E. W.

KENYON: AZ ÚJ-FAJTA SZERETET
1. Fejezet Szeretet - a legnagyobb dolog a világon

A szeretet sohase zúzta össze vagy törte össze a hit lágyan kibontakozó virágát, mely a bizakodó szívből fakad. A szeretet Isten, aki leleplezi Önmagát előttünk. Isten szeretet. Ez a szeretet-élet nem más, mint Isten, aki ténylegesen bennünk él, ahogy Jézusban is. Volt valami nyers erő és ugyanakkor valami szelíd kedvesség Jézusban, amitől a gyerekek vonzódtak hozzá, amitől odabújtak a karjaiba és elkezdték cirógatni az arcát. Szerették megérinteni, fogni a kezét, a közelében lenni. Az a szeretet, ami a galileai férfiban volt, az kellene uralja az Egyházat, az otthonokat és a szívünket is. A szeretet az a szívnek, ami a virág a rétnek. A virágok betakarják a földek puszta, sivár helyeit is. Körülölelik a sziklákat. Kinőnek még a fák gyökerei között is. Betakarják a föld sebzett felszínét, az agyagos, sivár földeket a dicsőség és magasztosság palástjával öltöztetik fel, pazarló szépségben. Ugyanígy takarja be a szeretet az emberi természet durva, sebzett helyeit is. A szeretet hozta létre a virágos kertet, csakúgy, mint magát a virágokat. A szeretet csokorba szedi a virágokat, vagy úgy rendezi el egy helységben, hogy gyönyörködtesse a szemet és megörvendeztesse a szívet. A szeretet az, ami gyönyörűvé teszi az otthont. Amikor a szeretet beköltözik egy családba és ott él, akkor az az otthon a boldogság helye lesz. A szeretet a legszebb dolog a világon. Talán a legsérülékenyebb is, mégis magában hordozza a legnagyobb elhordozó erőt. Amikor az embert a szeretet uralja, birtokolja és motiválja, akkor nem riad vissza bármilyen áldozattól sem. Krisztus nem riadt vissza attól, hogy elhordozza a bűnöket, fájdalmakat és a világ vajúdását.

A szeretet és a kereszt A szeretet gyönyörűvé változtatta a csúnya keresztet. A szeretet megváltoztatta a sírt. A sötét, borzalmas sírt, ahol a halál uralkodott, széppé tette. A szeretet megfosztotta a halált ijesztő borzalmától. A szeretet által a meztelen, töviskoszorús galileai férfiből a magányos szívek királya lett. A szívem úgy hívja Őt, hogy a vihartól vert, megtört ember Meztelen Királya. A szeretet arra indít engem, hogy megkoronázzam Őt, de nem töviskoszorúval, hanem a szívem teljes odaadásával. A szeretet az, ami a gyengéd, finom szellemet hajtja, hogy elmenjen Afrika legsötétebb pogány törzseihez, és ott elviseljen minden megpróbáltatást, hogy olyan emberekkel éljen összezárva, akik pogány gondolkodásuk miatt nem is értékelik az értük hozott áldozatot, akik nem tudják mi az, hogy igazi szeretet. Akikben csak hideg közömbösség és önző kapzsiság van. Mégis, ez a szeretettel teljes szellem ott él közöttük, tusakodik értük, megossza magát velük, míg végül az a sötét hely is elkezd virágozni és az Új Teremtés finom illatát árasztja. A szeretet, a nagy dolgok között is a leghatalmasabb, a szépek között is a legszebb. Milyen csodálatos az, amikor ez az isteni természet uralmat vesz az emberi szív fölött. "Mint ahogy"

Van két szó az Új Szövetség Új Törvényében, vagyis a szeretetben, amin megakadtam. Ezek a szavak kinyújtották gyengéd kezeiket és megragadtak. Láttam, ahogy a kúszónövény kecses indáival, lágy kezeivel rákúszik a durva, kemény sziklára és azután rátapad. Ez a két szó is így ragadott meg engem finom ujjaival. Azt kérded, hogy mi ez a két szó? "Mint ahogy" "Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket" Először megpróbáltam elhessegetni magamtól, de követtek engem úgy, ahogy csak a szeretet tud követni.

Lelkem mélyén újra és újra hallottam, mint egy rég elfelejtett dalt, mely ott kopogtat szívem ajtaján. Egyre csak ezt mondogattam magamban: "mint ahogy" Végül megálltam, elcsendesedtem, és azt mondtam: "mint ahogy micsoda?" "Mint ahogy én szerettelek titeket". Azt mondtam, "Ezt nem tudom megtenni Uram. Én nem tudok úgy szeretni, mint Te. Ha úgy kellene szeretnem, akkor az azt is jelentené, hogy mindenemet oda kellene adnom, amim csak van." Erre Jézus szelíden ezt mondta: "Mit kellene odaadnod?" Elkezdtem magamban egy leltért készíteni azokról a dolgokról, amikről úgy éreztem, hogy meg kellene válnom tőlük, ha úgy szeretnék, "mint ahogy" Ő szeretett engem. Miután megtettem, azt mondtam: De mit kapnék a helyébe, ha ezekről a kincsekről lemondanék? Akkor az Úr megmutatott nekem egy olyan gazdagságot, melyet addig soha sem láttam. Ha úgy szeretnék, mint ahogy Ő szeretett, akkor megnyerném az Ő társaságát. Enyém lenne az Ő ereje. Enyém lenne az Ő szelídsége, az Ő hosszútűrése. Odaadnám az érzéki világom játékait, hogy megnyerjem a Szent Szellem gazdagságát. A szeretet módszere Odaadnék valamit, ami a használat közben egyre inkább elavul, valami olyasmiért, ami a használat által csak növeli értékét. Azután megláttam egy olyan örömet, melyet addig nem ismertem. Mindig a boldogságot kerestem. Nem vettem addig észre, hogy a boldogság emberektől, dolgoktól és körülményektől függ, és ezért olyan könnyen elveszíthetem őket, mint egyszer a bicskámat. Rájöttem hogy micsoda illúzió ez az egész. Úgy éreztem, most már kész vagyok lemondani dolgokról, melyek boldoggá tesznek embereket, ha helyette megkaphatom ezt az Örömet. Ez az új élet egy olyan örömöt ad, mely a szeretetből fakad. A boldogság a minket körülvevő érzéki világból származik. Rájöttem, hogy ez az öröm viszont annyival felsőbbrendű a boldogságnál, mint amennyire a gyémánt felsőbbrendű az üvegnél vagy az arany a közönséges homoknál. Az után megértettem, hogy mit jelent a szeretet. Úgy kell szeretnem, mint ahogy Jézus szeretett. Az Ő helyét kell elfoglalnom.

Ő most ott ül fenn a trónon, hogy közbenjárjon értem és hogy képessé tegyen engem arra, hogy elfoglaljam helyét itt a földön. Az Ő szavait kell szólnom és azokat a kedves cselekedeteket, kell végeznem, amiket Ő tenne, ha itt lenne. Azt a szenvedélyes szeretetet fogom érezni az elveszettek és megtört szívűek iránt, amit Ő. Az Ő helyébe kell, lépjek, és úgy kell, szeressek, mint Ő. Óh, micsoda kibeszélhetetlen öröm vár rám. Az az öröm tölt el, ami neki volt, mert úgy szeretek, ahogy Ő szeretett.

2. Fejezet A szeretet helye az életben Nehéz beszélni a szeretetről úgy, hogy közben ne váljál költőivé, hogy közben a költészet szelleme ne itasson át. A szeretet sajátos, melodikus birodalmában találjuk hirtelen magunkat. Egy másik világ lüktetését érezzük, ahol a gyűlöletnek nincs helye. Egy furcsa erő felemelő érzése tölt el bennünket olyannyira, hogy szinte lebegünk a keserűség, kapzsiság és gyűlölet viharos világa felett. Szeretet volt az, ami létre hívta az embert. Az ember nem lett volna megteremtve, ha a Szeretet nem vágyakozott volna utána már hosszú idők óta. A szeretet hozta létre az embert. Amikor az ember teremtése megtörtént, a föld telve volt zenével és nevetéssel. Mindenütt virágok nyíltak és illatuk betöltötte az atmoszférát. Az egész teremtett világ az üdvözlés himnuszát énekelte. Az Ember megérkezett! A Szeretet diadalmaskodott. A Szeretet győzött. A Szeretet törvénye kell, hogy uralja lényünket A Szeretet a gyógyír minden sebre. Isten szeretete az, mely kiömlik az emberi kudarc sebére. A Szeretet a teremtő erő a Teremtésben. A teremtés törvénye. A szeretet az oka a szülői gondviselésnek az élet minden birodalmában. A szeretet hozza létre az apaság és anyaság egységét egy szent várakozásban. A szeretet várja utódját.

A szeretet táplálja és gondozza a gyermekkort. Szeretet nélkül életet adni egy gyermeknek - bűntény a gyermek ellen. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a szeretet légkörében szülessen meg! Nincs nagyobb bűn a bűnök között, mint a szeretet elleni gyilkosság. A Szeretet adja nekünk mindazt, ami szép. Amikor a szeretetet megölik, minden, ami szép, halott. A Szeretet az élet legnagyobb ereje. Az otthon-teremtő erő. Ha elmegyünk egy olyan helyre, ahol nincs szeretet, akkor nem érezzük azt, amit úgy hívunk, hogy otthon. Lehet, hogy van ott egy ház és vannak ott bútorok, de amint belépünk az épületbe, rögtön érezzük, hogy valami hiányzik. Olyan, mint ha egy temetés után lennénk, vagy előtte. Halott szeretet. El nem temetett szeretet. Lehet, hogy van gazdagság, de nem érezzük az otthon melegét. Szeretet, egyedül a Szeretet adta meg nekünk azt a szent helyet, amit úgy hívunk, hogy "otthon". A pogányoknál, ahol többnejűség a szokás, nincs ez meg. Nekik nincs otthonuk. Csak tartózkodási helyük van. Az Örökélet lerombolja a poligámiát. Az otthon valami olyasmi, amit a Jézus-fajta szeretet hoz létre. A udvarlási időszak törvénye a Szeretet. Nincs még egy olyan gyönyörű dolog, mint a mátkaság időszaka. Minden teremtmény ünnepli ezt az eseményt. Láttam már turbékoló galambpárt, láttam fecskéket, ahogy szerették egymást. Láttam méheket, ahogy virágról virágra szállva vitték a virágport Minden teremtménynél van udvarlás, és minden teremtménynél van szeretet. A Szeretet ad Láttam, ahogy a virág virágzik, és azután szeretetből átadja a helyét a gyümölcsnek. Beleszippantottam a levegőbe, mely telve volt a rózsa illatával, hogy megörvendeztessen másokat. Láttam, ahogy a szirmai elbarnulnak és elhervadnak. Láttam, ahogy lehullnak a földre. Láttam, ahogy a rózsabokor ott áll, szárazan és élettelenül. Miért? Mert a szeretet kiöntötte magát másokért. A Szeretet az oka az életnek. Amikor a szeretet eltávozik, az élet elveszíti értelmét. Szeretet volt az a hajtóerő is, mely létrehozta a civilizációt. Amikor a szeretet meghal, minden, ami ér valamit, elhervad.

Amikor a Szeretet meghidegül, a nap nem süt többé. Az ég felhős lesz, sötét és borult. A vihar közeledik. Mi pedig elrejtőzünk az elveszett szeretet átkozott sötétségében. Nem csoda, hogy a széttört kapcsolat hagyja a legnagyobb szomorúságot maga után, a leghevesebb szívfájdalmat, melyet az ember csak ismer! Nem csoda, hogy a szeretet akkor van tetőfokán, amikor a kapcsolat a legerősebb! A szív az ember élete. A Szeretet a szív élete. A Szeretet kiemeli az udvarlást a hétköznapiságból. A csúnyát szeretetre méltóvá teszi. Saját fénye van. Olyan fénysugárral tölti be az életet, melyet semmilyen szomorúság sem tud legyőzni, elpusztítani. A Szeretet meg tud menteni egy eltékozolt életet, széppé és hasznossá tudja változtatni azt. A Szeretet szellemi. Felette áll az érvelés vagy az értelem világának. A Szeretet Isten. Isten behatolása az emberi élet világába. A Szeretet és a megválaszolt ima közötti összefüggés A szeretetben járás a szeretet útja. A szeretetben való élet az Új Szövetség útja. Amikor kilépünk a szeretetből, akkor kilépünk a Mester akaratából is. Amikor szeretet nélkül teszünk valamit, akkor tulajdonképpen az Urunk akarata ellen cselekszünk. Amikor az imáinkra nincs válasz, mindig meg kell kérdezzük magunktól: Kiléptem a szeretetből? 1Ján.3:16-2o megmutatja nekünk, miért nem kapunk oly gyakran feleletet imánkra. "Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk: ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy az ő testvére szükséget szenved és bezárja előtte az ő szívét, hogyan maradhatna meg abban az Isten szeretete?... Ebből tudhatjuk meg, hogy az igazságból vagyunk, és ezzel tesszük bátorságossá a mi szíveinket előtte: mert ha a mi szívünk vádol, Isten nagyobb a mi szívünknél és mindent tud." Isten tudja, amikor elfordulunk a mi testvérünktől, és nem segítünk neki, mert a szívünk nem érez együtt vele. Az Atya látja, amikor bezárjuk szívünket, és nem vagyunk irgalmasak a másikhoz. A 21-23 versekben pedig ezt mondja: "Ha a szívünk nem vádol, bizodalommal vagyunk Istenhez: és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az Ő

parancsolata pedig az, hogy higgyünk az Ő Fiának Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást..." A segítség megtagadása nem volt kedves az Úr szemében. Jézus Neve bebocsátást ad nekünk az Atyához. De ha kilépünk a szeretetből, a Névnek semmi haszna sem lesz számunkra. Csak akkor használhatjuk Jézus Nevét, ha szeretetben járunk. Amikor kilépünk a szeretetből, az Atyával való közösségünk megszakad, hitünk meggyengül és a Biblia olyanná, válik számunkra, mint, egy bezárt könyv. A Szeretet a legnagyobb dolog a világon. Isten természete az, mely megnyilatkozott számunkra. Az Új Család Új Törvénye ez: "hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket". Ha betegek vagyunk, és nem kapjuk meg a gyógyulást, meg kell vizsgáljuk, hogy vajon szeretetben járunk-e. A legtöbb ember nagyon önzővé válik, ha beteg lesz. Nem minden esetben igaz ez, de nagyon sokszor. Elvárják, hogy az egész család körülöttük ugráljon és kiszolgálja őket. Az önzésük kiveszi őket a szeretet birodalmából, abból a birodalomból, ahol az imádságok meghallgattatnak. De ha valaki imádkozik értünk és meg is gyógyulunk, akkor sem fogják tudni megtartani gyógyulásunkat sokáig, ha nem járunk szeretetben. Nem szerethetünk csak szavakkal. Valóságosan kell szeretnünk. Ez pedig azt jelenti, hogy egymás terhét hordozzuk.

3. Fejezet Mit mondott Jézus

Jézus azért jött, hogy betöltse az Első Szövetséget: annak papi szolgálatával, engesztelő áldozatával, áldozataival és törvényével együtt - és ugyanakkor megalapítsa az Új Szövetséget, mely egy tökéletes Megváltáson nyugszik, nem csak engesztelésen. Az Új Szövetségben az Új Teremtés új papságot kap, új áldozatokkal és új törvényekkel. Ján. 13: 34-35 "Egy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri

meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. hogy ha egymást szeretni fogjátok". Eben a versben egy új szót ad nekünk Jézus: "agapé", ami az isteni szeretet. De nem csak ezt a szót adja, hanem a váltság halála által létrehozza azt az Új Teremtést, aki ebben az újfajta szeretetben, ebben az Új Törvényben fog járni. Amikor István az Ap. Csel. 7: 8-ban védőbeszédét tartja, az Első Szövetséget a "körülmetélkedés törvényének" hívja, melyet Ábrahámmal kötött Ísten. Jézus azonban az Új Teremtéssel kötött szövetséget, mely a szív körülmetélése, ahogyan azt Ezékiel is prófétálta. Ez. 36: 25-27 "Egy új szívet adok és egy új szellemet, helyezek belétek: és elveszem belőletek a kőszívet és egy hússzívet adok nektek. És az én Szellememet belétek helyezem, és azt teszem, hogy az én rendeléseimben és parancsolataimban fogtok járni és azokat fogjátok cselekedni." Ez egy prófécia az Új Teremtésről, akinek szelleme újjá van teremtve. "Egy új szellemet helyezek belétek és elveszem testetekből a kőszívet". Ez a kőszív a természetes ember önzése. "Az én Szellememet helyezem belétek". Az Új Teremtésben ott fog lakni a Szent Szellem. Ezékiel 11: 19 még tovább viszi ezt a gondolatot. "És egy szívet adok nekik." Ez azt jelenti, hogy mindenki a szeretet uralma alatt fog élni. "És egy új szellemet helyezek belétek". A régi emberi szellem, a belső ember, újjá lesz teremtve, Isten természetével és életével. Idézzük újra: "És elveszem a kőszívet a testükből és egy hússzívet adok helyébe." Ez az Új Szövetség embere. A zsidó ember körülmetéléssel lépett be az Ó Szövetségbe. Mi viszont az újjászületéssel lépünk bele az Új Szövetségbe. Az Ó Szövetség szolgákat adott. Az Új Szövetség fiakat. Kolossé 2:11: "Akiben körül is lettetek metélve, nem kézzel való körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerint való körülmetéléssel, a bűn testének levetése által." A Szent Szellem érvelése könnyen követhető.

