You are on page 1of 247

NOMOΣ 3669/08

Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

κατασκευής δημόσιων έργων Δικηγορική εταιρία Σκουρής

Δικηγορική εταιρία Σκουρής Τροβά και Συνεργάτες

Τεκμήρια

εταιρία Σκουρής Τροβά και Συνεργάτες Τεκμήρια Αθήνα Ιούλιος 2008 1

Αθήνα

Ιούλιος 2008

1

2
2

2

3
3

3

4
4

4

NOMO 3669/08

σ Ɍτ Ɍ ατασ ε

δ σ Ɍτ Ɍ εσ α Ɍδ σ Ɍ

Φ A 116/18.6.2008 1

ȝδȕδȢȟε τȢȠ αȝȫȞȢȥțȢ ȠȫȟȢ Ȣȥ ȧȕφȜσε Ț ȢȥȞȕ:

Ά Ɍ τ

ȥȣȭȠεταȜ, σȬȟφȨȠα ȟε τȢ ȓȣțȣȢ 76 αȣȓȘȣαφȢȜ 6 ȝαȜ 7 τȢȥ ȥȠτȓȘȟατȢȤ, Ț ȝȨδȜȝȢ ȢȕȚσȚ τȚȤ ȠȢȟȢțεσȕαȤ Ȣȥ αφȢȣȓ στȚȠ ȝατασȝεȥȕ τȨȠ δȚȟȫσȜȨȠ ȔȣȘȨȠ, ȫ ȨȤ ȝαταȣτȕσțȚȝε α ȫ τȚȠ ȜδȜȝȕ ȢȟȢ αȣασȝεȥαστȜȝȕ ȜτȣȢ ȕ, Ț Ȣ Ȣȕα σȥστȓțȚȝε, ȝατεȡȢȥσȜȢδȫτȚσȚ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 26 αȣ. 4 τȢȥ Ƞ. 2508/1997 124 ΄), ȫ ȨȤ αȠτȜȝαταστȓțȚȝε α ȫ τȢ ȓȣțȣȢ 11 αȣ. 1 εȣ. Ș΄ τȢȥ Ƞ. 3044/2002 (Φ 197 ΄), ȟε τȚȠ αȣȜțȟ. 17α/01/8/Φ. 433/17.1.2003 ȝȢȜȠȕ α ȫφασȚ τȨȠ ȢȥȣȘȭȠ ȜȝȢȠȢȟȕαȤ ȝαȜ ȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ, εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ ȝαȜ ȜȝαȜȢσȬȠȚȤ (Φ 36 ΄) ȝαȜ σȥȘȝȣȢτȕțȚȝε ȟε τȚȠ ȥ αȣȜțȟ. 17α/10/14/Φ. 433/10.2.2003 α ȫφασȚ τȢȥ φȥ ȢȥȣȘȢȬ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ (Φ 164 ΄), τȚȤ Ȣ ȢȕαȤ τȢ ȝεȕȟεȠȢ ȔȦεȜ ȨȤ εȡȕȤ:

1 εȣαȜτȔȣȨ ȚȞεȝτȣȢȠȜȝȕ ȞȚȣȢφȫȣȚσȚ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα ȗȣεȜ ȝαȠεȕȤ στȚȠ ȜστȢσεȞȕδα τȚȤ ȢȥȞȕȤ τȨȠ ȞȞȕȠȨȠ http://www.parliament.gr/ ȝαȜ εȜδȜȝȓ σε

http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=594

http://www.parliament.gr/ ȝαȜ εȜδȜȝȓ σε http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=594 5

5

Ɍ Ɍ

Θ

Ɍ Γ

Ɍ

Ɍ Ɍ Ɍ Ɍ Γ

Φ Ɍ Ɍ΄

Γ Ɍ

Ά 1

εδ Ɍ φα - Έ ε - Γε Ɍ

1. Ȝ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȭδȜȝα εφαȣȟȫșȢȠταȜ σε ȫȞα τα ȔȣȘα Ȣȥ ȣȢȘȣαȟȟατȕșȢȠταȜ ȝαȜ εȝτεȞȢȬȠταȜ α ȫ τȢȥȤ φȢȣεȕȤ, Ȣȥ αȠαφȔȣȢȠταȜ στȚȠ αȣ. 1 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 14 τȢȥ Ƞ.2190/1994 (Φ 28 ΄). 2

2 Η παρ. 1 του ως άνω αναφερόμενου άρθρου όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:

ΆȣțȣȢ 14

ΈȝτασȚ εφαȣȟȢȘȕȤ - τȣȫ ȢȤ ȣȫσȞȚȧȚȤ

"1. τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȨȠ ȝεφαȞαȕȨȠ `, ` ȝαȜ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ (Γ`) ȥ ȓȘȢȠταȜ ȫȞȢȜ ȢȜ φȢȣεȕȤ τȢȥ δȚȟȫσȜȢȥ τȢȟȔα, ȫ ȨȤ αȥτȫȤ ȢȣȜȢțετεȕταȜ ȟε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 1 αȣ. 6 τȢȥ Ƞ. 1256/1982 ȝαȜ τȜȤ ȟεταȘεȠȔστεȣεȤ σȥȟ ȞȚȣȭσεȜȤ τȢȥ, ȣȜȠ τȚȠ τȣȢ Ȣ ȢȕȚσȚ τȢȥ ȟε τȢ ȓȣțȣȢ 51 τȢȥ

Ƞ. 1892/1990. τȢȠ ȝατȓ τα αȠȨτȔȣȨ δȚȟȫσȜȢ τȢȟȔα ȝαȜ ȘȜα τȚȠ εφαȣȟȢȘȕ

τȨȠ δȜατȓȡεȨȠ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȝαȜ ȟȫȠȢȠ ȥ ȓȘȢȠταȜ ε ȕσȚȤ:

- ȢȜ ȣȘαȠȜσȟȢȕ Ȣ ȜȝȕȤ ȥτȢδȜȢȕȝȚσȚȤ ` ȝαȜ ` ȗαțȟȢȬ,

- ȢȜ Ȣ ȜȝȔȤ ȠȭσεȨȤ ȕȟȨȠ ȝαȜ ȢȜȠȢτȕτȨȠ (

ȢȜȠȢτȕτȨȠ ȞȞȓδȢȤ (

.),

( ȢȜȠȢτȕτȨȠ ȞȞȓδȢȤ ( .), 6 .) ȝαȜ Ț εȠτȣȜȝȕ ΈȠȨσȚ ȕȟȨȠ

6

.) ȝαȜ Ț εȠτȣȜȝȕ ΈȠȨσȚ ȕȟȨȠ ȝαȜ

ε ȝȢȜȠȔȤ α ȢφȓσεȜȤ τȨȠ ȢȥȣȘȭȠ ȜȝȢȠȢȟȕαȤ ȝαȜ ȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ, εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ ȝαȜ τȢȥ εȝȓστȢτε αȣȟȫδȜȢȥ ȢȥȣȘȢȬ, εȕȠαȜ δȥȠατȫȠ ȔȣȘα Ȣȥ ȣȢȘȣαȟȟατȕșȢȠταȜ ȝαȜ εȝτεȞȢȬȠταȜ α ȫ ȠȢȟȜȝȓ ȣȫσȨ α ȜδȜȨτȜȝȢȬ δȜȝαȕȢȥ τȨȠ αȠȨτȔȣȨ φȢȣȔȨȠ Ƞα εȡαȜȣȢȬȠταȜ δȜατȓȡεȨȠ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȭδȜȝα.

2. α δȚȟȫσȜα ȔȣȘα εȕȠαȜ ȔȣȘα ȥ ȢδȢȟȕȤ τȚȤ ȦȭȣαȤ Ȣȥ ȝαȞȬ τȢȥȠ ȗασȜȝȔȤ

αȠȓȘȝεȤ τȢȥ ȝȢȜȠȨȠȜȝȢȬ σȥȠȫȞȢȥ, σȥȟȗȓȞȞȢȥȠ στȚȠ αȠȓ τȥȡȚ τȨȠ αȣαȘȨȘȜȝȭȠ δȥȠατȢτȕτȨȠ, στȚȠ αȬȡȚσȚ τȢȥ εțȠȜȝȢȬ ȣȢȩȫȠτȢȤ, στȚȠ ασφȓȞεȜα τȚȤ ȦȭȣαȤ ȝαȜ ȘεȠȜȝȓ α ȢσȝȢ ȢȬȠ στȚ ȗεȞτȕȨσȚ τȚȤ ȢȜȫτȚταȤ șȨȕȤ τȢȥ ȞαȢȬ. α δȚȟȫσȜα ȔȣȘα εȠτȓσσȢȠταȜ στȢ ȘεȠȜȝȫ ȞαȕσȜȢ τȚȤ ȝȢȜȠȨȠȜȝȕȤ ȝαȜ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕȤ αȠȓ τȥȡȚȤ τȚȤ ȦȭȣαȤ ȝαȜ ȥȞȢ ȢȜȢȬȠ ε ȜȞȢȘȔȤ τȢȥ δȚȟȢȝȣατȜȝȢȬ ȣȢȘȣαȟȟατȜσȟȢȬ.

3. ȫ τεȦȠȜȝȕ ȓ ȢȧȚ δȚȟȫσȜα ȔȣȘα εȕȠαȜ ȫȞα τα ȔȣȘα Ȣȥ εȝτεȞȢȬȠ ȢȜ φȢȣεȕȤ

τȚȤ αȣ.1 ȝαȜ σȥȠδȔȢȠταȜ ȟε Ȣ ȢȜȢȠδȕ Ȣτε τȣȫ Ȣ ȟε τȢ ȔδαφȢȤ, τȢ ȥ ȔδαφȢȤ ȕ τȢȠ ȥ ȢțαȞȓσσȜȢ ȦȭȣȢ, ȫ ȨȤ ȝαȜ τα ȞȨτȓ τȟȕȟατα τȨȠ τεȦȠȜȝȭȠ ȔȣȘȨȠ. ȐȤ ȔȣȘȢ ȠȢεȕταȜ ȝȓțε ȠȔα ȝατασȝεȥȕ ȕ ε ȔȝτασȚ ȕ αȠαȝαȕȠȜσȚ ȕ ε Ȝσȝεȥȕ ȕ σȥȠτȕȣȚσȚ ȝαȜ Ț ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȓ ȕ τεȦȠȜȝȓ αȥτȢτεȞȕȤ ȞεȜτȢȥȣȘȕα, ȝαțȭȤ ȝαȜ ȝȓțε σȦετȜȝȕ εȣεȥȠȚτȜȝȕ εȣȘασȕα, Ȣȥ α αȜτεȕ τεȦȠȜȝȕ ȘȠȭσȚ ȝαȜ ε ȔȟȗασȚ.

4. ε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȭδȜȝα ȝαțȜεȣȭȠȢȠταȜ:

α) ȠȜαȕȢȜ ȝαȠȫȠεȤ ȘȜα τȚȠ ȝατασȝεȥȕ ȫȞȨȠ τȨȠ δȚȟȢσȕȨȠ ȔȣȘȨȠ.

ȗ) ȝȢȜȠȨȠȜȝȫȤ ȔȞεȘȦȢȤ ȟε τȢȠ Ȣ ȢȕȢ εȡασφαȞȕșεταȜ Ț δȜαφȓȠεȜα τȨȠ δȜαδȜȝασȜȭȠ, Ț ȓȣτȜα εȝτȔȞεσȚ τȨȠ ȔȣȘȨȠ ȝαȜ Ț ȣȢστασȕα τȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ. ȐȤ ȝȢȜȠȨȠȜȝȫȤ ȔȞεȘȦȢȤ ȠȢεȕταȜ Ț țεσȟȢțετȚȟȔȠȚ σȥȟȟετȢȦȕ στȜȤ σȦετȜȝȔȤ δȜαδȜȝασȕεȤ τȨȠ εȝ ȣȢσȭ ȨȠ τȨȠ φȢȣȔȨȠ, τȨȠ ȝαȜ ȓȞȞȨȠ ȝȢȜȠȨȠȜȝȭȠ φȢȣȔȨȠ.

.) τȢȥ

Ș) αȠȓδεȜȡȚ τȚȤ ΓεȠȜȝȕȤ ΓȣαȟȟατεȕαȤ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ

ȢȥȣȘεȕȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ

(

.) σε ȝȣατȜȝȫ ε ȜτεȞȜȝȫ φȢȣȔα στȢȠ τȢȟȔα ȥȞȢ ȢȕȚσȚȤ τȨȠ

- ȢȜ δȚȟȫσȜεȤ ε ȜȦεȜȣȕσεȜȤ ȝαȜ ȢȣȘαȠȜσȟȢȕ Ȣȥ ȔȦȢȥȠ εȡαȜȣε8εȕ α ȫ τȢ δȚȟȫσȜȢ τȢȟȔα ȗȓσεȜ τȨȠ δȜατȓȡεȨȠ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 30 τȢȥ Ƞ. 1914/1990 ȝαȜ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 22 τȢȥ Ƞ. 1947/1991,

ȕ ȜȢȜȝȚτȕ ȥ ȓȘεταȜ στȜȤ δȜατȓȡεȜȤ

τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 49 τȢȥ αȠȢȠȜσȟȢȬ τȚȤ ȢȥȞȕȤ, ȝαțȭȤ ȝαȜ ȢȜ țȥȘατȣȜȝȔȤ τȢȥȤ αȠȭȠȥȟεȤ

εταȜȣεȕεȤ,

- τα ȠȢȟȜȝȓ ȣȫσȨ α ȜδȜȨτȜȝȢȬ δȜȝαȕȢȥ Ȣȥ αȠȕȝȢȥȠ στȢ ȝȣȓτȢȤ ȕ ε ȜȦȢȣȚȘȢȬȠταȜ ταȝτȜȝȭȤ, σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ ȝεȕȟεȠεȤ δȜατȓȡεȜȤ, α ȫ ȝȣατȜȝȢȬȤ ȫȣȢȥȤ ȝατȓ 50% τȢȥȞȓȦȜστȢȠ τȢȥ ετȕσȜȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ τȢȥȤ, ȝαțȭȤ ȝαȜ τȢ țȠȜȝȫ Ίδȣȥȟα ȢδȢȦȕȤ ȝαȜ ȢȝατȓστασȚȤ ȢδȕȟȨȠ ȝαȜ αȞȜȠȠȢστȢȬȠτȨȠ ȢȟȢȘεȠȭȠ ȞȞȕȠȨȠ.

- ȢȜ ȣȓ εșεȤ στȜȤ Ȣ ȢȕεȤ Ȣ δȜȢȣȜσȟȫȤ ȣȢȔδȣȢȥ τȢȥ

ȞȞȕȠȨȠ . - ȢȜ ȣȓ εșεȤ στȜȤ Ȣ ȢȕεȤ Ȣ δȜȢȣȜσȟȫȤ ȣȢȔδȣȢȥ τȢȥ 7

7

ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ ȝαȜ στȚȠ ε Ȣ τεȕα τȚȤ ȫȞȚȤ ȝατασȝεȥαστȜȝȕȤ δȣαστȚȣȜȫτȚταȤ τȚȤ ȦȭȣαȤ.

