You are on page 1of 58

MPU3122:HUBUNGAN ETNIK

M11
HASIL PEMBELAJARAN

Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat:

• Menganalisis pembangunan lima tahun sebelum 1970 dan


selepas tahun 1970.
• Menjelaskan isu dan cabaran dalam konteks pembangunan
ekonomi di Malaysia.
PENGENALAN
• Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi amat berkait rapat
dengan kestabilan sosiopolitik dalam sesebuah negara.

HARMMONI ANTARA SOSIOPOLITIK STABIL


ETNIK

PERTUMBUHAN &
PEMBANGUNAN EKONOMI
STRATEGI MEMPEROLEHI KEHARMONIAN HIDUP ANTARA ETNIK
DAN KESTABILAN SOSIO POLITIK
• Kekayaan negara perlu
diagihkan dengan adil dan
saksama agar
i. semua etnik dapat menikmati
faedah pembangunan
ii. Mengelakkan ketegangan dan
konflik dalam masyarakat.
ISU SOSIOEKONOMI PADA AWAL KEMERDEKAAN
•Penerusan dasar ekonomi bebas penjajah pada awal kemerdekaan telah
mewujudkan isu ekonomi di kalangan masyarakat pelbagai etnik.
.
• Jumlah besar isi rumah miskin
Isu kemiskinan
adalah etnik Melayu.
• Ketidakseimbangan pemilikan
Isu hak milik modal saham dalam syarikat berhad
kekayaan antara etnik Melayu dengan etnik
yang lain.
• :pada 1970, hampir 2/3 guna tenaga
Isu guna tenaga dan dalam sektor pertama (pertanian
pekerjaan dan perikanan) terdiri dari etnik
Melayu.
EKONOMI MENJADI ISU ETNIK

 Isu-isu kemiskinan dan ketidakseimbangan tersebut boleh


mengugat perpaduan masyarakat sekiranya ia gagal
ditangani oleh kerjaan termasuk:

-isu perbezaan pendapatan isi rumah


-isu jurang berbezaan golongan kaya dan miskin.
-isu jurang pendapatan golongan bandar dan luar
bandar.

• Kajian dan data menunjukkan tahap kemiskinan dikalangan


etnik Melayu lebih menonjol pada tahun 1957-1970.
Jadual 1 Kadar Kemiskinan & Pendapatan Purata
mengikut Etnik 1970
ETNIK % KADAR KEMISKINAN PENDAPATAN PURATA
KELUARGA SEBULAN (RM)

MELAYU 64.8 172.00

CINA 26.0 394.00

INDIA 39.2 304.00

LAIN-LAIN 44.8 813.00


Pembangunan Lima Tahun Sebelum 1970

9
56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 06-10 11-15 16-20

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun

DEB DPN DWN

WAWASAN
2020

10
Rancangan Pembangunan Lima Tahun
• Telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950.

• 2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan


(1950-55) dan Rancangan Lima Tahun Pertama ( 1956-60 )
Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama telah
digubal oleh Inggeris.

• Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi mereka yang terjejas


akibat Perang Dunia Kedua.

• Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-65)


telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri, dgn tumpuan memajukan
infrastruktur ekonomi.

11
1. Pembangunan Lima Tahun Selepas 1970
hingga kini
2. Isu-isu Utama Ekonomi

12
1. Ekonomi Bidangan Melayu : Pertanian
Cina : Perniagaan
India : Estet Getah

2. Perkawasan Bandar : Cina


Luar Bandar : Melayu + India

3. Perwilayahan Selangor, Perak, Pulau Pinang


(Majoriti - Cina)
Pahang, Terengganu, Kelantan
(Majoriti - Melayu)
Sabah, Sarawak
(Majoriti - Bumiputera)

13
13 Mei 1969

Ketidakseimbangan kemajuan;
kawasan, penempatan, pekerjaan
dan pendapatan.

Pengajaran: keseimbangan
sosiopolitik dan pengagihan
kemewahan antara kaum adalah
penting.

