You are on page 1of 2
FIU FIU tortrget jes wyjatkowym riejscem ze wzgled na sw} reamiar ovat lokalizace Zrajduje sig w centrum Hamaru, miasta polozonego sto traydaiesct kilometrow na ‘od Oslo, nad Mjo weighs Norwepit. Pac pomieday Osere Torg ( Wschodnim) i Veste Torg (Rynkien psrodku Torggnta — deptaka miejskiego eis migjsea ce. Od ae 60. XX wieku petit furkcfe wielkiego perkingu, Budowa rowego centrum kulturalnego pray plac Stortorget stala sie seansa na vaktywowanie tego mijsce. Miastooglasito. migdzynaradowy konkurs najego zagospodarowanie, ‘Wlaze masta decydonaly signa eal ac projekt ONETHOUSANOSQUARE sapatsiego biura Ecosstema Urano, tore wyroinla sig nestndardowymn _aproponawal wlgzene meshatcow ‘ora shot 2alego ata dob ‘esi proektowania pau, 2iet pro jekton, Stortorgetw otatnich miss ah 701 rok stag eksperymentlng 26 nse pa aarp tote ‘yy mode projektowani osa na any resmhamt go stu zstala pra nase: ri ownage rozwiiaeyeh sie ua (Golegsacy na gromadzeniinformac rasta mista raz worzenia bay be rychopotencae elstycznych orig 2a), oltodek badaweny lrganauaer vyllady 22 wystawy podsumowaace poszcregdine eapy projekt, bgdacy sltema Urbano), bezplatne wasetaty | wldeokonerench,interwence mika Iie hacia lbejmoica gap \Wlch Hispana Nore or jl CaltralRckase lrg: rnywiymealonlecorecanieds went ‘2861 posstawonych pnnazaeyc \yze| wynenione akzywnesleroma tow, want solgay nner poprzertworenisie wkd lap ‘aga zstealzowat pony cael wala misao HamaruOashodac fd tradyeyine] metadyproektowasia, paestrzen| publcane| skupalg sina onketnyeh potacbsch bezpoirednie ‘0 uythonnika osoby zaangazonane ‘projet Orenmaarskoncentiowaly signa dialog zmieszkacamearyeh problemach meen trwaly od wisn do guia 200. Te ‘mat prtewocnmy by Presteze8 Dublin | ugzie" ara Urbanisiyka takeyeenat — nowa tendencla w pl na nisobudeetowych okalnych ia Toriac, kee mage prowacrié do alo balyeh roswazan ntervence gut lagordening cry projekt ypu 266 t0 san, doskonae strat, no