You are on page 1of 8

Sheet1

Nr. Indicativ standard Titlu standard Standard înlocuit


Crt.
2 SR EN ISO 2560:2010 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate SR EN ISO 2560:2006
şi cu granulaţie fină. Clasificare
3 SR EN 287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri SR EN 287-1:2004
4 SR EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive SR EN 473:2008
5 SR EN 593+A1:2011 Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture SR EN 593:2009
6 SR EN 1984:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oţel SR EN 1984:2002
7 SR EN 1591-1+A1:2009 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. SR EN 1591-1:2002
Partea 1: Metodă de calcul
8 SR EN 1563:2012 Turnătorie. Fontă cu grafit nodular SR EN 1563:1999
9 SR EN 1562:2012 Turnătorie. Fontă maleabilă SR EN 1562:1999
10 SR EN 14917+A1:2012 Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune SR EN 14917:2009
11 SR EN 13709:2010 Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel SR EN 13709:2003
12 SR EN 1349:2010 Robinete de reglare pentru procese industriale SR EN 1349:2002
13 SR EN 13480-6:2012 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele ingropate SR EN 13480-6:2004
14 SR EN 13480-5:2012 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control SR EN 13480-5:2003
15 SR EN 13480-4:2012 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare SR EN 13480-4:2003
16 SR EN 13480-3:2012 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul SR EN 13480-3:2003
17 SR EN 13480-2:2012 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale SR EN 13480-2:2003
18 SR EN 13480-1:2012 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi SR EN 13480-1:2003
19 SR EN 13175+A2:2007 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale SR EN 13175:2003
rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat
20 SR EN ISO 18275:2012 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu SR EN 757:1998
limită de curgere ridicată. Clasificare
21 SR EN ISO 14343:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor SR EN 12072:2001
inoxidabile şi a oţelurilor refractare
22 SR EN ISO 21952:2008 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor SR EN 12070:2001
termorezistente. Clasificare
23 SR EN 10273:2008 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la SR EN 10273:2004
temperaturi ridicate
24 SR EN 10272:2008 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune SR EN 10272:2002
25 SR EN 10216-2+A2:2008 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel SR EN 10216-2:2003
nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Page 1
Sheet1
26 SR EN 10213:2008 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune SR EN 10213-3:1996;
SR EN 10213-4:1996;
SR EN 10213-2:1996;
SR EN 10213-1:1996
27 SR EN 10204:2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie SR EN 10204+A1:2000
28 SR EN 10028-6:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, SR EN 10028-6:2004
călite şi revenite
29 SR EN 10028-5:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină SR EN 10028-5:2004
laminate termomecanic
30 SR EN 10028-4:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu SR EN 10028-4:2004
caracteristici specificate la temperatură scăzută
31 SR EN 10028-3:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, SR EN 10028-3:2004
normalizate
32 SR EN 10028-2:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu SR EN 10028-2:2004
caracteristici specificate la temperatură ridicată
33 SR EN 10028-1+A1:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale SR EN 10028-1:2008
34 STAS 6845-82 Angrenaje melcate cilindrice. Melcul de referinţă
35 STAS 6461-81 Angrenaje melcate cilindrice. Toleranţe
36 STAS 13024-91 Angrenaje melcate cilindrice. Calculul de rezistenţă
37 STAS 13024-91 Angrenaje melcate cilindrice. Calculul de rezistenţă
38 STAS 1164/2-79 Curele trapezoidale clasice. Conditii tehnice generale de calitate
39 STAS 1164/1-91 Curele trapezoidale. Dimensiuni
40 SR ISO/TR 10828:2012 Angrenaje melcate cilindrice. Geometria profilurilor melcilor
41 SR ISO 5292:1997 Transmisii prin curele. Curele trapezoidale şi canelate. Calculul puterilor nominale
42 SR ISO 4184:1997 Transmisii prin curele. Curele trapezoidale clasice şi înguste. Lungimi în sistemul de referinţă
43 SR ISO 4183:1997 Transmisii prin curele. Curele trapezoidale clasice şi înguste. Roţi pentru curea (sistem bazat pe
lăţimea de referinţă)
44 SR EN ISO 9692-4:2004 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 4: Oţeluri placat
45 SR EN ISO 6947:2011 Sudare si procedee conexe. Pozitii de sudare
46 SR EN ISO 636:2008 Materiale pentru sudare. Vergele, sârme şi depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor
nealiate şi a oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare
47 SR EN ISO 4126- Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de
5:2004/AC:2009 siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor
48 SR EN ISO 4126-5:2004 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de
siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS)
Page 2
Sheet1
49 SR EN ISO 4126-4:2004 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă
pilotate
50 SR EN ISO 4126-3:2006 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranţă
şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere în combinaţie
51 SR EN ISO 4126- Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă
1:2004/AC:2007
52 SR EN ISO 4126-1:2004 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă

