sunčanje. Obično  je i ugodnog i blagog mirisa ploda lješnjaka iz kojeg se i dobiva.  Bogato  je  linolnom  kiselinom. masnom kiselinom koja koristi zreloj  i  devitaliziranoj koži. Iznimno se brzo upija u kožu (nešto sporije od ulja  kukuija)  pa  je  dobar  nosač  za  eterična  ulja.centarcedrus. Zbog svojstva upijanja.hr • tel.hr   CENTAR CEDRUS   www.  ugodnog je vodeno svježeg mirisa. no  neki tipovi ulja. Pomaže kod kože sklonoj iritaciji i crvenilu.com  (premda  malo  sporije)  i  ne  ostavlja  masni  film  na  koži. 10000 Zagreb • www. 01/4830161  .centarcedrus.  Ulje  makadamije  koristi  se  u  kulinarstvu  za  razne  slastice.  Bogato  je  palmitoleinskom kiselinom. ovisno o sorti lješnjaka.  Iz  njega  se  dobiva  slabo  viskozno  ulje  ugodnog  orašastog mirisa. omekšava i vlaži kožu. od suhe do mješovite i  masne.  nekomedogeno  i  lako  se  upija.   Ulje  lješnjaka  dobro  je  u  kulinarstvu  za  intrigantne  salate  i  bezbrojne  slane  ili  slatke  slastice. Ilica 11.   Koristi se i kod masaža za ljude masne kože koja ne trpi druga biljna ulja. koristi se u uljnim smjesama za mladenačku  kožu. koristi se i za izradu hranjivih krema za mješovitu kožu.    Centar Cedrus.  Gama‐tokoferol  sprečava  oštećivanje  kože  izazvane  UV  zrakama.centarcedrus.  kod  nas  još  relativno  nepoznata.  dajući  egzotičnu  i  ugodnu aromu. imaju posve neutralan miris. Protaceae)  Oraščić  makadamije  popularna  je  slastica.  Ulje  maline  zbog  sadržaja  tog  spoja djeluje i snažno protuupalno pa je idealno za tretman raznih  upalnih bolesti kože. Sadrži 15‐30% palmitoleinske kiseline i 55‐65% oleinske kiseline.hr • info@centarcedrus.  Lješnjak (Corylus avellana L.  Makadamija (Macadamia integrifolia Maiden et Betche. Pogodno je za sve tipove kože.

. Jedna  od  velikih  prednosti  u  odnosu  na  badem  je  njegova  pristupačnija  cijena. Fino je mazivo. pa i kod  nas. Oleaceae)  Jedno od napoznatijih prehrambenih ulja.  Lijepo  se  emulgira i daje kreme (ovisno i o emulgatoru) lagane teksture.  Zbog  prisustva  gorkih  tvari  i  fitosterola. Kreme i mlijeka za tijelo od maslinovog ulja su zaštitne i sprečavaju  isušivanje.  Marelica (Prunus armeniaca L.  iznimno  se  brzo  upija  i  ostavlja  kožu  glatkom. puno je više od toga. Ilica 11.centarcedrus. Kao i  brazilski  orah  i  kukui.  flavonoida.hr • info@centarcedrus.  Namijenjen  je  za  njegu  suhe  i  mješovite  kože. Inače sadrži 56‐ 85% oleinske.  sadrži  oleinsku (58‐74%) i linolnu kiselinu (20‐32%).www. te za kožu sklonoj iritaciji i crvenilu.  skvalena  koji  omekšava  kožu.hr • tel.centarcedrus. katkad pomiješanog sa sokom limuna ili grejpa. ulje marelice se  ističe  se  i  ugodnim  mirisom  badema  zbog  prisustva  cijanogenih  ljekovitih spojeva koji potiču metabolizam kože. Passifloraceae)  Iznimno hranjivo ulje sjemenki ovog poznatog tropskog voća  sadrži  preko  70%  linolne  kiseline. 10000 Zagreb • www. 01/4830161  . neven). brzo  se upija i jedno je od univerzalnih ulja za njegu kože i masažu.5‐20% linolne kiseline.  Koristi  se  i  za  spravljanje  laganih  krema  i  mlijeka  za  tijelo.com  Marakuja (passionfruit). Zbog  ugodnog  mirisa  lijepo  se  kombinira  s  mnogim  eteričnim  i  biljnim  uljima. Poput  badema.centarcedrus.  maslinovo  ulje  potiče  rad jetre i žuči: uzima se u dozi od pola do jedne jušne žlice prije  obroka. Sporo se upija u kožu.    Centar Cedrus..hr   CENTAR CEDRUS   www.  te  se  tradicionalno  koristi  za  spravljanje  macerata  (kantarion.  ali  i  puno  vitamina  E  (gotovo  kao  pšenične  klice).  te  je  nezaobilazan u luksuznoj anti‐age kozmetici.  vitamina  K  te  prirodnog  ubrzivača  apsorpcije. sjemenke (Passiflora edulis. to bolje djeluje na jetru. Simms.  te  nokte. Rosaceae)  Sličnog sastava i djelovanja kao i biljno ulje badema. Pazite – ovo je jedno od najpatvorenijih ulja na europskom tržištu. te 3.  Svojstvo  upijanja  čini  ga  dobrim  i  za  pakunge  za  kosu  (tretman  ispucalih  vrhova).  Maslina (Olea europea L. no svejedno se koristi u  pakunzima  za  kosu  i  nokte. Vrijedi  pravilo – što je gorče.

  kore.  Ova  znanstveno  intrigantna  kiselina.  već eterično ulje otopljeno u ulju u velikom postotku.  sočne  jezgre  ploda. Ima iznimno ugodan miris. ali CO2 ekstrakt nevena.. Nalazi se u sastavu najluksuznije  i najskuplje kozmetike.www.centarcedrus. Apiaceae)  Mrkva  je  jedna  od  najsvestranijih  biljaka  u  kozmetici.  djeluje protuupalno i koristi se uglavnom za suhu.  što  uključuje  i  teže  bolesti  kao  što  je  Centar Cedrus.  koristi  se  i  hladno  prešano ulje sjemenki mrkve. Dodaje ga se u maksimalnoj  koncentraciji od 10% u nekom drugom biljnom ulju.)  Adelb.com  Mrkva biljno ulje sjemenki (Daucus carota L. Koristi  se  kod  raznih  kožnih  upala.=Azadirachta  indica  (L.  potiče  regeneraciju  kože.  poput  marelice  i  badema.centarcedrus.  stanjene  i  borama  sklone  kože.  a  osim  macerata  korijena  i  eteričnog  ulja  sjemenki.  usplođa  ploda.  ili  s  drugim  ljekovitim  biljnim  uljima  poput  ploda  divlje  ruže  ili  maceratima  poput  macerata  nevena.  Neem  (Melia  azadirachta  L.  Iz  njih  se  dobiva  mala  kočina  vrlo  dragocjenog  ulja  potpuno  unikatnog  kemijskog  sastava  u  kojem  preko  70%  svih  masnih  kiselina  čini  tzv.  Za  njegu  kože  miješa  se  s  uljima  koja  se  lakše  upijaju. 10000 Zagreb • www.  vrlo  je  popularno  u  Indiji  baš kao i prah listova neema.  Često  mu  se  dodaju  protuupalna  ulja  poput  tanacetuma i njemačke kamilice. Od masnih kiselina u njemu dominira  oleinska  kiselina. Tradicionalno se koristio kod svih  upalnih  bolesti  kože. Ulje nara je vrlo viskozno.hr • tel.  primorski  šipak)  napisani  su  mnogi  radovi  i  knjige. Lythraceae)  O  ljekovitosti  nara  (mogranj.  od  listova.  konjugirana  masna  kiselina  ‐  punicična  kiselina. ugodniji  od  većine  eteričnih  ulja  sjemena  mrkve.  pomalo  neugodnog  mirisa. te eterična ulja smilja. oštećenu i devitaliziranu kožu.  suhe. Stoga se biljno  ulje sjemena mrkve koristi više kao eterično.  no  nisu  masne  kiseline  odgovorne  za  ljekovitost. 01/4830161  .  Koristi  se  skoro  svaki  dio  biljke. Ilica 11..  Kao  i  eterično  ulje. potiče regeneraciju kože i djeluje protuupalno. bušina i  ruže. mirisa koji podsjeća pomalo na kruh ili  prženi  kruh  i  prilično  je  teško  mazivo.  do  naravno  samih  sjemenki.  slična daleko popularnijoj CLA (konjugirana linolna kiselina) djeluje protiv nekih stanica  tumora.centarcedrus.hr   CENTAR CEDRUS   www. a ne biljno ulje.  Nar (Punica granatum L.hr • info@centarcedrus.  Meliaceae)   Ovo  ulje.

