You are on page 1of 7
Canal atiesado Propiedades para diseno Figura No 1 TIPO DE ACERO: 570-33, PUNTO DE FLUENCIA 2.310 kalem* MODULO DE ELASTICIDAD: 2.1 X 10° ka/em? e Tabla No 1 f PESO [AREA] Eve xx x | tro fos he Waa ea ales | at Pe a RT 1-16 50 | 158 266 | 3,43 | 54,94 | 10,98 | 4.00 | 11,97 | 1.26 | 1,71 nasi bo | 138 S00 | 79.99 | t0:00 | sae | tre | rae | 173 Rr 3-18 oo | 188 38 | see'sa | 2069 | be | Wat | 120 | 137 nr an 13, 50 |1sa| 230 | eae | esr | aezar | aor | @09 | Zor | 176 | 137 RY 4—16 80 |18a] ise | 390 [sor | zov98 | 2019 | 749 | wsaz | 173 | 121 Br 4—13| 200 | 50 |is8| 238 |oys| zay | atgor | arao | aa | ata | tao | 121 Rr a= 11] 200 | 60 te] Sau |725| 9 | saneo | 8200 | 739 | 27.08 | 19 | 122 Criterios generales de diseno Debido 9