You are on page 1of 3

1

FUNERAL SONGS (Set 1) THIS IS THE TIME, THIS IS MY SONG


ALL THAT I AM AND I HAVE IS HIM.
(Season of Lent)
YOU ARE MY LIGHT AND MY INSPIRATION
IN ALL THAT I DO AND ALL OF MY DREAMS
GANHAAN SANG PARA-ISO YOU GIVE ME HOPE ON MY TOMORROWS
(Fr. Ron M. Alquisada) YOU ARE MY STRENGTH IN ALL MY
SORROWS. (Chorus)
KABAY NGA BUKSAN SANG GINOO
ANG GANHAAN SANG PARAISO SANTO
AGUD MABATON IKAW SA SINA NGA DUOG (Gomez: MISA SANG KABUHI)
SA DIIN WALA NA SING KAMATAYON
KUNDI ANG KABULAHANAN NGA DAYON. SANTO, SANTO, SANTO
GINOO’NG DIOS SANG MGA EHERSITO
BERSIKULO ANTIS ANG EBANGHELYO HOSANNA, HOSANNA,
(Gomez: MISA SANG KABUHI) HOSANNA SA KAHITAASAN.
PUNO ANG LANGIT KAG ANG DUTA
SANG IMO NGA HIMYA.
TUNGOD SANG IMO NGA GUGMA,
HOSANNA, HOSANNA,
GINLUWAS MO KAMI. (2x)
HOSANNA SA KAHITAASAN.
PAGHAHANDOG NG SARILI
(Hontiveros)
AKLAMASYON
(Gomez: MISA SANG KABUHI)
KUNIN MO, O DIYOS, AT TANGGAPIN MO
(2x)
ANG AKING KALAYAAN,
SI KRISTO NAPATAY, SI KRISTO NABANHAW.
ANG AKING KALOOBAN
MAGKARI KA, O GINOO’NG HESUS.
ANG ISIP AT GUNITA KO.
LAHAT NG HAWAK KO,
LAHAT NG LOOB KO AMEN
LAHAT AY AKING ALAY SA IYO. (Gomez: MISA SANG KABUHI)

MULA SA IYO ANG LAHAT NG ITO AMAY NAMON


MULI KONG HANDOG SA IYO (Gomez. MISA SANG KAPAWA)
PATBUNABAYAN MO’T,
PAGHARIANG LAHAT AMAY NAMON NGA YARA KA SA LANGIT
AYON SA KALOOBAN MO. PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN
MAG-UTOS KA, PANGINOON KO UMABOT SA AMON ANG IMO GINHARI-AN
DAGLING TATALIMA AKO MATUMAN ANG BUOT MO SA DUTA SILING
IPAGKALOOB MO LAMANG SANG SA LANGIT.
ANG PAG-IBIG MO HATAGAN MO KAMI NIYAN SING KAN-ON
ANG LAHAT TATALIKDAN KO. NAMON SA MATAG-ADLAW
KAG PATAWARON MO KAMI SANG MGA
SALA NAMON.
SILING NGA GINAPATAWAD NAMON ANG
THE GIFT
MGA NAKASALA SA AMON.
(Gomez: IN THE SILENCE OF OUR HEARTS)
KAG DILI MO KAMI IPADA-UG SA PANULAY.
HINONOO, LUWASON MO KAMI SA KALA-UT.
THIS IS THE GIFT THAT I RECEIVED
ALL OF MY LIFE COMES FROM ABOVE
KAY IMO ANG GINHARI-AN, ANG GAHUM
I OFFER IT WITH GRATEFUL HEART
KAG ANG HIMAYA SA MGA TUIG,
KNOWING THAT YOU ARE WITH US NOW.
SANG MGA KATU-IGAN.

KORDERO (Maghari. MISANPEDRO)


(Chorus)
2

(2x) KUNG DI KO MAN BIGYANG HALAGA


KORDERO SANG DIOS NGA NAGAWALA KA ANG BUHAY KONG HANDOG
SANG AMON MGA SALA. ANG BUHAY KONG HIRAM SA DIYOS
MALU-OY KA SA AMON. KUNG DI AKO MAGMAMAHAL,
SINO AKO?
KORDERO SANG DIOS NGA NAGAWALA
SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN, PAG-AALAY NG PUSO (Kalawat 3)
IHATAG ANG PAGHIDA-IT SA TANAN. (N. Que)

HOMEWARD BOUND (Kalawat 1) MINSAN LAMANG AKO DARAAN


SA DAIGDIG NA ITO
IN THE QUIET MISTY MORNING, KAYA ANUMAN ANG MABUTING
WHEN THE MOON HAS GONE TO BED, WHEN MAARING GAWIN KO NGAYON.
THE SPARROWS STOP THEIR SINGING,
AND THE SKY IS CLEAR & RED. O ANUMANG KABUTIHAN
ANG MAARI KONG IPADAMA
WHEN THE SUMMER CEASED ITS GLEAMING, ITULOT NINYONG MAGAWA KO NGAYON
WHEN THE CORN IS PAST ITS PRIME, ANG MGA BAGAY NA ‘TO.
WHEN ADVENTURES LOST ITS MEANING,
I’LL BE HOMEWARD BOUND IN TIME. NAWAY WAG KO ‘TONG IPAGPALIBAN
O IPAGWALANG BAHALA
(Chorus) SAPAGKAT DI NA ‘KO MULING DARAAN
BIND ME NOT TO THE PASTURE, SA GANITONG MGA LANDAS.
CHAIN ME NOT TO THE PLOW,
SET ME FREE TO FIND MY CALLING, GINOO KAG DIOS KO
AND I’LL RETURN TO YOU SOMEHOW.
HATAGI SIA, O GINOO
IF YOU FIND IT’S ME YOU’RE MISSING,
IF YOU’RE HOPING I’LL RETURN, HATAGI SIA, O GINOO
TO YOUR THOUGHTS SANG PAHUWAY NGA DAYON
I’LL SOON BE LIST’NING, KAG MAGSIDLAK SA IYA ANG KAPAWA
AND IN THE ROAD I’LL STOP & TURN. NGA WALA SING KATAPUSAN.

THEN THE WIND WILL SET ME RACING, I AM THE BREAD OF LIFE


AS MY JOURNEY NEARS ITS END, (Sr. MS Toolan)
AND THE PATH I’LL BE RETRACING,
WHEN I’M HOMEWARD BOUND AGAIN. I AM THE BREAD OF LIFE
(Chorus) HE WHO COMES TO ME SHALL NOT HUNGER
HE WHO BELIEVES IN ME SHALL NOT THIRST
SINO AKO? (Kalawat 2) NO ONE CAN COME TO ME,
UNLESS THE FATHER DRAW HIM.
HIRAM SA DIYOS ANG AKING BUHAY
IKAW AT AKO’Y (Chorus)
TANGING HANDOG LAMANG AND I WILL RAISE HIM UP (2x)
DI KO NINAIS NA AKO’Y ISILANG AND I WILL RAISE HIM UP
NGUNIT SALAMAT DAHIL MAY BUHAY. ON THE LAST DAY.
LIGAYA KO NA AKO’Y ISILANG
PAGKAT TAO AY MAYROONG DANGAL
I AM THE RESURRECTION,
SINONG MAY PAG-IBIG? I AM THE LIFE.
SINONG NAGMAHAHAL? HE WHO BELIEVES IN ME
KUNDI ANG TAO EVEN IF HE DIE
DIYOS ANG PINAGMULAN. HE SHALL LIVE FOREVER. (Chorus)

KUNG DI AKO UMIBIG


3