You are on page 1of 21

ASTRONOMİ & ASTROLOJİ

Hazırlayan :
Zeynep AVCI
KAVRAMSAL OLARAK !
Astroloji nedir ? Astronomi nedir ?
Latince : Astrologia Latince : Astronomia
Astroloji : Yıldız falcılığı, Astron: Yıldız , nomos : kanun
müneccimlik Astronomi : Gök bilimi, felekiyat
Müneccim :Yıldızların durum ve
hareketlerinden anlam çıkaran
kimse, yıldız falcısı, astrolog
ASTROLOJİ
? ASTRONOMİ

=
“Astronomi” (Gökbilim)

• Gök olaylarını, yani gezegenlerin, yıldızların ve yıldız


sistemlerinin gökyüzündeki hareketlerini ve yerlerini, onların
fiziksel yapı ve kimyasal bileşimlerini, kökenlerini ve
gelişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
İnsanlık tarihine baktığınız zaman; binlerce yıldan beri insan,
evrende meydana gelen doğal olayları anlamaya çalışmış ve bu
olayları açıklamak amacıyla çeşitli etkinlik alanlarını geliştirmiştir
• Antropoloji • Astroloji
• Astronomi • Buluculuk
• Biyoloji • El okuma
• Coğrafya • Frenoloji
• Jeoloji • Homeopati
• Kimya • İridoloji
• Psikoloji • Kahinlik
• Sosyoloji • Nümeroloji
• Tarih • Büyücülük
• Fizik • Yaratılışçılık
Olağanüstü iddialar
olağanüstü kanıtlar gerektirir.

Carl SAGAN
Astroloji Babilliler
Astronomi ve Astroloji tarafından geliştirilmiş,
insanlık tarihi kadar daha sonra Yunanlılar
eskidir. tarafından
Her ikisi de Babilliler Eski Mısır teknik ve
tarafından 3000 yıl taktikleri ile birleştirilerek
önce geliştirilmiştir. MS 150 Tetrabiblos
Adında bir kitap
yayınlamışlardır.

Bu kitap günümüz astrologların başvuru kaynağıdır.


GÜNÜMÜZDE “ASTROLOJİ”
Astrolojinin ana hipotezi şudur :

Bir kişinin doğum anında belirli


gökcisimlerinin konumları ve
hareketleri, bireyin kişiliğini ve diğer
özelliklerini önceden belirler ve bu
gökcisimleri insanın yaşamında olayları
günden güne etkiler.

- Bireysel okumalar dışında, astroloji


şirketler, gruplar ya da tüm millet gibi
toplu varlıkların da kaderlerini
önceden bilmek için kullanılır.

İzleyelim : http://www.youtube.com/watch?v=FAGB32t8NK0
TÜRKİYE’NİN BİLE
BİR BURCU OLDUĞUNU İDDİA
EDİLİYOR ASTROLOGLARIMIZ
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ ?
En yaygın olan Güneş burcu astrolojisi burçlar kuşağına
dayanır : 12 bölgeden oluşan burçlar kuşağının her
bölgesi, o bölgede bulunan takım yıldızların adlarını
almıştır. (Tetrabiblos’dan)
• Koç Burcu(Aries):21 Mart - 19 Nis.
• Boğa Burcu(Taurus): 20 Nis. - 20 May.
• İkizler Burcu(Gemini): 21 May. - 20 Haz.
• Yengeç Burcu(Cancer): 21 Haz. – 22 Tem.
• Arslan Burcu(Leo): 23 Tem. – 22 Ağ.
• Başak Burcu(Virgo): 23 Ağ. – 22 Eyl.
• Terazi Burcu(Libra): 23 Eyl. – 22 Ek.
• Akrep Burcu(Scorpion): 23 Ek. – 21 Kas.
• Yay Burcu(Sagittarius): 22 Kas. – 21 Ar.
• Oğlak Burcu(Capricorn): 22 Ar. – 19 Ocak
• Kova Burcu(Aquarius): 20 Ocak – 18 Şub.
• Balık Burcu(Pisces): 19 Şub. – 20 Mart
GÖKKÜRESİ DÜŞÜNELİM !
Tüm gezegenler de bu ekliptik düzlemi üzerinde hareket eder !
Takımyıldız

Yay The Archer Decem 18 to January 19 (33 days)


ber

Oğlak The Goat Januar 20 to February 15 (27 days)


y
Kova The Water- Februa 16 to March 12 (25 days)
bearer ry

Balık The Fishes March 13 to April 18 (37 days)