   Orahovo  ulje.  ali  i  omogućava  da  se  s  lakoćom  upija  kroz  kožu..  zrele  i  stanjene  kože.centarcedrus.  No.  Stoga  se  koristi  za  zaštitu  krvnih  žila  od  procesa  ateroskleroze. 10000 Zagreb • www.hr   CENTAR CEDRUS   www.  koristi  se  u  kulinarstvu.  što  u  daje  i  trajnost.  odnosno  kao  spermicidno  sredstvo.   Pod orahovim uljem katkad se zna skrivati macerat lista oraha u drugim biljnim uljima. 01/4830161  .www.  a  vjerojatno  će  vas  za  tu  namjenu  odbiti  upravo  miris  ulja. Miris pomalo podsjeća na luk.com  psorijaza.centarcedrus.  uz  andirobu. Premda ga takav miris ne čini popularnim. Juglandaceae)  Premda  je  orah  naširoko  korišten  u  kulinarstvu.hr • info@centarcedrus. Koristi se za njegu suhe i mješovite kože jer joj  vraća vlagu. Čak i  medicinski  profesionalci  nisu  svjesni  da  iza  ovako  "banalnog"  ulja  stoji  i  nekoliko  kliničkih studija. Ilica 11.  koji  je  i  vrlo  snažan  insekticid.  nemojte  računati  na  to  djelovanje  sa  100%  sigurnosti.  no  treba  se  izbjegavati njegovo pretjerano zagrijavanje. ipak  treba razmisliti o njemu kada druga ulja ne djeluju.   U  kozmetici  se  koristi  za  njegu  suhe.  a  u  kombinaciji  s  biljnim  uljima  poput  marelice  ili  maceratom  vanilije  u  bademu  raskošnog  je  i  intrigantnog  mirisa čak i bez dodatka eteričnih ulja.  Orah (Juglans regia L.    Centar Cedrus. sjemenke (Gossypium herbaceum L. Okusom je daleko dopadljiviji od lanenog i konopljinog ulja. te za pakunge za kosu.hr • tel.  Stoga  je  i  jedno  od  ulja. Malvaceae)  Ulje  sjemenki  pamuka  iznimno  je  bogato  fitosterolima.  Pamuk.  koje  samostalno  djeluju  kao  repelent.  Ostavlja  poseban  osjećaj  glatkoće.  sadržaj ovog spoja visok je samo u hadno prešanim uljima. te kod dislipidemija.centarcedrus.  Ipak. Ulje neema ima još jednu zanimljivu  upotrebu  ‐  opsežno  je  ispitano  kao  prirodni  kontraceptiv.  ulje  jezgre  oraha  kod  nas  je  na  žalost  vrlo  slabo  poznato.  U  sasatavu  mu  se  ističe  spoj  azadirahtin  A.  a  za  tu  se  namjenu  već  dugo  koristi  u  Indiji. jer se na temperaturi preko  60  °C  raspada.  kao  što  se  može  i  pretpostaviti.  Poput  lana  i  konoplje  iznimno  je  bogato  esencijalnom  omega‐3  alfa‐linolenskom  kiselinom. Dobar je i u pakunzima za kosu.  Ulje  pamuka  hranjivo  je  i  zbog  linolne  kiseline (oko 50%). najčešće kod povišene razine kolesterola u krvi.  koji nema ni sastav niti svojstva kao što ima biljno ulje jezgre oraha.

www. Iz pasjeg trna mogu  se dobiti dva biljna ulja.  Stoga  se  koristi  za  tretman  bora  u  anti‐age  kozmetici. sorti i vremena branja.hr • tel.hr • info@centarcedrus. 10000 Zagreb • www.  te  za  kožu  sklonu  iritacijama i upalama. pulpa (Hippophae rhamnoides L. kozmetici za zrelu kožu. Elaeagnaceae)  Za  razliku  od  ulja  sjemenki  jagode. bogat je palmitoleinskom kiselinom. Rosaceae)  Iz  sjemenki  raznih  vrsta  šipka  dobiva  se  ulje  ploda  divlje  ruže.  Sadrži  dobar  balans  masnih  kiselina. pomaže kod zacjeljivanja postoperativnih ožljaka ili ožiljaka  nastalih  drugim  oštećenjima.  ulje  sjemenki  pasjeg  trna  unikatan je prirodni proizvod.  izvor  je  ove  klase  spojeva.centarcedrus.centarcedrus. nasuprot ulju pulpe.centarcedrus. ovisno o dijelu ploda iz kojeg se tiješti: ulja  pulpe ploda te ulje sjemenki.  zajedno  s  visokom  koncentracijom  protuupalnih  karotenoida  i  tokoferola. sjemenke (Hippophae rhamnoides L.  stoga  se  koristi  u  njezi  zrele  kože. izvrsne za njegu zrele kože. Elaeagnaceae)  Biljno ulje pulpe pasjeg trna vjerojatno je najbogatije karotenoidima  od  svih  biljnih  ulja  i  macerata.  u  pripravcima  za  sunčanje. prirodnim i neškodljivim prekursorima vitamina A.  Poput makadamije.  prekursora  vitamina  A.  Iznimno  snažne  crvene  boje. 01/4830161  .  pakunzima  za  kosu.  Obavezno  se  miješa  s  drugim  uljima.  Pomaže  kod  ožiljaka  nastalih  od  akni.  bogato  esencijalnim  masnim  kiselinama  te  spojevima  karotenoidima. Ulje sjemenki pasjeg trna.. kod bora i kada je potrebna intenzivna  regeneracija  kože. temeljen na dugotrajnom istraživanju  optimalnih uvjeta uzgoja.. sadrži puno  polinezasićenih  masnih  kiselina.  poput  alfa‐linolenske  kiseline.. da se dobije iznimno hranjivo i ljekovito ulje.hr   CENTAR CEDRUS   www.  no  izvana  se  ne  koristi za liječenje akni.  jer  je  toliko  bogat  ljekovitim  spojevima  i  toliko  je  intenzivno  obojen  da  se  ne  nanosi  sam  na  kožu.  Dovoljno  je  5‐10  kapi  biljnog  ulja  pulpe  pasjeg  trna  na  10‐tak  mililitara drugih biljnih ulja poput badema.com  Pasji trn. Ilica 11.  Među  aromaterapeutima  jedno  je  od  najcjenjenijih  ulja  koje  liječi  razne upalne bolesti kože. te svaki put kada joj je potrebna intenzivna regeneracija  Pasji trn.  Plod divlje ruže (Rosa rubiginosa L.   Centar Cedrus.  poput  krvi. Intenzivno crveno ulje pulpe pasjeg trna  već je dostupno na tržištu. bogato je karoteoidima i palmitoleinskom  kiselinom.

  No.  Pšenične klice (Triticum aestivum L. 01/4830161  .  ako  se  koristi  u  uljnim smjesama u koncentraciji od 10‐20%.  Ulje  ricinusa  često  je  korišteno  u  kozmetici. 10000 Zagreb • www. nekoć najviše zbog svojeg jakog  laksativnog  efekta  (liječi  zatvor  i  omekšava  stolicu).  ulje  se  teško  kvari  upravo  zbog  sadržaja vitamina E.  što  kod  žena  može  biti  neugodno. No. Euphorbiaceae)  Ricinus  je  česta  ukrasna  biljka  vrtova.   Uzeta  oralnim  putem  (uvijek  se  posavjetujte  s  fitoaromaterapeutom!)  koristi  se  za  "ljepotu  kože".  Prva  grupa  ulja  može  se  nanositi  čista  na  kožu. Od plodova se dobiva ulje koje  je već dugo korišteno u farmaciji.  ali  i  nokte.  dok  je  europsko  intenzivnije  crvene  boje  i  bogatije  je  karotenoidima.www.hr   CENTAR CEDRUS   www.centarcedrus.  Koristi  se  kao  ulje  za  čišćenje šminke.  ulje  za  prevenciju  strija.  trepavice.  Koristi  se  obično  u  dozi  od  jedne čajne žličice dnevno.  Vitamin  E  u  kapsulama.  pa  je  gotovo  redoviti  dodatak  za  uljne  pakunge  za  kosu.com  Ulje  šipka  nam  dolazi  iz  dva  izvora. kako  u prehrani tako i u kozmetici.  Usprkos  visokom  sadržaju  polinezasićenih  kiselina. Ilica 11.  nemojte  ga  koristiti  u  tu  namjenu  bez  stručnog  nadzora  i  savjeta. zbog svojeg svojstva da dobro otapa druge masnoće i svoje viskoznosti.centarcedrus. ako je prirodni. Bogato je i polinezasićenim masnim kiselinama: 4‐10% α‐ linolenske  kiseline. stanjene i zrele kože. Prati  ga  fama  da  izaziva  rast  dlačica.  No.  Ulje  je  bogato  vrlo  rijetkom  ricinoleičnom  kiselinom  (85‐92%).  obrve.  razrjeđuje  se  s  uljem  jojobe.hr • tel. Sadrži najmanje 2. nemojte se bojati ove pojave. za  regeneraciju  kože  nakon  trauma  i  bolesti.  dok  se  europska  zbog  intenzivne boje obično miješa s drugim biljnim uljima. koristi se u kao dodatak prehrani ‐ jedna do dvije žličice ovog ulja  više  nego  zadovoljava  potrebe  ljudskog  organizma  za  vitaminom  E.  bilo  kod  suhe  bilo  kod  problematične  kože.8 mg vitamina E po  gramu ulja.  U  kremama  ili  Centar Cedrus.  pakunge za kosu.  Potiče  rast  kose. Veliki crveni listovi i žuto crveni plodovi dopadljivi su  ukras u uređenju vrtova i parkova.  premda  ga  mnogi  ne  prepoznaju. ionako se i dobiva pročišćavanjem iz ulja klica žitarica. Koristi se za njegu suhe.hr • info@centarcedrus.  Ricinus (skočac) (Ricinus communis L.  Ukoliko  je  previskozno.centarcedrus. Poaceae)  Ulje pšeničnih klica jedno je od najpoznatijih izvora vitamina E.  Najcjenjenije  je  ulje  južnoameričkog  šipka  slabije  intenzivne  narančaste  boje.  52‐59%  linolne  kiseline.