A mi körülmetélésünk nem testi, hanem szellemi. Isten az, aki ezt elvégzi. Nem úgy, hogy az emberi test egy darabját eltávolítja, hanem úgy, hogy a bűnös, vagyis az érzéki testtől szabadít meg. Ez azt jelenti, hogy véget vet a fizikai test uralmának az emberi szellem felett. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor a szelleme uralkodott. De amikor bűnbe esett, a fizikai test átvette az uralmat a szelleme felett. Azt mondja itt a Kolosséban: "A bűn testének levetése." Vagy ahogy a Róma 6: 6-ban olvassuk: "Tudván azt, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele együtt, hogy a bűn teste megerőtlenüljön, hogy többé ne legyünk a bűn szolgaságában". Itt a Szent Szellem a mi érzéki gondolkodásunk számára is világossá akarja tenni azt a tényt, hogy amikor valaki újjászületik, a fizikai teste elveszíti az uralmat. Ha másképpen akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondanánk - Ádám bukásakor a fizikai test szerezte meg az uralmat: az Új Teremtésben viszont a szellem Jézus Krisztus által visszaszerezte a hatalmat az érzékek, vagyis a fizikai test felett. Az Első Szövetségben az ember azért nem tudta szeretni Istent és embertársát, mert szíve önző volt, a Szellemi Halál uralma alatt élt. Az egyedüli szeretet, amit ismert: az a "filio" volt. A "filio" fajta szeretet önzésen alapul. Most már meg tudjuk érteni, mit gondolt Jézus akkor, amikor azt mondta: "Egy parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek úgy, amint én szerettelek titeket". A természetes ember nem képes erre, csak az Újjá született ember, az Új Teremtés. Láthatod, milyen értelmetlen dolog azt mondani egy világi embernek, hogy szeressen. Képtelen rá mindaddig, amíg újjá nem születik és be nem fogadja a szeretet természetét. Ján. 15: 9-1o "Ahogy az Atya szeretett engem én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben: ahogyan én is megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében." Az a szó hogy "megmaradni", a görög "meno" szóbol származik. Azt jelenti "lenyugodni, lakozást venni ", "egy helyben maradni". Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy lenyugodjatok, lakozást vegyetek az én szeretetemben, ahogyan én is lenyugodtam, lakozást vettem az én

Atyám szeretetében. Megmaradtam az Atyám szeretetében. Azt akarom, hogy ti is megmaradjatok az én szeretetemben." Más szavakkal: ez az újfajta szeretet egy új birodalmat, új világot hozott létre. Lakozást kell, vegyünk ebben az új királyságban, mint állandó lakosok úgy, hogy soha többé nem hagyjuk el ezt a szeretet birodalmat. Az az ember, aki belép a szeretet országába, nem lesz többé veszélyes mások számára. De a szeretet országából való emigráció, mindig a veszély földjére vezet. A szeretet egyre szebbé és vonzóbbá válik számunkra, ahogy megmaradunk benne és engedjük, hogy bennünk maradjon. 1Ján. 4: 16 segít nekünk még jobban megérteni ezt a kérdést. "És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." Kívánom, hogy bárcsak megértenénk: mit is jelent a valóságban, a mindennapi életben, amikor hiszünk a szeretetben - jobban mint bármilyen más fajta törvényben - amikor tudatosodik bennünk, hogy a szeretet birodalmában élünk, mint igazi állampolgárok, a szeretet királyságának gyermekei. Meg vagyok győződve arról, hogy meg kellene tanulnunk a szeretet nyelvét, a szeretet illemszabályait és a szeretet kódexét, mely ezt a világot kormányozza. 4. Fejezet Jézus szembesíti egymással a két fajta szeretetet János.ev. 21. rész Mindnyájan emlékszünk arra a gyönyörű jelenetre, ami a Mester feltámadása után játszódott le. Egy hűvös reggel volt. A tanítványok egész éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit. Fázva és éhesen eveztek a part felé. Ahogy közeledtek, észrevették, hogy valaki egy tűz mellett ül és süt valamit. Odaszólt nekik. "Gyermekeim, fogtatok valamit?" "Nem", válaszolták a tanítványok. Akkor Jézus ezt mondta nekik, "Vessétek a hálót a jobb oldalra és találtok". Erre bevetették hálójukat, és annyi halat fogtak, hogy nem voltak képesek kihúzni.

János odasúgta, "Az Úr az". Amikor Péter meghallotta, hogy Jézus az, felhúzta magára az ingét, beugrott a vízbe és sietett a part felé. Látták hogy ég a tűz és van ott sült hal meg kenyér. Minden jelenet közül, melyet ismerünk a Mesterről, talán ez a legkedvesebb. Jézus, aki az egész Univerzumot uralja szavával, Jézus, aki éppen csak túl volt borzalmas szenvedésein, hogy megváltsa az emberiséget helyettesítő áldozatával, és aki arra készült, hogy elfoglalja helyét a Mindenható jobbján a Menyben, időt szakít arra, hogy reggelit készítsen fázott és éhes tanítványainak. De nem ez volt a fő ok mégsem, amiért megjelent nekik. Meg akarta velünk értetni az éles különbséget a két fajta szeretet között. Miután tehát megették a reggelijüket, Jézus azt mondta Simon Péternek: "Simon, Jónásnak fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél?" Jézus itt az "agapé" szót használta. Péter így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged". Péter a "filio" szóval válaszolt. Jézus másodszor is megkérdezte."Simon, Jónásnak fia szeretsz engem?" Jézus megint az "agapé" szót használta. Erre Péter megint a "filio"-val felelt: "Tudod Uram, hogy szeretlek" Akkor Jézus harmadszor is megkérdezte, de most már Ő is a "filio" szóval: "Simon, szeretsz engem?" Péter elszomorodott. "Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus leszállt Péter szintjére. Harmadszorra Ő is azt a szót használta, amit Péter. Előtte azonban kétszer az "agapé" szóval kérdezett. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok ismerték ezt a szót, amit Jézus vezetett be a szóhasználatba, mert nem kérdeztek ezzel kapcsolatban semmit. A Mester leleplezte előttünk mi a különbség az emberi szeretet és az újfajta, agapé szeretet között, ami a Pünkösd után lépett a tanítványok szívébe és foglalta el a régi helyét. Éveken át zavar volt bennem ezzel a szeretet dologgal kapcsolatban. Azután egy napon megvilágosodott előttem, amint Cannon Farrer egyik könyvét olvastam. Azt írta: "Két szó van a görögben, amit a szeretetre használtak. Az egyik az agapé. Ezt a szót azonban nem használták a klasszikus görögben Jézus előtt. Nyilvánvaló, hogy az agapé szót isteni sugallatra, kijelentésre vezették be."

Ez azt jelenti, hogy ezt a kifejezést Jézus használta először.

5. Fejezet A Jézus fajta szeretet

Szeretetünk mértéke meghatározza, hogy milyen hasznosak vagyunk a társadalomnak. Talán erre még soha sem gondoltunk ilyen összefüggésben. Az embereket ugyanis anyagi vagy politikai tehetőségük szerint értékelik. Azt szokták nézni, hogy valaki milyen pénzügyi vagy politikai befolyással bír. A végső értékelésben azonban azt láthatjuk, hogy azok az emberek segítenek legtöbbet a közösségnek, akik szeretnek. Az Atya-isten szívében fakadó szeretet éhség volt az, ami arra indította Őt, hogy embert teremtsen. Szeretet nélkül az ember kudarcra van ítélve. Az önzés az emberiség vakságot okozó átka. A szeretet megakadályozza az önzés enyésztő hatását, megőrzi az otthont és a gyülekezetet a romlástól. Aki szeret, az olyan, mint a rozsdamentes acél. Tudjuk, hogy a vas nagy részét a rozsda marja szét. És azt is tudjuk, hogy az emberi otthonok legnagyobb hányadát az önzés teszi tönkre. A házasságokat az önzés rombolja szét. Az otthon élete szétesik, mert a férj önző és a feleség is csak a maga hasznát keresi. A gyermekek pedig, akik ilyen légkörben nőnek fel, hajótöröttek lesznek az életben. Jól ismert tény az, hogy az olyan gyerekek, akik istenfélő otthonban nőnek fel, sokkal jobb eséllyel indulnak az életben mint azok, akiknek a családjában veszekedés és keserűség uralkodott. A bűnöző fiatalok több mint 75 százaléka széttört otthonokból származik. Szinte lehetetlen találni olyan fiút vagy lányt javítóintézetben, akik a szeretet légkörében születtek és nőttek fel. A szeretet Isten összetartó ereje, mely egybeköt bennünket. A szeretet otthon formáló ereje Kíváncsi vagyok tudod-e, hogy az a szó: "otthon", egyik primitív nyelvben sem fordul elő.

A Bibliában az a szó, amit mi otthonnak fordítunk, egy olyan héber szóból ered, aminek jelentése: "ház", "sátor", "lakozási hely". Lehet egy olyan hely, ahol egy férfi több feleséggel is él együtt. De ez nem igazi otthon. Ugyanez igaz a görög szónál is, amit mi "otthonnak" fordítunk az Új Szövetségben. Az "otthon" azonban valami más, keresztény értelemben. Az a hely, ahol olyan házastársak élnek együtt harmóniában, akik befogadták az Örök Életet, ami az Isten természete. Az a férfi és nő, aki befogadta az Örök Életet, soha nem akar elválni. Sem az USA-ban, sem Kanadában nem fogsz találni egyetlen olyan esetet sem, hogy egy olyan újjászületett házaspár, akik szeretetben járnak, válóteremben kössenek ki. Nem döbbenetes ez a tény? Nem azt bizonyítja-e nekünk, hogy van megoldás az otthon és a házasság problémájára? Az önzés elválaszt, de az "agapé" szeretet összeköt bennünket. Az újfajta szeretet, amit Jézus hozott erre a földre, amit Ő megélt és azután kitöltött az Egyházra is Pünkösdkor, Isten válasza, megoldása volt az emberiség problémájára. A Szeretet az újjá teremtett emberi szellem gyümölcse Sok időmbe tellett, amíg rájöttem, hogy a szeretet nem az értelemből fakad. Az érvelésből nem származik szeretet. A szeretet a szellemben születik. Emlékszel Róma 5: 5-re? "Mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által". Az a szó hogy "szív", egy másik kifejezése a "szellem"-nek. Miután újjászülettünk, belélegezzük szellemünkbe Isten szeretetét úgy, ahogy a levegőt lélegezzük be a tüdőnkbe. A szeretetnek nincs korlátja. A Jézus-fajta szeretetről beszélek. Mert ez Istentől van. Isten természete ez bennünk. És ahogy meg tanulunk utat engedni ennek a szeretetnek, ahogy hagyjuk, hogy kifejlődjön bennünk, úgy fogja feltárni előttünk isteni képességét, amivel segíteni tudunk másoknak. Olyannyira kifejleszthetjük magunkban ezt, hogy amikor reggel felébredünk, így kiáltunk: "Isten bennem van, ezért könnyen fogom tudni elvégezni munkámat e mai napon. A Nagyobb Valaki bennem lakik és ezért Ő fog rajtam keresztül cselekedni, szeretni, beszélni. Bármilyen nehézséggel nézek is szembe, nem leszek magamra hagyva. Ő ott lesz velem, hogy sikerre vezessen."

Ugyanúgy, ahogy a szőlőtő nedűt juttat a vesszőkbe, Jézus is kiönti életét belénk, ha megnyitjuk magunkat előtte. Az ismeretnek vannak határai, a szeretet azonban nem ismer korlátokat. Mennyire felpezsdíti ez a szívet. Amikor felismerjük ezt a tényt, az élet naggyá, egy valóságos romantikává változik. Ezért minden reggel, amikor felébredsz, ezt mondhatod: "Ma szeretetben fogok járni. Nincs bennem félelem. Isten képessége van bennem. Isten természete, az Ő szeretet-élete. A szeretet nem más, mint Isten megnyilvánulása cselekedetekben. Nincs szeretet tettek nélkül. Isten úgy szeretett, hogy adott. Isten úgy szeretett, hogy cselekedett. Jézus is így szeretett. Egy nagy nap lesz az a te életedben, amikor szabadjára engeded a szeretetet. Mert azzal Istent szabadítod fel magadban. És akkor az Ő kegyelmének nem lesz határa benned. A kegyelem a szeretet megnyilvánulása. 2Tessz. 2: 13 "Ezért mindenkor hálával tartozunk Istennek érettetek, testvéreim, amint hogy illő is az, mert a ti hitetek felette növekszik és az egymás iránti szeretetetek bővölködik." Gondolkodj el ezen, mit jelent, amikor a testvéri szeretet bővölködik, amikor a szeretet veszi át az uralmat egy gyülekezetben.

6. Fejezet Mi lesz a hatása Egy férfi, miközben hallgatta rádióadásunkat a szeretetről, odaszólt a feleségének: "Kíváncsi vagyok, mi történne a hivatalomban, ha elkezdeném gyakorolni ezt a szeretetet, amiről ez a prédikátor beszél". A felesége így válaszolt: "Miért nem próbálod meg, drágám?" Mire a férfi: "Azt hiszem, gyáva vagyok hozzá" Erre a felesége idézte neki az 1Jn. 4: 18-at: "A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet" "Igen", mondta a férfi, "ismerem ezt az Igét. Kérlek, imádkozz értem, hogy legyen bátorságom elkezdeni ezt a szeretetben való életet, mert tudom, hogy ez a legnagyobb dolog a világon". Néhány nappal később a feleség megkérdezte a férjétől: "Drágám, gyakorolod a munkahelyeden a Jézus-fajta szeretetet?"

A férfi így felelt: "Tudod, magam is elcsodálkoztam ma. Az egyik ember azt mondta nekem: "Mi történt veled? Annyira más vagy. " A Jézus-fajta szeretet megnyilvánult ebben a testvérben. A szeretet meg fogja változtatni a munkahelyedet, az otthonodat. Más lesz az életed. Milyen édessé válik az élet, amikor szabad utat engedünk a szeretetnek. Amikor emlékezetben tartjuk azt, hogy Jézus szeret minket, ahogy az Atya szereti Őt, és hogy az Atya úgy szeret bennünket, ahogy a Mestert. János 17: 23 "Hogy megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy úgy szeretted, őket, ahogy engem szerettél." Ha az Atya úgy szeret minket, ahogy Krisztust, akkor soha nem fog magunkra hagyni bennünket. Úgy fog őrködni felettünk, ahogyan egy édesanya vigyáz a kisgyermekére, azzal a különbséggel, hogy az Atya mindezt tökéletes bölcsességgel teszi. Mondjuk most ki, hangosan: "Atyám, köszönöm hogy szeretsz engem. És mostantól azon leszek, hogy én is úgy szeressek másokat, ahogyan Te és Jézus szeretettek engem." A szeretet rabszolgája A Róma 1: 1-ben van egy döbbenetes kifejezés, ha odafigyelünk és megértjük: "Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, hogy az evangéliumot hirdesse" A görögben az a szó, ami szolgának van fordítva, "doulos". A fordítások ebben a kifejezésben azonban nem kielégítők, akár "szolgának", akár "házi rabszolgának" is fordítják. Ennek oka az, hogy a helyes, Szent Szellem szerinti kifejezés az, hogy "Jézus Krisztus kicsi szeretet rabszolgája". Az a szó hogy Pál, azt jelenti:"kicsi". A "szeretet rabszolga" kifejezés pedig az, ami Pálra leginkább illik. Ő ennek az újfajta Szeretetnek lett rabszolgája. A fiak és szolgák nem mindig megbízhatóak. Egy szeretet rabszolga azonban a végsőkig hűséges. A kihívás felénk az, hogy mi is Jézus Krisztus szeretet rabszolgáivá váljunk. Ez az újfajta szeretet megragadott bennünket, lenyűgözött, annyira, hogy végül így kiáltunk: "Óh, Uram, fogadj el engem, sorolj be engem is a Te szeretet rabszolgáid közé. Nincs olyan áldozat, ami túl nagy, nincs olyan

helyzet, ami túl nehéz lenne. A szeretet kényszerít, hajt engem, hogy egy legyek Veled ebben a szolgálatban, az elveszett emberekért." Kényszerítő szeretet Van egy csodálatos gondolat a 2Kor. 5: 14-15-ben: "Mert Istennek szeretete kényszerít engem". Weymouth fordítása szerint: "Mert Isten szeretete leural bennünket". Voltak, akik azzal vádolták Pált, hogy "magán kívül van". Azzal magyarázza, hogy ez az újfajta szeretet legyőzte őt, uralmat vett az élete felett. Moffat fordításában: "Mert Krisztusnak szeretete irányít engem, meg lévén győződve arról, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindnyájan meghaltak, és hogy azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne magukért éljenek, hanem azért, aki meghalt és fel is támadott értük." Amikor megértjük ennek a furcsa, újfajta szeretetnek a titkát, akkor ez fog uralni bennünket, ahogy Pált is. Mi is Isten-fajta szeretőkké válunk. Nem lesz többé helye az emberektől való félelemnek, mert ez a szeretet ki fog űzni minden démonikus félelmet. Egyfelől olyan szelíddé tesz minket, mint Jézus, másfelől pedig győztessé, mint Jézus. Megértjük majd milyen az, amikor a szeretet teljes bőségében bontakozik ki rajtunk keresztül. Meg fogja világosítani azt az ismeretet, amit a Biblia tanulmányozása közben szereztünk. Filippi 1: 9 "Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek mind jobban és jobban bővölködjön, ismeretben és minden értelemben." 1Péter 4: 8-ban pedig ezt olvassuk: "Mindenek előtt pedig legyetek buzgók az egymás iránti szeretetben". Az a szó hogy "buzgó", igazából azt jelenti, hogy "izzásig hevült", vagyis a forrasztási hőmérsékletig. Amikor a szeretet ilyen izzásig hevült, akkor az egész közösség összeforr egységben. A kovács addig hevíti a vasat, amíg izzani nem kezd. Akkor összerakja a két vasdarabot, és azok eggyé forrnak. Összeforrasztva a szeretetben! Hát nem lenne gyönyörű, ha a gyülekezet az Atya terve szerint összehangoltan és a szeretetben összeforrva munkálkodna? Emlékszel, hogy az Úr megadta Mózesnek a Szent Sátor és a Szentek Szentjének pontos tervét. Most viszont a Gyülekezettel van terve, ez pedig az,

hogy összeforrjunk egységbe. Ahogy Jézus mondta: "Hogy egyek legyetek, amint az Atya és én egy vagyunk." Csak ezzel az a Jézus-fajta szeretettel lehet összeforrni a testvéreknek. Kolossé 2: 2: „Hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére." Látod azt a gazdagságot, amiről itt szó van? Szívek összeforrva szeretetben. Amikor a szeretet megérinti az értelmet és megvilágosítja a szellemet, akkor a teljes bizonyosság tölti be a lényedet. Mennyit imádkoztunk hitért és erőért, miközben ez a szeretet fölöslegessé teszi az egész küszködést. Istennek teljessége, mindenre elégséges képessége van bennünk. A Szeretetben megalapozva El tudsz képzelni ennél szebb gondolatot? 1Tesszalonika 3: 11-13 "Maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen." Az evangéliumot a szeretet tüze kell, hogy áthassa. Egy szeretet nélküli gyülekezetnek nincs evangéliuma. Az Atya azt akarja, hogy szeressük egymást és minden embert. Hogy ez legyen mindig a célunk és ebben legyünk erősek, amikor eljön az Úr Jézus. A szeretetben való növekedés olyan, mint a fizikai testben vagy a tudásban való gyarapodás. Azt jelenti, hogy nincs határa annak, milyen mértékben lehetünk képesek a szeretet befogadására, kifejezésére és adására. A szeretet egy olyan dolog az emberben, ami soha sem öregszik meg, nem avul el. Olyan romolhatatlan, mint az emberi szellem, annyira Istenből való, hogy amikor egyesülünk az Atyával a szeretetben, kilépünk a kudarc világából a feltámadott Krisztus birodalmába. Az érzéki ismeret számára a Kereszt kudarcnak tűnt, valójában viszont a Feltámadáshoz vezetett, ahol a győzelem koronája várta Krisztust - nem töviskorona, hanem a mi szeretetünk diadémja.

