You are on page 1of 77

.

/
'IVET^T-

7'/
tt, aaltlH
9 n,EEa- fr=t"' - L a D !,t gF
) /l-1,-
- a ir ) ? ? j ) i: - T 2 9 n a, > - 7 i r. h :EEZ

,'i tr4uSic b5' Jo Hisaishi


Arr h'r Tak=chi I-lnchirlo

I
" tl

- rllr El /lit ilf s ilt F t! b f= -> T.


n enla)ry.v l7= j r {aqt)tia.l (199?1F. -r3lr,il5tr,.. t'i > f" /! fi.rt ( i: -r u'.
E) 0-)t) > I" r - 't ? i't. )t 07 i -O*Lv 'ilii t;El"-( l:-+> 9r1:i:J...,. 9 t t L tlF,-e?A La z= ir i ii rl
I
.t ; v-1: L(.i: Li:" Ji'rb0)du4:1{,t:= :. l:. x j^rr';u':"o - !':t. 7 --.i;. *Li|Ffrat ,1/t"'$r'*
*rl ^A -l
r 1l
!E s'.; ;i rf t i *c :, E 4;i\ t; A iE':. u)\
i L T
r, linfl : ? tf: i r
1
I
)loi9iaii ! Laiil;u i(",-iT" :t)t r ) r-. i:F.iii : r)
iE :- ( 6 L t,' ? : : -r L : ) n,. 7 .:; j' f z :f Oilllit ti v \C)
1., )
i >i7't 7'La, : D,) Tr trt {: t-<ht) :7. fr.l)(tE
('iEffl-ij;.4.i.- i L,i:z!r. <ot); . ii.-*r:fii t- iij. -., r *^.'€t9.2|c).itr7 t -l;. [ => ]')rttfi\L-crp(.J '. r, jj
< ]",O --. -'-' ?2X \ g i (lif: 2 iiii =_ L r )) .
t
Hlri;,o'rlF,-)itc)Rii'.*i;. T -ic) 4 I -'.i-i-iqi: La (
I r > , z iig;:t . .--rii;c r trEl,i:.}l:il a1' . I h'4j ii?r.'" iagii;ii?*t7'7 r )i > 1-<. tfrEa32)t-Eiic,ii
^
LiEDfthtni:i;cv'IF.!ia't" :c)7 = JTt;+r7'.r 4 > fiiiiTE (i,iFi1liIE-e iitt" ! ) i;. iaot1t--|il:,iaii,.=T;-
7-'" t -e 6u'i6fu-.ci" dili. :trt,6vi1ittni.A cr.' r- , r \r,{: iJ -.ri-"i: ( /; i) =*-l
o - cDE--e lJ a 2'l:7 Lojft
=
/:AI [ (-Ffl fa L, - - -i l:,]. c a )' 6 i: z, - )v a )< ? /;i6. Et{h|)iint, lZv\|:1.0)4' .^--/-(: (if: ( j,a-:hzr',:.
tit,L'itii-r(/:iv'" niF-r-ir ir"rl,F.'e t'irl(',,iEu':t^" Dlt(z-r i :,) .'i'7.
r- tJ
iH+\,,j ......= LLo)7 -/, n .i >o)!1+\ \o)>- -, !,: L{;i( ( ir -. t'" L'i L( I Rv,*.}.f iirr:t,jk/ii;. = > z
ifiitid!"c'i-" [.')l;:o).1 D7I -o)+7-]l:lr, ] -l > t,,7 t'/, Tni]r,{1",H L( ( /j : v,.
7 - - c) | x Oc>tl|.p1 o)-;l:t{|EblL( !.': t. : : lf . | 7'z y n c.; > ) -...'. l-'r-"c)ilsf ( l:fi;;L;. j6;5ia
t v- t q7 >.r >7 )vAEEc)r; t.1T.1t) t qt*El t: jg il-.;* L"'*j.-(t" i t.i t; )rii>-7 /' t t ,i >:- !;':ifi-.;
r:-l
?J\ U rlJl
\ ./
^: e W - '.i ) c tr. ::-aljj i) t tj r= :; )l-7V>, L<;7 Li:" -;
I iroo>t;121 ......:d)7 =.tc) / I >, 1'r )),-(1. 7'j v-^-z-k3 (ie^, t-4 i :'t 2',-. ? r-'(E$rlti:;e.r..=r-
o .:Lba
'-;i )v'.:l!X?=-Ar,) '-,) -ri*itb: \ \-EZ',,t_2
{L=!' j li;ir. ::-c{;a*tli:tv) Lf r>,t.u l"riiil
: ( r,' i To r1 ), > O') a :E J*tt'.> : .> t Pav,T-:- tt!, ? ) t-
I I L, ,, / / \-1,:/\-2'tiv'4);),il:, (7't 1 n /C')r i-
i : J \ - -o C) it 9 > t - 7 t - o)=:f,tBi ti.i { v \ ;
I
.-r
: .:. r, (- ur) I
'|
n-iEFLi ( f ?t'. :r.+j. +a,;'s. l'eoaiiitr) o-) /'
Lr iz'. ,_'a t_a LiELU'it-3t:, 7 )vl-t.t i 7A..ta,,_ t\,.<-,.i)\i->Of-:ie.1];l,lfDi i:ti:. ?;/i7A) i- l- ili
L( 618v,:<!L, :.- ri. 4, ( i-c'u lF L ( E,;[L.r i r; '>ajfqL( ( i--:''. (j1!jr;j.l:)

t962+lltir*ri:lL" - rt':--.:
rF-rt ;5]1lrr'i1i. llj.*#3ll-r | 3 > i.- > ttti:, < D'lrD "> _ tr;/r.<,t:l1t17. L-at;. I r;lirlt iiJ€ti.l I ii[ iid)iij,ii-s /,
) i / l: (DIY1l,\li.*iH t{il rJ L ( r.' /:lr. ;.'j, l^. ;5,i1:ii: i:: r1, 1 - 19- 7..
q't: hc)i::;>i,-J i.1i./il..iift:ti|: J a:ljjililij I )iolr; ! ijr.l
.J':;,irgiO;il:Ulllr I_f +I. r1,r r- i,,rl'li{:i.Ajjj" f rril{i!I:-, ii! '.1
)-i )tL)lt.. ::-
(,)'.; t) +71 z7 . I > 1'a z..,j ; i
r; L) L l'Jeq')ii. D{:it+. 7;l;l:laaFrlrtii.rr I :7 7 tTtl / tl ar v > )'hih;:,, - ij-(l;. -
: - r, )v::'iDl:1.-ri i',";, " T

- :;trli L. l.q:;E ij i:l'i6) 7.. I t a : l[il {" z t: : - J' aj!}t


I i .lliii'i!'1.,
t)2 < Z iL(t,a. /;"j::{ iiir, lli}itil.i:(14.f..,t:llild)ilj lli
',-iitno;: - : li: .u'tr-.:. iriU:: r)l|J'?l^jl ,?l'ii+,,. r Li it - /.. \ - z lI IIp:,//rr,rr,rr'.DekXOarne. rte. tpi ro/ltorsi /
i tr iE i? - H a r'-
l-t,aa$w.J/
i,oo5(tE - r ;1, ) ??
lv- t
) ) t: - 7> h L, > - 7 > t h nrJ R
Music by Jo Hisaishr
(7
'z ) nffiL1) Arr. by Takashi Hoshide
1n!sn1q.:lJ(l
|
(rt

lsr .\ -rrrl liltrrr'.