  Hladno  prešano  ulje  relativno  je  snažnog  mirisa  sjemenki  sezama.  Koristi  se  i  u  balzamima  za  usne  i  kožu.  Budući  da  je  povoljne  cijene. emulzijskim sustavima.  no  srećom  tijekom  rafiniranja  razina  aktivnih tvari ne opada. U svojoj postojbini ima reputaciju i da pomaže  kod ćelavosti. te emulzijama.  smirenje  vlasišta  nakon  bojenja  kose  ili  kod  upalnih  bolesti  vlasišta. Poznato je  ulje za anti­age kozmetiku.  Najčešći  spojevi. u preparatima za sunčanje. Sadrži i puno vitamina E te druge skupine fitosterola. čini temeljni set za njegu suhe i  ispucale  kose.  Centar Cedrus.  pa  se  koristi  i  kao  dodatak  u  uljima za njegu tijela i lica. 01/4830161  .centarcedrus.hr • tel. pakunge za  kosu.  Bogato  linolnom  kiselinom.hr   CENTAR CEDRUS   www. Ulje ricinusa ima još jednu prednost ‐ iznimno je jeftino. zdrava je namirnica i koristi se kao ulje za kuhanje. Sapotaceae)   Iz  karipskih  otoka  dolazi  nam  još  jedno  ulje  za  njegu  kose. te za njegu suhe kože.www.  koje uz ricinus. u masažama. Miris  se  lakše  neutralizira  eteričnim  uljima  u  emulzijskim  sustavima. Kod nas je na žalost ovo ulje slabo korišteno  u  prehrani. jangu i kokos..  djeluju  protuupalno  te  štite  kožu  od  nepovoljnih  utjecaja  okoliša  te  UV  zraka..  omekšavaju  kožu.  Jedno  je  od  ulja  koje  se  često  rafinira. Poaceae)   Rižino  ulje  postalo  je  pravi  hit  kada  se  uvidjelo  da  spojevi  (orizanoli)  smanjuju  apsorpciju  kolesterola  i  tako  povoljno  utječu na zdravlje.) Moore et Staern. čak i kad  je hladno prešano i iz organskog uzgoja.  Zbog  prisustva  cijanogenih  spojeva  ugodnog  je  mirisa  na  bademe.  U  sastavu  ulja  ističe  se  i  oko  30%  linolne  kiseline.centarcedrus.hr • info@centarcedrus. 10000 Zagreb • www.  koristi  se  često  za  spravljanje  macerata raznih biljaka.   Sezam (Sesamum indicum L.  Obavezan  je  sastav  transparentnih  sapuna.  Riža.  jer  daje  sapunu  bistrinu  (sprečava  kristalizaciju sapuna). Ilica 11. ulje ovojnice ploda (Oryza sativa L.com  mlijeku  za  tijelo  daje  koži  glatkoću  i  vlažnost.  γ‐orizanol  te  ferulična  kiselina.  te  spojevima  koji  su  dobri  anti‐oskidansi  (sezamol  i  srodni spojevi). te njegu kože sklone iritaciji i crvenilu.centarcedrus.  Sapote (Pouteria sapota (Jacq. Pedaliaceae)   Sezam  je  danas  uobičajeno  prehrambeno  ulje.

  oko  20%  linolne  kiseline). Stoga se koristi za  njegu  suhe  kože.  ali  i  kod  kože  sklone  crvenilu  i  proširenim  kapilarama.  Šljiva (Prunus dometica L. Linolni tip sadrži 48‐74%  linolne te 14‐40% oleinske kiseline. pa se koristi za  njegu suhe i upaljene kože. 01/4830161  . a dobro je za njegu suhe i mješovite kože. Vrlo  često služi i za spravljanje ljekovitih macerata drugih biljaka. Postoje dva kemotipa ovog ulja. Osim što se  može koristiti i oralnim putem u iste najmenu kao i laneno ulje. Vrlo je cijenjeno u ajurvedi. ovo  ulje ugodnog mirisa daleko je stabilnije od ulja lana. jer ima reputaciju da čisti organizam. Relativno  se lako upija i dobro vlaži kožu. zajedno s uljem lana.hr   CENTAR CEDRUS   www. jedan  oleinski  (high  oleic  type..com  nego u uljima. ali i vitamina K i E.centarcedrus.centarcedrus.  Ipak.  Ulje  je  za  njegu svih tipova kože. Asteraceae)  Naizgled  o  ulju  suncokreta  ne  treba  trošiti  puno  riječi. Ilica 11. 10000 Zagreb • www.  preferira  se  u  kulinarstvu  te  kod  prženja  hrane).centarcedrus. Uz njih sadrži i voskove.  rafinirano  ulje  koje  se  prodaje  na  policama  nema  puno  veze  sa  inače  zdravim  hladno  prešanim uljem suncokreta.  Sjetveni podlanak (Camelina sativa (L. Brassicaceae)  Ulje  sjetvenog  podlanka  pripada  grupi  ulja  bogatih  α‐linolenskom  kiselinom..  te  linolni  kemotip. Asteraceae)  Ulje  šafranike  se  u  nekim  zemljama  koristilo  kao  osnovno  prehrambeno  ulje.  Sadrži  visoku  razinu  linolne kiseline (preko 70%). daje glatkoću koži. te kod atopijskog dermatitisa. a zbog povoljne cijene koriste ga maseri. jezgre oraha i konoplje.  Suncokret (Helianthus annuus L.www.  Sjetveni  podlanak  jedna  je  od  zaboravljenih zdravih namirnica naših djedova i baka.hr • info@centarcedrus.  jer  je  ono  jedno  od  najčešćih  ulja  u  trgovinama.  Šafranika (Carthamus tinctorius Roth et Boudr.  umjesto  suncokreta.Rosaceae)  Premda  se  u  njegovom  sastavu  ne  ističe  visoka  razina  esencijalnih  masnih  kiselina  (obično  sadrži  oko  70%  oleinske  kiseline.) Crantz. Brže se upija od ulja suncokreta.  izvor  ove  esencijalne  masne  kiseline  koji  se  preferira  u  kozmetici. a za razliku od lanenog ulja koristi  se  i  u  emulzijskim  sustavima.  ulje  plijeni  svojim  snažnim  mirisom  gorkih  badema  Centar Cedrus.hr • tel.

