You are on page 1of 2

EVALUACIÓN INICIAL

LENGUA 1º
NOMBRE:_______________________
CURSO:___

Madridejos a de de
1.- Escribo lo que he hecho este verano.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______________________________

2.- Dibujo lo que he hecho este verano.


3.- Escribo lo que me dicen:

__________ __________ _________

__________ __________ _________

__________ __________ _________

4.- Escribo el nombre de 4 amigos.

__________ __________

__________ __________

5.- Leo:

a E o u pa ele

I mamá U e lima lu

I O mi palo ele mula

A e pelo lupa mapa pa