You are on page 1of 1

ANEXA NR. 1.

37 la regulament

SCARA 1:100
LOT 4
Numar cadastral al Suprafata Adresa imobilului
terenului
Intrarea Veronica Micle, nr.4, etaj 2, ap.4

Cartea Funciara BUCURESTI


UAT
colectiva nr. SECTOR 1
Cod unitate Cartea Funciara
individuala (U) individuala

Ap.4

1
22
4 Curte de 2
3 lumina

Numar Denumire Suprafata


incapere incapare utila (mp)
Camera
Baie
Bucatarie
Living
Hol

Balcon