You are on page 1of 6

3-24-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Czy zastanawiałeś się nad
tym, że czas Wielkiego Postu
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
jest darem danym człowiekowi
przez niewidzialnego Władcę ks. Andrzej Maślejak
wszechświata? Niewidzialny proboszcz
Władca wszechświata Ks. Robert Wojsław
powiedział do Mojżesza, że wikariusz
Jego imię jest "Jestem, który Ks. Siarhei Anhur
jestem". Bóg, który nie ma wikariusz
początku ani końca polecił
Mojżeszowi wyprowadzić naród
izraelski z niewoli egipskiej. SIOSTRY MISJONARKI
(Wj 3, 1-15) CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Jak myślisz - o co ciebie prosi Bóg w czasie Wielkiego Postu? Abyś wyszedł z POLONII ZAGRANICZNEJ
niewoli grzechu. Dlatego niewidzialny Władca stawia ci następujace pytania: Czy s. Aleksandra Antonik
pragniesz poskromić swoja pychę? Czy pragniesz porzucić chciwość w swoim życiu przełożona
oraz nieczystość, zazdrość i nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? Czy pragniesz s. Małgorzata Polańska
porzucić gniew i lenistwo? Czyli, czy pragniesz porzucić siedem grzechów głównych?
Walka z grzechem nie jest łatwa, ale nie niemożliwa, bo Chrystus każdemu z nas NIEDZIELNE MSZE ŚW.
pomaga swoją łaską. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
W drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian św. Paweł przypomina nam,
in English
że większość ludzi, którzy wyszli z Egiptu nie doszli do Ziemi Obiecanej ponieważ
szemrali przeciwko Bogu. Za ten brak wiary zostali wytraceni. (1 Kor 10,1-12) niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
W Ewangeli Jezus mówi wyraźnie, że "jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 1:00, 7:00
zginiecie, jak ci, których Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (Łk 13, 1-9) (z udziałem młodzieży)
Co to jest nawrócenie? To porzucenie grzesznego życia, to odstąpienie od
szemrania przeciwko Bogu, to troska o siebie, by nie być więcej na manowcach i
bezdrożach życia. Czym jeszcze jest nawrócenie? To jest otrzymanie drugiej szansy od Codzienne Msze ŚW.
Boga. Nawrócenie to usłyszenie w swojej duszy jak Bóg mówi: "Tyle razy mnie od poniedziałku do soboty
zawiodłeś, tyle razy zgrzeszyłeś, tyle razy mówiłeś, że nie masz czasu, a Ja ci daję o 9:00am;
kolejną szansę, skorzystaj z niej i wydaj owoc". od poniedziałku do piątku
o 7:00pm
Słynny francuski teolog kardynał Ives Congar, OP, gdy przeżywał noc ciemną wiary
napisał: "Jestem niczym, nic mi się nie udało". Jak wyszedł z tej ciemnej nocy?
Dzięki miłosierdziu Bożemu, gdy pogodził się z tym, że jest niczym i nic mu się nie Biuro Parafialne czynne:
udało. W dzienniku swoim zanotował, że najbardziej poruszyło go słowo krzyż, bo od poniedziałku do piątku
krzyż nie należy tylko podziwiać, nie tylko wziąć go na siebie i dźwigać, ale umrzeć na 10:00am -12:00pm
nim. Naprawdę przeżyć Paschę. To było jego nawrócenie i spotkanie z Chrystusem. 1:00pm - 5:00pm
w soboty
W czasie Mszy św. poproście drodzy bracia i siostry o łaske nawrócenia dla siebie i
członków swoich rodzin i znajomych. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

