You are on page 1of 24

Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik

Hasil Pembelajaran:

1. Menjelaskan konsep-konsep asas Hubungan


Etnik.
Konsep-konsep Asas Hubungan
Etnik
 Ras
 Rasisme
Konsep  Etnik
Berhubungan  Etnosentrisme
Hubungan Etnik  Etnisiti
 Stereotaip
 Prejudis
 Diskriminasi

4
Konsep Ras

Perbezaan kelompok
manusia berdasarkan
ciri-ciri fizikal-biologikal.

Ciri yang paling ketara


dan sering digunakan
untuk membezakan
kumpulan manusia ialah
warna kulit, warna mata
dan warna rambut.
Rosyam Noor Brad Pitt Will Smith
Apakah
perbezaan
mereka?

Kate Jennifer Siti


Bosworth Hudson Nurhaliza
6
HOMO-SAPIENS

RAS

CAUCASOID MONGOLOID AMERICAN


INDIAN

NEGROID AUSTROLOID

7
CAUCASOID

Bibir ORANG-ORANG Hidung


Nipis EROPAH ‘PUTIH’ Mancung

Kulit
Tinggi
Putih
Mata Rambut
Besar Lurus

8
NEGROID

Kaki Kurus Tinggi


ORANG-ORANG
NEGRO ‘HITAM’
Rambut Kulit Hitam
Kerinting

Mata Besar Bibir Tebal

9
MONGOLOID

ORANG-ORANG
ASIA ‘KUNING’

Hidung kurang Rambut Lurus


Kulit Berwarna
mancung atau Kerinting
Badan Mata agak
Kecil kecil

10
AUSTROLOID

ORANG ASLI AUSTRALIA


‘KELABU’

Kulit kelabu Mata besar

Rambut kerinting Hidung besar

11
AMERICAN INDIAN

ORANG ASLI AMERIKA


‘RED INDIAN’

Kulit merah Rambut lurus

Hidung Bentuk muka Mata Besar


sederhana bersegi

12
Konsep Rasisme

Pandangan, pemikiran
atau kepercayaan negatif
oleh sesuatu kelompok
manusia mengenai
sesuatu kelompok
manusia lain berdasarkan
perbezaan fizikal-
biologikal.
Konsep Etnik

Perbezaan kelompok
manusia yang ditentukan
melalui perbezaan ciri-ciri
budaya.

Ia seperti adat resam,


bahasa, kepercayaan,
pakaian, sistem politik,
kegiatan ekonomi dan
sebagainya.
NEGROID
English Melayu

Irish African China

Scottish Somalis India

Welsh Congas Arab

Canadian Ethiopians Vietnam

Nubians
CAUCASOID MONGOLOID

RAS VS ETNIK

15
MELAYU CINA
JAWA BUGIS HOKIEN
HAKKA

BOYAN HAILAM

MINANG BANJAR HAINAN TEOCHEW

INDIA TAMIL MALAYANI TELUGU SIKH

SUB-ETNIK
16
Konsep Etnosentrisme

Pandangan atau penilaian


bahawa sesuatu kelompok itu
merupakan pusat segalanya
dan menjadi titik rujukan
kepada pandangan atau idea
orang lain.

17
Konsep Etnisiti

Rasa kekitaan sesuatu


kumpulan etnik tertentu.

Ini bererti wujudnya satu


budaya atau sub-budaya di
mana anggotanya berasa
disatukan dengan satu sejarah,
nilai, sikap dan tingkah laku
yang sama.
Konsep Prejudis

Suatu tanggapan yang bersifat


negatif (buruk sangka) dari
sekelompok etnik terhadap
sesuatu etnik yang lain.

Satu sikap yang dihasilkan tanpa


satu penyelidikan fakta yang
sempurna.

19
Konsep Stereotaip

9/11
Satu pandangan mengenai
suatu kelompok tertentu oleh
orang ramai disebabkan
ketiadaan ilmu pengetahuan
yang khusus mengenai ciri-
ciri ahli individu kelompok
tersebut.
Sebagai rumusan Stereotaip bermaksud
Kenyataan umum yang negatif diluahkan
terhadap sesuatu etnik.

Contoh: Orang Belanda itu bersifat kedekut


Konsep Diskriminasi

Pandangan, pemikiran dan


kepercayaan negatif oleh
sekelompok manusia
terhadap kelompok manusia
lain yang mempengaruhi
prilaku pihak yang
berpandangan negatif.

Diskriminasi adalah
perbuatan membezakan
seseorang individu atau
sesuatu kelompok manusia
lain berasaskan ciri-ciri ras /
etnik semata-mata.
 Jadikan perbezaan yang wujud sebagai suatu kelebihan.
Perbezaan hubungan etnik bukannya alasan untuk tidak
bersatu di dalam masyarakat.

• Implikasi: Kehidupan
masyarakat bersatupadu,
berkongsi pegangan & ideologi
serta memiliki keyakinan
terhadap pemerintahan negara.

23
Sekian. Terima Kasih