()lni

. ::

I \rss,, rr
yit----------:--

Clil ill(1 iil ii'

lsi Cianner rn P'

?nd Clrrrncr in 13'

3rd Clrrrncr in B'

Alro Clarinct in !'

lJ:ss Clarrnct irr [r

lst ihrr
SaroDirone rn 5'
'ind.\lto
Sarloixrne in E'

I enrr
S:roniron" in B'

Dariton:
Saxoohone rn E'

A.ndan te
tst Trrrmpet in B'

?nd Tnrmprt rn P,'

3rC Jnrnrp:r rn B'

lst li lnd Ilorns rn i

lri,! ltn llorrrs rr i

lst Trlmr.'n.

lrrd irlmbont

flrsr 'l runrt'rnc

ir:cnrniunr

Bas. in C

:o

Strrrrc f,r..
11t-<nf ,lr< i!:-

r\ndanlc,=E0
'iri.irr Jj S,rrLl: :1i;

(il,r'i.:nsnrcl

C rnrl)il.-
\\ rnli rhrme .(. \\ hro

:rrstr,ndr.j Cr nrbrl
.\ 1.,,t I trurn Crrnrr
,,_.___]_
t.liritile L0)a11ft 7tt 2 n t'i z
C r9i6 ov SlUDra, a'slBLr CO. LIC cr!99: br Sruoro GHtELl co LTc ol9f)6 Dy SIUOIO GHTBLTCO . LIO Olg.jS oy SIUOTC CHlBtt CO.. LIO O1996 hy SIUOTO GHlgtr CC. LlO
A vrorJO€a CIIY x{C A WOilOEF Ctn trtc 6 WONOER Cln tNC 6 WONOEH CrtY IJC 6 woNoER c,TY r^la'

-i
Prcc.

l&2 Fls

UO

..\
I
Bs n.

_-<j
!, cl.
&l
!

I cl.
.--
r.._--
< > <
3 Cl.

-'4--=1

ts{
t'
<_-: \-
<>
I )..Sax

? r-Sax

T-3u.
-l
P.Sa>:.

' I l1rc

l&? llrns
-t I

3&.1 lirns

) Tri:.

l'f rb.

.!.a E.Trb.

!upb.

!rg bess
;

5Lr. Dass
';1! ,

i
I lttD.
& S.ticll
f'cc.

Il(l ils.

( )b.

Bsn.

E'CI.

r cl.

2 Cl.

3 Cr.

3.CI.

'- '----/ rytJ-----,


l,A,Sar-

I AS&

T.5ar.

B.5ax.

? Trp.

i Trr.

>
l&? Hrns.

3&4 Hrns.

>
lTrb.

2 Trb.

0.Trc. __l
iuoh

Srss

Sr r. Bass
____
:-
r InlD_
<t 5.iicll

(;l,xl.li Iib.

C tnrbs..
\l .Chin,'
lr \\ hio
S u s.('vmc
li L.[)rLrm

4
i)ic c.

l.tl Fls.

ob.

'1
Esn.

E,Ct.
-'1-.t -, - a -

i fr.
<l ./
? cr.

3 Cl.

q /
l
A.Ci. -l
t^f <
B.Cr.
ql
I A-Sav..

'l ? i.Sa.r.

T.Sa:.

tl
i
E.Sar.
1------_l
I Trp.

ir:fi-=---

| &2 llrns.

-'t !

3&,.i i"ims.

I Trb.

? Trb.

3-Trb
6r-
.,e..:

lu pn
hl /
-l

5tr. Drss
n(- -l

I InlD.
.( S.Brtl

l;1,\r.* \'ib

\\'.Cl rrrrn
Ji \Vtrrrr

Sus.(.1 nrb
.t L-Ururl
I'r c c.

l.\ I l:1..

( )b.

Usn.
>-=4q>=!=:
[.cI.

a - ::r-
r cr.

.t cL.

'tl?^= t tip^
3 Cl.

A,cr.

B.Cr.
tt
'-_____--l

)A.Sax.

2 A.Se.-.

B.Su.
t'-'----) a___--_-/
CI

t1'
l&? llrns. -r-T)

3&4 Ilms.

I Trb.

1 Trb,

B.Trb.

Euoh.

Bass

Srr. Brss

Timo.
& S.ucll

Cvmbs..
\\'.Chr nrt
& \', hrp

)lts.! r'1n0.
& L[)rurn

b
l'ic c.

l.t? Rs.

t B sn.

t,cr.
,i
i ct.

? ct.
nll l,)
3 Cr.

q
;"ct.
-
tulr
i
B,CI.

i i.Sar.

?.i-Sax.

i-Sax.

E.Su-

) Trp,

5hi!hr Llurc
3 'l rl.

l&? !irns

l^
_-:

i--
1-

-.--rj
=. -: --'"--- i-=
:. -..=, ..-L.',,1 t----:
-
Il-li li-
,il ' I "-r-i:::-.:1]:-
' ] ' -:::ll -:-
:lrll
- -jJ---il.-
- l-ll
I :-'li '
Con 8ff€lto
l\cc.

).t:.r lt\.

( )1.

lJsrr.

E'Cl.

r cl.

2 Cr.

3 Cr.

A.cl.

8.C1.

1,1-Sar.

? A.5ar.

T-Sar

B-Sar.

Con affe(to
) Trp.

I &2 Hrns.

ii&4 lims.

"----i---i--
I Trb.

? Trb.

ts,Trb.

i-uoh.

iia ss

lt -
- =:
Con affctto
Timo.
& 5.Bcll

(ilr(k.& \:ib

Crmbs..
\\.Chrnrr
,t \\'hro
tf,
Sus.Ctnrb.
,\ L.lJnrm

tf
,,?
Pi cc.

l.( I lis

ob.

Bsn.

E,Cr. -_-_:-=:_-
I
I al.

;===--_ =._:
I Ci.
I
3 Ci.

Gl r..Cl.

li.ci. ----_-
'--*------L------

!
l,j.,Sar.

l.!..Sax.
,l
'i'.5rx.

ll B.Sax.

lTrp.

l&? Ilrns.

3.1'l lins.

I Trb.

:l
D.JTb

Euph .--1----:-

:!
>l
5( r. Eass

iinrc.
,(r S.ltcll

(;l,x k.S \

i u[bs..
,t \\'lrro

5r rs.a rnrl)
,\ l..l)rrrrl
(:Joc)ttE)

l,tl Ils.

t)tr.

lisn.

['cr

I Cl.

2 Cl.

3 Cr.

r\.C1.

Ir.(:1.

lA.Sa:-

? A.Sar.

T.5nr.

t.5ar.

.--E{
tll
I Tm.

I Trp.

I Tm.

l,'r I Hrns.

I Tro.

I Trb.

Ii.Trb.

l:r rolr.

Bass

Tinro.
J. S.llcll

l-
| \'n\bs..
l\.Chrnu
,\ \\'hro

Srrs.Cr.mb
A L,.llrrrnr

to
rf
Prcc.

l.tl Fls.

(J0.

Bsn.

-- ru)
E,Cl.
s1
!
l cr.

It ? cl.

.: II
3 Cr.
r

ft A.C1.

B.CL.

i' r i\.sL

r-! 2 .1..Sax.

T-5a-t.

:l D.5ax.
)' |,,
l) -t)
- F
L!.1

,T-, -

3 Trp.

l&2 lirns.

3&4 Hn:.

)Ti".
I

2'irc.

B.Trb.

Bass I

Sl r. liiss

'iirrrp.
J( S.llrll

cr,rk..t \''b

\\'.( lrrrrrt
.[ \\'irr9

.\ L..l)rurrr

tt
I)rar.

1,tl f )s.

()tJ.

It!n.
t---------

E,Ci.

2 cr.

3 Cl.

R.Cl.

'-----------
I A.Sar

a- u0l.

