You are on page 1of 10

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice

LEGISLAȚIA ȘI PROTECȚIA
CONSUMATORILOR

Produsul studiat: Cidru de mere

Student: Bornaci Andreea

Grupa: 747

1
1.Fotografii ale produsului

2
2. Clasificarea produsului

Produsul se incadreaza in categoria 14.2.3. din Regulamentul Comisiei Europene 1333/2008.

3. Lista a legislatiei aplicabila


1.Regulamentul (CE) nr . 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind aditivii alimentari

2. .REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL


CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr.
1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei
87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a
Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor
2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

3. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din


16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți
aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE)
nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE

4. Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a


nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentareText cu relevanță
pentru SEE.

4. Lista a parametrilor legali analizabili

a. Conform etichetei:
• Volum in ambalaj

b. Conform declarației nutriționale (de pe ambalaj):


• Valoare energetică Grăsimi
• Acizi grași saturați
• Glucide
• Zaharuri

3
c. Aditivi utilizați:
• E104- galben de chinolina-25mg/l
• E110- sunset yelow-10mg/l
• E 150a-d-Zaharuri și melase, caramelizate QS
• E 200-202-Acid sorbic – sorbat de potasiu-200mg/l
• E 220-228-Dioxid de sulf – sulfiți-200mg/l
• E 405-Alginat de propan-1, 2-diol
• E 473-474-Esteri ai zaharozei cu acizi grași – sucrogliceride-5000mg/l
• E 900-Dimetilpolisiloxan-10mg/l
• E 950-Acesulfam K-350mg/l
• E 951-Aspartam-600mg/l
• E 954-Zaharină și sărurile sale de Na, K și Ca-80mg/l
• E 955-Sucraloză-50mg/l
• E 959-Neohesperidină DC-20
• E 961-Neotame-20mg/l
• E 962-Sare de aspartam-acesulfam-350mg/l
• E 969-Advantam-6mg/l
• E 999-Extract de Quillaia-200mg/l

d. Contaminanti
Patulina 50 μg/kg
Cadmiu 0,050 mg/kg

4. Lista a parametrilor tehnologici analizabili

• Determinarea aciditatii
• Determinarea pH-ulu
• Determinarea zaharului total exprimat in zahar invertit si a zaharului direct reducator ,
zaharozei.
• Examen organoleptic
• Determinarea continutului de nitriti

5.Concluzii:
As consuma acest produs deoarece este un produs cu un gust specific , care aduce un aport de
calorii echilibrat .

4
Cidru de mere

Etapele procesului Pericole potentiale Evaluare pericol Masuri de


tehnologic control/prevenire
G P C
R
Receptie materii Biologic - - - - -
prime

Chimic -infestarea cu Mica Mica 1 -buletin de analiza de


substante chimice la producator
(metale grele)

Fizic -prezenta Mica Mica 1 -depozitarea in


corpurilor straine, conditii
impuritati metalice corespunzatoare;
si nemetalice -respecatarea
principiului FIFO
Curatare Bilogic - - - - -

Chimic - reziduri de Mica Mica 1 -instruirea


detergenti personaluluisi
-respectarea GMP
Fizic - - - - -
Biologic - - - - -
Zdrobire
Chimic - - - - -
Fizic - infestarea cu mica mica 1 - Verificarea
corpuri straine integritatii si starii
fizice a ustensilelor
de lucru / utilajelor
folosite
- Revizia periodica a
utilajelor folosite
Biologic - - - - -
Presare
Chimic - - - - -

Fizic -infestarea cu Mica Mica 1 -instruirea


corpuri straine personalului si
respectarea GMP
Biologic - - - - -
Pasteurizare

5
Chimic - - - - -

Fizic - nerespectarea Mare Mica 3 - respecatarea


temperaturii de regimului termic
pasteurizare -instruirea
personalului
- Verificarea
integritatii si starii
fizice a ustensilelor
de lucru / utilajelor
folosite
- Revizia periodica a
utilajelor folosite
Biologic -Contaminari Mare Mica 3 - respecatarea
Fermentare microbiene regimului de racire
-instruirea
personalului
Chimic - - - - -

Fizic - - - - -

-contaminari Mare Mica 3 -respecatarea


Biologic microbiene regimului de racire
-instruirea
Maturare personalului
Chimic - - - - -