11:15 +Józef i Ewa Furlepa


1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Michałka w dniu urodzin
1:00 - Bożemu Miłosierdziu i opiece Matki Chrystusa
NIEDZIELA – 24 MARCA 2019 polecamy Krytynę i jej sprawy
1:00 +Ks. Kazimierz Jasiński
8:00 +Adela, Józef Kalinowscy 1:00 +Paulina Wilżak
9:30 +Gerard Płonka, Ewa Kaleja - od rodziny Płonków 1:00 +Monika i Tomasz Pelak
11:15 +Krzysztof Błachnio (1 rocz. śmierci) 1:00 +Emilia Szetela (9 rocz. śmierci)
1:00 - O Boże bł. dla Weroniki i Michael Goeller z okazji 1:00 +Małgorzata Makara
urodzin 1:00 +Ryszard Sen - od Anny Ropelewski
1:00 +Halina Jedynak (17) 1:00 +Stanisław Skrzyszowski (11 rocz. śmierci)
1:00 +Paulina Wilżak 7:00 +Józef Puławski
1:00 +Jadwiga Borowska (14 rocz. śmierci) - od córki
1:00 +Marian Szewczuk (12 rocz. śmierci)
1:00 +Czesława, Ryszard Pracuch - od Aleksandry Kopacz SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
z rodziną Przez przyjęcie łaski sakramentu
1:00 +Ryszard Sen - od Teresy Zenela chrztu świętego w ostatnim czasie do
1:00 +Tadeusz Stochmal (35 rocz. śmierci) - od żony wspólnoty Kościoła został włączony:
1:00 +Józefa, Józef Stochmal - synowa Owen Richard Kolland. Życzymy
1:00 +Stanisław Górniak (20 rocz. śmierci) - córka Bożego błogosławieństwa na każdy
7:00 +Jerzy Śliwecki dzień i opieki Matki Bożej dla calej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - 25 MARCA 2019
9:00 +Marian Kurzatkowski - od żony i dzieci INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 2019
7:00 - W intencji zawierzających się Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie
7:00 +Halina Jedynak (18) wspólnoty. Aby wspólnoty chrześcijańskie –
szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że
WTOREK - 26 MARCA 2019 są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
9:00 +Maria Szynakiewicz
9:00 +Marian Kurzatkowski - od Marii, Stanisława
Rogowscy POSŁUGA W KOŚCIELE
7:00 +Halina Jedynak (19) LEKTORZY
ŚRODA - 27 MARCA 2019
Sobota/Niedziela 3 - 31 - 2019
9:00 - Za Parafian
4:00 - O. Ośko
9:00 +Halina Jedynak
5:30 - A. Mirek
7:00 +Stanisława Chołuj
8:00 - A. K. Jachulski
CZWARTEK - 28 MARCA 2019 9:30 - A. Karlic, B. Kawałek, B. Dulemba
11:15 - Dzieci kl. 8
9:00 +Stanisław
1:00 - S. Bis, J. Gmurowska, M. Grot
7:00 +Halina Jedynak (21)
7:00 - J. A. Wróbel
PIĄTEK - 29 MARCA 2019
KOLEKTORZY
9:00 +Marian Kurzatkowski - Antoni, Halina Szleszyński
Sobota/Niedziela 3 - 31 - 2019
7:00 - O Błogosławieństwo i opiekę Matki
Przenajświętszej dla Pauliny i Carlosa Wylaryja 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 - O zdrowie i bł. Boże dla Moniki, Krzysia i Adama 8:00 - E. Filip, G. Mikołajczyk
7:00 - W intencji Bogu wiadomej 9:30 - A. Bieciuk, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
7:00 - O Boże bł., opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej i 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
szybki powrot do zdrowia dla Diane Zadrozny
7:00 - O Boże bł., szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
dla Franciszka 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 +Halina Jedynak (22)
7:00 +Ryszard Sen - od Zofii Jakowski SKŁADKA CSA - 17 MARCA 2019
SOBOTA - 30 MARCA 2019
DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
9:00 +Wanda Piłat (20 rocznica śmierci)
4:00 +Halina Jedynak (23) CSA $51,768.00 53,035.00 $1,267.00
5:30 +H&B for Rasha Atisha & son Aowro
NIEDZIELA - 31 MARCA 2019
8:00 +Jan Pikus (11 rocz. śmierci) - córka z rodziną Serdeczne Bóg zapłać
9:30 +Halina Jedynak (24) za troskę o Kościół
11:15 +Zofia i Julian Żółkowscy
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W