δ) ȣțȢȞȢȘȜȝȫ ȞαȕσȜȢ ȘȜα τȚȠ ȢȣȘȓȠȨσȚ, αȠȓ τȥȡȚ ȝαȜ εȡȔȞȜȡȚ τȨȠ εȣȘȢȞȚ τȜȝȭȠ ε ȜȦεȜȣȕσεȨȠ Ȣȥ αȠαȞαȟȗȓȠȢȥȠ τȚȠ ȝατασȝεȥȕ τȨȠ ȔȣȘȨȠ.

5. α ȔȣȘα ȣȢȘȣαȟȟατȕșȢȠταȜ σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ ȝεȕȟεȠεȤ δȜατȓȡεȜȤ ȝαȜ ȢȣȕșεταȜ

ȘȜα ȝȓțε ȔȣȘȢ ȕ Ȣȟȓδα ȔȣȘȨȠ, τȢ ȬȧȢȤ ȝαȜ Ț ȚȘȕ ȣȢȔȞεȥσȚȤ τȨȠ ȜστȭσεȨȠ ȘȜα τȚ ȦȣȚȟατȢδȫτȚσȚ τȚȤ ȝατασȝεȥȕȤ.

6. ε ȣȢεδȣȜȝȫ δȜȓταȘȟα ( .) Ț εφαȣȟȢȘȕ τȢȥ ȭδȜȝα αȥτȢȬ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα

ε εȝταțεȕ εȠ ȫȞȨ ȕ εȠ ȟȔȣεȜ, ȝαȜ στα ȔȣȘα ȘεȨȣȘȜȝȭȠ σȥȠεταȜȣȜσȟȭȠ ȕ σȥȠεταȜȣȜστȜȝȭȠ ε ȜȦεȜȣȕσεȨȠ, ȝαțȭȤ ȝαȜ ȜδȜȨτȜȝȭȠ ε ȜȦεȜȣȕσεȨȠ στȜȤ Ȣ ȢȕεȤ σȥȟȟετȔȦεȜ Ȣ δȚȟȫσȜȢȤ τȢȟȔαȤ ȕ ȠȢσȚȞεȥτȜȝȭȠ ȝαȜ ȘεȠȜȝȓ ȝȢȜȠȨφεȞȭȠ ȜδȣȥȟȓτȨȠ Ȣȥ δεȠ αȠȕȝȢȥȠ στȢ δȚȟȫσȜȢ τȢȟȔα. ε ȫȟȢȜȢ . στȜȤ εȣȜ τȭσεȜȤ ȜδȜȨτȜȝȭȠ ȔȣȘȨȠ Ȣȥ ε ȜȦȢȣȚȘȢȬȠταȜ α ȫ τȢ δȚȟȫσȜȢ τȢȟȔα ȟ Ȣȣεȕ Ƞα ȝαțȢȣȜσțεȕ Ț ȟεȣȜȝȕ εφαȣȟȢȘȕ δȜατȓȡεȨȠ τȢȥ ȭδȜȝα αȥτȢȬ ȘȜα τȚ ȦȣȚσȜȟȢ ȢȕȚσȚ ε ȜȦεȜȣȕσεȨȠ εȘȘεȘȣαȟȟȔȠȨȠ στȢ ȟȚτȣȭȢ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 92 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ, τȢȠ ȢȜȢτȜȝȫ ȔȞεȘȦȢ ȝαȜ τȜȤ ȦȣȚσȜȟȢ ȢȜȢȬȟεȠεȤ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ.

7. ΓȜα τȚȠ εφαȣȟȢȘȕ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȭδȜȝα ȢȜ αȣαȝȓτȨ ȫȣȢȜ ȔȦȢȥȠ τȚȠ αȝȫȞȢȥțȚ σȚȟασȕα:

α) «ΕργοδότηȤ» ȕ «Κύριος του Έργου» εȕȠαȜ τȢ ȚȟȫσȜȢ ȕ ȓȞȞȢ ȠȢȟȜȝȫ ȣȫσȨ Ȣ τȢȥ δȚȟȢσȕȢȥ τȢȟȔα ȘȜα ȞȢȘαȣȜασȟȫ τȢȥ Ȣ ȢȕȢȥ ȝαταȣτȕșεταȜ Ț σȬȟȗασȚ ȕ ȝατασȝεȥȓșεταȜ τȢ ȔȣȘȢ.

ȗ) «ΦȢȣȔαȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ» εȕȠαȜ Ț αȣȟȫδȜα αȣȦȕ ȕ ȥ Țȣεσȕα Ȣȥ ȔȦεȜ τȚȠ εȥțȬȠȚ ȥȞȢ ȢȕȚσȚȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

Ș) «Προϊσταμένη αρχή» ȕ «Εποπτεύουσα Αρχή» εȕȠαȜ, Ț αȣȦȕ ȕ ȥ Țȣεσȕα ȕ ȫȣȘαȠȢ τȢȥ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ Ȣȥ ε Ȣ τεȬεȜ τȚȠ ȝατασȝεȥȕ τȢȥ ȝαȜ ȜδȕȨȤ α ȢφασȕșεȜ ȘȜα ȝȓțε ȟεταȗȢȞȕ τȨȠ ȫȣȨȠ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ ȕ ȓȞȞȨȠ στȢȜȦεȕȨȠ αȥτȕȤ, ȫ Ȣȥ αȥτȫ ȢȣȕșεταȜ στȢȠ αȣȫȠτα ȭδȜȝα.

δ) «Διευθύνουσα υπηρεσία» ȕ «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» εȕȠαȜ Ț τεȦȠȜȝȕ ȥ Țȣεσȕα τȢȥ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ Ȣȥ εȕȠαȜ αȣȟȫδȜα ȘȜα τȚȠ αȣαȝȢȞȢȬțȚσȚ, ȔȞεȘȦȢ ȝαȜ δȜȢȕȝȚσȚ τȚȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

ε) «Τεχνικό Συμβούλιο» εȕȠαȜ τȢ σȥȞȞȢȘȜȝȫ ȫȣȘαȠȢ τȢȥ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ τȢ Ȣ ȢȕȢ ȘȠȨȟȢδȢτεȕ στα țȔȟατα Ȣȥ ȢȣȕșεȜ Ȣ ȭδȜȝαȤ αȥτȫȤ.

στ) «Ανάδοχος Εργολήπτης» ȕ «Ανάδοχος» εȕȠαȜ Ț εȣȘȢȞȚ τȜȝȕ ε ȜȦεȕȣȚσȚ στȚȠ Ȣ Ȣȕα ȔȦεȜ αȠατεțεȕ ȟε σȬȟȗασȚ Ț ȝατασȝεȥȕ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

ș) «Σύμβαση» εȕȠαȜ Ț Șȣα τȕ σȥȟφȨȠȕα ȟεταȡȬ τȢȥ εȣȘȢδȫτȚ ȕ τȢȥ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȝαȜ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ ȘȜα τȚȠ ȝατασȝεȥȕ τȢȥ ȔȣȘȢȥ, ȝαțȭȤ ȝαȜ ȫȞα τα σȦετȜȝȓ τεȬȦȚ, σȦȔδȜα ȝαȜ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ.

ȔȣȘȢȥ , ȝαțȭȤ ȝαȜ ȫȞα τα σȦετȜȝȓ τεȬȦȚ , σȦȔδȜα ȝαȜ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ . 8

8

Φ Ɍ ΄

Ɍ - Ɍ Γ - Ɍ Φ

Ά 2

Γε Ɍ ατ ε

1. α δȚȟȫσȜα ȔȣȘα ȝατασȝεȥȓșȢȠταȜ ȟε ȗȓσȚ τȚ σȦετȜȝȕ ȟεȞȔτȚ:

α) ȫ εȜδȜȝεȥȟȔȠεȤ εȣȘȢȞȚ τȜȝȔȤ ε ȜȦεȜȣȕσεȜȤ, ȫ ȨȤ ȢȣȕșεταȜ στȢ ȓȣțȣȢ 92 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

ȗ) ȫ τȢȠ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȟε αȥτε Ȝστασȕα ȟȔσȨ ȝατȓȞȞȚȞȚȤ τεȦȠȜȝȕȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ ȝαȜ ȣȢσȨ ȜȝȢȬ Ȣȥ εȕτε ȥ ȓȣȦεȜ εȕτε ȝατȓ εȣȕ τȨσȚ ȣȢσȞαȟȗȓȠεταȜ ȝαȜ αȟεȕȗεταȜ α ȫ τȜȤ ȜστȭσεȜȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

2. αȣȟȫδȜα αȣȦȕ ȕ ȥ Țȣεσȕα Ȣȥ ȔȦεȜ τȚȠ εȥțȬȠȚ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ α ȢφασȕșεȜ ȘȜα τȢȠ τȣȫ Ȣ ȝατασȝεȥȕȤ σȬȟφȨȠα ȟε τȚȠ αȣȓȘȣαφȢ ȝαȜ τα ȓȣțȣα 3 ȝαȜ 4 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ. α ȫφασȚ αȥτȕ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα ȞαȟȗȓȠεταȜ ȘȜα ȝȓțε ȔȣȘȢ ȕ ȘȜα εȕδȚ εȣȘασȜȭȠ ȕ ȘȜα εȣȘασȕεȤ Ȣȥ αφȢȣȢȬȠ ȢȣȜσȟȔȠȚ ȦȣȢȠȜȝȕ εȣȕȢδȢ. ȔȘȝȣȜσȚ δȜεȡαȘȨȘȕȤ δȚȟȢ ȣασȕαȤ α ȢτεȞεȕ ȝαȜ ȔȘȝȣȜσȚ τȚȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȟε εȣȘȢȞȚ τȜȝȕ ε ȜȦεȕȣȚσȚ.

Ά 3

Ɍε Ɍε τ Ɍε ε σ

ȣȫ ȢȜ ε ȜȞȢȘȕȤ τȚȤ εȣȘȢȞȚ τȜȝȕȤ ε ȜȦεȕȣȚσȚȤ ȘȜα τȚȠ ȝατασȝεȥȕ τȢȥ ȔȣȘȢȥ εȕȠαȜ:

α) αȠȢȜȝτȕ δȚȟȢ ȣασȕα, στȚȠ Ȣ Ȣȕα ȞαȟȗȓȠȢȥȠ ȟȔȣȢȤ ȝαȜ ȥ ȢȗȓȞȞȢȥȠ ȣȢσφȢȣȔȤ ȫȞȢȜ ȫσȢȜ ȔȦȢȥȠ τα ȠȫȟȜȟα ȣȢσȫȠτα Ȣȥ ȣȢȗȞȔ ȢȠταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ. ȥτȕ εȕȠαȜ Ț ȝȬȣȜα δȜαδȜȝασȕα ε ȜȞȢȘȕȤ.

ȗ) δȚȟȢ ȣασȕα ȟε ȣȢε ȜȞȢȘȕ, εφαȣȟȫșεταȜ ȝȥȣȕȨȤ σε ȔȣȘα ȟεȘȓȞȚȤ σ ȢȥδαȜȫτȚταȤ ȕ εȡεȜδȜȝεȥȟȔȠα ȝαȜ δȜεȡȓȘεταȜ σȬȟφȨȠα ȟε τα ȢȣȜșȫȟεȠα στȢ ȓȣțȣȢ 23 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

Ș) α εȥțεȕαȤ αȠȓțεσȚ ȕ δȜαȘȨȠȜσȟȫȤ ȟεταȡȬ εȣȜȢȣȜσȟȔȠȢȥ αȣȜțȟȢȬ ȣȢσȝαȞȢȬȟεȠȨȠ εȣȘȢȞȚ τȜȝȭȠ ε ȜȦεȜȣȕσεȨȠ, Ț Ȣ Ȣȕα α ȢτεȞεȕ εȡαȜȣετȜȝȕ δȜαδȜȝασȕα ȝαȜ εφαȣȟȫșεταȜ ȫταȠ σȥȠτȣȔȦȢȥȠ ȢȜ ȣȢȪ ȢțȔσεȜȤ Ȣȥ ȣȢȗȞȔ ȢȠταȜ στȢ ȓȣțȣȢ 28 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

δ) ȣȫȦεȜȣȢȤ δȜαȘȨȠȜσȟȫȤ ȝαȜ Ț ȣȢφȢȣȜȝȕ δȚȟȢ ȣασȕα Ȣȥ δȜȔ ȢȠταȜ α ȫ τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 29 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

Ά 4

στ αταɌ Ɍ σφ

ȫ τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 29 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ . Ά 4 στ αταɌ Ɍ σφ 9

9

δȜαȝȕȣȥȡȚ ȘȜα τȚ δȚȟȢ ȣȓτȚσȚ ȝαțȢȣȕșεȜ τȢ σȬστȚȟα ȥ ȢȗȢȞȕȤ τȨȠ ȣȢσφȢȣȭȠ. ȥστȕȟατα ȥ ȢȗȢȞȕȤ ȣȢσφȢȣȭȠ εȕȠαȜ:

α) ȣȢσφȢȣȓ εȠȜαȕȢȥ ȢσȢστȢȬ Ȕȝ τȨσȚȤ ȓȠȨ σε σȥȟ ȞȚȣȨȟȔȠȢ τȜȟȢȞȫȘȜȢ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ.

ȗ) ȣȢσφȢȣȓ ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ ȝατȓ ȢȟȓδεȤ τȜȟȭȠ, σε σȥȟ ȞȚȣȨȟȔȠȢ τȜȟȢȞȫȘȜȢ ȢȟαδȢ ȢȜȚȟȔȠȨȠ τȜȟȭȠ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ ȟε ȔȞεȘȦȢ ȢȟαȞȫτȚταȤ τȨȠ ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ.

Ș) εȞεȬțεȣȚ σȥȟ ȞȕȣȨσȚ αȠȢȜȦτȢȬ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ Ȣȥ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ αȠαȞȥτȜȝȔȤ τȜȟȔȤ ȕ εȣȜȞȚ τȜȝȔȤ τȜȟȔȤ ȕ ȝατα ȢȝȢ ȕ τȜȟȕ.

δ) ȣȢσφȢȣȓ Ȣȥ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ ȟεȞȔτȚ ȝαȜ ȝατασȝεȥȕ ȟε ȝατα ȢȝȢ ȕ εȣȘȢȞαȗȜȝȫ αȠτȓȞȞαȘȟα ȘȜα τȢ ȔȣȘȢ ȢȞȫȝȞȚȣȢ ȕ ȝατȓ τȟȕȟατα. τȢ σȬστȚȟα αȥτȫ αȡȜȢȞȢȘεȕταȜ ȣȭτα Ț ȢȜȫτȚτα τȚȤ ȣȢσφȢȣȓȤ (ȟεȞȔτȚ) ȝαȜ στȚ σȥȠȔȦεȜα εȡετȓșεταȜ Ț ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ.

