You are on page 1of 7
Madrid, ispanya Ekolojik Bulvar Eco Boulevard scasisiman ovmcerw “Olmayan” kente acil miidahale: Giines enerjili yapay hava agaclan “hasta” banliyéye nefes aldirarak yeniden canlilik veriyor. >» Vallecas banliyé bolgesitipik banliy® gelisimlerinde olan bitin feaean zayif karakteristik dzelliklere sahipt. Bu yilzden, Eko-Bulvar a yansmast iki amacla organize edi: Bn sosyal etkinliktretmeyi Piredl -amaclayan toplumsal bir cevre, étekisi dis mekanin bioklimatik uyarlamast olan cevresel bir doga yaratmak. Tian Herkese ait olan kamu alanlan, birok etkinlik ve olay, Belinda at, Jose planlanabilenin dtesinde, vatandaslann dzgiirce ve dogal een olarak davranabilecekleri mekanlan destekler bicimde davranmaldi, Projede Onerilen; sorumsuz planlama anlayis, rime yaiziinden ortaya ckmis etkinlik yoklugunu dizeltme girsimi anumeeae Bu neri, kaynagin sorunun kokenindeki etmenlerin gézilmesi Fee Yara Pre diiincesinden aliyor. Kuskusuz, byle bir kamusalalanda en Prk ces, Aer iyi uyarlama, en az 15 ya da 20 yaldan ance givenlitigini Barredo, Dovid kanitlamayan bir malzeme olan kalin ve saglam agaclann —se dikilmesi ourdu. Ancak bu sire iinde, gelecekteki ormanlar ee gibi calisacak bir “ail” eylem gerekliydi, Bu nedenle genel eee strateji olarak, belirlenmisalanlan, onlara daha yiksek iklimsel Ignacio Prt, Mara konfor ve hizmet saglayarak uyarlayan ve béylelkle kamusal gens Lao, alanin yeniden yapulanma siiecinin gekirdegini olusturmaya Dav gad, Do odaklanan bir plan belifend. Geresinim yuan gey yen! be Etzaguie Patica bina degil ama verilen stirede, yogun etkinlk gelisimi gosteren Lucas, An Lopes insanlar icin bir ortam yaratmaktt. Ug biyik cache ya da “hava See agaclan’, kullamvalartarafindan secilmiscesit etkinliklere ag colmayt desteklemek tzere tasarlandh, Gecici protezier bigiminde “olmayan sehit”e kurulmus olan bu mekanlar ontology yaliza sosyaletknliklern yogunlasmasina ve iklimsel ee uyarlama sorunu dizeltilene kadar Kullalacak. Zamant Julio Bernal, geldiginde bu sistemler yerinden sokillecek ve eski dayanak — noktalan ormandaki acikhklar olarak kalacak. Box Vallecasa, 25.000 konutun bulundugu bir alanda lace ies, gerceklestrlen gines panel “hava agaclan”projes Belediye’ye ait yerlesim ve arazi isleri firmas: tarafindan_ gelistirild. Japon mimar Toyo It'nun, dogal yéntemlere suyu ‘temizleyen “su agaclan” projesinden esinlenen José Luis, Fotogafiar golgesi altinda bir mikro iklim sistemi ve sosyal toplanma Enio P Dotto ‘mekam olusturan gercek bir afaca éykiinerek hava agaclannt tasarlad. Her bir aga, celik Konstrksiyonlu ayaklar izerinde zeminden yaklagk 3 metre yiikselerek, yayalannicerideki ‘oturma siralanna ulasmasina olanak veriyor. Dairesel yapidaki Bes wenger kook Buvarin wgaclann” duvar katw iklimlendirme sistemleri yer alyor. Jerse turmanic ni genellikle seralarda kullantl pplanarak yaratilan ig zenginlestirliyo i cendi enerjsini saglayabilen, gerektigind nlan,islev ve kaynak sikiilebilen Hi yapr. Yalnizca kendi tizerinde bulunan k kimlikli yapuar. Hicbir bag da kentsel etkinlik c 1. Aynica bu in iretebildigi kadar gig tke cikan yal ereksini nerjinin genel gic agama d: elir fazlasi, yapiran kendi bakimu icin meydanlar gibi kamu alanlanna yeniden kurula sgerlendirilebiliyor. Bu yalnizca, uzun sites igindeki bay! Bu projenin hedefi, “kétii planlama” ylizinden has duruma duisen bélgelerde yasayanlan kamusal etkinliklere aygulanabilecek bir kaynak yonetimi modeli, Bu lanlar yaratmak. Tica bir projede nil panellerinin herhangi bir min yénelten bir at sahip kent projeye nasil uyarlanab r de bi st olmaktan uzak olan bu proje, t ‘eknoloji kullanumin sruma uyarlanma bos zaman - tuketim ikilemini ortadan kaldirmaya calisarak ve ar Teknolojinin —_kamus: in kath: re yeniden _olacag cevre ler le cftcilik enclistrisinde kullamilan iklim ni bir mimari oluguma Net