53 SR EN ISO 3834-4:2006 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condiţii de
calitate elementare
54 SR EN ISO 3834-3:2006 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condiţii de
calitate normale
55 SR EN ISO 3834-2:2006 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de
calitate complete
56 SR EN ISO 3834-1:2006 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru
selecţie şi utilizare
57 SR EN ISO 3581:2012 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc a oţelurilor
inoxidabile şi refractare. Clasificare
58 SR EN ISO 3580:2011 Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a
oţelurilor termorezistente. Clasificare
59 SR EN 13175+A2:2007 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru echipamente şi accesorii ale SR EN 13175:2003
rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat
60 SR EN ISO 21952:2008 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor SR EN 12070:2001
termorezistente. Clasificare
61 SR EN 10273:2008 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la SR EN 10273:2004
temperaturi ridicate
62 SR EN 10272:2008 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune SR EN 10272:2002
63 SR EN ISO 17637:2011 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire
64 SR EN ISO 14343:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor SR EN 12072:2001
inoxidabile şi a oţelurilor refractare
65 SR EN ISO 21952:2008 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor SR EN 12070:2001
termorezistente. Clasificare
66 SR EN ISO 16834:2012 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme vergele şi depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc
electric în mediu de gaz protector a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

Page 3
Sheet1
67 SR EN ISO 15614-8:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de
sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară
68 SR EN ISO 15614-7:2007 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de
sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare
69 SR EN ISO 15614- Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de
1:2004/A2:2012 sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a
aliajelor de nichel
70 SR EN ISO 15614- Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de
1:2004/A1:2008 sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a
aliajelor de nichel. Amendament 1
71 SR EN ISO 15614-1:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de
sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a
aliajelor de nichel
72 SR EN ISO 15613:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o
încercare de sudare înainte de fabricaţie
73 SR EN ISO 15609-1:2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii
de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric
74 SR EN ISO 15607:2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale
75 SR EN ISO 14731:2007 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
76 SR EN 764-7:2004/AC:2006 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune
nesupuse la flacără
77 SR EN 764-7:2004 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune
nesupuse la flacără
78 SR EN 764-5:2004 Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate şi de inspecţie pentru materiale
metalice
79 SR EN 1983:2006 Armături industriale. Robinete de oţel cu bilă
80 SR EN 1591-2:2008 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare.
Partea 2: Parametrii garniturii de etanşare
81 SR EN 1591- Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare.
1+A1:2009/AC[2011]:2011 Partea 1: Metodă de calcul
82 SR EN 1591-1+A1:2009 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare.
Partea 1: Metodă de calcul
83 SR EN 1515-4:2010 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru
echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub Presiune 97/23/CE

Page 4
Sheet1
84 SR EN 1515-3:2006 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 3: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi
piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin Clasă
85 SR EN 1515-2:2002 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi
piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN
86 SR EN 1515-1:2002 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor
87 SR EN 14841:2006 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Proceduri de descărcare pentru vagoane cisternă pentru GPL