ε) ȟεȜȢδȢσȕα ȟȫȠȢ ȓȠȨ στȢ ȢσȢστȫ ȢφȔȞȢȥȤ ȘȜα εȝτȔȞεσȚ α ȢȞȢȘȜστȜȝȭȠ εȣȘασȜȭȠ.

στ) ȣȢσφȢȣȓ ȘȜα τȚȠ αȡȜȢ ȢȕȚσȚ αȝȜȠȕτȨȠ τȢȥ εȣȘȢδȫτȚ ȟε τȢ σȬστȚȟα τȚȤ αȠτȜ αȣȢȦȕȤ ȢσȢστȭȠ εȡ αδȜαȜȣȔτȢȥ ȝαȜ αȠτȜστȢȕȦȨȠ δȜȚȣȚȟȔȠȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ.

ș) ȣȢσφȢȣȓ Ȣȥ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ τȚ ȟεȣȜȝȕ ȕ ȢȞȜȝȕ αȥτȢȦȣȚȟατȢδȫτȚσȚ ȟε αȠτȓȞȞαȘȟα τȚ ȞεȜτȢȥȣȘȕα ȕ εȝȟετȓȞȞεȥσȚ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ ȓȞȞα τȥȦȫȠ αȠταȞȞȓȘȟατα ȔȠαȠτȜ τȚȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

α σȥστȕȟατα αȥτȓ ȟ ȢȣȢȬȠ Ƞα εφαȣȟȢσțȢȬȠ ȝαȜ σε σȥȠδȥασȟȫ ȟεταȡȬ τȢȥȤ στȚ δȚȟȢ ȣασȕα τȢȥ ȕδȜȢȥ ȔȣȘȢȥ.

Ά 5

στ αɌ σφ Ɍ εɌε α Ɍ σ στ Ɍ τ σ

1. Ȣ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟε εȠȜαȕȢ ȢσȢστȫ Ȕȝ τȨσȚȤ εφαȣȟȫșεταȜ ȟȫȠȢ σε

ȔȣȘα Ȣȥ Ț ȣȢȟȔτȣȚσȚ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ εȕȠαȜ δȬσȝȢȞȚ ȕ αδȬȠατȚ, ȫ ȨȤ εȕȠαȜ ȜδȕȨȤ τα ȔȣȘα σȥȠτȚȣȕσεȨȠ, ȗεȞτȜȭσεȨȠ ȝαȜ αȠαȝαȜȠȕσεȨȠ ȝαȜ Ȣ

ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ δεȠ ȥ εȣȗαȕȠεȜ τȢ αȠȭτατȢ ȫȣȜȢ ȟȔȦȣȜ τȢȥ Ȣ ȢȕȢȥ ȘȕȠȢȠταȜ δεȝτȔȤ εȣȘȢȞȚ τȜȝȔȤ ε ȜȦεȜȣȕσεȜȤ ȣȭτȚȤ τȓȡȚȤ τȢȥ ȚτȣȭȢȥ

ȟ εȜȣȕαȤ ȣȘȢȞȚ τȜȝȭȠ ȜȦεȜȣȕσεȨȠ (

2. Ȝ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȣȢσφȔȣȢȥȠ εȠȜαȕα Ȕȝ τȨσȚ στȜȤ τȜȟȔȤ τȢȥ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ τȚȤ

ȥ ȚȣεσȕαȤ, Ȣȥ εȝφȣȓșεταȜ σε αȝȔȣαȜεȤ ȟȢȠȓδεȤ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ (%). Ƞ Ț ȥ Țȣεσȕα δεȠ ȦȢȣȚȘȕσεȜ ȔȠτȥ Ȣ ȣȢσφȢȣȓȤ, ȢȜ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ τȚ σȥȠτȓσσȢȥȠ σε δȜȝȫ τȢȥȤ ȔȘȘȣαφȢ.

Ά 6

στ αɌ σφ Ɍ εɌε σ στ Ɍ τ σ

.).

δȜȝȫ τȢȥȤ ȔȘȘȣαφȢ . Ά 6 στ αɌ σφ Ɍ εɌε σ στ Ɍ τ σ

10

1.

Ȣ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ ȝατȓ ȢȟȓδεȤ τȜȟȭȠ

εφαȣȟȫșεταȜ ȜδȕȨȤ ȫταȠ εȕȠαȜ ȟεȘȓȞȢ τȢ ȞȕțȢȤ τȨȠ τȜȟȭȠ ȟȢȠȓδαȤ ȟε τȜȤ

Ȣ ȢȕεȤ țα ȝαταȣτȜσțεȕ Ț σȬȟȗασȚ.

2. τȢȥȤ εȠδȜαφεȣȫȟεȠȢȥȤ ȦȢȣȚȘεȕταȜ α ȫ τȚȠ ȥ Țȣεσȕα ȘȜα ȥ ȢȗȢȞȕ στȢ

δȜαȘȨȠȜσȟȫ ȔȠτȥ Ȣ ȣȢσφȢȣȓȤ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ ȝατȓ ȢȟȓδεȤ τȜȟȭȠ ȢȟȢεȜδȭȠ εȣȘασȜȭȠ, Ȣȥ σȥȟ ȞȚȣȭȠεταȜ α ȫ τȢȥȤ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥȤ σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ ε ȫȟεȠεȤ αȣαȘȣȓφȢȥȤ.

3. Ȝ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȣȢσφȔȣȢȥȠ ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȓ Ȕȝ τȨσȚȤ ȘȜα ȝȓțε

Ȣȟȓδα τȜȟȭȠ τȢȥ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ ȝαȜ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ, εȝφȣαșȫȟεȠα σε αȝȔȣαȜεȤ ȟȢȠȓδεȤ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ (%). ȕȠαȜ δȥȠατȫȠ, σε ȝȓ ȢȜα ȕ ȝȓ ȢȜεȤ ȢȟȓδεȤ εȣȘασȜȭȠ Ț ȣȢσφεȣȫȟεȠȚ Ȕȝ τȨσȚ Ƞα εȕȠαȜ ȟȚδεȠȜȝȕ ȕ αȣȠȚτȜȝȕ, ȟε τȚȠ ȣȢȪ ȫțεσȚ ȫτȜ Ț σȥȠȢȞȜȝȕ Ȕȝ τȨσȚ εȕȠαȜ țετȜȝȕ. τεȞεȥταȕα αȥτȕ ȣȢȪ ȫțεσȚ δεȠ ȜσȦȬεȜ αȠ τȢ ȢȣȕșεȜ ȣȚτȓ Ț δȜαȝȕȣȥȡȚ.

4. α ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȓ Ȕȝ τȨσȚȤ ȣȔ εȜ Ƞα ȗȣȕσȝȢȠταȜ σε ȢȟαȞȕ σȦȔσȚ

ȟεταȡȬ τȢȥȤ. ΓȜα τȢȠ ȔȞεȘȦȢ τȚȤ ȢȟαȞȫτȚταȤ ȥ ȢȞȢȘȕșεταȜ α ȫ τȚȠ ε ȜτȣȢ ȕ δȜαȘȨȠȜσȟȢȬ ȘȜα ȝȓțε ȟεȜȢδȫτȚ τȢ σȥȠȢȞȜȝȫ ȬȧȢȤ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ δȜαȟȢȣφȭȠεταȜ ȟετȓ τȚȠ αφαȕȣεσȚ α ȫ ȝȓțε Ȣȟȓδα εȣȘασȜȭȠ ȢσȢȬ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȚȠ Ȕȝ τȨσȚ Ȣȥ ȣȢσφȔȣțȚȝε. ȫ τȚ σȬȘȝȣȜσȚ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ ȣȢȤ τȢȠ αȣȦȜȝȫ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ, ȦȨȣȕȤ Ƞα ȞαȟȗȓȠεταȜ ȥ ȫȧȚ τȢ ȝȢȠδȬȞȜȢ ȘȜα τα α ȣȫȗȞε τα, ȣȢȝȬ τεȜ Ț ȟȔσȚ Ȕȝ τȨσȚ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ ȟ τȢȥ ȥ ȫȧȚ ȟεȜȢδȫτȚ. ȟαȞȕ εȕȠαȜ Ț ȣȢσφȢȣȓ ȫταȠ ȝαȠȔȠα ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȫ Ȕȝ τȨσȚȤ i δεȠ εȕȠαȜ ȟȜȝȣȫτεȣȢ α ȫ 1,10 ȟ-10% ȢȬτε ȟεȘαȞȬτεȣȢ α ȫ 0,90 ȟ+10%.

5. ȣȢσφȢȣȓ Ȣȥ ȔȦεȜ α ȢȝȞȕσεȜȤ α ȫ τα ȫȣȜα τȚȤ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ

εȕȠαȜ α αȣȓδεȝτȚ. ατεȡαȕȣεσȚ, αȠ ȢȜ α ȢȝȞȕσεȜȤ τȨȠ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ ȣȢȤ τα ȓȠȨ ȕ ȣȢȤ τα ȝȓτȨ δεȠ ȥ εȣȗαȕȠȢȥȠ τȢ 0,10 (1- ȟ) ȝαȜ αφȢȣȢȬȠ Ȣȟȓδα ȕ ȢȟȓδεȤ εȣȘασȜȭȠ Ȣȥ αțȣȢȜστȜȝȓ Ț αȡȕα τȢȥȤ στȢȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ δεȠ ȡε εȣȠȓ τȢ ȔȠτε τȢȜȤ εȝατȫ (5%) ȝαȜ ȣȢȝεȜȟȔȠȢȥ Ƞα ȘȕȠεȜ Ț ȝαταȝȬȣȨσȚ τȚȤ δȚȟȢ ȣασȕαȤ, Ț ȣȢσφȢȣȓ ȢȟαȞȢ ȢȜεȕταȜ ȟε αȬȡȚσȚ στȢ ȝατȭτεȣȢ ȫȣȜȢ ȢȟαȞȫτȚταȤ τȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ 4 ȫȞȨȠ τȨȠ ȢσȢστȭȠ Ȕȝ τȨσȚȤ Ȣȥ ȥ ȢȞεȕ ȢȠταȜ α ȫ αȥτȫ ȝαȜ Ț σȬȟȗασȚ țεȨȣεȕταȜ ȝαταȣτȜσȟȔȠȚ ȟε τα ȢσȢστȓ αȥτȓ ȝαȜ τα αȠτȕστȢȜȦα Ȣσȓ, ȫ ȨȤ δȜȢȣțȭȠȢȠταȜ α ȫ τȚȠ ε ȜτȣȢ ȕ δȜαȘȨȠȜσȟȢȬ. α ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȢσȢστȓ Ȣȥ εȕȠαȜ ȟεȘαȞȬτεȣα α ȫ τȢ αȠȭτατȢ ȫȣȜȢ ȢȟαȞȫτȚταȤ δεȠ țȕȘȢȠταȜ στȚȠ ȝαταȣτȜșȫȟεȠȚ σȬȟȗασȚ.

Ά 7

στ αɌ σφ Ɍ εɌε ε ε Ɍσ σ τ

1. Ȣ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟε εȞεȬțεȣȚ σȥȟ ȞȕȣȨσȚ αȠȢȜȦτȢȬ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ

ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εφαȣȟȫșεταȜ σε ȔȣȘα αȠεȡȓȣτȚτα α ȫ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȫταȠ ȢȜ ȢσȫτȚτεȤ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ ȔȦȢȥȠ ȣȢȟετȣȚțεȕ ȦȨȣȕȤ ȝȕȠδȥȠȢ σȥȟȗατȜȝȭȠ σφαȞȟȓτȨȠ ȝαȜ δεȠ αȠαȟȔȠȢȠταȜ ȝατασȝεȥαστȜȝȔȤ α ȢȝȞȕσεȜȤ. τȢ σȬστȚȟα αȥτȫ ȢȜ τȜȟȔȤ τȢȥ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εȕȠαȜ αȠαȞȥτȜȝȔȤ ȕ εȣȜȞȚ τȜȝȔȤ ȘȜα ȢȞȢȝȞȚȣȨȟȔȠα τȟȕȟατα σȬȠțετȨȠ εȣȘασȜȭȠ ȕ Ƞα εȕȠαȜ ȝατα ȢȝȢ ȕ τȜȟȔȤ ȘȜα εȥȣȬτεȣα τȟȕȟατα τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ ȘȜα ȫȞȢ τȢ ȔȣȘȢ.

α ȢȝȢ ȕ τȜȟȔȤ ȘȜα εȥȣȬτεȣα τȟȕȟατα τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ ȘȜα ȫȞȢ τȢ ȔȣȘȢ . 11

11

2.

τȢȥȤ εȠδȜαφεȣȫȟεȠȢȥȤ ȦȢȣȚȘȢȬȠταȜ α ȫ τȚȠ ȥ Țȣεσȕα ȘȜα ȥ ȢȗȢȞȕ στȢ

δȜαȘȨȠȜσȟȫ:

α) ȜȟȢȞȫȘȜȢ ȫȟȢȜȢ ȟε τȢ τȜȟȢȞȫȘȜȢ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ, στȢ Ȣ ȢȕȢ ȫȟȨȤ ȢȜ τȜȟȔȤ εȕȠαȜ ασȥȟ ȞȕȣȨτεȤ.