A gyenge és segítség nélkül hagyott Jézus töviskoronát kapott. A feltámadott Jézust viszont Isten a dicsőség koronájával koronázta meg. Ez a korona szeretetből készült, azok szeretetéből, akiket Jézus megváltott. A Szeretet azzá tesz téged, amire vágytál. Ha követed a szeretet törvényét, nem vallhatsz kudarcot! 7. Fejezet Isten-bennem tudat 1 János 4: 16 "És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet: aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." Megértettük hogy a szeretet útja a legjobb út. Megtanultunk hinni a szeretetben. Hisszük, hogy jobb, mint az erő alkalmazása, jobb, mint a vitatkozás, jobb, mint a pénz és jobb, mint a bírósági pereskedés. Néhányunk számára a legnehezebb dolog elhinni azt, hogy a Szeretet Útja a legjobb: hogy nem vallhatunk kudarcot, ha szeretetben járunk. Nehéz dolog hinni az Isten irántunk való szeretetében a nehézségek idején, de tudjuk, hogy mindezek a rendellenes dolgok nem a szeretet munkái. Az Ellenségtől jönnek, aki megpróbálja a szívünkben lakozó szeretet uralmát megtörni. Isten-bennem tudatúvá lenni annyi, mint győztes-tudatúvá lenni. Amikor Isten-bennem tudatúvá válunk, elkezdünk bízni, a bennünk lévő Istenben. Tudni fogjuk, hogy "nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van"(1Jn. 4: 4). Egy szent bátorság lesz bennünk, a Jézus-fajta félelem nélküliség. Nem számít, mi történik velünk, mert Ő bennünk van és átsegít mindenen. Mienk az Ő képessége, bátorsága és ereje. Ez kiemel bennünket a kudarc birodalmából és átvisz a siker országába. Róma 5: 17 (Weymouth ford.) "Mert ha az egynek bűnesete által a halál uralkodott mindenek felett, akkor azok, akik befogadták Isten túláradó kegyelmét és a megigazulás ajándékát, még sokkal inkább fognak uralkodni az életben, mint királyok az egy Jézus Krisztus által." Befogadtuk a Megigazulás ajándékát. Befogadtuk a kegyelem bőségét. Ezért uralkodunk, mint királyok az életben, illetve a szeretetben.

Isten soha sem akarta azt, hogy szolgák legyünk vagy hogy a szolgaság szellemében éljünk. A Szeretet kivesz bennünket a Szolgaság országából és átvisz a Fiúság országába. A Szeretet kiveszi belőlünk a kisebbségi érzést és helyette a Krisztussal való egység tudatát, helyezi belénk. A régi kisebbségi komplexus, ami a Bűn-tudatból eredt, meghalt. Szeretet-tudat és Fiúság-tudat vette át e helyét. Nem élvezheti valaki a Fiúság valóságát úgy, hogy közben szolgai szellem van benne. Mi mesterek, győztesek, hódítók vagyunk, mert egyek vagyunk Jézussal. Mienk az Ő képessége, bölcsessége, ereje és szeretete. Szellemileg szabad emberek vagyunk. Istenben maradunk, ezért Isten is bennünk marad. Szeretet és Bölcsesség A bölcsesség az a képesség, amivel az ismeretet használni tudjuk. Nem számít, hogy mennyi ismeretünk van: ha nincs bölcsességünk az alkalmazásra, kudarcot vallunk. Ez az oka annak, hogy a férfiak és nők nagy része, miután elvégezte a főiskolát vagy egyetemet, csődöt mondanak az életben. Tudásuk van, de nincs bölcsességük. Az 1Korintus 1: 3o azt mondja: "Tőle vagytok pedig Krisztusban, aki bölcsességül adatott nekünk Istentől". Isten szeretet. Ha szeretetben járunk, bölcsességben is járunk. Amikor a szeretet ural minket, nem mondunk semmi olyat, ami a másikat sérti. Emlékezz a Péld. 6: 2-re: "Csapdába estél a szádnak beszédével." Nem írtunk volna alá bizonyos dolgokat, ha a szeretet vezetett volna bennünket. Nem kötöttünk volna meg bizonyos szerződéseket, ha a szeretet uralma alatt lettünk volna. Bizonyos emberek nem úgy házasodtak volna, ahogy házasodtak, ha a szeretet lett volna a mesterük. Ha engedtünk volna a szeretetnek, ha engedtük volna, hogy uralkodjon rajtunk, nem követtünk volna el bizonyos hibákat, melyek annyira megkeserítették életünket. Ha jól megnézzük, a Szeretet maga a bölcsesség. A szeretet hajtotta a feltalálókat, a tudósokat és hozott létre nagy vívmányokat, melyek boldogabbá tették az emberek életét. A szeretet hatására meggondoltak, szelídek és jóságosak leszünk.

Amikor megszólalunk, lesz valami a hangunkban, ami megnyeri számunkra az embereket. Nem csak a cselekedeteink lesznek buzgók, hanem a beszédünk is megváltozik, mert a szeretet bölcsessége fog megnyilvánulni szavainkon keresztül. Amikor szeretjük az embereket, könnyű értük munkálkodni. Ha prédikátor vagy és szeretnél sikeres lenni, a szeretet lesz az a kulcs számodra, mely megnyitja a siker ajtaját. Az embereknek szüksége lesz rád, mert egy szerető szívű ember vagy. Eljönnek majd, hogy hallgassanak téged, mert mindenkit érdekel egy olyan ember beszéde, aki szeret. Vágynak majd a közeledben tartózkodni, mert éheznek arra, hogy szeressék őket. Ezért fogadd meg, amit Jézus mond: "maradjatok meg az én szeretetemben". Szeretet éhség Minden, amiben van élet, vágyik a szeretetre. Szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy az egész világ szeretetre éhes. Elevickélnek ugyan valahogy az emberek az életben a régi, önző, emberi szeretettel, de közben valami jobbra vágynak. És óh, mennyire hálásak, amikor a Jézus-fajta szeretettel találkoznak! Fiúk és lányok, mind szeretetre éhesek. Teljesen megnyílnak azok előt, akik szeretettel vannak feléjük. Ha el akarod őket érni, szeresd őket. Soha se dorgáld őket. Ne mondd nekik azt, hogy milyen rosszak. Azt mondd el inkább nekik, hogy milyen jókká válhatnak. Soha se a bűnt prédikáld, hanem azt, ami meggyógyítja a bűnt. Mondd el a férfiaknak és nőknek, hogy Isten annyira szerette őket, hogy a Fiát adta értük. Mondd el nekik az evangélium szeretet történetét és meg fogod nyerni a szívüket. Amikor kenyeret kérnek, ne követ adj nekik. Add nekik az Élet Kenyerét. Ne filozofálj nekik a szeretetről. Mutasd meg nekik Jézust.

8. Fejezet A Szeretet szemeivel lásd az embereket

Eddig olyan szemeken keresztül néztük az embereket, melyeket az érzékek uraltak. Most már úgy kell, hogy lássuk őket, ahogyan az Atya látja. Biztos vagyok benne, hogy Ő a hit szemeivel nézett minket. A Szeretet nézett le ránk, a hit szemein keresztül. Az Atya hiszi, hogy az ember válaszolni fog Krisztus áldozatára. Hiszi, hogy ő is akarja az Örök Életet, mely a szomorúság helyébe örömöt hoz, és ott, ahol eddig a kudarc diadalmaskodott, ezen túl a győzelem ünnepe lesz. Hiszi, hogy az ember válaszolni fog szeretetére és a szeretet útját fogja választani. Úgy néz a bűnös emberre, mint akiben már látja az Új Teremtést. Az Ő szemében a hívő egy győztes. Látja, hogy szeretetben fog járni. Be kell, csukjuk a természeti, érzékek által uralt szemeinket és a szívünk szemein keresztül kell nézni. A mi hitünk is fel kell, hogy nőjön erre a szintre. És akkor tudunk majd segíteni másokon. De mindaddig, amíg csak az érzékek uralta szemekkel nézünk, nem leszünk képesek Jézus helyébe lépni és megélni azt a szeretetet, ami Őbenne volt. Az Új Teremtés szeretet-tudatú ember kell, legyen. A Szeretet az, mely ki tud bennünket vezetni az önzés labirintusából, ahol régi életünkben jártunk és küszködtünk. A szeretet az, mely átsegít bennünket minden nehézségen, és győztessé tesz bennünket az élet harcában. Eddig Szükség-tudatúak voltunk. És mindaddig, amíg Gyengeség és Betegség tudatunk van, a hitnek nem lesz helye az életünkben. De amikor engedünk a Szeretet Uralmának, és elvágunk minden szálat, mely az önzéshez kötött, akkor a szeretet átsegít bennünket a próbákon és tudatosítja bennünk azt, hogy kik is vagyunk valójában. Emlékszel arra a döbbenetes mondatra, mely az Efézus 2: 1o-ben van?: "Mert Isten alkotása vagytok, Krisztus Jézusban teremtve." Ez azt jelenti, hogy az újjászületés Isten alkotása éppúgy, mint a teremtett világ. Az Új Teremtés az Ő alkotása, és ahogy az első teremtés tökéletes volt, hisszük, hogy ez az Új Teremtés is tökéletes. Isten gyönyörködött az első teremtésben és meg vagyunk győződve arról, hogy az újban is gyönyörködik.. Ő a szerető Isten. Szeretetben teremtett bennünket. Belénk plántálta a szeretetet. Vette Jézus dolgait, a szeretet dolgait és beültette a lényünkbe. Miközben engedelmeskedünk az Igének, belénk épül, és részünkké válik. Nem arra teremtett minket az Atya, hogy a körülmények vagy a démonok rabszolgái legyünk. Sem pedig arra, hogy a világot szolgáljuk. Hanem arra, hogy az Ő Fiában uralkodjunk Vele együtt és győztesek legyünk az életben.

Az Ő terve az volt, hogy szeretetben járjunk és elfoglaljuk Jézus helyét itt a földön. Mi most Őt képviseljük. Gyönyörű dolog arra gondolni, hogy menyire eggyé lehetünk Jézussal. Az Ő élete belén hatol és uralkodik bennünk. Rajtunk keresztűl szeret, beszél és cselekszik. Az a szó, amit az Ap.Csel. 1: 8-ban "erő"-nek fordítanak, a görög "dunamis" szó, aminek pontos értelmezése az, hogy "képesség". Jézus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben mindaddig, amíg erőt nem vesznek felülről. Ez az erő valójában a szeretet volt. Csak a szeretet volt képes arra, hogy legyőzze a Római Birodalmat és a zsidó Szanhedrint, mely keresztre feszítette Jézust. Amikor befogadod a szeretetet, Isten képességét fogadod be. Felülről leszel felruházva Isten képességével. Valami új jött az ember életébe. A kudarc és a kisebbségi érzés, mely addig az emberi tudat része volt, vereséget szenvedett. Efézus 3: 2o "Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, felettébb, mint ahogy elkérhetnénk, vagy elgondolhatnánk, a bennünk munkálkodó ereje szerint..." A Szeretet pedig, amely mindent megcselekedhet, felettébb, mint ahogy elkérhetnénk, vagy elgondolhatnánk. A Szeretet képessége szerint, mely bennünk munkálkodik. Átadjuk gyengeségeinket ennek a szeretetnek. Hagyjuk, hogy a szeretet képessége sikeressé tegyen bennünket. A régi, átkozott kisebbségi komplexus, mely kötelékben tartotta az embert Ádám bukása óta, végre legyőzőre talált. A bennünk lévő Szeretet erősebb, mint bármi, ami ellenünk jöhet. A Szeretet már ma győztessé tesz bennünket. A Szeretet kivezetett bennünket a kétely és félelem pusztájából és bevitt minket Isten Kegyelmének és Mindenhatóságának rózsakertjébe. Végre győztünk! Végre győztesekké váltunk! 9. Fejezet Foglaljuk el helyünket a Szeretetben Egy otthon sem menne tönkre, ha a családtagok meg lennének tanítva arra, hogyan foglalják el helyüket szeretetben.

A feleség nem hánytorgatná fel férje hibáit, a férj sem emlékeztetné a feleségét a kellemetlen eseményekre. Minden negatív dolog a múltból a feledés homályába merülne. Micsoda otthonokban élnénk. Nem lenne több veszekedés a pénzügyek körül, nem hangzanának el keserű megjegyzések, mert mindenki szeretetben járna. A szeretet soha nem használja ki a másikat. Sőt, inkább viseli a gyengébb terhét. A szeretet azt mondja: "Minden az én hibám volt, drágám. Ha másképp cselekedtem volna, ha nem mondtam volna bizonyos dolgokat, ha szeretetben jártam volna el, minden másképp alakult volna." Nem lennének válások, ha a férj és feleség szeretetben járna. Ez a megoldás a válás problémára. Amikor az emberek befogadják az Örök Életet - ami az Atya Isten természete - és engedik, hogy ez a természet uralkodjon bennük, akkor elkezdenek növekedni ebben az újfajta szeretetben. Ez a szeretet azután átjárja őket, megújítja elméjüket, míg végül a gondolkodásuk is teljesen megváltozik. Minden gyanakvás és féltékenység elmúlik majd, mert nem lesz, ami táplálja. Azok a férfiak és nők, akik ebben az újfajta szeretetben járnak, nem fognak sértegetni másokat, nem fogják kihasználni a gyengéket. Egyszerűen Istennel járnak, benne élnek. Nem számít, hogy az Ellenség milyen gonosz dologgal próbálkozik velük szemben. A szeretet meg fogja változatni azt a körülményt is még a gonosz dologból is jó gyümölcsöt hoz majd ki. Emlékezz, hogy Jézus azt mondta: "Minden lehetséges annak, aki hisz" (Márk 9: 23). Ez azt jelenti, hogy a "hívő embernek", vagyis "Isten gyermekének". Most már megértheted, hogy a hívő ember össze van kapcsolva Istennel. Mint ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz. A szőlővessző pedig a szőlő gyümölcstermő része. A hívőnek törvényes joga van az Atya szeretetéhez és Jézus képességeihez. Törvényes joga van arra, hogy használja Jézus Nevét, mely mögött ott áll "minden hatalom". Valójában ez a jogi képviselő hatalma, aki törvényesen használja a Nevet. Az igazi szerető szívű ember átveszi Jézus helyét itt a földön. Jézusnak képmása lesz. Az Atya álmát és akaratát fogja kivitelezni, csak úgy, ahogy Jézus tette földi életében.

Emlékezz, hogy ezt mondta: "Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem hogy annak akaratát, Aki elküldött engem". Jézus volt az első ember, aki szeretetben járt. Amikor az önzés kitisztul az életünkből, és a szeretet veszi át az uralmat, nem fogjuk többé a magunk hasznát keresni. Úgy fogunk élni, ahogy a Mester élt, amikor itt a földön járt. Az Atya akaratát fogjuk keresni, ami a legjobbat hozza majd minden gyermeke életébe. Ha szeretetben járunk, akkor úgy fogunk járni, ahogy Jézus. Oda fogjuk adni magunkat a világ megváltásáért, ahogyan Jézus is tette. Mi nem hallhatunk meg az emberek bűneiért, de élhetjük a szeretet életét, mely segít az üdvösségre jutásukban. Lassan de biztosan igazi szeretet-emberekké válunk, mint a mi Urunk. A Hit többé nem lesz küzdelem vagy egy ábránd. A Szeretet kihívása A szeretet kihívást tesz a szeretető ember felé, hogy jusson el egy gazdagabb, még szebb keresztény megtapasztalásba, hagyja el a kétely és félelem völgyeit és lépjen be igazi örökségébe. Kolossé 1: 12 (szószerinti fordítás) "Hálát adván az Atyának, aki képessé tett bennünket arra, hogy élvezzük örökségünket a szentek között a világosságban." Isten a mi képességünk. Ő képes arra, hogy az életedet sikeressé tegye. Nincs olyan dolog az Új Szövetségben vagy Krisztus befejezett munkájában, ami ne lenne a tied. Az Atya képes arra, hogy azzá tegyen, amit szerető szíve eltervezett felőled, hogy legyél. Kiszabadított téged az Ellenség kezéből. Saját természetével ajándékozott meg. Új Teremtéssé tett. Te az Ő alkotása vagy, Krisztus Jézusban megteremtve. Ő benned van, benned él és jó tetszéséből munkálkodik benned. A te dolgod az, hogy engedelmeskedj az Ő Igéjének és engedj szabad utat az Ő uralmának, akaratának, életedben. Utoljára beszéltél magadról úgy, mint egy kudarcos emberről. Mától fogva belépsz a győzteseknek egy új rendjébe, azok közé, akik minden akadályon túljutnak. Mindent meg tudsz tenni Őbenne, aki a te erőd, bölcsességed és képességed.