centarcedrus.  i  daje  i  bez  eteričnih  ulja  lijepi  miris  koji  podsjeća  na  slavni  liker  amaretto.hr   CENTAR CEDRUS   www. nalaze su otopljene u trigliceridima stoga mora biti isključivo hladno prešano.  pa  je  nezaobilazno  kod  proširenih  vena.    Centar Cedrus. te zasićene masne kiseline.  Sporo  se  upija.  Sadrži  26‐ 38% linolne. pa čak i kod vodenih kozica. kojih ima više nego i u jednom drugom komercijalno  dostupnom  ulju. U  XIX stoljeću upotreba mu se preko Francuske proširila kroz  Europu. 10000 Zagreb • www. 34‐41% oleinske.centarcedrus.  za  razliku  od  ulja  sjemenki  crnog  ribiza  sadrži  i  vrlo  veliki  udio  alfa‐linolenske  kiseline.com  zbog prisustva cijanogenih spojeva. Clusiaceae)   Pasta plodova tamanua stari je narodni svelijek u Polineziji  kod problema s kožom ‐ upala.  hemoroida  i  ispucalih  kapilara. Aktivne tvari.  da  bi  se  postepeno  zaboravilo  sve  do  razvitka  moderne  aromaterapije.  Tamanu (Callophyllum inophyllum L.  te  kod  bolesti  kao  što  je  atopijski  dermatitis.  Upija  se  poput  ulja  badema i marelice.  Taj  udio  visok  je  kao  i  u  lanenom ulju.  Koristi se kao ulje za intenzivno  hranjenje i regeneraciju kože.  Sadrži i relativno visok sadržaj vitamina E (tokoferola). Takav visok postotak polinezasićenih masnih kiselina čini ga idealnim za  suhu  kožu. zeleno‐žute. Ilica 11. do zeleno‐smeđe ili tamno zelene boje. opekotina i drugih tegoba.  To  ga  čini  obaveznim  uljem  u  prirodnoj  kozmetici  i  fitoaromaterapiji.  Ima  antivirusno  djelovanje.  Visok  sadržaj  vitamina  E  potiče  regeneraciju  kože.  Potiče  regeneraciju  kože  nakon  manjih  ozljeda  i  bolesti  kože.  ovisno  u  kultivarima. HPV‐om. Obično je mutno. Kumarini u  sastavu  tamanua  povoljno  djeluju  na  stijenke  krvnih  žila.hr • tel.  Djeluje  i  snažno  protuupalno  kod  mnogih  upalnih  bolesti  kože..  Trputasta lisičina (Echium plantagineum L. 01/4830161  .hr • info@centarcedrus.centarcedrus.  pa  se  koristi kod infekcija herpes virusima. Boraginaceae)   Ulje  trputaste  lisičine  jedno  je  od  najneobičnijih  biljnih  ulja  na  tržištu. grupa spojeva  kumarina.www.  od  lihena  do  psorijaze.  Iznimno  bogato  i  stearidonskom  i  gama‐linolenskom  kiselinom.  Visok  sadržaj  polinezasićenih  masnih kiselina čini ovo ulje pogodnim i za oralnu upotrebu kod raznih kožnih tegoba.  Obično  se  koristi  u  smjesama  s  drugim  biljnim  uljima  (bogatijim  esencijalnim  kiselinama)..  Ima  karakterističnu  orašastu  aromu.

centarcedrus.centarcedrus. Koristi se i u pakunzima za kosu.  Ugodnog  je  okusa.hr   CENTAR CEDRUS   www.centarcedrus. 01/4830161  .  intenzivno žute boje zbog prisustva fitosterola i lecitina.  od  ulja  za  tijelo  i  lice  i  pakunga  za  kosu. sjemenke. jer joj daje sjaj.).  do  emulzija. Theaceae)  Ulje  sjemenki  zelenog  čaja  lako  se  upija  i  idealno  je  za  njegu  suhe  kože.  Tradicionalno  se  koristi  u  orijentalnoj  kozmetici u iste namjene.  Stoga  je  ono  dobar  odabir  za  upotrebu  u  prehrambene  svrhe.  ulje  uljene  repice  sadrži  najveću  razinu  esencijalne  omega‐3  α‐linolenske  kiseline  (8‐10. zajedno s ricinusom.. 10000 Zagreb • www. ("ulje kamelije") (Camellia sinensis (L. Brasicaceae)  Od  svih  uobičajenih  prehrambenih  ulja.hr • info@centarcedrus.  Kako  sadrži  visoku  razinu  lecitina  u  odnosu  na  druga  ulja. učvršćuje nokte i ubrzava njihov rast.www.  Sadrži  linolnu  kiselinu.5%)..  kantarion.com  Uljena repica (Brassica napus L.hr • tel.  Može  se  koristiti  i  kao  ulje  za  maceriranje  (neven.    Centar Cedrus. U kozmetici  ima  široku  primjenu. Ilica 11.  Zeleni čaj.  te  17‐22%  linolne  i  54‐64%  oleinske  kiseline.  odlično  se  emulgira.  Prednost mu je i niska cijena.. U pakunzima  za nokte.) Kuntze.

  koji je zbog svojeg čokoladnog izgleda vrlo rado korišten u prirodnoj kozmetici.  ali  i  kao  vrlo  zanimljivo  ulje za proizvodnju sapuna. a  u  ljeti  ulje. Ponaša se kao  ko‐emulgator i olakšava proces nastanka emulzija. Koristi se za  zaštitu  kože.  snažnog  mirisa  i  okusa  čokolade.  nekoć  se  koristio  za  spravljanje  vagitorija  (vaginaleta)  i  supozitorija ("čepića").  =  Orbygnia  speciosa  (Mart. 01/4830161  .  Rodr.  još  brže  nego  kokos i većina biljnih ulja. u kemijskom sastavu dominiraju kratkolančane masne kiseline poput  laurinske  (40‐50%).  Koristi  se  u  kremama  i  uljima  za  sunčanje  ne  zato  što  štiti  od  UV  zraka.hr   CENTAR CEDRUS   www.  Babasu  je  i  poznata  prehrambena  namirnica  Južne  Amerike. ima neutralan i  ugodan miris i dobar je nosač eteričnih ulja. 10000 Zagreb • www.centarcedrus.centarcedrus.  diskretnog  mirisa.hr • info@centarcedrus. Čokoladni kako maslac koristi se i u  kulinarstvu.  Zbog  svojstva  taljenja  na  temperaturi  ljudskog  tijela.  Arecaceae)   Ulje babase palme je u hladnijem dobu godine maslac. Uglavnom  se koristi kod suhe i ispucale kože. Stvara blagi film na koži. pa je idealan za rađenje maslaca za njegu  tijela  i  masažu. Ilica 11. koji se koristi u farmaceutskoj industriji.  ex  Spreng.  cijenjena u kulinarstvu. Idealno je za masaže za ljude  koji ne trpe masni osjećaj nakon masaže. nerafinirani. U nekim primitivnijim recepturama.  Kao i kod kokosa.)  Barb.  već  zato  jer  stvara lagani film koji i sprečava isušivanje.hr • tel.  balzame  za  usne  te  kreme  i  mlijeka  za  tijelo.  gotovo  bez  mirisa.  Maslac  koji  se  dobiva  može  biti:  rafinirani.  Kakao maslac (Theobroma cacao L.  zna se koristiti za spravljanje emulzija tipa V‐U. ali i koji je blago vodootporan.com  Pregled važnijih  maslaca  Babasu  (Attalea  speciosa  Mart..  Iznimno  se  brzo  apsorbira. jer se babasu sapuni lijepo pjene i imaju posebnu mekoću.  žuti  (filtrirani).  Centar Cedrus.www.centarcedrus. što je i logično jer  je ova biljka (kakaovac) temeljna sirovina za izradu čokolade. te njegu usana. premda nije pravi emulgator.  pakunge  za  kosu. Kakao  maslac topi se na temperaturi ljudskog tijela. daje glatkoću i sprečava isušivanje kože.  žuti. Malvaceae)   Kako maslac mnogi povezuju s čokoladom.  te  nerafinirani  smeđi  nefiltrirani  (čokoladni).

 jer je od svih  maslaca  na  tržištu  najbogatiji  fitosterolima  (kampesterol.www.  Koristi  se  u  maslacima  i  uljima  za  kožu.  zasićene  masne  kiseline poput laurinske (40‐50%). Arecaceae)   I  prije  no  što  ga  je  poznati  autor  Kevin  Trudeau  proglasio  svelijekom  (pomalo  i  nezasluženo).  štiti  kožu  od  isušivanja.  Sadrži  30‐40%  oleinske  i  palmitinske  kiseline. ali se tali  na nižoj temperaturi od kakao maslaca.  kremama  i  drugim  emulzijskim  sustavima.  β‐sitosterol).hr • tel.  ex  Spreng.hr   CENTAR CEDRUS   www.  kratkolančane.  Njegova  tvrdoća  čini  ga  dobrim  koemulgatorom.  Bogatstvo  fitosterolima  čini  ga  idealnim  za  vrlo  suhu  i  osjetljivu  kožu  sklonu  iritaciji.  U  sastavu  dominiraju  tzv. Neobičnog je sastava.hr • info@centarcedrus.  Malvaceae)   Kopoasu je srodnik kakaovca iz roda Theobroma iz čijeg se  ploda  dobiva  maslac  diskretnog  mirisa  koji  pomalo  podsjeća na čokoladu. Kremam daje lakoću.  poput  macerata  nevena.  Kokos  je  relativno  jeftin  maslac širokih primjena..centarcedrus.com  Kokos (Cocos nucifera L.  Kopoasu  (kupuasu)  (Theobroma  grandiflorum  (Willd. Kao i kakao maslac. Iznimno se brzo upija. čokoladnih kuglica i sličnih delicija.  ali  ne  stvara  film  na  koži.  Njegova  prednost  je  iznimna  stabilnost  –  kokum  maslac  se  vrlo  teško  kvari  i  oksidira.  lice  i  usnice.centarcedrus.  Idealan  je  i  za  spravljanje  macerata.  kokos  je  uživao  veliku  reputaciju u kozmetici i prehrani.  Vrlo  glatka  tekstura  daje  mu  primjenu  u  balzamima  za  tijelo. 01/4830161  .  te  u  pakunzima  za  kosu. a koži daje glatkoću. krema. Kokos je maslac.  te  oleinskom  kiselinom. a po ljeti ulje.  Kokom  je  jedan  od  maslaca  koji  se  relativno  brzo  upiju  u  kožu..  Kokum (Garcinia indica Choisy.)  K.centarcedrus.Schum. Clusioideae)   Kokum je tvrd maslac koji se dobiva iz istoimene indijske biljke.  jer  stabilizira  emulzijske sustave. pa je po zimi obično  bijela krutina (maslac).  sprječava  Centar Cedrus.  za  pravljenje  “čupavaca”. 10000 Zagreb • www. Hladno prešani maslac ima ugodan miris po kokosu.  Zdrava  je  i  ukusna  namirnica  u  kulinarstvu.  Ugodna  tekstura  čini  ga  dobrim  i  za  uljne  pilinge  za  tijelo.  balzamima  za  kožu  i  njegu  usana. Ilica 11.