ȗ) ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ, ȫȟȢȜȢȤ ȟε τȢȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ στȢȠ Ȣ ȢȕȢ ȫȟȨȤ ȢȜ τȜȟȔȤ ȟȢȠȓδαȤ, τα ȘȜȠȫȟεȠα ȝαȜ τα αțȣȢȕσȟατα εȕȠαȜ ασȥȟ ȞȕȣȨτα. Ȣ ȝȢȠδȬȞȜȢ ȘȜα α ȣȫȗȞε τεȤ δα ȓȠεȤ σȥȟ ȞȚȣȭȠεταȜ α ȫ τȚȠ ȥ Țȣεσȕα σȬȟφȨȠα ȟε τα ȢȣȜșȫȟεȠα στȚȠ αȣ. 3 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 57 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

3. Ȝ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȣȢσφȔȣȢȥȠ τȜȟȔȤ, σȥȟ ȞȚȣȭȠȢȠταȤ τȢ ασȥȟ ȞȕȣȨτȢ

τȜȟȢȞȫȘȜȢ ȝαȜ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȟε τȜȤ ȣȢσφεȣȫȟεȠεȤ α ȫ αȥτȢȬȤ τȜȟȔȤ ȦȨȣȕȤ

ȫȟȨȤ ȝαȟȕα δȔσȟεȥσȚ ȢȟαȞȫτȚταȤ. ȥȟ ȞȚȣȭȠȢȥȠ αȝȫȟα τα ȘȜȠȫȟεȠα τȨȠ ȢσȢτȕτȨȠ ε ȕ τȜȤ τȜȟȔȤ, τα ε ȜȟȔȣȢȥȤ ȝαȜ τȢ ȘεȠȜȝȫ ȓțȣȢȜσȟα, τȢ Ȣσȫ ȘȜα

.) ȗȓσεȜ τȢȥ αȠαȘȣαφȫȟεȠȢȥ

στȢ ȔȠτȥ Ȣ ȢσȢστȢȬ, αȠ ȣȢȗȞȔ εταȜ ȦȨȣȜστȓ ȝαȜ τȢ σȥȠȢȞȜȝȫ ȓțȣȢȜσȟα τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ. ΌȞεȤ ȢȜ τȜȟȔȤ στȢ τȜȟȢȞȫȘȜȢ σȥȟ ȞȚȣȭȠȢȠταȜ ȢȞȢȘȣȓφȨȤ ε ȕ ȢȜȠȕ α αȣαδȔȝτȢȥ. ȥȦȫȠ αȣȜțȟȚτȜȝȕ αȠαȘȣαφȕ τȜȟȕȤ στȢ τȜȟȢȞȫȘȜȢ δεȠ ȞαȟȗȓȠεταȜ ȥ ȫȧȚ. Ƞ ȥ ȓȣȦεȜ δȜαφȢȣȓ ȟεταȡȬ τȨȠ αȣȜțȟȚτȜȝȭȠ τȜȟȭȠ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȝαȜ τȨȠ τȜȟȭȠ τȢȥ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ, Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ δȜȢȣțȭȠεταȜ ȟε ȗȓσȚ τȜȤ ȢȞȫȘȣαφεȤ τȜȟȔȤ τȢȥ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ. ȕσȚȤ δȜȢȣțȭȠȢȠταȜ τȥȦȫȠ σφȓȞȟατα στα ȘȜȠȫȟεȠα ȝαȜ τα αțȣȢȕσȟατα τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ, Ȣ Ȣ ȢȕȢȤ ȜσȦȬεȜ ȫ ȨȤ δȜȢȣțȭțȚȝε. Ƞ ȥ ȓȣȦȢȥȠ δȜαφȢȣȔȤ τȜȟȭȠ ȕ ȞȓțȚ σε ȟεȘȓȞȚ ȝȞȕȟαȝα, ȟ Ȣȣεȕ Ț ȣȢσφȢȣȓ Ƞα ȝȣȜțεȕ α αȣȓδεȝτȚ.

ȘεȠȜȝȓ ȔȡȢδα ȝαȜ ȫφεȞȢȤ εȣȘȢȞȓȗȢȥ

ȝαȜ .

4. τεȝȟαȣτȕ Ȕȝ τȨσȚ στȢ σȬστȚȟα αȥτȫ ȣȢȝȬ τεȜ α ȫ τȚ σȬȘȝȣȜσȚ τȢȥ

ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ ȟε τȢȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȥ ȚȣεσȕαȤ ȦȨȣȕȤ Ƞα

ȞαȟȗȓȠεταȜ ȥ ȫȧȚ τȢ ȝȢȠδȬȞȜȢ ȘȜα α ȣȫȗȞε τα.

Ά 8

στ αɌ σφ Ɍ Ɍ ε α ε Ɍ ε τ α Ɍ ατασ ε

1. ΓȜα τȚȠ ε ȜȞȢȘȕ τȢȥ σȥστȕȟατȢȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ ȟεȞȔτȚ ȝαȜ

ȝατασȝεȥȕ α αȜτεȕταȜ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚ

ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ, ȟετȓ α ȫ ȘȠȭȟȚ τȢȥ ȥȟȗȢȥȞȕȢȥ

ατασȝεȥȭȠ τȚȤ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ.

Ȣ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ ȝαȜ ȝατασȝεȥȕȤ εφαȣȟȫșεταȜ στȜȤ εȣȜ τȭσεȜȤ ȔȣȘȨȠ Ȣȥ ε ȜδȔȦȢȠταȜ εȜδȜȝȢȬȤ τȣȫ ȢȥȤ ȝατασȝεȥȕȤ ȕ ȟεțȫδȢȥȤ Ȣȥ ȝαȞȬ τȢȠταȜ α ȫ τεȦȠȢȘȠȨσȕεȤ ȕ ȓȞȞα ȝατȢȦȥȣȨȟȔȠα δȜȝαȜȭȟατα ȕ στα ȔȣȘα ȟε ȜδȜȢȟȢȣφȕεȤ ȨȤ ȣȢȤ τȢȠ τȣȫ Ȣ ȝαȜ τȜȤ φȓσεȜȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥȤ ȕ αȠ ȝȣȕȠεταȜ σȝȫ ȜȟȢȤ Ȣ σȥȠδȥασȟȫȤ ȗεȞτȕȨσȚȤ ȕ ȢȞȢȝȞȕȣȨσȚȤ ȕ αȠαțεȭȣȚσȚȤ ȥ ȓȣȦȢȥσαȤ ȟεȞȔτȚȤ τȚȤ ȚȣεσȕαȤ ȟε τȚȠ ȝατασȝεȥȕ ȕ αȠαșȕτȚσȚ εȠαȞȞαȝτȜȝȭȠ ȞȬσεȨȠ.

2. αȣαȕτȚτȚ ȣȢȪ ȫțεσȚ ȘȜα τȚȠ ε ȜȞȢȘȕ τȢȥ σȥστȕȟατȢȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ

τȢȥ ȢȥȣȘεȕȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ

α ȫφασȚ τȢȥ ȢȥȣȘȢȬ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ,

εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ ȟεȞȔτȚ ȝαȜ ȝατασȝεȥȕ Ȕȣα α ȫ τα ȢȣȜșȫȟεȠα στȚȠ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚ αȣȓȘȣαφȢ, εȕȠαȜ Ț Ȭ αȣȡȚ εȘȝεȝȣȜȟȔȠȚȤ ȣȢȟεȞȔτȚȤ ȝαȜ ȢȜȝȢȠȢȟȢτεȦȠȜȝȕȤ

, εȕȠαȜ Ț Ȭ αȣȡȚ εȘȝεȝȣȜȟȔȠȚȤ ȣȢȟεȞȔτȚȤ ȝαȜ ȢȜȝȢȠȢȟȢτεȦȠȜȝȕȤ 12

12

ȟεȞȔτȚȤ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ ȘȜα τȢȠ ȝαțȢȣȜσȟȫ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ. α τεȬȦȚ δȚȟȢ ȣȓτȚσȚȤ εȣȜȞαȟȗȓȠȢȥȠ ȟεταȡȬ τȨȠ ȓȞȞȨȠ « αȠȢȠȜσȟȫ εȞετȭȠ ΈȣȘȢȥ» ȝαȜ « ȣȫτȥ α ατασȝεȥȕȤ ΈȣȘȢȥ», τα Ȣ Ȣȕα σȥȠτȓσσȢȠταȜ εȜδȜȝȓ ȘȜα τȢ ȣȢȤ δȚȟȢ ȣȓτȚσȚ ȔȣȘȢ ȕ ȥ ȓȣȦȢȥȠ ȝαȜ εφαȣȟȫστȚȝαȠ σε αȣȫȟȢȜα ȔȣȘα.

ετȓ τȚȠ ȔȘȝȣȜσȚ τȚȤ ȣȢȝαταȣȝτȜȝȕȤ ȟεȞȔτȚȤ τȚȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ ȝαȜ ȣȢ τȚȤ ȔȘȝȣȜσȚȤ τȚȤ ȣȢȟεȞȔτȚȤ ȣȢȚȘεȕταȜ Ț εȝ ȫȠȚσȚ ȫȞȨȠ τȨȠ αȠαȘȝαȕȨȠ ȝαȞȢȬȟεȠȨȠ «ȥ ȢστȚȣȜȝτȜȝȭȠ ȟεȞετȭȠ», ȫ ȨȤ . εȕȠαȜ ȢȜ ȟεȞȔτεȤ τȨȠ σȥȠțȚȝȭȠ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȝαȜ ȫȞεȤ ȢȜ α αȣαȕτȚτεȤ ȣȓȡεȜȤ ȕ α ȢφȓσεȜȤ Ȣȥ ε ȜτȣȔ ȢȥȠ τȚȠ αȝȭȞȥτȚ εφαȣȟȢȘȕ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ, ȫ ȨȤ . αδεȜȢδȢτȕσεȜȤ σȥȠαȣȟȫδȜȨȠ φȢȣȔȨȠ.

Ȝ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȥ ȢȗȓȞȞȢȥȠ στȚ δȚȟȢ ȣασȕα τȢȥȞȓȦȜστȢȠ ȣȢȟεȞȔτȚ ȫȞȨȠ τȨȠ α αȣαȕτȚτȨȠ ȔȣȘȨȠ ȕ ȢȣȜστȜȝȕ ȟεȞȔτȚ ȣȢȝεȜȟȔȠȢȥ ȘȜα ȝτȜȣȜαȝȓ ȔȣȘα. Ȝ ȟεȞετȚτȔȤ ȫȞȨȠ τȨȠ δȜαȘȨȠȜșȢȟȔȠȨȠ ȣȔ εȜ Ƞα ȔȦȢȥȠ τα ȝατȓȞȞȚȞα ȣȢσȫȠτα, σȬȟφȨȠα ȟε τȚȠ ȜσȦȬȢȥσα ȠȢȟȢțεσȕα ȘȜα τα τȥȦȕα ȟεȞετȚτȭȠ ȝαȜ ȘȣαφεȕȨȠ ȟεȞετȭȠ ȕ ȜσȢδȬȠαȟȚ εȟ εȜȣȕα ȣȢȝεȜȟȔȠȢȥ ȘȜα εȥȣȨ αȩȝȓ Șȣαφεȕα ȟεȞετȭȠ ȟε Ȕδȣα εȝτȫȤ ȞȞȓδαȤ.

3. ατȓ τȚȠ εφαȣȟȢȘȕ τȢȥ σȥστȕȟατȢȤ αȥτȢȬ ȟ Ȣȣεȕ ȟε τȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ Ƞα

șȚτεȕταȜ α ȫ τȢȥȤ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥȤ, εȝτȫȤ α ȫ τȚȠ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕ τȢȥȤ ȣȢσφȢȣȓ,

Ț σȥȟ ȞȕȣȨσȚ ȕ σȬȠταȡȚ ȟεȞετȭȠ, Ȣ ȣȢσδȜȢȣȜσȟȫȤ τεȦȠȢȞȢȘȜȝȭȠ ȦαȣαȝτȚȣȜστȜȝȭȠ ȝαȜ ȣȢδȜαȘȣαφȭȠ ε ȜȟȔȣȢȥȤ στȢȜȦεȕȨȠ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ Ț ȥ ȢȗȢȞȕ ȣȢτȓσεȨȠ ȞȬσεȨȠ σε δεδȢȟȔȠȢ τεȦȠȜȝȫ ȣȫȗȞȚȟα ȕ Ȣ ȝαțȢȣȜσȟȫȤ τȚȤ ȣȢțεσȟȕαȤ ȘȜα τȚȠ α Ȣ εȣȓτȨσȚ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ σε σȥȠδȥασȟȫ ȟε τα ȞεȜτȢȥȣȘȜȝȓ ȔȡȢδα ȝαȜ τȚȠ α ȢδȢτȜȝȫτȚτα τȚȤ ε ȔȠδȥσȚȤ. α αȠȨτȔȣȨ șȚτȢȬȟεȠα ȣȢσαȣȟȫșȢȠταȜ στȢ αȠτȜȝεȕȟεȠȢ τȚȤ ȝȓțε σȬȟȗασȚȤ.

4. ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ τȢ εȣȘȢȞαȗȜȝȫ αȠτȓȞȞαȘȟα ȝατ

α ȢȝȢ ȕ ȘȜα ȢȞȫȝȞȚȣȢ τȢ ȔȣȘȢ ȕ ȘȜα τȟȕȟατα τȢȥ ȔȣȘȢȥ. ε τȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα șȚτεȕταȜ ȝαȜ σȥȟ ȞȕȣȨσȚ τȜȟȢȞȢȘȕȢȥ α ȫ τȢ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢ, ȣȢȝεȜȟȔȠȢȥ Ƞα δȜα ȜστȨțεȕ Ȣ ȗαțȟȫȤ ȣȢετȢȜȟασȕαȤ τȚȤ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ ȕ Ƞα α ȢτȜȟȚțȢȬȠ τȥȦȫȠ δȜαφȢȣȢ ȢȜȕσεȜȤ Ȣȥ εȠδεȦȫȟεȠα țα ȣȢȝȬȧȢȥȠ α ȫ α ȣȫȗȞε τεȤ εȣȜστȓσεȜȤ ȕ țα șȚτȚțȢȬȠ α ȫ τȚȠ ȥ Țȣεσȕα.