88 SR EN 14700:2005 Materiale consumabile pentru sudare. Materiale consumabile pentru încărcare dură
89 SR EN 14585-1:2006 Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii
90 SR EN 14570:2005/A1:2006 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane
91 SR EN 14570:2005 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane
92 SR EN 14341:2007 Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel
93 SR EN 14129:2005 Supape de siguranţă pentru recipiente GPL
94 SR EN 14071:2005 Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar
95 SR EN 13445-6:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia
recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular
96 SR EN 13445-5:2009/A3:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
97 SR EN 13445-5:2009/A2:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
98 SR EN 13445-5:2009/A1:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
99 SR EN 13445-5:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
100 SR EN 13445-4:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
101 SR EN 13445-4:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
102 SR EN 13445-3:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare
103 SR EN 13445-2:2009/A2:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale
104 SR EN 13445-2:2009/A1:2012 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale
105 SR EN 13445-2:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale
106 SR EN 13445-1:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi
107 SR EN 13068-3:2002 Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of
metallic materials by X- and gamma rays
108 SR EN 13445-6:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia
recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular
109 SR EN 13445-5:2009/A3:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
110 SR EN 13445-5:2009/A2:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
111 SR EN 13445-5:2009/A1:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
112 SR EN 13445-5:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
Page 5
Sheet1
113 SR EN 13445-4:2009/A1:2012
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
114 SR EN 13445-4:2009 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
115 SR EN 13445-3:2009/A1:2012
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare
116 SR EN 12561-3:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 3: Dispozitive de umplere şi golire pe la partea
117 SR EN 1071:2004 inferioară pentru sudare.
Materiale gaze lichefiate sub
Electrozi presiune
înveliţi, sârme electrod, vergele şi sârme tubulare pentru sudarea
prin topire a fontelor. Clasificare
118 SR EN Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură
10269:2002/A1:2006/AC:2009 ridicată şi/sau scăzută
119 SR EN 10269:2002/A1:2006 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură
ridicată şi/sau scăzută
120 SR EN 10269:2002 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură
ridicată şi/sau scăzută
121 SR EN 10253-4:2008/AC:2009 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice
(duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
122 SR EN 10253-2:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de
inspecţii specifice
123 SR EN 10222-5/AC:2001 Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi
austenito-feritice
124 SR EN 10222-5:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice,
austenitice şi austenito-feritice
125 SR EN 10222-4:2002/A1:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu
limită de curgere ridicată
126 SR EN 10222-4:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu
limită de curgere ridicată
127 SR EN 10222-2:2002/AC:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu
caracteristici specificate la temperatură ridicată
128 SR EN 10222-2:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu
caracteristici specificate la temperatură ridicată
129 SR EN 10222-1:2001/A1:2003 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele
obţinute prin forjare liberă
130 SR EN 10216-3:2003 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel cu
granulaţie fină
131 SR EN 10216-1:2002/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel
nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă
132 SR EN 10213:2008/AC:2009 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune
Page 6
Sheet1
133 SR EN 10028- Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
1+A1:2009/AC:2010
134 SR 7949:1998 Funduri elipsoidale pentru recipiente. Dimensiuni
135 ISO 3452-1:2013 Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles
136 ISO 10675-2:2010 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium
and its alloys
137 ISO 10675-2:2010 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium
and its alloys
138 ISO 10675-1:2008 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 1: Steel, nickel,
titanium and their alloys
139 EN ISO 11666:2011 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2010)
140 EN 13068-3:2002 Examinări nedistructive. Examinare radioscopică. Partea 3: Principii generale pentru examinarea
radioscopică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice
141 SR EN 10216-5:2005/AC:2008 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel
inoxidabil
142 SR EN 10216-4:2003/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel
nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
143 SR EN 10216-3:2003/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat
cu granulaţie fină
144 SR EN 10216-1:2002/A1:2004 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel
nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă
145 SR EN 10213:2008/AC:2009 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune
146 SR EN 10028- Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
1+A1:2009/AC:2010
147 ISO 3452-1:2013 Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1: General principles
148 ISO 10675-2:2010 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium
and its alloys
149 ISO 10675-2:2010 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium
and its alloys
150 ISO 10675-1:2008 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 1: Steel, nickel,
titanium and their alloys
151 EN ISO 11666:2011 Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2010)
152 EN 13068-3:2002 Examinări nedistructive. Examinare radioscopică. Partea 3: Principii generale pentru examinarea
radioscopică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice
153 SR EN 13709:2010 Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel
Page 7
Sheet1
154 SR EN 1349:2010 Robinete de reglare pentru procese industriale
155 SR EN 13480-6:2012 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele ingropate
156 SR EN 13480-5:2012 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control
157 SR EN 13480-4:2012 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare SR EN 13709:2003
158 SR EN 13480-3:2012 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul SR EN 1349:2002
159 SR EN 13480-2:2012 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale SR EN 13480-6:2004
160 SR EN 13480-1:2012 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi SR EN 13480-5:2003
161 SR EN ISO 14343:2007 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile şi a oţelurilor refractare
162 SR EN ISO 21952:2008 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor
termorezistente. Clasificare
163 SR EN 10272:2008 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune
164 SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

Page 8