Hagy hallja meg a világ, valld meg előtte is, hogy Isten képessége benned van. Eddig a gyengeségeidről és kudarcaidról szóló megvallásaidat hallották. Változtasd meg hát az éneked és ezentúl a győztesek dalát énekeld. Minden alkalommal, amikor gyengeséget vallasz meg, még gyengébb leszel. Minden alkalommal, amikor a betegségedről beszélsz az embereknek, rosszabbodik az állapotod. Minden alkalommal, amikor szükségeidről beszélsz másoknak, még nagyobb szükségbe kerülsz. Kezd el megvallani a teljességedet, az Isten benned lévő munkáját, mely mindenből jót hoz ki. Mondd el a világnak, hogy több, vagy mint győztes és hogy nem vallhatsz meg ezen kívül mást. Újra és újra izgalomba hozott, amikor először kezdtem megvallani ezeket, a szavakat: "Krisztus bennem lakozik, már most." Számítottam korábban is arra, hogy Ő velem van, de nem voltam biztos abban, hogy ez mindig így is marad. Attól féltem, hogy egyszer talán majd elfeledkezik rólam és nem lesz többé velem. De aztán a szellemem ráébresztett arra, hogy Ő bennem él és hogy "nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van." (1Ján.4:4). Krisztus bennem van! Van-e valami, amire ne lennék képes? Képezhetem magam. Fejleszthetem a bennem szunnyadó képességeket. Áldássá válhatok a világ számára. Miért? Mert Ő bennem van. Az Ő képességet adó ereje bennem lakik. Buzgón átlapoztam és áttekintettem Pál leveleit, hogy bizonyítékot találjak erre a csodálatos igazságra, miszerint Isten bennem van, és hogy munkálkodik bennem. És megtaláltam Fil. 2: 13-ban: ". Aki munkálja bennetek mind a munkálást, mind az akarást, jókedvéből". Tudtam, hogy most már nem vagyok többé a kudarcosok osztályában. Átköltöztem a sikeresek közé. Tudtam, hogy Isten és én egyesültünk. Számomra Ő többé nem egy külső, rajtam kívülálló Isten. Nem csak velem volt már, hanem bennem is. Óh, milyen csodálatos, milyen izgalmas ez, Istennek bámulatos kegyelme - hogy Ő bennem él! És ezen belül is a legszebb az, hogy Ő szeretett engem! Ahogy a Galata 2: 2o mondja: "Krisztus szeretett engem és Önmagát adta értem." Azonosult velem az én földi életemben. Többé semmi sem választhat el tőle. Én nem mondok le Róla és Ő sem mond le rólam. Ő az enyém. Bennem van élete.

Nekem adja képességét. Együtt munkálkodunk: az én Uram és én.

1o. Fejezet Egy anya megvallása "Nincs semmi értelme, nem birok a lányaimmal. Ketten főiskolára járnak egy pedig gimnáziumba. Elvesztettem a tekintélyemet előttük, nem hallgatnak rám. Hiába szidom, fenyegetem őket. Már mindent megpróbáltam, de semmi sem használ." Azt mondtam: "Anyuka, megpróbáltad már a szeretetet?" "Hát én szeretem őket", válaszolta. "Én nem arról a szeretetről beszélek. Te azt akarod, hogy segítsek neked. Tanácsért jöttél hozzám a családod érdekében, és én megadom. Hagy tegyek fel néhány kérdést. Tudsz egyáltalán valamit a Jézus-fajta szeretetről?" Az arckifejezése üres volt, ahogy rám nézett. "Nem tudom, mire gondolsz." Elmagyaráztam neki a két fajta szeretet közötti különbséget olyan világosan, ahogy csak tudtam. "Azt hiszem, látom már, mi az oka a kudarcomnak", mondta. "Soha sem adtam nekik mást, csak anyai szeretetet. De akarom ezen túl ezt a Jézus-fajta szeretetet." Elmagyaráztam neki, milyen egyszerűen lehet ezt megkapni. Hogy belé fog költözni, amint befogadja az Örök Életet. "Hogyan fogadhatom el az Örök Életet?", kérdezte. "Tudod, hogy Jézus meghalt a bűneidért?" "Igen, hiszem" "Akkor most nézzük meg a Róma 1o: 9-11 verseket:" "Mert ha a te száddal megvallod Jézust Uradnak, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor megmenekülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre....és...aki az Úrban bízik, meg nem szégyenül."

Azután megkérdeztem tőle, hiszi-e, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból az ő megigazulásáért. "Igen, ezt tudom" "Kész vagy megvallani Őt Uradnak?" "Igen" "Akkor", kérdeztem, "Isten Igéje szerint mi történt veled?" "Üdvösséget kaptam." Ez után elmagyaráztam neki, hogy ezzel ő befogadta az Örök Életet, ami az Atya Isten természete. És mivel az Atya szeretet, az új-fajta Szeretetet is befogadta a szívébe. Arra bíztattam, hogy adja át magát ennek a szeretetnek, hogy tanulmányozza az Igét és kezdje el gyakorolni ezt a szeretetet az otthonában. Eltelt néhány nap és azután visszajött hozzám. A szemei csillogtak. Azt mondta: "Az egyik lányom megkérdezte, mi történt velem. Elmondtam neki, hogy befogadtam a Jézus-fajta szeretetet, mire ő megkérdezte, hogy hogyan kaphatná meg ő is. Erre azt feleltem, hogy olvassa el a te egyik traktásusodat, aminek címe: "Hogyan válhatsz kereszténnyé". Elolvasta a nővérével együtt, és mindketten újjászülettek. Megtalálták ők is ezt a Jézus-fajta szeretetet." Szeretetben járni Ez az újjá teremtett szellem járása, olyan valaki járása, aki befogadta az Atya szeretet-természetét. Ha szeretetben jársz, akkor valójában Istenben élsz. "Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak (vagyis, ha szeretetben maradtok és a szeretet bennetek marad), kérjetek, amit csak akartok és meg lesz néktek." Ez az a világ, ahol az Ige uralkodik, ahol a hit működik. A hit a szeretet légkörében tud növekedni. A hit kibontakozik, és teremtő erővé válik ott, ahol a szeretet uralkodik. A szeretetben való járás nem más, mint az Atyával, az Igével és az egymással való közösség gyakorlása. A szeretetben való életet a közösség teszi igazán édessé. Amikor gyanakvás nélkül, önzetlenül jövünk össze - azért, hogy a legjobbat nyújtsuk magunkból egymásnak. Azért jövünk össze, mert adni akarunk. Az az ember, aki mindig csak kapni jön, valójában szegényebbé lesz. Milyen sok keresztény munkás veszítette el életének szépségét és illatát azért, mert mindig csak a nyereségről álmodoztak, ahelyett, hogy azon

gondolkodtak volna, hogy ők mit adhatnának. Ha a szeretet birodalmában élünk, akkor a Szent Szellem képes lesz elvezetni bennünket minden igazságra, valóságra. Ha szeretetben járunk, akkor az Ige meg fog nyílni és felelni fog kérdéseinkre. Isten benne van az ő Igéjében, ezért amikor olvassuk, a szívünk megtelik örömmel és vidámsággal. Erősen kétlem, hogy bárki valaha is megérthetné a 23.-ik zsoltárt, anélkül, hogy ebben az Isten-fajta szeretetben maradna. Ismételd el lassan: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."A héberben az a szó, hogy "Úr", "Jehova". "A "Jehova" egy olyan szó, mely mind a három igeidőt - a múltat, a jelent és a jövőt is - magába foglalja. Ő Úr volt a múltban, Úr a jelenben és az lesz a jövőben is. Ő a mi Pásztorunk, ezért nem szűkölködünk. Elvezet bennünket a közösség gazdag legelőire, a szeretet csodálatos mezejére, melyeket az Igében fedezünk fel. Amikor a Szent Szellem megnyílik nekünk az Igében, akkor az a szeretet megnyílása. Megengedi számunkra, hogy meglássuk Istent az Igében, mint Atyát, a Szeretetet, a Vigasztalót és a Győztes Urat. A szeretetben járásnak óriási lehetőségei vannak a növekedésben, a fejlődésben, a Krisztusban levő jogaink és kiváltságaink tényleges gyakorlásában. Megértjük, mit jelent az, hogy Ő bennünk lakozik. Eszünkbe jut, hogy a Nagyobb Valaki bennünk van és hogy az Ő képessége rendelkezésünkre áll. Emlékszünk arra is, hogy az Ő Igéje a mi ajkunkon uralkodó erővel bír. A betegségek, és körülmények fölött hatalmunk van, ha szeretetben járunk. Mi Jézus helyét foglaljuk el itt a földön, az Ő szavait szóljuk és az Ő munkáját, végezzük. Bevezet bennünket az Ő képességének valóságába, melyet az Igében találunk. Vannak, akik még soha sem döbbentek rá arra, hogy Isten betegeket gyógyító képessége benne van az Igében. És amikor imádkozunk, hatalmas erővé válik az ajkainkon. Amikor szeretünk valakit, önkéntelenül is hallgatunk a szavára. Mivel szeretjük az illetőt, megtesszük, amit mond. A hit többé nem erőlködés. A szeretet soha nem próbál hinni, nem próbál hitet szerezni. Már maga a "szeretet" szó is hitet ébreszt. A szeretet korlátlan lehetőségeket ad a hitnek.

Most már megérthetjük, ahogy még soha sem, hogy miért lehetünk annyira eggyé az Úrral. Ez az egység pedig magától értetődővé teszi azt, hogy hasznosak vagyunk, hogy képesek vagyunk segíteni másokon. Mi Isten osztályában vagyunk Isten szellem. Mi is szellemek vagyunk. Isten belénk helyezte természetét. Az Ő természete pedig a szeretet. A legtermészetesebb dolog kell, hogy legyen számunkra az, hogy életünket, szavainkat és cselekedeteinket a szeretet hatja át. Legnagyobb nehézségünk abból ered, hogy elfelejtjük, kik vagyunk Krisztusban. Emlékszünk arra, hogy kik voltunk. Emlékszünk arra, milyenek voltunk megtérésünk előtt, régi életünkben. Emlékszünk kudarcainkra, gyengeségeinkre és hiányosságainkra, de elfelejtjük azt, hogy az Új Teremtéssel vége a kudarcoknak, mert Isten saját magából adott nekünk. Emlékezzünk, hogy Ő ezt mondta Igéjében: "Mindenre van erőm Krisztusban,. Aki engem megerősít." Nincs olyan szükség, gyengeség, probléma, amit Ő meg ne tudna oldani. Nincs olyan nehézség, amit ne tudna legyőzni, nincs olyan betegség, amit ne tudna meggyógyítani. Ő bennünk van. A képessége a miénk. A kegyelme a miénk. A szeretete a miénk. Eggyé váltunk Vele.

11. Fejezet Az önzést elnyeli a szeretet A szeretet Isten olvasztótégelye, Isten olvasztó kemencéje, ahol mindannyiunkat eggyé olvaszt. Eggyé válunk Vele. Ez az egység a szeretet. Ez a megoldás minden problémára, ami utunkba kerül. Ha lenne egy tanszék az egyetemeinken, ahol alaposan tanulmányoznák és tanítanának a "két fajta szeretetről", akkor az forradalmasítaná az egyetemeinket. A legfontosabb, a leglényegesebb dolog ez a világon. Mégis, olyan keveset tudunk róla. A természetes, emberei szeretet a válótermek istennőjévé vált, amivel a jogászok úgy játszanak, mint egy futball labdával. Micsoda gazdagságra tesznek szert az emberi szeretet nyomorúságából!

Ha ez a Jézus-fajta szeretet uralkodna az országunkban, az ügyvédek többsége elveszítené állását. A legtöbb betegség, mely az idegileg tönkrement embereket az orvosok kezébe adja, nem más, mint a csődöt mondott, emberi szeretet következménye. Amikor valaki féltékennyé válik, a féltékenység megmérgezi a vérét, gyomor panaszokat vagy más rendellenességeket okoz a szervezetében. Azt a borzalmas járványt, ami az I.világháborút követte, a gyűlölet okozta, ami fokozatosan kifejlődött az európai népek szívében. A gyűlölet megmérgezte az emberek lelkét, a népek vérkeringését és végül egy halálos járványban végződött. Szinte lehetetlen egy olyan férfinak vagy nőnek meggyógyulni, akinek a szíve és elméje telve van gyűlölettel. Az 1Jn. 4: 7 ezt mondja: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van: és mindenki, aki szeret, Istentől született." Csak azok a házastársak ismerik igazán egymást, akiknek szívében szeretet van. Élhetünk valakivel akár 4o évig is úgy, hogy közben még sem ismerjük a másikat. Csak a szeretet képes rávenni valakit arra, hogy kitárja előtte szívét, hogy feltárja természetének mélységeit. "Mindenki, aki szeret, Istentől született". Ez Isten tesztje arra, hogy kiderüljön, a bennünk levő Jézus-szeretet valóságos-e. Újjászületés nélkül képtelenek leszünk igazán szeretni. Megpróbálhatjuk utánozni, imitálni a szeretetet, de nem fog sikerülni. A szeretet egy valóságos dolog. Róma 8:9 azt mondja: "Ha valakiben nincs benne a Krisztus Szelleme, akkor az nem az Övé". Itt nem a Szent Szellemről beszél. Arról a szellemről van szó, aki Krisztus életét uralta, ugyanúgy, ahogy a mi szellemünk ural minket. A Krisztus-fajta szellem szeretettel teljes szellem. Jézus szerette Zákeust, szerette Júdást és szerette Pilátust. Nem azért gyógyította a betegeket, hogy ezzel Isten voltát bizonyítsa. Egyszerűen nem tehetett másképp. Szerette az embereket. A szenvedésük kihívás volt számára. Azért halt meg a kereszten, mert szeretett minket. Szeretett minket és Önmagát adta értünk. Róma 12: 9 azt mondja: "A szeretet képmutatás nélkül való legyen". Más szavakkal: A szeretetben ne legyen önzés, mert az önzés mindig képmutatáshoz vezet.

Az önzés a szeretet országának ellensége. Megpróbál betörni és letaszítani trónjáról a szeretetet, elvéve tőle a koronát. Az önzés egy rabló. Egy vakmerő, gonosz rabló. Képmutatóvá teszi az embereket. Összeugrasztja a barátokat, szétrombolja az otthonokat, tönkreteszi a gyülekezeteket. Elpusztítja a szeretet gyümölcsét. Csak egyetlen olyan erő van, amely le tudja győzni az önzést, és fel tudja számolni következményeit az emberek életében. Ez az erő az új-fajta szeretet. A természeti, testi ember azért szeret egy nőt, mert az kielégíti vágyait. Arra nem is gondol, hogy esetleg boldoggá tehetné a másikat. Csak a saját élvezetével törődik. Ha nem tudja meghódítani a nőt, akkor inkább tönkretenné annak életét, mint sem, hogy valaki más kapja meg. A szerelmi gyilkosságok tragédiái végig kísérik az emberi történelmet. A természetes szeretet gyűlöl, féltékenykedik és gyilkol, ha nem kap viszonzást, ha semmibe veszik. Néhány hónappal ezelőtt egy vádlott férfi azt mondta a bírónak a tárgyaláson: "Annyira szerettem, hogy nem tehettem mást. Meg kellett ölnöm". Az "agapé", a Jézus-fajta szeretet soha se csap át féltékenységbe, keserűségbe, gyűlöletbe vagy gyilkosságba. A szeretet a megoldás az emberi problémákra. Az életnek nincs olyan szakasza, amikor ez a kérdés ne lenne aktuális. Ha valakiben szeretet van, akkor többet fog dolgozni, mint amennyit elvárnak tőle. Ha ő a munkaadó, akkor meg többet fog fizetni az alkalmazottainak, mint amennyi járna. Az ilyen emberek között nincs veszekedés. Mindegyik túl akarja szárnyalni a másikat az adásban. Látod már, milyen jótékony hatással lenne ez a világgazdaságra? Megszűnne végre az a halálos versengés, ami az erőseket arra készteti, hogy a gyengéket eltapossák. Amikor Isten természete beköltözik valakibe és az illető szabad utat, enged ennek a szeretetnek, akkor úgy fog cselekedni, ahogy Jézus cselekedne az ő helyében. Az Efézus 5: 2-ben arra int bennünket Isten Szelleme, hogy járjunk szeretetben. "Járni"- ez itt azt jelenti, hogy forgolódni, viselkedni. Pl. egy üzletember, hogyan viselkedik versenytársaival, ügyfeleivel. Úgy kell bánnunk az emberekkel, ahogy Isten bánik velük. Az érzéki tudás rabszolgaságban tartott bennünket. Érted hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy érzéki tudás, érzéki ismeret?

Minden ismeret, ami az ember birtokában van, amit az iskolákban, főiskolákon és egyetemeken tanítanak, az öt érzékszervünkön keresztül vagyis a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás útján - jön belénk. A testünk a laboratórium, ahova minden ismeret megtapasztalás útján jut el. Az érzéki ismeret nem képes megérteni szellemi dolgokat vagy szellemi értékeket, ezért a szeretettel nem tud mit kezdeni. Úgy kezeli azt, mint egy játékszert, vagy mint egy hiábavaló dolgot. Eljött végre az az idő, amikor a szeretet elfoglalhatja az őt, megillető helyet, amikor megkapja rangját. A társadalom összeomlik a ránehezedő súlyok alatt. Az anarchia kitörése ugrásra kész. Tudod, hogy mi az az anarchia? Zabolátlan, szabadjára engedett önzés. Isten jelenlétének a hiánya. Amikor az ember saját maga kísérli meg a problémákat megoldani, figyelmen kívül hagyva Istent. Ettől lesz anarchia. 12. Fejezet Krisztusnak szerelme szorongat minket

Valaki megkérdezte: "Miért utaztál Afrikába?" "Mert a szeretet hajtott. Nem tehettem mást". Krisztus szeretete a leghatalmasabb erő a világon annak, aki nyitott rá. Van, amikor kényszerít bennünket valami megcselekedésére, máskor meg visszatart, hogy valami olyasmit mondjunk, vagy tegyünk, amit nem kellene. Megint máskor arra indít, hogy adjunk. Amikor ez a Jézus-fajta szeretet úrrá lesz valakinek a szelleme felett, a gondolatai felett, öntudatlanul is olyanná válik, mint Jézus. A szeretet hatja át gondolatait. Azon kapja magát, hogy nem tud megtenni bizonyos dolgokat, melyeket a múltban megtett. Ha pl. egy üzletemberről van szó, akkor a szeretet be fog lépni az üzleti életébe is. Ha alkalmazott az illető, akkor úgy fog dolgozni, mint ha Jézus dolgozna a helyében. Nem fogja becsapni a vállalatát: nem csak akkor fog jó munkát végezni, amikor figyelik. Sőt, többet fog teljesíteni, mint amennyit elvárnak tőle, mert szívből teszi, amit tesz. A vállalat mindig úgy fogja érezni, hogy adósa neki. Ha munkaadó az illető és alkalmaz valakit, úgy fog tenni, mint a Mester: Azon lesz, hogy adjon, nem pedig azon, hogy kizsákmányoljon. Az

indítéka megváltozik: a "nyereség-tudat" átváltozik "adás-tudattá". Nem enged többé az önzésnek. Látod, a szeretet forradalmasít. Ez nem egy megszokott dolog. A durva, kemény emberi természetet felbecsülhetetlen értékű, finom jellemmé formálja át. A közönséges emberből egyedi, kivételes lesz. Ismerek egy embert, akinek nincsenek iskolái, képzettsége és mindig a nyomor szélén tengődött. De ma már egy nagyon keresett személy. Milyen csendben hallgatják, amikor beszél. Miért? Mert szeretet van benne. Ténylegesen éli a jézusi életet.