5. ΓȜα τȚȠ αȠȓδεȜȡȚ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ, ȝατȓ τȢ σȬστȚȟα τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȓȣțȣȢȥ,

ȞαȟȗȓȠȢȠταȜ ȥ ȫȧȚ ȢȜ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȔȤ ȣȢσφȢȣȔȤ σε σȥȠδȥασȟȫ ȟε τȚȠ αȡȜȢȞȫȘȚσȚ τȨȠ τεȦȠȜȝȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ. ε ȜτȣȢ ȕ δȜαȘȨȠȜσȟȢȬ ȝαταȣȦȕȠ εȞȔȘȦεȜ ȝατȓ ȫσȢȠ ȢȜ τεȦȠȜȝȔȤ ȣȢσφȢȣȔȤ τȚȣȢȬȠ τȜȤ τεȦȠȜȝȔȤ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ Ȣȥ ȝαțȢȣȕșȢȠταȜ ȟε τα σȥȟȗατȜȝȓ τεȬȦȚ ȝαȜ αȠαȝȢȜȠȭȠεȜ τȢ α ȢτȔȞεσȟα ȟε ȣαȝτȜȝȫ στȢ Ȣ ȢȕȢ α ȢφασȕșεȜ ȢȜεȤ ȣȢσφȢȣȔȤ ȘȕȠȢȠταȜ δεȝτȔȤ ȝαȜ ȢȜεȤ α Ȣȣȣȕ τȢȠταȜ. Ȣ ȣαȝτȜȝȫ αȥτȫ αȠαȝȢȜȠȭȠεταȜ στȢȥȤ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥȤ. ατȓ τȢȥ αȠȨτȔȣȨ ȣαȝτȜȝȢȬ ȦȨȣȢȬȠ εȠστȓσεȜȤ εȠτȫȤ ȔȠτε (5) ȚȟεȣȭȠ α ȫ τȚȠ αȠαȝȢȕȠȨσȕ τȢȥ. ετȓ τȚȠ εȝδȕȝασȚ τȨȠ εȠστȓσεȨȠ ȣȢȦȨȣεȕ Ț δȜαδȜȝασȕα τȚȤ ȝȣȕσȚȤ ȝαȜ αȡȜȢȞȫȘȚσȚȤ τȨȠ τεȦȠȜȝȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ α ȫ τȚȠ ε ȜτȣȢ ȕ δȜαȘȨȠȜσȟȢȬ ȝαȜ σȥȠτȓσσεταȜ ȠȔȢ ȣαȝτȜȝȫ Ȣȥ αȠαȝȢȜȠȭȠεταȜ στȢȥȤ εȠδȜαφεȣȫȟεȠȢȥȤ ȣȜȠ αȠȢȜȦțȢȬȠ ȢȜ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȔȤ ȣȢσφȢȣȔȤ. ατȓ τȢȥ ȣαȝτȜȝȢȬ αȥτȢȬ ȦȨȣȢȬȠ ε ȕσȚȤ εȠστȓσεȜȤ εȠτȫȤ ȔȠτε (5) ȚȟεȣȭȠ α ȫ τȚȤ αȠαȝȢȜȠȭσεȭȤ τȢȥ στȢȥȤ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥȤ. α ȝȣȜτȕȣȜα τȚȤ αȡȜȢȞȫȘȚσȚȤ ȝαȜ Ȣ

τȢȥ στȢȥȤ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥȤ . α ȝȣȜτȕȣȜα τȚȤ αȡȜȢȞȫȘȚσȚȤ ȝαȜ Ȣ 13

13

ȗαțȟȫȤ ε ȜȣȣȢȕȤ τȢȥȤ στȚȠ ε ȜδȜȨȝȫȟεȠȚ ȗȔȞτȜστȚ ȢȜȫτȚτα ȢȣȕșȢȠταȜ ȓȠτȢτε στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ. Ȝ ȝȣȜȠȫȟεȠεȤ ȟεȞȔτεȤ ȗαțȟȢȞȢȘȢȬȠταȜ ȓȠτȢτε ȟε εȝατȢȠταȗȓțȟȜα ȗαțȟȢȞȢȘȕα ȝαȜ ȝαțȢȣȕșεταȜ Ț εȞȓȦȜστȚ ε Ȝτȣε ȫȟεȠȚ α Ȣδεȝτȕ ȗαțȟȢȞȢȘȕα, Ț Ȣ Ȣȕα δεȠ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εȕȠαȜ ȟȜȝȣȫτεȣȚ α ȫ τȢ εȗδȢȟȕȠτα (70).

ȞȓȦȜστȚ ȗαțȟȢȞȢȘȕα ȟ Ȣȣεȕ Ƞα ȢȣȕșεταȜ ȝαȜ ȘȜα ȝȣȜτȕȣȜȢ ȕ ȝȣȜτȕȣȜα Ȣȥ ε ȚȣεȓșȢȥȠ σȚȟαȠτȜȝȓ τȚȠ ȫȞȚ ȢȜȫτȚτα τȚȤ τεȦȠȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ. ȣȢσφȢȣȓ Ȣȥ ȗαțȟȢȞȢȘεȕταȜ ȝȓτȨ α ȫ τȚȠ εȞȓȦȜστȚ σȥȠȢȞȜȝȕ ε Ȝτȣε ȫȟεȠȚ ȗαțȟȢȞȢȘȕα α Ȣȣȣȕ τεταȜ. Ƞ ȢȣȕșεταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ, τȢ ȕδȜȢ ȜσȦȬεȜ ȝαȜ αȠ ȝȣȜτȕȣȜȢ ȕ ȝȣȜτȕȣȜα ȗαțȟȢȞȢȘȕțȚȝαȠ ȝȓτȨ α ȫ τȚȠ εȞȓȦȜστȚ ȗαțȟȢȞȢȘȕα Ȣȥ ȝαțȢȣȕστȚȝε στȢ ȝȣȜτȕȣȜȢ ȕ στα ȝȣȜτȕȣȜα αȥτȓ.

ΘȔσ ȜσȚ ȝȣȜτȚȣȕȢȥ ȕ ȥ ȢȝȣȜτȚȣȕȢȥ ȘȜα τȚȠ εȟ εȜȣȕα τȫσȢ τȢȥ ȟεȞετȚτȕ τȢȥ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥ ȫσȢ ȝαȜ αȥτȢȬ τȢȬτȢȥ τȢȥ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥ σε εȣȕ τȨσȚ δȜαȘȨȠȜσȟȢȬ αȠȢȜȦτȕȤ δȜαδȜȝασȕαȤ α αȘȢȣεȬεταȜ. ΌταȠ τȢ ȝȬȣȜȢ αȠτȜȝεȕȟεȠȢ τȚȤ τεȦȠȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ εȕȠαȜ Ț ȟεȞȔτȚ τȢȥ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȥ, Ț σȥȠȢȞȜȝȕ

ȗαțȟȢȞȢȘȕα τȥȦȫȠ ȝȣȜτȚȣȕȨȠ Ȣȥ αφȢȣȢȬȠ σε ȓȞȞεȤ α αȜτȕσεȜȤ δεȠ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα

ȥ εȣȗαȕȠεȜ τα 15/100.

6. ε ȝȓțε ȥ ȢȗαȞȞȫȟεȠȚ ȣȢσφȢȣȓ αȠτȜστȢȜȦεȕ Ț αȠȚȘȟȔȠȚ ȣȢσφȢȣȓ τȚȤ Ȣȥ ȣȢȝȬ τεȜ ȨȤ σȥȠȓȣτȚσȚ τȚȤ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ ( ) ȝαȜ τȚȤ σȥȠȢȞȜȝȕȤ ȗαțȟȢȞȢȘȕαȤ ( ), δȚȞαδȕ ȜσȦȬεȜ α=φ( , ) ȫ Ȣȥ α Ț αȠȚȘȟȔȠȚ ȣȢσφȢȣȓ. ȣȢσȨȣȜȠȕ ȟεȜȢδȫτȣȜα ȕ ȗȔȞτȜστȚ ȣȢσφȢȣȓ εȕȠαȜ Ț εȞȓȦȜστȚ α ȫ τȜȤ α.

ΓȜα τȚȠ εȡεȬȣεσȚ τȢȥ τȬ Ȣȥ τȚȤ α, Ȣ Ȣ ȢȕȢȤ ȢȣȕșεταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ,

ȝαțȢȣȕșεταȜ σε ȝȓțε εȣȕ τȨσȚ ȔȣȘȢȥ τȢ τȟȕȟα τȚȤ Ȣȥ ε ȚȣεȓșεταȜ α ȫ τȚȠ

ε ȜδȜȨȝȫȟεȠȚ

στȢ Ȣ ȢȕȢ δεȠ ε Ȝδȣȓ Ț τεȦȠȜȝȕ αȡȜȢȞȫȘȚσȚ.

ȢȜȫτȚτα τȚȤ τεȦȠȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ ȝαȜ τȢ ȥ ȫȞȢȜ Ȣ τȟȕȟα τȚȤ

Ƞ C=ȣ. ȫ Ȣȥ ȣ εȕȠαȜ τȢ ȥ ȫȞȢȜ Ȣ τȟȕȟα τȚȤ , τȢ ȟȚ ε ȚȣεαșȫȟεȠȢ α ȫ τȚȠ τεȦȠȜȝȕ αȡȜȢȞȫȘȚσȚ ȝαȜ ȫταȠ ȣ<1,0, τȫτε τȢ ȣȭτȢ τȟȕȟα τȚȤ εȕȠαȜ (1-ȣ). ȝαȜ σε αȥτȫ ε Ȝδȣȓ Ț ȗαțȟȢȞȢȘȕα /100.

ȜαȟȢȣφȭȠεταȜ ȔτσȜ Ȣ ȘεȠȜȝȫȤ τȬ ȢȤ τȚȤ α Ȣȥ εȕȠαȜ:

α =

ȫ Ȣȥ

ȢȤ τȚȤ α Ȣȥ εȕȠαȜ : α = ȫ Ȣȥ (1- ȣ ) x

(1-ȣ) x

…………………………………………………….

………………….

100

14

+ ȣ x = x

=

(1-ȣ) x 100

………………………………………

+ ȣ

ΓȜα τȜȟȔȤ τȢȥ ȣ ȕσεȤ ȣȢȤ 0,00 ȕ 0,05 ȕ 0,10 ȕ 0,15 ȝ.Ȟ . ȣȢȝȬ τȢȥȠ δȜȓφȢȣȢȜ τȬ ȢȜ τȚȤ α. τȜȟȕ τȢȥ ȣ ȢȣȕșεταȜ ȓȠτȢτε στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ ȝαȜ αȜτȜȢȞȢȘεȕταȜ σȥȠȢ τȜȝȓ. ΓȜα Ƞα εȕȠαȜ ε ȜȞȔȡȜȟȢ τȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ ȝαȜ ȝατασȝεȥȕȤ ȝαȜ Ƞα ȜσȦȬȢȥȠ τα αȠȨτȔȣȨ, ȣȔ εȜ ȣ ≤ 0,40.

δȜαȜȣȔτȚȤ /100 Ȣȥ ε Ȝδȣȓ στȢ τȟȕȟα (1-ȣ). α αȘȢȣεȬεταȜ Ƞα εȟφαȠȕșεταȜ ȟε «δȬȠαȟȚ», ȟεȘαȞȬτεȣȚ τȚȤ ȣȭτȚȤ. Ƞ στȚ σȥȠȓȣτȚσȚ α=φ( . ), ε ȜδȜȭȝεταȜ Ț εȠȕσȦȥσȚ τȚȤ ε ȜȣȣȢȕȤ τȚȤ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα τȕțεταȜ ȨȤ δȜαȜȣȔτȚȤ τȢȥ (1-ȣ). , Ȣ ( /100) 0,5 Ȣ ȫτε,

=

(1-ȣ) x 10

…………………………………………. + ȣ

ȝαȜ ȣȢȝȬ τȢȥȠ αȠτȕστȢȜȦȢȜ τȬ ȢȜ ȘȜα τȚȠ α.

7. ΌταȠ τȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ σȥȠδȥȓșεταȜ ȟε ȓȞȞȢ ȕ ȓȞȞα σȥστȕȟατα ȣȢσφȢȣȓȤ ȝαȜ στȢ σȬστȚȟα ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ αȠτȜστȢȜȦεȕ τȟȕȟα Ȣȥ ȥ εȣȗαȕȠεȜ τȢ ȕȟȜσȥ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ, țεȨȣȢȥȟȔȠȢȥ ȫτȜ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ τȚ δα ȓȠȚ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ (ȟε τα ȘεȠȜȝȓ ȔȡȢδα ȝαȜ τȢ ȫφεȞȢȤ τȚȤ ε ȜȦεȕȣȚσȚȤ) ȝαȜ τȜȤ α ȣȫȗȞε τεȤ δα ȓȠεȤ (α ȣȫȗȞε τα), ȘȜα Ƞα εȕȠαȜ ȢȟαȞȕ Ț σȥȠȢȞȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ ȣȔ εȜ ȘȜα τȢȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȣȢσφȢȣȓȤ τȨȠ τȟȚȟȓτȨȠ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȚȣεσȕαȤ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦȢȬȠ στȢ ȓȞȞȢ ȕ στα ȓȞȞα σȥστȕȟατα ȣȢσφȢȣȓȤ, Ƞα ȜσȦȬεȜ Ț σȦȔσȚ:

0,90.( . ).(1-εȟ) <

εȕȠαȜ Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ τȢȥ ȝȓțε ȓȞȞȢȥ τȟȕȟατȢȤ τȢȥ

σȥȠȢȞȜȝȢȬ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ, εȝτȫȤ α ȫ αȥτȫ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ.

ȝαȜ εȟ εȕȠαȜ Ț ȟȔσȚ Ȕȝ τȨσȚ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ (%) Ȣȥ ȣȢȝȬ τεȜ α ȫ τȚ σȬȘȝȣȜσȚ τȢȥ σȥȠȢȞȜȝȢȬ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ ȣȢȤ τȢ σȥȠȢȞȜȝȫ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȥ ȚȣεσȕαȤ.

.

.> < 1,10.( . ).(1-εȟ) ȫ Ȣȥ,

εȕȠαȜ Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢȠ αȠȨτȔȣȨ

Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢȠ αȠȨτȔȣȨ 15

15

ΓȜα τȚȠ εȡεȬȣεσȚ τȢȥ σȥȠȢȞȜȝȢȬ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȣȢσφȢȣȓȤ, ȘȜα τȢ τȟȕȟα Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ τȕțεταȜ Ț αȠτȕστȢȜȦȚ α.

Ƞ ȔστȨ ȝαȜ σε ȔȠα α ȫ τα ȓȞȞα τȟȕȟατα τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ, Ȣ αȠτȕστȢȜȦȢȤ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȣȢσφȢȣȓȤ δεȠ ȞȚȣȢȕ τȚȠ αȠȨτȔȣȨ σȦȔσȚ Ț σȥȠȢȞȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ α Ȣȣȣȕ τεταȜ ȨȤ α αȣȓδεȝτȚ.

8. ΌταȠ τȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ σȥȠδȥȓșεταȜ ȟε ȓȞȞȢ ȕ

ȓȞȞα σȥστȕȟατα ȣȢσφȢȣȓȤ ȝαȜ στȢ σȬστȚȟα ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ αȠτȜστȢȜȦεȕ τȟȕȟα Ȣȥ ȥ ȢȞεȕ εταȜ τȢȥ ȚȟȕσεȨȤ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ, țεȨȣȢȥȟȔȠȢȥ, ȫ ȨȤ στȚȠ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚ αȣȓȘȣαφȢ, ȘȜα Ƞα εȕȠαȜ ȢȟαȞȫȤ Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȣȢσφȢȣȓȤ, Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢ τȟȕȟα ȟε τȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ, εφαȣȟȫșεταȜ αȠȓȞȢȘα Ț σȦȔσȚ τȚȤ

ȠȢεȕταȜ Ț α ȝαȜ ȨȤ

ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-ȝατασȝεȥȕȤ. Ƞ στȢ ȓȞȞȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ εφαȣȟȫșȢȠταȜ ȢȜ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 26 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ, ȢȜ εȝ τȭσεȜȤ % ȣȢȝȬ τȢȥȠ α ȫ τȚ σȬȘȝȣȜσȚ τȨȠ αȠτȕστȢȜȦȨȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ ȣȢȤ τȢȠ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫ ȥ ȚȣεσȕαȤ τȢȥ τȟȕȟατȢȤ Ȣȥ ȥ εȣȗαȕȠεȜ τȢ ȕȟȜσȥ τȢȥ σȥȠȢȞȜȝȢȬ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ.