Ihss
-t--------------- 'T

Sr r. Lli<s

I rnlt.
& S.Ptll

r;L{l.il \.il)

(lvmbs..
\\ .C hrmr
.\.\\'lr9

d L.t tnrnr

12
,:
r1:?'

Prc c.

l&l Fls

ob.

bs n.
nl

r ct.

:l
-'cl.

3 Cl.
-+
,\-cl.

n3 ts.c].

I A.Sar

at -- --i
2 )-Su
t

T.Srr.

B.5ax.

1^l
l.\!

:! I Trc.
:=----------\

l,li Hmr
't
3&l Hmr

I TF.
d---;-------->

2Trc,

E.Tro.

Euph.

8a ss

Srr. Dass

I\:J
"l rrnp.
li 5.Dell

(ii([.& \

r ) r)rot.,

:Lrs-( rrnb.
'\ l-.1)rrnr

t3
l'ocu lliir nr(lss(r .:9f
I r((-

t.tl lil:.

( lL.

Ilr l.

['cl.

r c1.

:
-" cl.

lr I

3 Cl.

A.cl.

u.cl.

I r\.Sax.
r----:----.-=\
'1 ..\.Srr.
I

l .Sax.

B.Sa r.

Poco pii nrosso J:92


I Trp.

-im.
3

lll2 lirns.

3,!4 lirns.

---
lirb.

I Trb.

3.T rb.

--l-
i-u pl r.

| ^t'
lJrs\

l^;:-l
Sr r IJrss

-!rnrD. I'oco yriir mossr) .:91


( S.Frll

!lLrl:..! \'iL.

('rnrils..
',',.Citrnrc
&- \\ rrro

Sus.('r nrb
ir I-.1 tnrnr

14
(ai> rt))t:)
['rc c.

19.,n.
-;,t'---=--"-
. ob.
i

'"r I

'- Bsn

a-''----_ '_
I

rci

, /'r

3 Ct.

4t
-.{

;-.+._-

B,CI. I

,54

iASar.

I A.S*.

i' T.Sar.

n B.Sa. I

I i rD.
"; E

?TM

,:t 3 Trp.

J&? llrns
l

i Trc.

? Trb.

B.Tro

Eu pi..

9rss

5tr. l:,iss

'Irrrru
E
:t
.\ S.llcll

l;l,x r.N Vitr -+-

.'i \\ iru
Srrs ( rrli:.
J: l-.1)rrrnr

r5
l\'- I lf .

t )l\.

I l.rr.

l.:'().

:^: .-;'=.4-:r=ZJ),"-:=i:;.
r ('1.

'J (:1.

ll.Cr.
--

l.)Jx.

8.Sax.

) irP.

3'irn

l&3 lirns.

3.! I llrns.

I Trb.

Lr- rb.

'uunh.

Sr:- i{rsr

Trnro.
l; S.P.cll

(.1'ri:.,\' \'il:

C rrrrbs..
\\.Cirrrrc
ft \\ hrn
Srrr.(-r nrir.
,\ l..l trrrrrr

t6
i?

:=

bs n.
r-
E,CI
{\

.? ..1

3Cl

FA
.-9
I

8.Cl
F'

rf :n.rA
I |
:
i
T.Sax.

!I

l&2 |lrns

-:" | [-----

j 'irb.

2 Trb.

8.Trc.

L-..
ii

Srr. bass
'1?

)7
l r((.

l.tl fls.

Oli.

llsn.

E.Cl.

rrE- . ; 1i?^--: . ; li?>-- ; .=>-


I CI.

2Ct.

3 Cl.

A.ci.

3.Cr.

I A.Sar

2 A.S:r.

j:
T.Su.

3-Srx.

I Trp.

3 Tro.

--- =E':=

l&l llrns

3li l lims

l'i'rc.

? T.b.

3.Trt.

ilass

St r. ?ass

I InlD.
{i S.ljcll

Clq-[./; \'ib.

( rnlts..
\\.Chrnre
& \\ hrn

5us,Crjnrb.
L' L.lrrunr

r8
(7:zknL:t>)
:1 I l'ocd n)en0 nlosso
Picc.
_- -:

(h.

B;n.

E,e l.

1f
r cl.

2 Ct.

.t
onc Dl!f
.'l ct.

4 .i.cl.

8.Ct.

I L.Su.

? ASar-

tl
T.Sa,r.

B.S:r
:t
-=-/

':t
-.
2Trp.

3 Tm.
.d
'q
l&2 i-ims.

3&.1 ilrns.
,:
I Trb.

I Tr'c.

B.Trb.

Ergi;.

! rss

5rr. llass

I rnr9.
f I'ocr, nrenr) nrosso
,,i 5.li, ,i

(,1,r.t..\ \ ib

{ \ |tl)5..
.\ \\ l,ri)

.t l..l trllll)

r9
l.tl Ijlr

( )t'

l lsr t.

li'cl.

r cl.

3 cl.

-------"
I A.Sax.

? A.Sar.

D.3ax.

I irp.

<./

l&? iims.
'---\ t2.-

3&] llrns

::
>- --',
lTrb.

_ lF,

B.Trb. ----
i.unn
-t-\

:1
t_1i5s

Srr. Brsr
li ---7

trt-------<.1
'lrnrP
Trnrc
Jr S.lirll
/ <
cr<!:..( \'

('rn rl.'r-
| ^r-
I
& \\.iID
I I
\ rhru
l:!i
r1---
-l
Srrs.C vnrlr
A Lllrrrrrr

<-u
€l

:', /-':\ AA
Irrcc.

r,tt Fl:
!!it. rrir
t,!.

llsn.

z--

E'r'1.

I Cr.

3 cl.

3C]

',.; .r.ci. -
ii_ci.

c3
IL.Sa:,. :-.-,rr-Y

ii
T.S a x.

:, B.Su.

,r/r-
I T-^

'.:
]&2 i'lrns.

l.!1 lirns.

I Trb

?
-irl. ^l
D.Trb.

I rroh.

Crss

Sr r. Rlrss

'frnrp
'\ s.lI ll

r;l'N 1,.\ \

t rIrl)\,.
.\ \l lr r,

.\ l..l )nltil

2t
r-:.cr

rcl

3 CL.

? .a-Sar

re-

B.Sax.

I ID.

I TB.

) Trb

Bass

Sr r llass

TrnrD.
tr S.Pell

clqk.& \

Clmbs..
\\.chrmr
& \\ hrn
Srr<.Cvnrb
l' !-.1)nrnr
q

t0 t, ninie)
&try'
.-----'Tl' yt!: :-=_>
'F I'rc c.

l&l fls.

I )i)

Bs n.

E,(:1.

l ci.

3 Cl.

I
3 Ct. I

@
'{ A.C1, [-
D.Ci

FE

i A.Sa:.

l,a..Sa;.

-ll
T.Sax.

B.Sa.
i1
3,------/
M o lc'reo

ir I
i lE. -l
l&2 Hms.

3&1 Hru.
I

)Tri:.

2 Trc.

3.Trb.

ELrph. :--=-\
,i

SLr. Bass

Trruo.
li S.lJ(ll

l;i,{ii-X \;U

l-r nrb-..

,\ \!llo
, )lls.( \ |lD.
' ,\ l-.ljrrrrrr
I'r((.

t,\t ll..

( liJ.

!.'cr.

r cr.

'J Cl.

:f
J LI.

_:___:
IJ.CI.
=---'- -_--.-'--
lASar.

3.\-Srr.

T.Sax.

B.Sar-
_----/
I T"p.

J ln.

.) I rD.

) &3 lirns

J.\l ll rns

I Tr!.
f
I Trb.

f,.l rb.
-

Erroh.