 Premda se tali na toj  temperaturi.  on  je  jedan  od  najboljih  maslaca  za  pakunge  za  kosu. slično kakao maslacu.  a  poput  kakao  maslaca.  što  je  temperatura površine ljudskog tijela (kože).  Topi  se  na  temperaturi  između  32  i  36  °C. Sadrži jednake omjere oleinske i izo‐stearinske  kiseline (oko 40‐50%). Ilica 11.  a  poznat  je  kao  maslac  za  njegu  kose. bijele je boje i gotovo  bez mirisa. yauaperyense Barb. Zbog sadržaja navedenih masnih kiselina.  Iznimno  je  bogat  kratkolančanim  masnim  kiselinama:  preko  75%  laurinske  i  miristinske  kiseline. idealan je i  za spravljanje sapuna.  Bogata  tekstura  i  laka  mazivost  čini  ga  poželjnim  dodatkom  u  maslacima  za  masažu.Rodr. 10000 Zagreb • www. 01/4830161  . pogotovo u  smjesama s drugim biljnim uljima.com  gubitak  vlage  i  kože.hr • tel.centarcedrus. kao i većina  maslaca  dobro  štiti  od  isušivanja. Jedan je od sastojaka krema i maslaca za bore oko očiju. a dobro i stabilizira  razne emulzije.  zna  biti  sastavni  dio  maslaca  i  krema  za  sunčanje.  te  za  njegu  suhe  i  mješovite  kože. = A. koristi se za  njegu  usana. Anacardiaceae)   Maslac manga dobiva se iz koštice. ne ostavlja masni film. Dipterocarpaceae)   Sal maslac sadrži relativne jednake omjere oleinske i stearinske  kiseline  (oko  40%).centarcedrus..  Sal (Shorea robusta Roth. Kao i svi maslaci.hr • info@centarcedrus. Dobro se upija u kožu.  vrlo  je  tvrd  maslac  na  prosječnoj  sobnoj  temperaturi.  jer  vrlo  brzo  prodire  u  vlas  kose. Stoga je idealan maslac za masaže.  Zato  je  dobar  za  izradu maslaca za masažu i pilinge.  Murumuru (Astrocaryum murumuru Mart.  Prodire brzo i u kožu.  a  daje  ugodno  mazive  maslace i kreme.  Premda  relativno  nepoznat  maslac.  Mango (Mangifera indica L. a korist se i za njegu  usnica.  Lijep  omjer  nezasićenih  i  zasićenih  masnih  kiselina  čini  ga  i  dobrom  sirovinom za proizvodnjom sapuna bogate pjene i nježnog djelovanja na kožu.hr   CENTAR CEDRUS   www.centarcedrus. Arecaceae)   Murumuru  je  biljka  Amazonije  iz  čijih  se  plodova  dobiva  ugodanmaslac  bez  mirisa.www.  Potpuno  je  Centar Cedrus.  Vrlo  se  brzo  upija.

 a kako može "popiti"  30‐50%  drugih  biljnih  ulja.  jedan  od  osnovnih  sastojaka kozmetike za sunčanje.  već  poznata  grupa  spojeva  koja  štiti kožu od oštećenja izazvanih stresnim okolišem. koju mahom  čine esteri cimetne kiseline. izradu balzama za kožu i  usnice. 10000 Zagreb • www. Odvajanjem ovakvih nakupina zasićenih  kiselina od nezasićenih nastaje olein shea (karité) maslaca.  U  kemijskom  sastavu  ističe  mu  se  laurinska  kiselina  (oko  50%). Arecaceae)   Tukuma  maslac  dolazi  nam  iz  Južne  Amerike. Koristi se u balzamima za usne. mandingo (Butyrospermum parkii (G.www.  Lako se upija.  Hrani  i  stvara  zaštitni  film.centarcedrus. 01/4830161  .  pa  je  zato  i  omiljen  u  prirodnoj  kozmetici  dajući  lijep  diskretan  miris  koji  podsjeća na kavu i karamel.  Odlično  štiti  kožu  od  isušivanja. Sapotaceae)  Od anonimnog sastojka kozmetike.  Centar Cedrus.com  neutralnog  mirisa  i  lijepe  bijele  boje.  Shea (karité) maslac.hr • tel. Njih bude preko 4% u hladno prešanom maslacu. pa neki  katkad znaju pogrešno misliti da se "pokvario". a bolje se upija kroz kožu od samog maslaca.  Ne  iritira  kožu. = A. te 40‐50% oleinske kiseline.  Odlično  je  ulje  za  njegu  kože  atopičara  (neurodermitis). shea maslac je postao jedan od  najpoznatijih  maslaca  prirodne  kozmetike.  pa  je  uz  čileanski  malinu  i  čileanski  lješnjak. Koristi se za njegu svih tipova kože. te u  anti‐age  kozmetici. Zasićene masne kiseline  znaju tvoriti kuglice (male grudice) u maslacu te pripravcima od shea maslaca. boražine i drugih  ulja  bogatih  γ‐linolenskom  kiselinom.  zbog  čega  su  ga  afričke  žene  tradicionalne  koristile  za  osjetljivu  kožu  beba. Don) Kotschky = Vitellaria  paradoxa Gaertn.  ali  i  karotenoidi.  Tukuma (Astrocaryum vulgare Mar. pogotovo kod male djece.  pa  su  preparati  spravljeni  od  ovog  maslaca  i  neutralne boje.hr • info@centarcedrus.  pripravke  za  sunčanje  i  njegu  kože  male  djece.  Plod  tukume  je  i  prehrambena  biljka.  Sadrži 36‐50% stearinske kiseline.  Ugodnog  je  mirisa. tekuće ulje koje zadržava dio  ljekovitih tvari shea maslaca.  Sadrži  veliku  količinu tzv. Ti spojevi  upijaju  UV  zrake.  Dodaje  se  i  u  emulzijske  sustave.  a  da  ostane  konzistencije  maslaca.centarcedrus.  Vrlo  se  lako  upija  i  za  razliku  od  mnogih  drugih  maslaca  ne  ostavlja  masni  film. tucuma Wallace. pomiješan s uljem noćurka.centarcedrus. Ilica 11.hr   CENTAR CEDRUS   www. neosapunjivih tvari (aktivnih tvari otopljenih u trigliceridima).  koristi  se  kao  baza  za  spravljanje  maslaca  za  njegu  tijela  i  lica. pa je dobar i kao maslac za njegu ruku.

 te kod zastoja limfe s limfotoničnim eteričnim  uljima.  već  potiče  cirkulaciju  u  koži. Koristi se i kod problema s cirkulacijom. koristi se u anti‐age  kozmetici. 10000 Zagreb • www. Macerat se spravlja u raznim uljima. obično onima koja se  lako upijaju (badem.www.  te  bolova  u  zglobovima  i  mišićima  raznih  uzroka. ne zaboravite upotrebu ovog macerata u liječenju  manjih ozljeda kože te tretmanu ožiljaka poput strija.hr • info@centarcedrus. Potiče regeneraciju kože. Araliaceae)  Macerat  lista  bršljana  ne  koristi  se  kod  kašlja  kao  drugi  tipovi  ekstrakta. uglavnom žute boje (ovisno i o biljnom ulju u kojem  se  macerira).  badema.. ali i vrlo hranjivim uljima (npr.  masline.    Centar Cedrus.  istegnuća).  Jedna  od  glavnih  namjena  je  tretman  celulita.centarcedrus.  Osim  od  vrste  A.  Ugodnog  je  mirisa  cvijeta  arnike.  te  metabolizam  kože  i  potkožnog  tkiva.  što  ga  čini  vrlo  popularnim  maceratom.com  Pregled glavnih ljekovitih macerata  Brđanka (arnika) (Arnica montana L. Mackinleyaceae)   Drevna  ajurvedska  biljka  jedna  je  od  službeno  priznatih  ljekovitih biljaka. marelica).) Urban.  chamissonis  ssp.  bolova  nakon  trauma  (udarci. list (Hedera helix L.  macerat  se  spravlja  i  od  uzgojne  vrste  A.  modrica.  te  karotenoidi  i  fitosteroli.  Macerira  se  uglavnom  u  ulju  suncokreta.hr   CENTAR CEDRUS   www.  marelice  i  drugim  uljima.hr • tel.  Centela (gotu kola) (Centella asiatica (L.  U  iste  namjene  koristi  se  i  danas.  Bez obzira na fokusiranost na celulit.  a  aktivni  spojevi  su  laktoni  poput  helenanina.  daje  kožu  vlažnost  i  mekoću.  regeneraciju  ozljeda  i  opekotina. Ilica 11. Asteraceae)   Arnika je stoljećima bila korištena u fitoterapiji za liječenje  manjih  ozljeda  kože.centarcedrus.centarcedrus. 01/4830161  . plod divlje ruže)..  chamissonis)  Bršljan. slično  kao i ulje tamanua i macerat vinove loze. lješnjak.  Premda  se  za  upotrebu  centele  kod  celulita  zna  već  dugo.  no  daleko  popularnija  upotreba  je  ona  kod  celulita.  montana.  tek  je  nekoliko  komercijalnih  linija  lansiralo ovu biljku u zvijezde.