Ƞ δεȠ ȞȚȣȢȬταȜ Ț σȦȔσȚ τȚȤ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ ȘȜα τȢ τȟȕȟα τȢȥ

ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȥ ȚȣεσȕαȤ

ȝατασȝεȥȕȤ Ț σȥȠȢȞȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ α Ȣȣȣȕ τεταȜ.

9. ΌταȠ σȥȠδȥȓșȢȠταȜ εȣȜσσȫτεȣα α ȫ ȔȠα σȥστȕȟατα ȣȢσφȢȣȓȤ ȥ ȓȣȦȢȥȠ

ȝαȜ εȣȜσσȫτεȣȢȜ α ȫ ȔȠαȤ σφȣαȘȜσȟȔȠȢȜ φȓȝεȞȢȜ τȨȠ αȠτȕστȢȜȦȨȠ ȟεȣȜȝȭȠ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ. ΌσȢ δȜαȣȝεȕ Ț εȡȔτασȚ τȚȤ ȟεȣȜȝȕȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢ ȝȬȣȜȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ, δȚȞαδȕ αȥτȫ στȢ Ȣ ȢȕȢ αȠτȜστȢȜȦεȕ τȟȕȟα Ȣȥ ȥ εȣȗαȕȠεȜ τȢ ȕȟȜσȥ τȢȥ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ ȚȣεσȕαȤ Ț ȓȞȞȚ ȟεȣȜȝȕ ȣȢσφȢȣȓ αȣαȟȔȠεȜ σφȣαȘȜσȟȔȠȚ.

Ά 9

ε δ σ αɌστ Ɍ σ στ Ɍ φ Ɍα στ Ɍε ασ

1. Ȣ σȬστȚȟα ȟεȜȢδȢσȕαȤ ȟȫȠȢ ȓȠȨ στȢ ȢσȢστȫ ȢφȔȞȢȥȤ ȘȜα εȝτȔȞεσȚ

α ȢȞȢȘȜστȜȝȭȠ εȣȘασȜȭȠ εφαȣȟȫșεταȜ σε ȔȣȘα Ȣȥ εȕȠαȜ ȜδȜαȕτεȣα δȬσȝȢȞȢ Ƞα τȜȟȢȞȢȘȚțȢȬȠ, σε δȢȝȜȟαστȜȝȔȤ εȣȘασȕεȤ ȝαȜ ȔȣεȥȠεȤ, σε εȣȜ τȭσεȜȤ σȥȠȔȦȜσȚȤ εȣȘȢȞαȗȜȭȠ ȟετȓ α ȫ Ȕȝ τȨσȚ τȢȥ αȣȦȜȝȢȬ αȠαδȫȦȢȥ ȕ ȘȜα σȥȘȝεȝȣȜȟȔȠȢ τȟȕȟα τȢȥ ȔȣȘȢȥ, Ȣȥ ȔȦεȜ τȜȤ αȣα ȓȠȨ ȜδȜαȜτεȣȫτȚτεȤ. δȜαȝȕȣȥȡȚ ȣȢȗȞȔ εȜ τȢ σȥȠȢȞȜȝȫ ȬȧȢȤ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ τȨȠ δα αȠȭȠ ȝαȜ τα τεȦȠȜȝȓ στȢȜȦεȕα (σȦȔδȜα, εȣȜȘȣαφȔȤ ȝ.Ȟ .) Ȣȥ țα δȢțȢȬȠ στȢȥȤ εȠδȜαφεȣȢȟȔȠȢȥȤ.

2. Ȣ ȢσȢστȫ ȘȜα ȘεȠȜȝȓ ȔȡȢδα ȝαȜ ȫφεȞȢȤ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ α ȢȞȢȘȜστȜȝȭȠ

εȣȘασȜȭȠ, ȢȣȕșεταȜ σε δεȝαȢȦτȭ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ (18%) ȝαȜ εφαȣȟȫșεταȜ στȢ

σȬȠȢȞȢ τȨȠ δα αȠȭȠ Ȣȥ ȣαȘȟατȢ ȢȜȢȬȠταȜ ȘȜα ȞȢȘαȣȜασȟȫ τȢȥ εȣȘȢδȫτȚ, ȫ ȨȤ στȜȤ ȣȢȟȕțεȜεȤ ȥȞȜȝȭȠ, ȟȜσțȨȟȓτȨȠ ȟȚȦαȠȚȟȓτȨȠ, ȝαȥσȕȟȨȠ ȝαȜ ȞȜ αȠτȜȝȭȠ, αȡȕαȤ ȟȜσțȭȠ ȝαȜ ȚȟεȣȢȟȜσțȕȨȠ, ȞȢȜ ȭȠ α ȢșȚȟȜȭσεȨȠ ȝαȜ

Ȣȥ αȠτȜστȢȜȦεȕ στȢ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȟεȞȔτȚȤ-

ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ ȟε τȚȠ ε ȜσȕȟαȠσȚ ȫτȜ ȨȤ

τȕțεταȜ Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ τȢȥ τȟȕȟατȢȤ ȟε τȢ σȬστȚȟα

τȕțεταȜ Ȣ ȣȢȪ ȢȞȢȘȜσȟȫȤ ȥ ȚȣεσȕαȤ τȢȥ τȟȕȟατȢȤ ȟε τȢ σȬστȚȟα 16

16

ασφαȞȜστȜȝȭȠ εȜσφȢȣȭȠ τȨȠ εȣȘαșȢȟȔȠȨȠ ȝαȜ ȝȓțε εȕδȢȥȤ ȝȣατȕσεȨȠ ȝαȜ ȥ ȫȝεȜταȜ στȚȠ Ȕȝ τȨσȚ τȚȤ δȚȟȢ ȣασȕαȤ.

3. Ȝ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȥ ȢȧȕφȜȢȜ ȣȢσφȔȣȢȥȠ Ȕȝ τȨσȚ εȝφȣαșȫȟεȠȚ σε

αȝȔȣαȜεȤ ȟȢȠȓδεȤ ε ȕ τȢȜȤ εȝατȫ (%), ε ȕ τȢȥ ȢσȢστȢȬ τȨȠ ȘεȠȜȝȭȠ εȡȫδȨȠ ȝαȜ

ȢφȔȞȢȥȤ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ.

Ά 10

σφ Ɍ αɌτ Ɍα σ Ɍα τ εɌα τ α

1. Ȣ σȬστȚȟα ȣȢσφȢȣȓȤ ȘȜα τȚȠ αȡȜȢ ȢȕȚσȚ αȝȜȠȕτȨȠ τȢȥ εȣȘȢδȫτȚ ȟε τȢ

σȬστȚȟα τȚȤ αȠτȜ αȣȢȦȕȤ ȢσȢστȭȠ εȡ αδȜαȜȣȔτȢȥ ȝαȜ αȠτȜστȢȕȦȨȠ δȜȚȣȚȟȔȠȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ, εφαȣȟȫșεταȜ ȫταȠ Ȣ ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ α ȢφασȕșεȜ τȚȠ ȢȜȝȢδȫȟȚσȚ αȝȜȠȕτȨȠ τȢȥ ȟε τȢ σȬστȚȟα αȥτȫ. αȠȓδȢȦȢȤ στȚȠ εȣȕ τȨσȚ αȥτȕ țα ȞȓȗεȜ ȨȤ εȣȘȢȞαȗȜȝȫ αȠτȓȞȞαȘȟα ȢσȢστȫ εȡ αδȜαȜȣȔτȢȥ τȢȥ αȝȜȠȕτȢȥ ȝαȜ τȜȤ αȠτȕστȢȜȦεȤ δȜȚȣȚȟȔȠεȤ ȜδȜȢȝτȚσȕεȤ.

2. δȚȟȢ ȣȓτȚσȚ ȘȕȠεταȜ ȟε ȗȓσȚ ȜδȕȨȤ τȚ ȟεȞȔτȚ τȢȥ ȔȣȘȢȥ Ȣȥ țα

ȝατασȝεȥαστεȕ ȝαȜ τα σȦȔδȜα σȥȟȗȢȞαȕȢȥ ȢȣȢφȢȝτȚσȕαȤ, ȝαȠȢȠȜσȟȢȬ ȞεȜτȢȥȣȘȕαȤ, ȜȠȓȝȨȠ ȢσȢστȭȠ σȥȠȜδȜȢȝτȚσȕαȤ ȝαȜ ȝαταȠȢȟȭȠ τȨȠ ȝȢȜȠȫȦȣȚστȨȠ δα αȠȭȠ ȕ δα αȠȭȠ ȘȜα τα ȝȢȜȠȫȝτȚτα ȣȓȘȟατα, ȣȢσȥȟφȭȠȨȠ σταδȜαȝȕȤ ȟεταȗȕȗασȚȤ ȢσȢστȭȠ τȢȥ ȢȜȝȢ ȔδȢȥ αȠȓȞȢȘα ȟε τȚȠ ȣȫȢδȢ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ ȝαȜ ȢȜ δȜαȘȨȠȜșȫȟεȠȢȜ ȣȢσφȔȣȢȥȠ τα σȦετȜȝȓ ȢσȢστȓ σȥȠȜδȜȢȝτȚσȕαȤ ȝαȜ δȜȚȣȚȟȔȠεȤ ȜδȜȢȝτȚσȕεȤ, ȫ ȨȤ εȜδȜȝȫτεȣα ȢȣȕșεταȜ ȟε τȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ.

3. Ƞ α ȢφασȜσțεȕ Ț εφαȣȟȢȘȕ τȢȥ σȥστȕȟατȢȤ αȡȜȢ ȢȕȚσȚȤ αȝȜȠȕτȢȥ ȟε

ȟεȞȔτȚ τȨȠ δȜαȘȨȠȜșȢȟȔȠȨȠ, εφαȣȟȫșȢȠταȜ αȠȓȞȢȘα ȢȜ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 8 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

Ά 11

σφ Ɍ Ɍ ε α ε Ɍ αɌα τα ατα

1. Ȣ σȬστȚȟα τȚȤ ȣȢσφȢȣȓȤ Ȣȥ εȣȜȞαȟȗȓȠεȜ τȚ ȟεȣȜȝȕ ȕ ȢȞȜȝȕ

αȥτȢȦȣȚȟατȢδȫτȚσȚ ȟε αȠτȓȞȞαȘȟα τȚ ȞεȜτȢȥȣȘȕα ȕ εȝȟετȓȞȞεȥσȚ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ ȓȞȞα τȥȦȫȠ αȠταȞȞȓȘȟατα ȔȠαȠτȜ τȚȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ, εφαȣȟȫșεταȜ ȫταȠ Ȣ ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȣȢȝεȜȟȔȠȢȥ Ƞα ȣαȘȟατȢ ȢȜȕσεȜ τȚȠ ȝατασȝεȥȕ, ȝȣȕȠεȜ σȝȫ ȜȟȚ τȚȠ αȣαȦȭȣȚσȚ ȓȞȞȢȥ εȣȘȢȞαȗȜȝȢȬ αȠταȞȞȓȘȟατȢȤ εȝτȫȤ α ȫ ȞȕȣȚ ȦȣȚȟατȜȝȕ ȝαταȗȢȞȕ ȕ αȠτȜ αȣȢȦȕ αȝȜȠȕτȨȠ. ȔτȢȜα αȠταȞȞȓȘȟατα ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εȕȠαȜ Ț αȣαȦȭȣȚσȚ τȚȤ ȦȣȕσȚȤ ȕ τȚȤ εȝȟετȓȞȞεȥσȚȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȘȜα ȢȣȜσȟȔȠȚ ȦȣȢȠȜȝȕ εȣȕȢδȢ, Ț αȠτȜ αȣȢȦȕ ȘεȨȣȘȜȝȭȠ ȕ ȟεταȞȞεȥτȜȝȭȠ ȕ ȗȜȢȟȚȦαȠȜȝȭȠ ȣȢȩȫȠτȨȠ ȕ ȥ ȚȣεσȜȭȠ ȝαȜ ȓȞȞα.

2. ατȓ τȚȠ εφαȣȟȢȘȕ τȢȥ σȥστȕȟατȢȤ, Ț δȜαȝȕȣȥȡȚ ȢȣȕșεȜ τȢ εȕδȢȤ ȝαȜ τȚȠ

ȔȝτασȚ τȨȠ δȜατȜțεȟȔȠȨȠ αȠταȞȞαȘȟȓτȨȠ ȝαȜ σε ȝȓțε εȣȕ τȨσȚ εȡασφαȞȕșεȜ

τȚȠ αȠαȘȨȘȕ σε ȝȢȜȠȕ ȗȓσȚ, εȡȔτασȚ ȝαȜ ȗαțȟȢȞȫȘȚσȚ τȫσȢ τȨȠ τεȦȠȜȝȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ ȫσȢ ȝαȜ τȨȠ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ, ȫ ȨȤ ȝαȜ τȢȠ τȣȫ Ȣ αȠαșȕτȚσȚȤ τȚȤ ȗȔȞτȜστȚȤ ȣȢσφȢȣȓȤ. ΓȜα τȚȠ αȠȓδεȜȡȚ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ εφαȣȟȫșȢȠταȜ αȠȓȞȢȘα ȢȜ δȜατȓȡεȜȤ τȨȠ αȣαȘȣȓφȨȠ 5 ȝαȜ 6 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 8 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ.

ȢȜ δȜατȓȡεȜȤ τȨȠ αȣαȘȣȓφȨȠ 5 ȝαȜ 6 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 8 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ . 17

17

Ά 12

τ εσ Ɍδ σ Ɍ Ɍ εɌτ Ɍσ στ α τ Ɍα τ α

1. εȝτȔȞεσȚ τȨȠ δȚȟȢσȕȨȠ ȔȣȘȨȠ, ȟε τȢ σȬστȚȟα τȚȤ αȠτȜ αȣȢȦȕȤ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 10 ȕ τȚȤ αȣȢȦȕȤ ȓȞȞȨȠ αȠταȞȞαȘȟȓτȨȠ τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 11, ȝαțȭȤ ȝαȜ Ț εȝτȔȞεσȚ Ȣ ȢȜȢȥδȕ Ȣτε ȓȞȞȢȥ δȚȟȢσȕȢȥ ȔȣȘȢȥ ȟε ȦȣȚȟατȢδȫτȚσȚ τȣȕτȨȠ ȝατȓ ȢσȢστȫ ȓȠȨ α ȫ εȠȕȠτα τȢȜȤ εȝατȫ (50%) δȜȔ εταȜ α ȫ τȚ ȠȢȟȢțεσȕα εȣȕ δȚȟȢσȕȨȠ ȔȣȘȨȠ ȟε τȚȠ ε ȜφȬȞαȡȚ τȨȠ αȣαȝȓτȨ ȣȥțȟȕσεȨȠ, αȠȓȞȢȘα ȟε τȢ εȝτεȞȢȬȟεȠȢ ȔȣȘȢ.