Brss

St r. lhss

Tinrp.
ir S.iJrll

Gl,r|l.J: \'ib

C, nil:s..
\'..(lrrmc
| \\'hrD

Srrs.( r nrir
A i-.1 trunr

nf ---:

(q
.:1
,')c !.
----
-_
-
( )b.

i-ls n.

:,cr.
ar.
4
I ci.

I f _*-__J
:'. 'l Cr. .. -----------i*

3Cr

n ,\.cl

il.ct.

r,E

r,\.sar.

tlIJ i.{.Se:.

T.5:r.

-;: i ts.Se.r.

ilutt
i Tro. 2_

6!

3 Trp.
----_: +_ -- I I-i
'a
i$2 H rns. L-

--? 3&4 1irns. I

I Tru.

21 ra.

B. frb

bis5
t:

'i
lrrr:
.\ 5.tr(.tl

i;i,^.k..\ \'ib

.\ \\'lrt)

.\ l-.i/[Itl

?5
- f-..it>/-I > a-7n269-
lLDArttEl /l>-
ffidb# a-_ l! I'rl,u\

ielTA +Ef '{f:+t


#,1tFti ti,;t A lt'r=; ti :-- "t 2.t 7 47 i
i150. 003 I !i HEi!'r ?iE.l*J.rlI 8.2;

flrl:r!.(f)iill€-11 r:.
lt:i.i11i?/\: : - 2 :: ) J ; r 7 ('Ie{.03.3a62.6?t2) :T.
#
Ct-i <rt-a? i;=1,<= htio//wwqymoro )
;rrr,.,a r,,o i;:,/.i,|:f,. L<Ji r) : i#. ,-. il,'l tt-1 /;
L'oT,R;l,n\h a Li:IJjL r)r,i!,t:L:f"
r)
19984:6 n r0|] lrAartlT
O1998 b\'\'$1AllA rlU-slC llEDlA CORPORATION
I t 7. F iri.E !.:it t.
l1{I l-i^Eit I - * i
i-------------'l I *l'rTt F if tf lB 4: { ut ) ff :8 il 9s0 r4 l8.s0r !
I JASRAC O i ,; - t: .2
i rt-'.i€l:"t t.l i (JASRAc)
i ;;=u*r i
i lii+F-r+ i 1 rxr, r.roriqtl. :ilrrbdt'r'. rir0iir:
nuJ.:::oia6lTiltu(:n.;,!:1.
\
i_____--_______.j \ /

tfll^oril'ar.
;Fln <,{t ,i i, a: 7,,: Y 0, illdilnt: tt Fl li l:.*fr T N tt I :
U-\ t L: :r:. llltironfil:8tj'). t{?tti-tt:.:')tt]
rj ;, ,\ i 1',
: ::. llli.lr,r. ; liU d) ij r E -trli r),r f .i' :. lltFittrJ
it * tJ ltf lti* lJ JrlF E C t r) . t t, l: t! ft llli rtQ- t L 1 tr ;r
Go)Llllftiit:<t:t)!1.
nrlllFili: ll .|nr{f ltltll? (Jr\SP^C) I:. lltllo
ft lrt 9 r't: D . L..Ji !'. + i R rr i: ll:,l;e) lt Hilt l\r- lt\) ) r: hr f
=eut -
! a h.lti! t C - c) ili tl-t:. ft &7j o : 121) ? t;xlr.'| L A
ftrtiilt -, ir-r17tt'r
It'nu./, il.t na Ltt||tgii
(J^SR,\C)
Piccolo
It,O@ltrFJ / l" t/-
7 >' ? r;66 ;i'- s g t, - L A ALJ l&.- t7f' >. I ?,= - t:- 7 > ? h t +f
'-r >s niizi
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
lT>tr:tgial ---___-_---\-
Andantc i=80 /-? 2a. 4 = Jr ?

/z^
e) G

frtrA,,l
f oo rr{E]
(H=v J Is
-Con affetto
E poco t1l. ;+84 - E

T+-" j3))t:)
E :- --L :,
)-
3'.r.t':
L i--i:-
& /^C
*'-
nJ
,l
2a'
t':z' +'Ci ^4JE- C iEE /-'
C-
I j\
r- F)
/^,
- C,

t7''>thtt>)
!)0co t1I- LUPoco rnent, mosso l-Kl

E oilarg..--1

a - -r
i-V ',' 'V , if ;el f
N7 t 2tt

z i.7;
l st & 2nd Flute
f t' O OltlEl ,/ l- L,- c )a
7 > t h rf Ed - S*1. - L AO$ ffi.- riF' > t 9 i i f: - 7 >, ha t > - v'> I h Ea=e
Music by Jo Hisaishi
Arr. bv Iakashi Hoshide
(v'> t l rriet
Andante t=80 )

/--i

r' L- z--\
-_

g C ;:--=> /;?

f L!^i,l
LAEv i
Con affetto

p0c0 nt.
-

I t.lOCI ltqF)
.=84

sirruic

GJ'r 1
\
?'i i? J'ngh
b j:\ Poco piu nrosso
J
2 ,i J
) )=92
- a_

7 ,; nr'L: Laat.lE f-it, ?;-:)r: 72?rCi/


O1996 by SIUDTOGHTEIICO LI0 ==.'
Ol99r Dy SIUOTO GHtAtt CO . LtO O1995 by SIUOIO CrllgLl CO.. !fD O1996 oy SIUDIO GHTBLICO LTO 91996 by SrUO0 GH|aII CO . LIO
6 WONO€R CrrY rNC 6 $roin€F ctw r^lc e wc^rclcF crIY rf{] r, woNo€R ctrY rNc a 'noND€R ctw tilc.
lr.i> , t ;; i-l

E ::ry

a,) nf

tit -l*.t i*

2 G> LG
mf

,A\ -iD. ,
F'.-fA :-te,,t 2'

(v',,3ht+,>)
lJ I l'oco nreno rnosso

.f
iRl ,=------l--=-l
r,,4. A. -
2.
lle
WD
r{
hr oz.-77-j--;-:t!-Ei;
-a

n, r_
allnrg.
- ^t

e'>Tx,iilet
a tembo
L!;-->
- )

-----\ <7-= 3tr e 3 ft L tt 3


t-

/' ,ff

*- :-::-
33*^2---
- at-
4--\|
/,t.-*---!*
-.4..--

I).
- =l
4

Oboe
f t,OD OIfYEJ / l" t/-
7'> t,
-::
ti,id - H 3 f ' - L AAfi 9fr - r fi' > t j 9,
) r: - 7 -' a+, > - 7 > t n ffiZe
!)!

=
Music by Jo Hisaish.
Arr. by Takashi Hoshide
lv>ttifeel
Andante J=80
/-f* 2a :--->r
ua -^--
/^-
1+-

,:---;---.-\
.LL^\ .";-
'+-

f uJ^',)
Con affetto

ibaa $M)

vt,nala t,aotln rt) ?i31t: 72?na'7/


orgq6 by sTUolo 6H|BLt Co LTO o199t oy SruOrO GHtSLr CO LtO ot996 oy Srt,OtO GHTBLT CO . LTO o1995 oY SIUOTOG|ITSL| CC LIO ot996 Dy STUDIO GHIAU CO.. Lm
d woNo€R crn rf€ t woNoER ctn tr€ 6 WONO€R CITY rNC I WONDEq CITY INC l wouoEc clrY ltra
(..rf"-> 3i1'tt:)

'+
J- 3 t7 '2L +&'
-- -C=
4
!-. C j-:-\: f+
+-

)r. 3 ,

Lv>tht-f>)
Poco meno mosso
2 ;-: poco ,1t. -jie
---=\ IJJ ,

a---_-: ---\
t-L 4'

(.2>tr#;at

,-----;\ ;-\
<T= N i :i;;
/f

i ii..t 3 ) C\

=tr 2 1r --r:---:-1
/{
/l
L-+-
l

Bassoon
ILOA$IHI ,/ 1"
V > ? h tf 3a - ii * t, - L AAfi ,P- Ill > 9 ? ) ) f: - 7 >' J ) t LI,, -
t/- 7>t n !AlaZ
Music by Jo Hisaishi
lv 'z 3, ffEal Arr. by Takashi Hoshide
Andante ,=80

I)I) <- ily

-.

nrf

T
-
E

!'r!.4,,
Con affetto D

itoOA-tlE)
,=84

rtry)

-
____-__. 'ae
----- " t
S!S.):_ff,rOGHtBit Ca L;D Olq9t oy STUOTOcHTBLtCO !lD
f. v.afro€e ctw rN: 6 v/orroFF clry tNc I, WC'I{DER CITY INC L VJC|ID€n Crn r^€ 6, WONOER CrW rNC
acccL Poco piil nrosso ,=92
--'-:=

99))t:)

v---/ --
tr 3--e t

poco,1t.