)  Tiegh.) Mill.  vodenog  mirisa..  Jedni  od  aktivnih  spojeva  su  alkaloidi  poput  alantoina. 10000 Zagreb • www.  Macerira se u ulju brazilskog oraha.  ali  i  za  hemoroide.  Gavez (Symphytum officinale L.  Koristi  se  za  iste  tegobe  ‐  manje  ozljede  kože  i  potkožnog  tkiva.  a  uglavnom  se  koristi  za  suhu  i  mješovitu  kožu  te  za  pakunge  za  kosu. Na žalost. Boraginaceae)   Uz  arniku.  brzo  se  upija  i  omekšava  kožu.  od  iste  biljke  se  dobiva  macerat  spravljen  u  uljima  poput  suncokreta  i  badema.  Ima  karakterističan  miris korijena gaveza. Tripodanthus je inače parazitna biljka  slične biologije kao i imela. Ilica 11.centarcedrus.hr   CENTAR CEDRUS   www. ovaj je macerat relativno rijedak i poznat  profesionalcima.  Kantarion (gospina trava) (Hypericum perforatum L. macerat plodova (Opuntia ficus­indica (L..  gotovo  parfemskim  mirisom.  Aktivni  spojevi  daju  koži  vlažnost.  vitamin  E  i  tokotrienole.  badema  i  jojobe.  Clusiaceae)  Sveprisutni  macerat  štandova  na  jadranskoj  obali  jedan je od rijetkih macerata kojeg spravlja skoro svaki  dom.hr • info@centarcedrus. Tradicionalno se spravlja u maslinovom ulju.  Ugodnog.  Snažno  potiče  regeneraciju  kože.  Indijska smokva..centarcedrus.  jedan  je  od  skrivenih  sastojaka  skupih  anti‐age  preparata.. u današnje doba uglavnom se  macerira  u  ulju  suncokreta.  Stoga  je  idealan  dodatak  za  njegu  kože  ljudi  koji  vole  profinjene  mirise. koje se vrlo brzo upija.  gavez  je  najpoznatiji  macerat  u  narodnoj  medicini. daje koži sjaj i elasticitet.  modrice.  bolove  u  mišićima  i  zglobovima. 01/4830161  . ali i  Centar Cedrus.www.  Loranthaceae)   Macerat  gardenije  plijeni  pažnju  zanosnim. ali i u  uljima badema te drugima.  Tradicionalno  se  macerirao u svinjskoj ili kozjoj masti.  macerat  indijske  smokve  sadrži  cijeli  koktel  aktivnih  tvari:  karotenoide.com  Gardenia  Inka  (Llave  t’ika)  (Tripodanthus  acutifolius  (Ruiz  &  Pav.  fitosterole  te  alkohole  poput  heksakozanola.centarcedrus. Cacataceae)  Osim  biljnog  ulja  indijske  smokve.hr • tel.

  Ljudima  koji  lako  tamne  može  ubrzati  tamnjenje  kože.hr • info@centarcedrus.  tijekom  i  nakon  sunčanja. Uglavnom se spravlja u bademu i  suncokretu.  Omiljen  je  upravo  zbog  svojeg  parfemskog  mirisa.  Macerat  svježih  cvjetova  spravlja  se  tradicionalno  u  kokosovom  maslacu  postpukom  sličnom  enflourage­u. a koristi se i u pakunzima  za  kosu.  U  svojoj  postojbini  ima  reputaciju  da  djeluje  protiv  kožnih  upala. Apiaceae)  Macerat  korijena  mrkve  joše  je  jedna  od  primjena  ove  svestrane biljke u kozmetici.  To  često  dovodi  do  toga  da  ulje  užegne  (oksidira).  pa  i  u  trgovinama.  što  je  zanimljivo.  bijeli  ten. Koristi se nakon sunčanja te za liječenje opekotina. te poput gaveza i arnike.  Većina  ulja  na  štandovima.  Vrlo  se  brzo apsorbira. koristi se  prije. sezama te drugih ulja.centarcedrus.  no  većini  ljudi  može  pojačati  opekotine  izazvane  sunčanjem.centarcedrus.  ima  reputaciju  da  djeluje  na  hiperpigmentacije  (pjege)  kože  i  sprečava  njihovo  nastajanje.  Mrkva.  alkaloid  etiolin  koji  i  djeluje  protiv  hiperpigmentacije kože..  da  regenerira.  Ljiljan (Lilium candidum L. stoga se ne  koristi  kao  ulje  za  sunčanje.  U  kemijskom  sastavu  mu  se  ističu  fitosteroli.centarcedrus. repice.  zbog  visokog  sadržaja  karotenoida  koji  sprečavaju  oštećivanje  kože  izazvano  UV  Centar Cedrus. njeguje i štiti kožu. Fototoksično je. marelice.. Koristi se kod upalnih bolesti kože.  jer  svjetlost  ubrzava  nastanak  aktivnih  tvari. 10000 Zagreb • www. te eterično ulje ugodnog mirisa koji podsjeća na vaniliju.hr   CENTAR CEDRUS   www. 01/4830161  . Daje koži sjaj i vitalnost.  ali  i  zaboravljena  europska biljka za kozmetiku.  i.  Macerat  ljiljana  je  i  postao  popularan  jer  dugom  primjenom  daje  lijep.www. za bolove mišića i  zglobova. Odličan je macerat i za masažu. Liliaceae)  Macerat  ljiljana  se  u  balkanskim  krajevima  tradicionalno  spremao  u  Bosni.  te  izazvati  pojavu  "fleka"  na  koži. Kod maceriranja mora se izlagati  suncu.  premda  je  to  poznata.  Monoi (Gardenia taitensis DC. da djeluje afrodizijački.hr • tel. a omiljen je u pakunzima za  kosu.  upravo  je  na  žalost  užegnuto. Rubiaceae)  Čaroban  cvijet  Francuske  polinezije  neobično  je  zamamnog  mirisa. Bogat karotenoidima.  Uz  ekstrakt  tratinčice.com  u ulju lješnjaka. Ilica 11. korijen (Daucus carota L.

.  koristi  se  kod  opekotina.  postao je planetarno popularan nakon velikog potresa prije 16 godina u Meksiku. a spravlja se i u maslinovom.  Macerat  se  tradicionalno  spremao  grijanjem  u  svinjskoj masti.  Koristi  se  puno  i  u  anti‐age  kozmetici.  Neven (Calendula officinalis L. Koristi se za njegu dječje kože.  Ugodnog  je  mirisa  i  potiče  regeneraciju  kože.  Snažno  potiče  regeneraciju  kože.centarcedrus.  Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora (Willd.www. bademovom i suncokretovom ulju.    Centar Cedrus. tako da macerat ima miris biljnog ulja.hr • info@centarcedrus. lihena te  kod uboda insekata i opekotina od meduza. Ilica 11.  u  preparatima  nakon  sunčanja.  ali  i  djeluje  antibakterijski. psorijaze.  Koristi  se  kod  oštećene.com  zrakama.  Stolisnik (Achillea millefolium L.) Poir.centarcedrus.. Asteraceae)  Snažno  protuupalan  macerat  prava  je  blagodat  za  sve  upalne  bolesti  kože.  koristi  se  i  kao  dodatak  prehrani kao prirodni izvor vitamina A.  Zanimljivo.  tepezcohuite  je  u  Srednjoj  Americi  isto  što  je  u  našim  krajevima  gavez  ili  arnika..  koji  se  vrlo  brzo  upija  u  kožu. od atopijskog dermatitisa.  Koristi  se  kao  i  macerat  nevena  za  upalne  bolesti  kože.  pa  se  u  narodnoj  medicini  koristio  za  liječenje  manjih  ozljeda. te za kožu  sklonu iritaciji.  Smiruje  upale. Fabaceae)  U  doslovnom  prijevodu  drvo  kože. kada  su  se  rane  nastradalih  liječile  prahom  kore  ovog  ljekovitog  stabla.  Vrlo je ugodan za kožu i ne iritira.  što  je  rijetkost  među  maceratima. 01/4830161  . Asteraceae)  Popularna  vrtna  biljka  jedan  je  od  omiljenih  macerata  u  fitoterapiji. Prema  našem  iskustvu.  a  vodeni  ekstrakti  ulaze  u  brojne  recepture  emulzija  i  gelova  za  tuširanje.centarcedrus. Nema mirisa. upaljene i inficirane kože.hr • tel.  Premda  se  koristi  puno  stoljeća.  te  kod  bolnih zglobova i mišića. tepezcohuite koristi se i kao  prah  (posip  za  rane).  ali  i  kod  raznih  upalnih  bolesti kože. Koristi se puno  u  kozmetici  za  bebe  i  malu  djecu. Osim u obliku macerata.hr   CENTAR CEDRUS   www.  najbolje  se  macerira  u  kokosovom  maslacu. 10000 Zagreb • www.