14
“Kerajaan sedar bahawa perpaduan negara
tidak akan wujud sekiranya kedudukan ekonomi
yang tidak seimbang di kalangan
rakyat berbagai kaum tidak di atasi dan
kemajuan serta kemakmuran negara tidak
dinikmati dengan lebih adil dan saksama”

15
DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

DASAR DASAR
DASAR EKONOMI BARU MODEL EKONOMI
PEMBANGUNAN WAWASAN
BARU
( 1971-1990) NASIONAL NASIONAL
2010
(1991-2000) ( 2001-2010)
Dasar Ekonomi Baru
(New Economic Policy)

17
Rangka Rancangan Jangka Panjang

RRJP 1 : Dasar Ekonomi Baru [1971 - 1990]

Rancangan Malaysia ke-2 [1971-1975]


Rancangan Malaysia ke-3 [1976-1980]
Rancangan Malaysia ke-4 [1981-1985]
Rancangan Malaysia ke-5 [1986-1990]

18
• Masa ; 1971-1990.
• Punca ; Peristiwa 13 Mei 1969.
• Matlamat ; Serampang 2 Mata

1. Pembasmian kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan


memperbanyakkan pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum.
2. Penyusunan semula masyarakat supaya pengenalan kaum mengikut
fungsi ekonomi dihapuskan.

19
Membasmi Kemiskinan

1. Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui


teknik moden dan kemudahan-kemudahan yang lebih
baik.

2. Menambahkan peluang untuk menukar kegiatan yang


mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang
tinggi.

3. Menyediakan perkhidmatan sosial secara percuma atau


subsidi lebih meluas.

20
Penyusunan Masyarakat

1. Pemodenan kehidupan desa ; meninggikan daya


pengeluaran serta mempertingkatkan dan
mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar.

21
2. Mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian Bumiputera.
3. Menambahkan bahagian rakyat Malaysia
dalam pemilikan modal.
4. Memajukan negeri dan kawasan yang
mundur.

22
Kesan DEB Terhadap Kemiskinan

SEBELUM DEB SELEPAS DEB


KEMISKINAN 1970 MATLAMAT DEB 1990
Semenanjung 49.3 16.7 15.0
Bandar 21.3 9.1 7.3
Luar Bandar 58.7 23.0 19.3
Etnik Melayu 64.8 Berkurangan 20.8
Etnik Cina 26.0 Berkurangan 5.7
Etnik India 39.2 Berkurangan 8.0

23
Hakmilik Modal Saham

SEBELUM DEB MATLAMAT DEB SELEPAS DEB


HAK MILIK 1970 1990
Bumiputera 2.4 30 20.3

Bukan 34.3 40 51.2


Bumiputera
Asing 63.3 30 25.1

24
Kesan DEB Terhadap Guna Tenaga
GUNA TENAGA SEBELUM MATLAMAT DEB SELEPAS
1970 1990
SEKTOR UTAMA
Melayu 67.6 61.4 76.4
Cina 21.4 28.3 15.8
India 10.1 10.1 7.0
SEKTOR KEDUA
Melayu 30.8 51.9 50.3
Cina 59.5 38.1 36.9
India 9.2 9.2 12.2
SEKTOR KETIGA
Melayu 37.9 48.4 65.9
Cina 48.3 39.0 25.3
India 12.6 12.6 8.2

25
MALAYSIA: GUNA TENAGA (‘000)

ITEM 1990 1995 1996

Tenaga Buruh 7,042 8,140 8,372


Guna Tenaga 6,686 7,915 8,161
Pengangguran 356 225 211
% Pengangguran 5.1 2.8 2.5

Sumber: Ekonomi Malaysia, 1999

26
Dasar Pembangunan Nasional
(National Development Policy)

27
Rangka Rancangan Jangka Panjang

RRJP 2 : Dasar Pembangunan Nasional [1991 - 2000]

Rancangan Malaysia ke-6 [1991-1995]


Rancangan Malaysia ke-7 [1996-2000]

28
• Masa ; 1991-2000.

• Punca ; Sambungan DEB.

• Matlamat ;

• Mencapai pembangunan seimbang bagi mewujud-


kan masyarakat bersatu padu.
• Mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
dan pengagihan sumber yang saksama.

29
Dimensi DPN

1. Membasmi kemiskinan mutlak disamping


mengurangkan kemiskinan relatif.
2. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan
perindustrian bumiputera dalam sektor moden.
3. Keseimbangan optimum antara matlamat
pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan saksama.
4. Mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan
ekonomi.

30
Teras DPN

1. Menjadikan sains dan teknologi


sebagai teras perancangan dan
pembangunan.