"Ha valaki szeret engem"

Jézus mondott egy nagyon fontos dolgot: "Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én Atyám is szereti azt, és elmegyünk és vele fogunk lakni." Azt mondja tehát ezzel: "Ha a szeretet uralkodik benned, akkor elmegyünk hozzád és veled fogunk lakni. Ha a szeretet fogja uralni az otthonodat, akkor mi is otthon fogjuk érezni magunkat nálad." Látod már, hogy mit fog ez jelenteni számunkra? Milyen szentséget fog ez hozni az otthonunkba! Milyen biztonságossá válik az otthon, ahol Jézus és az Atya lakik! Mit jelentene ez a gyerekeknek! Ha egy olyan légkörben nőnének fel, melyet átjár Jézus és az Atya jelenléte! Számla gondok, bérleti díjak, adók - mind meg lennének oldva. Ha Jézus lakik egy otthonban, akkor Ő gondoskodik arról is, hogy a számlák ki legyenek fizetve. Emlékszünk arra, amikor Jézus kölcsönvette Péter csónakját és abból prédikált a sokaságnak. Miután befejezte, azt mondta Péternek: "Evezz a mélyre és vesd ki a hálódat". Péter így felelt: "Uram, jóllehet egész éjjel nem fogtunk semmit, mégis, a Te szavadra megteszem." Péternek erős kételyei voltak az eredményt illetően, de mivel engedelmeskedett, annyi halat fogott, hogy két hajó is alig bírta el. Jézus tehát meghálálta, megfizette azt, hogy használhatta Péter csónakját. Ha Jézus veled lakik, ki fogja fizetni a számláidat. Sőt, annál sokkal többet is tesz érted. Csak gondolj bele, mit fog az jelenteni számodra, ha az Atya és Jézus veled él. Milyen biztonságban lesz akkor a te otthonod! Ján. 14: 21 így szól: "Aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem". Az Ő parancsolata pedig az volt, hogy úgy szeressük

egymást, ahogy Ő szeretett minket. Azt is mondta: "Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám és én is, szeretem azt és kijelentem magam annak". Jézus kijelenti magát az Igében. Olyan bensőségesen fogod ismerni Jézust, amilyen bensőségesen a legközelebbi barátodat vagy szerettedet. Jézus kijelenti magát neked, ha szereted Őt. Soha se jelenti ki, viszont magát azoknak, akik nem szeretik Őt. Amikor levetkőztették, elvették a ruháját, és töviskoronát raktak a fejére, akkor hallgatott. Jézus annak jelenti ki magát, aki szereti Őt. Jn. 15: 9-10-ben ezt mondja: "Ahogy az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben., ahogyan én is megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében". El tudod képzelni, mit jelentene az, ha szeretetben élnél? Vége lenne az életedben a veszekedésnek, a viszálynak és a keserűségnek. Ha egy férj és feleség szeretetben él, akkor abban az otthonban a mennyország atmoszférája lesz, nem igaz? Egy kisgyermek fogja vezetni őket

Azok a gyerekek, akik a szeretet légkörében nőnek fel, nem tudják, mi az, hogy veszekedés vagy keserűség. Egy kisfiú, aki ilyen légkörben nevelkedett, akinek az apja és anyja soha sem veszekedett, aki soha nem hallott keserű szavakat az otthonban, egyszer egy hétig a nagybácsikáékhoz került, mert a szüleinek el kellett utazni valahova. Életében most először hallott olyat, hogy egy ember átkozódik a feleségével. A kisfiú döbbenten hallgatta és azután elsírta magát. A nagybácsi karjaiba vette, és azt kérdezte: "Danikám, mi a baj?" A kisfiú zokogva felelt: "Bácsikám, én azt hittem te szereted a nénikét." "Hát persze hogy szeretem"- mondta a nagybácsi. "Ó nem, te nem szereted. Te nem szereted úgy, ahogy apu anyut vagy anyu aput. Ők soha sem mondanak rosszat egymásnak". A férfi csodálkozva nézett a kisfiúra, majd odafordult a feleségéhez és azt mondta: "Drágám, azt hiszem, valami fontos hiányzik az életünkből." Látod, az ember, akinek életéből hiányzik a szeretet, a legfontosabb dolgot nélkülözi, amit csak ez az élet adhat.

Egy másik kisfiú, akinek a szülei hallgatták a rádióadásunkat, így szólt édesanyjához: "Anyu, ha ez a Jézus-fajta szeretet itt lenne az otthonunkban, sokkal boldogabbak lennénk, ugye?" Az édesanya elmondta a férjének, amikor hazajött, hogy mit mondott a gyerek. A férfi így felelt: "Tudod, amióta hallottam a vasárnapi adásban ezt az üzenetet a Jézus-fajta szeretetről, folyton arról gondolkozom. Úgy hogy, ha te kész vagy arra, hogy eszerint éljünk, akkor én is. Meghívjuk a Mestert, hogy jöjjön el hozzánk is és éljen velünk. Én vágyom erre a szeretetre." Azután elmondta ezt a kisfiúnak is, mire az összecsapta kezeit és így kiáltott: "Most már boldogok leszünk, ugye, apu?" Tudod, a gyerekek vágynak a szeretetre. És egy szülőnek sincs joga megtagadni gyermekétől ezt a Jézus-fajta szeretetet. Addig kellene prédikálni erről, amíg a gyülekezet minden tagja szeretet-tudatúvá nem válik. Amikor már lehetetlenné válik számukra az, hogy veszekedjenek, és durva szavakat mondjanak egymásnak.

13. Fejezet A szeretet tökéletesedik bennünk

1Jn. 4: 17 ezt mondja: "Ezzel válik teljessé a szeretet mibennünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához: mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet..." Ez gyönyörű. Ahogy Jézus van most az Atya jobbján, úgy vagyunk mi itt a földi életünkben. Miért? Mert az Ő természete van bennünk. A hatalmas Szent Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, bennünk él. Egyesültünk Vele az életben és ez az élet a szeretet. Megérthetjük ezért, hogyan válhat tökéletessé valakiben a szeretet. Nem válhat valaki tökéletessé a bölcsességben vagy az ismeretben. De a szeretetben igen. Milyen izgalmas dolog ez! A szeretet annyira betölthet bennünket, hogy a félelemnek nem marad hely. Használhatjuk Jézus Nevét, melyben benne van minden hatalom: démonok, betegségek, körülmények és természeti törvények felett. Ezért a félelem forrása kiapad.

A szeretet kiemeli az embert a megszokottból és beviszi a természetfelettibe. A szeretetről való kijelentés azért adatott nekünk, hogy győztesként tudjunk szembenézni az ellenséges körülményekkel. A Jelenések Könyve bemutatja nekünk, hogyan szerez végső diadalmat a szeretet a Bárány által démonok és emberi hadseregek felett A Bárány a szeretet. A Jelenések Könyve több mint 20-szor nevezi Jézust "a Bárány"-nak, szószerinti fordításban:”Az újszülött kis bárány"-nak vagy: a "kiszolgáltatott bárány"-nak. A szeretet kiszolgáltatott, mégis legyőz mindent. A végső uralom a szereteté, mert Isten szeretet. Tökéletes szeretet

Ha úgy szeretjük egymást, "mint ahogy Ő szeretett minket", akkor soha sem fogjuk megbántani, kihasználni a másikat. Nem fogunk olyat mondani vagy tenni, amit nem kellene. Isten már a törvény idején is megparancsolta népének, hogy szeressék egymást, de erre akkor még nem voltak képesek. Most viszont, az Új Szövetség ideje alatt, nekünk ajándékozta a szeretet természetét, ami által már könnyen meg tudjuk tenni azt, amit parancsolt. Könnyű szeretni egy gyermeknek a szüleit, mert ez természetes számára. Ez az újfajta szeretet szerető természetű emberekké tett bennünket. Mi szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. A szeretet természetének könnyű engedelmeskedni. A régi törvényt a "halál törvényének" nevezték, mert minden parancsolat mellett egy büntetés is szerepelt, arra az esetre, ha áthágják. Az Új Szövetség törvényében azonban nem szerepel büntetés. Az egyetlen büntetés az a szenvedés, amit akkor élünk át, amikor kilépünk a szeretetből, vagyis ha szeretet nélkül cselekszünk. Amikor keserű szavakkal megbántasz valakit, és ezzel elszakítod az illetőt magadtól, akkor kiléptél a szeretetből. Minden alkalommal, amikor megsértünk valakit, kilépünk a szeretetből. A szeretet törvénye

Az Ószövetség alatt nagyon sok szabály és törvény volt, ami az emberi élet helyes mederben tartására adatott, de nem volt meg az emberekben az engedelmességhez szükséges jellem. Az Újszövetségben már csak egy törvény van, ami egy szóban van kifejezve: szeretet. Ez a törvény kell, hogy szabályozza életünk minden területét. A bennünk lévő isteni természet képessé tesz bennünket erre. Róma 13: 10 ezt mondja: "A szeretet nem illeti gonosszal az ő felebarátját: ezért a törvény betöltése a szeretet". János 15: 9-11-ben Jézus ezt a szeretetet hangsúlyozza: "Ahogyan az Atya szeretett engem én is úgy szerettelek titeket. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben: ahogyan én is megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradtam az Ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és hogy a ti örömötök teljes legyen." A szeretetben való élet, a szeretet minden-napi gyakorlása vezet el egy embert a Mester öröméhez. Jézus öröme teljes lesz benne. Úgy kell szeretnünk egymást, "mint ahogy Ő szeretett minket". Amikor valaki így él, nem tesz rossz dogokat. Aki szeretetben jár, az nem vétkezik. Minden olyan lépés, a mi nem szeretetből van, kitaszít az Atyával való közösségből és az örömből. Néhányunknak sok időbe tellett, míg eljutottunk oda, hogy higgyünk a szeretetben. Hogy elhiggyük: a szeretet a megoldás minden emberi problémára és hogy minden nehézség leküzdhető szeretet által. Hinni a szeretetben

1Jn. 4: 16 azt mondja: "És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet: és aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." Mi hiszünk a szeretetben. Hiszünk az Isten irántunk való szeretetében. Hisszük, hogy a szeretetben való járás a legmagasabb rendű szellemi élet. Mindaddig, amíg valaki szeretetben jár, nem követ el bűnt egy másik ember ellen. Nekünk úgy kell élnünk, mint Isten fiainak. Engednünk kell, hogy Isten úgy éljen bennünk, mint ahogyan Krisztusban élt.

Aki szeretetben él, az Istenben él, az Isten országában. Úgy él, ahogyan Isten élne a helyében. Engedi, hogy az Atya megmutassa magát rajta keresztül. Az 1Jn. 4: 4 még több világosságot ad erről: "Ti Istentől vagytok fiacskáim és legyőztétek azokat: mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van." Mi szeretetből születtünk. Isten szeretete belénk költözött és ez a szeretet nagyobb, mint bármely probléma vagy ellenség, amely ellenünk támad. Mindaddig, amíg valaki a szeretetben él, közössége van az Atyával. A szeretet sok vétket elfedez

1Pét. 4: 8-ban ezt olvassuk: "Mindenek felett pedig legyetek buzgók az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez". Egy jobb fordítás szerint. "A szeret sok vétektől, óv meg". A szeretet nem csak visszatart valakit attól, hogy a másikat elítélje, kritizálja, hanem megóv a bántó, keserű szavaktól, melyeket akkor mondanál, ha elengednéd magadban a testi indulatokat. Ahogy ez olykor megesik velünk. Hallottad már ezt a kifejezést: "Megkapta tőlem a magáét. Nem viszi el szárazon az, aki velem kikezd?" Ez nem a szeretet beszéde. A szeretet inkább csendben tűr. A szeretet nem vág vissza. Amikor Jézus az ítélőszék előtt állt, nem szólt egy szót sem. Ez volt a jézusi út. Ez volt a szeretet útja. Sok mindennel vádolták Jézus, de Ő hallgatott. A szeretet azonban győzedelmeskedett a feltámadásban. A szeretet győzedelmeskedni fog a te életedben is. A szeretet sokakban meghidegül Máté 24: 12-ben ez áll: "És mivel a bűn megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül." Ez az egyedüli eset, amikor az "agapé" szó előfordul a Máté evangéliumában. Arról az aposztáziáról, hitehagyásról szól, ami el fog jönni az Egyházra. Ez az aposztázia a szeretettől való elfordulás lesz.

Sok ember fogja elhagyni a szeretet birodalmát, hogy lesüllyedjen az érzékek világába. Azt mondják majd: "Nincs értelme az egésznek. Ilyen körülmények között nem lehet szeretetben járni. Mindenkinek harcolnia kell önmagáért." És amint az emberek elhagyják a szeretetet, a sátán veszi át az uralmat az életük felett. Amikor valaki kilép a szeretetből, azt a sátán egyből kihasználja, hogy foglyul ejtse saját céljaira. Nem keresi a maga hasznát Itt a megoldás a nagytőke és a munkaerő harcára. Nem újabb és újabb törvényekre van szükségünk, hanem ébredésre. Az embereknek arra van szüksége, hogy befogadják az új életet. Akkor majd el tudják mondani azt, amit Pál apostol mondott az 1Kor. 10: 33ban: "Ahogyan én is mindenkinek a kedvében járok mindenben. Nem a magam hasznát keresem, hanem másokét." Ez a törvény kellene, uralja a gazdasági életünket. Ez minden problémát megoldana. Ez helyreállítaná az otthonok életét, olajozottá tenné a gyülekezeti szolgálatokat, mert mindenki a másik érdekét nézné, és azon lennének, hogy sok ember megmeneküljön, megtérjen. Pál törekvése az volt, hogy sokakat elvezessen Jézushoz. Amikor ez megtörtént és befogadták a Jézusi-életet, a Jézusi-szeretetet, elindultak ők is a Jézusi-úton. Az önzés olyan, mint egy nagy, robogó gőzmozdony, mely az emberi szenvedések tehervagonjait húzza az életben, nemzedékeken át. A végállomás pedig az ítélet lesz. Szálljunk le erről a vonatról. Lépjünk ki ebből a közösségből. Éljük a szeretet-életet, járjuk a szeretet útját. Nem csak beszélni, szeretni kell: nem kritizálni, szeretni kell. Nem új törvények bevezetéséről van szó, hogy azokkal megfékezzük a bűnt, hanem egy új-fajta életről, mely úgy vet véget a bűnnek, hogy lerombolja az önzést. A szeretet útja

Pál egy helyen ezt mondja: "Mi, akik erősek vagyunk, hordoznunk kellene az erőtlenek erőtlenségeit és nem csak magunknak kedvezni." Krisztus nem magának kedvezett, hanem Önmagát adta oda. Ezért mi, akik erősek vagyunk, nem csak a pénzünket kellene odaadnunk, hanem

önmagunkat is. Arra kell, törekedjünk, hogy az énünk fejlődjön és minden képességünk egyre jobb, legyen. Ha énekes adottságunk van, akkor fejlesszük azt, hogy még jobb legyen. Bármilyen ajándékunk, tehetségünk van, azt meg kell becsüljük és képeznünk kell, hogy egyre tökéletesebb legyen. Akinek több erő adatott, azt azért kapta, hogy a gyengék terhét hordozza. Akinek valamiben tehetsége van, azt azért kapta, hogy szolgáljon azok felé, akiknek nincs. Mindig lesznek gyengék és szerény képességűek. Akik mindig tanulnak, de a Megváltás valóságába soha se lesznek képesek belépni. Ezért fel kell övezzük magunkat szeretettel, hogy elmenjünk és szolgáljunk a méltatlanok és önzők felé. Hogy odaadjuk magunkat úgy, ahogy Jézus adta oda magát értünk. Jézus nem az igazakért halt meg, hanem a bűnösökért, az istentelenekért. Olyan férfiakért és nőkért halt meg, akik rossz útra tévedtek. Akiknek nincs semmilyük, amit Neki adhatnának, csak a darabokra tört életük. Jézus azonban elfogadta őket és azután Önmagát adta oda nekik. Milyen gazdag a szeretet szolgálata! Valaki egyszer azt mondta a másiknak, miközben egy harmadik személyről beszélgettek. "Nem tudom, hogy az az asszony mit is tudna tenni bárkiért is. Se pénze, se iskolája, se képzettsége". A másik azonban így felelt: "Tud viszont szeretni. Tudod-e, hogy amikor rátette a kezét arra a lázas betegre, egy különös nyugalom szállt rá az illetőre? A láz megszűnt. A beteg szelíden felnézett és ezt mondta: 'Úgy éreztem, mintha Jézus érintett volna meg'. És aki mellette ült, így szólt: 'Nem is tévedtél'." A szőlőtő gyümölcsöt termett.

14. Fejezet Szeretetben járni Járni azt jelenti, hogy a minden-napokban forgolódni. Pál azt mondta: "Mint Istennek gyermekei, járjatok szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretettel volt felétek." Milyen gyönyörűségessé válik az élet, amikor szeretetben járunk. A szeretet Isten virágos kertje a lélek számára, telve zenével és nevetéssel.