 danas zaboravljeni narodni lijek. palmarosa.  Centar Cedrus. U istu namjenu koristi se i uljni macerat listova vinove  loze. Pomaže kod ispucalih kapilara. a svim uljima i emulzijama (kremama)  daje  posebno  ugodan  miris.  Prisustvo karotenoida daje mu intenzivno crvenu boju. bušin. Ubrzava metabolizam kože. marelica.centarcedrus. koristio se  kod  problema  s  cirkulacijom. pa je dobar kod stanjene i zrele.  prehrambenog  mirisa  vanilije.  ovaj  macerat  bi  bio  vrlo  popularan  zbog  svojeg  rajski  ugodnog. ali i kod celulita.com  Tratinčica (Bellis perenis L. Vitaceae)  List crne vinove loze. list (Vitis vinifera L.  devitalizirane kože. spravlja se u uljima koja  nemaju snažan miris.hr • info@centarcedrus.  Spravlja  se  od  štapića  vanilije  bogatih  vanilinom.  Spravlja  se  maceriranjem  praha  urukuma  u  biljnim  uljima  poput  badema. tegoba s  venama.  ruža.  Kremama  daje  snažno  žutu  do  narančastu boju.. 01/4830161  .  marelice.  geraniji. Od ljekovitih sastojaka ističe se eterično ulje  i triterpeni. koristi se za tu namjenu i uljni macerat ove  biljke.  suncokreta  i  drugih  ulja. Kako bi se istaknuo miris vanilije.  još  više  nego  macerat  mrkve.. Ilica 11. To su badem.  Osim  vodenih  ekstrakata i tinktura.).centarcedrus.  Macerat  vanilije  zbog  svojih  aktivnih  spojeva  kao  što  je  vanilin  potiče regeneraciju kože. 10000 Zagreb • www.  Urukum (Bixa orellana L... ili čiji se miris dobro slaže s vanilijom.www.  Dobro  se  slaže  s  mnogim  eteričnim  uljima  (citrusi.  Vanilija (Vanilla planifolia Jacks.hr • tel.centarcedrus.. ex Andrew)  Da  i  nema  ljekovito  djelovanje.  proširenim  venama  i  ispucalim  kapilarama. orah  i slična ulja.hr   CENTAR CEDRUS   www. Koristi se  u  kozmetici  kao  i  macerat  mrkve. Potiče i cirkulaciju u koži.  Vinova loza. Asteraceae)  U  prirodnoj  kozmetici  biljka  Bellis  perrenis  postala  je  standard  za  liječenje  hiperpigmentacija  kože  (pjege  kože). kože sklone crvenilu. Bixaceae)  Macerat  urukuma  iznimno  je  bogat  karotenoidima.

  20‐30%  dugolančanih  estera  i  12‐14%  triterpenskih  estera.centarcedrus.centarcedrus.  nakon  pčelinjeg.  Karnauba (Copernicia cerifera C. Karnauba vosak ima iznimno visoku točku tališta  od 83 °C. Euphorbiaceae)   Kandelila vosak je snažno filmogen (prekriva kožu i štiti). Koristi se za izradu laganih balzama  za lice.  balzame  za  kožu  i  raznu  dekorativnu  kozmetiku.centarcedrus.    Centar Cedrus.hr • tel.  Sastavni  je  dio  i  nekih  emulzijskih  sustava  (Emulium  kappa). no masnoj koži izaziva osjećaj “kože koja  ne diše”..hr   CENTAR CEDRUS   www.  10‐16%  dugolančanih  alkohola. Premda filmogen. Diskretnog  mirisa  i  okusa  meda.f.  Pojačava prianjanje kozmetičkih preparata za kožu. sastoji  se  od  50%  ugljikovodika  (dužina  lanca  29‐33  ugljikova  atoma. antisyphilitica Zucc.) Willd. pa se koristi  u  maskarama. Zbog toga se dodaje u ruževe za usne kako bi spriječio njihovo taljenje u ljeti. 10000 Zagreb • www. 01/4830161  .  ima  idealnu  temperaturu  taljenja  za  jedan  vosak  (60‐65  °C). Fabaceae)  Vosak mimoze luksuzni je član u grupi voskova. tijelo i usnice.  Ima  visoku  temperaturu  tališta (70 °C). daje koži osjećaj glatkoće. Sadrži i dosta cinamične kiseline.  3‐6%  masnih  kiselina  i  1‐3%  ugljikovodika..  Mimoza (Acacia decurrens (Wendl. Sadrži 80‐85%  dugolančanih  estera  masnih  kiselina.  balzamima  i  kremama  daje  i  konzistenciju  i  mekuću  i  ugodnu  teksturu.  U  sastavu  se  ističe  bogatstvo  fitosterola.  kao  stabilizator  emulzijskih  sustava.  Među  esterima  ima  puno  estera  diola  i  hidroksiliranih masnih kiselina. koja dobro apsorbira  UV zračenje i djeluje kao antioksidans. Arecaceae)  Karnauba  vosak. te omekšava kožu zbog fitosterola.  tako  da  je  ovaj  vosak  dvostrukog  djelovanja  ‐  štiti  kožu  zbog  sadržaja  voska  (estera  dugolančanih  alkohol  ai  masnih kiselina).hr • info@centarcedrus.  Iznimno je filmogen i štiti kožu od isušivanja.  ruževima  za  usne  te  zaštitnim  kremama  za  lice.com  Pregled važnijih voskova  Kandelila (Euphorbia cerifera Alcocer = E.www. Martius.  najpoznatiji  je  vosak  široko korišten u farmaceutskoj industriji. Ilica 11.

  koje  ga  koriste za spravljanje saća.  odličan  je  za  spravljanje  pseudo‐emulzija  (cold  krema). Kremam daje kompaktnost.centarcedrus.  koji  sadrži  otopljene  tvari  iz  drugih  proizvoda  pčela  i  najčešće  i  ima  miris  koji  podsjeća  na  med.  Kao  i  svi  voskovi. ali  i  vrlo  ugodnu  i  laganu  teksturu.com  Pčelinji vosak (Apis mellifera)  U  nas  najpoznatiji  vosak  proizvod  je  pčela.hr • info@centarcedrus.) Merr.  premda  je  vosak.  Kao  lagani  i  ugodan  vosak.  stabilizator  emulzija  (koemulgator).  te  bijeli  (pročišćeni)  vosak  koji  se  dobiva  iz  žutog  voska  pročišćavanjem  preko  tvari  koje  vežu  mirise  i  boje.centarcedrus. Pčelinji vosak jedan je od  prvih voskova koji se koristio u prirodnoj kozmetici.  štiti  kožu  od  isušivanja.  već  se  radi  o  zasićenim  trigliceridima  iz  ulja  soje.  a  prve  kreme (pseudoemulzije) spravljale su se s pčelinjim  voskom  još  u  doba  stare  Grčke.  filmogen  je. tako se vosak soje krivo klasificra među voskove premda nije  vosak.  Riža (Oryza sativa L.  a  sama  toplina  plamena  tali  vosak  na  temperaturi  koja  ne  peče kožu.  dajući  im  ugodniji  Centar Cedrus. Ilica 11.  Za  razliku  od  drugih  voskova.  ovaj  vosak  daje  posebnu glatkoću i mekoću koži.  Daje  kremam  i  balzamima estetski dopadljiv sjaj. Poaceae)  Kao i karnauba vosak. Fabaceae)  Kao  što  se  vosak  jojobe  obično  klasificira  u  biljna  ulja. a istovremeno ju štiti tankim i  ugodnim  filmom.  Bijeli  vosak  nema  mirisa  i  koristi  se  kada  postoji  opasnost  od  alergijske  reakcije  ili  kada  se  želi  izbjeći miris voska u kozmetici.  Postoje  dvije  komercijalne  varijante  ‐  žuti  (nepročišćeni)  vosak. 10000 Zagreb • www.hr   CENTAR CEDRUS   www.  Potpuno  bez mirisa i okusa.  izrada  svijeća. Jedna od  njih  je  zanimljivost  izrade  svijeća  za  masažu.  budući  da  gori  bez  dima.  Tali  se  na  temperaturi  između  61‐66  °C.  Ima  široku  primjenu:  balzami  za  usnice.  Soja (Glycine max (L.  sapuni.centarcedrus. 01/4830161  .  ali  nije  težak  za  kožu.. snježno bijele boje i temperature taljenja na 50  °C. vosak soje ima i drugačije primjene od drugih voskova.  kožu  i  tijelo. već je samo ugodno topla.www.. vosak riže tali se na visokoj temperaturi  (78‐82  °C).hr • tel.