PARAFII MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W STERLING HEIGHTS
MYŚLI Z KSIĄŻKI MONIKI I MARCINA GAJDA - Rekolekcjonista - O Adam Szustak, Dominikanin
ROZWÓJ
Sobota: 30 marca
Książka dedykowana dzieciom - abyście szli i owoc 9:00 am Msza św. z nauką ogólną
przynosili. 4:00 pm Msza św. z kazaniem
Ewangelicznym zakwasem jest łaska Boża. Bez 5:00 pm Konferencja dla wszystkich w sali parafialnej
zakwasu nie upieczesz chleba. Czym jest łaska, tajemniczą (ok. godziny)
siłą, łagodną, ale zarazem stanowczą. Niedziela: 31 marca
Dlaczego Duch jest tak ważny w człowieku - bo on czyni Nauki na wszystkich Mszach św, a po ostatniej Mszy św,
nas kimś wyjatkowym na tym świecie. Co tzn. istota czyli ok 8 pm Konferencja dla wszystkich (ok godziny)
duchowa - stworzona z miłości i dla miłosci. Człowiek nie Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 6:00 pm.
może osiągnąć w pełni rozwoju, jesli nie uwzględni sie Poniedziałek: 1 kwietnia
jego duchowości. 9:00 Msza z nauką i udzielenie Sakramentu
Dlaczego chodzić do kościoła - musi być motywacja. Namaszcczenia Chorych
Gdy wielu ludziom powodzi się coraz lepiej materialnie, 6:00 pm Adoracja
uważają, że nie ma już po co chodzić na nabożeństwa - 7:00 pm Msza z kazaniem
chyba że dla głębi duchowej. A czy człowiek pragnie 8:00 pm Konferencja dla wszystkich (ok. godziny)
duchowej głębi - musi mu ją ktoś pokazać.
Rekolekcje Wielkopostne z
o. Adamem Szustakiem, dominikaninem urodzonym
CZYM JEST MIŁÓŚĆ? w 1978 r.
Jest aktem skierowanym ku dobru człowieka. Miłość O. Adam SAM O SOBIE:
wyraża się przez afirmacje i wymagania. Afirmacje wyraża Jestem dominikaninem, czyli
się poprzez czułe spojrzenie, gesty, słowa, czasem przez zakonnikiem należącym do
milczenie. Tym, który afirmuje jest Bóg. Zakonu Kaznodziejów (Ordo
Co to znaczy afirmacja? Serce jest bezcenne. Nikt nie Praedicatorum), który jest
może je kupić. Człowiek może tylko ofiarować serce częścią Kościoła Katolickiego.
drugiemu człowiekowi. Do braci dominikanów
Boga też nie można kupić. Możesz Bogu tylko dołączyłem kilkanaście lat
ofiarować swoje serce, tak jak On to robi tobie. Afirmacja temu, a od trzech lat prowadzę
- to Bóg pomiedzy nami. życie wędrownego kaznodziei. W praktyce oznacza to, że
Drugie skrzydło miłości oprócz afirmacji to choć jestem przypisany do klasztoru dominikanów w
wymagania. Stawiamy wymagania dlatego, że kochamy. Łodzi, to moim domem jest każde miejsce, w którym się
Niestosowanie wymagań, to częsty brak miłości. Miłość akurat znajduję, czyli średnio co trzy dni inny, kolejny i
porywa w górę, a dzieje sie to poprzez wymagania. Jeśli często zupełnie nowy kawałek świata.
kogoś kochamy, nie będziemy pomijali niewygodnej Dewizą mojego życia jest stare dominikańskie
prawdy. powiedzenie:
Zdrada nikogo nigdy nie rozwija. Prawidłowo
przeżywane ojcostwo i macierzyństwo rozwija nie tylko Głosić Ewangelię wszystkim, wszędzie i na
dzieci, ale i rodziców. Ponieważ miłość prowadzi do wszelkie sposoby.
rozwoju. Mężczyzna zdradzający żonę nie miłuje Każdego dnia staram się więc opowiadać Dobrą Nowinę,
prawdziwie swojej kochanki, choć może być przekonany, którą przyniósł Jezus Chrystus, co tak naprawdę oznacza,
że ją kocha. Nie kochają się także młodzi, którzy idą do że próbuję gadać głównie o Nim, bo to właśnie On jest
łóżka bez żadnej odpowiedzialności, biorąc od siebie coś, najlepszą wiadomością dla każdego człowieka. Głoszę
czego nie będą mogli zwrócić, gdy się rozejdą. Gdyby zatem na wielotysięcznych stadionach, w kościołach i
miłowali się w rzeczywisty sposób, zadbaliby o rozwijanie parafiach, w aulach uniwersyteckich i salach kinowych,
cnoty czystości, co dałoby dobre owoce w ich małżeńskim jak również w prywatnych domach, dla jednej osoby.
życiu.
I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: Rozwój nie zawsze
jest przyjemny. Miłość niekoniecznie poprawia nastrój REKOLEKCJE DLA PARAFIAN W
tym, których kochamy. DOMU REKOLEKCYJNYM SIÓSTR FELICJANEK
A co ze szczęściem? Bo człowiek mówi - chcę być W HOLLY, MICHIGAN
szczęśliwy i mieć dobre życie. Co trzeba odpowiedzieć: Ponad 40 osób udało się w ten weekend na rekolekcje,
Tak - mamy prawo do szczęścia. Zostaliśmy stworzeni, aby mieć okazję pogłębienia swojej wiary. Temat
aby być szczęśliwymi ludźmi. rekolekcji, które prowadzi ks. Tomasz Pietrzak SChr,
Trzy pułapki na drodze do szczęścia: utożsamianie asystent z parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard koło
szczęścia z przyjemnością, próba osiągnięcia szczęścia na Chicago: "Nie obfitość wiedzy, ale wewntrzne odczuwanie
drodze działania zewnętrznego, poszukiwanie szczęścia z i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę" - św.
pominieciem człowieka. Ignacy. Pamiętajmy w modlitwie o rekolektantach.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY 25 MARCA UROCZYSTOŚĆ


