You are on page 1of 2

Bil Tajuk Bilangan soalan objektif dan arasnya Jumlah Catatan

soalan
Senang Sederhana Susah
(15
soalan)

Pengetahuan

Mereka cipta
Kefahaman

Penilaian
Aplikasi

Analisis
1. Keluarga Berwawasan

5.1.1 /

5.1.1 /

5.1.2 / 7 1-7

5.1.3 /

5.1.2 /
5.1.3 /

5.1.4 /

5.1.4 /

2 Kesihatan dan Kebersihan

5.1.4 /

5.1.5 / 4 8-11

5.1.6 /

3. Keselamatan

5.1.6 /

5.1.7 /

5.2.1 / 4 9-12

5.2.2 /

Wajaran Aras Kesukaran 25/100 x 15 50/100 x 15 25/100 x 15 Jumlah soalan

(Taksonomi Bloom) =4 soalan =7 soalan =4 soalan =15 soalan