You are on page 1of 29

РАДНА НЕДЕЉА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У 2018-2019. ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ


МЕСЕЦ

ДАТУМ
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6
ПОЧЕТАК 4. КВАРТАЛА
25.03.2019. ФИЗ СРП СРП СРП СРП СРП СРП
26.03.2019. СРП
27 27.03.2019. СРП СРП СРП СРП
28.03.2019. СРП СРП ОЕТ ИНС
29.03.2019. СРП СРП ОЕТ МАТМАТ
1.04.2019. МАТ МАТ
2.04.2019. ОЕТ ОЕТ МАТ РМК ОПС ММК РМ
28 3.04.2019. СРП
4.04.2019. ИНС МАТ МАТ
5.04.2019. МАТ МАТ ЕНГ
8.04.2019. СРП СРП СРП
АПРИЛ

9.04.2019. МАТ ЕНГ СРП ЕНГ


29 10.04.2019. БИО ОЕТ СРП
11.04.2019. МАТГЕО ГЕО МАТ МАТ
12.04.2019. МАТМАТ МАТ СРП МАТ ЕНГ
15.04.2019. ОЕТ МАТ СРП МАТ МАТМАТМАТМАТ
16.04.2019. ОЕТ ОЕТ СРП ОЕТ ОЕТ РМК ОПС ПАВ МАТ
17.04.2019. СРП СРП
30 18.04.2019. СРП ОЕТ ОЕТ МАТ
3.05.2019. ИНС
4.05.2019.
3.05.2018.
понедељак
4.05.2018.
6.05.2019.
7.05.2019. МАТИЗБ МАТ
31 8.05.2019. ОЕТ СРП СРП СРП
9.05.2019. СРП ФИЗ ФИЗ ИНС
10.05.2019. ОЕТ МАТ МАТ ЕНГ ЕНГ СРП
13.05.2019. МАТ СРП МАТСРП СРП
14.05.2019. СРП ОЕТ ОЕТ ЕНГ
32 15.05.2019.
МАЈ

ФИЗ ЕНГ МАТСРП СРП СРП ЕНГ ЕНГ ЕНГ


16.05.2019. МАТ ЕНГ ЕНГ ЕНГ ЕНГ
17.05.2019. ФИЗ ФИЗ МАТФИЗ ЕНГ
20.05.2019. СРП МАТФИЗ ЕНГ ЕН
21.05.2019. ОЕТ ОЕТ СРП ОЕТ ОЕТ ОЕТ ФИЗ МАТ
33 22.05.2019. СРП СРП ОЕТ СРП СРП ЕЛ ЕЛ ЕЛ ЕНГ
23.05.2019. СРП СРП ОЕТ МАТ
24.05.2019. ОЕТ ОЕТ МАТ ЕНГ
27.05.209. ЕНГ ЕНГ ОЕТ СРП СРП ФИЗ СРП
28.05.2019. СРП ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП
34 29.05.2019. ЕНГ ЕНГ СРП
30.05.2019. СРП МАТМАТ ОЕТ ИНС
31.05.2019. СРП ОЕТ МАТ
3.06.2019. ЕНГ МАТ ЕНГ ФИЗ ФИЗ
4.06.2019. ОЕТ ОЕТ МАТ
35 5.06.2019. МАТ СРП
6.06.2019. ОЕТ ИНС
7.06.2019. МАТ
10.06.2019. ФИЗ СРП
11.06.2019. ОЕТ ОЕТ СРП ФИЗ
УН

36
ЈУН
36 12.06.2019. СРП СРП
13.06.2019. ИНС
14.06.2019. ФИЗ ФИЗ ФИЗ ФИЗ ОЕТ
17.06.2019.
18.06.2019.
37 19.06.2019.
20.06.2019.
21.06.2019.