Kedves cselekedetek, szerető pillantások, apró ajándékok - mindezek részei a szeretetben járásnak. Amikor az édesanya reggel felébred, eszébe jut, hogy mennyire szereti övéit. Körbe jár a házban és összeszedi az itt-ott elhagyott játékokat. Azután várja a reggeliző asztalnál, hogyan gyűlnek össze egymás után szerettei. Ő a királynő. A férje a király. A gyermekek pedig a szeretett alattvalók ebben a királyságban. Micsoda ország ez! Milyen csodálatos hely! Soha egy durva szó. Semmi sértő cselekedet. Mindenki azért él, hogy a másiknak örömet szerezzen. A férj ezt az atmoszférát viszi magával a hivatalba. A gyerekek pedig az iskolába. Az anyának vidáman telik otthon az egész napja, dalolva végzi el a szükséges házi munkákat. A szomszédok időnként átjönnek egy kis csevegésre. Nehezen távoznak, mert olyan jól érzik magukat ebben a szerető légkörben. Eszükbe jut az ő saját, sivár otthonuk. Így aztán nem csoda, hogy elidőznek még egy kicsit ezen a békés helyen, ahol Isten lakik. Jézus azt mondta a János. 14: 23-ban: "Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet: és az én Atyám szeretni fogja azt: és elmegyünk hozzá, és vele lakozunk." Az ilyen otthon a szeretet otthona lesz. Micsoda környezet ez a születendő gyermekek számára! Micsoda hely ez a játszásra, a járni és beszélni tanulásra, az életre való felkészülésre! Egy olyan otthon, ahol szeretet uralkodik. Mindez lehetséges. Ez nem csak költészet vagy filozófia. Ez a minden-napi élete egy minden-napi embernek, aki szeretetben jár. Szeretet volt az ok, amiért a Teremtés megtörtént. Az ember azért lett teremtve, mert a szeretet akarta őt. A szeretet szülte meg az embert. Ez egy különös, gyönyörű dolog. Ef. 3:17 azt mondja: "...meggyökerezvén és alapot vevén a szeretetben". Ha ez megtörtént, akkor az élet viharai nem tudnak legyőzni. Láttam valakit, aki a szomorúság nagy mélységein ment keresztül. Az otthona darabokra tört, szellemileg. Egy ciklon nem tud pusztítóbb munkát végezni a fizikai világban, mint amit ez a ciklon végzett szellemileg. Figyeltem a feleséget. Csendes volt és nyugodt. Egyetlen bántó szó sem hagyta el az ajkát. Nem volt keserűség a szívében. Amikor a férjéhez szólt, aki szétrombolt mindent, ami szép volt, csak annyit mondott, hogy nagyon szereti őt, és hogy mennyire sajnálja, hogy így alakult.

Láttam, hogyan vár a szeretet arra az emberre, aki megölte a szeretetet önzésével és elpusztította azt, ami szent. A szeretet azonban várt továbbra is türelmesen. Hitt a feltámadásban. Csak annyi kellett hozzá, hogy ez az ember kilépjen a saját maga okozta szellemi sírból és visszatérjen. A szeretet az egyedüli értelme a létezésnek. Csak a szeretet tudja gazdaggá és hasznossá tenni az életet. De óh, milyen kegyetlenül gyilkoljuk le sokszor a szeretetet, milyen szívtelenül éheztetjük! Hányszor felejtkezünk el, tudomást sem véve róla. Elhatároztuk, hogy mindig vigyázni fogunk arra, hogy kedvesen beszéljünk és viselkedjünk, ami a szeretet táptalaja. De tevékenységeink sokaságában, az élet harca közben, oly sokszor megfeledkeztünk róla. Mennyire adósa vagyunk a szeretetnek. Mennyire rászorulunk megbocsátására és feledésére, meggondolatlan sértéseink elnézésére! Magában a Mesterben, Jézusban kell meggyökereznünk és alapot vennünk. Isten szívéből kell erőt merítenünk ahhoz, hogy ne feledkezzünk el a szeretetről. Ahogy az Efézus. 3-ban van írva: "Hogy megtudhassuk minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége és hosszúsága és magassága és mélysége az Isten szeretetének: hogy megismerjük a Krisztusnak minden értelmet felülhaladó szeretetét, és ily módon beteljünk az Isten teljességével". Ez után nagyon szelíden int minket az Ige arra, hogy "bocsássunk meg egymásnak szeretetben, és gondunk legyen arra, hogy megőrizzük a Szellem egységét". Valaki találóan azt mondta: "Minden otthonban két szenvedő van: aki szenved, és aki elszenvedi a másikat". Vigyáznunk kell a szavainkra és tetteinkre, hogy ne tegyünk semmi olyat, ami megtöri a szeretet légkörét, nyugalmát. Szelíden, szeretetben kell, hogy szóljuk az igazságot. A szavak Jézusi-férfiaktól és Jézusi- asszonyoktól hangzanak el. Lehetnek intő szavak is, de akkor is csak szeretetben. A szeretet stílusában beszéljünk. Az olyan szívből, ahol szeretet uralkodik, kedves, nyugodt szavak fognak előjönni. Az ilyen beszédek a menny illatával, aromájával töltik be a levegőt. Gyengéd szívűvé és szelíddé válunk egymás iránt, ahogy Isten is, Jézusban szelíd és gyengéd volt hozzánk. Szeretetben élünk, szeretetben gondolkodunk, és áldásul vagyunk a világ számára.

15. Fejezet Szeretet tudat

A mi hátterünk a szeretet, mivel Istentől születtünk és Isten a szeretet. Az Ő természetéből részesedtünk és az Ő természete szeretet. Az Új Teremtés egy szeretet teremtés. Szeretet által lett eltervezve és szeretet által lett megalkotva. Ha a természeted szeretet, akkor az önzés le van győzve. A világ azonban, ami körülvesz minket, telve van önzéssel. Minden, ami a természeti világhoz kapcsolódik, át van itatva, át van szőve önzéssel. Láthatod ezt az állatvilágban is. És láthatod a világi embereknél, mindenhol. A munkaerő és a tőke harca nem más, mint az önzés harca. A világnak Isten szeretet természetére van szüksége, az Örökéletre. A mi feladatunk az, hogy szabad utat engedjünk ennek a szeretet természetnek, hogy ez által rajtunk keresztül megnyilvánulhasson. Ha követed az újjászületett szellemed irányítását, akkor úgy fogsz élni, mint a Mester, szeretetben. Mi azonban megoltjuk a Szellemet, és azután panaszkodunk, hogy nem vagyunk képesek úgy élni, ahogy kellene. Visszariadunk attól, hogy a szeretet útját kövessük. Nem merünk az Igére hagyatkozni. Félünk attól, hogy szabad utat engedjünk a szeretetnek. Nem vettük figyelembe azt, hogy Jézus velünk van. Ézsaiás. 41: 10 azt mondja: "Ne félj, mert én veled vagyok". Halld meg, amit mond: "Ne rettenj meg a kihívásoktól, melyekkel szembe kell nézned. Adj és én is adok neked. Mert én vagyok a te Istened és én a szeretet Istene vagyok. Engedd, hogy rajtad keresztül szeressek, és rajtad keresztül megáldjam az embereket". Ez a Szent Szellem üzenete a szívedhez. Az emberektől való félelem csapdába ejt

A félelem miatt annyira megoltottuk a szeretetet, hogy az már elvesztette kezdeményező készségét. Nem is mer már beleszólni cselekedeteinkbe. Férjek és feleségek, tudjátok-e, hogy nem lenne soha veszekedés az otthonotokban, ha elég nagyok lennétek ahhoz, hogy kimondjátok: "Drágám,

bocsáss meg. Nem kellett volna azt mondanom. Nem kellett volna azt tennem." Ha meg mered vallani szeretetlenségedet, és utat adsz a szeretetnek, akkor véget tudsz vetni azoknak a cselekedeteknek, melyek megrontják a kapcsolatokat és elveszik az otthon békéjét. Feleség! Jusson eszedbe, hogy az otthonban Jézus helyét foglalod el. Férj! Te, mint családfő, a Mester székében ülsz. Ha a szeretet szabad utat kap bennetek, minden tekintélyi kérdés megoldást nyer. Hiszem, hogy az 1Jn. 4: 16-ban benne van a válasz minden szívfájdalomra és minden problémára. Így szól: "És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét". Mi már hiszünk a szeretetben. Ezért hisszük azt is, hogy a szeretet soha nem vall kudarcot. Minden más csődöt mondott. Az emberi bölcsességünk és képességeink kudarcot vallottak. Vesztettünk az élet küzdelmeiben, mert nem mertünk helyet adni a szeretetnek, nem adtuk meg neki szabad utat. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne. Ha pedig Isten benned marad, akkor ott van benned a megoldás is minden problémára. Csak annyi a dolgod, hogy szabadságot adj neki a cselekvésre. Az érvelés kudarca

Ha úgy teszel, mint Márta, Lázár sírjánál, akkor akadályozni fogod Jézust. Márta azt mondta: "Ne gördítsd el a követ. A teste már bűzlik, hiszen négy napja halott. Ha előbb jöttél volna, meggyógyíthattad volna". Az emberi bölcsesség, mely az érzéki ismeretekből született, elállja az utat és meghiúsítja az isteni tervet. Akadályozza az újjászületett szellemet a munkában. Krisztus, szabadulást akar neked hozni, de ezt csak a szereteten keresztül tudja megtenni. Te viszont az érvek módszereivel próbálkozol. Így azonban nem megy. Ezért vallottál kudarcot. A régi, emberi szereteted megbukott. Iskolai végzettséged, képzettséged, nem volt elég ahhoz, hogy sikeressé tegyenek. Ha a szeretetnek megadod az Őt, megillető helyet, a dolgok maguktól helyre fognak kerülni. Venned kell a bátorságot ahhoz, hogy a szereted útját, járjad.

Szükséges, hogy úgy gondolkodj magadról, mint egy szerető szívű emberről. Így kell, lássad magad az otthonodban, a munkahelyen, az iskolában vagy bárhol, ahol kapcsolatba kerülsz emberekkel. Galata. 6: 2 -ben ezt olvassuk: "Egymás terhét hordozzátok, mert így töltitek be Krisztus törvényét". Lásd magad így, mint aki mások terhét hordozza. Ahogy Jézus is tenné azt a helyedben. Tudod, a szeretet indulatával az a képesség is jön, hogy meg tudod tenni azt, amire a szeretet ösztönöz. Ez a szeretet bevisz téged a természetfeletti birodalomba, ahol olyan dolgokat fogsz tenni, mint amiket Jézus. Idáig az emberi módszerekkel próbálkoztál, melyek annyira függnek pénztől, emberektől, befolyástól és helyzetektől: Mostantól azonban minden megváltozik, mert a Jézusi útra tértél. Néha úgy érzed, mint ha egy akadályon nem lehetne túl jutni. De csak engedd szabadjára a szeretetet és meglátod, mi fog történni. Vannak, akik azt mondják: "Ha lenne sok pénzem, segítenék a szegényeken". Ez nagyon szépen hangzik. De az igazság az, hogy ha nem adsz nekik most a kevésből, akkor nem fogsz nekik adni akkor sem, ha gazdag leszel. Ha most nem vagy képes megosztani azt, amid van, akkor később sem. A szeretet a fél cipót is megosztja. A szeretet a kevésből is ad. Határozd el, hogy most, amikor még szűkösek a lehetőségeid, adsz azoknak, akiknek még annyi sincs, mint neked. A szeretet irányítson tégedet. Úgy adj, ahogy Jézus adott. Nehéz dolog képmutató embereket szeretni. De Jézus megtette és ezért te is képes vagy. Jézus szerette Júdást, amikor az asztalnál ült vele, pedig tudta, hogy Júdás már eltervezte, hogy elárulja Őt 30 ezüstért. Jézus azt az embert is szerette, aki a szögeket verte a kezébe a kereszten. Amit Jézus megtett, arra te is képes vagy a magad területén, mert az Ő természete és képessége van benned.

16. Fejezet Vonzóvá tenni a szeretetet

Amikor adunk valamit, abban kell, hogy legyen szépség. Olyan művészi fokra kell fejlesztenünk ezt a képességet, hogy a környezetünk számára is nyilvánvalóvá legyen. Több kell ez legyen, mint egy kötelesség vagy egy humanitárius adakozás. Jézusi módon Jézusi indulattal kell adnunk. Meg kell tanuljuk ezt a Jézus-technikát az adást illetően. Vannak emberek, akik olyan durván, szeretetlenül adnak, hogy az ajándékuk sértő. De vannak olyanok is, akik megtanulták az adás titkát. Az ó módszerük gyönyörű. A szeretet jó illatúvá teszi az ajándékot és megörvendezteti annak szívét, aki kapja. Hogyan ad a szeretet

Amikor szeretettel adunk, az soha sem leereszkedő. Az emberi szeret leereszkedő. Az állami segélyek megalázóak. A világi adakozók általában nem a legszínvonalasabb adakozók. Persze ez is több mint ha nem adnának semmit, de miért ne tudnánk ezt mi, hívők felülmúlni? Miért ne tegyük ezt szépséggel, művészi fokon? A szeretet képessé tesz bennünket erre, ha elgondolkozunk ezen. Addig kell a szeretetről elmélkednünk, míg végül már minden szavunk és tettünk át lesz itatva vele, sőt, még a tekintetünk is. Adhatsz úgy is, hogy közben a szemed elítél. Mondhatsz szerető szavakat olyan hangsúllyal is, hogy azok inkább megsebeznek és összezúznak. Ismertem házaspárokat, akik úgy adtak egymásnak, hogy az felért egy átokkal. Úgy dobták oda az ajándékot a másiknak, mint ahogy egy csontot szoktak odavetni egy rühes kutyának: "Nesze, ott van"- mondják. Sok gyermek kap úgy ajándékot a szüleitől, hogy az inkább átok számára, mint ajándék. Vannak emberek, akiknek az adománya olyan, mint egy átázott, nehéz kenyér. Meg kell egyed, de nem élvezed. Az ilyen adakozásra nincs szükség. Adhatsz viszont úgy is, ahogy Jézus. Meggondoltan, hathatósan. Tegyed olyan körültekintően, mint ha egy üzleti ügyet akarnál sikerre vinni. Ismerek egy üzletembert, aki éjt nappallá téve dolgozott, hogy beinduljon a vállalkozása, és amikor meg már beindult, azért, hogy sikeresen fenntartsa. De közben megfeledkezett a szeretetről. Szerette ugyan a feleségét,

de egyre inkább elhanyagolta. Nem volt rá ideje. A feleség eleinte csak sajnálkozott ezen, de ahogy az évek teltek, egyre magányosabb lett és a szívében egyre nagyobb lett az űr. A férfi a gyerekeivel sem törődött. Adott ugyan nekik sok pénzt és dorgálásban sem volt hiány, de ami a családi életet illeti, oda szeretet már nem jutott. Ez az ember, később, miután már milliomos lett, bevallotta, hogy a pénze nem tudta megelégíteni, mert nem volt otthona. Volt egy szép nagy háza, voltak fiai és leányai, de nem volt benne szeretet. Az életed nem csak munkából áll, van egy családi életed is. És ha nem invesztálsz bele szeretetet, akkor tönkre megy, kudarcot vall.

17. Fejezet A kereszt üzenete

A kereszt nem más, mint a szeretet háborús stratégiája a bűnnel szemben. A keresztben a szeretet szabadult fel, a szeretet bontakozott ki teljes valóságában. Hagyta magát megerőtleníteni, legyőzni. A bűn miatt ölhették meg, szegezhették keresztre a Fiút, a Szeretet Fiát. A kereszt a sátán győzelmének szimbóluma volt, Isten és a szeretet felett. A sátán látta, ahogy Jézus bűnné válik: látta, ahogy az Atya hátat fordít neki. Szemtanúja volt az Örökkévalóság nagy tragédiájának. Látta, ahogy a Szeretet Fia ott függ a kereszten, holtan. A kereszt azonban a szeretet útja volt a Trónhoz. Amikor Jézus azt mondta: "Én vagyok az út", senki se gondolta, hogy ez az út a kereszt lesz. Senki se értette a dolgokat az Atya nézőpontjából. A Fiú bűnné lett. Mint Bárány, meghalt a kereszten. A Kereszt által azonban a Szeretet legyőzte a bűnt, a sátánt és megszabadította az Embert. A Jelenések Könyvében látható Bárány ugyanaz a Bárány, mint aki a kereszten volt. Szeretete által legyőzte a bűnt és a sátán uralta világot. Amikor Jézus a kereszten függött, senki sem gondolta, hogy ez a Jézus ki fog jönni a sírból, és hogy a sátán vereséget szenvedett. A Kereszt a vereség és kudarc szimbóluma volt, a tanítványok álmainak vége. A borzalom csúcspontja, az emberi szenvedés betetőzése. A

töviskoszorú, amit a Mester fejére nyomtak, méltó kifejezése volt az emberiség tragédiájának. Mégis, azt az embert, aki a kereszten függött, újból és újból megkoronázzák azok az emberek, akik szeretik és követik Őt, saját keresztjüket hordozva, mely durva, nehéz és fájdalmas. Követik Jézust a Golgotára, mert inkább választják a szenvedést, mint a menekülést: inkább tűrnek, mint hogy vereséget szenvedjenek. A keresztet cipelők serege egy különös nép. Ők a Bárány népe: ők azok az emberek, akik részt vesznek majd a Bárány igazi koronázásán. Az ő fegyvereik nem testiek, nem az érvelés módszerei. A látszat az, mint ha a sátán lenne a győztes. Úgy tűnik, mint ha mi szenvedtünk volna vereséget. Pedig nem így van. Győzelemről győzelemre haladunk előre. Az érzéki gondolkodás csak vereséget lát. De a szívünk tudja, hogy győztesek vagyunk. A Kereszt üzenete nekünk szól. Jézus azt mondta: "Aki szeret engem, az vegye fel a keresztjét naponta és kövessen engem". Ez a tanítványság. A kereszt lehet nehéz, és a teher meghaladhatja erőnket: de így vagy úgy, egy láthatatlan erő mindig megsegít minket. Naponta hordozzuk a keresztünket. A keresztünk nem üdvözít minket. Nem azért hordozzuk, mert ez által válunk jóvá, hanem azért tudjuk hordozni, mert a jóság bennünk van. A kereszt hordozása mélyebbé teszi a Jézusba vetett bizalmadat, növeli az állhatatosságodat. A kereszted lehet egy személy, aki pokollá teszi az életedet, mégis, Jézusért elhordozod ezt a terhet. A kereszted lehet egy körülmény, ami bebörtönöz téged és mégis, ebben a börtönben Jézusnak adod a dicsőséget és örvendezel azon, hogy képes vagy hordozni keresztedet ilyen körülmények között is. A kereszted lehet egy be nem gyógyult seb a szívedben. Egy régi seb, egy sajgó, fájdalmas seb, amit az emlékezés sem enged lenyugodni. De te elviseled, minden nap iszol az Ő kegyelméből, táplálkozol az Ő Igéjéből és erős vagy. A kereszted lehet egy halott szerelem, amit nem tudsz eltemetni. Isten kegyelme azonban veled van. A temetetlen szerelem egy láthatatlan, öntudatlan keresztté tud válni. Ez egy nehéz kereszt. De van kegyelem, ami által képesek vagyunk elhordozni a keresztet. Ezért minden keresztet hordozó ember egy győztes.

A kereszted lehet egy dédelgetett álom, ami nem teljesedik be. Látod, hogy mi lehettél volna, de lemaradtál, miközben mások mentek előre. Az álmaidat másokért való imára fordítottad, de végül győzni fogsz. Emlékezz arra, hogy a kereszt követése elvisz téged az üres sírhoz, a győzedelmes, feltámadott élethez, majd onnan a koronázáshoz. Ha viselted a keresztet, akkor részt veszel a Feltámadásban is: a Kereszt haláltusájából a feltámadott életre jutsz Jézus Krisztussal.