Koç The Ram April 19 to May 13 (25 days)

Boğa The Bull May 14 to June 21 (39 days)

İkizler The Twins June 22 to July 20 (29 days)

Yengeç The Crab July 21 to August 10 (21 days)

Aslan The Lion August 11 to Septembe 16 (37 days)


r
Başak The Septe 17 to October 30 (44 days)
Maiden mber
Terazi The Octobe 31 to November 23 (24 days)
Balance r

Akrep The Novem 24 to November 29 ( 6 days)


Scorpion ber
Yılancı** The Novem 30 to December 17 (18 days)
Serpent- ber
holder
TAKIMYILDIZ ?

Her takım yıldızda yer alan yıldızlar, uzayda birbirlerinden hayli


uzaktalar, fakat tesadüfen bizim bakış doğrultumuza (gözlem çizgisi)
yakın gelmiş durumdadırlar.
Yıldızlar gerçekten hayatımızı
etkileyebilir mi ?

Örneğin, Orion kuşağını oluşturan üç yıldız ( Alnitak, Alnilam ve


Mintaka) birbirlerine çok yakın görünürler ama gerçekte onların
Dünya’dan uzaklıkları sırasıyla 815, 1345 ve 920 ışık yılıdır.
Yükselen burcun nedir ?
Güneş burçlarına dayanan yıldız fallarında bir kimsenin DOĞUMU
sırasında Güneş’in tam olarak konumu ile birlikte Ay’ın ve diğer
gökcisimlerinin (gezegenler) de konum ve hareketleri dikkate
alınmaktadır.
Yapılan yorumlarda: Güneş, kişilik özlelliklerini;
Ay, duyguları;
Merkür aklı;
Mars, konuşma ve hareketleri;
Venüs, romantik, artistik ve
yaratıcılığı

yöneten etkilere sahiptir. Önemli olan diğer bir husus da doğum anında
DOĞU ufkundaki yükselmekte olan burçtur. Yani YÜKSELEN BURÇ.
Bunlara ek olarak da :
•Yıldızların yönlendiriciliği ile
•Dürüst ya da sahtekar
•Şiddet, korkuya duyarlı
•Psişik yeteneklere sahip olduğunu düşünen,
Astrologlara göre, doğru biçimde hesaplanan
doğum çizelgesinden hiç bir sır saklanamaz.
ASTROLOJİNİN KUSURLARI !
Hipotez ve Gözlem kusurları :
Astrologlar, önceden var olan inanç sistemlerine
yapışmıştır. Astrolojinin ilk günlerinden bu yana
kimi ek gezegenlerin (Uranüs, Neptün…)
astrolojik etkileri genelde göz ardı edilmektedir.

Geçen 2000 yıl içinde Dünya’nın presesyon


hareketi nedeniyle, Tetrabiblos’ta tanımlanan
takım yıldızlar(burçlar), ilk konumlarına göre 30
derece batıya kaymıştır. Dolayısıyla günümüzde
bu burçlar, artık eski bölümlerine karşılık
gelmiyorlar.
Astronomların SÜRPRİZ YUMURTASINDAN
çıkan 13. BURÇ ?
BU ÇAĞIN BURCU
1975 yılında, çoğu Ulusal Bilimler Akademisi(USA) üyesi ve
birçoğu Nobel ödülü kazanmış 186 kişinin imzasıyla
yayımlanan Duyuru
Astronomlar, astrofizikçiler ve diğer alanlardaki bilim
insanları olarak aşağıda imzaları bulunan biz, özel ya
da halka açık olarak astrologlar tarafından verilen
öğütlerin ve öngörülerin sorgulanmadan kabul
edilmesine karşı halkı uyarmayı diliyoruz. Astrolojiye
inanmak isteyenler, ilkelerinin hiçbir bilimsel temeli
olmadığını anlamalıdırlar...Doğum anında yıldızların ve
gezegenlerin uyguladığı güçlerin herhangi bir yolla
geleceğimizi biçimlendirebileceğine inanmak düpedüz
bir yanlıştır. Uzak göksel cisimlerin konumlarının belirli
günleri ya da dönemleri bazı eylemler için daha elverişli
yaptığı ya da doğduğu burcun kişinin diğer insanlarla
uyumundan ya da uyumsuzluğundan sorumlu olduğu
da doğru değildir.
BUNU İMZALAR MIYDINIZ ?
TEŞEKKÜRLER ....
#direnASTRONOMİ