?---r^t--=--
+
lV'ziht+t>)
l-[J Poco meno mosso -

mP- ntP
P
lr'>srifEel
M ate,yL

ilv

allarg.

>-
I

\.,!

Glarinet in E'
ILOOL|IFI ./ l'. L-
7 >, t .arn ;j - ug ut - LOaLj gE
- - i-: > 9 ? t a t: -7) 9 h a +i,/ - 7 > t h taa}
Music by Jo Hisaishi
Arr by Takashi Hoshide
lv'>" if Edl
Andante ;:80

.ri r ---\,

f rJrAr r'1
LLqEV.J
Con afIetto

I' tr OO ttfS]
U nrco tit. ,=ga, tr E
a _.^ - O ry

.)

hh=^+-)
,' ) / ) t- )
Poco piir rrrosso
_o1 r'-j- &

fe ';7. ^- tCt.
=:L-i----:-

: r: ?,48 l,arJ)tlf :-,1 :a)a:: ;'/itc: .


Q1936 bY STUO|O GHrELr CC LtO €'99r or SIUOTO carBlr CO LTD Ol996Dy STUOIOGHiBLI CO LIO Ot9 by SIUOIO GxlBLl CO . LIO Or9(5 bY STUOTO GHIBLI CO.. LIO
E WCNO€R CITY rNC 6 WOTTOER Ctn tNC a woNo€n crr Nc L M)r{OEn CrrY rNC t S,OND€R CITY INC
.a e a a 'a|'O2t oa l ,7> ;Z;.
, - -'-2-e
il
_t
l{=' ,----_.t---)
atr'ttltl

==_::r:a:=*l
-|-.--a-a-1t-1

ntf

;E> ;?> ,-'- ? e'

lv'.,9 h P-+t >)


l)ocrl rncno nlosso
- lr)lr
lJ

rf -_-::-- f

lv'>triiEel
nllur.g
, Nl a!!!o C
---=

-<= lr
.-_
. ;-.a1.:.rr,+-..._.-i{..i-.
. 1 -. ja'l r ar-i.j:- -:ri:eHa

i)
u -.)
1 st Glarinet in B b
.

c)l
It,OOWlEl ./ l" t/-
j i t; - 7'-, 9 1t tt t - V > t h ItE?, !)!
v'-/ th aa Ea - H * L t - L, Oa fi 16- trt :z 9 ?
(vitttfaal Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
Andante E

-.-f
[Bl
C*)-+\ ------

FA *ttt ,---v -':\

.--_------->
* C

?' otf p mf

-
poco nt

t +rOO fJtEl
)=

rr
-'

1.'y --.--.-

| _-______-- --'/
t,,c nai.i t,Dorr€ r;li'/ ??-)t: 7 )?hLn ,'
o1996 by STtOtO GHBLTCO. LID Ot997 by STt,DlO GHrBtt CO. LTD or9e6 w sIUDro Gr{8L, CO.. LTO O!9s by SIUDIO GHIBLI CO , LtD OIBS ba SruOtO GHIBU CO . LID
-. a uoO€A dTy tr.C, 6 elt*rD€R ClrY tNc I won|D€R crTY [!c t ll,(ntcEn crTY tilc t urofro€R ctTY rNc
(rt> 5i))t:)
Poco piir nrosso ,=92
Er-

.' t;\ /-t 2 E t'e 1'

tr;---. ;.;. ;-- r.>. . --^\

(1)z-r
: a3a) . ;'F:-. i?:) ^
, -+-\

(l-
.?>: I r-t r\
'FA
lv>9ht+f>)
p0c0 nt ;-n Poco meno mosso
lJ I one Dlav

;->
lif
Ei---t.
-
-
{v'/tttf5dl
Miry ?e
--_.-\
-^-

------>r ra-+
&
g > ;t , -A--=--'---
>\ Nz 2a- ,C

-"f
.--'-1
- -:.

2nd Clarinet in Bb

V > 9 fi
tia
[tOOltUEJ/
Ee- H * t \ - i, OO gF- Iili --, t )
l" t/-
I tt 7>I h
Ea LJ 9
=
la - 7> h > - tAEe
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
[v:/ttifEd]
Andante J:80

,'-->

,----> /---\
t.?j2 i-L-
, /-.\

n,f-n
f L!^'
')
Con affetto
-

LbO>DUTE)
li-
.i=84

!*r, LAANQ Ifi) ??})I: v>,]rtt>


o19€6 bY sT\roo GHlELtco L10 ot99T by STLTOIO GHIBLI CO , LTD O!9€6 by STUDIO cHtBU CO.. Lm O1966 bt SILOiO GHIBLI CO., LID 01996 by SruOlo cHrBLl CO , LTD
6 sroilD€R cmY rf.rc 6 VlcnloEn CrrY rr,,|c 6 tr/oND€n cmY nlc. & woNDEn ctw trc. 6 '.\ONO€R CIW tNC
Poco piil mosso (r ;f;'z j 5 ) -t t:)
)+92 ^ lUJ4 ^

lvit1rttt>)
6 Poco meno rnosso
L| rOne
DlaV

"qi-? p
-

^f -f
F.:

Eone

mp-
allarg

+
v
).
mJ
\.l
,\

3rd Glarinet in Bb

c )f
[t,oolt|Hll l" L-
V'-/ ? h EA 5A -,1 A t, - LAAtfr ) I t tt
LJIE - 9z ) t- - 7> h > - 7>I h ffiEe
(v':9l#el Music bv Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
Andante i*80

<:>_

,-V <--i-.--
+

P-a^f P mf
rllJA, \)
Con affet(o
rlrv{ 'iD,

- I tJOOIJiE]
poco ,11
,-84

e
2--:-----
tr
€>\ :'-------/'
----------/

n
I

7 t?rEt: LDDIIQ r.;ft ?tt)1. v t7 ttt, )


Ol!x)6 bi/ STUOTO GHIBLT CO. LTD OrS)7 by SIUOIO GHIALI CO . LTD 019{16 by STUDIO GHIBLI CO.. LID ot996 by SruOlO cHlOLl CO.. LTD o19$ by STUDIO GHlgLl CO., LTD
6 Y\Of{O€R CrW rr|c it Yroflo€R ctw $lc t r.roNo€R ctw src. I woNoEn crTY rllc. t lnoND€Fr ctTY lrc.
I;:i;f;-:9 ji)t;)
,E

ugcrrt ,e.
----/
ntp'+--

nf
i?)-: : ;?;) ;?;-. ;=>-

;z;-. , ,i?)- G;) : ''?)> ;. ;-. ;. ;-.

(v->tJttt>)
*one nleno
[T]Poco
oiav
moss(.)