2. Penekanan terhadap ekologi dan alam


sekitar.

3. Membangunkan sumber manusia


secara optima.

31
Teras DPN

4. Mempertingkatkan peranan
swasta dalam menyusun
masyarakat. Pihak kerajaan pula
akan membuat pemantauan
menerusi dasar dan undang-
undang.
5. Memperkukuhkan integrasi
nasional dengan mengurangkan
jurang ketidakseimbangan di
antara negeri serta kawasan
bandar dan desa.

32
Kadar Kemiskinan (%)

1990 2000
ITEM Jumlah Bandar L.Bandar Jumlah Bandar L.Bandar
Kemiskinan 17.1 7.5 21.8 7.2 3.1 11.2
Kemiskinan 4.0 1.4 5.2 0.8 0.3 1.2
Termiskin
Isi Rumah 143.1 16.3 126.8 41.2 8.6 32.6
Termiskin
(‘000)

33
Dasar Wawasan Negara
(National Development Policy)

34
Rangka Rancangan Jangka Panjang

RRJP 3 : Dasar Wawasan Negara [2001 - 2010]

Rancangan Malaysia ke-8 [2001-2005]


Rancangan Malaysia ke-9 [2006-2010]

35
Dimensi DWN

• Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan


perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan
pengetahuan pengetahuan yang tinggi.
• Mencapai penyertaan bumiputera yang berkesan
serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30%
menjelang 2010.
• Membasmi kemiskinan bandar dan pedalaman
terutamanya etnik minoriti Sabah, Sarawak dan Orang
Asli.

36
Teras DWN

• Memupuk perpaduan,
menyemarakkan patriotisme,
membina masyarakat bertolak
ansur.

• Pembasmian kemiskinan dan


pengurangan ketidakseimbangan
inter dan intra etnik serta wilayah.

37
DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN,
PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI
• 1960an dan 1970an, meskipun pembangunan ekonomi sudah
berubah kpd perindustrian tetapi tumpuan kpd sektor pertanian
masih diutamakan.
• Sesuai dgn dasar pembangunan pertanian, beberapa badan
yg bertanggung jawab utk memajukan sektor pertanian dan
menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt
FELDA, FELCRA dan MARA.
• 1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian &
beberapa dasar tlh digubal spt Dasar Pandang Ke Timur
dan Dasar Penswastaan.
• Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa
strategi tlh disusun utk meningkatkan pembangunan ekonomi
yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K-ekonomi.

38
DASAR PERTANIAN
• Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi
kemudahan kpd petani, antaranya:
1. MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M’sia)
2. Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah,
pembangunan teknologi baru.
3. Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kemudahan perolehi
bahan2 baja, racun, jentera kenderaan, memproses dll
4. FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan
pemasaran hasil2 yg dikeluarkan.
5. Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan
projek pertanian.
6. Jabatan Perikanan& Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar
ternakan dan perikanan.

39
Kesan Pembangunan Lima Tahun

• tahap kemiskinan
• Perubahan mutu kehidupan penduduk
• Perubahan guna tenaga
• Perubahan corak pendapatan
• Perpaduan
• Penyusunan semula masyarakat
• Penyusunan equality dan equity ( kesamarataan &
keadilan )

40
ISU-ISU UTAMA

1. Agihan kekayaan negara

● Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas,


menengah dan bawah

● Berbeza antara kelompok etnik- Melayu, Cina,


India.

41
2. Antara Equality (Perkara 8) dan Special Privileges (Perkara 153)
Perlembagaan Malaysia ( Membasmi kemiskinan )

● Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi


undang2. Ini telah digunakan oleh sesetengah pihak utk berhujah
bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai
di Malaysia. Oleh itu, mereka berpendapat Perkara 153 (hak
istimewa Melayu & Bumiputera) harus diteliti semula.

42
● Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan; ‘kecuali sebagaimana dibenarkan
dgn nyatanya oleh perlembagaan ini, tidaklah boleh ada perbezaan
terhadap w/negara semata-mata oleh sebab agama, kaum,keturunan atau
tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam
pekerjaan

43
3. Menyusun semula masyarakat
● Bertujuan utk memperbaiki keadaan yang tidak seimbang
antara kumpulan etnik utama dari segi pendapatan, guna
tenaga dan pemilikan saham dalam syarikat-syarikat.