Fizic -contaminarea cu Mica Mica 1 -asigurarea starii de


impuritati din igiena
spatiul în care are corespunzatoare.
loc maturarea

Imbuteliere Biologic - - - - -

Chimic -reziduri de Mica Mica 1 -instruirea


detergenti personalului si
respectarea GMP

Fizic - - - - -

-contaminare cu Medie Mica 2 -depozitare


Biologic microorganisme corespunzatoare a
prin intermediul ambalajelor
AMBALARE SI ambalajelor -respectarea
DEPOZITARE măsurilor GMP ş
instruirea

6
personalului privind
respectarea măsurilor
GMP (referitoare la
normele de igiena
personala, igiena
utilajelor si igiena
spatiului de lucru)
-Respectarea FIFO

-dezvoltarea Medie Mica 2 -instruirea


incarcaturii personalului
microbiene din -respecatarea
cauza nerespectarii masurilor GMP
temperaturii de
depozitare
Chimic Contaminarea cu Mica Mica 1 -Efectuarea unui
substante chimice control calitativ
straine de la riguros la receptia
ambalaje ambalajelor si a
materialelor de
ambalare
-Respectarea FIFO

Fizic Contaminarea cu Mica Mica 1 -Verificarea


impuritati integritatii si starii
provenite fizice a ustensilelor
de la: de lucru / utilajelor
- ustensile / utilaje folosite pentru
Folosite pentru ambalare.
ambalare -Revizia periodica a
- din mediul de utilajelor folosite
lucru pentru ambalare.
- de la personal -Asigurarea starii de
-nerespecatarea igiena
temperaturii de corespunzatoare in
ambalare si spatiile în care este
depozitare efectuata activitatea
de ambalare.
-Instruirea
personalului
-Respectarea GMP
-Respectarea FIFO

Biologic Multiplicarea Medie Mica 2 -conditii


microorganismelor corespunzatoare la
datorita transport
nerespectarii -respectarea

7
LIVRARE parametrilor termenului de
valabilitate.
Chimic - - - - -

Fizic -Deteriorarea Mica Mica 1 -Instruirea


ambalajului in personalului cu
timpul privire la modul de
transportului manipulare al
produselor

Determinarea punctelor critice de control- Cidru de mere

Etapa Categoria Q1: Q2: Q3: Q4: PCC


de Pericol Există Este etapa Există posibilitatea Există o etapă sau
măsuri respective ca în această etapă să ulterioară care PC?
preventiv destinată să intervină o poate elimina
e pentru elimine contaminare sau reduce
prevenire pericolul sau excesivă (o creştere probabilitatea
a riscului să reducă în nivelul admis sau de apariţie a
de riscul de peste limita nivelului pericolului
apariţie a apariţie a admis) datorată identificat pînă
pericolel pericolului pericolelor la un nivel
or pînă la un identificate? acceptabil?
identifica nivel
te? acceptabil?

NU – nu NU – Q3 NU – nu este NU – este
este DA – este PCC PCC
PCC PCC DA – Q4 DA – nu este
DA – PCC
Q2
FERMENTA BIOLOGI DA NU DA DA PC
RE C

MATURARE BIOLOGI DA NU DA DA PC
C
PASTEURIZ FIZIC DA DA - - PCC
ARE

PLANUL HACCP- Cidru de mere

8
Etapa CCP Peri M L Monitorizare Verific Actiuni Inregist
procesulu colul as i at corective rare
i ur m
i it Modul Fre Resp Precedu Respo
c e de cve onsa ra nsab.
o C lucru nta b.
nt ri
ro ti
l c
e

Pasteuriz 1 Nere A La
are spec n R Stan fie La Con Proced Con -
tarea al es dard car bo ducă ura ducă Regis
temp iz p e e ra tor privin torec trul
eratu a e ISO lot nt echi d hipa analiz
ri P ct pa produs SA e
ro ar SA ele -
d e ISO neconf Regis
u a 22000 orme trul
sl G :2005 produ
ui M - s
P Proced necon
ura forme
privin
d
actiuni
le
corecti
ve
- IL
pt.
CCP1

Schema tehnologica cidru de mere

9
Receptie
materii prime

Curatare

Zdrobire

Presare

Pasteurizare

Fermentare

Maturare

Imbuteliere

Ambalare si depozitare

Livrare

10