CHORYCH I CIERPIĄCYCH ZWIASTOWANIA NMP -
Irena, Antoni Popławski, Józef ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
Wasilewski, Anna Celińska, Maria W poniedziałek 25 marca na Mszy św. o godzinie
Rożek, Barbara Grudka, Eleonora, 7:00 pm około 150 osób uroczyście zawierzy się Jezusowi
Teresa Szymański, Anna Rusinow- przez ręce Maryi. Zawierzajace się osoby przez 33 dni
ski, Krystyna, Helena Czapla, Mag- przygotowywały się do tego wydarzenia. W
dalena Rożek, Barbara W, Marek przygotowaniu korzystaliśmy z książki Michael E Gaitley
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, MIC "33 dni do Chwały Poranka - Rekolekcje
Jadwiga Kondracka, Stanisława przygotowujące do zawierzenia Jezusowi przez Maryję".
Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Bardzo serdecznie dziekuję Eli Zylińskiej
Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, koordynujacej całe przygotowanie oraz Animatorom
Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł poszczególnych grup: Elżbiecie Maciag, Bożenie
Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Dulemba, Marioli Vanderest i Mariuszowi Szrek.
Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Osoby zawierzajace się wypowiedzą następującą
Janina Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, modlitwę zawierzenia:
Marian B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena
Janda, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Ja, NN, skruszony grzesznik,
Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Diane Warmer odnawiam i potwierdzam przed Tobą,
Niepokalana Matko, przyrzeczenia
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
mojego chrztu, wyrzekam się szatana
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
i postanawiam iść za Chrystusem,
jeszcze gorliwiej niż dotychczas.
Maryjo oddaję Ci swoje serce. Rozpal
je, proszę, miłością do Chrystusa.
Spraw, aby zawsze było gotowe
odpowiedzieć na Jego gorejące
pragnienie miłości i bliskości dusz.
Zachowaj moje serce w swoim
Przeczystym sercu, bym mógł kochać
Jezusa i członki Jego Ciała Twoją
doskonałą Miłością.
Maryjo, całkowicie zawierzam się Tobie; powierzam Ci
moje ciało, moją duszę, moje dobra, to co wewnętrzne i
zewnętrzne, nawet łaski płynące z moich dobrych
uczynków. Proszę, uczyń ze mną, ze wszystkiego, czym
jestem i co mam, cokolwiek Ci się podoba. Pozwól mi być
użytecznym narzędziem w Twoich niepokalanych,
miłosiernych rękach, aby przynosić największą możliwą
chwałę Bogu. Jeśli upadnę, przyprowadź mnie proszę z
powrotem do Jezusa, obmyj mnie we krwi i wodzie, które
wypłynęły z Jego boku. Otaczaj mnie opieką, żebym nigdy
nie stracił wiary w to Źródło miłości i miłosierdzia.
Z Tobą, Niepokalana Matko, która zawsze pełnisz wolę
Boga, jednoczę się w doskonałym zawierzeniu Jezusowi,
tak jak On oddaje się w Duchu swojemu Ojcu za życie
świata. Amen.

KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK


Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizują w
Niedzielę Palmową (14 kwietnia)
kawiarenkę z obiadem oraz sprzedażą
wielkanocnych ciast i palm. Siostry
PROŚBA O GAŁĄZKI BAZI zwracają się z prośbą do parafian o
Zwracamy się z prośbą do pomoc w pieczeniu ciasta na
parafian posiadających gałązki kawiarenkę lub złożenie donacji. Całkowity dochód
bazi o przyniesienie ich do przeznaczony będzie dla sióstr, na kształcenie i
Kościoła do poniedziałku 8 utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. W Niedzielę
kwietnia. We wtorek 9 kwietnia Palmową również II taca będzie przeznaczona na ten cel.
„Złota Róża” będzie przygotowywać palmy. Już dziś zapraszamy i dziękujemy za wszelkie wsparcie!
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

PROWADZENIE DROGI KRZYŻOWEJ w piątki GRUPY PARAFIALNE


MARZEC, DROGA KRZYŻOWA (7:00 p.m.)
Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
22 marca - Ks. Robert
(+ Róże, Radio Maryja) Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
29 marca - Ks. Andrzej Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
(+ Grupa Modlitewna)
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
KWIECIEŃ - DROGA KRZYŻ. (7:00 p.m.)
Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
5 kwietnia - Ks. Andrzej
(+ ci, którzy zawierzyli się Maryi) Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
12 kwietnia - Ks. Sergiusz Lider - Halina Kocz
(+ Młodzież licealna) Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
GRUPA WSPARCIA Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Osoby borykające się z uzależnieniami: Koło Seniorów „Złota Róża”
(alkohol, narkotyki, leki)
zapraszamy na spotkania grupy wsparcia. Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Spotkania odbywają się w trzech wymiarach Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
z poradą medyczną, terapeutyczna i duchową. i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII


DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO JEST Zespół Dziecięcy „Hosanna”
PROPOZYCJĄ OTWARTĄ sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
DLA KAŻDEGO Zespół Młodzieżowy „Credo”
Odpowiadając na powszechne Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
zagrożenie życia ludzkiego, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
zapraszamy ludzi dobrej woli, do Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
podejmowania apostolstwa na czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
rzecz rozkrzewiania duchowej adopcji w intencji Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
obrony życia, macierzyństwa i rodziny. czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Zaszczepiając ducha adopcji, głosząc słowo i
podejmując przyrzeczenia dziewięcio-miesięcznej Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
modlitwy, możemy razem tworzyć wielkie dobro. czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Pomożemy w ocaleniu od zagłady wielu istnień Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
ludzkich, wyrwiemy z udręki sumienia matki Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
dotknięte syndromem poaborcyjnym oraz będziemy Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
zmieniać mentalność ludzi w kierunku afirmacji Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
życia. Program Duchowej Adopcji rozpocznie się w
naszej parafii w dniach 6-7 kwietnia 2019 podczas
każdej Mszy świętej. KAWIARENKA HARCERZY
HUFIEC HARCEREK"Ziemia Rodzinna" organizuje
kawiarenkę dla naszej siostry skautki Ani Rusinowskiej.
BEZPŁATNE SPRAWDZENIE WAD POSTAWY Ania była zuchem, harcerką, wędrowniczką, i później
u dzieci i młodzieży instruktorką. Po studiach, Ania pracowała w Niemczech
04.06.2019 (sobota); gdzie odkryła że ma raka. Ania wróciła tu i leczyła się i
w sali Jana Pawła II, było dobrze przez kilka lat ale w ubiegłym roku
pogorszyło się i teraz ma agresywne leczenie... jest
od godz.11:00 am do 1:00 pm. bardzo drogie i chcemy jej pomóc! Zapraszamy na obiad
Przeglądu dokonają Terapeuci lub zostawić dotację jeżeli nie możecie przyjść na
z Active Rehab Center. ZAPRASZAMY! obiad. Z góry DZIĘKUJEMY!
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.