● Strategi yang digunakan : DEB

● Selain dari itu memajukan negeri dan kawasan yang dianggap


mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti KESEDAR
DAN KEJORA.

44
4. Isu Ekonomi
▪ Proses perindusterian yang cuba dicapai dalam waktu yang
singkat oleh negara-negara Asia termasuk Malaysia dalam
tahun 1980-an dan 1990-an menyebabkan kemasukan aliran
modal asing serta pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan.

▪ Kesannya negara-negara Asia termasuk Malaysia mengalami


krisis ekonomi pada tahun 1985-86 dan 1997-98. Krisis ini
memberikan implikasi yang besar kepada syarikat besar,
sederhana dan kecil.

45
5. Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 & implikasi kepada usahawan
bumiputera
􀂉 Meninggalkan kesan kpd syarikat2 besar, kecil dan sederhana samada yg
dimiliki oleh usahawan Melayu
dan bukan Melayu.
􀂉 Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih banyak pengalaman.
􀂉 Tetapi syarikat Melayu/bumiputera yang kebanyakannya lahir dari DEB
dan dasar penswastaan b
berhempas pulas utk bertahan.
􀂉 Pertengahan 1998, 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera
telah muflis, 25,000 syarikat IKS
alami masalah.

46
• Golongan bumiputera masih baharu dan tidak mempunyai
modal yang cukup mampan.

• Untuk mengatasinya kerajaan Malaysia telah menggalakkan


perkongsian bijak antara pengusaha bumiputera dengan
pengusaha bukan bumiputera. Perkongsian bijak ini bukan
sahaja memajukan ekonomi negara tetapi juga pemangkin
hubungan harmonis antara golongan etnik.

47
6. Isu Pendidikan
▪ Isu utama untuk menentukan bahasa kebangsaan.

▪ Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan pelbagai


etnik di Malaysia.

▪ Pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa


kebangsaan telah diperdebatkan oleh sesetengah
golongan terutama dalam tahun 60-an kerana mereka
khuatir dasar tersebut boleh menghapuskan bahasa,
budaya dan kepentingan pendidikan kelompok
tersebut.

48
▪ Golongan berpendidikan Inggeris khuatir dasar ini akan
menyebabkan prestasi pentadbiran negara dan sistem
pendidikan mengalami kemerosotan.

▪ Isu pendidikan menjadi lebih kompleks apabila Perlembagaan


Persekutuan dan sistem pendidikan nasional membenarkan
sistem pendidikan vernakular.

▪ Isu pendidikan terus mendapat perhatian apabila kerajaan


melaksanakan P & P Matematik dan Sains dalam bahasa
Inggeris. B. Inggeris dianggap

49
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan bahasa kemajuan
berbanding Bahasa Melayu.

▪ Wujud dua jenis dasar iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa


perpaduan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kemajuan.
Pertembungan ini telah mewujudkan bahasa rojak.

50
7. Dasar penswastaan
▪ Tujuan dasar penswastaan:
√ mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran
kerajaan.
√ meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan
menambah produktiviti.
√ merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian.
√ mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam
√ membantu pencapaian matlamat DEB

51
▪ Implikasi dasar penswastaan

√ wujud keadaan monopoli akibat pemindahan hak milik


national monopoly daripada sektor awam kepada sektor
swasta. Kesannya:

◊ kenaikan kos

◊ kenaikan harga

◊ agihan pendapatan yang tidak sama rata

52
Langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk
menyelesaikan masalah sosio-ekonomi di Malaysia

 mewujudkan peluang pekerjaan bagi semua golongan rakyat yang


menganggur.

 meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan.

 memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah


daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan.

 Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kelompok etnik,


kawasan bandar dan luar bandar serta antara wilayah.

53
 memodenkan kehidupan di luar bandar.

 mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan


bumiputera.

 mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan


komposisi etnik di Malaysia.

54
 memperbaikitaraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran,
latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan prasarana dan
lain-lain.

55
Rumusan
(Conclusion)

56
Tujuan utama dasar pembangunan sosio-ekonomi ialah:

1. Mengagihkan kekayaan supaya perpaduan nasional dapat


dicapai.
2. Membawa kesejahteraan kepada rakyat tanpa mengira kaum.
3. Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.

57
Sekian. Terima Kasih