18. Fejezet Néhány tény a szeretetről

Minél idősebb vagy, annál több szeretetre van szükséged. Ezért raktározz el magadban amennyit, csak tudsz, hogy amikor eljön a szükség ideje, tudjál belőle meríteni. Az igazi szeretet lerombol mindent, ami nem valóságos. Szégyenteljes dolgok nem maradhatnak meg a szeretet fényében. Az önzésnek vége, amikor a szeretet átveszi az uralmat. Az önmagunk féltése és megoltalmazása: az önzés első törvénye. Mások féltése és oltalmazása: a szeretet első törvénye. Csak a szeretet tudta arra indítani Istent, hogy odaadja Fiát. A szeretet vette rá, hogy Jézust értünk odaadja. És a szeretet késztette Jézust is arra, hogy odaadja Önmagát. A szeretet az a kényszerítő erő, ami miatt törődünk a szükségben levőkkel és a gyengékkel. A szeretet törvénye szerint az erősek kötelesek hordozni a gyengék erőtlenségeit és nem csak magukra gondolni. Az önzés gyakorlatilag minden nyomorúság anyja. A legtöbb könny az önzés következménye. A szeretet lágyszívűvé, irgalmassá, segítőkésszé teszi az embert. Ez a Jézus-fajta szeretet Isten gyógymódja minden betegségre.

A szeretet kiemel bennünket az érzékek birodalmából és bevisz a szellem országába. Isten szupermene

A szeretet szupermeneket formál a közönséges emberekből, mert Isten szeretet. Amikor valakiben uralkodóvá válik Isten természete, akkor elkezd úgy viselkedni, mint Isten. Egy újjá nem született ember számára lehetetlen az, hogy ezzel az újfajta szeretettel szeressen. Ez a szeretet a legátlagosabb emberből is képes rendkívüli személyt faragni, ha az illető engedi, hogy a szeretet legyen a szívében az Úr. Az emberi szeretet a leggyönyörűbb virág a természeti ember virágoskertjében, de ez a virág, mérgező. Ez okozta azt a sok szívfájdalmat, ami válásokat, tönkrement otthonokat, szétszakadt családokat eredményezett, a civilizáció gyászos betegségeit. Ez a Jézus-fajta szeretet soha nem tett tönkre egy életet vagy egy családi otthont. Aki szeretetben él, abból soha nem lesz bűnöző. Már önmagában ezek a tények is elgondolkodtatóak, kijózanítóak. Abban a pillanatban, hogy valaki szeretet-tudatúvá válik, a gondolkodása, látása is szélesebb lesz, Isten felé is és az emberek felé is. Meglátja a szükségeket. Érzékeny lesz a környezetében lévő nyomorúságokra, szíve megesik a szerencsétlen sorsú emberek iránt. Amikor szeretet-tudatúvá válunk, gyakorlatilag elfoglaljuk Jézus helyét, Őt képviseljük. Amit Jézus a János evangéliumában a szeretetről tanít, azt nem lehet megérteni mindaddig, amíg valaki be nem fogadja az Atya természetét. Ján. 15: 9-ben Jézus azt mondja: "Ahogy az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben." Azt akarja, hogy élj az Ő szeretetében, úgy, ahogy például, már éltél egy férfi vagy egy nő szeretetében. Jézus az Atya szeretetében él és azt akarja, hogy mi is így éljünk az Ő szeretetében. Ha szeretetben élünk, akkor a szeretet gyümölcsét fogjuk teremni. A szeretet gyümölcse szavakban, tettekben és viselkedésben fog megnyilvánulni. A gyűlölet, féltékenység, keserűség és bosszú idejének vége.

Új értékrend jött életre

Egy újkor kezdődött el. Ez a szeretet kora. Egy asszony azt mondta: "Le sem tudom neked írni azt a változást, ami az otthonunkban történt. Mindig ingerült és feszült volt nálunk a légkör. Emiatt gyakran bántottuk egymást szúrós, keserű szavakkal. De amióta befogadtuk az Örök Életet, békességes lett a légkör, az életünk megszépült, szavaink, kifejezéseink kedvesek. Ez kihat az egész családra: a gyerekekre, a férjemre és rám is. A szeretet országában élünk. "Az egyik este azt mondta a férjem: 'Milyen csodálatos lett az otthonunk, mióta mindenki a szeretetre törekszik. A gyerekek sokkal jobban viselkednek. Érzik a szeretet édes atmoszféráját és ez a magatartásukra is kihat. Boldogan tapasztalják, hogy Anyu is, Apu is megváltozott' ". Egy kisfiú egyszer azt mondta: "Bár csak úgy szeretnéd Anyut, ahogyan Kenyon testvér mondta, ma reggel a rádióban. Anyu is és én is, olyan boldogok lennénk." Ez a Jézus-fajta szeretet a válasz minden emberi szív vágyakozására, legyen az gyermek, fiatal, felnőtt vagy idős. A szeretet elveszi a szívből a keserűséget, kisimítja a gondterhelt ráncokat az arcon. A férjek és feleségek megelégedetten élvezik otthonukat. Ez a szeretet tudja felépíteni és megtartani az igazi otthont. Ez az isteni módszer a házasság védelmére. Ez az isteni út az egészséges gyerekszülő kapcsolathoz. Amikor a Jézus-fajta szeretet uralkodik a házaspárok szívében, akkor nincs többé szükség törvényekre, jogi intézkedésekre, hogy az otthonokat megmentsék.

19. Fejezet Virágzik, mint a rózsa

Isten Igéje azt mondja: "A puszta és száraz föld örvendezni fog, a sivatag vidáman virágzik majd, mint a rózsa. Bőségesen fog virágozni és örvendezve fog énekelni". Nem értettem mit jelent ez a vers, egészen mostanáig. Ez egy messiási üzenet. Tulajdonképpen a keresztényeknek szól.

Mi az, amitől a keresztény élet megújul - amitől a pusztaság örvendezik és a sivatag virágozni kezd, mint a rózsa? A válasz: Ez az újfajta szeretet, amit a Mester behozott a világba. Ez a kereszténység csodája. Ez a krisztusi élet legnagyszerűbb tulajdonsága. Az érzéki ismereten alapuló élet legnagyobb kihívása. Jézus életének legfigyelemreméltóbb eleme nem a csodái voltak. Valami más. Jobb kifejezés híján úgy hívjuk, hogy szeretet. De ez nem az emberi szeretet. Ez más, attól sokkal különb. Isten szeretet és Jézus Őt mutatta be testben. Jézusban a szeretet testesült meg, ami meghökkentette a világot, megragadta az emberek szívét. Jézus emberek iránti törődése és kereszthalála ezt az új dolgot mutatta be. Minden keresztény ébredés legfőbb jellemzője a szeretet kiáradása. A régi, emberi szeretet önzésen alapszik. Könnyen csap át gyűlöletbe, féltékenységbe, keserűségbe és gyilkos indulatba. De ugyanaz a dolog, ami az emberi szeretetet keserűségre provokálja, az isteni szeretetet még szebbé teszi. Ez a szeretet nem keresi a maga hasznát. Minden üldözést és keserű támadást elvisel, és soha sem süllyed le a támadója színvonalára. Ezekben, a nehéz időkben, amiben élünk, a szeretet úgy sugárzik, mint egy világítótorony, mely egy magasabb-rendű és jobb civilizáció felé hív bennünket. Kiemel minket alantas, sivár életünkből oda, ahol nincs viszály, neheztelés és marakodó önzés. A nemzetek közötti háború nem más, mint az emberi önzés tombolása. A nagytőke és a munkaerő harca szintén az önzés diadala, amikor az emberek szívében a legfőbb hajtóerő az önzés. A Jézus-fajta szeretet megszüntetné a háborúkat, lerombolná az önzést, kapzsiságot és haragot a társadalmi osztályok között. Megoldana minden gazdasági problémát. Ahol ez az új-fajta szeretet az úr, ott az emberek nem sztrájkolnak. Ahol az igazi szeretet uralkodik, ott nincsenek többé bírósági perek. A tárgyaló termek átalakulnának összejöveteli helyekké, ahol az emberek Istent dicsőítik és imádják. Ahol ez a szeretet van, ott nincs válás. Jézus egy új-fajta szeretetet hozott be a világba, ami egyenesen az Atya szívéből származik. Ezt nem lehet utánozni. Nehéz ezt szavakkal kifejezni. A legtalálóbban talán úgy mondhatnánk, hogy maga, Jézus Krisztus.

Ez a szeretet virágzóvá teszi a legkietlenebb pusztát is. Elveszi az életekből a hamisságot és frusztráltságot. Egyszer egy barátommal a Mojava sivatagon lovagoltunk keresztül. Azt mondtam: "Milyen kietlen és sivár ez a hely!" Ő így felelt. "Igen, de az első eső után olyanná fog változni, mint a paradicsom. Azok a puszta dombok pompás virágokkal lesznek elborítva." Akkor megértettem, hogyan működik ez a szeretet-élet. Amikor Jézussal találkozunk, a mi életünk is kivirágzik, mint az a puszta. Ez a szeretet be tudja tölteni életünket. Nem lesz többé üres, meddő. Minden az életöröm kertjévé változhat. Isten lehetővé tette ezt számunkra. Csak annyi kell hozzá, hogy Jézus váljon a te uraddá, mestereddé. És akkor a szív ezt énekli majd: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Szeretet tölti be szívem, énekszó van ajkamon." Ez a szeretet gyönyörű virágoskertté változtatja sivár életedet, ahol az öröm hangja szól örökké.

20. Fejezet Isten szeretet

Ez a szó nem jelent sokat, hacsak nem tudjuk azt is, hogy Isten az Atyánk is. Mondjad ki: "Isten szeret engem" és utána figyeld a reakciót magadban. Azután mondjad azt: "Az Atya szeret engem" vagy "Az én Atyám szeret engem, most". Abban a szóban, hogy Isten, nem érzel közelséget. De azt a szót, hogy Atya, nem tudod kiejteni anélkül, hogy ne jöjjön mindjárt a tudatodba a személyes kapcsolat jelenléte. Ezért én most elidőzök még egy kicsit ezen a tényen, hogy maga az Atya, szeret engem. A szívem azt kérdezi: "Mennyire szeret engem?" Jézus szavaiból megtudjuk, amikor imájában ezt mondta: "Hogy megtudják Atyám, hogy úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél". Tehát az Atya annyira szeret engem, mint Jézust. Nem is tudom ezt felfogni. Ez túl megy az észérveken. Egyszerűen befogadom ezt a tényt a szívembe, és hálát adok érte. Mennyire szép, mennyivel magasabb ez, mint amit az ész kiokoskodhat, mennyivel több ez mindennél, amit eddig ismertem. Az Atya annyira szeret bennünket, mint Jézust.

Úgy érzem magam, mint egy herceg, mintha máris egy uralkodó lennék a szeretet országában. Annyira új és csodálatos ez. Ez az Atya Isten a szeretet és Ő nekünk adja ezt a szeretet természetet. Mi a szeretet gyermekei vagyunk. Fel se tudom fogni. Túlságosan csodálatos, de mégis, megragadom, és magamhoz szorítom ezt az igazságot. Öröm-könnyek folynak a szemeimből. Az Atya szeret engem. Nem értem, mi szüksége van az Atyának arra, hogy így szeressen engem, de mégis így van. Ha a szeretet légkörében élünk, akkor a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. A legnagyobb teljesítményre leszünk képesek, a legjobb formánkat fogjuk nyújtani. A gyermekek a szeretet légkörében tudnak a legjobban fejlődni. A férjek akkor a legsikeresebbek a munkájukban, ha otthon szeretet vár rájuk. Hasonlóan, a feleségek akkor állnak a legjobban helyt az otthonukban, ha egy szerető férjet várnak haza. Most már látom, miért van az, hogy minden gondolat, minden indulat, minden cselekedet, ami nem szeretetből van, megnyomorít, megkötöz bennünket és visszatart attól, hogy jól teljesítsünk. Minden tett, ami szeretetből fakad, gazdagít. Minden szeretettel teljes gondolat jobbá tesz bennünket. Ha szeretetben gondolkodunk, akkor szeretetben is fogunk cselekedni. Micsoda csodálatos tervet készített Isten, amikor elhatározta, hogy szeretetét adja az emberiségnek. A szeretet egészséget eredményez. Isten a szeretet, Isten a gyógyító. Vagyis a szeretet a gyógyító. Most már értem, miért okoz gyomor bántalmakat a keserű gondolat és miért áll be zavar a vérkeringésben. Azt is értem már, miért van az, hogy ha egy szoptatós anya haragos és keserű, akkor a teje megmérgezi a kisbabát. Isten terve az, hogy egy kismamában csak olyan gondolatok legyenek, melyek szeretettel vannak átitatva. Szeretnie kellene a férjét és mindenkit maga körül, hogy az a tej, amivel szoptatja gyermekét, a szeretetével legyen megédesítve. Most már értem, hogy minden, ami nem szeretetből van, egy lökés a betegség, kudarc, boldogtalanság, gyengeség felé. Tudom azt is, hogy a hívő ember számára csak egy bűn van: amikor kilép a szeretetből. Minden más bűn ennek következménye. Ez minden más bűn szülőanyja. Ha szeretetben járok, nem vétkezek. Nem csodálatos ez? Ez a megoldás az emberi kapcsolatokra. A szeretetben való élet, a szeretet nyelvének, módszereinek és útjainak elsajátítása egy önkéntes, szabadon választott iskola. Mondjuk ki halkan újra: "Isten szeretet és ez a szerető Isten az én Atyám. Én az Ő gyermeke vagyok, az Ő családjához tartozom."

Jézus szeretet. Jézus a szeretet útja. Amikor Jézust követjük, a szeretetet követjük. Jézus nem más, mint a cselekedetben megjelenő, megmutatkozó szeretet. És én ugyanilyen leszek. Szeretni fogom Őt, Vele fogok járni. Őt fogom bemutatni a világnak a minden-napi életemben, mert Isten, az Atyám, a szeretet.

Szavaink legyenek telve szeretettel

Tanulj meg szeretetben gondolkozni, szeretetben adni. Minden cselekedeted szeretetből szülessen, a Jézus-fajta szeretetből. Tanuld meg a szeretet nyelvét beszélni a világ nyelve helyett. Eddig az érzéki tudás uralt bennünket. Ezen túl a Jézus-fajta szeretet kell, hogy átvegye ezt a szerepet. Meg kell, hogy tanuljuk a szeretet apró fogásait, a szelíd, gyengéd módszereket. A tekintetünk is olyan kell, hogy legyen, hogy abból Jézust ismerhessék fel az emberek. A gyűlölködő, önző, keserű cselekedeteknek és szavaknak vége. Minden megnyilvánulásunkra a gyengédség és szépség lesz a jellemző. Mielőtt szólnánk, szavainkat átitatjuk szeretettel, és csak azután mondjuk ki. És akkor árasztani fogjuk a szeretet illatát, a szeretet gyöngédségét. Valami különleges, sajátos szépséget. Hát nem lenne csodálatos, ha minden szavunkat átjárná a szeretet? Oly sok gyűlölettel teli szó hangzik el. De a mi beszédünk legyen szeretettel telve. Ezt sugározzuk az éter hullámain is. Rádiós szolgálataimat több ezer kilométerre is lehet fogni. Egy nap egy férfi Maine államban vezette autóját, amikor meghallotta hangomat. Hat ezer kilométer távolságban is olyan tisztán hallotta, mintha egy csengő szólalt volna meg a közelében. Óh, milyen fontos volt, hogy akkor azok a szavak szeretettel legyenek megtöltve. Áthatoltak Maine állam fagyos, jeges északi részén, melegséget, gyengédséget, Jézus üzenetét hozva el annak az embernek. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, kellett valaki, akiben a Jézus-fajta szeretet lakik, aki nem a maga hasznát keresi, aki nem kifosztani akarja a másikat, hanem csak szeretetet közvetíteni. Milyen gyönyörű lenne, ha a szeretet megélése szokásunkká válna. Ha minden megnyilvánulásunk szeretetből születne. Ha értenénk ahhoz, hogyan kell bedobni a szeretet kis apró trükkjeit, hogyan kell hangsúlyozni szavainkat

úgy, hogy azok kifejezzék szeretetünket, jóindulatunkat. Magát Jézust látnák az emberek rajtunk keresztül, nem igaz? Az emberekkel való minden-napi kontaktusunk a szeretet megnyilvánulása lenne. Mi Jézus-emberek vagyunk. Ezért a Jézusi életet is kell élnünk. Engednünk kell, hogy ez a szeretet úgy éljen bennünk, ahogyan Jézusban élt. Jézus az Atyát képviselte: mi pedig Jézust képviseljük most, itt a földön. Hagy uralkodjon a szeretet az otthonunkban úgy, mint egy királynő. Milyen csodálatos lesz. Engedjük, hogy ez a Jézus-fajta szeretet uralkodjon a szívünkben is olyannyira, hogy végül minden gondolat szeretetből szülessen. Minden gondolat, ami szavakba lesz öntve, a szeretetet fogja tolmácsolni, hogy felvidítsák, megvigasztalják, megáldják az embereket. A szeretet át kell, hogy vegye az uralmat érveléseink és okoskodásaink felett is. Logikai gondolkodásunk a szeretet szolgája kell, hogy legyen. Ez nem könnyű dolog, mivel a logika olyan öntörvényű, hogy nehezen veti alá magát bárminek is. De a szeretet előtt ez is be kell, hogy hódoljon. A szeretetnek uralkodnia kell az üzleti életünkben és a munkahelyünkön is. Annyira, hogy az emberek megérezzék, bárhol is dolgozunk. A munka jobban megy egy olyan helyen, ahol szeretet van, mint egy olyan helyen, ahol a gyűlölet légköre árad. Sokkal eredményesebb tudsz lenni egy szerető környezetben. Ezért arra törekedjünk, hogy a szeretet életünk minden területén középpontba kerüljön. Minden, amit gondolunk, mondunk, vagy cselekszünk, szeretetből szülessen.

21. Fejezet A szeretet gyermekei vagyunk

A kereszténység nem más, mint az Isten és emberiség közötti szerelem-történet. Szeretetből születtünk és befogadtuk Isten szeretet természetét. E tény miatt a kereszténység különbözik minden más vallástól a világon. A kereszténység nem vallás, annál sokkal több. A természet gyökeres megváltozása. Isten az embernek adja saját szeretet-természetét.