-mf
.'a

Alto Glarinet in E'


ILOOVAEJ/ l" t/-
7'-, ? hffi :e - H 3t \
- LAALJ 9fr - irt ) ? ? j =s f: - 7 > 9 h L*i > - V> : niAZi
Musrc by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
iv'/tttFEdl
Andante ,=80

"f
=Z

nf =f

O '--\:/ rct 4J'


fit ___ --
m-/

Tlir.\',l
Con affetto
-

-----*-/

. -'-=--*-.---
cre* o, !ruo,o c*ra-r co lTD
::L
or9oTDysIUD'O(;filBlrCC LID
,c0)t1a :1.2 ;a- )::
Orgg6oySTUDIOGH|BLrCC.l,TO Olgg6oySIUO|O6HtBtlCO !IO
:,;na1>
w.rlosc a:* rNr,- o1996 oy Sruoto cHrS! co . Lro
A E WONOtn crry {la I wc)ND{:-n ctn Inlrj 4 vr'orJDFR crw rNc woNo€n c[Y lNc
^
tt\e 4e
\--

0''>eht+f>)
E Poco rneno nrosso
Bass Clarinet in B'

r . s h ia
IL,QAWIEJ/
t 9'?. ) t:- 7,/3 /
l" t/- I > s h;i=2
=e-
fr?L' - i,aott lE- r fi ) a+t > -
Music by Jo Hisaishi
17 > t, iiEtsl Arr. by Takashi Hoshide
Andante ,i=80

a-l
Iry -mJ
E
tt ee
nf

fa ,'l J{ \\_---l
<> <:> -"f
tr

Yt= J+ Y--/ t=,ar


bJ I

-J

f ur,a,.)
- !+l:v'lCon affetto

-
l{aairE)
'=8'l

---_-

E
G'---------/ \\a
-------- ntrl
--_<-:
-.ltrdl aoatlE :i aj=)t: 72it<i/
==L r)r
O1996 bv SIUDTO GHrgLr CO LIt) Or€7 Sf UOIO Gr(6LtCO LtO 01996 by STL'OIO GHlELr CO LtD OrH by SIUOIO cHlSLl CO . LTO Ors bv STUOIOGHTBLT CO LID
a woND€R cilY rNc 6 h/G\rDER CtrY rNC I n'Or|o€R CIIY lt|c 6, !t olloER ctrY Nc E WONO€R CllY tNC
-_______------- lrf, ]]z)t;)
Poco piir mosso ;--92 E

+ alJ+ +--+J-+--
t
; t. t_- t.
iV:tlh(.t>)
poco ,1r. ffi Poco meno mosso

t _

lv'.,jtff;el
-tltnt. l1r.!t' a terttDo

tt
nrf

"f

l- J?-
l st Alto Saxophone tn E'

:.4
ILAOWffiJl l"tr-
7 > ? h tE ;d - B * t, - L A O LJ ll? - rt, -z ? I ) ) f: - 7'> ? h t +I > - 7',, ? h ieEZ
Music by Jo Hisaishi
(v'zjt:ffiel Arr. bv Takashi Hoshide
Andante ;=80

mp<ntf-- mf

mf -<

Con affctto

poco ,11

P J) <==-- 'nP
-

crcsc. --:- nf
-.'--dL, : t,od)r i F :.;1 ,. .-) a' - ,-:: 7 2?rta.t /
O1946 by SIUDTO GH|BI I CO t lO oJ ToySIuO(){iritBUco rtD o1996l,vs.ttr{)toGrllSUu(-) LID Ol996rrySlUDlOGhtULtCO LrD or9s bY sruoto
6 wcNo€u ctrY tNc 6 wONO€lr CIIY rNO E wOr{O€F CtIy tNC
G|il81t co LTo
6 WoNO€R CrIY rNC 6 WCNOEn C|TY h€
Poco pii mosso ;*92

(.jrx.'z J9 jtt:)

a' ,',
C- +t) poco nt

LV'ziht+t>)
E Po.o meno mosso

nYt
->-

t-'--
np
P
lv',tirAF;el
M a tunpo

-
?'nd Alto Saxophone in 6b

t
:- a
ILOAWIHI ,/
It, > I I = ) f- - 7 >
l" t/-
t t, t
: a

7> h ts :ts - H* t -
\ L AALJ ffi.- h > - 7> h EnEe

Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
17->triF=el
Andante .,=90

^f-

fP ",f
f qJ^'
')
Con -affetto

a
CJ'ESC. ml)

t,,; nit LOO:r€ 7 .'.ira1 ,,


@lgJ6 Dy sTiJoro GHTBL| co LTo Ql97 by SIUOTO GHIEL|CO LTO O1996 by SIUO|O GHIBL| CO.. LIO or996 SIUOIO GHTBLI CO.. LTO
oY Or9a6 oy SIUDIO cHlBLl CO , LIO
e WONOEn C|IY rNC 6 woNo€R clrY rHc woQoER ctrY tNc lt woNoER crrY rNc a woNoER cmr rNc
^
Poco piil mosso .+92 E

f a:,h + u4. )
\ / / ,\ /t c I / )

lJ I roco meno mosso

-
lt
P
f,vythAE-ee)
F?
ry! o lentpo

-7-\.
)

l3
Tenor Saxophone in B b

7 --/
?h aA;3 - H
lLao$ffiJ,x
t, - LAA1 9E - ijf: >, 9 t 2 - t- - 7 ) I
l-. L- h a *t > - f 'z S niAZe
=
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
17>trfE;dl
Andante

<> <>

^f "f

affetto -

p-

--:=j. trU

- a
Or996 by SlUDrf GHte-t CO LTD or9q7 by sluDro cHrBLl co tID
t, (Dr)r.t r: a.j=_J- 7'/?na.: /
Ot996 oy SIUDIO GHtBLt CO LID ()r996 bv STUOTO GHtBt-tCO LrD 01996 by STUOIO Gl{lgll CO LID
6 WOii?SR Crry rNC & srcNo€R ctrY rNc 6 WollOER CIW tNC f, v/orJ0ER ctrY t^lc 6 WONOER C|TY INC
tL4i > ae-af\
oto mosso
1:"t'" E

(7>thtt>)
f, Poco rrleno mosso

fPf
,:
L*i/'

Baritone Saxophone in Eb

ILAOWIEIl l"t/-
7 > t hrsti - u * r. \ - i, a a LJ 9fr - t i; ) ?91 -> t: - 7>?h t *I ) - r- > I n aaze
Music by Jo Hisaishi
17 > *fEal Arr. by Takashi Hoshide
',
Andante .*80

--> d€
-f-
B
'\-: ntP

------i*. -.r

b;---:---)

i-.1
i9

',-_----r'/' a----/
It!:r rl
Con afi'etto

lbaaitE)
,=84

l) <==

-----
r"-e) -r__-/
o.esc.

i.,itul t 0)0Jt1tF :1. / ?i: )i: a,/?nx.;>


019!6 by STUOIO GHrBll CO IID Or997 oy STUOIO GHiBL, CO . tID O!996 by SIUOIO Crrr8ll CO . LTD O1996 by STUOTO GHrgLl CO. LTO O1996 oy STUDIO GHlSLl CO . LIO
6 woNDER C|lY tNC A WOND€R CITY INC E WOIJnFR C|lY tNC & wallDEn ctry rNc R WONOER CIW INC
[rfr-,,39 j)t;)
Poco pir) nrosso ;:92

lt'>aht+,>)
f, Poco meno mosso

-t=.---z

(v->
FN
r, itEel
uvrt a tentpo
't'"'
i\ a- -:

t5
l st Trumpet in Bb

7 > ?, tt
€tl
l+rOA$IEJ/
i ) f; -
l" t/-
7 > t, t 7>t h
!?t
3d - H * t \- LA Aff 9E - t-tf''-t ?? +f >
- rsEe
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
lv'> t hffiae)
Andante

p- p

nf I -anarc.