α) ε εȣȕ τȨσȚ ȥ εȣȚȟεȣȕαȤ τȢȥ ȝȥȣȕȢȥ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ τȢȥ φȢȣȔα ȝατασȝεȥȕȤ αȥτȢȬ ȨȤ ȣȢȤ τȚȠ εȝ ȞȕȣȨσȚ τȨȠ ȥ ȢȦȣεȭσεȭȠ τȢȥ ȕ σε εȣȕ τȨσȚ ȥ αȕτȜαȤ ȕ αȠȥ αȕτȜαȤ αδȥȠαȟȕαȤ αȥτȢȬ, Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ ȔȦεȜ τα δȜȝαȜȭȟατα ȝαȜ τȜȤ

ȥ ȢȦȣεȭσεȜȤ, Ȣȥ ȣȢȗȞȔ ȢȠταȜ ȭδȜȝα.

ȗ) ε εȣȕ τȨσȚ δȜαȝȢ ȕȤ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ ȔȣαȠ τȨȠ δεȝα ȔȠτε (15) ȚȟεȣȭȠ α ȫ ȘεȘȢȠȫȤ ȘȜα τȢ Ȣ ȢȕȢ δεȠ εȥțȬȠεταȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ, τȫτε δȜȝαȜȢȬταȜ αȥτȫȤ Ƞα șȚτȕσεȜ α ȢșȚȟȕȨσȚ ȘȜα τȚ șȚȟȕα, Ȣȥ ȥ ȔστȚ α ȫ τȚ δȜαȝȢ ȕ αȥτȕ στȢ ȥ ȫȧȚ ȔȣȘȢ. ε εȣȕ τȨσȚ, ȫȟȨȤ, Ȣȥ Ț δȜαȝȢ ȕ αȥτȕ δȜαȣȝȔσεȜ ȘȜα σȥȠεȦȔȤ ȦȣȢȠȜȝȫ δȜȓστȚȟα ȟεȘαȞȬτεȣȢ τȨȠ τȣȜȭȠ (3) ȟȚȠȭȠ, τȫτε Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ δȜȝαȜȢȬταȜ ε Ȝ ȞȔȢȠ Ƞα șȚτȕσεȜ τȚ δȜȓȞȥσȚ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ.

Ș) ε εȣȕ τȨσȚ Ȣȥ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ ασȝȕσεȜ τȢ αȣεȦȫȟεȠȢ σε αȥτȫȠ α ȫ τȢ ȠȫȟȢ δȜȝαȕȨȟα Ƞα șȚτȕσεȜ τȚ δȜȓȞȥσȚ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ, δȜȝαȜȢȬταȜ Ƞα șȚτȕσεȜ ȝαȜ α ȢșȚȟȕȨσȚ ȘȜα τȚȠ τȥȦȫȠ șȚȟȕα τȢȥ α ȫ τȚ ȟȚ εȝ ȞȕȣȨσȚ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ.

δ) ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȝαȜ Ȣ φȢȣȔαȤ ȝατασȝεȥȕȤ αȥτȢȬ δεȠ ȔȦȢȥȠ τȢ δȜȝαȕȨȟα Ƞα ȝαταȘȘεȕȞȢȥȠ ȕ δȜαȞȬσȢȥȠ τȚ σȬȟȗασȚ εȣȘȢȞαȗȕαȤ ȦȨȣȕȤ σ ȢȥδαȕȢ ȞȫȘȢ, Ȣ Ȣ ȢȕȢȤ ȝȣȕȠεταȜ ȨȤ τȔτȢȜȢȤ ȟετȓ α ȫ ȘȠȭȟȚ τȢȥ ȥȟȗȢȥȞȕȢȥ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ. ȓȠ Ȣ ȞȫȘȢȤ αȥτȫȤ αφȢȣȓ ȘεȘȢȠȫȤ ȘȜα τȢ Ȣ ȢȕȢ δεȠ εȥțȬȠεταȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ, τȫτε αȥτȫȤ δȜȝαȜȢȬταȜ Ƞα șȚτȕσεȜ α ȢșȚȟȕȨσȚ. ε εȣȕ τȨσȚ, ȫȟȨȤ, Ȣȥ Ț σȬȟȗασȚ αφȢȣȓ εȣȜσσȫτεȣεȤ α ȫ ȟȕα δȜαφȢȣετȜȝȔȤ ȝαȜ αȥτȢτεȞεȕȤ ȝατασȝεȥȔȤ, ȟ Ȣȣεȕ Ƞα σȥȠȢȟȢȞȢȘȚțεȕ ȫτȜ Ȣ ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ Ȣ φȢȣȔαȤ ȝατασȝεȥȕȤ αȥτȢȬ ȔȦȢȥȠ τȢ δȜȝαȕȨȟα Ƞα ȝαταȘȘεȕȞȢȥȠ ȕ δȜαȞȬσȢȥȠ τȚ σȬȟȗασȚ ȨȤ ȣȢȤ ȟȕα ȕ εȣȜσσȫτεȣεȤ αȥτȢτεȞεȕȤ ȝαȜ δȜαφȢȣετȜȝȔȤ ȝατασȝεȥȔȤ, ȟȔȦȣȜ ȢȣȜσȟȔȠȚ ȣȢțεσȟȕα ȝαȜ ȓȠτȨȤ ȣȜȠ α ȫ τȢ σȥȟȗατȜȝȫ ȦȣȫȠȢ ȔȠαȣȡȚȤ εȣȘασȜȭȠ ε ȕ τȨȠ αȥτȢτεȞȭȠ ȝαȜ δȜαφȢȣετȜȝȭȠ αȥτȭȠ ȝατασȝεȥȭȠ. τȚȠ τεȞεȥταȕα αȥτȕ εȣȕ τȨσȚ țα ȝαțȢȣȜσțεȕ ȟε ȠȔα α ȫφασȚ, ȟετȓ α ȫ ȘȠȭȟȚ τȢȥ ȥȟȗȢȥȞȕȢȥ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ, τȫσȢ Ȣ τȣȫ ȢȤ αȠα ȣȢσδȜȢȣȜσȟȢȬ τȢȥ εȣȘȢȞαȗȜȝȢȬ αȠταȞȞȓȘȟατȢȤ ȫσȢ ȝαȜ Ț αȠα ȣȢσαȣȟȢȘȕ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ.

α ȫ τȜȤ σȦετȜȝȔȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ στȜȝȢȬ

ε) ȟεταȗȕȗασȚ τȨȠ ȢȣȜșȫȠτȜȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ ȕ Ț αȣαȦȭȣȚσȚ δȜȝαȜȨȟȓτȨȠ ε αȥτȭȠ στȢȠ αȠȓδȢȦȢ ȘȕȠεταȜ σταδȜαȝȓ αȠȓȞȢȘα ȟε τȚȠ ȣȫȢδȢ εȝτȔȞεσȚȤ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ. Ȣȣεȕ, ȫȟȨȤ, ȟε τȚ σȬȟȗασȚ Ƞα σȥȟφȨȠȚțεȕ Ț ȣȫȨȣȚ ȟεταȗȕȗασȚ ȢȣȜșȫȠτȜȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ ȕ Ț ȣȫȨȣȚ αȣαȦȭȣȚσȚ δȜȝαȜȨȟȓτȨȠ ε αȥτȭȠ τȢȥ ε ȫȟεȠȢȥ σταδȕȢȥ ȟε τȚȠ ȝατȓțεσȚ Ȝσȫ ȢσȚȤ εȘȘȥȚτȜȝȕȤ ε ȜστȢȞȕȤ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ, Ț Ȣ Ȣȕα țα α ȢδȕδεταȜ σε αȥτȫȠ ȟε τȚȠ εȣȓτȨσȚ τȢȥ σταδȕȢȥ

, Ț Ȣ Ȣȕα țα α ȢδȕδεταȜ σε αȥτȫȠ ȟε τȚȠ εȣȓτȨσȚ τȢȥ σταδȕȢȥ 18

18

εȝεȕȠȢȥ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ Ȣȥ țεȟεȞȜȭȠεȜ τȢ δȜȝαȕȨȟȓ τȢȥ ȘȜα τȚ ȘεȠȫȟεȠȚ ȟεταȗȕȗασȚ ȕ αȣαȦȭȣȚσȚ, εφȫσȢȠ ȣȢȗȞȔ εταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ.

στ) ε εȣȕ τȨσȚ Ȕȝ τȨσȚȤ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ țα ȘȕȠεταȜ ε ȜȟȔτȣȚσȚ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ, Ȣȥ ȔȦεȜ εȝτεȞȔσεȜ αȥτȫȤ, țα ȝατα ȕ τȢȥȠ ȢȜ εȘȘȥȚτȜȝȔȤ ε ȜστȢȞȔȤ ȝαȞȕȤ εȝτȔȞεσȚȤ ȨȤ ȝαȜ ȢȜ εȘȘȥȚτȜȝȔȤ ε ȜστȢȞȔȤ, Ȣȥ țα ȔȦȢȥȠ τȥȦȫȠ δȢțεȕ, σȬȟφȨȠα ȟε τȚȠ ȣȢȚȘȢȬȟεȠȚ εȣȕ τȨσȚ ε΄, țα ȥ ȢȞȢȘȕșεταȜ Ț șȚȟȕα, Ȣȥ ȥφȕσταταȜ Ȣ ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȝαȜ țα ȘȕȠεταȜ εȝȝαțȓȣȜσȚ τȚȤ εȣȘȢȞαȗȕαȤ. τȣȫ ȢȤ ε ȜȟȔτȣȚσȚȤ τȨȠ εȣȘασȜȭȠ, Ȣȥ εȝτȔȞεσε Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ, Ȣ τȣȫ ȢȤ ȥ ȢȞȢȘȜσȟȢȬ τȚȤ șȚȟȕαȤ τȢȥ ȝȥȣȕȢȥ τȢȥ ȔȣȘȢȥ, Ȣ τȣȫ ȢȤ εȝȝαțȓȣȜσȚȤ τȚȤ εȣȘȢȞαȗȕαȤ ȝαȜ Ȣ τȣȫ ȢȤ ȞȚȣȨȟȕȤ τȨȠ ȢσȭȠ, Ȣȥ τȥȦȫȠ δȜȝαȜȢȬταȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ, ȝαțȢȣȕșȢȠταȜ στα σȥȟȗατȜȝȓ τεȬȦȚ. τȣȫ ȢȤ ȝαȜ Ț δȜαδȜȝασȕα ȢȞȢȝȞȕȣȨσȚȤ τȢȥ ȚȟȜτεȞȢȬȤ ȔȣȘȢȥ εȠα ȫȝεȜταȜ στȚȠ ȝȣȕσȚ τȢȥ ȝȥȣȕȢȥ τȢȥ ȔȣȘȢȥ.

ș) ΓȜα τȚȠ ε ȕȞȥσȚ τȨȠ δȜαφȢȣȭȠ Ȣȥ α ȢȣȣȔȢȥȠ α ȫ τȚ σȬȟȗασȚ εȣȘȢȞαȗȕαȤ ȕ εȡ αφȢȣȟȕȤ αȥτȕȤ, δȬȠαταȜ Ƞα σȥȠȢȟȢȞȢȘȚțεȕ σȥȟφȨȠȕα δȜεțȠȢȬȤ ȕ εσȨτεȣȜȝȕȤ δȜαȜτȚσȕαȤ, εφȫσȢȠ ȣȢȗȞȔ εταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ.

2. ε ȝȢȜȠȕ α ȫφασȚ τȨȠ ȢȥȣȘȭȠ ȜȝȢȠȢȟȕαȤ ȝαȜ ȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ ȝαȜ

εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ, ȨȣȢταȡȕαȤ ȝαȜ ȚȟȫσȜȨȠ ΈȣȘȨȠ, τȢ αȠȨτȔȣȨ ȢσȢστȫ τȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ 1 ȟ Ȣȣεȕ Ƞα ȢȣȕșεταȜ ȘȜα ȔȣȘα σȥȘȝȢȜȠȨȠȜαȝȓ ȝατȭτεȣȢ τȢȥ εȠȕȠτα τȢȜȤ εȝατȫ (50%) εφαȣȟȢșȢȟȔȠȨȠ ȝατȓ τα ȞȢȜ ȓ τȨȠ δȜατȓȡεȨȠ τȚȤ ȓȠȨ αȣαȘȣȓφȢȥ.

3. ε εȣȕ τȨσȚ αȣαȦȭȣȚσȚȤ τȚȤ ȦȣȕσȚȤ ȝαȜ εȝȟετȓȞȞεȥσȚȤ τȢȥ ȝατασȝεȥασțȔȠτȢȤ ȔȣȘȢȥ ȕ σȥσταțεȜσȭȠ ȢȣȜșȫȠτȜȨȠ ȕ ȝαțȔτȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ στȢȠ αȠȓδȢȦȢ, Ț αȣαȦȭȣȚσȚ αȥτȕ țα δȜȔ εταȜ α ȫ τȢȥȤ σȥȟȗατȜȝȢȬȤ ȫȣȢȥȤ ȝαȜ σȥȟ ȞȚȣȨȟατȜȝȓ α ȫ τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȢȥ αȣȫȠτȢȤ ȓȣțȣȢȥ ȝαȜ τȢȥ στȜȝȢȬ ȭδȜȝα. αȠȓδȢȦȢȤ ȥ ȢȦȣεȢȬταȜ Ƞα ȝαταțȔσεȜ εȘȘȬȚσȚ ȝαȞȕȤ εȝτȔȞεσȚȤ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ αȣαȦȭȣȚσȚȤ, Ȣȥ țα ȢȣȕșεȜ Ț σȦετȜȝȕ δȜαȝȕȣȥȡȚ ȝαȜ țα δȜȔ εταȜ α ȫ τȢȥȤ țεσ ȜșȫȟεȠȢȥȤ α ȫ αȥτȕȠ ȫȣȢȥȤ. ε τȜȤ σȥȟȗȓσεȜȤ αȥτȔȤ Ȣ ȝȬȣȜȢȤ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα εȘȘȥȚțεȕ στȢȠ αȠȓδȢȦȢ τȚ δȜατȕȣȚσȚ δȜαφȫȣȨȠ σȥȠțȚȝȭȠ ȝαȜ Ƞα σȥȠȢȟȢȞȢȘȚțεȕ, ȫτȜ σε εȣȕ τȨσȚ ȟεταȗȢȞȕȤ τȨȠ σȥȠțȚȝȭȠ αȥτȭȠ, Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ δȜȝαȜȢȬταȜ Ƞα șȚτȕσεȜ εȕτε α ȢșȚȟȕȨσȚ ȘȜα τȚ șȚȟȜȓ Ȣȥ ȥ ȔστȚ εȕτε αȠα ȣȢσαȣȟȢȘȕ τȚȤ ȢφεȜȞȫȟεȠȚȤ σε αȥτȫȠ αȣȢȦȕȤ εȕτε ȝαȜ ȞȬσȚ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ αȣαȦȭȣȚσȚȤ ȟε α ȢșȚȟȕȨσȕ τȢȥ ȘȜα τȚ șȚȟȜȓ Ȣȥ ȥ ȔστȚ α ȫ τȚ ȟȚ εȝ ȞȕȣȨσȚ τȚȤ σȬȟȗασȚȤ. ΓȜα τȚȠ ε ȕȞȥσȚ τȨȠ δȜαφȢȣȭȠ Ȣȥ α ȢȣȣȔȢȥȠ α ȫ τȜȤ σȥȟȗȓσεȜȤ αȣαȦȭȣȚσȚȤ ȕ εȡ αφȢȣȟȕȤ αȥτȭȠ ȟ Ȣȣεȕ Ƞα σȥȠȢȟȢȞȢȘȚțεȕ δȜεțȠȕȤ ȕ εσȨτεȣȜȝȕ δȜαȜτȚσȕα, εφȫσȢȠ ȣȢȗȞȔ εταȜ στȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ.