A Krisztust befogadó ember a szeretet-természet magasságába emelkedik. Kiszabadul abból a szegényes állapotból, ahova az Ádámi bűn miatt esett és bekerül Isten országába. Annyira fogunk különbözni a többi embertől, amennyire az ember Jézus különbözött. Erről eddig még soha sem tanítottak világosan az Egyházban, pedig ez a lényege mindennek. Jézus az Új Teremtés feje. A törvény pedig, ami uralkodik rajta, a szeretet-törvény. Ahogy egy helyen Jézus mondja: "Arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy ha szeretitek egymást." Ez az új szeretet-parancsolat az új szeretet-törvény, ami kormányoz minket. Jézus a szeretet-úr, az Új Teremtés ura. "Egy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek....Ebből tudja meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok." Ez az Új Teremtés fő ismertető jele, a magatartásunk jellemzője, jelvénye. Nem olyan jelvény ez, mint amit az emberek a kabátjukra tűznek. Ez egy élő dolog. Azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint Jézus. Ez nem egy dogma vagy egy tantétel. Ez Jézus megélése a mindennapi életünkben. Fil. 2: 14-15 így szól: "Minden, amit tesztek, zúgolódás és ellenkezés nélkül tegyétek: hogy mint Isten feddhetetlen és ártatlan gyermekei, szeplő nélkül állhassatok meg a perverz és gonosz nemzetség között, akik között fényletek, mint égen a csillag." Istennek fiai vagyunk, ártatlanok és feddhetetlenek. Szerető szívű emberek vagyunk, akikben a szeretet naponta munkálkodik. Ez különböztet meg bennünket a többi embertől. 1Jn. 1: 5 azt mondja: "Az Isten világosság." Isten szeretet. A szeretet világosság. Ezért igaz az is, hogy ha a teljes szeretetben járunk, akkor világosságban is járunk. És akkor közösségünk van az Atyával. De nem csak az Atyával, hanem egymással is édes közösségben élünk. Korábban nem értettem az 1Jn. 4: 4-et, ami így szól: "Ti Istentől vagytok fiacskáim és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van". Ebben az igében egy kihívás van számunkra. "Ti Istentől vagytok"- mondja. Vagyis szeretetből vagytok. A szeretet által győztétek le őket. Nagyobb a bennetek lévő Szeretet-Isten, mint a világban lévő Gyűlölet-Isten.

A Szeretet uralma

Ez az új, szeretet kapcsolatunk Istennel, olyan szelíddé és bölccsé tesz bennünket, mint Jézus. Jézus a szelíd szeretet csodája volt. És ez a szelíd, szeretet-csoda most bennünk van, rajtunk keresztül szeret, megsokasítja Önmagát általunk. Ez az élet a menny világossága, amikor szabad utat adunk a bennünk lévő Jézusnak. A jézusi-élet rajtunk keresztül megjelenik a minden-napi életekben. Ez nem egy teória, egy tantétel vagy egy vallás. Itt arról van szó, hogy az igazi, valóságos Jézus rajtunk keresztül gondolkodik, rajtunk keresztül cselekszik. A szeretet Ura kijelenti magát bennünk. A szeretet bennünk van, most. Bennünk él, most. Ahogy Pál mondja: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." A szeretet által Jézus leplezi le magát a hívőben. Nagyobb a benned lévő szerető Jézus, mint bármely külső erő, ami csak ellened támadhat az életben. Ezért bizodalommal mondod: "Istentől vagyok". Ez a nagyobb valaki az, aki széttörte a halál bilincseit és legyőzte a sátánt. Nagyobb Ő, mint a szívedben vagy az otthonodban lévő zűrzavar. Ő az abszolút királya az emberi szívnek. Ő a szeretet-diktátor, aki szeretet által uralkodik bennünk.

A Szeretet békessége

A János. 14: 27 azt mondja: "Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja". Az Ő benned lévő jelenléte az, ami békességet és szelíd nyugalmat ad neked. Efézus. 2: 14: "Mert Ő a mi békességünk." Milyen kevéssé értékeltük ezt. Mennyire akartuk a békességet, mennyire kiáltottunk érte. Nem ismerve fel azt, hogy a békesség már bennünk van. Mennyire vágytunk szeretetre, nem tudva, hogy a szeretet már bennünk él.

Mennyire tusakodtunk hitért, nem gondolva arra, hogy Krisztus, aki maga a Hit, bennünk lakik. Ez a békesség nagyobb, mint a világ nyugtalansága, mint a szíved és elméd nyugtalansága. Az Isten nyugalma már a szívedben van. Jézus a tökéletes nyugalom Istene. 1Jn. 4: 7-8-ban ez áll: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől származik: és mindenki, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet." Ő a nagy szeretet és ez a szerető Isten benned van. Jézus a kereszten, a halál torkában is szeretett. És szeretett akkor is, amikor feltámadt a halálból. Ő most is szeret. Filippi. 4: 19 így szól: "És az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket...". A szeretet nagyobb, mint a szükséged. Ő a Nagyobb Valaki. A Pénzügyek Ura, a Kegyelem Ura. Képesek vagyunk felülemelkedni az anyagi nehézségeken, az otthoni helyzeten és bármely ellenséges körülményen, mert a Képességet adó Valaki bennünk él. Nem számít, milyen undokok lehetnek az emberek, szeretni tudod őket. Jézus szerette az embereket. Te is tudod szeretni őket. Ő meghalt értük. Te élhetsz értük. Benned van, Jézus, aki most már rajtad keresztül szereti őket.

A Szeretet győztes ereje Az egész azon múlik, hogy megadod-e a szeretetnek az Őt, megillető helyet. A szeretet első kell, hogy legyen életedben. A hívő embert a szeretet motiválja. Ez lényének középpontja. 1Pét. 4: 8 azt mondja: (szószerinti fordításban) "Mindenek felett, legyetek fehéren izzóak az egymás iránti szeretettől: mert a szeretet sok vétket elfedez" vagy: "a szeretet sok bűntől visszatart." Ez nem egy passzív szeretet. Ez egy fehéren izzó szeretet. Nem olyan szeretet ez, amit a józan gondolkodás ural, hanem olyan szeretet, amit nem tart vissza semmi.

A szeretet az, ami képes sok bűntől visszatartani, megóvni. A szeretet felemel egy olyan dimenzióba, ahol nincs veszekedés, keserűség, visszabeszélés. Ez egy izzó szeretet, amilyen a Mesteré volt. A szeretet magán viseli Jézus minden tulajdonságát. Elfedezi a körülöttünk élők kudarcait, gyengeségeit. Soha se durva, soha se pletykás. A hamisítatlan szeretet ez, ami buzgó szívből fakad - egy olyan szeretet, ami kiemel az átlagosból valami egyedibe, kivételesbe. Ez az új-fajta szeretet a civilizációs fejlődés csodája. A szeretet az, ami "munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből."

22. Fejezet A szeretet törvényének magyarázata

A Mózes 3. könyve a Tízparancsolat magyarázata. Ez a fejezet pedig az Új Teremtés parancsolatának, a szeretetnek a magyarázata. János. 13: 34-35-ben ezt mondja Jézus: "Egy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről tudja meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." 1Kor. 13: 1-2: "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni tudok, és minden titkot ismerek, és ha akkora hitem is van, hogy hegyeket mozdítok, de szeretet nincsen énbennem, semmi vagyok." A különböző nyelvek elsajátítása nagy eredménynek számított mindig is a világban, de a Szellem arra világít itt rá, hogy ha valaki mindet ismeri is és az angyalok nyelvét is beszéli, de szeretet nincs benne, akkor olyan, mint egy zengő érc vagy pengő cimbalom. Azután azt mondja: "Ha prófétálni tudok, és minden titkot ismerek is, és ha akkora hitem van, hogy hegyeket mozdítok, de szeretet nincsen énbennem, semmi vagyok."

Ha rendelkezem a prófétálás ajándékával olyannyira, hogy meg tudom előre mondani a bekövetkező eseményeket, és ha minden titkot és tudományt ismerek is, de nincs bennem szeretet, semmi vagyok. Tudjuk jól, milyen erőfeszítéseket tesznek a kémikusok, a természettudósok annak érdekében, hogy megismerjék az ásványokat, fémeket, hogy feltárják a földben lévő olajat. Ha valaki mindezeket tudná és ezen felül még olyan hite is lenne, mint Jézusnak és hegyeket tudna elmozdítani, de nem volna meg benne ez a Jézus-fajta szeretet, akkor semmi sem lenne. Azután még tovább megy Pál: "És ha minden javamat szétosztom a szegények között, és tűzre adom a testem, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból". Lehet, hogy képes vagyok úgy adakozni, mint Rockefeller vagy Carnegie. Lehet, hogy elmegyek Afrika dzsungeleibe és odaszánom a teljes életemet az emberiség szolgálatára. De ha nincs bennem a Jézus-fajta szeretet, akkor ez az ember-szeretet semmit sem ér. "A szeretet hosszútűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül.". Önkéntelenül is összehasonlítjuk ezt az isteni, "agapé" szeretetet az emberi, "filio" szeretettel. A "filió" szeretet tűr ugyan egy ideig, de közben megkeseredik, a feszültségek hatására elveszíti az örömét. A természetes emberi szeretet önzésből fakad, és amikor az önzés, nyomás alá kerül, akkor szánalmassá válik. "A szeretet nem irigykedik". Minden gazdasági és politikai feszültség, ami a világban van, az irigységből fakad. A szegények irigykednek a gazdagokra, a kudarcos emberek a sikeresekre. Az érzékek által szerzett ismeret nyugtalanná teszi a szegényeket, de megoldást nem ad nekik. "A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel". A természetes szeretet kérkedik, parádézik, és folyton dicsekedik a teljesítményeivel. A Jézus-fajta szeretet ennek az ellenkezője. "Nem cselekszik éktelenül". Menj el a válótermekbe és nézd meg, hogyan tud viselkedni az emberi szeretet. A férjek és feleségek kiadják egymás titkait, lejáratják múltbeli szerelmüket. Keserűséggel és önzéssel telve civakodnak, marakodnak egymással. Menj el a mai, modern otthonokba és tanúsíthatod, milyen boldogtalan állapotok vannak, hogyan veszekszenek a szülők a gyermekek előtt. Milyen éktelenül tud viselkedni az emberi szeretet, ha nyomás alatt van. "Nem keresi a maga hasznát". Ez kizárja az önzést. Wilson fordítása így adja vissza: "Nem keresi azt, ami a másiké". Azt hiszem, ez egy találóbb megfogalmazás.

Az új-fajta szeretet nem keresi a maga hasznát válótermekben vagy bírósági perekben. Milyen mennyei dolog ez az új-fajta szeretet! "Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt". Ez véget vet a pletykáknak. Megakadályozza a boldogtalan gyanúsítgatásokat, melyek elválasztják az egymást, szerető embereket és tönkreteszik az otthonokat. "Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak". Ez a szeretet nem gyönyörködik a bűnben, a hamisságokban, sem az olyan dolgokban, melyek másoknak sérelmet okoznak. Az ő öröme az igazságban van. "Mindent elvisel". Egy másik fordítás szerint: "Mindent csendben tűr". Ez a szeretet soha se ad tovább pletykát. Nem hánytorgatja fel a múlt sérelmeit. Az emberi szeretet nem felejti el a múltbeli bűnöket. Újra és újra felszakítja a sebeket. Amit Isten megbocsát, azt el is felejti. Ez az új-fajta szeretet is ilyen, mert Istentől van. Amit megbocsát, azt el is felejti. Nem tartja emlékezetben a régi sérelmeket. "Mindent hisz". Ez egy új megvilágítás a hitről. Ez azt jelenti, hogy ha valakit szeretünk, akkor abban bízunk is. Nehéz kételkedni abban a személyben, akit szeretünk. Egy titkot értünk itt meg. Ha vágysz arra a hitre, ami Jézusban volt, akkor fogadd be az isteni szeretetet, mert az igazi hit szeretetből fakad. "Mindent remél". Ez azt jelenti, hogy a legellenségesebb körülmények között is kitart és tud reménységben örvendezni. A látszólag vert helyzetben is megőrzi a győzelem tudatát. "Mindent elvisel". Ez talán a legérdekesebb tulajdonsága ennek az újfajta szeretetnek. Hosszan tartó szenvedéseken és nyomorúságokon keresztül is szilárd marad, és nem fárad bele a jócselekedetekbe. Panaszkodás nélkül képes megtagadni önmagát éveken keresztül. Ez az, ami az Isten osztályába emeli fel őt. Azt mutatja meg, mire képes Isten egy átlagos, halandó emberen keresztül. A szeretet következő jellemzője az összes között a legelgondolkodtatóbb. Így szól: "A szeretet soha nem vall kudarcot." A tudás elévül. Próbálkoztunk erővel, törvénnyel, politikai hatalommal. De mindezek kudarcot vallottak. Az édesanya szidott és kérlelt. Már egy kisebb fajta poklon is átment a gyereknevelés vesződsége közben, de mégis kudarcot vallott. Most azonban kap egy új látást. Megérti, mit jelent az 1Jn. 4:16, ahol ez áll: "És mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki szeretetben marad az Istenben, marad és Isten is őbenne."

A győzelem órája lesz az, amikor megtanulunk hinni a szeretetben. Olyas valami ez, ami felemel bennünket egy olyan világba, ami magasabb rendű, mint az Érzékek Birodalma, mert itt egy láthatatlan erőben bízunk. "Aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten is őbenne." Ha bízol a szeretetben, akkor Istenben bízol. Azt mondhatod: "Nagyobb a bennem levő szeretet, mint az a probléma, amivel szembe kell, hogy nézzek. Nagyobb, mint az a nehézség, ami eddig kötelekben tartott." A szeretet Istenhez emel fel bennünket. Most már megérthetjük, miért nem tud kudarcot vallani a szeretet.

Kövessük a Szeretetet

Követtük már a pénzt, követtük már az élvezeteket és az érzéki világ dolgait. Az isteni, "agapé"szeretetről szóló rész után az 1Kor. 14: 1-ben azt mondja nekünk a Szellem, hogy kövessük a szeretetet. Isten szeretet. Ha tehát a szeretetet követjük, Istent követjük. Oda megyünk, ahova a szeretet vezet. Azt tesszük, amit a szeretet sugall. Így élt Jézus. Ő a szeretetet követte. Ezt tette Pál is, követte a szeretetet. Sokféle hang hívta őt és sokféle út lett neki felkínálva, de ő a szeretet ösvényét választotta. Jézus útja a Golgotához vezetett. Lehet, hogy a te utad is ott köt ki. Félre toljuk azokat a dolgokat, melyek után régen vágytunk - a szeretet kedvéért, mert mi most már a szeretet útján járunk. Van, amikor tövises, van, amikor virággal hintett. Akármi is van, mi a szeretetet követjük. Ha ez azt jelenti, hogy idegen földön kell szolgálnunk, akkor azt tesszük. Ha a város nyomornegyedébe kell mennünk, akkor oda megyünk. Számunkra nincs más ösvény, csak a szeretet útja, Jézus útja. Halljuk, ahogy a Szellem ezt súgja Róma 15: 1-ben. "Ti, akik erősek vagytok, hordozzátok az erőtlenek gyengeségeit, és ne magatoknak kedvezzetek". Krisztus nem magának kedvezett. Ő a te példaképed.

UTÓSZÓ

Ez működik

Van egy olyan szeretet, amely kiállja a modern élet próbáját. Van egy szeretet, mely képessé tesz bennünket arra, hogy szeressük azt, aki nem szeretetre méltó, aki ellenségeskedő, aki utálatos. Van egy szeretet, mely felemel bennünket Isten osztályába, ahol szeretni tudjuk az istentelent és a méltatlant is. Van egy szeretet, mely olyanná tesz bennünket, mint a Mester. Ami által nem csak élni, de meghalni is tudunk másokért. Van egy szeretet, mely által képesek vagyunk szeretni azokat is, akik mindent megtesznek azért, hogy ártsanak nekünk. Van egy szeretet, mely ezt súgja: "Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek." Igen, van egy ilyen szeretet. Ha Új Teremtés vagy, akkor megtaláltad ezt az új-fajta szeretetet. Hogyan működik

Igen, ez az új-fajta szeretet működik. Bízhatsz benne, hogy megteszi azt, amit állítunk róla. Akkor nyilvánul ez meg, amikor Isten természete uralmat vesz az életünk felett. És ahol ez megtörténik, ott működik. A keményszívű, keserű embert olyan szelíddé formálja, mint Jézus. Egy olyan emberből, mint a tarzusi Saul, olyan embert tud faragni, mint Pál apostol. A nyomornegyed legalján lévő emberekből is tud olyan prédikátorokat képezni, akik tömegeket vezetnek az Úrhoz. A szeretet a mai, modernkor csodája.

Következtetés

Elolvastad ezt a könyvet. Felvillanyozott. Meggyőzött. Ő, a láthatatlan Valaki, beszélt a szívedhez. Mit kezdesz most ezzel az üzenettel?

Nem veheted semmibe ezt a hívást. Ez a te nagy lehetőséged, most. Válaszolnod kell a szíved sürgetésére. A szellemed vágyik erre a mély, gazdag, csodálatos életre. Ne az érzéki megtapasztalás logikáját kövesd. Adj szabad utat szellemednek. Engedd, hogy mostantól fogva ez a szeretet uralja az életedet. Ez naggyá fogja tenni az életet számodra, téged pedig áldássá a világ számára. A tönkrement életek, az összetört szívek jajszava, mind-mind egy kihívás. És nekünk kell válaszolni ezekre, a kihívásokra. Hisszük, hogy nálunk van az az üzenet, ami a mai ember szenvedéseire a megoldás.

ÖSSZEFOGLALÁS Mit gondolsz erről a könyvről? Isten szólt a szívedhez. Rájöttél te is, hogy a természetes, emberi szeretet kudarcot vallott. Látod viszont azt is, mi mindent tud tenni ez az új-fajta szeretet az emberekért. Bizonyára ismersz sok olyan családot, ahol szükség van erre az üzenetre. Ez megmentheti az otthonukat. Megmentheti a gyermekeiket. Itt a kihívás számodra. Mi lenne, ha összehívnád a barátaidat, és együtt olvasnátok ezt a könyvet. Figyeld a reakciójukat. Örvendezni fogsz ebben az új szolgálatban, amibe belecsöppentél. A kezedben van a könyv és a döntés is. Ne engedd, hogy a Szent Szellem indíttatása cselekedet nélkül elhaljon benned.