f rlar rl
Con affetto

7 t? nJttl. W*t t LDA|tfr 1,1: / ?9 jil: 7 ,7rxi >


O1996 by ST\JDIO GHlaLl CO . Lm GlSgt by STU9IO GHTBL| CO . LTD Ot995 by STIJDIO GXlELl CO I ll) o!s bY sruoro GHTBLTco, LTD ot996 oy STUDO OfrlBLl CO, LTD.
I, II,o'ID€R CITY RC. 6, StoitofX CtrY tlrc t ! DNOEn CIW trc e $rcND€n ctw rf€ 6 WONDm C|lY rNC.
(t#'z j9lct;)

{7'>thtlt>)
ffi Poco meno mosso

lv t zi#iat
f,7
u-LU
, 'a tenpo
-+
/ marc.
'.. :..'--.j--.:j_--,-, :-:,1j -:--l-----.-----.-

16 l
2nd Trumpet in Bb

>?
!
f $OOttlEl ./
Ee-H*t ,-LAO$IE-I-fi'-,
t?
-z
l" t/-
I Xt > - /,
V
':Ea
99
=
ft - 7> h Z t,S tA-Ze
Music by Jo Hisaishi
17>tz:rt:'al Arr. by Takashi Hoshide
Andante J=80 l-Al

p-

mf- fp ^f lruar
LqEv
rl/'
Con affetto

(baotlltr)
)+84 [O(, r*. *'o)

Poco pii mosso Ir# 7 e91)L) r-1


)+92 ^ lgl,, Irv )- )J I I

(v>tht+r>)
ffi loco meno mosso

"rf

7 ?7rtdE LAAtlQ ]-ir.'' ?9-)1. Vr?hC1>


ol$ by SIUD|O c)llBu CO.. LID. ol99t by SruOtO GHrBU CO.. LrD. 01996 by SruOlO GHlOu CO.. LTD. Or9$ by SruOrO GHTBLT CO.. LrO Ol9O6 by SIUDIO GHtat-J CO., LID.
6 honro€n ctrY $€. E sorrc)€R crrY tilc a. lr,oNDEF CrW tNC. t $,oM)ER ClrY tNC A SOND€R c|lY IT,G.
\ )
j44a-.::-,
t- a.'
i _'-,.

l st & 2nd Horns in F


t6

ILAQTIIEJ./ I.. L_
7 > 9 htir Si - U * {,, - L aotfi gE - t,fi :t g9
=
) t; - Ti 9h tt > - I > s hEEi
Music by Jo Hisaishi
(v >e t#ia; Arr. by Takashi Hoshide
Andante i:80

-^f

o?:
l'=-_)--/

I t, OO tttS]
Doco nt. J=84
E
L.9rlo dolte

7 /.; )dli
Ot996 bv SIUOTOGH|BL, CO LrO Ot997 oy SIUDTO GrjtBLt CO . LrD
LODtl& Lir,,.?i;)t. 7t?r)a,/
6 WOfiO€R C|TY lNc a wf{|€R ctw trc
O1996 by STUDTO ct{t8u CO. LtD orgs by stUDto GHtELt co . LIo OIS by STUOIO cHlBLl CO.. LTD
6 woirD€R ctTY trc & t.o{o€F ctw h,c t \r,ofrD€n cfiY trJc.
*",ilro mosso >tt i ) t;)
dt*

--=-------J

lv>cJ]t+f>)
ffi Poco meno mosso

"v

m[)

lv > t hffiEe)
a ternPo
M

-:--{ a--t t
"f
i-M
-. - .r.-.-).- -- .

r9
3rd & 4th Horns in F

ltr
ILrAO$IEJ./
7 > t h ta 3A - & e t \ - L O a
l" t/- !r?
LJ 9E
- r-;f''-z 9 ? i 1 t: - 7>t h t r'-, - 7 t ? h hQEZ
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
tv'>,r*fiEel
Andante i:80

.......--P

f dJA, \)
Con affetto -

P
--
[+JO0)ttAE]
poc) nt i+84 l-El

I'oco piil rnosso


):92

l,'t niE LOA0fr ::fit ?1|t'it| 7 /? ta't )


Or996 by STUOTO GHrgLr CO. LTO org€t oy SIUOTO GHrOU CO . LTO 01396 by SruOlO GHl8t, CO.. LTO Olqr by STUOIO GHISU CO , LTO olgqi by SIUOIO GHISU CO.. Lm.
a, ero..o€R crTY tr|c L ufO^{,€R CIIY rf|c 6 WOnrO€n CrrY wC. vrO.lO€R Ctn INC
E a $()No€F crTY trlc.
e3-- ' \-------l

lv'/tht+f>)
ffi Poco meno mosso

mP

lv >" i'Fiel
FR
|- a tetnpo

.=l':/t -----_---
1st Trombone
l-t, OAttIHl ,(
t h $ Ee- H * L - +, DA ff lE - :;tr > I I ) ) t; - 7
l- L-
i I tt
7> \ h > - V>t )1 ffiEe
Music by Jo Hisaishi
(v >s r:*ael Arr. by Takashi Hoshide
Andante i*80

nlD....-

^f- P *f fp ^f
-

f r!.a'r
LUEV.,|r)
Con affetto -

!)--

p0c0 nt.
:--
^-

( +J OO tttEl
i+84 -
e
?+

c----> --,_---

accel
Poco pii mosso J=92
(t;F) i 91) t;)
ll{l
t:3

(v,tJtt+f>)
hoco ,tt.
(\-o. ffiPoco meno mosso

......--..-mP

-'"'

.fp "f

2tlt J

(v ) 9 ir#ia;
-mf

.f

2) ?

allarg
2l
2nd Thombone
--7 I
OOttlHJ./ ['Lr-
.

! r!
[+,
V > 9 f: u gi
- U * Lt- L DDLfiF - r fi :z 9 I z ) t; -T > I h t+, > - 7 > g hiiEi
Music by Jo Hisaishi
(v '> t, ffEe) Arr. by Takashi Hoshide
Andante i+80

,/-:

mf- P----mf '- fp f


^f

[ilJar r]

Con affetto
-

p ,

t +r oO (tlFl
J=84 -
ar

cl'csc

=,.'-._=''""' nrrnl I'oco pii rnosso J*92


iv->5ha+f>)
T7r ^
l,l I roco meno mosso

-.-.".--ntp

./j, "f
-

-^f ( it t,4 -Jr iti:l


,) E4aU)
Ulll a telnqo

ailarp
Bass Tiombone
:r)
r)!
It' OO|IIHJ./ l- l.r- (r!
7 > t7) r{ Ed - H e L\
- LAO$ffi - r ;Ji i I I. ) f: - 7 ) t h t+' > - 7 > t h HEe
Music by Jo Hisaishi
aaa
(7>9'tfEdl Arr. by Takashi Hoshide
Andante .J=80

P- mf >-

Ir.l.tAr r']
Con affetto

ibaoitE)
poc) r1t. i=94

-
[rfu tlj)t:)
Poco pit mosso J+92 E
--------'----.--(y

(v>ght+t>) -
p0c0 nt. ffi Poco meno mosso

rt, .f

-mf l)'
M

"f
._-: .4- q::.:I i-:,
; ;:*'.:{*:
f'.r'-N-''-
..'
-: ;.:-.e;-:i : : l' j::} - .'-..i :.::-'::J.::.i---'. ..