4. α αȠταȞȞȓȘȟατα, Ȣȥ εȜσ ȣȓττεȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ α ȫ τȚȠ ȭȞȚσȚ ȝαȜ

ȟεταȗȕȗασȚ τȨȠ αȣα ȓȠȨ ȢȣȜșȫȠτȜȨȠ ȕ ȝȓțετȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ ȕ τȚȠ αȣαȦȭȣȚσȚ δȜαȣȝȭȠ ȕ ȢȞȥετȭȠ δȜȝαȜȨȟȓτȨȠ ε αȥτȭȠ σε τȣȕτȢȥȤ țεȨȣȢȬȠταȜ σαȠ αȝαțȓȣȜστα ȔσȢδα αȥτȢȬ ȝαȜ φȢȣȢȞȢȘȢȬȠταȜ σαȠ εȣȘȢȞαȗȜȝȫ αȠτȓȞȞαȘȟα δȚȟȢσȕȢȥ τεȦȠȜȝȢȬ ȔȣȘȢȥ, σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ 2 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 36α τȢȥ Ƞ.δ. 3323/1955 ( Φ 214 ΄). α αȠταȞȞȓȘȟατα, Ȣȥ εȜσ ȣȓττεȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ α ȫ τȚȠ εȝȟετȓȞȞεȥσȚ τȨȠ

, Ȣȥ εȜσ ȣȓττεȜ Ȣ αȠȓδȢȦȢȤ α ȫ τȚȠ εȝȟετȓȞȞεȥσȚ τȨȠ 19

19

ȥ ȫȞȢȜ ȨȠ ȢȣȜșȫȠτȜȨȠ ȕ ȝȓțετȨȠ ȜδȜȢȝτȚσȜȭȠ ȕ α ȫ τȚȠ εȝȟετȓȞȞεȥσȚ τȨȠ αȣα ȓȠȨ εȜδȜȝȭȠ ȔȣȘȨȠ ȕ τȨȠ ȦȭȣȨȠ στȓțȟεȥσȚȤ țεȨȣȢȬȠταȜ σαȠ αȝαțȓȣȜστα ȔσȢδα α ȫ εȟ ȢȣȜȝȔȤ ε ȜȦεȜȣȕσεȜȤ ȝαȜ φȢȣȢȞȢȘȢȬȠταȜ, σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȨȠ ȓȣțȣȨȠ 31 ȝαȜ ε ȫȟεȠα τȢȥ Ƞ.δ. 3323/1955.

5. τα αȣα ȓȠȨ εȜδȜȝȓ ȔȣȘα, στα ȔȣȘα ȦȭȣȨȠ στȓțȟεȥσȚȤ ȝαȜ στα ȔȣȘα, Ȣȥ εȝτεȞȢȬȠταȜ ȟε ȢȞȜȝȕ ȕ ȟεȣȜȝȕ ȦȣȚȟατȢδȫτȚσȚ τȣȕτȨȠ, σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȨȠ αȣαȘȣȓφȨȠ 1 ȝαȜ 2, Ț α ȫσȗεσȚ τȢȥ ȝȫστȢȥȤ ȝατασȝεȥȕȤ τȨȠ ȔȣȘȨȠ αȥτȭȠ ȝαȜ τȨȠ τȫȝȨȠ τȨȠ δαȠεȕȨȠ ȝαȜ ȜστȭσεȨȠ τȢȥ αȠαδȫȦȢȥ, ȝατȓ τȚȠ ȝατασȝεȥαστȜȝȕ εȣȕȢδȢ, ȢȜ Ȣ ȢȕȢȜ țεȨȣȢȬȠταȜ ȨȤ ȝȫστȢȤ ȝατασȝεȥȕȤ, ȘȕȠεταȜ σȬȟφȨȠα ȟε τȜȤ δȜατȓȡεȜȤ τȚȤ αȣαȘȣȓφȢȥ 5 τȢȥ ȓȣțȣȢȥ 50 τȢȥ

Ƞ.1914/1990.

Ά 13

α α τ Ɍ σφ

ΌταȠ εφαȣȟȫșεταȜ ȔȠα α ȫ τα σȥστȕȟατα ȥ ȢȗȢȞȕȤ ȣȢσφȢȣȭȠ τȨȠ ȓȣțȣȨȠ 8, 10 ȝαȜ 11 τȢȥ αȣȫȠτȢȤ εȕȠαȜ δȥȠατȕ Ț ȥ ȢȗȢȞȕ α ȫ τȢȥȤ εȠδȜαφεȣȢȟȔȠȢȥȤ εȝτȫȤ α ȫ τȚȠ ȝȬȣȜα ȣȢσφȢȣȓ τȢȥȤ ȝαȜ εȠαȞȞαȝτȜȝȭȠ ȣȢσφȢȣȭȠ Ȣȥ Ƞα στȚȣȕșȢȠταȜ σε δȜαφȢȣετȜȝȔȤ τεȦȠȜȝȔȤ ȞȬσεȜȤ Ȣȥ ȣȢτεȕȠȢȠταȜ α ȫ τȢȠ ȣȢσφȔȣȢȠτα, εȝτȫȤ αȠ αȥτȫ α ȢȝȞεȕεταȜ α ȫ τȚ δȜαȝȕȣȥȡȚ. Ƞ ȢȜ εȠαȞȞαȝτȜȝȔȤ ȞȬσεȜȤ ȝαȞȬ τȢȥȠ τȜȤ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ τȚȤ δȜαȝȕȣȥȡȚȤ, ȝȣȕȠȢȠταȜ ȫȞεȤ ȨȤ ȜσȢδȬȠαȟεȤ αȠεȡȓȣτȚτεȤ ȣȢσφȢȣȔȤ. ȓȠ ȢȜ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ δεȠ ȝαȞȬ τȢȠταȜ αȞȞȓ ȢȜ τεȦȠȜȝȔȤ ȞȬσεȜȤ ȝȣȕȠȢȠταȜ ȨȤ ȜȝαȠȢ ȢȜȚτȜȝȔȤ, Ȣ φȢȣȔαȤ ȝατασȝεȥȕȤ ȟ Ȣȣεȕ, ( ȣȜȠ αȠȢȜȦτȢȬȠ ȢȜ ȢȜȝȢȠȢȟȜȝȔȤ ȣȢσφȢȣȔȤ ȝαȜ ȟαταȜȭȠȢȠταȤ ȝατȓ τα ȞȢȜ ȓ τȢ δȜαȘȨȠȜσȟȫ) Ƞα εȡαȘȢȣȓσεȜ τȜȤ ȟεȞȔτεȤ τȨȠ ȞȬσεȨȠ αȥτȭȠ ȝαȜ Ƞα ε αȠαȞȓȗεȜ τȚ δȚȟȢ ȣȓτȚσȚ ȗȓσεȜ τȨȠ εȡαȘȢȣασȟȔȠȨȠ ȟεȞετȭȠ.

Ƞα ε αȠαȞȓȗεȜ τȚ δȚȟȢ ȣȓτȚσȚ ȗȓσεȜ τȨȠ εȡαȘȢȣασȟȔȠȨȠ ȟεȞετȭȠ . 20

20

Φ ɌΓ΄

Ɍ - - Ɍ

Ά 14

ε τ Ɍ ε α τ Ɍ - Έ σ Ɍ ε α τ Ɍ

1. ΓȜα τȚȠ ȣαȘȟατȢ ȢȕȚσȚ ȠȔȨȠ ȔȣȘȨȠ ȕ δȣαστȚȣȜȢτȕτȨȠ ȕ τȚ ȟετεȘȝατȓστασȚ ȥφȜσταȟȔȠȨȠ, τα Ȣ Ȣȕα ȞȫȘȨ τȚȤ φȬσȚȤ, τȢȥ ȟεȘȔțȢȥȤ ȕ τȚȤ ȔȝτασȕȤ τȢȥȤ εȕȠαȜ ȜțαȠȫ Ƞα ȣȢȝαȞȔσȢȥȠ σȢȗαȣȔȤ ε Ȝ τȭσεȜȤ στȢ εȣȜȗȓȞȞȢȠ ȕ τα Ȣ Ȣȕα ȦȨȣȕȤ ȟεȠ Ƞα ȣȢȝαȞȢȬȠ σȢȗαȣȔȤ ε Ȝ τȭσεȜȤ, ȣȔ εȜ ȓȠτȨȤ Ƞα δȜȔ ȢȠταȜ ȘȜα τȚȠ ȣȢστασȕα τȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ α ȫ ȘεȠȜȝȔȤ ȣȢδȜαȘȣαφȔȤ, ȫȣȢȥȤ ȝαȜ εȣȜȢȣȜσȟȢȬȤ, α αȜτεȕταȜ Ț ȔȘȝȣȜσȚ ȫȣȨȠ ȘȜα τȚȠ ȣȢστασȕα τȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ. ΈȘȝȣȜσȚ ȫȣȨȠ ȘȜα τȚȠ ȣȢστασȕα τȢȥ εȣȜȗȓȞȞȢȠτȢȤ α αȜτεȕταȜ ε ȕσȚȤ ȘȜα τȚȠ ε ȔȝτασȚ, τȚȠ τȣȢ Ȣ ȢȕȚσȚ ȕ ȝαȜ τȢȠ εȝσȥȘȦȣȢȠȜσȟȫ ȥφȜστȓȟεȠȨȠ ȔȣȘȨȠ ȕ δȣαστȚȣȜȢτȕτȨȠ, Ȣȥ ȔȦȢȥȠ ȝαταταȘεȕ στȜȤ αȣα ȓȠȨ ȝατȚȘȢȣȕεȤ, εφȫσȢȠ ε ȔȣȦȢȠταȜ ȢȥσȜαστȜȝȔȤ δȜαφȢȣȢ ȢȜȕσεȜȤ σε σȦȔσȚ ȟε τȜȤ ε Ȝ τȭσεȜȤ τȢȥȤ στȢ εȣȜȗȓȞȞȢȠ.

2. ε τȚȠ α ȫφασȚ ȔȘȝȣȜσȚȤ εȣȜȗαȞȞȢȠτȜȝȭȠ ȫȣȨȠ Ț ȜȢȕȝȚσȚ ε ȜȗȓȞȞεȜ

ȣȢȪ ȢțȔσεȜȤ, ȫȣȢȥȤ, εȣȜȢȣȜσȟȢȬȤ ȝαȜ δȜαφȢȣȢ ȢȜȕσεȜȤ ȘȜα τȚȠ ȣαȘȟατȢ ȢȕȚσȚ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ τȚȤ δȣαστȚȣȜȫτȚταȤ, ȜδȕȨȤ ȨȤ ȣȢȤ τȚ țȔσȚ, τȢ ȟȔȘεțȢȤ, τȢ εȕδȢȤ, τȚȠ εφαȣȟȢșȫȟεȠȚ τεȦȠȢȞȢȘȕα ȝαȜ τα ȘεȠȜȝȓ τεȦȠȜȝȓ ȦαȣαȝτȚȣȜστȜȝȓ.

3. α ȫφασȚ ȔȘȝȣȜσȚȤ

εȣȜȗαȞȞȢȠτȜȝȭȠ ȫȣȨȠ α ȢτεȞεȕ ȣȢȪ ȫțεσȚ ȘȜα τȚȠ

ȔȝδȢσȚ τȨȠ δȜȢȜȝȚτȜȝȭȠ ȣȓȡεȨȠ Ȣȥ α αȜτȢȬȠταȜ ȝατȓ εȣȕ τȨσȚ, σȬȟφȨȠα

ȟε τȜȤ ȝεȕȟεȠεȤ δȜατȓȡεȜȤ ȘȜα τȚȠ ȣαȘȟατȢ ȢȕȚσȚ τȢȥ ȔȣȘȢȥ ȕ τȚȤ δȣαστȚȣȜȫτȚταȤ.

4. ΓȜα τȚȠ ȝατȓταȡȚ τȨȠ ȔȣȘȨȠ σε ȝατȚȘȢȣȕεȤ αȠȓȞȢȘα ȟε τȜȤ ε Ȝ τȭσεȜȤ Ȣȥ

εȕȠαȜ ȜțαȠȫȠ Ƞα ȣȢȝαȞȔσȢȥȠ στȢ εȣȜȗȓȞȞȢȠ, ȝαțȭȤ ȝαȜ ȘȜα τȚ δȜαδȜȝασȕα ȔȝδȢσȚȤ ȝαȜ τȢ εȣȜεȦȫȟεȠȢ τȚȤ α ȫφασȚȤ ȔȘȝȣȜσȚȤ εȣȜȗαȞȞȢȠτȜȝȭȠ ȫȣȨȠ ȣȔ εȜ Ƞα τȚȣȢȬȠταȜ τα εȜδȜȝȫτεȣα ȢȣȜșȫȟεȠα στα ȓȣțȣα 3, 4 ȝαȜ 5 τȢȥ Ƞ.1650/1986 (Φ 160 ΄), ȫ ȨȤ ȔȦεȜ αȠτȜȝατασταțεȕ ȟε τȢ ȓȣțȣȢ 2 τȢȥ Ƞ. 3010/ 2002 (Φ 91 ΄), ȝαțȭȤ ȝαȜ στȚȠ ȝȢȜȠȕ α ȫφασȚ τȨȠ ȢȥȣȘȭȠ σȨτεȣȜȝȭȠ, ȜȝȢȠȢȟȕαȤ ȝαȜ ȜȝȢȠȢȟȜȝȭȠ, Ƞȓ τȥȡȚȤ, ȘȣȢτȜȝȕȤ Ƞȓ τȥȡȚȤ ȝαȜ ȣȢφȕȟȨȠ, ȢȞȜτȜσȟȢȬ, ȟ ȢȣȜȝȕȤ αȥτȜȞȕαȤ, ȜȘα