hr • tel. 10000 Zagreb • www.centarcedrus.  Koristi  se  u  laganim  balzamima.  uz  istovremeno lagani osjećaj na koži. sjemenke  trputasta lisičina  kakao maslac          Centar Cedrus. 01/4830161  yangu  avokado    sjemenke pasjeg trna  konoplja  baobab  brazilsko orah  kukui  kukuruzne i pšenične klice  riža  sjetveni podlanak  shea maslac  indijska smokva  .www. macerata i voskova    Ulja za masnu i mješovitu kožu  lješnjak  sjemenke grožđa  jojoba    Ulja za suhu kožu  argan  plod divlje ruže  jojoba  brusnica. koštice  zeleni čaj.centarcedrus.com  osjećaj  i  veću  mekoću  od  pčelinjeg  voska.centarcedrus.hr • info@centarcedrus. europska  čileanska malina  inca inchi  lubenica.  te  u  dekorativnoj  kozmetici  kada  se  želi  postići  stabilnost  i  tvrdoća  proizvoda. Ilica 11.    Kratki vodič kroz primjenu i sastav ulja.hr   CENTAR CEDRUS   www.

 macerat  gavez. macerat  andiroba  stolisnik. macerat  pasji trn. macerat  arnika.centarcedrus. macerat  sjemenke mrkve  tepezcohuite.centarcedrus. pulpa i sjemenke    Ulja koja djeluju kod bolnih mišića i zglobova  kantarion. macerat  trputasta lisičina    makadamija  lubenica. koštice  marelica  riža  yangu  babasu  Centar Cedrus. sjemenke  brazilski orah  marakuja  pamuk    Ulja za njegu kože atopičara  shea maslac  boražina  crni ribiz. macerat    arnika. macerat  gavez. macerat    Ulja za regeneraciju kože  kantarion. macerat  nar  centela. Ilica 11.hr • info@centarcedrus. macerat  tamanu  plod divlje ruže  noćurak  neven.hr • tel.centarcedrus. 10000 Zagreb • www.www. 01/4830161  .hr   CENTAR CEDRUS   www.com  Ulja koja se brzo upijaju  kukui  kokos  crni ribiz. sjemenke  stolisnik.

hr   CENTAR CEDRUS   www.centarcedrus. europska  neem  ricinus  sapote  brazilski orah  babasu  uljena repica  yangu  riža    Centar Cedrus.hr • tel. sjemenke        indijska smokva.centarcedrus.hr • info@centarcedrus. maslac  jojoba  brokula. ulje i macerat  plod divlje ruže  brusnica.www. Ilica 11. sjemenke  pamuk. sjemenke  maslina    Ulja repelenti  andiroba    Anti­age ulja  argan  sjemenke i pulpa pasjeg trna  jojoba  buriti  konoplja  nar  kopoasu  borovnica. 01/4830161  . macerat  mango. 10000 Zagreb • www.com  Ulja za pakunge za kosu  kokos  kukui  monoi. američka  inca inchi  marakuja  pšenične klice  centela  brusnica.centarcedrus.

 sjemenke  čileanski lješnjak  sezam  neem  kantarion.centarcedrus.hr • tel. ne upijaju UV zrake)  jagode. macerat    Ulja protiv hiperpigmentacija  centela. 10000 Zagreb • www.hr   CENTAR CEDRUS   www. sjemenke  buriti  pulpa pasjeg trna  lubenica. macerat  tratinčica. sjemenke      kako maslac  tukuma  riža  borovnica. macerat    list bršljana.centarcedrus.centarcedrus.com  Anticelulitna ulja  centela. 01/4830161  . macerat    Ulja koja apsorbiraju UV zračenje  čileanska malina  shea maslac    Ulja za sunčanje (njega. macerat    ljiljan.www. macerat  pulpa pasjeg trna  sjeme mrkve    Ulja protiv infekcije kože  tamanu  crni kim  tepezcohuite. macerat  lješnjak  Centar Cedrus.hr • info@centarcedrus. macerat  list vinove loze. Ilica 11.

 sjemenke (razne tegobe. američka  stolisnik.centarcedrus.www. macerat      centela. krvožilni sustav)  jojoba  kantarion. vidi  tekst)  orah (suha koža. vidi tekst)  plod divlje ruže (ljepota kože)  boražina (razne tegobe.hr   CENTAR CEDRUS   www.com  Ulja za njegu nakon sunčanja  neven. sjemenke    Ulja za čišćenje šminke  ricinus    Najčešća ulja za ljekovitu oralnu primjenu  crni kim (alergije)  sjetveni podlanak (suha koža. krvožilni sustav)  konoplja (suha koža.hr • info@centarcedrus.hr • tel. probava)    Ulja za probleme s kapilarama i venama  tamanu  list vinove loze. macerat  brusnica. macerat  pšenične klice  borovnica. 01/4830161  . krvožilni sustav)  maslina (jetra i žuč. macerat  sjemenke mrkve  buča (tegobe s prostatom)    lan (suha koža. macerat  Centar Cedrus. macerat  tratinčica. krvožilni  sustav)  tamanu (venske tegobe)  noćurak (razne tegobe.centarcedrus. vidi tekst)  crni ribiz. Ilica 11. macerat  list bršljana. 10000 Zagreb • www. vidi tekst)  trputasta lisičina (razne tegobe.centarcedrus.

hr • tel.com  Ulja s α ­linolenskom kiselinom  lan  orah  inca inchi  uljena repica  pšenične klice  pasji trn. 10000 Zagreb • www. sjeme (stearidonska)  ricinus (ricinoleična)    nar. 01/4830161  . sjeme    Ulja s γ ­linolenskom kiselinom  boražina  trputasta lisičina  konoplja    Ulja s karotenoidima  pulpa pasjeg trna  plod divlje ruže  mrkva. sjemenke (erucična)  chaulmoogra (hidnokarpinska)  crni ribiz.centarcedrus. sjemenke    konoplja  trputasta lisičina  brusnica. macerat korijena  tukuma    Ulja s rijetkim masnim kiselinama  brokula. europska  kukui  sjetveni podlanak    Centar Cedrus.centarcedrus.centarcedrus. sjeme (punicična)  mango (izostearinska)  trputasta lisičina (stearidonska)    sjeme pasjeg trna  buriti  urukum  sapote  noćurak  crni ribiz.hr • info@centarcedrus. Ilica 11.www.hr   CENTAR CEDRUS   www.

centarcedrus. TT)  čileanski lješnjak (TT)  nar (TF)    Ulja bogata sterolima  argan  maslina  indijska smokva  baobab  lan    Ulja s cijanogenim spojevima  šljiva  badem      Ulja s drugim spojevima  crni kim (timokinon)  tamanu (kumarini)  mrkva.hr   CENTAR CEDRUS   www. 01/4830161  .com  Ulja bogata tokoferolima (TF) i tokotrienolima (TT)  pšenične klice (TF)  indijska smokva (TF)  borovnica. američka (TT)  marakuja (TF)  sjemenke grožđa (TF)  Centar Cedrus.hr • tel. karotol)  andiroba (limonoidi)    shea maslac (cimetna kiselina)  uljena repica (lecitin)  neem (azadirahtin A)    marelica  sapote  riža  buča  kopoasu  avokado  pamuk  kukuruzne klice (TF)  čileanska malina.hr • info@centarcedrus. sjemenke (TF.centarcedrus. malina (TF)  brusnica.centarcedrus. Ilica 11. sjeme (daukol. 10000 Zagreb • www.www.

centarcedrus. 10000 Zagreb • www. 01/4830161  .centarcedrus.hr • tel.centarcedrus. Ilica 11.hr • info@centarcedrus. sjeme (po plodu/soku)  makadamija (po plodu)  babasu  mango  murumuru    VEĆINU BILJNIH ULJA POTRAŽITE NA www. macerat (egzotični)  tukuma (bijela kava. sjeme (voćni)  lješnjak (po plodu)    Najčešća prehrambena ulja  maslina  šafranika  buča  sezam  kakao  palma    suncokret  argan (prženi)  lan  kokos  uljena repica    gardenija inka (cvjetni)  kakao (čokoladni)  orah (po plodu)  šljiva (amaretto)  crni ribiz.com  Centar Cedrus.centarcedrus.com  Ulja za izradu sapuna (najčešća)  kokos  ricinus (transparentni)  maslina  palma    Ulja ugodnog mirisa  monoi. karamel)  kokos (po plodu)  sapote (badem)  pasji trn.hr   CENTAR CEDRUS   www.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful