You are on page 1of 2

TABEL GAJIH KARWAYAN PT.

INDAH SEJAHTERA

NO GOL NAMA KARYAWAN JABATAN GAJI POKOK TUNJANGAN


1 A ABDUL HARIS MANAGER Rp 4,000,000 Rp 800,000
2 B ANTIKA SARI PERSONALIA Rp 3,000,000 Rp 600,000
3 C HELMI YAHYA STAFF ADMIN Rp 2,000,000 Rp 400,000
4 D DEKI AWALUDIN MARKETING Rp 1,000,000 Rp 200,000
5 A HABIBURAHMAN MANAGER Rp 4,000,000 Rp 800,000
6 B HENI SUHAENI PERSONALIA Rp 3,000,000 Rp 600,000
7 D ILHAM KURNIAWAN MARKETING Rp 1,000,000 Rp 200,000
8 C ANGGA PRIATMA STAFF ADMIN Rp 2,000,000 Rp 400,000
9 A HERI WIJAYA MANAGER Rp 4,000,000 Rp 800,000
10 B DONI SAPUTRA PERSONALIA Rp 3,000,000 Rp 600,000

Kelas : XI IPA 3
YAN PT. INDAH SEJAHTERA

JUMLAH DITERIMA GOL JABATAN GAJI


Rp 4,800,000 A MANAGER Rp 4,000,000
Rp 3,600,000 B PERSONALIA Rp 3,000,000
Rp 2,400,000 C STAFF ADMIN Rp 2,000,000
Rp 1,200,000 D MARKETING Rp 1,000,000
Rp 4,800,000
Rp 3,600,000
Rp 1,200,000
Rp 2,400,000
Rp 4,800,000
Rp 3,600,000