/ ,'i Euphonium
23

I ra
IL,OOII\EJ/ l-.
7 > t h ts :A-H* t t - LDAfi lE- f-i"'-z ? t t - f: - 7 ) t h Lt > - 7 > I
L- ltl
n s{ze
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
lv > e tiiiet
Andante

PP ^f P nf P

-fit -f

f !-!4, \l
Luziv J

Con affetto

=> i-
I tr OO (rtS]
poco rit. i=84

?- P

ft .t,-.9e
--8_

--l----
,' l? l ts*-

-
mr)

7 -i-El: LAAn* 7>9ia', /


Or996 ty STUCIO GHrBtt CO LID O1997 by STUOIO GHtgU CO . Lm o1996 by STUDTO Grrlall CO. Lm O r996 bl SIUOTO GHTBLI CO . LID o I996 by STUOiO GHIBLI CO . LTD
a $.o.rcEF crw rrc 6 woNcr€R ctw tNc & w)6lo€R crTY rr{c 6 WO {o€R CITY lNC. 6 WONDTR C|TY tNC
{ri> }}i)f:)
Poco piil mosso J=92 l-ri
lff]

lv)tht-+f>)
z--\ poct) ni. ffi Poco nleno mosso,''----...-----^.
i >- '. -L C

"fr,
-f

?+

(v > t, tt;dl
.aa

-mf
-

a_r__QJ__z - ;N;
f
aiLvg.

-i
1:.:--..1 ::j;:-r_*:'.:--1'{::i -'- _ '':'a':-.:..ri...-.'. ;.,- ' :-:r::i\r;.
::-:_a: -l
- . .'- - .-:.-
" .". ..::.

.
'--r"\-'-/
Bass in G
24 iL

7>t h
!a?
IL,AOWIHJl
'
l"t/-t, lra
$ ee - H*.1 t
- aa n 16- J-iF > ? I I i: -
+u -> 7>?h > - 7>?h EAE]
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
tv '> t t: #ia:
6nfl3n1g j+80

0t
mp

-------------/

eatz bt
t--z = P
f dJ.a'' ')
Con affetto

-=- /
P
poco nt.

-----.---e
P.< t:-
lbaaitE)
.l-84

__::jj ml,

\do ----/ ---" nq) 6-------.-' '-->


l>gxiri :9rr t,o)'lo& ,;jti r?1)t:
ol996 bv srl,oro GHlELl co ' LTD olgoT o, sruoto cHrBLr co LrD ti?hxr>
s€. o1996 Dy s*n)ro GH'BLr co . LTD o!946 by sruoo cf1l'Lr co . LrD o!996 Dy sruoro GHrBLr co , LrD
'- - & e/o.JDER Clw 6 r,ONO€R CtTy tNC & w()nlOEF ClTy h|c t w(xD€n ClTy trc 6 wONoEn CrTy tNC
---------
[rf-z ]i1)t:)
Poco piil mosso ,l+92 E

(7->thtt>)
ffi Poco meno rnosso

JP f -- ?

-ntf-

a teilpo

-..--l-
n7-

Y 7t
'v-
-r

CJ J
".r .i ; *_l -
_-.-.\J.v;:.

String Bass

9,
a)!
lLOOLtlHl ./ l'- t/-
>' ar!
7'-/ tA ;a - HAt \
- +- DA$ 9E - ttf''-' 9 I z ) t; - 7 h t +i >
- 7>I h ffiEe
Music by Jo Hisaishi
tv i t l*ia: Arr. by Takashi Hoshide
Andante ;=80

wnf P

E
mf- -<>

Con affetto

I t'oo rtiF]
;-84
pvz.

c7esc.
t -'; nit Ld)OTTS att.ii-tt: 7 >9rc, >
OISE6 by STUDIO GHIBLI CO. LiO Ol99l by STUOTO GHtgU CO.. LrD o1996 by STUOTO GH6LI CO., LIO Ot996 by SIUOIO GHTALI CO., LTO. O1996 by STUOIO GHIBU CO., LTD.
& $O\iO€R CrrY rNC 6, WOa{OEn CtW s€ t u/oNo€n crrY rNc t WDEA CIW rfic 6 VTONOER Ctil lNC.
Poco piil mosso ,=92

(tf> 99))/:)
tr

(v'>thtt>':
ffi Poco rneno mosso

-^f
-
(,v > t, r'f ;el
Ma tenpo
,t -t-_
')z{ r

Timpani & Sleigh Bell


26
:2

(tl
tt'0)OltlEJ/,
j
l" t/-
) k * 7'-,'? )t X +J > -
ara
I h ffiEe
7>?h M Ee - ft * t \ - L A A ff 9A - rfr '-t ?a 7'>
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
(v'/trftdal
Andante J+80 E i?l
|.:

npf
f dr^'
')
Con affetto
l{ao$tE)
poco it. ;+84

riFir i-Fl
t-&J rr r t7i.t
l-liJ accel.
qo^d----"

Poco pii -o.to E ;l''z g I z ) t;)


)=92
^ l[{l,,.1\, _, F n

lv > t, t+t >)


ffi Poco nleno mosso

nf
lt''>sr##t
allnrg. M a rcneo

f-
ollorg

Lac^18
Ol$)T by SIUOTO GHTBLT CO LrD O1996 Dy SruOlO GHlELl CO.. LTO
E SoNc)€R C|lY tf€ E SOAIO€F CrrY tNC.
27
Glockenspiel & Vibraphone
l't,oawlvJ/ l'.' L- (tl
!r!
7 > 9, hA ;3
.- H * t r t, OO t7!S
- ttf,'-, - t ty
- J t f: - 7,, h > - 7 > t h fiEe
=
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide
lv'/tr*Fidl
Andante ;+80 ts

lrlJar rl
Con affetto

r ----t,: t,1"' ??t-t.


LAAtlW 7 i9nL., >
o1996 by STUDTO 6HrBu CO.. LTO o1997 oy SruOtO GHTAU CO . LTD ol$ by STUOIO GHALI CO. LTD Ol0S by SruOlO GH|BU CO.. LtD 01996 by STUDTO GHlzu CO., LTD
L eOl'lO€R CITY lr,c. E WONO€R CtW rNC A WONC}€F CITY INC 6 |I/OND€F CtrY tNC 6 WOa{O€R C|lY rNC.
lLT:'./
Poco piil nrosso j=92 ,E

lv>tht_tt>)
ffi Poco meno rnosso

mf

lt '> ; zr aiial
Suspended Cymbal, Cymbals, Wind Ghime, Whip & Log Drum (Gongal

l-t,oo[tlEJ/ l'.' L-
7 > ? hls Ee- S * t t - L fl4lLJIE - t if''t ? I . -,r; - 7 ) ? h t+t > - 7 > g n tea2
Music by Jo Hisaishi
Arr. by Takashi Hoshide

tv ) j riiiet
Andante -=80 E tr

P -mf

p -<nrf

dJa,
f(4:r! \l
l
Con affetto
!\r Chirne D poco nt.
t1
|l -----------+- t0 I

t a I
PP 10
ila-,

I{OALJ'E)
,=84
ll
\\r.chime tr E B
ll-
il , t t ,
il PP B 8
It I

ll,
lrl
il
th
II

: ,,'! ;ta': /
ot996 by STUOTO GrlrBLr CO . LrD
& woNo€R C|TY
'NC
(7>3htt>)
II Doco it. i.l j roco nleno mOSS0
[i,t- I
6

il'
It*- G
Sus.Cymb.

,
A
)
e

t' -f

Ka,*L^
UyltlS

lh--
-/

If
>,_
>/-.--\

4
tl f)
q-
it---- , a
Pf
(v >t rif#l
atlarg. [Yll a lenpo

-:::-:-]:ftn:i--.- :. -i-.--:. ,---